דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

חל על

אובייקט BoundObjectFrame

אובייקט Image

אובייקט Page

אובייקט CheckBox

אובייקט Label

אובייקט Report

אובייקט ComboBox

אובייקט ListBox

אוסף TabControl

אובייקט CommandButton

אובייקט ObjectFrame

אובייקט TextBox

אובייקט CustomControl

אובייקט OptionButton

אובייקט ToggleButton

אובייקט Form

אובייקט OptionGroup

המאפיין HelpContextID מציין את מזהה ההקשר של נושא בקובץ עזרה מותאם אישית שצוין על-ידי הגדרת המאפיין HelpFile. קריאה/כתיבה Long.

ביטוי.HelpContextId

ביטוי נדרש. ביטוי שמחזיר אחד מהאובייקטים ברשימה חל על.

הערות

הערה: אם תזין את מזהה ההקשר של נושא קובץ העזרה כמספר חיובי, נושא העזרה יוצג בחלון נושא עזרה "מלא". אם תוסיף סימן חיסור ("-") לפני מזהה ההקשר, נושא העזרה יוצג בחלון "מוקפץ". חשוב לציין שמזהה ההקשר אינו מוכרח להיות בעל מספר שלילי כאשר חיבור הנושא התבצע בסדנת עזרה של Microsoft. עליך להוסיף את סימן החיסור בעת הגדרת המאפיין כדי לגרום להצגת המאמר בחלון המוקפץ.

באפשרותך ליצור קובץ עזרה מותאם אישית כדי לתעד טפסים, דוחות או יישומים שאתה יוצר עם Microsoft Office Access 2007.

כאשר תקיש על מקש F1 ב- תצוגת טופס, Access יקרא לסדנת העזרה של Microsoft או ליישום סדנת עזרה ב- HTML של Microsoft, יטען את קובץ העזרה המותאם אישית שצוין על-ידי הגדרת המאפיין HelpFile עבור הטופס או הדוח, ויציג את נושא העזרה שצוין על-ידי הגדרת המאפיין HelpContextID.

אם הגדרת המאפיין HelpContextID של פקד היא 0 (ברירת המחדל), Access ישתמש במאפיינים HelpContextID ו- HelpFile של הטופס כדי לזהות את נושא העזרה שיוצג. אם תקיש F1 בתצוגה שאינה תצוגת 'טופס' או אם הגדרת המאפיין HelpContextID הן עבור הטופס והן עבור הפקד היא 0, נושא עזרה של Access יוצג.

דוגמה

בדוגמה זו נעשה שימוש במאפיין HelpContext של האובייקט Err כדי להציג את נושא העזרה של Visual Basic for Applications‏ (VBA) עבור השגיאה Overflow.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×