דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

מאמר זה מתאר את הבעיות המתוקנות באוסף עדכונים זה עבור מנהל התצורה של מרכז המערכת של Microsoft ענף הנוכחי, גירסה 1902. עדכון זה חל על שני לקוחות במגבלת באמצעות קובץ script של PowerShell לפריסה גל (טבעת עדכון מוקדם) הראשון לקוחות שהתקינו את המהדורה בזמינות גלובלית.

לקבלת מידע נוסף אודות שינויים ב- 1902 גירסת מנהל תצורה, עיין במאמרים הבאים:חדש בגירסה 1902 של מנהל התצורה הנוכחית ענףסיכום של שינויים בענף הנוכחי מנהל התצורה של מרכז המערכת, גירסה 1902

בעיות שתוקנו

 • נכשל פעולה של רצף המשימות להוריד תוכן החבילה ואת התהליך OsdDownload.exe מסתיים באופן בלתי צפוי. כאשר הדבר קורה, קוד היציאה הבאה נרשם ב- Smsts.log במחשב הלקוח:

  התהליך הושלם עם קוד יציאה 3221225477

 • צילומי מסך הנמצאים שנשלחו באמצעות שלח חיוך או שליחה אין אפשרות למחוק את אפשרויות משוב של המוצר זעף כועס עד לסגירת מסוף מנהל התצורה.

 • חומרה מלאי נתונים המסתמכים על המחלקה MSFT_PhysicalDisk מדווח על מידע לא שלם במחשבים בעלי מספר כוננים. הסיבה לכך היא המאפיין ObjectId אינו מוגדר כראוי כשדה מפתח.

 • התקנת הלקוח נכשל על מחשבים בקבוצת העבודה בסביבת HTTPS בלבד. תקשורת עם נכשל נקודת של ניהול, המציין כי אישור לקוח נדרש גם לאחר אחת הוקצו משאבים ולייבא.

 • "הצלחה" להחזיר קוד של 0 באופן שגוי המדווח מצב שגיאה כאשר לפקח על מצב הפריסה במסוף מנהל התצורה.

 • כאשר נבחרת האפשרות להציג את חלון הדו-שיח עבור יישום או פריסות עדכון הדורשים מחשב מחדש, חלון זה לא מוצג שוב אם היא סגורה לפני תאריך היעד של הפעלה מחדש. במקום זאת, מוצגת הודעה זמנית (להשליך). מצב זה עלול לגרום לא צפויה שהמחשב יופעל מחדש.

 • אם הוא נבחר קודם לכן, תיבת הסימון "כאשר נדרשים שינויים תוכנה, הצג את חלון הדו-שיח למשתמש במקום הודעה להשליך" אינה מסומנת לאחר ביצוע שינויים במאפיין לפריסה הדרושים.

 • תוקפו של אישורים משופר HTTPS המשמשים עבור התפלגות נקודות אינם מתעדכנים אוטומטית כצפוי. כאשר הדבר קורה, לקוחות אין אפשרות לאחזר תוכן מתוך נקודות ההפצה. מצב זה עלול לגרום מוגברת של תעבורת רשת או כשל להוריד תוכן. שגיאות דומים לאירוע הבא נרשמים Smsdpprov.log:

  התחל בחר אישור לקוח באמצעות קריטריוני בחירה באישור ' CertHashCode: < HASH >'. אין אף האישורים העומדות בקריטריונים. נכשל ב- GetCertificate(...): 0x87d00281 לא הצליח למצוא אישור '< טביעת אצבע >' מחנות 'MY'. שגיאה 0x87d00281 UpdateIISBinding נכשל עם שגיאה - 0x87d00281

  האישורים נקודות הפצה חוקיות כאשר להציג בצומת Security\Certificates של מסוף מנהל התצורה, אך הם יופיעו אישור ההנפקה SMS פג. חידוש האישור מתוך המסוף לא תהיה כל השפעה. לאחר החלת עדכון זה, אישור ההנפקה SMS ואת כל אישור נקודת הפצה תחדש באופן אוטומטי לפי הצורך.

 • נקודת ניהול עשוי להחזיר את השגיאה HTTP 500 בתגובה לבקשות מדיניות משתמש לקוח. הדבר יכול להתרחש אם גילוי משתמש הספריה הפעילה אינה זמינה. המופע של Dllhost.exe שמארח את תפקיד שרת הודעות ב'נקודת הניהול גם להמשיך לצרוך זיכרון כפי מגיעות בקשות נוספות של מדיניות משתמש.

 • הורדות תוכן מתוך נקודת הפצה מבוססות ענן להיכשל אם שם הקובץ מכיל את סימן האחוז (%) או תווים מיוחדים אחרים. ערך שגיאה הדומה להודעה הבאה נרשמת בקובץ DataTransferService.log במחשב הלקוח:

  AddUntransferredFilesToBITS: PathFileExists החזיר שגיאה בלתי צפויה 0x8007007b

  DataTransferService.log עשויה לרשום את קוד השגיאה 0x80190194 גם כאשר הוא מנסה להוריד את קובץ המקור. אחד או שני שגיאות שעלולות להופיע בהתאם התווים בתיבה שם הקובץ.

 • לאחר עדכון כדי ענף מנהל התצורה הנוכחית, גירסה 1902, שירות הסינכרון של מחסן הנתונים (Data_Warehouse_Service_Point) רשומות מצב מזהה הודעת שגיאה 11202. ערך שגיאה הדומה להודעה הבאה נרשמת בקובץ ה-Microsoft.ConfigMgrDataWarehouse.log:

  התצוגה או הפונקציה 'v_UpdateCIs' יש עוד שמות עמודה שצוינה מ העמודות המוגדרות. < br / > לא היתה אפשרות להשתמש בתצוגה או בפונקציה 'vSMS_Update_ComplianceStatus' עקב שגיאות איגוד.

 • אוספים המשתמש עשוי להיראות ריק לאחר עדכון כדי ענף מנהל התצורה הנוכחית, הגירסה 1902. הדבר יכול להתרחש אם הכללים חברות אוסף שאילתה המשתמש גילוי נתונים המכיל תווי Unicode, כגון ä.

 • משימת התחזוקה למחוק נתוני יומן רישום גבינות נכשל אם פעולתו אתר הניהול המרכזי (CA). שגיאות דומים לאירוע הבא נרשמים בקובץ Smsdbmon.log בשרת.

  אסור העליון במשפט UPDATE או DELETE מול תצוגה מחולק למחיצות. : spDeleteAgedLogData אירעה שגיאה בעת גיול החוצה נתוני יומן רישום של DRS.

 • כאשר תבחר באפשרות לשמור PowerShell פלט script למשתנה רצף המשימות, הפלט מצורפת באופן שגוי במקום להחליפו.

 • שירות SMS ניהולי בשרת האתר רשאים לסיים באופן בלתי צפוי לאחר שינוי מפתחות מחשב של מערכת ההפעלה או לאחר שחזור אתר לשרת אחר. הקובץ Crash.log בשרת מכיל ערכים זה resemblie הבאות. הערה רכיבים מרובים שעלולות להופיע, כגון SMS_DISTRIBUTION_MANAGER, SMS_CERTIFICATE_MANAGER או SMS_FAILOVERMANAGER. הערכים הבאים Crash.log מעוגלים הקריאות.

  פרטי חריגה שם שירות = SMS_EXECUTIVE הליכי משנה שם = SMS_FAILOVER_MANAGER מצב חריג = c00000fd (EXCEPTION_STACK_OVERFLOW)

  תיאור = "הליך המשנה נגמרה מחסנית שלו."

 • הודעות מצב הישן ייתכן יוחלפו על-ידי הודעות חדשות לאחר קידום שרת האתר סביל הפעיל.

 • המשתמש לפלח תוכנה התקנות אינם פועלים ממרכז תוכנה לאחר עדכון כדי ענף מנהל התצורה הנוכחית, הגירסה 1902. הלקוח "אין אפשרות לבצע שינויים בתוכנה שלך" מציג הודעת שגיאה. ServicePortalWebSitev3.log מוקלטים שגיאות ערכים שדומים לערכים הבאים:

  : GetDeviceIdentity - לא היתה אפשרות להמיר 1.0, ה-GUID:{guid} לזהות התקן מכיוון מחרוזת מזהה התקן הוא null או גדול יותר מהגודל המרבי המותר של קלט : System.ArgumentException: מזהה התקן    ב- Microsoft.ConfigurationManager.SoftwareCatalog.Website.PortalClasses.PortalContextUtilities.GetDeviceIdentity (מזהה התקן של מחרוזת)    ב- Microsoft.ConfigurationManager.SoftwareCatalog.Website.PortalClasses.Connection.ServiceProxy.InstallApplication (משתמש UserContext, מחרוזת מזהה התקן, מזהי יישומים של מחרוזת)    ב- Microsoft.ConfigurationManager.SoftwareCatalog.Website.ApplicationViewService.InstallApplication (מחרוזת מזהי יישומים, מחרוזת מזהה התקן, מחרוזת שמורה)

  בעיה זו מתרחשת אם אורך המפתח העולה סיביות 2,048 יש אישורי ה-PKI בהם נעשה שימוש.

 • הודעות מצב ביקורת אינן משודרות בשרת האתר בסביבה עם ספק SMS מרחוק.

 • הכלל תובנות ניהול "אפשר קטגוריית מוצרים של עדכוני תוכנה עבור Windows 10, גירסה 1809 ואילך" לא תפעל כצפוי עבור Windows 10, גירסה 1903.

שינויים נוספים

 • מחשבי לקוח המשתמשות ב- IPv6 מעל UDP (Teredo מינהור) עשויה ליצור תנועה רבה מדי לנקודות ניהול. זו, בתורה, יכולה גם להגדיל עומס על מסד הנתונים של האתר.  תעבורה זו מתרחשת עקב שינויים תכופים רשת המקושרים עם מרווח זמן לרענון Teredo. לאחר החלת עדכון זה, זו מסוננת כברירת מחדל ונתונים עוד מועבר לשרת דיווח ב'נקודת הניהול. סינון זה ניתן להתאמה אישית על-ידי יצירת מחרוזת הרישום הבאים תחת HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\CCM: סוג: מחרוזת שם: IPv6IFTypeFilterList ערך: אם המחרוזת נוצר ללא נתונים כלשהם (ריק), חלה התנהגות טרום העדכון ומתרחשת ללא סינון. התנהגות ברירת המחדל של סינון נתונים מנהרה Teredo (סוג ממשק IF_TYPE_TUNNEL, 131) יוחלף אם יוזנו ערכים חדשים. יש להפריד בין ערכים מרובים באמצעות נקודה-פסיק. לקבלת מידע נוסף, ראה את המאמר הבא של Windows Dev Center: מבנה IP_ADAPTER_ADDRESSES_LH בנוסף, עיין במסמך RFC הבא: Teredo: Tunneling של IPv6 מעל UDP דרך תרגומי כתובות רשת (Nat)

 • הלקוח מנהל התצורה מטפל כעת קוד החזרה של 0x800f081f (CBS_E_SOURCE_MISSING) מ- Windows Update Agent כתנאי retriable. התוצאה תהיה זהה לזו של נסיונות חוזרים עבור קוד החזרה 0x8024200D (WU_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOAD).

 • ביצועי מסד הנתונים SQL משופרת עבור פעולות המערבות פריט תצורה (CI) יש משויכים תוכן הקובץ על-ידי ההוספה של אינדקס חדש בטבלה CI_Files.

נוסף התיקונים החמים הכלולים באוסף זה

KB 4500232: ניהול נקודות לא להתקין מחדש את מנהל התצורה

עדכון מידע עבור מרכז תצורת מנהל מערכת, גירסה 1902

עדכון זה זמין בעדכונים ובונה צומת מתן שירות של מסוף מנהל התצורה עבור סביבות שהותקנו באמצעות גל הראשון (Fast Ring) או להפכה לזמינה (טבעת איטי) של גירסה 1902.

חברים של תצורת מנהל טכנולוגיה אימוץ תוכנית (הקשה) תחילה עליך להחיל על הסיכום הקשה הפרטי לפני עדכון זה מוצג.

כדי לוודא כי תהליך בנייה הקשה בשימוש, חפש באחד ה-GUIDs החבילה הבאה על-ידי הוספת עמודה GUID החבילה בחלונית הפרטים של הצומת עדכונים ומתן שירות במסוף:

 • DD8881AF-61AA-4AA4-8F91-18E21C326E18

 • 44EBDBD5-AC9A-4067-A526-6869F396E604

 • 75A8F297-ABA3-44EB-9236-E5A1FCBB0C6E

 • B052CB0C-01BB-445E-A41C-DC1651E35ADC

לקוחות אשר אתה מעדכן מפריסה גל הראשון אמור לראות אחת של ה-GUIDs החבילה הבאה:

 • 4588EAF0-7848-419E-9FAD-9E9A25763F38

 • EDD93252-AECD-4199-BA16-A39B8F89F133

 • 216C3489-839A-438A-815E-60C8F90DF667

לקוחות לפרוס ענף הנוכחי של מנהל תצורה, גירסה 1902, כמו תוכנית בסיסית חדשה ההתקנה לא יראו מכל אלה המפורטים מזהים ייחודיים כלליים של החבילה. עם זאת, עדכונים זה יצויין עדיין תהיה ישימה.

מידע על הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע התקנה נוספים

לאחר שתתקין עדכון זה באתר הראשי, אתרים משני קיימים מראש להתעדכן באופן ידני. לעדכון אתר משני במסוף מנהל תצורה, לחץ על ניהול, לחץ על קביעת תצורה של אתר, לחץ על אתרים, לחץ על שחזור אתר משניולאחר מכן בחר את האתר המשני. האתר הראשי לאחר מכן מתקינה מחדש אתר משני זה על-ידי שימוש בקבצים המעודכנים. תצורות והגדרות עבור אתרים משני אינם מושפעים על-ידי התקנה מחדש זה. חדש, משודרג, ולהתקינו מחדש משני האתרים תחת האתר הראשי לקבל עדכון זה באופן אוטומטי.

הפעל את הפקודה הבאה של שרת SQL על מסד הנתונים של האתר כדי לבדוק אם גירסת עדכון אתר משני תואם של אתר ראשי של האב שלו:

select dbo.fnGetSecondarySiteCMUpdateStatus ('SiteCode_of_secondary_site')

אם מוחזר ערך של 1 , האתר הוא מעודכן, עם כל תיקוני ה-hotfix שהוחלו על אתר ראשי של האב שלו.

אם מוחזר הערך 0 , שהאתר לא התקין את התיקונים אשר חלים על אתר ראשי, עליך להשתמש באפשרות שחזור אתר משני כדי לעדכן את האתר המשני.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Ac_extension_amd64manifest.xml

Not applicable

332

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Adminui.cloudserviceroles.dll

5.1902.1085.2600

756,608

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.cloudservicesmanagement.dll

5.1902.1085.2600

692,096

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.collectionproperty.dll

5.1902.1085.2600

1,452,416

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.common.dll

5.1902.1045.1004

1,716,104

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.desktopanalyticsservicingdashboard.dll

5.1902.1085.2600

26,496

26-Apr-2019

01:10

x86

Adminui.m365dashboard.dll

5.1902.1085.2600

57,216

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.m365deploymentdashboard.dll

5.1902.1085.2600

37,248

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.o365updatesdashboard.dll

5.1902.1085.2600

55,680

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.osimage.dll

5.1902.1085.2600

229,248

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.phasedobjectdeployments.dll

5.1902.1085.2600

452,480

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.readinessdashboard.dll

5.1902.1085.2600

121,216

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.uiresources.dll

5.1902.1085.2600

9,054,080

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.wqlqueryengine.dll

5.1902.1045.1004

87,944

26-Apr-2019

00:18

x86

Baseobj.dll

5.0.8790.1025

2,382,728

26-Apr-2019

01:10

x64

Basesvr.dll

5.0.8790.1025

4,084,096

26-Apr-2019

01:10

x64

Ccmctm.dll

5.0.8790.1025

1,325,952

26-Apr-2019

01:10

x64

Ccmgencert.dll

5.0.8790.1025

498,048

26-Apr-2019

01:10

x64

Ccmsdkprovider.dll

5.0.8790.1025

1,350,536

26-Apr-2019

01:10

x64

Ccmsetup.exe

5.0.8790.1025

5,064,960

26-Apr-2019

01:10

x64

Ccmutillib.dll

5.0.8790.1025

1,349,512

26-Apr-2019

01:10

x64

Client.msi

Not applicable

48,295,936

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Cmupdate.exe

5.0.8790.1025

23,282,048

26-Apr-2019

01:10

x64

Comanagementhandler.dll

5.0.8790.1025

227,720

26-Apr-2019

01:10

x64

Configmgr.ac_extension.amd64.cab

Not applicable

12,353,114

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Configmgr1902-client-kb4500571-x64.msp

Not applicable

8,876,032

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Connectedconsole.xml

Not applicable

6,954,999

26-Apr-2019

00:18

Not applicable

Controller.js

Not applicable

17,556

26-Apr-2019

00:18

Not applicable

Dcmagent.dll

5.0.8790.1025

1,293,696

26-Apr-2019

01:10

x64

Deltadownload.dll

5.0.8790.1025

547,720

26-Apr-2019

01:10

x64

Distmgr.dll

5.0.8790.1025

1,233,800

26-Apr-2019

01:10

x64

Dwss.msi

Not applicable

12,763,136

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Execmgr.dll

5.0.8790.1025

1,344,384

26-Apr-2019

01:10

x64

Hman.dll

5.0.8790.1025

1,059,712

26-Apr-2019

01:10

x64

M365ahandler.dll

5.0.8790.1025

271,232

26-Apr-2019

01:10

x64

Managementinsightrules.resx

Not applicable

26,128

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Mcs.msi

Not applicable

16,920,576

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Microsoft.configmgrdatawarehouse.exe

5.0.8790.1025

693,120

26-Apr-2019

01:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.feedback.common.dll

5.1902.1053.1003

177,024

26-Apr-2019

00:18

x86

Microsoft.configurationmanagement.notificationcommon.dll

5.1902.1053.1003

112,000

26-Apr-2019

00:18

x86

Microsoft.configurationmanager.azureroles.common.utility.dll

5.0.8790.1025

26,496

26-Apr-2019

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.azureroles.contentservice.storage.dll

5.0.8790.1025

24,456

26-Apr-2019

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.managementinsights.miworker.dll

5.0.8790.1025

25,480

26-Apr-2019

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.messageprocessingengine.dll

5.0.8790.1025

100,224

26-Apr-2019

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.oms_onboard.dll

5.1902.1085.2600

40,320

26-Apr-2019

00:19

x86

Microsoft.configurationmanager.serviceconnector.dll

5.0.8790.1025

210,816

26-Apr-2019

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.softwarecatalog.website.portalclasses.dll

5.0.8790.1025

134,528

26-Apr-2019

01:10

x86

Mp.msi

Not applicable

24,006,656

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Mpfdm.dll

5.0.8790.1025

158,088

26-Apr-2019

01:10

x64

Osddownloadcontent.exe

5.0.8790.1025

76,160

26-Apr-2019

01:10

x64

Osdrunpowershellscript.exe

5.0.8790.1025

89,992

26-Apr-2019

01:10

x64

Osdupgradeos.exe

5.0.8790.1025

158,080

26-Apr-2019

01:10

x64

Podwizardda.xml

Not applicable

3,904

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Portlweb.msi

Not applicable

7,335,936

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Preinst.exe

5.0.8790.1008

3,894,152

26-Apr-2019

01:10

x64

Prereqcore.dll

5.0.8790.1008

4,477,824

26-Apr-2019

01:10

x64

Pulldp.msi

Not applicable

15,470,592

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Scnotification.exe

5.1902.1018.1000

123,776

26-Apr-2019

01:10

x86

Setupcore.dll

5.0.8790.1025

24,693,120

26-Apr-2019

01:10

x64

Shellexecutemsstore.exe

5.0.8790.1025

40,320

26-Apr-2019

01:10

x64

Smp.msi

Not applicable

11,272,192

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Smsdbmon.dll

5.0.8790.1025

163,712

26-Apr-2019

01:10

x64

Smsprov.dll

5.0.8790.1025

14,360,960

26-Apr-2019

01:10

x64

Smsswd.exe

5.0.8790.1025

324,488

26-Apr-2019

01:10

x64

Smstsvc.exe

5.0.8790.1006

3,960,192

26-Apr-2019

01:10

x64

Sms_def.mof.xml

Not applicable

175,970

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Statmgr.dll

5.0.8790.1025

198,016

26-Apr-2019

01:10

x64

Tscore.dll

5.0.8790.1025

3,681,152

26-Apr-2019

01:10

x64

Tsmanager.exe

5.0.8790.1025

312,192

26-Apr-2019

01:10

x64

Tsmessaging.dll

5.0.8790.1025

1,852,800

26-Apr-2019

01:10

x64

Tsprogressui.exe

5.0.8790.1025

3,969,408

26-Apr-2019

01:10

x64

Update.sql

Not applicable

152,850

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Updatesagentschema.mof

Not applicable

9,576

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Updatesdeployment.dll

5.0.8790.1025

1,864,072

26-Apr-2019

01:10

x64

Updateshandler.dll

5.0.8790.1025

1,166,208

26-Apr-2019

01:10

x64

Wuahandler.dll

5.0.8790.1025

793,992

26-Apr-2019

01:10

x64

_smsprov.mof

Not applicable

756,763

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Ac_extension_i386manifest.xml

Not applicable

331

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Adminconsole.msi

Not applicable

47,792,128

26-Apr-2019

00:10

Not applicable

Adminui.cloudserviceroles.dll

5.1902.1085.1000

756,632

26-Apr-2019

00:18

x86

Adminui.cloudservicesmanagement.dll

5.1902.1085.2600

692,096

26-Apr-2019

00:10

x86

Adminui.collectionproperty.dll

5.1902.1085.2600

1,452,416

26-Apr-2019

00:10

x86

Adminui.common.dll

5.1902.1045.1004

1,716,104

26-Apr-2019

00:10

x86

Adminui.desktopanalyticsservicingdashboard.dll

5.1902.1085.2600

26,496

26-Apr-2019

01:10

x86

Adminui.m365dashboard.dll

5.1902.1085.2600

57,216

26-Apr-2019

00:10

x86

Adminui.m365deploymentdashboard.dll

5.1902.1085.2600

37,248

26-Apr-2019

00:10

x86

Adminui.o365updatesdashboard.dll

5.1902.1085.2600

55,680

26-Apr-2019

00:10

x86

Adminui.osimage.dll

5.1902.1085.2600

229,248

26-Apr-2019

00:10

x86

Adminui.phasedobjectdeployments.dll

5.1902.1085.2600

452,480

26-Apr-2019

00:10

x86

Adminui.readinessdashboard.dll

5.1902.1085.2600

121,216

26-Apr-2019

00:10

x86

Adminui.uiresources.dll

5.1902.1085.2600

9,054,080

26-Apr-2019

00:10

x86

Adminui.wqlqueryengine.dll

5.1902.1045.1004

87,944

26-Apr-2019

00:10

x86

Ccmctm.dll

5.0.8790.1025

1,066,368

26-Apr-2019

01:10

x86

Ccmgencert.dll

5.0.8790.1000

389,632

26-Apr-2019

00:17

x86

Ccmsdkprovider.dll

5.0.8790.1025

1,094,528

26-Apr-2019

01:10

x86

Ccmsetup-sup.cab

Not applicable

1,083,151

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Ccmsetup.exe

5.0.8790.1025

4,102,192

26-Apr-2019

01:10

x86

Ccmsetup.msi

Not applicable

6,488,064

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Ccmutillib.dll

5.0.8790.1025

1,087,360

26-Apr-2019

01:10

x86

Client.msi

Not applicable

40,214,528

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Comanagementhandler.dll

5.0.8790.1025

179,072

26-Apr-2019

01:10

x86

Configmgr.ac_extension.i386.cab

Not applicable

15,445,533

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Configmgr1902-client-kb4500571-i386.msp

Not applicable

7,380,992

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Connectedconsole.xml

Not applicable

6,954,999

26-Apr-2019

00:11

Not applicable

Controller.js

Not applicable

2,416

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Dcmagent.dll

5.0.8790.1025

961,920

26-Apr-2019

01:10

x86

Deltadownload.dll

5.0.8790.1025

433,024

26-Apr-2019

01:10

x86

Dwss.msi

Not applicable

12,763,136

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Execmgr.dll

5.0.8790.1025

1,061,760

26-Apr-2019

01:10

x86

Lutables.enc

Not applicable

197,156,159

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

M365ahandler.dll

5.0.8790.1025

220,544

26-Apr-2019

01:10

x86

Mcs.msi

Not applicable

16,920,576

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Microsoft.configurationmanagement.feedback.common.dll

5.1902.1053.1003

177,024

26-Apr-2019

00:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.notificationcommon.dll

5.1902.1053.1003

112,000

26-Apr-2019

00:10

x86

Microsoft.configurationmanager.azureroles.common.utility.dll

5.0.8790.1025

26,496

26-Apr-2019

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.azureroles.contentservice.storage.dll

5.0.8790.1025

24,448

26-Apr-2019

01:10

x86

Microsoft.configurationmanager.oms_onboard.dll

5.1902.1085.2600

40,320

26-Apr-2019

00:10

x86

Mp.msi

Not applicable

24,006,656

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Osddownloadcontent.exe

5.0.8790.1025

64,384

26-Apr-2019

01:10

x86

Osdrunpowershellscript.exe

5.0.8790.1025

75,136

26-Apr-2019

01:10

x86

Osdupgradeos.exe

5.0.8790.1025

130,432

26-Apr-2019

01:10

x86

Podwizardda.xml

Not applicable

3,904

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Portlweb.msi

Not applicable

7,335,936

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Pulldp.msi

Not applicable

15,470,592

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Scnotification.exe

5.0.8790.1025

643,456

26-Apr-2019

01:10

x86

Shellexecutemsstore.exe

5.0.8790.1025

32,128

26-Apr-2019

01:10

x86

Smp.msi

Not applicable

11,272,192

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Smsswd.exe

5.0.8790.1025

255,360

26-Apr-2019

01:10

x86

Tscore.dll

5.0.8790.1025

2,856,320

26-Apr-2019

01:10

x86

Tsmanager.exe

5.0.8790.1025

257,408

26-Apr-2019

01:10

x86

Tsmessaging.dll

5.0.8790.1025

1,302,912

26-Apr-2019

01:10

x86

Tsprogressui.exe

5.0.8790.1025

3,231,104

26-Apr-2019

01:10

x86

Updatesagentschema.mof

Not applicable

9,576

26-Apr-2019

01:10

Not applicable

Updatesdeployment.dll

5.0.8790.1025

1,456,512

26-Apr-2019

01:10

x86

Updateshandler.dll

5.0.8790.1025

879,488

26-Apr-2019

01:10

x86

Wuahandler.dll

5.0.8790.1025

539,520

26-Apr-2019

01:10

x86

_uimanifest.xml

Not applicable

752

26-Apr-2019

00:10

Not applicable

הפניות

מנהל תצורה עבור עדכונים ומשרת

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×