התיקון החם זמין עבור Windows תמיכה בשעון קיץ עבור צ'ילה, מצרים, מרוקו

תופעות

ממשלת מצרים החליטה לבטל שעון הקיץ (DST). תיקון חם זה מעדכן את Windows תמיכה עבור (UTC +2: 00) קהיר, כך תהיה לו עוד תמיכה שעון הקיץ. ממשלת צ'ילה הרחיב את שעון הקיץ 2011, כך שהוא מסתיים 7 במאי ומתחילה 21 באוגוסט. תיקון חם זה מעדכן את שעון הקיץ של Windows תמיכה עבור (UTC-4: 00) סנטיאגו כך שעון הקיץ מסתיים ב- 7 במאי, 2011 ב- 23:59: 59.999 השעון חוזר 23:00:00.000. העדכון כולל גם את השינוי עבור DST להפעיל 20 באוגוסט, 2011 בשעה 23:59: 59.999 השעון כדי להיות מתקדם כדי 01:00:00.000 של 21. באוגוסט שממשלת מרוקו שינה את לוח הזמנים של שעון קיץ 2011 כדי לסיים 30 ביולי בחצות. תיקון חם זה מעדכן את Windows DST לתמיכה Casablanca (UTC) כך 2011 שעון הקיץ מסתיים 30 ביולי, 2011, 23:59: 59.999 וחזרה השעון כדי 23:00:00.000. 

פתרון

תיקון חם נתמך זמין כעת מ- Microsoft. עם זאת, הוא מיועד רק את הבעיה המתוארת במאמר זה. יש להחיל אותו רק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. כדי לפתור בעיה זו באופן מיידי, פנה לשירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft לקבלת התיקון החם. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון בשירותי התמיכה ללקוח של Microsoft ומידע על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:הערה במקרים מיוחדים, חיובים אשר שהצגת עבור שיחות עשויים לבטל אם מומחה תמיכה של Microsoft יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על שאלות תמיכה ונושאים נוספים שאינם זכאים לעדכון הספציפי המדובר.הערה: עדכון זה זמין כתיקון חם בלבד. כדי ללמוד כיצד לטפל שינויי אזור זמן עבור Microsoft Office Outlook, לעבור כאן:

מידע נוסף

מפתח הרישוםמידעמצרים[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt שעון רגיל] "TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt רגיל Time\Dynamic שעון קיץ] "FirstEntry" dword:000007 d = 5 "LastEntry" dword:000007db "2005" = = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00" 2006" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00" 2007" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 01, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 "2008" = hex: 88, ff, ff, ff, 00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03" 2009" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03,00,00,04,00,04,00,04,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03" 2010" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 "2011" = hex: 88, ff, ff, ff, 00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00מרוקו[רגיל Zones\Morocco NT\CurrentVersion\Time HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows זמן] "TZI" = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, \ 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\ מרוקו רגיל Time\Dynamic שעון קיץ] "FirstEntry" = dword:000007 d 7 "LastEntry" dword:000007dc "2007" = = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00" 2008" = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 "2009" = hex: 0 0,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03" 2010" = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03" 2011" = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 "2012" = hex: 0 0,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00צ'ילה[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\ שעון רגיל דרום אמריקה האוקיינוס השקט] "TZI" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, \ 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA רגיל Time\Dynamic שעון קיץ] "FirstEntry" = dword:000007 d 7 "LastEntry" dword:000007dc "2007" = = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00,06,00,02,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03" 2008" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 "2009" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03" 2010" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00,06,00,02,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03" 2011" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 "2012" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

דרישות מוקדמות

תנאים מוקדמים להתקנת עדכון התוכנה להתקין תיקון חם זה עליך להפעיל את אחת הגירסאות הבאות של מערכת ההפעלה:SP3Windows XP Windows Vista SP1 או SP2Windows Server 2003 SP2Windows 2008Windows של שרת 7Windows 2008 SP2Windows Server 2008 r2Windows Server 2008 r2 SP1Windows 7 SP1דרישות הפעלה מחדש , ייתכן שתידרש לבצע אתחול מחדש של המערכת לאחר התקנת תיקון חם זה.עדכון תוכנה זה מחליף את עדכון התוכנה הבאתיקון חם זה השלמה 2010 בדצמבר עדכון מצטבר של שעון קיץ Windows, 2443685 קילו-בתים

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×