היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הודעה

מאמר זה במאגר הידע מסופק כמות שהוא, ואין בו כדי להחליף נתונים בעלי עדיפות גבוהה יותר, אשר מסופקים דרך ערוצי העדכון הרגילים. במדריך עדכוני האבטחה ובכלים נלווים נוספים ניתן למצוא מידע בעל עדיפות גבוהה יותר, בעל תאריך מאוחר יותר מזה של הנתונים שלהלן.

סיכום

ראה את המוצרים שמאמר זה חל עליהם.

עדכון אבטחה MS17-010 מטפל בכמה נקודות תורפה בבלוק הודעת השרת (SMB) של Windows, גירסה 1. תוכנת הכופר WannaCrypt מנצלת נקודת תורפה של העדכון MS17-010. מחשבים שבהם לא מותקן MS17-010 נמצאים בסיכון מוגבר עקב כמה סוגים של תוכנה זדונית. מאמר זה מספק כמה שיטות מהירות לבדיקת העדכון של המחשב.

שיטה 1: בדיקה לפי מספר מותקן של מאגר ידע

השתמש בטבלה שלהלן כדי לברר לגבי כל אחד מהעדכונים המצוינים (להוציא אלה המסומנים כ"לא מכיל תיקון MS17-010"). אם עדכון כלשהו מאלה מותקן, פירוש הדבר ש-MS17-010 מותקן.

טבלה 1 מתוך 2: Windows 7 SP1 ואילך. ה-KB של אוספי עדכונים שלהלן מכילים את התיקון (להוציא בעמודה "April Security Only 4B"). מתחת לכל מספר KB מופיע מספר הגירסה המעודכן של Srv.sys.

גירסאות Windows

עדכון אבטחה לחודש מרץ בלבד (3/14/17)

אוסף עדכונים חודשי לחודש מרץ
(14/03/2017)

תצוגה מקדימה של מצטבר חודשי לחודש מרץ
(21/03/17)

אבטחת אפריל
עדכון בלבד
(11/04/17)

אוסף עדכונים חודשי לחודש אפריל
(11/04/17)

תצוגה מקדימה של מצטבר חודשי לחודש אפריל
(18/04/17)

עדכון אבטחה בלבד לחודש מאי
(09/05/17)

אוסף עדכונים חודשי לחודש מאי
(09/05/17)

קישור להורדה

Windows 7 SP1 ו-Windows Server 2008 R2 SP1

4012212
6.1.7601.23689

4012215
6.1.7601.23689

4012218
6.1.7601.23689

4015546
לא מכיל תיקון MS17-010

4015549
6.1.7601.23689

4015552
6.1.7601.23689

4019263
6.1.7601.23762

4019264
6.1.7601.23762

Windows 7 SP1 ו-Windows Server 2008 R2 SP1

Windows 2012

4012214
6.2.9200.22099

4012217
6.2.9200.22099

4012220
6.2.9200.22099

4015548
לא מכיל תיקון MS17-010

4015551
6.2.9200.22099

4015554
6.2.9200.22099

4019214
6.2.9200.22137

4019216
6.2.9200.22137

מידע על עדכוני Windows Server 2012 קודמים

Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

4012213
6.3.9600.18604

4012216
6.3.9600.18604

4012219
6.3.9600.18604

4015547 לא מכיל תיקון MS17-010

4015550
6.3.9600.18604

4015553
6.3.9600.18619

4019213
6.3.9600.18655

4019215
6.3.9600.18655

מידע על עדכוני Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2 קודמים

Windows 10 גירסה 1507

4012606
10.0.10240.17319

4016637
10.0.10240.17319

-

-

4015221
10.0.10240.17319

-

-

4019474 10.0.10240.17394

מידע על עדכוני Windows 10 קודמים

Windows 10 גירסה 1511  

4013198
10.0.10586.839

4016636
10.0.10586.839

-

-

4015219
10.0.10586.839

-

-

4019473
10.0.10586.916

מידע על עדכוני Windows 10 קודמים

Windows 10 גירסה Windows Server 2016

4013429
10.0.14393.953

4016635
10.0.14393.953

-

-

4015217
10.0.14393.953

-

-

4019472
10.0.14393.1198

אוסף עדכונים עבור Windows 10 ו- Windows Server 2016:

 

טבלה 2 מתוך 2: המשך עדכוני מאי ויוני 2017.

גירסאות Windows

תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי לחודש מאי

(16/05/17)

עדכון אבטחה בלבד לחודש יוני

(13/06/17)

אוסף עדכונים חודשי לחודש יוני

(13/06/17)

קישור להורדה

Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

4019265
6.1.7601.23762

 

4022722

4022168
6.1.7601.23762

Windows 7 SP1 ו-Windows Server 2008 R2 SP1

Windows Server 2012‏

4019218
6.2.9200.22137

4022718

4022724
6.2.9200.22137

מידע על עדכוני Windows Server 2012 קודמים

Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

4019217
6.3.9600.18655

4022717

4022720
6.3.9600.18688

מידע על עדכוני Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2 קודמים

Windows 10 גירסה 1507

-

-

4032695

מידע על עדכוני Windows 10 קודמים

Windows 10 גירסה 1511

-

-

4032693

מידע על עדכוני Windows 10 קודמים

Windows10 גירסה 1607 ו-Windows Server 2016‏

-

-

4022723
10.0.14393.1198

אוסף עדכונים עבור Windows 10 ו- Windows Server 2016:

 

טבלה 2: גירסאות אחרות של Windows. השתמש ב-KB 4012598 עבור עדכון האבטחה.

גירסאות Windows

מספר KB וכן
גירסה מעודכנת של Srv.sys

קישור להורדה

Windows Server 2003 SP2

4012598
5.2.3790.6021

Windows Server 2003 SP2 x64

Windows Server 2003 SP2 x86

Windows XP

4012598
5.1.2600.7208

Windows XP SP2 x64

Windows XP SP3 x86

Windows XP Embedded SP3 x86

Windows Vista SP2

4012598
GDR:6.0.6002.19743
LDR:6.0.6002.24067

Windows Vista Service Pack 2

Windows Vista x64 Edition Service Pack 2

Windows Server 2008 SP2

4012598
GDR:6.0.6002.19743
LDR:6.0.6002.24067

Windows Server 2008 עבור מערכות 32 סיביות Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 עם Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות Itanium‏ Service Pack 2

Windows 8

4012598
6.2.9200.22099

Windows 8 x86, Windows 8 x64

 

טבלה 3: עדכונים נוספים המכילים את התיקון.

Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

תאריך הפרסום

מספר מאמר KB

דף תמיכה

21 במרץ, 2017

4012219

21 במרץ 2017---KB4012218 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)

18 אפריל 2017‏

4015553

18 באפריל 2017---KB4015553 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)

16 מאי 2017‏

4019217

16 במאי 2017---KB4019217 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)

27 יוני 2017‏

4022720

27 ביוני 2017---KB4022720 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)

 

Windows Server 2012‏

תאריך הפרסום

מספר מאמר KB

דף תמיכה

21 במרץ, 2017

4012220

21 במרץ 2017---KB4012220 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)

18 אפריל 2017‏

4015554

18 באפריל 2017K---B4015554 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)

16 מאי 2017‏

4019218

16 במאי 2017---KB4019218 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)

27 יוני 2017

4022721

27 ביוני 2017---KB4022721 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)

 

Windows 7 SP1 ו-Windows Server 2008 R2 SP1

תאריך הפרסום

מספר מאמר KB

דף תמיכה

21 במרץ, 2017

4012218

21 במרץ 2017---KB4012218 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)

18 אפריל 2017‏

4015552

18 באפריל 2017---KB4015552 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)

16 מאי 2017‏

4019265

16 במאי 2017---KB4019265 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)

27 יוני 2017‏

4022168

27 יוני 2017---KB4022168 (תצוגה מקדימה של אוסף עדכונים חודשי)


שיטה 2: בדיקה לפי גירסת הקובץ %systemroot%\system32\drivers\srv.sys

באמצעות הטבלה שלהלן, בדוק את גירסת הקובץ של %systemroot%\system32\drivers\srv.sys. אם גירסת הקובץ זהה לגירסה הרשומה או גדולה ממנה, פירוש הדבר ש-MS17-010 מותקן.

גירסאות Windows

גירסת מינימום מעודכנת של Srv.sys

Windows XP

5.1.2600.7208

Windows Server 2003 SP2

5.2.3790.6021

Windows Vista
Windows Server 2008 SP2

GDR:6.0.6002.19743, LDR:6.0.6002.24067

Windows 7
Windows Server 2008 R2

6.1.7601.23689

Windows 8
Windows Server 2012

6.2.9200.22099

Windows 8.1
Windows Server 2012 R2

6.3.9600.18604

Windows 10 TH1 v1507

10.0.10240.17319

Windows 10 TH2 v1511

10.0.10586.839

Windows 10 RS1 v1607
Windows Server 2016

10.0.14393.953


שיטה 3: בדיקה לפי WMI ו-Windows PowerShell

השתמש ב-WMI וב-Windows PowerShell כדי לברר אם התיקונים של MS17-010 הותקנו.

פקודת WMI

כדי למצוא מספר נתון של KB, פתח חלון של שורת פקודה עם הרשאות מלאות ולאחר מכן הפעל את הפקודה שלהלן:

wmic qfe get hotfixid | find "KB1234567"

הערות

 • בפקודה זו, החלף את <KB1234567> במספר ה-KB בפועל.

 • השתמש בתו אמפרסנד (&) כדי לחפש עדכונים מרובים. לדוגמה, הפעל את הפקודה:

  wmic qfe get hotfixid | find "KB4012212" & wmic qfe get hotfixid | find "KB4012215" & wmic qfe get hotfixid | find "KB4015549"

פקודות PowerShell

כדי לבדוק במערכת המקומית, הפעל את ה-cmdlet של ה-PowerShell הניהולי שלהלן:

 get-hotfix -id KB1234567

הערות

 • בפקודה זו, החלף את <KB1234567> במספר ה-KB בפועל.

 • השתמש בפסיק ( , ) כדי לחפש עדכונים מרובים. לדוגמה, הפעל את הפקודה:

  get-hotfix -id KB4012212,KB4012215,KB4015549


כדי לבדוק את כל המחשבים בתחום Active Directory או ב-OU, הפעל את cmdlet ה-PowerShell הניהולי שלהלן בבקר תחום:

foreach ( $n in (get-adcomputer -searchbase ‘OU=workstations,dc=contoso,dc=com’ -filter * -property * | select name )) {get-hotfix -computername $n.name -id KB1234567}


הערה את החלק "OU=workstations,dc=contoso,dc=com" ניתן לשנות כך שיצביע על הבסיס של מחיצת מדריך של תחום Active Directory, כגון "dc=contoso,dc=com" כדי לחפש מחשבים בתחום כולו. בפקודה זו, החלף את <KB1234567> במספר ה-KB בפועל.

כיצד לפתור שגיאת התקנה של "לא ישים"

אם התיקונים הנדרשים מראש אינם מותקנים במחשבים, ייתכן שתופיע הודעת השגיאה הבאה כאשר תתקין את MS17-010 ב-Windows 8.1 או ב-Windows Server 2012 R2‏:

העדכון אינו ישים עבור המחשב שלך

כדי לפתור שגיאה זו, בצע את השלבים הבאים:

 1. ודא שאתה מנסה להתקין את העדכון הנכון. לשם כך, בדוק את מספר ה-KB בטבלה 1 בשיטה 1. השווה אותו לגירסת המערכת שלך, לרמה של חבילת השירות של המערכת ולרמת הסיביות של המערכת (x64,‏ IA64 או x86).
   

 2. חפש יחסי תלות חסרים. במקרה של Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2, יש להתקין את התיקונים התלויים כנדרש בהתאם למאמרים שלהלן:

  • KB 2919355‏: עדכון Windows RT 8.1,‏ Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2‏: אפריל 2014

  • KB 2919442‏: March 2014 Servicing Stack Update for Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2

  • KB 3173424‏: Servicing stack update for Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2: 12 יולי 2016

 3. אם אינך מצליח להתקין אוסף עדכונים, נסה גירסת אוסף אחרת. לעדכונים זמינים, ראה טבלה 1.
   

קובץ Script של PowerShell

קובץ ה-Script הבא של Windows PowerShell משווה את גירסת Srv.sys שבמחשב המקומי עם הגירסאות שרשומות בטבלה בשיטה 2.

שמור קובץ Script זה בקובץ ‎.ps1 ולאחר מכן הפעל את קובץ ה-script מ-PowerShell‏. קובץ Script זה חל על Windows XP ו-Windows Server 2003 ועל גירסאות מאוחרות יותר. נדרש לו Windows PowerShell מגירסה 2.0 ואילך.
 

[reflection.assembly]::LoadWithPartialName("System.Version")
$os = Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem
$osName = $os.Caption
$s = "%systemroot%\system32\drivers\srv.sys"
$v = [System.Environment]::ExpandEnvironmentVariables($s)
If (Test-Path "$v")
    {
    Try
        {
        $versionInfo = (Get-Item $v).VersionInfo
        $versionString = "$($versionInfo.FileMajorPart).$($versionInfo.FileMinorPart).$($versionInfo.FileBuildPart).$($versionInfo.FilePrivatePart)"
        $fileVersion = New-Object System.Version($versionString)
        }
    Catch
        {
        Write-Host "Unable to retrieve file version info, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
        Return
        }
    }
Else
    {
    Write-Host "Srv.sys does not exist, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
    Return
    }
if ($osName.Contains("Vista") -or ($osName.Contains("2008") -and -not $osName.Contains("R2")))
    {
    if ($versionString.Split('.')[3][0] -eq "1")
        {
        $currentOS = "$osName GDR"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("6.0.6002.19743")
        } 
    elseif ($versionString.Split('.')[3][0] -eq "2")
        {
        $currentOS = "$osName LDR"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("6.0.6002.24067")
        }
    else
        {
        $currentOS = "$osName"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("9.9.9999.99999")
        }
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 7") -or ($osName.Contains("2008 R2")))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.1.7601.23689")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 8.1") -or $osName.Contains("2012 R2"))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.3.9600.18604")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 8") -or $osName.Contains("2012"))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.2.9200.22099")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 10"))
    {
    if ($os.BuildNumber -eq "10240")
        {
        $currentOS = "$osName TH1"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.10240.17319")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "10586")
        {
        $currentOS = "$osName TH2"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.10586.839")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "14393")
        {
        $currentOS = "$($osName) RS1"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.14393.953")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "15063")
        {
        $currentOS = "$osName RS2"
        "No need to Patch. RS2 is released as patched. "
        return
        }
    }
elseif ($osName.Contains("2016"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.14393.953")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows XP"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("5.1.2600.7208")
    }
elseif ($osName.Contains("Server 2003"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("5.2.3790.6021")
    }
else
    {
    Write-Host "Unable to determine OS applicability, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("9.9.9999.99999")
    }
Write-Host "`n`nCurrent OS: $currentOS (Build Number $($os.BuildNumber))" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "`nExpected Version of srv.sys: $($expectedVersion.ToString())" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "`nActual Version of srv.sys: $($fileVersion.ToString())" -ForegroundColor Cyan
If ($($fileVersion.CompareTo($expectedVersion)) -lt 0)
    {
    Write-Host "`n`n"
    Write-Host "System is NOT Patched" -ForegroundColor Red
    }
Else
    {
    Write-Host "`n`n"
    Write-Host "System is Patched" -ForegroundColor Green
    }
#


הפניות

הנחיות ללקוח עבור התקפות WannaCrypt

המרכז להגנה מפני תוכנות זדוניות

בלוג המרכז של Microsoft להגנה מפני תוכנות זדוניות

עדכון אבטחה MS17-010

שאילתות SQL Server במנהל התצורה לצורך דיווח תאימות בנוגע ל-MS17-010

מאמר זה חל על:

 

 • Windows Server 2016

 • Windows 10 גירסה 1607

 • Windows 10 גירסה 1511

 • Windows 10 גירסה 1507

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows 8.1

 • Windows Server 2012

 • Windows 8

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 Service Pack 2

 • Windows Vista

 • Windows Server 2003 Service Pack 2

 • Windows XP

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×