כיצד לפתור בעיות בהתקנים לא ידועים המופיעים ברשימה שבמנהל ההתקנים של Windows XP

לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית): 244601.

מבוא

מנהל ההתקנים מציג רשימה של כל ההתקנים המותקנים במחשב מבוסס Windows XP. בעת הצגת מידע על התקנים במנהל ההתקנים, ייתכן שהתקן מסוים יוצג כהתקן לא ידוע לצד סימן שאלה צהוב. ייתכן שקשה יהיה לקבוע מה גורם להתקן לא ידוע זה, כיוון שהסימנים המצביעים על הגורם היוצר אותו הם מעטים. מאמר זה מסביר את הסיבות האפשריות להופעתו של התקן לא ידוע במנהל ההתקנים.

מידע נוסף

הסיבה המרכזית להופעת התקן לא ידוע במנהל ההתקנים היא מאחר שקיים התקן שאינו פועל כראוי. כדי לפתור בעיה זו, השג מנהל התקן מעודכן עבור ההתקן.

השתמש בשיטות הבאות כדי לאפשר ל- Windows לזהות את ההתקן שלך.

שיטה 1: Windows Update

בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft כדי לראות אם אתר זה מזהה באופן אוטומטי מנהל התקן עדכני עבור ההתקן שלך. התקן את כל מנהלי ההתקנים המומלצים.

http://www.windowsupdate.com

שיטה 2: הורד והתקן את מנהל ההתקן העדכני ביותר מהאינטרנט

כאשר תוריד מנהל התקן מהאינטרנט, הורד את גירסת Windows XP של מנהל ההתקן כאשר יופיעו גירסאות מרובות של Windows. השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

 • בקר באתר האינטרנט של יצרן המחשב אם ההתקן הגיע עם המחשב.

 • בקר באתר האינטרנט של יצרן ההתקן אם ההתקן הותקן לאחר שרכשת את המחשב.

 • בקר באתר האינטרנט של יצרן ההתקן אם ההתקן הותקן מראש במחשב וליצרן המחשב אין מנהל התקן מעודכן.

חפש סעיף Drivers (מנהלי התקנים) או Download (הורדות) באתר האינטרנט של היצרן, וחפש את שם ההתקן שברשותך. הורד והתקן את גירסת Windows XP של מנהל ההתקן.

סעיף למשתמשים מתקדמים

סעיף זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת מידע על אופן הפנייה לתמיכה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus?ln=he#tab3

גורמים להתקנים לא ידועים במנהל ההתקנים

 • להתקן אין מנהל התקן: כאשר מנהל התקן של התקן מסוים אינו זמין, מנהל ההתקנים מציג את ההתקן כהתקן לא ידוע וממקם אותו בענף התקנים אחרים. מצב זה נפוץ מאד בהתקנים מורכבים מסוג אפיק טורי אוניברסלי (USB) והתקנים מורכבים התואמים לתקן 1394 של המכון להנדסת חשמל ואלקטרוניקה (IEEE). בנוסף, ייתכן שיוצג מצב של קוד שגיאה 1 או של קוד שגיאה 10 בעת הצגת מאפייני ההתקן במנהל ההתקנים.

  הערה מרבית התקני ה- USB וה- IEEE 1394 פועלים כראוי ללא מנהלי התקנים נוספים, מאחר שתצורתם מוגדרת עבור סוגי אפיק אלה על-ידי מנהלי ההתקנים הכלולים ב- Windows. עם זאת, אם ההתקן אינו תואם למנהלי התקן של מחלקה של Windows אשר הוגדרו וסופקו, נחוץ מנהל התקן נוסף. אם אין באפשרותו של האפיק לזהות את ההתקן, הוא מפרש את ההתקן כהתקן מורכב ולאחר מכן מדווח עליו כעל התקן כזה למנהל ההתקנים.

 • אתה משתמש במנהל התקן של Microsoft Windows 98 או של Microsoft Windows 95: אין באפשרותך להשתמש בקבצי מנהל התקן וירטואלי (.vxd) המשותפים למנהלי התקנים של Windows 98 או Windows 95 ב- Windows XP. אם תנסה להתקין אותם במחשב מבוסס Windows XP, ההתקן עלול להופיע במנהל ההתקנים כ'לא ידוע'. דבר זה מתרחש בדרך כלל כאשר יצרן מנהל ההתקן לא יוצר הבחנה נכונה בין שני מנהלי ההתקנים, או כשהוא מניח ש- Windows XP יכול להשתמש בקבצי .vdx של Windows 98 או Windows 95.

 • מזהה התקן לא מוכר: לכל התקן חומרה יש מזהה מיוחד המשמש את הכנס-הפעל. קיימים סוגים שונים של מזהים, כולל, לדוגמה, מזהה ספק, מזהה התקן, מזהה מערכת משנה, מזהה ספק של מערכת משנה, או מזהה מהדורה. אם מזהה ההתקן לא נמצא, או שמחשב המבוסס על Windows XP לא מכיר את מזהה ההתקן, מנהל ההתקנים עשוי לרשום את ההתקן כלא ידוע.

  הערה תוכניות שדורשות Hooks וירטואליים לחומרה עלולות ליצור התקנים כאלה. כמו כן, התקנים המגשרים בין סוגי אפיקים, לדוגמה, מנהל התקן המאפשר להתקן יציאה מקבילית לדמות אפיק SCSI או אפיק AT Attachment Packet Interface (ATAPI), יוצרים אף הם לעתים תגובת 'התקן לא ידוע' במנהל ההתקנים.

 • חומרה או קושחה פגומות: חומרה או קושחה פגומות עלולים לגרום להתקן להופיע כהתקן לא ידוע במנהל ההתקנים. מנהלי התקן של תוכנה בלבד אינם חושפים מזהה התקן ולא קיימת שיטה סטנדרטית להתקנת התקנים מסוג זה. יצרנים מסוימים מתקינים את ההתקן באמצעות תוכנית ההתקנה InstallShield או באמצעות שיטה דומה. שים לב, כי תוכנות המותקנות בשיטות אחרות לא יוסרו לחלוטין בעת הסרת התקן ממנהל ההתקנים. לכן, ייתכן שיהיה עליך לבדוק ברישום כדי לוודא שכל הערכים הוסרו.

פתרון בעיות עבור משתמשים מתקדמים

פתרון בעיות תוכנה

השתמש באחת השיטות הבאות כדי לקבוע אם התקן לא ידוע נוצר על-ידי תוכנה:

 • הפעלת המחשב במצב בטוח

  על אף ששיטה זו אינה מהימנה לחלוטין, הפעלת המחשב במצב בטוח עשויה להיות אחת הדרכים הקלות ביותר לברר אם התקן לא ידוע נוצר על-ידי תוכנה.


  כדי להפעיל את המחשב במצב בטוח, הקש F8 לאחר הפעלת המחשב מחדש. בבתפריט אפשרויות מתקדמות של Windows אשר מופיע, השתמש במקשי החצים לבחירת מצב בטוח ולאחר מכן הקש ENTER. אם ההתקן הלא ידוע אינו מופיע יותר ברשימה שבמנהל ההתקנים, ככל הנראה ההתקן הלא ידוע אינו חומרה.

 • בדוק את תיקיית ההפעלה

  אם אתה חושד שתוכנית מסוימת גורמת להתקן הלא ידוע, בדוק את תיקיית ההפעלה במחשב כדי לראות עבור אילו תוכניות הוגדרה התצורה כך שיופעלו בעת הפעלת המחשב. תיקיית ההפעלה ממוקמת במיקום הבא בדיסק הקשיח, כאשר C הוא הכונן בו מותקן Windows ו-user profile הוא פרופיל המשתמש שלך:

  C:\Documents and Settings\user profile\Start Menu\Programs

 • השתמש בכלי 'מידע מערכת'

  הכלי 'מידע מערכת' עשוי להיות שימושי כאשר עליך לקבוע מה הגורם להתקן לא ידוע.


  כדי להשתמש בכלי 'מידע מערכת' לשם הצגה של רשימת תוכניות המופעלות בעת הפעלת המחשב, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msinfo32 ולאחר מכן לחץ על אישור.

  2. הרחב את סביבת תוכנה ולאחר מכן לחץ פעמיים על תוכניות הפעלה.


   תוצג רשימה של התוכניות שתצורתן הוגדרה כך שיופעלו בעת הפעלת המחשב.


   בדוק אם ביומן האירועים מופיעות שגיאות שמפנות לאחת מהתוכניות האלה. אם מצאת אירוע הקשור לתוכנית ברשימה, הסר את התוכנית. שים לב שכאשר תוכנית יוצרת התקן לא ידוע, אין זה בהכרח סימן לכך שהתוכנית אינה יכולה לפעול, אלא אם הפעלת התוכנית תלויה בהתקן זה.


  כדי להשתמש בכלי 'מידע מערכת' לשם הצגת רשימה של התקנים בעייתיים, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msinfo32 ולאחר מכן לחץ על אישור.

  2. הרחב את רכיבים ולאחר מכן לחץ על התקנים בעייתיים.


   בחלונית הפרטים מוצגת רשימה של ההתקנים המותקנים במחשב שעלולים להיות בעייתיים, באופן הבא:

   • בעמודה התקן מוצגת רשימה של השם הנפוץ של ההתקן, או שם מנהל ההתקן הקשור אליו.

   • בעמודה מזהה התקן PNP מוצגת רשימה של מזהי התקנים, לדוגמה, מזהה חברור רכיבים היקפיים (PCI), מזהה ISA, מזהה של סוג אפיק אחר כלשהו, או סוג לא ידוע.

   • בעמודה קוד שגיאה מוצג קוד השגיאה הקשור לבעיה ספציפית זו. לעתים קרובות, קוד השגיאה של מנהל ההתקנים מסייע לקבוע מה יצר את ההתקן הלא ידוע. לדוגמה, אם המחשב מייצר הודעת שגיאה "Bad or missing device driver" (מנהל התקן פגום או חסר), שלושה סוגי ערכים עשויים להיות מוצגים תחת התקנים בעייתיים, בהתאם לסוג ההתקן:

    • מזהה התקן PCI PnP:

     Device Name | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Error code

    • מזהה ISA PnP:

     Device Name | ?\PNP0000\0

    • מנהל התקן פגום או לא תואם:

     Device Name | ROOT\UNKNOWN\0000

 • הצג את הקובץ Setupapi.log

  אם להתקן יש שם בעל משמעות, השתמש במידע שבקובץ Setupapi.log כדי לקבוע מהו הגורם להתקן הלא ידוע. כברירת מחדל, הקובץ Setupapi.log ממוקם בתיקיה %SystemRoot%.


  לעתים עלול שם ההתקן המופיע ברשימה להיות מטעה. לדוגמה, התקן עשוי להופיע במנהל ההתקנים כהתקן טורי, בעוד שלמעשה אינו קשור ליציאה טורית. דבר זה קורה בדרך כלל כאשר קיים מזהה הכנס-הפעל חלקי ומנהל ההתקנים מפרש אותו כהתקן טורי. פירוש זה עלול להתרחש כיוון שההתקן ציין מזהה תואם. שוב, ניתן לתקן זאת על-ידי איתור תוכנית ההפעלה שעלולה לפעול באופן לא תקין.


  שים לב שבמקרה שהתוכנה היא הגורם להתקן הלא ידוע, הסרה בלבד של ההתקן הלא ידוע במנהל ההתקנים לא תפתור את הבעיה. עליך להסיר את התוכנית ולאחר מכן להפעיל מחדש את המחשב. אם ההתקן הלא ידוע עדיין מופיע במנהל ההתקנים אחרי שהפעלת מחדש את המחשב במצב בטוח, פנה לשירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft כדי לקבל סיוע בהסרת ההתקן.

פתרון בעיות חומרה

כדי לקבוע מה הגורם להתקן לא ידוע, השתמש באחת השיטות הבאות:

 • הסר התקני חומרה מהמחשב

  הסר התקני חומרה, אחד בכל פעם, עד שההתקן הלא ידוע לא יופיע ברשימה של מנהל ההתקנים. שים לב ששיטה זו עלולה לגזול זמן רב ואינה תמיד אמינה.

 • ברר אם מנהל ההתקן חתום בחתימה דיגיטלית

  כאשר אתה מתקין מנהל התקן ו-Windows מגלה שהוא אינו חתום בחתימה דיגיטלית, ייתכן שתקבל התראה ותוצג לך האפשרות לבטל את ההתקנה או להמשיך בה. הודעה זו מוצגת רק אם תצורת המחשב הוגדרה להציג הודעת התראה בכל פעם שתוכנית התקנה מנסה להתקין מנהל התקן ללא חתימה דיגיטלית.


  הערה מנהל התקן החתום בחתימה דיגיטלית עדיין עלול להופיע כהתקן לא ידוע במנהל ההתקנים.


  לקבלת מידע נוסף על חתימת מנהלי התקנים עבור Windows, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx

באפשרותך לחסום את ההתקנה של מנהלי התקנים שלא מכילים חתימה דיגיטלית. נקוט בגישה זו כאשר ברצונך למנוע ניסיונות מכוונים לפגוע ביציבות המחשב. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד control sysdm.cpl בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. לחץ על הכרטיסיה חומרה.

 3. תחת מנהלי התקנים, לחץ על חתימת מנהלי התקנים ולאחר מכן לחץ על חסום - לעולם אל תתקין תוכנת מנהל התקן שאינה חתומה.

 4. לחץ פעמיים על אישור.

כדי להציג רשימת מנהלי התקן שמותקנים במחשב ואינם חתומים בחתימה דיגיטלית, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

 • הצג את הקובץ Setupapi.log

  חפש ערכים שדומים לערכים הבאים:

  The file (C:\Windows\inf\ntapm.inf) is not digitally signed, ignoring driver date.

  Installing section epatapi_inst from C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf
  An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf) was installed for Parallel ATAPI Adapter.. Error 0xe000022f: The third-party INF does not contain digital signature information.
  Copying file C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd to C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) was installed for Parallel ATAPI Adapter.. Error 0xe000022f: The third-party INF does not contain digital signature information.

 • השתמש בכלי 'אימות חתימות קבצים'

  הכלי 'אימות חתימות קבצים' מציג רשימה של כל מנהלי ההתקנים שאינם חתומים אשר מותקנים במחשב. הוא יוצר יומן Sigverif.txt הממוקם בתיקייה %SystemRoot%. השתמש בעורך טקסט כלשהו (לדוגמה, פנקס הרשימות) כדי להציג את הקובץ. על מנת להשתמש בכלי 'אימות חתימות קבצים' כדי להציג רשימת מנהלי התקן שאינם חתומים בחתימה דיגיטלית, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sigverif ולאחר מכן לחץ על אישור.

  2. לחץ על מתקדם, לחץ על הכרטיסיה חיפוש ולאחר מכן לחץ על חפש קבצים אחרים שאינם חתומים דיגיטלית.

  3. בחר את תיבת הסימון כלול תיקיות משנה ולאחר מכן לחץ על עיון.

  4. אתר את התיקיה %SystemRoot%\System32\Drivers ובחר בה, לחץ פעמיים על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל.

  עיין ברשימה ולאחר מכן פנה ליצרן מנהל ההתקן כדי לברר כיצד להשיג מנהל התקן מעודכן החתום בחתימה דיגיטלית.

התקני USB המבוססים על גירסאות קודמות של מפרט USB עלולים ליצור התקני צללים שמופיעים בעת חיבור ההתקן ונעלמים בעת ניתוקו. בנוסף, ההתקן עשוי לפעול באופן תקין, אך ליצור התקן לא ידוע שאינו משויך. בדרך כלל הסיבה לכך היא קושחה לא עדכנית או בעלת תצורה שגויה. במקרה זה, פנה ליצרן ההתקן כדי לקבל קושחה מעודכנת.


התקן צללים עלול להופיע אם התקנת באופן ידני מנהל התקן עבור התקן הכנס-הפעל שהמחשב כבר איתר והתקין. באפשרותך לפתור בעיה זו על-ידי מחיקת התקן הצללים.

בעיות דומות ופתרונות עבור משתמשים מתקדמים

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש במנהל ההתקנים לניהול התקנים ב-Windows XP, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

283658 כיצד לנהל התקנים במערכת Windows XP

307970 כיצד להגדיר את התצורה של התקנים באמצעות מנהל ההתקנים ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

304514 כיצד להגדיר את התצורה של מנהל ההתקנים כך שיציג מידע מפורט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

310126 פתרון בעיות של התנגשויות התקנים באמצעות מנהל ההתקנים

283361 מנהל ההתקנים ממשיך להציג ברשימה התקן שניסית להסיר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

310123 הסבר של קודי השגיאה שיוצר מנהל ההתקנים ב-Microsoft Windows XP Professional

לקבלת מידע נוסף על כלי מידע המערכת 'מידע מערכת', לחץ על מספרי המאמרים להלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

308549 תיאור הכלי Windows XP System Information (Msinfo32.exe) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

300887 כיצד להשתמש בבוררים של מידע מערכת (Msinfo32.exe) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות באמצעות הכלי Msconfig, לחץ על מספרי המאמרים להלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

310560 כיצד לפתור בעיות של שגיאות תצורה באמצעות כלי השירות לקביעת התצורה במערכת Windows XP) ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

אם המאמרים המפורטים במאמר זה עזרו לך לפתור את הבעיה או אם אתה נתקל במאפייני בעיה שונים מאלה המתוארים במאמר זה, חפש מידע נוסף במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. כדי לחפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:

http://support.microsoft.com/?ln=heלאחר מכן הקלד את טקסט הודעת השגיאה שקיבלת, או הקלד תיאור של הבעיה בשדה חיפוש תמיכה (KB).

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×