חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לבצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. ודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows

מאפייני הבעיה

בעת שימוש בתוכנית של Microsoft Office שמופיעה בסעיף 'חל על', ייתכן שתיתקל באחת או יותר מהתופעות הבאות:

 • לאחר שינוי סביבת עבודה ב- Microsoft Word, השינויים לא נשמרים בעת יציאה מ- Word. שינויים אלה בסביבת העבודה כוללים את הדוגמאות הבאות:

  • יצרת מאקרו.

  • שינית את גופן ברירת המחדל.

  • הוספת ערך טקסט אוטומטי.

  • הוספת סרגל כלים.

 • בעת הפעלה מחדש של Word, הפריטים ששינית או הוספת אינם זמינים.

  הערה אופן פעולה זה מתרחש גם אם תיבת הסימון בקש אישור לשמירת התבנית הרגילה נבחרת.

 • כאשר תנסה להפעיל תוכנית של Office, תופיע הודעת שגיאה דומה לאחת ההודעות הבאות:

  visual c++ runtime error (שגיאת זמן ריצה של visual c++‎)

  Microsoft visual c++ runtime library

  Program files\Microsoft office\office10\product name.exe

  This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way (יישום זה ביקש מזמן הריצה לסיים אותו בצורה חריגה).

 • בעת פתיחת מסמך Word, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:

  There is insufficient memory or disk space. Word cannot display the requested font (אין די זיכרון או שטח דיסק. ל- Word אין אפשרות להציג את הגופן המבוקש).

 • כאשר Word סגור, אתה לוחץ פעמיים על קובץ כדי לפתוח אותו ב- Word. בתרחיש זה, Word מפסיק להגיב (נתקע).

סיבה

בעיות אלה עלולות להופיע לאחר התקנת Adobe Acrobat 7.0 Professional,‏ Adobe Acrobat 7.0 Standard או Adobe Acrobat 7.0 Elements.

Acrobat 7.0 מתקין תוספת COM בתיקיה הבאה:

\Acrobat 7.0\PDFMaker\Officeתוספת COM זו מספקת סמלים ופקודות תפריט של PDFMaker עבור תוכניות Office.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם למצב. אם השינויים לא נשמרים בעת יציאה מ- Word, השתמש בשיטה 1 או בשיטה 2. אם מופיעה הודעת שגיאה בעת ניסיון להפעיל תוכנית Office או בעת ניסיון לפתוח מסמך Word, השתמש בשיטה 3 או בשיטה 4.

שיטה 1: שמירת פקודות מאקרו, העדפות והגדרות מותאמות אישית ב- Word באמצעות הפקודה 'שמור הכל' בתפריט 'קובץ'

הערה שיטה זו לא חלה על Microsoft Office Word 2007.

כדי לשמור באופן ידני פקודות מאקרו, העדפות והגדרות מותאמות אישית ב- Word 2003 ובגירסאות מוקדמות יותר של Word, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ לחיצה ממושכת על מקש SHIFT.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על שמור הכל.

השינויים נשמרים. בנוסף, השינויים זמינים במסמכי Word אחרים.

שיטה 2: הוספת הפקודה 'שמור הכל'

ב- Word, לחץ על הפקודה שמור הכל בכל פעם שאתה יוצר פקודת מאקרו, העדפה או הגדרת מותאמת אישית.

כדי להוסיף את הפקודה שמור הכל ל- Word, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • ב- Word 2007, בצע את הפעולות הבאות כדי להוסיף את הפקודה שמור הכל לסרגל הכלים לגישה מהירה:

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן, לחץ על אפשרויות Word.

  2. לחץ על התאמה אישית.

  3. בתיבה בחר פקודות מתוך, לחץ על כל הפקודות.

  4. ברשימה תחת בחר פקודות מתוך, לחץ על שמור הכל ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  5. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות Word.

 • ב- Word 2003 ובגירסאות מוקדמות יותר של Word, בצע את הפעולות הבאות להוספת הפקודה שמור הכל לתפריט קובץ:

  1. בתפריט כלים, לחץ על התאמה אישית.

  2. בכרטיסיה פקודות, לחץ על קובץ תחת קטגוריות.

  3. תחת פקודות, גרור את האפשרות שמור הכל לתפריט קובץ. כאשר תפריט קובץ נפתח, הוסף את הפקודה שמור הכל למקום הרצוי לך.

  4. סגור את תיבת הדו-שיח התאמה אישית.

שיטה 3: צור קשר עם Adobe

צור קשר עם Adobe Systems Incorporated כדי לקבוע אם קיים עדכון זמין עבור Acrobat 7.0.

לקבלת פרטים על יצירת קשר עם Adobe Systems Incorporated, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

שיטה 4: הסר את התוספת של Adobe מ- Office

אם תסיר את התוספת של Adobe,לא תוכל לשמור קובץ כ- Portable Document File ‏(PDF) בתוכנית Office.

כדי להסיר את התוספת של Adobe, בצע את הפעולות הבאות:

הערה הואיל וקיימות כמה גירסאות של Microsoft Windows, ייתכן שהפעולות המתחייבות במחשב שלך יהיו שונות במקצת. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.

 1. צא מכל התוכניות.

 2. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על לוח הבקרה.

 3. לחץ פעמיים על הוספה‎ או הסרה של תוכניות.

 4. תחת התוכניות המותקנות כעת, לחץ על Adobe Acrobat Professional 7.0 ולאחר מכן לחץ על שנה.

 5. לחץ על שינוי ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. הרחב את Create Adobe PDF (יצירת Adobe PDF).

 7. הרחב את Acrobat PDFMaker.

 8. לחץ על החץ לצד Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על לא מותקן.

 9. באשף ההתקנה של Adobe Acrobat Professional 7.0, לחץ על אישור.

 10. סגור את חלון 'הוספה או הסרה של תוכניות'.

אם אתה עדיין נתקל בבתופעות שצוינו מוקדם יותר לאחר ביצוע פעולות אלה, מומלץ להסיר באופן ידני את התוספת של Adobe מהרישום.

חשוב לפני שתסיר באופן ידני את התוספת של Adobe, פנה אל Adobe לקבלת מידע נוסף.

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

כדי להסיר באופן ידני את התוספת של Adobe, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin

 3. בתפריט קובץ, לחץ על ייצוא, הקלד שם קובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.

 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מפתח הרישום PDFMaker.OfficeAddin ולאחר מכן לחץ על מחק.

 5. בצע את שלבים 3 עד 4 למחיקת ערכי הרישום של התוספת במפתחות המשנה הבאים של הרישום:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook

 6. צא מעורך הרישום.

מידע נוסף

התבנית הכללית (הקובץ Normal.dotm ב- Word 2007 והקובץ Normal.dot ב- Word 2003 ובגירסאות מוקדמות יותר של Word) היא תבנית ברירת המחדל שנמצאת בשימוש על-ידי Word. כברירת מחדל, שינויים המשפיעים על כל המסמכים החדשים נשמרים בתבנית הכללית. אופן פעולה זה מתרחש אלא אם תציין תבנית אחרת בעת שמירת השינויים. Acrobat 7.0 יכול למנוע את האפשרות ש- Word ישמור שינויים באופן אוטומטי בתבנית הכללית.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, בקר באתר הבא של Adobe Web:

http://www.adobe.com/support/techdocs/331259.html

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×