Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

מאפייני הבעיה

בעיה 1

בעת מחיקת ממשקי רשת בשרת שבו פועל Windows Server 2012 R2 או Windows Server 2012, תיתקל קריסות אקראי ואת לסירוגין במערכת ולאחר גם שתקבל את אחת מהודעות השגיאה Stop הבאה:

 • 0xD1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

 • 0X139: KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE

 • 0x3B: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

בעיה 2

חלק צמתי האשכול שפועל בהם Windows Server 2012 R2 או Windows Server 2012 לרדת עקב הפגם ב- NDIS netcfg.

כיצד לקבל עדכון זה

חשוב אם התקנת ערכת שפה לאחר שתתקין עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, אנו ממליצים לך להתקין בכל שפה ערכות הדרוש לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת ערכות שפה ל- Windows.

כדי לפתור בעיות אלה, פרסמנו עדכון באמצעות Windows Update ועדכונים במרכז ההורדות של Microsoft. למרות בעיות אלה יש היתה התייחסות רק ב- Windows Server 2012 R2 או Windows Server 2012, העדכון חל גם על Windows 8.1 ו- Windows RT 8.1.

שיטה 1: Windows Update

עדכון זה מסופק כעדכוןecommended Rב- Windows Update. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן להפעיל את Windows Update, ראה כיצד לקבל עדכון באמצעות Windows Update.

שיטה 2: מרכז ההורדות של Microsoft

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

מערכת הפעלה

עדכון

כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

Download הורד כעת את החבילה.

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 8.1

Download הורד כעת את החבילה.

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2012 R2

Download הורד כעת את החבילה.

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2012

Download הורד כעת את החבילה.

הערה ניתן להוריד את העדכון עבור Windows RT 8.1 רק מ- Windows Update.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקווניםMicrosoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע על פרטי העדכון

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, עליך באפריל 2014 אוסף עדכונים עבור Windows RT 8.1, Windows 8.1, ו- Windows Server 2012 R2 (2919355) מותקן Windows 8.1 או Windows Server 2012 R2.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף כל עדכון שפורסם בעבר.

מצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

מידע נוסף

הגורם לבעיה 1

בעיה זו מתרחשת עקב באג ב- Windows שעלולות לגרום נתונים ממשק הרשת לא עקבי במערכת.

הפניות

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

הערות

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.3.960 0.17 xxx

  Windows RT 8.1,‏ Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST (. manifest) וקובצי MUM (. mum) המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בסעיף 'פרטי קבצים נוספים'. קובצי MUM, קובצי‏ MANIFEST וקובצי קטלוג האבטחה המשוייכים (‎.cat) חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft

x86 Windows 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Ndis.sys

6.3.9600.17931

869,720

14-Jul-2015

22:04

x86

Ndistrace.mof

לא ישים

4,548

18-Jun-2013

12:18

לא ישים

Netcfgx.dll

6.3.9600.17931

393,560

14-Jul-2015

21:59

x86

Windows RT 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Ndis.sys

6.3.9600.17931

740,712

14-Jul-2015

22:11

לא ישים

Ndistrace.mof

לא ישים

4,548

18-Jun-2013

14:44

לא ישים

Netcfgx.dll

6.3.9600.17931

358,248

14-Jul-2015

22:11

לא ישים

x64 8.1 של Windows ו- Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Ndis.sys

6.3.9600.17931

1,113,944

14-Jul-2015

21:59

x64

Ndistrace.mof

לא ישים

4,548

18-Jun-2013

14:42

לא ישים

Netcfgx.dll

6.3.9600.17931

487,256

14-Jul-2015

21:59

x64

Netcfgx.dll

6.3.9600.17931

393,560

14-Jul-2015

21:59

x86


הערות

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.2.920 0.17xxx

  Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21xxx

  Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST (. manifest) וקובצי MUM (. mum) המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בסעיף 'פרטי קבצים נוספים'. קובצי MUM, קובצי‏ MANIFEST וקובצי קטלוג האבטחה המשוייכים (‎.cat) חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft

x64 שרת Windows 2012

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Ndis.sys

6.2.9200.17626

997,720

14-Jan-2016

01:10

x64

Ndistrace.mof

לא ישים

4,548

06-Jul-2012

20:10

לא ישים

Ndis.sys

6.2.9200.21745

993,104

13-Jan-2016

21:59

x64

Ndistrace.mof

לא ישים

4,548

02-Jun-2012

14:31

לא ישים

Netcfgx.dll

6.2.9200.17626

456,192

14-Jan-2016

00:53

x64

Netcfgx.dll

6.2.9200.21745

456,192

13-Jan-2016

21:45

x64

Netcfgx.dll

6.2.9200.17626

358,912

13-Jan-2016

21:37

x86

Netcfgx.dll

6.2.9200.21745

351,744

13-Jan-2016

21:55

x86


x86 Windows 8.1

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,602

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_69f8b18d9caa5bad2c9034aa4c6a286c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_c0a44b10933d33ae.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_8f986e7a87d097cb751a6e80b0dc1005_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_65f7b5108028e0be.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

710

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-ndis-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_ee2a46aa437e047a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

251,517

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:30

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_d2e9afd940f9bf4b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,576

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:30

פלטפורמה

לא ישים

Windows RT 8.1

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Arm_3791468c5b377ff62091b763b4c8e47a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_bea4f20168ba3c83.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

710

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Arm_ab98dbd7e846de43bfbd00aac8c4c3e7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_2346f79e203d3270.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Arm_microsoft-windows-ndis-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_ee2cb902437b2340.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

251,503

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Arm_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_d2ec223140f6de11.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,576

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,602

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

x64 8.1 של Windows ו- Windows Server 2012 R2

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Amd64_3d068fbc90fd5eee5e3bffb5fabcbfc4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_b36e9f4ad03a68a6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

714

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_429c06f237434f81f2f56cb58a12792e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_71a314771ea16b60.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_8f986e7a87d097cb751a6e80b0dc1005_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_c2165094388651f4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

712

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-ndis-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_4a48e22dfbdb75b0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

251,563

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_2f084b5cf9573081.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,582

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,610

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17933_none_d2e9afd940f9bf4b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,576

תאריך (UTC)

14-Jul-2015

שעה (UTC)

22:35

פלטפורמה

לא ישים

x64 שרת Windows 2012

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Amd64_212725e4fd172466160cbf077a32f8de_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17626_none_c87a25b6707ebd01.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

714

תאריך (UTC)

15-Jan-2016

שעה (UTC)

00:17

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_39a888394255eb8bbdeb0132c337a588_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21745_none_cfcd434022b970c8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

714

תאריך (UTC)

15-Jan-2016

שעה (UTC)

00:17

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6d3e70f971f91201a70bbd3d2eb9d414_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21745_none_c65ec7bf74a66022.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

15-Jan-2016

שעה (UTC)

00:17

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_765a3c877ba9ca4e0a953d1d28afc6ab_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17626_none_62e681bdd7c46480.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

15-Jan-2016

שעה (UTC)

00:17

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_91ec4bbdabe5b5130a7825a7d546912a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17626_none_2a85397b6928c459.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,068

תאריך (UTC)

15-Jan-2016

שעה (UTC)

00:17

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_c3af1bcf6dff8b0e903b2ce03e8c2fd4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21745_none_015726f3e7e9c512.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,068

תאריך (UTC)

15-Jan-2016

שעה (UTC)

00:17

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-ndis-minwin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17626_none_b261f49fb19dddd2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

239,887

תאריך (UTC)

14-Jan-2016

שעה (UTC)

01:26

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-ndis-minwin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21745_none_b2d4f148cacc9c27.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

239,887

תאריך (UTC)

13-Jan-2016

שעה (UTC)

23:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17626_none_97215dceaf1998a3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,548

תאריך (UTC)

14-Jan-2016

שעה (UTC)

01:14

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21745_none_97945a77c84856f8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,548

תאריך (UTC)

13-Jan-2016

שעה (UTC)

23:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,691

תאריך (UTC)

15-Jan-2016

שעה (UTC)

00:17

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17626_none_3b02c24af6bc276d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,542

תאריך (UTC)

13-Jan-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-ndis-tdi-bindingengine_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21745_none_3b75bef40feae5c2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,542

תאריך (UTC)

13-Jan-2016

שעה (UTC)

22:33

פלטפורמה

לא ישים


זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×