מותר הפעולה עבור מצבי הפעלה של Retail POS בברזיל

עבוד בכל מקום מכל מכשיר באמצעות Microsoft 365

שדרג ל-Microsoft 365 כדי לעבוד בכל מקום באמצעות התכונות והעדכונים האחרונים.

שדרג עכשיו

מאמר זה חל על Microsoft Dynamics AX עבור אזור ברזיל (br).

בברזיל, Microsoft Dynamics AX Retail POS יש מצבי הפעלה רבות. אנו מבצעים זמין בטבלה הבאה יש למפות את הפעולה המותרים עבור כל מצב הפעלה בברזיל.

מצבי הפעלה זמינות:

-מדפסת כספים – אם יש לך תמיכה ימצא "F" "בטבלה בעמודה מדפסת כספים

-מכירות טרום – אם יש לך תמיכה ימצא "S" בטבלה בעמודה מכירות טרום

-NFC-e – אם יש לך תמיכה ימצא את "NFCe" בטבלה בעמודה NFC e

-שבת – אם יש תמיכה תמצא "SAT" בטבלה בעמודה שבתלקבלת מידע נוסף, עיין בטבלה שלהלן:

מדפסת כספים

לפני מכירה

NFC-e

רוויה

AddToGiftCard

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

AffiliationAdd

FP

PS

NFCe

רוויה

AffiliationAddList

FP

PS

NFCe

רוויה

ApplicationExit

FP

PS

NFCe

רוויה

BankCardLastReceipt

אין תמיכה

PS

NFCe

רוויה

BankCardTotalsVerification

אין תמיכה

PS

NFCe

רוויה

BankCardXReport

אין תמיכה

PS

NFCe

רוויה

BankDrop

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

BlankOperation

FP

PS

NFCe

רוויה

BlindCloseShift

FP

PS

NFCe

רוויה

CalculateFullDiscounts

אין תמיכה

PS

NFCe

רוויה

CancelTransaction

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

CardSwipe

FP

PS

NFCe

רוויה

CashChangerChange

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

CashChangerExit

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

CashChangerInit

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

CashChangerLogin

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

CashChangerRegisterAmount

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

CashChangerRegret

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

CashChangerReset

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

ChangeBack

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

שינוי הסיסמה

FP

PS

NFCe

רוויה

ChangeUnitOfMeasure

אין תמיכה

אין תמיכה

NFCe

רוויה

ChangeUser

FP

PS

NFCe

רוויה

ClearQty

אין תמיכה

PS

NFCe

רוויה

CloseShift

FP

PS

NFCe

רוויה

ConvertCustomerOrder

אין תמיכה

אין תמיכה

NFCe

רוויה

ConvertCustomerQuote

אין תמיכה

אין תמיכה

NFCe

רוויה

CreditMemoBalance

FP

PS

NFCe

רוויה

לקוח

FP

PS

NFCe

רוויה

CustomerAccountDeposit

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

CustomerAdd

FP

PS

NFCe

רוויה

CustomerBalanceReport

FP

PS

NFCe

רוויה

CustomerBarcode

FP

PS

NFCe

רוויה

CustomerCard

?

PS

NFCe

רוויה

CustomerClear

FP

PS

NFCe

רוויה

CustomerEdit

FP

PS

NFCe

רוויה

CustomerOrderDetails

FP

PS

NFCe

רוויה

CustomerSearch

FP

PS

NFCe

רוויה

CustomerTransactions

FP

PS

NFCe

רוויה

CustomerTransactionsReport

אין תמיכה

PS

NFCe

רוויה

DatabaseConnectionStatus

FP

PS

NFCe

רוויה

DeclareStartAmount

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

DepositOverride

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

DesignModeDisable

FP

PS

NFCe

רוויה

DesignModeEnable

FP

PS

NFCe

רוויה

DiscountCodeBarcode

FP

PS

NFCe

רוויה

DisplayRefundAmounts

?

PS

NFCe

רוויה

DisplayTotal

FP

PS

NFCe

רוויה

EFDocContingency

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

EmployeeBarcode

FP

PS

NFCe

רוויה

EmployeeCard

FP

PS

NFCe

רוויה

ExpenseAccounts

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

רוויה

ExtendedLogOn

FP

PS

NFCe

רוויה

FiscalPrinterXReport

FP

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

FiscalPrinterZReport

FP

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

FleetCardInfo

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

FloatEntry

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

GiftCardBalance

FP

PS

NFCe

רוויה

IncomeAccounts

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

InventoryLookup

FP

PS

NFCe

רוויה

InvoiceComment

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

IssueCreditMemo

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

IssueGiftCertificate

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

ItemComment

FP

PS

NFCe

רוויה

ItemSale

FP

PS

NFCe

רוויה

ItemSaleMulti

FP

PS

NFCe

רוויה

ItemSearch

FP

PS

NFCe

רוויה

KitDisassembly

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

LineDiscountAmount

FP

PS

NFCe

רוויה

LineDiscountPercent

FP

PS

NFCe

רוויה

LinkedItemsAdd

FP

PS

NFCe

רוויה

LockTerminal

FP

PS

NFCe

רוויה

התנתקות

FP

PS

NFCe

רוויה

LogOffForce

FP

PS

NFCe

רוויה

כניסה

FP

PS

NFCe

רוויה

LoyaltyCardBalance

FP

PS

NFCe

רוויה

LoyaltyIssueCard

FP

PS

NFCe

רוויה

LoyaltyRequest

FP

PS

NFCe

רוויה

MinimizePOSWindow

FP

PS

NFCe

רוויה

NegativeAdjustment

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

NoOperation

FP

PS

NFCe

רוויה

OpenDrawer

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

OverrideTaxLine

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

OverrideTaxLineList

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

OverrideTaxTransaction

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

OverrideTaxTransactionList

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

PackSlip

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

PayCard

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

PayCash

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

PayCashQuick

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

PayCheque

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

PayCorporateCard

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

PayCreditMemo

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

PayCurrency

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

PayCustomerAccount

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

PayGiftCertificate

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

PayLoyalty

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

PharmacyPrescriptionAdd

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

PharmacyPrescriptionCancel

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

PharmacyPrescriptionPaid

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

PharmacyPrescriptions

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

PopupMenu

FP

PS

NFCe

רוויה

PriceCheck

FP

PS

NFCe

רוויה

PriceOverride

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

PrintItemLabelReport

?

PS

NFCe

רוויה

PrintPreviousInvoice

FP

PS

NFCe

רוויה

PrintPreviousSlip

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

PrintShelfLabelReport

אין תמיכה

PS

NFCe

רוויה

PrintTaxFree

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

PrintX

FP

PS

NFCe

רוויה

PrintZ

FP

PS

NFCe

רוויה

ProcessInput

FP

PS

NFCe

רוויה

RecallTransaction

FP

PS

NFCe

רוויה

RecallUnconcludedTransaction

FP

PS

NFCe

רוויה

RecordTask

FP

PS

NFCe

רוויה

RedeemLoyaltyPoints

?

PS

NFCe

רוויה

ResetPassword

FP

PS

NFCe

רוויה

RestartComputer

FP

PS

NFCe

רוויה

RetailPick

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

RetailReceive

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

ReturnItem

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

ReturnTransaction

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

RFIDSale

FP

PS

NFCe

רוויה

SafeDrop

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

SalesHistory

FP

PS

NFCe

רוויה

SalesInvoice

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

ה-SalesOrder

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

איש מכירות

FP

PS

NFCe

רוויה

SalespersonBarcode

FP

PS

NFCe

רוויה

SalespersonCard

FP

PS

NFCe

רוויה

SalespersonClear

FP

PS

NFCe

רוויה

SatAdministrativeFunctions

אין תמיכה

אין תמיכה

אין תמיכה

רוויה

חיפוש

FP

PS

NFCe

רוויה

SetCostPrice

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

SetDimensions

FP

PS

NFCe

רוויה

SetQty

אין תמיכה

אין תמיכה

NFCe

רוויה

ShippingAddressAdd

אין תמיכה

אין תמיכה

NFCe

רוויה

ShippingAddressSearch

FP

PS

NFCe

רוויה

ShowBlindClosedShifts

FP

PS

NFCe

רוויה

ShowJournal

FP

PS

NFCe

רוויה

ShutDownComputer

FP

PS

NFCe

רוויה

StockCount

FP

PS

NFCe

רוויה

תפריט משנה

FP

PS

NFCe

רוויה

SuspendShift

FP

PS

NFCe

רוויה

SuspendTransaction

אין תמיכה

PS

NFCe

רוויה

TenderDeclaration

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

TenderRemoval

FP

אין תמיכה

NFCe

רוויה

TimeRegistration

FP

PS

NFCe

רוויה

TotalDiscountAmount

FP

PS

NFCe

רוויה

TotalDiscountPercent

FP

PS

NFCe

רוויה

TransactionComment

FP

PS

NFCe

רוויה

UploadPrinterLogo

NFCe

רוויה

ViewProductDetails

FP

PS

NFCe

רוויה

ViewReport

FP

PS

NFCe

רוויה

ViewTimeClockEntries

FP

PS

NFCe

רוויה

VoidItem

FP

PS

NFCe

רוויה

VoidPayment

אין תמיכה

אין תמיכה

NFCe

רוויה

VoidTransaction

FP

PS

NFCe

רוויה

WeighItem

FP

PS

NFCe

רוויה

WindowsWorkflowOperation

FP

PS

NFCe

רוויהמצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות בתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מתפרסם כהוא בתגובה בעיות מתעוררים. כתוצאה מהמהירות בביצוע כדי להפוך אותו לזמין, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיבוצעו בהם שינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי השימוש שיקולים נוספים.

מחבר: v-emy; v-caiona
כותב: v-luzo

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×