היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב-

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

החלף פריטים

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Azure

Azure SDK עבור .Net

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Azure SDK עבור .NET - אפריל 2022

אולי

Azure

Azure Site Recovery VMWare to Azure

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Azure Site Recovery - אוסף עדכונים 61

אולי

דפדפן

Microsoft Edge (Chromium מבוסס-על)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

מהדורת Chrome 100.0.1185.29

לא

דפדפן

Microsoft Edge (Chromium מבוסס-על)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

מהדורת Chrome 100.0.1185.36

לא

כלי פיתוח

.NET 5.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

.NET 5.0 - CVE-2022-23267

אולי

כלי פיתוח

.NET 6.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

.NET 6.0 - CVE-2022-23267

אולי

כלי פיתוח

.NET Core 3.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

.NET Core 3.1 - CVE-2022-23267

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור ערכת Service Pack 2 של מערכות 32 סיביות

5012327

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5012150-x86.msu

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור ערכת Service Pack 2 של מערכות 32 סיביות

5012332

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5012137-x86.msu

5008866

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5012327

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5012150-x64.msu

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5012332

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5012137-x64.msu

5008866

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור ערכת Service Pack 2 של מערכות 32 סיביות

5012327

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5012150-x86.msu

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור ערכת Service Pack 2 של מערכות 32 סיביות

5012332

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5012137-x86.msu

5008866

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5012327

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5012150-x64.msu

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5012332

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5012137-x64.msu

5008866

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012326

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012152-x86.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012139-x86.msu

5008868

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5012326

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012152-x64.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012139-x64.msu

5008868

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

5012325

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5012149-x64.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

5012330

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5012136-x64.msu

5008865

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת ליבת שרת)

5012325

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5012149-x64.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת ליבת שרת)

5012330

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5012136-x64.msu

5008865

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012139-x64.msu

5008868

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת ליבה של שרת)

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012139-x64.msu

5008868

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות של 32 סיביות

5012328

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012128-x86.msu

5008873

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012328

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012128-arm64.msu

5008873

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

5012328

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012128-x64.msu

5008873

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות של 32 סיביות

5012328

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012119-x86-NDP48.msu

5008878

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

5012328

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012119-x64-NDP48.msu

5008878

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות של 32 סיביות

5012120

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012120-x86-NDP48.msu

5008879

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012120

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012120-arm64-NDP48.msu

5008879

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

5012120

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012120-x64-NDP48.msu

5008879

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5012117

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012117-x86-NDP48.msu

5008876

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012117

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012117-arm64-NDP48.msu

5008876

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות x64

5012117

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012117-x64-NDP48.msu

5008876

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 11 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012121

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012121-arm64-NDP48.msu

5008880

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 11 עבור מערכות מבוססות x64

5012121

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012121-x64-NDP48.msu

5008880

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2022

5012123

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012123-x64-NDP48.msu

5008882

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2022 (התקנת ליבת שרת)

5012123

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012123-x64-NDP48.msu

5008882

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server, גירסה 20H2 (התקנת ליבת שרת)

5012117

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012117-x64-NDP48.msu

5008876

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב-

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

החלף פריטים

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 עבור ערכת Service Pack 1 של מערכות 32 סיביות

5012324

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5012151-x86.msu

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 עבור ערכת Service Pack 1 של מערכות 32 סיביות

5012329

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5012138-x86.msu

5008867

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012324

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5012151-x64.msu

אולי

כן 

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012329

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5012138-x64.msu

5008867

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012324

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5012151-x64.msu

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012329

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5012138-x64.msu

5008867

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5012324

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5012151-x64.msu

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5012329

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5012138-x64.msu

5008867

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 עבור ערכת Service Pack 1 של מערכות 32 סיביות

5012324

אבטחה בלבד

NDP45-KB5012154-x86.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 עבור ערכת Service Pack 1 של מערכות 32 סיביות

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5012141-x86.exe

5008860

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012324

אבטחה בלבד

NDP45-KB5012154-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5012141-x64.exe

5008860

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012326

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012155-x86.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012142-x86.msu

5008870

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5012326

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012155-x64.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012142-x64.msu

5008870

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012142-arm.msu

5008870

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור ערכת Service Pack 2 של מערכות 32 סיביות

5012327

אבטחה בלבד

NDP45-KB5012154-x86.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור ערכת Service Pack 2 של מערכות 32 סיביות

5012332

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5012141-x86.exe

5008860

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור 32 סיביות של מערכות Service Pack 2 (התקנת ליבה של שרת)

5012327

אבטחה בלבד

NDP45-KB5012154-x86.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור 32 סיביות של מערכות Service Pack 2 (התקנת ליבה של שרת)

5012332

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5012141-x86.exe

5008860

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5012327

אבטחה בלבד

NDP45-KB5012154-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5012332

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5012141-x64.exe

5008860

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת ליבה של שרת)

5012327

אבטחה בלבד

NDP45-KB5012154-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת ליבה של שרת)

5012332

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5012141-x64.exe

5008860

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012324

אבטחה בלבד

NDP45-KB5012154-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5012141-x64.exe

5008860

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5012324

אבטחה בלבד

NDP45-KB5012154-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5012141-x64.exe

5008860

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

5012325

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5012153-x64.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

5012330

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5012140-x64.msu

5008869

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת ליבת שרת)

5012325

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5012153-x64.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת ליבת שרת)

5012330

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5012140-x64.msu

5008869

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012142-x64.msu

5008870

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת ליבה של שרת)

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012142-x64.msu

5008870

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 עבור ערכת Service Pack 2 של מערכות 32 סיביות

5012327

אבטחה בלבד

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 עבור ערכת Service Pack 2 של מערכות 32 סיביות

5012332

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5012141-x86.exe

5008860

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5012327

אבטחה בלבד

NDP47-KB5012148-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5012332

אוסף עדכונים חודשי

NDP47-KB5012131-x64.exe

5008859

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב-

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

החלף פריטים

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור ערכת Service Pack 1 של מערכות 32 סיביות

5012324

אבטחה בלבד

NDP47-KB5012148-x86.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור ערכת Service Pack 1 של מערכות 32 סיביות

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP47-KB5012131-x86.exe

5008859

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012324

אבטחה בלבד

NDP47-KB5012148-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP47-KB5012131-x64.exe

5008859

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012326

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012147-x86.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012130-x86.msu

5008875

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5012326

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012147-x64.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012130-x64.msu

5008875

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012130-arm.msu

5008875

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012324

אבטחה בלבד

NDP47-KB5012148-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP47-KB5012131-x64.exe

5008859

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5012324

אבטחה בלבד

NDP47-KB5012148-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP47-KB5012131-x64.exe

5008859

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

5012325

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5012146-x64.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

5012330

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5012129-x64.msu

5008874

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת ליבת שרת)

5012325

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5012146-x64.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת ליבת שרת)

5012330

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5012129-x64.msu

5008874

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012130-x64.msu

5008875

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת ליבה של שרת)

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012130-x64.msu

5008875

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

5012118

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012118-x86-NDP48.msu

5008877

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

5012118

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012118-x64-NDP48.msu

5008877

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012117

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012117-x86-NDP48.msu

5008876

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012117

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012117-arm64-NDP48.msu

5008876

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות x64

5012117

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012117-x64-NDP48.msu

5008876

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5012117

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012117-x86-NDP48.msu

5008876

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012117

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012117-arm64-NDP48.msu

5008876

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות מבוססות x64

5012117

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012117-x64-NDP48.msu

5008876

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 עבור ערכת Service Pack 1 של מערכות 32 סיביות

5012324

אבטחה בלבד

NDP48-KB5012145-x86.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 עבור ערכת Service Pack 1 של מערכות 32 סיביות

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP48-KB5012125-x86.exe

5008858

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012324

אבטחה בלבד

NDP48-KB5012145-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP48-KB5012125-x64.exe

5008858

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012326

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012144-x86-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012124-x86-NDP48.msu

5008883

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5012326

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012144-x64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012124-x64-NDP48.msu

5008883

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows RT 8.1

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012124-arm-NDP48.msu

5008883

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012324

אבטחה בלבד

NDP48-KB5012145-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP48-KB5012125-x64.exe

5008858

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5012324

אבטחה בלבד

NDP48-KB5012145-x64.exe

אולי

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5012329

אוסף עדכונים חודשי

NDP48-KB5012125-x64.exe

5008858

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012

5012325

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5012143-x64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012

5012330

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5012122-x64-NDP48.msu

5008881

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 (התקנת ליבת שרת)

5012325

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5012143-x64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 (התקנת ליבת שרת)

5012330

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5012122-x64-NDP48.msu

5008881

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012124-x64-NDP48.msu

5008883

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (התקנת ליבה של שרת)

5012331

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012124-x64-NDP48.msu

5008883

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב-

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

החלף פריטים

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017 גירסה 15.9 (כולל 15.0 - 15.8)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2017 v15.9 - גירסה קבועה 15.9.46

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.11 (כולל 16.0 - 16.10)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v16.11 - גירסה קבועה 16.11.12

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.7 (כולל 16.0 – 16.6)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v16.7 - גירסה קבועה 16.7.27

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.9 (כולל 16.0 - 16.8)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v16.9 - גירסה קבועה 16.9.19

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2022 גירסה 17.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2022 v17.0 - גירסה קבועה 17.0.8

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2022 גירסה 17.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2022 v17.1 - גירסה קבועה 17.1.4

אולי

כלי פיתוח

Visual Studio 2019 עבור Mac גירסה 8.10

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 עבור Mac גירסה 8.10 קבועה גירסה 8.10.22

אולי

כלי פיתוח

Visual Studio קוד

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio אלקטרוני - גירסה קבועה 1.66.2

אולי

כלי פיתוח

1.0 YARP

הערות מוצר

עדכון אבטחה

YARP 1.0 - אפריל 2022

אולי

כלי פיתוח

YARP 1.1RC

הערות מוצר

עדכון אבטחה

YARP 1.1RC - אפריל 2022

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב-

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

החלף פריטים

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

ESU (ESU)

Windows 7 עבור ערכת Service Pack 1 של מערכות 32 סיביות

5012626

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5012626-x86.msu

5011552

כן

כן

ESU (ESU)

Windows 7 עבור ערכת Service Pack 1 של מערכות 32 סיביות

5012649

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5012649-x86.msu

כן

כן

ESU (ESU)

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012626

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5012626-x64.msu

5011552

כן

כן

ESU (ESU)

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012649

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5012649-x64.msu

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 עבור ערכת Service Pack 2 של מערכות 32 סיביות

5012632

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5012632-x86.msu

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 עבור ערכת Service Pack 2 של מערכות 32 סיביות

5012658

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5012658-x86.msu

5011534

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 עבור 32 סיביות של מערכות Service Pack 2 (התקנת ליבה של שרת)

5012632

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5012632-x86.msu

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 עבור 32 סיביות של מערכות Service Pack 2 (התקנת ליבה של שרת)

5012658

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5012658-x86.msu

5011534

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5012632

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5012632-x64.msu

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5012658

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5012658-x64.msu

5011534

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת ליבה של שרת)

5012632

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5012632-x64.msu

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת ליבה של שרת)

5012658

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5012658-x64.msu

5011534

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012626

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5012626-x64.msu

5011552

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5012649

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5012649-x64.msu

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5011529

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5011529-x64.msu

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5011552

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5011552-x64.msu

5010404

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5012626

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5012626-x64.msu

5011552

כן

כן

ESU (ESU)

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5012649

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5012649-x64.msu

כן

כן

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.0

5012732

עדכון אבטחה

5012732 - Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.0 עדכון .37

אולי

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.1

5012731

עדכון אבטחה

5012731 - Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.1 עדכון 9.1

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב-

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

החלף פריטים

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 לארגונים עבור מערכות של 32 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 לארגונים עבור מערכות של 64 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 של RT

5002175

עדכון אבטחה

5002175 - excel2013-kb5002175-fullfile-RT

5002156

אולי

שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

5002175

עדכון אבטחה

excel2013-kb5002175-fullfile-x86-glb.exe

5002156

אולי

שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

5002175

עדכון אבטחה

excel2013-kb5002175-fullfile-x64-glb.exe

5002156

אולי

שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5002177

עדכון אבטחה

excel2016-kb5002177-fullfile-x86-glb.exe

5002137

אולי

שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5002177

עדכון אבטחה

excel2016-kb5002177-fullfile-x64-glb.exe

5002137

אולי

שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Lync Server 2013 CU10

5012681

עדכון אבטחה

5012681 - Lync Server 2013 - אפריל 2022

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 של RT 2013

5002148

עדכון אבטחה

graph2013-kb5002148-fullfile

5002064

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

5002148

עדכון אבטחה

graph2013-kb5002148-fullfile-x86-glb.exe

5002064

אולי

שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

5002148

עדכון אבטחה

graph2013-kb5002148-fullfile-x64-glb.exe

5002064

אולי

שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5002143

עדכון אבטחה

graph2016-kb5002143-fullfile-x86-glb.exe

5002060

אולי

שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5002143

עדכון אבטחה

graph2016-kb5002143-fullfile-x64-glb.exe

5002060

אולי

שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Microsoft Office 2019 עבור Mac - אפריל 2022

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 עבור מהדורות 32 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים LTSC 2021

לא

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 עבור מהדורות 64 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים LTSC 2021

לא

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC עבור Mac 2021

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Microsoft Office LTSC עבור Mac 2021 - אפריל 2022

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server

5002162

עדכון אבטחה

wacserver2019-kb5002162-fullfile-x64-glb.exe

5002133

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

5002169

עדכון אבטחה

WacServer2013-kb5002169-fullfile-x64-glb.exe

5002149

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002183

עדכון אבטחה

sts2016-kb5002183-fullfile-x64-glb.exe

5002136

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5002189

עדכון אבטחה

sts2013-kb5002189-fullfile-x64-glb.exe

5002155

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2016

5002183

עדכון אבטחה

sts2016-kb5002183-fullfile-x64-glb.exe

5002136

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

5002180

עדכון אבטחה

sts2019-kb5002180-fullfile-x64-glb.exe

5002135

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft המהדורת מנוי של SharePoint Server

5002191

עדכון אבטחה

sts-subscription-kb5002191-fullfile-x64-glb.exe

5002191

אולי

לא

כן

Microsoft Office

Office Online Server

5002162

עדכון אבטחה

wacserver2019-kb5002162-fullfile-x64-glb.exe

5002133

אולי

לא

Microsoft Office

Skype for Business Server 2015 CU12

5012686

עדכון אבטחה

5012686 - Skype for Business Server - אפריל 2022

אולי

Microsoft Office

Skype for Business Server 2019 CU6

5012686

עדכון אבטחה

5012686 - Skype for Business Server - אפריל 2022

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב-

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

החלף פריטים

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

SQL Server

שער נתונים מקומי של Microsoft

הערות מוצר

עדכון אבטחה

שער נתונים מקומי של MS - גירסת Build קבועה 3000.118.2

אולי

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

5011491

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011491-x86.msu

5010358

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות x64

5011491

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011491-x64.msu

5010358

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

5011495

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011495-x86.msu

5010359

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

5011495

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011495-x64.msu

5010359

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות של 32 סיביות

5011503

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011503-x86.msu

5010351

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

5011503

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011503-arm64.msu

5010351

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

5011503

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011503-x64.msu

5010351

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות של 32 סיביות

5011485

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011485-x86.msu

5010345

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

5011485

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011485-arm64.msu

5010345

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

5011485

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011485-x64.msu

5010345

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5011487

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011487-x86.msu

5010342

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5011487

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011487-arm64.msu

5010342

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות x64

5011487

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011487-x64.msu

5010342

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות של 32 סיביות

5011487

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011487-x86.msu

5010342

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות ARM64

5011487

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011487-arm64.msu

5010342

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות x64

5011487

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011487-x64.msu

5010342

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5011487

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011487-x86.msu

5010342

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5011487

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011487-arm64.msu

5010342

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות מבוססות x64

5011487

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011487-x64.msu

5010342

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 11 עבור מערכות מבוססות ARM64

5011493

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011493-arm64.msu

5010386

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows 11 עבור מערכות מבוססות x64

5011493

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011493-x64.msu

5010386

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows Server 2016

5011495

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011495-x64.msu

5010359

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows Server 2016 (התקנת ליבת שרת)

5011495

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011495-x64.msu

5010359

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows Server 2019

5011503

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011503-x64.msu

5010351

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows Server 2019 (התקנת ליבה של שרת)

5011503

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011503-x64.msu

5010351

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows Server 2022

5011497

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011497-x64.msu

5010354

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows Server 2022 (התקנת ליבת שרת)

5011497

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011497-x64.msu

5010354

כן

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows Server 2022 Azure Edition Core Hotpatch

5011580

Azure Hotpatch

Windows10.0-KB5011580-x64.msu

כן

מרכז המערכת

Microsoft Defender עבור נקודת קצה עבור Windows

Windows Server, גירסה 20H2 (התקנת ליבת שרת)

5011487

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5011487-x64.msu

5010342

כן

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב-

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

החלף פריטים

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

5012653

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012653-x86.msu

5011491

כן

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

5013269

ServicingStackUpdate

Windows10.0-KB5013269-x86.msu

5011569

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות x64

5012653

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012653-x64.msu

5011491

כן

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות x64

5013269

ServicingStackUpdate

Windows10.0-KB5013269-x64.msu

5011569

כן

Windows

Windows 10 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

5012596

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012596-x86.msu

5011495

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

5012596

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012596-x64.msu

5011495

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות של 32 סיביות

5012647

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012647-x86.msu

5011503

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012647

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012647-arm64.msu

5011503

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

5012647

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012647-x64.msu

5011503

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות של 32 סיביות

5012591

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012591-x86.msu

5011485

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012591

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012591-arm64.msu

5011485

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

5012591

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012591-x64.msu

5011485

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5012599

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012599-x86.msu

5011487

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012599

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012599-arm64.msu

5011487

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות x64

5012599

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012599-arm64.msu

5011487

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות x64

5012599

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012599-x64.msu

5011487

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012599

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012599-x86.msu

5011487

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012599

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012599-arm64.msu

5011487

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות x64

5012599

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012599-x64.msu

5011487

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5012599

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012599-x86.msu

5011487

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012599

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012599-arm64.msu

5011487

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות מבוססות x64

5012599

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012599-x64.msu

5011487

כן

כן

Windows

Windows 11 עבור מערכות מבוססות ARM64

5012592

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012592-arm64.msu

5011493

כן

כן

Windows

Windows 11 עבור מערכות מבוססות x64

5012592

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012592-arm64.msu

5011493

כן

כן

Windows

Windows 11 עבור מערכות מבוססות x64

5012592

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012592-x64.msu

5011493

כן

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב-

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

החלף פריטים

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012639

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012639-x86.msu

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012670

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012670-x86.msu

5011564

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5012672

ServicingStackUpdate

Windows8.1-KB5012672-x86.msu

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5012639

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012639-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5012670

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012670-x64.msu

5011564

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5012672

ServicingStackUpdate

Windows8.1-KB5012672-x64.msu

כן

Windows

Windows RT 8.1

5012670

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012670-arm.msu

5011564

כן

כן

Windows

Windows RT 8.1

5012672

ServicingStackUpdate

Windows8.1-KB5012672-arm.msu

כן

Windows

Windows Server 2012

5012650

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5012650-x64.msu

5011535

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

5012666

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5012666-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

5013270

ServicingStackUpdate

Windows8-RT-KB5013270-x64.msu

5011571

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת ליבת שרת)

5012650

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5012650-x64.msu

5011535

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת ליבת שרת)

5012666

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5012666-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת ליבת שרת)

5013270

ServicingStackUpdate

Windows8-RT-KB5013270-x64.msu

5011571

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5012639

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012639-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5012670

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012670-x64.msu

5011564

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5012672

ServicingStackUpdate

Windows8.1-KB5012672-x64.msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת ליבה של שרת)

5012639

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5012639-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת ליבה של שרת)

5012670

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5012670-x64.msu

5011564

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת ליבה של שרת)

5012672

ServicingStackUpdate

Windows8.1-KB5012672-x64.msu

כן

Windows

Windows Server 2016

5012596

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012596-x64.msu

5011495

כן

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת ליבת שרת)

5012596

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012596-x64.msu

5011495

כן

כן

Windows

Windows Server 2019

5012647

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012647-x64.msu

5011503

כן

כן

Windows

Windows Server 2019 (התקנת ליבה של שרת)

5012647

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012647-x64.msu

5011503

כן

כן

Windows

Windows Server 2022

5012604

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012604-x64.msu

5011497

כן

כן

Windows

Windows Server 2022 (התקנת ליבת שרת)

5012604

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012604-x64.msu

5011497

כן

כן

Windows

Windows Server, גירסה 20H2 (התקנת ליבת שרת)

5012599

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5012599-x64.msu

5011487

כן

כן

Windows

Windows מסייע השדרוג

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Windows האפליקציה 'מסייע השדרוג'

אולי

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×