דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

פרטי פריסה

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4338832

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4338832

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4338832

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4338832

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4338832

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4338832

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4338832

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4338832

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4338832

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338832-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4338832

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 for 32-bit systems

4338832

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4338832-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4338832

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4338832-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4338832

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4338832-arm. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4338832

עדכון אבטחה

Windows8-RT-KB4338832-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4338832

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4338832-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4338832

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338832-x64. msu

4103729

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4338830

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4338830-x64. msu

4284855

כן

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4339093

IE מצטבר

Windows8-RT-KB4339093-x64. msu

4230450

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4338829

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4338829

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4338818

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338818-x86. msu

4284826

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4339093

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4339093-X86. msu

4230450

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338818

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4339093

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4339093-X64. msu

4230450

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4338815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338815-x86. msu

4284815

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4339093

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4339093-x86. msu

4230450

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4338815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4339093

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4339093-x64. msu

4230450

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4338815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338815-arm. msu

4284815

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338818

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4339093

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4339093-X64. msu

4230450

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4338815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4339093

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4339093-x64. msu

4230450

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4339093

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4339093-X86. msu

4230450

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4339093

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4339093-X64. msu

4230450

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4338829

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4338829

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

חבילת מפתחים של .NET framework 4.7.2

NULL

הערות מוצר

עדכון אבטחה

הורדת חבילת מפתחים

אולי

כלי פיתוח

ChakraCore

NULL

בצע

עדכון אבטחה

Github Open Source

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4338422

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4338422-x86. msu

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4338611

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4338611-x86. msu

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4338422

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4338422-ia64. msu

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4338611

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4338611-ia64. msu

3142023

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4338422

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4338422-x64. msu

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4338611

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4338611-x64. msu

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4338422

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4338422-x86. msu

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4338611

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4338611-x86. msu

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4338422

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4338422-ia64. msu

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4338611

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4338611-ia64. msu

3142023

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4338422

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4338422-x64. msu

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4338611

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4338611-x64. msu

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4338829

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4338829

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4338424

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338424-x86. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4338613

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338613-x86. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4338424

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338424-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4338613

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338613-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4338421

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4338421-x64. msu

4099634; 4291495

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4338610

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4338610-x64. msu

4020506

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4338421

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4338421-x64. msu

4099634; 4291495

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4338610

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4338610-x64. msu

4020506

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4338424

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338424-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4338613

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338613-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4338424

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338424-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4338613

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338613-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2016

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4338423

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338423-x86. msu

4103472

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4338612

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4338612-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338423

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338612

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4338423

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338423-ia64. msu

4103472

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4338612

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4338612-ia64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 (התקנת שרת הליבה)

4338423

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 (התקנת שרת הליבה)

4338612

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338423

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338612

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4338423

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338423-x64. msu

4103472

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4338612

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4338612-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4338417

סיכום חודשי

NDP45-KB4338417-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4338602

אבטחה בלבד

NDP45-KB4338602-x86.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338417

סיכום חודשי

NDP45-KB4338417-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338602

אבטחה בלבד

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4338415

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338415-x86. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4338600

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338600-x86. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4338415

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338415-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4338600

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338600-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4338415

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338415-arm. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4338417

סיכום חודשי

NDP45-KB4338417-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4338602

אבטחה בלבד

NDP45-KB4338602-x86.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4338417

סיכום חודשי

NDP45-KB4338417-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4338602

אבטחה בלבד

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338417

סיכום חודשי

NDP45-KB4338417-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338602

אבטחה בלבד

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4338417

סיכום חודשי

NDP45-KB4338417-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4338602

אבטחה בלבד

NDP45-KB4338602-x64.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4338416

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4338416-x64. msu

4099634; 4291495

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4338601

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4338601-x64. msu

4020506

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4338416

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4338416-x64. msu

4099634; 4291495

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4338601

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4338601-x64. msu

4020506

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4338415

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338415-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4338600

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338600-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4338415

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338415-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4338600

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338600-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4338420

סיכום חודשי

NDP46-KB4338420-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4338606

אבטחה בלבד

NDP46-KB4338606-x86.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4338420

סיכום חודשי

NDP46-KB4338420-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4338606

אבטחה בלבד

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4338829

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4338829

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4338420

סיכום חודשי

NDP46-KB4338420-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4338606

אבטחה בלבד

NDP46-KB4338606-x86.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338420

סיכום חודשי

NDP46-KB4338420-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338606

אבטחה בלבד

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4338419

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338419-x86. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4338605

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338605-x86. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4338419

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4338605

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4338419

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338419-arm. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338420

סיכום חודשי

NDP46-KB4338420-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338606

אבטחה בלבד

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4338420

סיכום חודשי

NDP46-KB4338420-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4338606

אבטחה בלבד

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4338418

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4338604

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4338418

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4338604

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338419

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338605

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4338419

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4338605

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4338420

סיכום חודשי

NDP46-KB4338420-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4338606

אבטחה בלבד

NDP46-KB4338606-x86.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338420

סיכום חודשי

NDP46-KB4338420-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338606

אבטחה בלבד

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4338419

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4338605

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4338419

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4338605

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows RT 8.1

4338419

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338419-arm. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338420

סיכום חודשי

NDP46-KB4338420-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4338606

אבטחה בלבד

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4338420

סיכום חודשי

NDP46-KB4338420-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4338606

אבטחה בלבד

NDP46-KB4338606-x64.exe

3142023; 4020507

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2012

4338418

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2012

4338604

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4338418

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4338418-x64. msu

4099634; 4291495

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4338604

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4338604-x64. msu

4020506

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338419

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2

4338605

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4338419

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338419-x64. msu

4099635; 4291497

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4338605

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338605-x64. msu

2898868; 2898871; 4055271

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2016

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

ספריית הצפנת JavaScript של Microsoft מחקר

NULL

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Github Open Source

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

NULL

4336919

עדכון אבטחה

VS14-KB4336919.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2012 עדכון 5

NULL

4336946

עדכון אבטחה

VS11-KB4336946.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2013 עדכון 5

NULL

4336986

עדכון אבטחה

VS12-KB4336986.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2015 עדכון 3

NULL

4336999

עדכון אבטחה

VS14-KB4336999.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017

NULL

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017 גירסה 15.7.5

NULL

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017 גירסה 15.8 Preview

NULL

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

אולי

כלי פיתוח

גירסה V2 של מתאם התצוגה האלחוטית של Microsoft 2.0.8350

NULL

קושחה

עדכון אבטחה

קושחה

כן

כלי פיתוח

גירסה V2 של מתאם התצוגה האלחוטית של Microsoft 2.0.8365

NULL

קושחה

עדכון אבטחה

קושחה

כן

כלי פיתוח

גירסה V2 של מתאם התצוגה האלחוטית של Microsoft 2.0.8372

NULL

קושחה

עדכון אבטחה

קושחה

כן

כלי פיתוח

שירותי עורך של PowerShell

NULL

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Github Open Source

אולי

כלי פיתוח

הרחבה של PowerShell עבור קוד Visual Studio

NULL

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Github Open Source

אולי

כלי פיתוח

התאמות אישיות של אינטרנט עבור שירותי האיחוד של Active Directory

NULL

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Github Open Source

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

Microsoft Office

Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4018351

עדכון אבטחה

access2013-kb4018351-fullfile-x86-glb.exe

4011234

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4018351

עדכון אבטחה

access2013-kb4018351-fullfile-x64-glb.exe

4011234

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Access 2016 (מהדורת 32 סיביות)

NULL

4018338

עדכון אבטחה

access2016-kb4018338-fullfile-x86-glb.exe

4011665

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Access 2016 (מהדורת 64 סיביות)

NULL

4018338

עדכון אבטחה

access2016-kb4018338-fullfile-x64-glb.exe

4011665

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer

NULL

4011202

עדכון אבטחה

ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe

3213641

אולי

Microsoft Office

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)

NULL

4022225

עדכון אבטחה

lync2013-kb4022225-fullfile-x86-glb.exe

4011179

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Lync 2013 Service Pack 1 (64 סיביות)

NULL

4022225

עדכון אבטחה

lync2013-kb4022225-fullfile-x64-glb.exe

4011179

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022200

עדכון אבטחה

kb24286772010-kb4022200-fullfile-x86-glb.exe

4022139

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022206

עדכון אבטחה

ose2010-kb4022206-fullfile-x86-glb.exe

4011274

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022208

עדכון אבטחה

osetup2010-kb4022208-fullfile-x86-glb.exe

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022200

עדכון אבטחה

kb24286772010-kb4022200-fullfile-x64-glb.exe

4022139

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022206

עדכון אבטחה

ose2010-kb4022206-fullfile-x64-glb.exe

4011274

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022208

עדכון אבטחה

osetup2010-kb4022208-fullfile-x64-glb.exe

4011275

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022188

עדכון אבטחה

4022188-Microsoft Office 2013 RT

4011253

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022189

עדכון אבטחה

4022189-Microsoft Office 2013 RT

4011254

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022188

עדכון אבטחה

ose2013-kb4022188-fullfile-x86-glb.exe

4011253

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022189

עדכון אבטחה

osetup2013-kb4022189-fullfile-x86-glb.exe

4011254

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022188

עדכון אבטחה

ose2013-kb4022188-fullfile-x64-glb.exe

4011253

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022189

עדכון אבטחה

osetup2013-kb4022189-fullfile-x64-glb.exe

4011254

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

NULL

4022172

עדכון אבטחה

osetup2016-kb4022172-fullfile-x86-glb.exe

4011239

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

NULL

4022176

עדכון אבטחה

ose2016-kb4022176-fullfile-x86-glb.exe

4011237

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

NULL

4022172

עדכון אבטחה

osetup2016-kb4022172-fullfile-x64-glb.exe

4011239

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

NULL

4022176

עדכון אבטחה

ose2016-kb4022176-fullfile-x86-glb.exe

4011237

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 32 סיביות

NULL

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 64 סיביות

NULL

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 עבור Mac

NULL

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

חבילת התאימות של Microsoft Office Service pack 3

NULL

4011202

עדכון אבטחה

ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe

3213641

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Word Viewer

NULL

4032214

עדכון אבטחה

office2003-kb4032214-fullfile-enu.exe

אולי

Microsoft Office

מציג Microsoft PowerPoint

NULL

4011202

עדכון אבטחה

ogl2007-kb4011202-fullfile-x86-glb.exe

3213641

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

NULL

4022235

עדכון אבטחה

coreserverloc2013-kb4022235-fullfile-x64-glb.exe

4018390

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

NULL

4022228

עדכון אבטחה

sts2016-kb4022228-fullfile-x64-glb.exe

4022173

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

NULL

4022243

עדכון אבטחה

sts2013-kb4022243-fullfile-x64-glb.exe

4022190

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022202

עדכון אבטחה

word2010-kb4022202-fullfile-x86-glb.exe

4022141

אולי

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022202

עדכון אבטחה

word2010-kb4022202-fullfile-x64-glb.exe

4022141

אולי

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022224

עדכון אבטחה

עדכון אוטומטי

4018396

אולי

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022224

עדכון אבטחה

word2013-kb4022224-fullfile-x86-glb.exe

4018396

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022224

עדכון אבטחה

word2013-kb4022224-fullfile-x64-glb.exe

4018396

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-סיביות מהדורה)

NULL

4022218

עדכון אבטחה

word2016-kb4022218-fullfile-x86-glb.exe

4018383

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-סיביות מהדורה)

NULL

4022218

עדכון אבטחה

word2016-kb4022218-fullfile-x64-glb.exe

4018383

אולי

כן

Microsoft Office

Skype for Business 2016 (32-bit)

NULL

4022221

עדכון אבטחה

lync2016-kb4022221-fullfile-x86-glb.exe

4011159

אולי

כן

Microsoft Office

Skype for Business 2016 (64-bit)

NULL

4022221

עדכון אבטחה

lync2016-kb4022221-fullfile-x64-glb.exe

4011159

אולי

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

NULL

4338829

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338829-x86. msu

4284860

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

NULL

4338829

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338829-x64. msu

4284860

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

NULL

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x86. msu

4284880

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

NULL

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x86. msu

4284874

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4338826

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338826-x64. msu

4284874

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

NULL

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x86. msu

4284819

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

NULL

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x86. msu

4284835

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

NULL

4338818

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338818-x86. msu

4284826

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

NULL

4338823

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4338823-x86. msu

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

NULL

4338818

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

NULL

4338823

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4338823-x64. msu

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

NULL

4338815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338815-x86. msu

4284815

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

NULL

4338824

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338824-x86. msu

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4338815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4338824

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338824-x64. msu

כן

Windows

Windows RT 8.1

NULL

4338815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338815-arm. msu

4284815

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4291391

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4291391-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4293756

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4293756-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4295656

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4295656-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4339291

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339291-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4339503

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339503-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4339854

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339854-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4340583

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4340583-X86. msu

4093478

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4291391

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4291391-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4293756

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4293756-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4295656

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4295656-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4339291

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339291-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4339503

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339503-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4339854

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339854-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4340583

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4340583-X86. msu

4093478

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4291391

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4291391-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4293756

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4293756-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4295656

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4295656-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4339291

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339291-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4339503

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339503-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4339854

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339854-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4340583

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4340583-ia64. msu

4093478

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4291391

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4291391-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4293756

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4293756-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4295656

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4295656-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4339291

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339291-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4339503

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339503-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4339854

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339854-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4340583

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4340583-X64. msu

4093478

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4291391

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4291391-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4293756

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4293756-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4295656

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4295656-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4339291

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339291-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4339503

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339503-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4339854

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4339854-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4340583

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4340583-X64. msu

4093478

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

NULL

4338818

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338818-ia64. msu

4284826

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

NULL

4338823

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4338823-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

NULL

4338818

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

NULL

4338823

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4338823-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

NULL

4338818

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4338818-x64. msu

4284826

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

NULL

4338823

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4338823-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012

NULL

4338820

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4338820-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012

NULL

4338830

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4338830-x64. msu

4284855

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4338820

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4338820-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4338830

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4338830-x64. msu

4284855

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4338815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4338824

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338824-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4338815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4338815-x64. msu

4284815

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4338824

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4338824-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2016

NULL

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4338814

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338814-x64. msu

4284880

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

NULL

4338825

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338825-x64. msu

4284819

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

NULL

4338819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4338819-x64. msu

4284835

כן

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×