היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

טבלת פריסה של שחרור

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Azure

בד שירות

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Mar2020 של בד השירות

אולי

דפדפן

ChakraCore

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Github Open Source

אולי

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4540693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540693-x86. msu

4537776

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4540693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540693-x64. msu

4537776

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4540670

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540670-x86. msu

4537764

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540670

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4540670

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540670-x64. msu

4537764

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540670

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4540681

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540681-x86. msu

4537789

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540681

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540681-arm64. msu

4537789

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4540681

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540681-x64. msu

4537789

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-x86. msu

4537762

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-arm64. msu

4537762

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-x64. msu

4537762

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-x86. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-arm64. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-x64. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x86. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-arm64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x86. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-arm64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4540671

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4540671-X86. msu

4537767

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540671

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4540688

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4540688-x86. msu

4537820

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540688

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4540671

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4540671-X64. msu

4537767

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540671

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4540688

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4540688-x64. msu

4537820

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540688

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4540671

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4540671-x86. msu

4537767

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540671

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4541509

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4541509-x86. msu

4537821

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541509

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4540671

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4540671-x64. msu

4537767

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540671

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4541509

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4541509-x64. msu

4537821

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541509

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4541509

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4541509-arm. msu

4537821

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541509

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4540671

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4540671-X64. msu

4537767

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540671

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4540688

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4540688-x64. msu

4537820

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540688

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4540671

IE מצטבר

Windows8-RT-KB4540671-x64. msu

4537767

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540671

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4541510

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4541510-x64. msu

4537814

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541510

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4540671

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4540671-x64. msu

4537767

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540671

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4541509

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4541509-x64. msu

4537821

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541509

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4540670

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540670-x64. msu

4537764

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540670

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-x64. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4540693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540693-x86. msu

4537776

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4540693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540693-x64. msu

4537776

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4540670

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540670-x86. msu

4537764

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540670

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4540670

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540670-x64. msu

4537764

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540670

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4540681

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540681-x86. msu

4537789

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540681

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540681-arm64. msu

4537789

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4540681

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540681-x64. msu

4537789

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-x86. msu

4537762

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-arm64. msu

4537762

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-x64. msu

4537762

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-x86. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-arm64. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-x64. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x86. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-arm64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x86. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-arm64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows Server 2016

4540670

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540670-x64. msu

4537764

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540670

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows Server 2019

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-x64. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

תכלת DevOps Server 2019 עדכון 1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

תכלת DevOps 2019 עדכון 1

אולי

כלי פיתוח

תכלת DevOps Server 2019 Update 1.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

תכלת DevOps 2019 עדכון 1.1

אולי

כלי פיתוח

תכלת DevOps Server 2019.0.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

תכלת DevOps Server 2019.0.1

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2015 עדכון 3

4538032

עדכון אבטחה

4538032-Visual Studio 2015 U3-מרץ 2020

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538032

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017 גירסה 15.9 (כולל 15.1-15.8)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2017 v 15.9

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v 16.0

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.4 (כולל 16.0-16.3)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v 26.4

אולי

כלי פיתוח

PowerShell 7.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

PowerShell-Mar 2020-CVE-2020-0605

אולי

כלי פיתוח

שרת הצוות Server 2017 עדכון 3.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2017-3.1

אולי

כלי פיתוח

שרת הצוות Server 2018 עדכון 1.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2018-1.2

אולי

כלי פיתוח

שרת הצוות Server 2018 עדכון 3.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2018-3.2

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4540671

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4540671-X86. msu

4537767

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540671

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4541506

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4541506-x86. msu

4537810

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541506

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4540671

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4540671-X64. msu

4537767

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540671

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4541506

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4541506-x64. msu

4537810

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541506

אס

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4540688

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4540688-x86. msu

4537820

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540688

אס

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4541500

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4541500-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541500

אס

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4540688

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4540688-x64. msu

4537820

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540688

אס

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4541500

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4541500-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541500

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4541504

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4541504-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541504

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4541506

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4541506-x86. msu

4537810

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541506

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4541504

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4541504-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541504

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4541506

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4541506-x86. msu

4537810

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541506

אס

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4541504

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4541504-ia64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541504

אס

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4541506

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4541506-ia64. msu

4537810

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541506

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4541504

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4541504-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541504

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4541506

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4541506-x64. msu

4537810

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541506

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4541504

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4541504-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541504

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4541506

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4541506-x64. msu

4537810

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541506

אס

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4540688

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4540688-ia64. msu

4537820

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540688

אס

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4541500

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4541500-ia64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541500

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4540688

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4540688-x64. msu

4537820

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540688

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4541500

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4541500-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541500

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4540688

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4540688-x64. msu

4537820

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540688

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4541500

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4541500-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541500

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Exchange Server

עדכון מצטבר של Microsoft Exchange Server 2016 14

4540123

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB4540123-x64

4536987

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540123

Exchange Server

עדכון 15 מצטבר של Microsoft Exchange Server 2016

4540123

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB4540123-x64

4536987

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540123

Exchange Server

עדכון מצטבר של Microsoft Exchange Server 2019 3

4540123

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB4540123-x64

4536987

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540123

Exchange Server

עדכון 4 מצטבר של Microsoft Exchange Server 2019

4540123

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB4540123-x64

4536987

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540123

Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Business Central 2019 מהדורה 2 (מקומי)

4538888

עדכון אבטחה

CU 15 Dynamics 365 Business Central.zip

אולי

Microsoft Dynamics

עדכון מרכז האביב של Dynamics 365 Business 2019

4538887

עדכון אבטחה

CU 10 Dynamics 365 Business מרכזי אביב 19 עדכון W1.zip

אולי

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 לפנה ס הנחה

4538886

עדכון אבטחה

4538886-דינמיקה 365 לפנה ס הנחה מקומית CU 17

אולי

Microsoft Dynamics

ניווט ב-Microsoft Dynamics 2013

4551258

עדכון אבטחה

4551258-ניווט 2013.zip

אולי

Microsoft Dynamics

ניווט ב-Microsoft Dynamics 2015

4551259

עדכון אבטחה

4551259-ניווט 2015

אולי

Microsoft Dynamics

ניווט ב-Microsoft Dynamics 2016

4538708

עדכון אבטחה

4538708-CU 53 ניווט 2016 W1.zip

אולי

Microsoft Dynamics

ניווט ב-Microsoft Dynamics 2017

4538884

עדכון אבטחה

4538884-CU 40 ניווט 2017 W1.zip

אולי

Microsoft Dynamics

ניווט ב-Microsoft Dynamics 2018

4538885

עדכון אבטחה

4538885-דינמיקה של ניווט 2018 CU 27

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Microsoft Office

שרתי פרודוקטיביות של Microsoft Business 2010 Service Pack 2

4484242

עדכון אבטחה

coreserver2010-kb4484242-fullfile-x64-glb.exe

4464571

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484237

עדכון אבטחה

KB24286772010-kb4484237-fullfile-x86-glb.exe

4475598

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484237

עדכון אבטחה

KB24286772010-kb4484237-fullfile-x64-glb.exe

4475598

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server

4484270

עדכון אבטחה

wacserver2019-kb4484270-fullfile-x64-glb.exe

4484254

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2

4475602

עדכון אבטחה

wac2010-kb4475602-fullfile-x64-glb.exe

4475534

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4475606

עדכון אבטחה

wdsrvloc2013-kb4475606-fullfile-x64-glb.exe

4462137

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484150

עדכון אבטחה

coreserverloc2013-kb4484150-fullfile-x64-glb.exe

4475608

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484272

עדכון אבטחה

sts2016-kb4484272-fullfile-x64-glb.exe

4484255

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484275

עדכון אבטחה

wssloc2016-kb4484275-fullfile-x64-glb.exe

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4484197

עדכון אבטחה

wssloc2010-kb4484197-fullfile-x64-glb.exe

4484165

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484124

עדכון אבטחה

wssloc2013-kb4484124-fullfile-x64-glb.exe

4484099

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484282

עדכון אבטחה

sts2013-kb4484282-fullfile-x64-glb.exe

4484264

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4475597

עדכון אבטחה

wdsrv2010-kb4475597-fullfile-x64-glb.exe

4475530

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484271

עדכון אבטחה

sts2019-kb4484271-fullfile-x64-glb.exe

4484259

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484277

עדכון אבטחה

wssloc2019-kb4484277-fullfile-x64-glb.exe

4484149

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484240

עדכון אבטחה

word2010-kb4484240-fullfile-x86-glb.exe

4475601

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484240

עדכון אבטחה

word2010-kb4484240-fullfile-x64-glb.exe

4475601

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4484231

עדכון אבטחה

word2013-kb4484231-fullfile-x64 RT

4484094

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484231

עדכון אבטחה

word2013-kb4484231-fullfile-x86-glb.exe

4484094

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484231

עדכון אבטחה

word2013-kb4484231-fullfile-x64-glb.exe

4484094

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-סיביות מהדורה)

4484268

עדכון אבטחה

word2016-kb4484268-fullfile-x86-glb.exe

4484169

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-סיביות מהדורה)

4484268

עדכון אבטחה

word2016-kb4484268-fullfile-x64-glb.exe

4484169

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 32-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 64-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4540693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540693-x86. msu

4537776

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4540693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540693-x64. msu

4537776

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4540670

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540670-x86. msu

4537764

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540670

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4540670

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540670-x64. msu

4537764

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540670

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4540670

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540670-x86. msu

4537764

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540670

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4540681

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540681-x86. msu

4537789

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540681

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540681-arm64. msu

4537789

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4540681

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540681-x64. msu

4537789

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-x86. msu

4537762

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-arm64. msu

4537762

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-arm64. msu

4537762

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-x64. msu

4537762

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-x86. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-arm64. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-x64. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x86. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-arm64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x86. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-arm64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4541505

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4541505-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541505

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4541509

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4541509-x86. msu

4537821

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541509

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4541505

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4541505-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541505

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4541509

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4541509-x64. msu

4537821

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541509

Windows

Windows RT 8.1

4541509

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4541509-arm. msu

4537821

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541509

Windows

Windows RT 8.1

4541509

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4541509-x64. msu

4537821

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541509

Windows

Windows Server 2012

4540694

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4540694-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540694

Windows

Windows Server 2012

4541510

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4541510-x64. msu

4537814

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541510

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4540694

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4540694-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540694

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4541510

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4541510-x64. msu

4537814

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541510

Windows

Windows Server 2012 R2

4541505

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4541505-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541505

Windows

Windows Server 2012 R2

4541509

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4541509-x64. msu

4537821

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541509

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4541505

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4541505-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541505

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4541509

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4541509-x64. msu

4537821

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4541509

Windows

Windows Server 2016

4540670

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540670-x64. msu

4537764

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540670

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4540670

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540670-x64. msu

4537764

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540670

Windows

Windows Server 2019

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-x64. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

Windows

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4538461

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4538461-x64. msu

4532691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4538461

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-arm64. msu

4537762

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4540689

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540689-x64. msu

4537762

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1903 (התקנת שרת ליבה)

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

Windows

Windows Server, גירסה 1909 (התקנת שרת ליבה)

4540673

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4540673-x64. msu

4532693

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4540673

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×