היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

טבלת פריסה של שחרור

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4571692

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571692-x86. msu

4565513

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4571692

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571692-x64. msu

4565513

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x86. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-x86. msu

4565508

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-arm64. msu

4565508

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-x64. msu

4565508

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-x86. msu

4565489

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-arm64. msu

4565489

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-x64. msu

4565489

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-x86. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-arm64. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות 32 סיביות

4566782

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4566782-x86. msu

4565503

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4566782

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות ARM64

4566782

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4566782-arm64. msu

4565503

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4566782

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות x64

4566782

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4566782-x64. msu

4565503

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4566782

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4571687

IE מצטבר

Windows 6.1-KB4571687-x86. msu

4565479

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4571729

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4571729-x86. msu

4565524

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571729

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4571687

IE מצטבר

Windows 6.1-KB4571687-x64. msu

4565479

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4571729

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4571729-x64. msu

4565524

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571729

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4571687

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4571687-x86. msu

4565479

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4571703

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4571703-x86. msu

4565541

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571703

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4571687

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4571687-x64. msu

4565479

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4571703

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4571703-x64. msu

4565541

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571703

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4571703

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4571703-arm. msu

4565541

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571703

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4571687

IE מצטבר

Windows 6.1-KB4571687-x64. msu

4565479

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4571729

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4571729-x64. msu

4565524

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571729

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4571687

IE מצטבר

IE11-Windows 6.2-KB4571687-X64. msu

4565479

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4571736

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4571736-x64. msu

4565537

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571736

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4571687

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4571687-x64. msu

4565479

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4571703

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4571703-x64. msu

4565541

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571703

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4571692

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571692-x86. msu

4565513

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4571692

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571692-x64. msu

4565513

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x86. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-x86. msu

4565508

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-arm64. msu

4565508

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-x64. msu

4565508

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-x86. msu

4565489

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-arm64. msu

4565489

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-x64. msu

4565489

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-x86. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-arm64. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות 32 סיביות

4566782

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4566782-x86. msu

4565503

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4566782

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות ARM64

4566782

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4566782-arm64. msu

4565503

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4566782

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות x64

4566782

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4566782-x64. msu

4565503

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4566782

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows Server 2016

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows Server 2019

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

ASP.NET Core 2.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 2.1 CVE-2020-1597

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 3.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 3.1 CVE-2020-1597

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4570503

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4569735-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4570509

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4569766-x86. msu

4566520

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4570503

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4569735-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4570509

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4569766-x64. msu

4566520

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4570503

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4569735-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4570509

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4569766-x86. msu

4566520

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4570503

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4569735-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4570509

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4569766-x64. msu

4566520

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4571692

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571692-x86. msu

4565513

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4571692

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571692-x64. msu

4565513

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x86. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-x86. msu

4565508

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-arm64. msu

4565508

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-x64. msu

4565508

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-x86. msu

4565489

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-arm64. msu

4565489

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-x64. msu

4565489

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-arm64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-arm64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות 32 סיביות

4569745

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569745-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירת התצוגה המותקנת ב-u

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות ARM64

4569745

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569745-arm64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות x64

4569745

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569745-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569737-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569768-x86. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569737-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569768-x64. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4570501

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4569734-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4570507

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4569765-x64. msu

4566518

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4570501

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4569734-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4570507

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4569765-x64. msu

4566518

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569737-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569768-x64. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569737-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569768-x64. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2016

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server, גירסה 1903 (התקנת שרת ליבה)

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server, גירסה 1909 (התקנת שרת ליבה)

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server, גירסה 2004 (התקנת שרת ליבה)

4569745

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569745-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x86. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4571692

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571692-x86. msu

4565513

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4571692

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571692-x64. msu

4565513

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-x86. msu

4565508

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-arm64. msu

4565508

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-x64. msu

4565508

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-x86. msu

4565489

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-arm64. msu

4565489

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-x64. msu

4565489

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4570505

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569776-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4570505

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569776-arm64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4570505

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569776-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows Server 2019

4570505

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569776-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4570505

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569776-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4570505

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569750-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4570505

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569750-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-arm64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-arm64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות 32 סיביות

4569745

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569745-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירת התצוגה המותקנת ב-u

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות ARM64

4569745

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569745-arm64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות x64

4569745

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569745-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server 2019

4570505

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569750-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4570505

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569750-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server, גירסה 1903 (התקנת שרת ליבה)

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server, גירסה 1909 (התקנת שרת ליבה)

4569751

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569751-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server, גירסה 2004 (התקנת שרת ליבה)

4569745

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569745-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4569736-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4569767-x86. msu

4566517

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4569736-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4569767-x64. msu

4566517

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4569736-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4569767-x64. msu

4566517

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

NDP45-KB4569743-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

NDP45-KB4569780-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

NDP45-KB4569743-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

NDP45-KB4569780-x64.exe

4566517

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569741-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569778-x86. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569741-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569778-x64. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569778-arm. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4570503

אבטחה בלבד

NDP45-KB4569743-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4570509

סיכום חודשי

NDP45-KB4569780-x86.exe

4566520

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4570503

אבטחה בלבד

NDP45-KB4569743-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4570509

סיכום חודשי

NDP45-KB4569780-x86.exe

4566520

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4570503

אבטחה בלבד

NDP45-KB4569743-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4570509

סיכום חודשי

NDP45-KB4569780-x64.exe

4566520

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

NDP45-KB4569743-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

NDP45-KB4569780-x64.exe

4566517

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4570500

אבטחה בלבד

NDP45-KB4569743-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4570506

סיכום חודשי

NDP45-KB4569780-x64.exe

4566517

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4570501

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4569742-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4570507

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4569779-x64. msu

4566518

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4570501

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4569742-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4570507

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4569779-x64. msu

4566518

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569741-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569778-x64. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569741-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569778-x64. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4570503

אבטחה בלבד

NDP47-KB4569740-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4570509

סיכום חודשי

NDP47-KB4569775-x86.exe

4566520

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4570503

אבטחה בלבד

NDP47-KB4569740-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4570509

סיכום חודשי

NDP47-KB4569775-x64.exe

4566520

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

NDP47-KB4569740-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

NDP47-KB4569775-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

NDP47-KB4569740-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

NDP47-KB4569775-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569739-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569774-x86. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569739-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569774-x64. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569774-arm. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

NDP47-KB4569740-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

NDP47-KB4569775-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4570500

אבטחה בלבד

NDP47-KB4569740-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4570506

סיכום חודשי

NDP47-KB4569775-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4570501

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4569738-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4570507

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4569773-x64. msu

4566518

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4570501

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4569738-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4570507

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4569773-x64. msu

4566518

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569739-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569774-x64. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569739-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569774-x64. msu

4566519

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4569746

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569746-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4569746

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569746-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4569748

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569748-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4569748

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569748-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4569749

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569749-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4569749

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569749-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

NDP48-KB4569733-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

NDP48-KB4569754-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

NDP48-KB4569733-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

NDP48-KB4569754-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 for 32-bit systems

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569732-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 for 32-bit systems

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569753-x86-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569732-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569753-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows RT 8.1

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569753-arm-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570500

אבטחה בלבד

NDP48-KB4569733-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4570506

סיכום חודשי

NDP48-KB4569754-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4570500

אבטחה בלבד

NDP48-KB4569733-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4570506

סיכום חודשי

NDP48-KB4569754-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012

4570501

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4569731-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012

4570507

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4569752-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4570501

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4569731-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4570507

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4569752-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569732-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569753-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4570502

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4569732-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4570508

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4569753-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2016

4569746

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569746-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4569746

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4569746-x64-NDP48. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017 גירסה 15.9 (כולל 15.0-15.8)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2017 v 15.9

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v 16.0

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.4 (כולל 16.0-16.3)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v 26.4-דף ההורדות

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.7 (כולל 16.0 – 16.6)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v 16.7

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4571687

IE מצטבר

Windows 6.0-KB4571687-x86. msu

4565479

כן

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4571730

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4571730-x86. msu

4565536

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571730

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4571687

IE מצטבר

Windows 6.0-KB4571687-x64. msu

4565479

כן

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4571730

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4571730-x64. msu

4565536

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571730

אס

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4571719

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4571719-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571719

אס

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4571729

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4571729-x86. msu

4565524

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571729

אס

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4571719

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4571719-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571719

אס

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4571729

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4571729-x64. msu

4565524

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571729

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4571730

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4571730-x86. msu

4565536

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571730

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4571746

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4571746-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571746

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4571730

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4571730-x86. msu

4565536

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571730

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4571746

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4571746-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571746

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4571730

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4571730-x64. msu

4565536

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571730

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4571746

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4571746-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571746

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4571730

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4571730-x64. msu

4565536

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571730

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4571746

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4571746-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571746

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4571719

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4571719-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571719

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4571729

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4571729-x64. msu

4565524

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571729

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4571719

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4571719-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571719

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4571729

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4571729-x64. msu

4565524

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571729

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.0

4541722

עדכון אבטחה

CRM9.0-Server-KB4541722-ENU-Amd64.exe

אולי

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 עבור Enterprise עבור מערכות 32 סיביות

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 עבור Enterprise עבור מערכות 64 סיביות

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Access 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484385

עדכון אבטחה

access2010-kb4484385-fullfile-x86-glb.exe

4464527

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Access 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484385

עדכון אבטחה

access2010-kb4484385-fullfile-x64-glb.exe

4464527

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484366

עדכון אבטחה

access2013-kb4484366-fullfile-x86-glb.exe

4462210

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Access 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484366

עדכון אבטחה

access2013-kb4484366-fullfile-x64-glb.exe

4462210

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Access 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4484340

עדכון אבטחה

access2016-kb4484340-fullfile-x86-glb.exe

4484167

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Access 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4484340

עדכון אבטחה

access2016-kb4484340-fullfile-x64-glb.exe

4484167

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484461

עדכון אבטחה

excel2010-kb4484461-fullfile-x86-glb.exe

4484415

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484461

עדכון אבטחה

excel2010-kb4484461-fullfile-x64-glb.exe

4484415

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4484449

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484449-fullfile-RT

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484449

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484449-fullfile-x86-glb.exe

4484410

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484449

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484449-fullfile-x64-glb.exe

4484410

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32-bit)

4484465

עדכון אבטחה

excel2016-kb4484465-fullfile-x86-glb.exe

4484403

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64-bit)

4484465

עדכון אבטחה

excel2016-kb4484465-fullfile-x64-glb.exe

4484403

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484375

עדכון אבטחה

graph2010-kb4484375-fullfile-x86-glb.exe

4484266

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484379

עדכון אבטחה

ace2010-kb4484379-fullfile-x86-glb.exe

4484238

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484492

עדכון אבטחה

KB24286772010-kb4484492-fullfile-x86-glb.exe

4484456

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484375

עדכון אבטחה

graph2010-kb4484375-fullfile-x64-glb.exe

4484266

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484379

עדכון אבטחה

ace2010-kb4484379-fullfile-x64-glb.exe

4484238

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484492

עדכון אבטחה

KB24286772010-kb4484492-fullfile-x64-glb.exe

4484456

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 32 סיביות

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

Microsoft Office 2013 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 32 סיביות

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 64 סיביות

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

Microsoft Office 2013 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 64 סיביות

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4484354

עדכון אבטחה

graph2013-kb4484354-fullfile-x64-glb-RT

4484229

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4484359

עדכון אבטחה

ace2013-kb4484359-fullfile-RT

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484354

עדכון אבטחה

graph2013-kb4484354-fullfile-x86-glb.exe

4484260

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484359

עדכון אבטחה

ace2013-kb4484359-fullfile-x86-glb.exe

4484229

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484354

עדכון אבטחה

graph2013-kb4484354-fullfile-x64-glb.exe

4484260

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484359

עדכון אבטחה

ace2013-kb4484359-fullfile-x64-glb.exe

4484229

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4484346

עדכון אבטחה

graph2016-kb4484346-fullfile-x86-glb.exe

4484258

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4484431

עדכון אבטחה

ace2016-kb4484431-fullfile-x86-glb.exe

4484287

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4484346

עדכון אבטחה

graph2016-kb4484346-fullfile-x64-glb.exe

4484258

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4484431

עדכון אבטחה

ace2016-kb4484431-fullfile-x64-glb.exe

4484287

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server

4484470

עדכון אבטחה

wacserver2019-kb4484470-fullfile-x64-glb.exe

4484451

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2

4484495

עדכון אבטחה

wac2010-kb4484495-fullfile-x64-glb.exe

4484381

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1

4484481

עדכון אבטחה

wacserver2013-kb4484481-fullfile-x64-glb.exe

אולי

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484497

עדכון אבטחה

outlookloc2010-kb4484497-fullfile-x86-glb.exe

4484382

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484497

עדכון אבטחה

outlookloc2010-kb4484497-fullfile-x64-glb.exe

4484382

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1

4484486

עדכון אבטחה

outlook2013-kb4484486-fullfile-RT

4484363

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484486

עדכון אבטחה

outlook2013-kb4484486-fullfile-x86-glb.exe

4484363

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484486

עדכון אבטחה

outlook2013-kb4484486-fullfile-x64-glb.exe

4484363

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (מהדורת 32-bit)

4484475

עדכון אבטחה

outlook2016-kb4484475-fullfile-x86-glb.exe

4484433

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (מהדורת 64-bit)

4484475

עדכון אבטחה

outlook2016-kb4484475-fullfile-x64-glb.exe

4484433

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484183

עדכון אבטחה

xlsrvloc2013-kb4484183-fullfile-x64-glb.exe

4484151

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484478

עדכון אבטחה

wdsrvloc2013-kb4484478-fullfile-x64-glb.exe

4484348

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484479

עדכון אבטחה

coreserverloc2013-kb4484479-fullfile-x64-glb.exe

4484443

אולי

לא

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484473

עדכון אבטחה

sts2016-kb4484473-fullfile-x64-glb.exe

4484436

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484476

עדכון אבטחה

wssloc2016-kb4484476-fullfile-x64-glb.exe

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4484462

עדכון אבטחה

wssloc2010-kb4484462-fullfile-x64-glb.exe

4484391

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4484498

עדכון אבטחה

coreserver2010-kb4484498-fullfile-x64-glb.exe

4484460

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484487

עדכון אבטחה

sts2013-kb4484487-fullfile-x64-glb.exe

4484448

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4484191

עדכון אבטחה

xlsrv2010-kb4484191-fullfile-x64-glb.exe

4484159

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4484490

עדכון אבטחה

wdsrv2010-kb4484490-fullfile-x64-glb.exe

4484370

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4484498

עדכון אבטחה

coreserver2010-kb4484498-fullfile-x64-glb.exe

4484460

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484471

עדכון אבטחה

wssloc2019-kb4484471-fullfile-x64-glb.exe

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484472

עדכון אבטחה

sts2019-kb4484472-fullfile-x64-glb.exe

4484453

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484494

עדכון אבטחה

word2010-kb4484494-fullfile-x86-glb.exe

4484458

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484494

עדכון אבטחה

word2010-kb4484494-fullfile-x64-glb.exe

4484458

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4484484

עדכון אבטחה

word2013-kb4484484-fullfile-RT

4484446

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484484

עדכון אבטחה

word2013-kb4484484-fullfile-x86-glb.exe

4484446

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484484

עדכון אבטחה

word2013-kb4484484-fullfile-x64-glb.exe

4484446

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-סיביות מהדורה)

4484474

עדכון אבטחה

word2016-kb4484474-fullfile-x86-glb.exe

4484438

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-סיביות מהדורה)

4484474

עדכון אבטחה

word2016-kb4484474-fullfile-x64-glb.exe

4484438

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Office Online Server

4484470

עדכון אבטחה

wacserver2019-kb4484470-fullfile-x64-glb.exe

4484451

אולי

לא

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4571692

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571692-x86. msu

4565513

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4571692

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571692-x64. msu

4565513

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x86. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-x86. msu

4565508

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-arm64. msu

4565508

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4571741

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571741-x64. msu

4565508

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-x86. msu

4565489

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-arm64. msu

4565489

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4571709

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571709-x64. msu

4565489

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-x86. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-arm64. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x86. msu

4565483

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-arm64. msu

4565483

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

כן

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות 32 סיביות

4566782

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4566782-x86. msu

4565503

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4566782

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות ARM64

4566782

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4566782-arm64. msu

4565503

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4566782

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות x64

4566782

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4566782-x64. msu

4565503

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4566782

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4571703

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4571703-x86. msu

4565541

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571703

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4571723

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4571723-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571723

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4571703

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4571703-x64. msu

4565541

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571703

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4571723

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4571723-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571723

Windows

Windows RT 8.1

4571703

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4571703-arm. msu

4565541

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571703

Windows

Windows Server 2012

4571702

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4571702-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571702

Windows

Windows Server 2012

4571736

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4571736-x64. msu

4565537

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571736

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4571702

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4571702-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571702

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4571736

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4571736-x64. msu

4565537

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571736

Windows

Windows Server 2012 R2

4571703

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4571703-x64. msu

4565541

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571703

Windows

Windows Server 2012 R2

4571723

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4571723-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571723

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4571703

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4571703-x64. msu

4565541

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571703

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4571723

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4571723-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571723

Windows

Windows Server 2016

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4571694

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571694-x64. msu

4565511

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571694

Windows

Windows Server 2019

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

Windows

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4565349

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565349-x64. msu

4558998

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4565349

Windows

Windows Server, גירסה 1903 (התקנת שרת ליבה)

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1909 (התקנת שרת ליבה)

4565351

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4565351-x64. msu

4565483

כן

Windows

Windows Server, גירסה 2004 (התקנת שרת ליבה)

4566782

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4566782-x64. msu

4565503

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4566782

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×