מידע אודות פריסה

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4457146

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457146-x86. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4457146

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457146-x64. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4457146

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457146-x86. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4457146

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457146-x64. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4457146

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457146-x86. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4457146

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457146-x64. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4457146

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457146-x86. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4457146

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457146-x64. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4457146

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457146-x86. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4457146

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457146-x64. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 for 32-bit systems

4457146

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4457146-x86. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4457146

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4457146-x64. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4457146

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4457146-arm. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4457146

עדכון אבטחה

Windows8-RT-KB4457146-x64. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4457146

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4457146-x64. msu

4343902

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4457146

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457146-x64. msu

4343902

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4457135

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4457135-x64. msu

4343901

כן

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4457426

IE מצטבר

Windows8-RT-KB4457426-x64. msu

4343205

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4457132

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457132-x86. msu

4343892

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4457132

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457132-x64. msu

4343892

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x86. msu

4343887

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4457138

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457138-x86. msu

4343885

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4457138

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457138-x64. msu

4343885

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x86. msu

4343897

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x64. msu

4343897

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x86. msu

4343909

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x64. msu

4343909

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4457144

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457144-x86. msu

4343900

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4457426

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4457426-X86. msu

4343205

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457144

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457144-x64. msu

4343900

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457144

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457144-x86. msu

4343900

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457426

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4457426-X64. msu

4343205

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4457129

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457129-x86. msu

4343898

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4457426

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4457426-x86. msu

4343205

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4457129

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457129-x64. msu

4343898

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4457426

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4457426-x64. msu

4343205

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4457129

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457129-arm. msu

4343898

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457144

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457144-x64. msu

4343900

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457144

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457144-x86. msu

4343900

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457426

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4457426-X64. msu

4343205

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4457129

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457129-x64. msu

4343898

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4457426

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4457426-x64. msu

4343205

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4457426

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4457426-X86. msu

4343205

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4458010

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4458010-x86. msu

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4457426

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4457426-X64. msu

4343205

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4458010

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4458010-x64. msu

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4457132

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457132-x86. msu

4343892

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4457132

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457132-x64. msu

4343892

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x86. msu

4343887

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4457138

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457138-x86. msu

4343885

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4457138

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457138-x64. msu

4343885

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x86. msu

4343897

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x64. msu

4343897

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x86. msu

4343909

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x64. msu

4343909

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

ASP.NET Core 2.1

בצע

עדכון אבטחה

ASP.NET Core בספטמבר CVE-2018-8409

כלי פיתוח

ASP.NET Core 2.1

בצע

עדכון אבטחה

.NET Core בספטמבר CVE-2018-8409

כלי פיתוח

קווי צינור של System. IO

בצע

עדכון אבטחה

מערכת של קווי צינור. IO – CVE-2018-8409

כלי פיתוח

ChakraCore

בצע

עדכון אבטחה

GitHub Open Source

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4457043

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4457043-x86. msu

4345593, 4346083

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4457054

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4457054-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4457043

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4457043-ia64. msu

4345593, 4346083

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4457054

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4457054-ia64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4457043

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4457043-x64. msu

4345593, 4346083

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4457054

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4457054-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4457043

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4457043-x86. msu

4345593, 4346083

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4457054

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4457054-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4457043

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4457043-ia64. msu

4345593, 4346083

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4457054

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4457054-ia64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4457043

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4457043-x64. msu

4345593, 4346083

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4457054

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4457054-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4457132

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457132-x86. msu

4343892

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4457132

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457132-x64. msu

4343892

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x86. msu

4343887

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4457138

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457138-x86. msu

4343885

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4457138

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457138-x64. msu

4343885

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x86. msu

4343897

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x64. msu

4343897

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x86. msu

4343909

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x64. msu

4343909

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4457045

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457045-x86. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4457056

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457056-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4457045

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457045-x64. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4457056

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457056-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4457042

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4457042-x64. msu

4345591, 4346081

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4457053

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4457053-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4457042

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4457042-x64. msu

4345591, 4346081

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4457053

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4457053-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4457045

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457045-x64. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4457056

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457056-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4457045

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457045-x64. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4457056

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457056-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2016

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x64. msu

4343897

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x64. msu

4343909

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4457044

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457044-x86. msu

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4457055

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4457055-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457044

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457044-x64. msu

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457055

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4457055-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4457044

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457044-ia64. msu

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4457055

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4457055-ia64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457044

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457044-x64. msu

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457055

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4457055-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4457044

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457044-x64. msu

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4457055

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4457055-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4457030

אבטחה בלבד

NDP45-KB4457030-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4457038

סיכום חודשי

NDP45-KB4457038-x86.exe

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457030

אבטחה בלבד

NDP45-KB4457030-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457038

סיכום חודשי

NDP45-KB4457038-x64.exe

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4457028

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457028-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4457036

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457036-x86. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4457028

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457028-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4457036

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457036-x64. msu

4345592, 4346082

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4457036

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457036-arm. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4457030

אבטחה בלבד

NDP45-KB4457030-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4457038

סיכום חודשי

NDP45-KB4457038-x86.exe

4345593, 4346083

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4457030

אבטחה בלבד

NDP45-KB4457030-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4457038

סיכום חודשי

NDP45-KB4457038-x64.exe

4345593, 4346083

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457030

אבטחה בלבד

NDP45-KB4457030-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457038

סיכום חודשי

NDP45-KB4457038-x64.exe

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4457030

אבטחה בלבד

NDP45-KB4457030-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4457038

סיכום חודשי

NDP45-KB4457038-x64.exe

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4457029

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4457029-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4457037

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4457037-x64. msu

4345591, 4346081

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4457029

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4457029-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4457037

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4457037-x64. msu

4345591, 4346081

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4457028

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457028-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4457036

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457036-x64. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4457028

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457028-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4457036

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457036-x64. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4457027

אבטחה בלבד

NDP46-KB4457027-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4457035

סיכום חודשי

NDP46-KB4457035-x86.exe

4345593, 4346083

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4457027

אבטחה בלבד

NDP46-KB4457027-x64.exe

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4457035

סיכום חודשי

NDP46-KB4457035-x64.exe

4345593, 4346083

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x86. msu

4343887

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4457027

אבטחה בלבד

NDP46-KB4457027-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4457035

סיכום חודשי

NDP46-KB4457035-x86.exe

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457027

אבטחה בלבד

NDP46-KB4457027-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457035

סיכום חודשי

NDP46-KB4457035-x64.exe

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4457026

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457026-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4457034

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457034-x86. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4457026

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457026-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4457034

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457034-x64. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4457034

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457034-arm. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457027

אבטחה בלבד

NDP46-KB4457027-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457035

סיכום חודשי

NDP46-KB4457035-x64.exe

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4457027

אבטחה בלבד

NDP46-KB4457027-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4457035

סיכום חודשי

NDP46-KB4457035-x64.exe

4345590, 4346080

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4457025

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4457025-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4457033

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4457033-x64. msu

4345591, 4346081

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4457025

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4457025-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4457033

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4457033-x64. msu

4345591, 4346081

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4457026

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457026-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4457034

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457034-x64. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4457026

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457026-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4457034

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457034-x64. msu

4345592, 4346082

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x86. msu

4343897

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x64. msu

4343897

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x64. msu

4343897

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x86. msu

4343909

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x64. msu

4343909

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x64. msu

4343909

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4457138

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457138-x86. msu

4343885

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4457138

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457138-x64. msu

4343885

כן

כלי פיתוח

Microsoft. Data. OData

הערות מוצר

עדכון אבטחה

OData Sep 2018

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4227175

עדכון אבטחה

excel2010-kb4227175-fullfile-x86-glb.exe

4032223

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4227175

עדכון אבטחה

excel2010-kb4227175-fullfile-x64-glb.exe

4032223

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4092479

עדכון אבטחה

excel2013-kb4092479-fullfile-RT-glb.exe

4032241

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4092479

עדכון אבטחה

excel2013-kb4092479-fullfile-x86-glb.exe

4032241

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4092479

עדכון אבטחה

excel2013-kb4092479-fullfile-x64-glb.exe

4032241

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32-bit)

4092460

עדכון אבטחה

excel2016-kb4092460-fullfile-x86-glb.exe

4032229

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64-bit)

4092460

עדכון אבטחה

excel2016-kb4092460-fullfile-x64-glb.exe

4032229

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3

4092467

עדכון אבטחה

xlview2007-kb4092467-fullfile-x86-glb.exe

4032213

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 32 סיביות

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

Microsoft Office 2016 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 32 סיביות

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 32 סיביות

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 64 סיביות

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

חבילת התאימות של Microsoft Office Service pack 3

4092466

עדכון אבטחה

xlconv2007-kb4092466-fullfile-x86-glb.exe

4032212

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4092470

עדכון אבטחה

coreserverloc2013-kb4092470-fullfile-x64-glb.exe

4022235

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4092459

עדכון אבטחה

sts2016-kb4092459-fullfile-x64-glb.exe

4032256

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4022207

עדכון אבטחה

coreserver2010-kb4022207-fullfile-x64-glb.exe

4022145

אולי

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4032246

עדכון אבטחה

word2013-kb4032246-fullfile-RT-glb.exe

4022224

אולי

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4032246

עדכון אבטחה

word2013-kb4032246-fullfile-x86-glb.exe

4022224

אולי

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4032246

עדכון אבטחה

word2013-kb4032246-fullfile-x64-glb.exe

4022224

אולי

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-סיביות מהדורה)

4092447

עדכון אבטחה

word2016-kb4092447-fullfile-x86-glb.exe

4022218

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-סיביות מהדורה)

4092447

עדכון אבטחה

word2016-kb4092447-fullfile-x64-glb.exe

4022218

אולי

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4457132

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457132-x86. msu

4343892

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4457132

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457132-x64. msu

4343892

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x86. msu

4343887

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4457138

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457138-x86. msu

4343885

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4457138

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457138-x64. msu

4343885

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x86. msu

4343897

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x64. msu

4343897

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x86. msu

4343909

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x64. msu

4343909

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4457144

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457144-x86. msu

4343900

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4457145

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4457145-x86. msu

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457144

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457144-x64. msu

4343900

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457145

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4457145-x64. msu

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4457129

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457129-x86. msu

4343898

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4457143

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457143-x86. msu

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4457129

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457129-x64. msu

4343898

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4457143

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457143-x64. msu

כן

Windows

Windows RT 8.1

4457129

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457129-arm. msu

4343898

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4457984

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4457984-x86. msu

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4458010

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4458010-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4457984

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4457984-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4458010

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4458010-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4457984

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4457984-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4458010

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4458010-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4457984

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4457984-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4458010

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4458010-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4458010

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4458010-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4457984

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4457984-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4458010

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4458010-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4458010

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4458010-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4457144

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457144-ia64. msu

4343900

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4457145

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4457145-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457144

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457144-x64. msu

4343900

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4457145

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4457145-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4457144

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4457144-x64. msu

4343900

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4457145

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4457145-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012

4457135

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4457135-x64. msu

4343901

כן

Windows

Windows Server 2012

4457140

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4457140-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4457135

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4457135-x64. msu

4343901

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4457140

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4457140-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

4457129

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457129-x64. msu

4343898

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

4457143

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457143-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4457129

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4457129-x64. msu

4343898

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4457143

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4457143-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2016

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4457131

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457131-x64. msu

4343887

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4457142

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457142-x64. msu

4343897

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4457128

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4457128-x64. msu

4343909

כן

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×