היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

טבלת פריסה של שחרור

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

דפדפן

ChakraCore

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Github Open Source

אולי

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4537767

IE מצטבר

Windows8-RT-KB4537767-x64. msu

4534251

כן

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4537814

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4537814-x64. msu

4534283

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537814

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4537776

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537776-x86. msu

4534306

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537776

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4537776

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537776-x64. msu

4534306

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537776

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4537764

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537764-x86. msu

4534271

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537764

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4537764

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537764

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4537789

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537789-x86. msu

4534276

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537789

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4537789

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537789-arm64. msu

4534276

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537789

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4537789

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537789-x64. msu

4534276

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537789

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4537762

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537762-x86. msu

4534293

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537762

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4537762

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537762-arm64. msu

4534293

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537762

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4537762

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537762-x64. msu

4534293

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537762

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-x86. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-arm64. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4537767

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4537767-X86. msu

4534251

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4537820

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4537820-x86. msu

4534310

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537820

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4537767

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4537767-X64. msu

4534251

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4537820

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4537820-x64. msu

4534310

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537820

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4537767

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4537767-x86. msu

4534251

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4537821

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4537821-x86. msu

4534297

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537821

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4537767

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4537767-x64. msu

4534251

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4537821

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4537821-x64. msu

4534297

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537821

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4537821

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4537821-arm. msu

4534297

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537821

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4537767

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4537767-X64. msu

4534251

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4537820

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4537820-x64. msu

4534310

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537820

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4537767

IE מצטבר

IE11-Windows 6.2-KB4537767-X64. msu

4534251

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4537814

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4537814-x64. msu

4534283

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537814

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4537767

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4537767-x64. msu

4534251

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4537821

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4537821-x64. msu

4534297

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537821

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4537764

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537764

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4537767

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4537767-X86. msu

4534251

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4537810

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4537810-x86. msu

4534303

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4537767

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4537767-X64. msu

4534251

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4537810

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4537810-x86. msu

4534303

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4537776

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537776-x86. msu

4534306

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537776

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4537776

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537776-x64. msu

4534306

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537776

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4537764

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537764-x86. msu

4534271

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537764

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4537764

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537764

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4537789

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537789-x86. msu

4534276

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537789

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4537789

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537789-arm64. msu

4534276

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537789

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4537789

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537789-x64. msu

4534276

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537789

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4537762

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537762-x86. msu

4534293

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537762

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4537762

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537762-arm64. msu

4534293

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537762

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4537762

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537762-x64. msu

4534293

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537762

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-x86. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-arm64. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows Server 2016

4537764

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537764

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows Server 2019

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

מכשיר

רכזת המשטח של Microsoft

4537765

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537765-x64. msu

Exchange Server

אוסף עדכונים 30 של Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

4536989

עדכון אבטחה

Exchange2010-KB4536989-x64

4509410

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4536989

Exchange Server

עדכון מצטבר של Microsoft Exchange Server 2013 23

4536988

עדכון אבטחה

Exchange2013-KB4536988-x64

4523171

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4536988

Exchange Server

עדכון מצטבר של Microsoft Exchange Server 2016 14

4536987

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB4536987-x64

4523171

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4536987

Exchange Server

עדכון 15 מצטבר של Microsoft Exchange Server 2016

4536987

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB4536987-x64

4523171

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4536987

Exchange Server

עדכון מצטבר של Microsoft Exchange Server 2019 3

4536987

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB4536987-x64

4523171

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4536987

Exchange Server

עדכון 4 מצטבר של Microsoft Exchange Server 2019

4536987

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB4536987-x64

4523171

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4536987

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484267

עדכון אבטחה

excel2010-kb4484267-fullfile-x86-glb.exe

4484196

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484267

עדכון אבטחה

excel2010-kb4484267-fullfile-x64-glb.exe

4484196

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4484265

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484265-RT

4484234

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484265

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484265-fullfile-x86-glb.exe

4484234

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484265

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484265-fullfile-x64-glb.exe

4484234

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32-bit)

4484256

עדכון אבטחה

excel2016-kb4484256-fullfile-x86-glb.exe

4484179

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64-bit)

4484256

עדכון אבטחה

excel2016-kb4484256-fullfile-x64-glb.exe

4484179

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484163

עדכון אבטחה

outlookloc2010-kb4484163-fullfile-x86-glb.exe

4475573

אולי

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484163

עדכון אבטחה

outlookloc2010-kb4484163-fullfile-x64-glb.exe

4475573

אולי

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1

4484156

עדכון אבטחה

4475563-outlook2013-kb4484156-RT

4475563

אולי

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484156

עדכון אבטחה

outlook2013-kb4484156-fullfile-x86-glb.exe

4475563

אולי

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484156

עדכון אבטחה

outlook2013-kb4484156-fullfile-x64-glb.exe

4475563

אולי

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (מהדורת 32-bit)

4484250

עדכון אבטחה

outlook2016-kb4484250-fullfile-x86-glb.exe

4475553

אולי

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (מהדורת 64-bit)

4484250

עדכון אבטחה

outlook2016-kb4484250-fullfile-x64-glb.exe

4475553

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484255

עדכון אבטחה

sts2016-kb4484255-fullfile-x64-glb.exe

4484143

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

4484264

עדכון אבטחה

sts2013-kb4484264-fullfile-x64-glb.exe

4484157

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484259

עדכון אבטחה

sts2019-kb4484259-fullfile-x64-glb.exe

4484142

אולי

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 32-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 64-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Office Online Server

4484254

עדכון אבטחה

wacserver2019-kb4484254-fullfile-x64-glb.exe

4484141

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-arm64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-arm64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-arm64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-arm64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x86. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-arm64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 8.1 for 32-bit systems

4537759

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4537759-x86. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4537759

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4537759

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4537759-arm. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4537759

עדכון אבטחה

Windows8-RT-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4537759

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

אחרים

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4537759

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537759-x64. msu

4520024

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

SQL Server

Microsoft SQL Server 2012 for 32-bit System Service Pack 4 (QFE)

4532098

עדכון אבטחה

sqlserver2012SP4-KB4532098-x86.exe

4057113

אולי

SQL Server

Microsoft SQL Server 2012 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 4 (QFE)

4532098

עדכון אבטחה

sqlserver2012SP4-KB4532098-x64.exe

4057113

אולי

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 עבור מערכות 32 סיביות (CU)

4535288

עדכון אבטחה

SQLServer2014-KB4535288-x86.exe

4500181

אולי

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 עבור מערכות 32 סיביות (GDR)

4532095

עדכון אבטחה

SQLServer2014-KB4532095-x86.exe

4505218

אולי

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 עבור מערכות מבוססות x64 (CU)

4535288

עדכון אבטחה

SQLServer2014-KB4535288-x64.exe

4500181

אולי

SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 עבור מערכות מבוססות x64 (GDR)

4532095

עדכון אבטחה

SQLServer2014-KB4532095-x64.exe

4505218

אולי

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (CU)

4535706

עדכון אבטחה

SQLServer2016-KB4535706 -x64.exe

4527378

אולי

SQL Server

Microsoft SQL Server 2016 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (GDR)

4532097

עדכון אבטחה

SQLServer2016-KB4532097-x64.exe

4505220

אולי

מרכז המערכת

הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Windows 32-bit

891716

עדכון אבטחה

מערכות להסרת תוכנות זדוניות-x86

לא

מרכז המערכת

הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Windows 64-bit

891716

עדכון אבטחה

תוכנות זדוניות-64-bit-מערכות

לא

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4502496

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4502496-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4537776

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537776-x86. msu

4534306

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537776

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4502496

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4502496-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4537776

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537776-x64. msu

4534306

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537776

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4537764

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537764-x86. msu

4534271

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537764

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4537764

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537764

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4537789

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537789-x86. msu

4534276

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537789

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-arm64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4537789

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537789-arm64. msu

4534276

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537789

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4537789

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537789-x64. msu

4534276

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537789

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4537762

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537762-x86. msu

4534293

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537762

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-arm64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4537762

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537762-arm64. msu

4534293

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537762

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4537762

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537762-x64. msu

4534293

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537762

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-x86. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-arm64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-arm64. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-arm64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x86. msu

4528760

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-arm64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-arm64. msu

4528760

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4537813

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4537813-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537813

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4537820

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4537820-x86. msu

4534310

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537820

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4537813

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4537813-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537813

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4537820

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4537820-x64. msu

4534310

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537820

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4502496

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4502496-x86. msu

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4502496

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4502496-x86. msu

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4537803

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4537803-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537803

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4537821

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4537821-x86. msu

4534297

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537821

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4502496

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4502496-x64. msu

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4537803

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4537803-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537803

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4537821

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4537821-x64. msu

4534297

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537821

Windows

Windows RT 8.1

4502496

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4502496-arm. msu

כן

Windows

Windows RT 8.1

4537821

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4537821-arm. msu

4534297

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537821

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4537810

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4537810-x86. msu

4534303

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4537822

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4537822-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4537810

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4537810-x86. msu

4534303

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4537822

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4537822-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4537810

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4537810-ia64. msu

4534303

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4537822

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4537822-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4537810

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4537810-x64. msu

4534303

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4537822

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4537822-x64. msu

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4537810

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4537810-x64. msu

4534303

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4537822

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4537822-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4537813

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4537813-ia64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537813

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4537820

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4537820-ia64. msu

4534310

לא

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537820

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4537813

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4537813-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537813

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4537820

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4537820-x64. msu

4534310

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537820

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4537813

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4537813-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537813

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4537820

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4537820-x64. msu

4534310

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537820

Windows

Windows Server 2012

4502496

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4502496-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012

4537794

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4537794-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537794

Windows

Windows Server 2012

4537814

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4537814-x64. msu

4534283

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537814

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4502496

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4502496-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4537794

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4537794-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537794

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4537814

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4537814-x64. msu

4534283

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537814

Windows

Windows Server 2012 R2

4502496

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4502496-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

4537803

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4537803-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537803

Windows

Windows Server 2012 R2

4537821

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4537821-x64. msu

4534297

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537821

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4502496

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4502496-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4537803

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4537803-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537803

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4537821

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4537821-x64. msu

4534297

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537821

Windows

Windows Server 2016

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2016

4537764

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537764

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4537764

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537764-x64. msu

4534271

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537764

Windows

Windows Server 2019

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2019

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

Windows

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4532691

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532691-x64. msu

4534273

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4532691

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4537762

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4537762-x64. msu

4534293

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4537762

Windows

Windows Server, גירסה 1903 (התקנת שרת ליבה)

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1903 (התקנת שרת ליבה)

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1909 (התקנת שרת ליבה)

4524244

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4524244-x64. msu

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1909 (התקנת שרת ליבה)

4532693

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532693-x64. msu

4528760

כן

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×