דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 for 32-bit systems

4287903

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4287903-x86. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4287903

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4287903-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4287903

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4287903-arm. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4287903

עדכון אבטחה

Windows8-RT-KB4287903-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4287903

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4287903-x64. msu

4103729

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4230450

IE מצטבר

Windows8-RT-KB4230450-x64. msu

4103768

כן

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4284855

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4284855-x64. msu

4103730

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4284860

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284860-x86. msu

4103716

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4284860

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284860-x64. msu

4103716

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4284880

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284880-x86. msu

4103723

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4284880

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4284874

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284874-x86. msu

4103731

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4284874

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284874-x64. msu

4103731

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4284819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284819-x86. msu

4103727

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4284819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284819-x64. msu

4103727

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4284835

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284835-x86. msu

4103721

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4284835

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284835-x64. msu

4103721

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4230450

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4230450-X86. msu

4103768

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4284826

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4284826-x86. msu

4103718

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4230450

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4230450-X64. msu

4103768

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4284826

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4284826-x64. msu

4103718

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4230450

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4230450-x86. msu

4103768

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4284815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4284815-x86. msu

4103725

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4230450

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4230450-x64. msu

4103768

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4284815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4284815-x64. msu

4103725

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4284815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4284815-arm. msu

4103725

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4230450

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4230450-X64. msu

4103768

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4284826

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4284826-x64. msu

4103718

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4230450

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4230450-x64. msu

4103768

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4284815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4284815-x64. msu

4103725

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4284880

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4230450

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4230450-X86. msu

4103768

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4230450

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4230450-X64. msu

4103768

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4284860

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284860-x86. msu

4103716

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4284860

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284860-x64. msu

4103716

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4284880

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284880-x86. msu

4103723

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4284880

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4284874

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284874-x86. msu

4103731

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4284874

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284874-x64. msu

4103731

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4284819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284819-x86. msu

4103727

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4284819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284819-x64. msu

4103727

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4284835

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284835-x86. msu

4103721

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4284835

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284835-x64. msu

4103721

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4284880

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

ChakraCore

NULL

בצע

עדכון אבטחה

ChakraCore יוני 2018 זהב

כן

Microsoft Office

Excel Services

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4018391

עדכון אבטחה

xlsrvloc2013-kb4018391-fullfile-x64-glb.exe

4018343

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022209

עדכון אבטחה

excel2010-kb4022209-fullfile-x86-glb.exe

4022146

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022209

עדכון אבטחה

excel2010-kb4022209-fullfile-x64-glb.exe

4022146

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022191

עדכון אבטחה

4022191-Microsoft Excel 2013 RT

4018399

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022191

עדכון אבטחה

excel2013-kb4022191-fullfile-x86-glb.exe

4018399

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022191

עדכון אבטחה

excel2013-kb4022191-fullfile-x64-glb.exe

4018399

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32-bit)

NULL

4022174

עדכון אבטחה

excel2016-kb4022174-fullfile-x86-glb.exe

4018382

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64-bit)

NULL

4022174

עדכון אבטחה

excel2016-kb4022174-fullfile-x64-glb.exe

4018382

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer

NULL

4022151

עדכון אבטחה

xlview2007-kb4022151-fullfile-x86-glb.exe

4011719

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

3115197

עדכון אבטחה

oart2010-kb3115197-fullfile-x86-glb.exe

3101520

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

3115248

עדכון אבטחה

oartconv2010-kb3115248-fullfile-x86-glb.exe

3054984

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022199

עדכון אבטחה

graph2010-kb4022199-fullfile-x86-glb.exe

2899590

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

3115197

עדכון אבטחה

oart2010-kb3115197-fullfile-x64-glb.exe

3101520

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

3115248

עדכון אבטחה

oartconv2010-kb3115248-fullfile-x64-glb.exe

3054984

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022199

עדכון אבטחה

graph2010-kb4022199-fullfile-x64-glb.exe

2899590

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

NULL

4018387

עדכון אבטחה

4018387-Microsoft Office 2013 RT

4018288

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022182

עדכון אבטחה

4022182-Microsoft Office 2013 RT

3172436

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4018387

עדכון אבטחה

oart2013-kb4018387-fullfile-x86-glb.exe

4018288

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022182

עדכון אבטחה

graph2013-kb4022182-fullfile-x86-glb.exe

3172436

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4018387

עדכון אבטחה

oart2013-kb4018387-fullfile-x64-glb.exe

4018288

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022182

עדכון אבטחה

graph2013-kb4022182-fullfile-x64-glb.exe

3172436

אולי

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

NULL

4022177

עדכון אבטחה

graph2016-kb4022177-fullfile-x86-glb.exe

4018327

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

NULL

4022177

עדכון אבטחה

graph2016-kb4022177-fullfile-x64-glb.exe

4018327

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 32 סיביות

NULL

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

Microsoft Office 2016 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 32 סיביות

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 64 סיביות

NULL

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

Microsoft Office 2016 ' לחץ והפעיל ' (C2R) עבור מהדורות 64 סיביות

לא

Microsoft Office

חבילת התאימות של Microsoft Office Service pack 3

NULL

4022196

עדכון אבטחה

xlconv2007-kb4022196-fullfile-x86-glb.exe

4022150

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2010 Service Pack 2

NULL

4022203

עדכון אבטחה

wac2010-kb4022203-fullfile-x64-glb.exe

4022142

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

NULL

4022183

עדכון אבטחה

wacserver2013-kb4022183-fullfile-x64-glb.exe

4018393

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server 2016

NULL

4011026

עדכון אבטחה

wacserver2016-kb4011026-fullfile-x64-glb.exe

4011023

אולי

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022205

עדכון אבטחה

outlookloc2010-kb4022205-fullfile-x86-glb.exe

4011711

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022205

עדכון אבטחה

outlookloc2010-kb4022205-fullfile-x64-glb.exe

4011711

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT Service Pack 1

NULL

4022169

עדכון אבטחה

4022169-Microsoft Outlook 2013 RT

4011697

אולי

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4022169

עדכון אבטחה

outlook2013-kb4022169-fullfile-x86-glb.exe

4011697

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4022169

עדכון אבטחה

outlook2013-kb4022169-fullfile-x64-glb.exe

4011697

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (מהדורת 32-bit)

NULL

4022160

עדכון אבטחה

outlook2016-kb4022160-fullfile-x86-glb.exe

4011682

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (מהדורת 64-bit)

NULL

4022160

עדכון אבטחה

outlook2016-kb4022160-fullfile-x64-glb.exe

4011682

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Project Server 2010 Service Pack 2

NULL

4022210

עדכון אבטחה

pjsrvloc2010-kb4022210-fullfile-x64-glb.exe

3114889

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

NULL

4011186

עדכון אבטחה

publisher2010-kb4011186-fullfile-x86-glb.exe

3141537

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

NULL

4011186

עדכון אבטחה

publisher2010-kb4011186-fullfile-x64-glb.exe

3141537

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

NULL

4022173

עדכון אבטחה

sts2016-kb4022173-fullfile-x64-glb.exe

4018381

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

NULL

4022190

עדכון אבטחה

sts2013-kb4022190-fullfile-x64-glb.exe

4018398

אולי

לא

Microsoft Office

שירותי אוטומציה של Word

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4022197

עדכון אבטחה

wdsrv2010-kb4022197-fullfile-x64-glb.exe

4022135

אולי

לא

Microsoft Office

שירותי אוטומציה של Word

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

4022179

עדכון אבטחה

wdsrvloc2013-kb4022179-fullfile-x64-glb.exe

4018388

אולי

לא

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

NULL

4284860

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284860-x86. msu

4103716

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

NULL

4284860

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284860-x64. msu

4103716

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

NULL

4284880

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284880-x86. msu

4103723

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4284880

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

NULL

4284874

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284874-x86. msu

4103731

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4284874

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284874-x64. msu

4103731

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

NULL

4284819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284819-x64. msu

4103727

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

NULL

4284819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284819-x86. msu

4103727

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4284819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284819-x64. msu

4103727

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

NULL

4284835

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284835-x86. msu

4103721

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4284835

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284835-x64. msu

4103721

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

NULL

4284826

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4284826-x86. msu

4103718

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

NULL

4284867

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4284867-x86. msu

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

NULL

4284826

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4284826-x64. msu

4103718

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

NULL

4284867

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4284867-x64. msu

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

NULL

4284815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4284815-x86. msu

4103725

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

NULL

4284878

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4284878-x86. msu

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4284815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4284815-x64. msu

4103725

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

NULL

4284878

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4284878-x64. msu

כן

Windows

Windows RT 8.1

NULL

4284815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4284815-arm. msu

4103725

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4093227

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4093227-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4130956

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4130956-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4230467

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4230467-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4234459

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4234459-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

NULL

4294413

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4294413-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4093227

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4093227-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4130956

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4130956-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4230467

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4230467-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4234459

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4234459-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

NULL

4294413

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4294413-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4093227

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4093227-ia64. msu

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4130956

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4130956-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4230467

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4230467-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4234459

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4234459-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

NULL

4294413

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4294413-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4093227

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4093227-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4130956

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4130956-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4230467

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4230467-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4234459

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4234459-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

NULL

4294413

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4294413-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4093227

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4093227-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4130956

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4130956-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4230467

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4230467-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4234459

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4234459-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4294413

עדכון אבטחה

Windows 6.0-KB4294413-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

NULL

4284826

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4284826-ia64. msu

4103718

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

NULL

4284867

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4284867-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

NULL

4284826

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4284826-x64. msu

4103718

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

NULL

4284867

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4284867-x64. msu

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

מספר KB

סוג חבילה

שם חבילה

Supercedence

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

NULL

4284826

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4284826-x64. msu

4103718

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

NULL

4284867

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4284867-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012

NULL

4284846

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4284846-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012

NULL

4284855

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4284855-x64. msu

4103730

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4284846

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4284846-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4284855

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4284855-x64. msu

4103730

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4284815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4284815-x64. msu

4103725

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

NULL

4284878

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4284878-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4284815

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4284815-x64. msu

4103725

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4284878

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4284878-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2016

NULL

4284880

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

NULL

4284880

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284880-x64. msu

4103723

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

NULL

4284819

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284819-x64. msu

4103727

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

NULL

4284835

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4284835-x64. msu

4103721

כן

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×