מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה: 12 בפברואר 2019

עבוד בכל מקום מכל מכשיר באמצעות Microsoft 365

שדרג ל-Microsoft 365 כדי לעבוד בכל מקום באמצעות התכונות והעדכונים האחרונים.

שדרג עכשיו

טבלת פריסה של שחרור

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4467694-arm64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4467694-arm64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x86. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4467694-arm64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 for 32-bit systems

4487038

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4487038-x86. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4487038

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4487038-x64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4487038

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4487038-arm. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4487038

עדכון אבטחה

Windows8-RT-KB4487038-x64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4487038

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4487038-x64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4487038

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4471331

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4486474

IE מצטבר

Windows8-RT-KB4486474-x64. msu

4480965

כן

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4487025

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4487025-x64. msu

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4487018

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487018-x86. msu

4480962

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4487018

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487018-x64. msu

4480962

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x86. msu

4480961

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4487020

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487020-x86. msu

4480973

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4487020

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487020-x64. msu

4480973

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x86. msu

4480978

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-arm64. msu

4480978

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x86. msu

4480966

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-arm64. msu

4480966

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-x86. msu

4480116

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-arm64. msu

4480116

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4486474

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4486474-X86. msu

4480965

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4486563

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4486563-x86. msu

4480970

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4486474

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4486474-X64. msu

4480965

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4486563

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4486563-x64. msu

4480970

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4486474

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4486474-x86. msu

4480965

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4487000

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4487000

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4487000-x86. msu

4480963

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4486474

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4486474-x64. msu

4480965

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4487000

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4487000

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4487000-arm. msu

4480963

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4486474

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4486474-X64. msu

4480965

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4486563

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4486563-x64. msu

4480970

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4486474

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4486474-x64. msu

4480965

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4487000

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4486474

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4486474-X86. msu

4480965

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4487023

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4487023-x86. msu

4480968

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4486474

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4486474-X64. msu

4480965

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4487023

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4487023-x64. msu

4480968

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4487018

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487018-x86. msu

4480962

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4487018

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487018-x64. msu

4480962

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x86. msu

4480961

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4487020

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487020-x86. msu

4480973

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4487020

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487020-x64. msu

4480973

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x86. msu

4480978

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-arm64. msu

4480978

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x86. msu

4480966

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-arm64. msu

4480966

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-x86. msu

4480116

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-arm64. msu

4480116

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

ChakraCore

הערות מוצר

עדכון אבטחה

GitHub Open Source

אולי

כלי פיתוח

ה-Java SDK עבור ' המון תכלת '

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Java SDK for Feb19

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4483457

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4483457-x86. msu

4481487; 4481491

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4483482

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4483482-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4483457

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4483457-ia64. msu

4467227; 4481487

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4483482

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4483482-ia64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4483457

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4483457-x64. msu

4481487; 4481491

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4483482

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4483482-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4483457

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4483457-x86. msu

4481487; 4481491

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4483482

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4483482-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4483457

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4483457-ia64. msu

4467227; 4481487

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4483482

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4483482-ia64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4483457

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4483457-x64. msu

4481487; 4481491

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4483482

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4483482-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4487018

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487018-x86. msu

4480962

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4487018

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487018-x64. msu

4480962

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x86. msu

4480961

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4487020

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487020-x86. msu

4480973

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4487020

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487020-x64. msu

4480973

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x86. msu

4480978

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-arm64. msu

4480978

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x86. msu

4480966

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-arm64. msu

4480966

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4483452

סיכום חודשי

Windows 10.0-KB4483452-x86. msu

4480056; 4481031

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4483452

סיכום חודשי

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4483459

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483459-x86. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4483484

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483484-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4483459

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483459-x64. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4483484

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483484-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4483456

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4483456-x64. msu

4481483; 4481489

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4483481

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4483481-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4483456

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4483456-x64. msu

4481483; 4481489

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4483481

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4483481-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4483459

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483459-x64. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4483484

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483484-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4483459

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483459-x64. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4483484

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483484-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2016

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2019

4483452

סיכום חודשי

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4483452

סיכום חודשי

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4483458

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4483458-x86. msu

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4483483

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4483483-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483458

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4483458-x64. msu

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483483

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4483483-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4483458

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4483458-ia64. msu

4467224; 4481481

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4483483

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4483483-ia64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483458

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4483458-x64. msu

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483483

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4483483-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4483458

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4483458-x64. msu

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4483483

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4483483-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4483455

סיכום חודשי

NDP45-KB4483455-x86.exe

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4483474

אבטחה בלבד

NDP45-KB4483474-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483455

סיכום חודשי

NDP45-KB4483455-x64.exe

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483474

אבטחה בלבד

NDP45-KB4483474-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4483453

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483453-x86. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4483472

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483472-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4483453

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483453-x64. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4483472

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483472-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4483453

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483453-arm. msu

4481484; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4483455

סיכום חודשי

NDP45-KB4483455-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4483474

אבטחה בלבד

NDP45-KB4483474-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4483455

סיכום חודשי

NDP45-KB4483455-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4483474

אבטחה בלבד

NDP45-KB4483474-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483455

סיכום חודשי

NDP45-KB4483455-x64.exe

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483474

אבטחה בלבד

NDP45-KB4483474-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4483455

סיכום חודשי

NDP45-KB4483455-x64.exe

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4483474

אבטחה בלבד

NDP45-KB4483474-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4483454

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4483454-x64. msu

4481483; 4481489

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4483473

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4483473-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4483454

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4483454-x64. msu

4481483; 4481489

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4483473

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4483473-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4483453

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483453-x64. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4483472

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483472-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4483453

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483453-x64. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4483472

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483472-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4483451

סיכום חודשי

NDP46-KB4483451-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4483470

אבטחה בלבד

NDP46-KB4483470-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4483451

סיכום חודשי

NDP46-KB4483451-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4483470

אבטחה בלבד

NDP46-KB4483470-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x86. msu

4480961

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4487018

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487018-x86. msu

4480962

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4487018

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487018-x64. msu

4480962

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4483451

סיכום חודשי

NDP46-KB4483451-x86.exe

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4483470

אבטחה בלבד

NDP46-KB4483470-x86.exe

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4483474

אבטחה בלבד

NDP45-KB4483474-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483451

סיכום חודשי

NDP46-KB4483451-x64.exe

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483470

אבטחה בלבד

NDP46-KB4483470-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4483450

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483450-x86. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4483469

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483469-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4483450

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483450-x64. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4483469

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483469-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4483450

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483450-arm. msu

4481484; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483451

סיכום חודשי

NDP46-KB4483451-x64.exe

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4483470

אבטחה בלבד

NDP46-KB4483470-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4483451

סיכום חודשי

NDP46-KB4483451-x64.exe

4481481; 4481488

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4483470

אבטחה בלבד

NDP46-KB4483470-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4483449

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4483449-x64. msu

4481483; 4481489

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4483468

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4483468-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4483449

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4483449-x64. msu

4481483; 4481489

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4483468

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4483468-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4483450

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483450-x64. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4483469

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483469-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4483450

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4483450-x64. msu

4481485; 4481490

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4483469

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4483469-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x86. msu

4480978

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-arm64. msu

4480978

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x86. msu

4480966

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-arm64. msu

4480966

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4483452

סיכום חודשי

Windows 10.0-KB4483452-x86. msu

4480056; 4481031

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4483452

סיכום חודשי

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2019

4483452

סיכום חודשי

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4483452

סיכום חודשי

Windows 10.0-KB4483452-x64. msu

4480056; 4481031

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4487020

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487020-x86. msu

4480973

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4487020

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487020-x64. msu

4480973

כן

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017

הערות מוצר

עדכון אבטחה

לעומת-2017

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017 גירסה 15.9

הערות מוצר

עדכון אבטחה

לעומת 2017 v 25.6

אולי

כלי פיתוח

שרת הצוות Server 2018 עדכון 3.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2018-3.2

אולי

כלי פיתוח

קוד Visual Studio

הערות מוצר

עדכון אבטחה

VSCodeUserSetup-x64-1.30.2.exe

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

Exchange Server

אוסף עדכונים 26 של Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

4487052

עדכון אבטחה

Exchange2010-KB4487052-x64

4468742

אולי

Exchange Server

עדכון 22 מצטבר של Microsoft Exchange Server 2013

4345836

עדכון אבטחה

Exchange2013-KB4345836-x64

אולי

Exchange Server

עדכון 12 מצטבר של Microsoft Exchange Server 2016

4471392

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB4471392-x64

אולי

Exchange Server

עדכון מצטבר 1 של Microsoft Exchange Server 2019

4471391

עדכון אבטחה

Exchange2019-KB4471391-x64

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4462186

עדכון אבטחה

excel2010-kb4462186-fullfile-x86-glb.exe

4461577

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4462186

עדכון אבטחה

excel2010-kb4462186-fullfile-x64-glb.exe

4461577

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4461597

עדכון אבטחה

4461559

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4461597

עדכון אבטחה

excel2013-kb4461597-fullfile-x86-glb.exe

4461559

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4461597

עדכון אבטחה

excel2013-kb4461597-fullfile-x64-glb.exe

4461559

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32-bit)

4462115

עדכון אבטחה

excel2016-kb4462115-fullfile-x86-glb.exe

4461542

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64-bit)

4462115

עדכון אבטחה

excel2016-kb4462115-fullfile-x64-glb.exe

4461542

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer

4092465

עדכון אבטחה

mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe

4022195

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer

4461608

עדכון אבטחה

xlview2007-kb4461608-fullfile-x86-glb.exe

4461566

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4018313

עדכון אבטחה

ace2010-kb4018313-fullfile-x86-glb.exe

3114874

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4462174

עדכון אבטחה

mso2010-kb4462174-fullfile-x86-glb.exe

4461614

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4462177

עדכון אבטחה

graph2010-kb4462177-fullfile-x86-glb.exe

4461570

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4018313

עדכון אבטחה

ace2010-kb4018313-fullfile-x64-glb.exe

3114874

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4462174

עדכון אבטחה

mso2010-kb4462174-fullfile-x64-glb.exe

4461614

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4462177

עדכון אבטחה

graph2010-kb4462177-fullfile-x64-glb.exe

4461570

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4018300

עדכון אבטחה

3172459

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4462138

עדכון אבטחה

4461537

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4018300

עדכון אבטחה

ace2013-kb4018300-fullfile-x86-glb.exe

3172459

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4462138

עדכון אבטחה

mso2013-kb4462138-fullfile-x86-glb.exe

4461537

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4018300

עדכון אבטחה

ace2013-kb4018300-fullfile-x64-glb.exe

3172459

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4462138

עדכון אבטחה

mso2013-kb4462138-fullfile-x64-glb.exe

4461537

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4018294

עדכון אבטחה

ace2016-kb4018294-fullfile-x64-glb.exe

4011143

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4462146

עדכון אבטחה

mso2016-kb4462146-fullfile-x86-glb.exe

4461535

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4018294

עדכון אבטחה

ace2016-kb4018294-fullfile-x64-glb.exe

4011143

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4462146

עדכון אבטחה

mso2016-kb4462146-fullfile-x64-glb.exe

4461535

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

חבילת התאימות של Microsoft Office Service pack 3

4092465

עדכון אבטחה

mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe

4022195

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

חבילת התאימות של Microsoft Office Service pack 3

4461607

עדכון אבטחה

xlconv2007-kb4461607-fullfile-x86-glb.exe

4461565

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office Word Viewer

4462154

עדכון אבטחה

office2003-KB4462154-FullFile.exe

אולי

Microsoft Office

מציג Microsoft PowerPoint

4092465

עדכון אבטחה

mso2007-kb4092465-fullfile-x86-glb.exe

4022195

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4462139

עדכון אבטחה

coreserverloc2013-kb4462139-fullfile-x64-glb.exe

4461591

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4462155

עדכון אבטחה

sts2016-kb4462155-fullfile-x64-glb.exe

4461598

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4462143

עדכון אבטחה

sts2013-kb4462143-fullfile-x64-glb.exe

4461596

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4461630

עדכון אבטחה

wssloc2010-kb4461630-fullfile-x64-glb.exe

4461580

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4462171

עדכון אבטחה

sts2019-kb4462171-fullfile-x64-glb.exe

4461634

אולי

לא

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 32-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 64-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4093430

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4093430-x86. msu

4021701

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4487018

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487018-x86. msu

4480962

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4093430

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4093430-x64. msu

4021701

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4487018

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487018-x64. msu

4480962

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4485447

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485447-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x86. msu

4480961

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4485447

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4487020

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487020-x86. msu

4480973

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4487327

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4487327-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4487020

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487020-x64. msu

4480973

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4487327

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4487327-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4485448

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485448-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x86. msu

4480978

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4485448

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485448-arm64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-arm64. msu

4480978

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4485448

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485448-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4485449

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485449-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x86. msu

4480966

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4485449

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485449-arm64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-arm64. msu

4480966

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4477137

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4477137-x64. msu

4465663

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4470788

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4470788-x86. msu

4465664

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-x86. msu

4480116

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4470788

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4470788-arm64. msu

4465664

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-arm64. msu

4480116

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4485449

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485449-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

3177467

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.1-KB3177467-v2-x86. msu

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4486563

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4486563-x86. msu

4480970

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4486564

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4486564-x86. msu

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

3177467

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4486563

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4486563-x64. msu

4480970

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4486564

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4486564-x64. msu

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

3173424

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4487000

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4487000-x86. msu

4480963

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4487028

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4487028-x86. msu

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

3173424

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4487000

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4487028

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4487028-x64. msu

כן

Windows

Windows RT 8.1

4487000

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4487000-arm. msu

4480963

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4487019

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4487019-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4487023

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4487023-x86. msu

4480968

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

955430

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4487019

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4487019-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4487023

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4487023-x86. msu

4480968

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

955430

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.0-KB955430-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4487019

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4487019-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4487023

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4487023-ia64. msu

4480968

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

955430

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.0-KB955430-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4487019

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4487019-x64. msu

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4487023

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4487023-x64. msu

4480968

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

955430

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4487019

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4487019-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4487023

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4487023-x64. msu

4480968

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

955430

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.0-KB955430-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

3177467

עדכון אוסף שירותים

Windows 6.1-KB3177467-v2-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4486563

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4486563-ia64. msu

4480970

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4486564

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4486564-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

3177467

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4486563

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4486563-x64. msu

4480970

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4486564

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4486564-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

3177467

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.1-KB3177467-v2-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4486563

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4486563-x64. msu

4480970

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4486564

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4486564-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012

3173426

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012

4486993

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4486993-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012

4487025

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4487025-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

3173426

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4486993

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4486993-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4487025

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4487025-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

3173424

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

4487000

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

4487028

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4487028-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

3173424

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4487000

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4487000-x64. msu

4480963

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4487028

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4487028-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2016

4485447

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2016

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4485447

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4487026

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487026-x64. msu

4480961

כן

Windows

Windows Server 2019

4470788

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

כן

Windows

Windows Server 2019

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

כן

Windows

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4470788

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4470788-x64. msu

4465664

כן

Windows

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4487044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487044-x64. msu

4480116

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4485448

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485448-x64. msu

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4486996

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4486996-x64. msu

4480978

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4485449

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485449-x64. msu

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4487017

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487017-x64. msu

4480966

כן

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×