מידע אודות פריסה

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4534251

IE מצטבר

Windows8-RT-KB4534251-x64. msu

4530677

כן

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4534283

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4534283-x64. msu

4530691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534283

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4534306

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534306-x86. msu

4530681

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534306

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4534306

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534306-x64. msu

4530681

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534306

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x86. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x64. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4534276

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534276-x86. msu

4530714

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534276

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4534276

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534276-arm64. msu

4530714

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534276

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4534276

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534276-x64. msu

4530714

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534276

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4534293

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534293-x86. msu

4530717

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534293

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4534293

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534293-arm64. msu

4530717

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534293

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4534293

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534293-x64. msu

4530717

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534293

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4534273

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534273-x86. msu

4530715

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534273

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4534273

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534273-arm64. msu

4530715

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534273

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4534273

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534273-x64. msu

4530715

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534273

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-x86. msu

4530684

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-arm64. msu

4530684

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-x64. msu

4530684

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-x86. msu

4530684

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-arm64. msu

4530684

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-x64. msu

4530684

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4534251

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4534251-X86. msu

4530677

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4534310

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4534310-x86. msu

4530734

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534251

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4534251-X64. msu

4530677

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534310

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4534310-x64. msu

4530734

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4534251

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4534251-x86. msu

4530677

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4534297

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4534297-x86. msu

4530702

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534297

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4534251

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4534251-x64. msu

4530677

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4534297

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4534297-x64. msu

4530702

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534297

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4534297

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4534297-arm. msu

4530702

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534297

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534251

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4534251-X64. msu

4530677

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534310

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4534310-x64. msu

4530734

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4534251

IE מצטבר

IE11-Windows 6.2-KB4534251-X64. msu

4530677

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4534251

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4534251-x64. msu

4530677

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4534297

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4534297-x64. msu

4530702

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534297

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x64. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4534273

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534273-x64. msu

4530715

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534273

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4534251

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4534251-X86. msu

4530677

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4534303

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4534303-x86. msu

4530695

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4534251

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4534251-X64. msu

4530677

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4534303

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4534303-x64. msu

4530695

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

.NET Core 3.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

.NET Core 3.0 CVE-2020-0605

אולי

כלי פיתוח

.NET Core 3.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

.NET Core 3.0 CVE-2020-0606

אולי

כלי פיתוח

.NET Core 3.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

.NET Core 3.1 CVE-2020-0605

אולי

כלי פיתוח

.NET Core 3.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

.NET Core 3.1 CVE-2020-0606

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 2.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 2.1 CVE-2020-0602

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 2.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.Net Core 2.1 CVE-2020-0603

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 3.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 3.0 CVE-2020-0602

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 3.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.Net Core 3.0 CVE-2020-0603

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 3.1

הערות Rekease

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 3.1 CVE-2020-0602

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 3.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 3.1 CVE-2020-0603

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4534979

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4532959-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4535105

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4532944-x86. msu

4524744; 4533098

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4534979

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4532959-ia64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4535105

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4532944-ia64. msu

4524744; 4533098

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4534979

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4532959-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4535105

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4532944-x64. msu

4524744; 4533098

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x86. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x64. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532961-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532946-x86. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532961-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532946-x64. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4534977

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4532958-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4535103

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4532943-x64. msu

4524742; 4533096

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4534977

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4532958-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4535103

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4532943-x64. msu

4524742; 4533096

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532961-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532946-x64. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532961-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532946-x64. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x86. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x64. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x64. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x64. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4534276

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534276-x86. msu

4530714

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534276

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4534276

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534276-x64. msu

4530714

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534276

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4534306

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534306-x86. msu

4530681

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534306

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4534306

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534306-x64. msu

4530681

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534306

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4534293

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534293-x86. msu

4530717

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534293

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4534293

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534293-x64. msu

4530717

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534293

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4535101

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532947

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4535101

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532947-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows Server 2019

4535101

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532947-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4535101

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532947-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4534293

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534293-x64. msu

4530717

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534293

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4535101

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532937-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4535101

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532937-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4532938

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532938-x86-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4532938

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532938-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4532938

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532938-x86-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4532938

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532938-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server 2019

4535101

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532937-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4535101

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532937-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server, גירסה 1903 (התקנת שרת ליבה)

4532938

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532938-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server, גירסה 1909 (התקנת שרת ליבה)

4532938

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532938-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

NDP48-KB4532952-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4532945-x86. msu

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

NDP48-KB4532952-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4532945-x64. msu

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4532960-ia64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4532945-ia64. msu

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4532960-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4532945-x64. msu

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4534976

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4532960-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4535102

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4532945-x64. msu

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

NDP45-KB4532964-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

NDP45-KB4532929-x86.exe

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

NDP45-KB4532964-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

NDP45-KB4532929-x64.exe

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532962-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532927-x86. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532962-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532927-x64. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532927-arm. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4534979

אבטחה בלבד

NDP45-KB4532964-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4535105

סיכום חודשי

NDP45-KB4532929-x86.exe

4524744; 4533098

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4534979

אבטחה בלבד

NDP45-KB4532964-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4535105

סיכום חודשי

NDP45-KB4532929-x64.exe

4524744; 4533098

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

NDP45-KB4532964-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

NDP45-KB4532929-x64.exe

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4534976

אבטחה בלבד

NDP45-KB4532964-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4535102

סיכום חודשי

NDP45-KB4532929-x64.exe

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4534977

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4532963-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4535103

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4532928-x64. msu

4524742; 4533096

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4534977

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4532963-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4535103

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4532928-x64. msu

4524742; 4533096

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532962-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532927-x64. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532962-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532927-x64. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4534979

אבטחה בלבד

NDP47-KB4532971-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4535105

סיכום חודשי

NDP47-KB4532932-x86.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4534979

אבטחה בלבד

NDP47-KB4532971-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4535105

סיכום חודשי

NDP47-KB4532932-x64.exe

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x86. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x64. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

NDP47-KB4532971-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

NDP47-KB4532932-x86.exe

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

NDP47-KB4532971-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

NDP47-KB4532932-x64.exe

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532970-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532931-x86. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532970-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532931-x64. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532931-arm. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

NDP47-KB4532971-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

NDP47-KB4532932-x64.exe

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4534976

אבטחה בלבד

NDP47-KB4532971-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4535102

סיכום חודשי

NDP47-KB4532932-x64.exe

4524741; 4533095

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4534977

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4532969-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4535103

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4532930-x64. msu

4524742; 4533096

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4534977

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4532969-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4535103

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4532930-x64. msu

4524742; 4533096

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532970-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532931-x64. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532970-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532931-x64. msu

4524743; 4533097

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4532933

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532933-x86-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4532933

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532933-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4532935

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532935-x86-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4532935

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532935-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4532936

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532936-x86-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4532936

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532936-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

NDP48-KB4532952-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

NDP48-KB4532941-x86.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

NDP48-KB4532952-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

NDP48-KB4532941-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 for 32-bit systems

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532951-x86-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 for 32-bit systems

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532940-x86-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532951-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532940-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows RT 8.1

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532940-arm-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534976

אבטחה בלבד

NDP48-KB4532952-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4535102

סיכום חודשי

NDP48-KB4532941-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4534976

אבטחה בלבד

NDP48-KB4532952-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4535102

סיכום חודשי

NDP48-KB4532941-x64.exe

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012

4534977

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4532950-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012

4535103

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4533003-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4534977

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4532950-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4535103

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4533003-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532951-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532940-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4534978

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4532951-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4535104

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4532940-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2016

4532933

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532933-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4532933

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532933-x64-NDP48. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4532936

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4532936-x64-NDP48. msu

אולי

Microsoft Dynamics

שירות שדה של Dynamics 365 (מקומי) v7

הערות Relelase

עדכון אבטחה

Dynamics 365fileservice7

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484243

עדכון אבטחה

excel2010-kb4484243-fullfile-x86-glb.exe

4484196

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484243

עדכון אבטחה

excel2010-kb4484243-fullfile-x64-glb.exe

4484196

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4484234

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484234-RT

4484190

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484234

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484234-fullfile-x86-glb.exe

4484190

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484234

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484234-fullfile-x64-glb.exe

4484190

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32-bit)

4484217

עדכון אבטחה

excel2016-kb4484217-fullfile-x86-glb.exe

4484179

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64-bit)

4484217

עדכון אבטחה

excel2016-kb4484217-fullfile-x64-glb.exe

4484179

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484236

עדכון אבטחה

graph2010-kb4484236-fullfile-x86-glb.exe

4484192

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484236

עדכון אבטחה

graph2010-kb4484236-fullfile-x64-glb.exe

4484192

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4484227

עדכון אבטחה

graph2013-kb4484227-RT

4484184

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484227

עדכון אבטחה

graph2013-kb4484227-fullfile-x86-glb.exe

4484184

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484227

עדכון אבטחה

graph2013-kb4484227-fullfile-x64-glb.exe

4484184

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4484221

עדכון אבטחה

graph2016-kb4484221-fullfile-x86-glb.exe

4484182

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4484221

עדכון אבטחה

graph2016-kb4484221-fullfile-x64-glb.exe

4484182

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 32-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 64-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Office Online Server

4484223

עדכון אבטחה

wacserver2019-kb4484223-fullfile-x64-glb.exe

4484141

אולי

לא

Microsoft Office

כונן אחד עבור Android

הערות מוצר

עדכון אבטחה

OneDrive עבור Android

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4534306

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534306-x86. msu

4530681

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534306

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4534306

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534306-x64. msu

4530681

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534306

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x86. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x64. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4534276

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534276-x86. msu

4530714

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534276

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4534276

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534276-arm64. msu

4530714

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534276

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4534276

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534276-x64. msu

4530714

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534276

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4534293

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534293-x86. msu

4530717

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534293

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4534293

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534293-arm64. msu

4530717

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534293

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4534293

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534293-x64. msu

4530717

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534293

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4534273

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534273-x86. msu

4530715

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534273

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4534273

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534273-arm64. msu

4530715

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534273

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4534273

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534273-x64. msu

4530715

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534273

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-x86. msu

4530684

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-arm64. msu

4530684

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-x64. msu

4530684

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-x86. msu

4530684

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-arm64. msu

4530684

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-x64. msu

4530684

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4534310

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4534310-x86. msu

4530734

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4534314

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4534314-x86. msu

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534310

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4534310-x64. msu

4530734

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534314

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4534314-x64. msu

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4534297

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4534297-x86. msu

4530702

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534297

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4534309

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4534309-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534309

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4534297

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4534297-x64. msu

4530702

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534297

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4534309

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4534309-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534309

Windows

Windows RT 8.1

4534297

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4534297-arm. msu

4530702

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534297

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4534303

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4534303-x86. msu

4530695

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4534312

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4534312-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4534303

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4534303-x86. msu

4530695

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4534312

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4534312-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4534303

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4534303-ia64. msu

4530695

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4534312

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4534312-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4534303

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4534303-x64. msu

4530695

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4534312

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4534312-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4534303

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4534303-x64. msu

4530695

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4534312

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4534312-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4534310

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4534310-ia64. msu

4530734

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4534314

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4534314-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534310

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4534310-x64. msu

4530734

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4534314

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4534314-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4534310

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4534310-x64. msu

4530734

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4534314

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4534314-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012

4534283

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4534283-x64. msu

4530691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534283

Windows

Windows Server 2012

4534288

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4534288-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534288

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4534283

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4534283-x64. msu

4530691

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534283

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4534288

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4534288-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534288

Windows

Windows Server 2012 R2

4534297

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4534297-x64. msu

4530702

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534297

Windows

Windows Server 2012 R2

4534309

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4534309-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534309

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4534297

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4534297-x64. msu

4530702

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534297

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4534309

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4534309-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534309

Windows

Windows Server 2016

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x64. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4534271

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534271-x64. msu

4530689

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534271

Windows

Windows Server 2019

4534273

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534273-x64. msu

4530715

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534273

Windows

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4534273

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534273-x64. msu

4530715

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534273

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4534293

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4534293-x64. msu

4530717

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4534293

Windows

Windows Server, גירסה 1903 (התקנת שרת ליבה)

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-x64. msu

4530684

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1909 (התקנת שרת ליבה)

4528760

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4528760-x64. msu

4530684

כן

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×