היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

טבלת פריסה של שחרור

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

דפדפן

ChakraCore

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Github Open Source

אולי

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4577049

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577049-x86. msu

4571692

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4577049

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577049-x64. msu

4571692

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4577015

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577015-x86. msu

4571694

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577015

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4577015

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577015-x64. msu

4571694

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577015

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4577041

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577041-x86. msu

4571741

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4577041

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577041-arm64. msu

4571741

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4577041

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577041-x64. msu

4571741

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4577032

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577032-x86. msu

4571709

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4577032

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577032-arm64. msu

4571709

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4577032

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577032-x64. msu

4571709

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-x86. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-arm64. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-x64. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x86. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-arm64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x86. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-arm64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות 32 סיביות

4571756

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571756-x86. msu

4566782

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571756

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571756

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571756-arm64. msu

4566782

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571756

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות x64

4571756

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571756-x64. msu

4566782

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571756

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4577010

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4577010-X86. msu

4571687

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4577051

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4577051-x86. msu

4571729

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577051

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4577010

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4577010-X64. msu

4571687

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4577051

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4577051-x64. msu

4571729

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577051

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4577010

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4577010-x86. msu

4571687

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4577066

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4577066-x86. msu

4571703

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577066

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4577010

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4577010-x64. msu

4571687

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4577066

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4577066-x64. msu

4571703

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577066

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4577066

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4577066-arm. msu

4571703

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577066

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4577010

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4577010-X64. msu

4571687

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4577051

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4577051-x64. msu

4571729

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577051

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4577010

IE מצטבר

IE11-Windows 6.2-KB4577010-X64. msu

4571687

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4577038

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4577038-x64. msu

4571736

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577038

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4577010

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4577010-x64. msu

4571687

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4577066

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4577066-x64. msu

4571703

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577066

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4577015

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577015-x64. msu

4571694

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577015

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-x64. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס כרום)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

הערות מהדורה של כרום קצה

לא

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4577049

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577049-x86. msu

4571692

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4577049

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577049-x64. msu

4571692

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4577015

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577015-x86. msu

4571694

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577015

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4577015

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577015-x64. msu

4571694

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577015

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4577041

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577041-x86. msu

4571741

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4577041

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577041-arm64. msu

4571741

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4577041

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577041-x64. msu

4571741

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4577032

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577032-x86. msu

4571709

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4577032

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577032-arm64. msu

4571709

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4577032

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577032-x64. msu

4571709

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-x86. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-arm64. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-x64. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x86. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-arm64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x86. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-arm64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות 32 סיביות

4571756

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571756-x86. msu

4566782

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571756

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571756

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571756-arm64. msu

4566782

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571756

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות x64

4571756

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571756-x64. msu

4566782

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571756

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows Server 2016

4577015

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577015-x64. msu

4571694

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577015

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows Server 2019

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-x64. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

ASP.NET Core 2.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 2.1 CVE-2020-1045

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 3.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 3.1 CVE-2020-1045

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2012 עדכון 5

4571479

עדכון אבטחה

4571479-Visual Studio 2012-U5-ספטמבר 2020

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2013 עדכון 5

4571480

עדכון אבטחה

4571480-Visual Studio 2013-U5-ספטמבר 2020

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2015 עדכון 3

4571481

עדכון אבטחה

Visual Studio 2015-U3-ספטמבר 2020

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2015 עדכון 3

4576950

עדכון אבטחה

4576950-Visual Studio 2015-U3-20 בספטמבר

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017 גירסה 15.9 (כולל 15.0-15.8)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2017 v 15.9

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v 16.0

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.4 (כולל 16.0-16.3)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v 26.4

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.4 (כולל 16.0-16.3)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v 26.4-דף ההורדות

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.7 (כולל 16.0 – 16.6)

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v 16.7

אולי

כלי פיתוח

קוד Visual Studio

הערות מוצר

עדכון אבטחה

VSCodeUserSetup

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4577010

IE מצטבר

Windows 6.0-KB4577010-x86. msu

4571687

כן

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4577064

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4577064-x86. msu

4571730

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577064

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4577010

IE מצטבר

Windows 6.0-KB4577010-x64. msu

4571687

כן

אס

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4577064

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4577064-x64. msu

4571730

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577064

אס

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4577051

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4577051-x86. msu

4571729

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577051

אס

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4577053

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4577053-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577053

אס

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4577051

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4577051-x64. msu

4571729

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577051

אס

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4577053

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4577053-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577053

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4577064

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4577064-x86. msu

4571730

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577064

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4577070

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4577070-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577070

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4577064

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4577064-x86. msu

4571730

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577064

אס

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4577070

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4577070-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577070

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4577064

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4577064-x64. msu

4571730

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577064

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4577070

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4577070-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577070

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4577064

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4577064-x64. msu

4571730

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577064

אס

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4577070

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4577070-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577070

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4577051

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4577051-x64. msu

4571729

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577051

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4577053

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4577053-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577053

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4577051

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4577051-x64. msu

4571729

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577051

אס

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4577053

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4577053-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577053

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Exchange Server

עדכון מצטבר של Microsoft Exchange Server 2016 16

4577352

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB4577352-x64

4540123

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577352

Exchange Server

עדכון מצטבר של Microsoft Exchange Server 2016 17

4577352

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB4577352-x64

4540123

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577352

Exchange Server

עדכון 5 מצטבר של Microsoft Exchange Server 2019

4577352

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB4577352-x64

4540123

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577352

Exchange Server

עדכון 6 מצטבר של Microsoft Exchange Server 2019

4577352

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB4577352-x64

4540123

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577352

Microsoft Dynamics

דינמיקה 365 עבור כספים ופעולות

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכון מימון/פעולות של Dynamics 365 35

אולי

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (מקומי) גירסה 8.2

4577501

עדכון אבטחה

CRM2016-Client-KB4577501-ENU-Amd64.exe

אולי

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.0

4574742

עדכון אבטחה

CRM9.0-Server-KB4574742-ENU-Amd64.exe

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 עבור Enterprise עבור מערכות 32 סיביות

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 עבור Enterprise עבור מערכות 64 סיביות

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

שרתי פרודוקטיביות של Microsoft Business 2010 Service Pack 2

3101523

עדכון אבטחה

ppsma2010-kb3101523-fullfile-x64-glb.exe

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4486665

עדכון אבטחה

excel2010-kb4486665-fullfile-x86-glb.exe

4484461

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4486665

עדכון אבטחה

excel2010-kb4486665-fullfile-x64-glb.exe

4484461

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4484526

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484526-fullfile-RT

4484449

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484526

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484526-fullfile-x86-glb.exe

4484449

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484526

עדכון אבטחה

excel2013-kb4484526-fullfile-x64-glb.exe

4484449

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32-bit)

4484507

עדכון אבטחה

excel2016-kb4484507-fullfile-x86-glb.exe

4484465

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64-bit)

4484507

עדכון אבטחה

excel2016-kb4484507-fullfile-x64-glb.exe

4484465

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484530

עדכון אבטחה

mso2010-kb4484530-fullfile-x86-glb.exe

4484373

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484532

עדכון אבטחה

graph2010-kb4484532-fullfile-x86-glb.exe

4484375

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4484533

עדכון אבטחה

KB24286772010-kb4484533-fullfile-x86-glb.exe

4484492

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484530

עדכון אבטחה

mso2010-kb4484530-fullfile-x64-glb.exe

4484373

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484532

עדכון אבטחה

graph2010-kb4484532-fullfile-x64-glb.exe

4484375

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4484533

עדכון אבטחה

KB24286772010-kb4484533-fullfile-x64-glb.exe

4484492

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4484469

עדכון אבטחה

mso2013-kb4484469-fullfile-RT

4484351

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4484517

עדכון אבטחה

graph2013-kb4484517-fullfile-RT

4484354

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484469

עדכון אבטחה

mso2013-kb4484469-fullfile-x86-glb.exe

4484351

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484517

עדכון אבטחה

graph2013-kb4484517-fullfile-x86-glb.exe

4484354

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484469

עדכון אבטחה

mso2013-kb4484469-fullfile-x64-glb.exe

4484351

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484517

עדכון אבטחה

graph2013-kb4484517-fullfile-x64-glb.exe

4484354

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4484466

עדכון אבטחה

mso2016-kb4484466-fullfile-x86-glb.exe

4484342

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4484513

עדכון אבטחה

graph2016-kb4484513-fullfile-x86-glb.exe

4484346

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4484466

עדכון אבטחה

mso2016-kb4484466-fullfile-x64-glb.exe

4484342

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4484513

עדכון אבטחה

graph2016-kb4484513-fullfile-x64-glb.exe

4484346

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server

4484503

עדכון אבטחה

wacserver2019-kb4484503-fullfile-x64-glb.exe

4484470

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2

4486661

עדכון אבטחה

wac2010-kb4486661-fullfile-x64-glb.exe

4484495

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1

4484481

עדכון אבטחה

wacserver2013-kb4484481-fullfile-x64-glb.exe

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1

4484518

עדכון אבטחה

wacserver2013-kb4484518-fullfile-x64-glb.exe

4484481

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484480

עדכון אבטחה

ppsmaloc2013-kb4484480-fullfile-x64-glb.exe

4484353

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484514

עדכון אבטחה

wdsrvloc2013-kb4484514-fullfile-x64-glb.exe

4484478

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484515

עדכון אבטחה

coreserverloc2013-kb4484515-fullfile-x64-glb.exe

4484479

אולי

לא

כןhttps://support.microsoft.com/help/4484515

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4484516

עדכון אבטחה

xlsrvloc2013-kb4484516-fullfile-x64-glb.exe

4484183

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484506

עדכון אבטחה

sts2016-kb4484506-fullfile-x64-glb.exe

4484473

אולי

לא

כןhttps://support.microsoft.com/help/4484506

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484512

עדכון אבטחה

wssloc2016-kb4484512-fullfile-x64-glb.exe

4484476

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4486667

עדכון אבטחה

wssloc2010-kb4486667-fullfile-x64-glb.exe

4484462

אולי

לא

כןhttps://support.microsoft.com/help/4486667

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484488

עדכון אבטחה

wssloc2013-kb4484488-fullfile-x64-glb.exe

4484411

אולי

לא

כןhttps://support.microsoft.com/help/4484488

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484525

עדכון אבטחה

sts2013-kb4484525-fullfile-x64-glb.exe

4484487

אולי

לא

כןhttps://support.microsoft.com/help/4484525

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4484528

עדכון אבטחה

wdsrv2010-kb4484528-fullfile-x64-glb.exe

4484490

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4486664

עדכון אבטחה

coreserver2010-kb4486664-fullfile-x64-glb.exe

4484498

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484504

עדכון אבטחה

sts2019-kb4484504-fullfile-x64-glb.exe

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484505

עדכון אבטחה

sts2019-kb4484505-fullfile-x64-glb.exe

4484472

אולי

לא

כןhttps://support.microsoft.com/help/4484505

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4486660

עדכון אבטחה

word2010-kb4486660-fullfile-x86-glb.exe

4484494

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4486660

עדכון אבטחה

word2010-kb4486660-fullfile-x64-glb.exe

4484494

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4484522

עדכון אבטחה

word2013-kb4484522-fullfile-RT

4484484

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4484522

עדכון אבטחה

word2013-kb4484522-fullfile-x86-glb.exe

4484484

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4484522

עדכון אבטחה

word2013-kb4484522-fullfile-x64-glb.exe

4484484

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-סיביות מהדורה)

4484510

עדכון אבטחה

word2016-kb4484510-fullfile-x86-glb.exe

4484474

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-סיביות מהדורה)

4484510

עדכון אבטחה

word2016-kb4484510-fullfile-x64-glb.exe

4484474

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

OneDrive עבור Windows

הערות מוצר

עדכון אבטחה

הערות המוצר של OneDrive

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

תוכנת קוד פתוח

xamarin. forms

הערות מוצר

עדכון אבטחה

xamarin. forms-CVE-2020-16873

אולי

SQL Server

שירותי דיווח של SQL Server 2017

הערות מוצר

עדכון אבטחה

SQLServerReportingServices.exe

אולי

SQL Server

שירותי דיווח של SQL Server 2019

הערות מוצר

עדכון אבטחה

SQLServerReportingServices.exe

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4577049

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577049-x86. msu

4571692

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4577049

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577049-x64. msu

4571692

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4577015

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577015-x86. msu

4571694

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577015

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4577015

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577015-x64. msu

4571694

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577015

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4577041

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577041-x86. msu

4571741

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4577041

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577041-arm64. msu

4571741

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4577041

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577041-x64. msu

4571741

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4577032

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577032-x86. msu

4571709

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4577032

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577032-arm64. msu

4571709

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4577032

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577032-x64. msu

4571709

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-x86. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-arm64. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-x64. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x86. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-arm64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות 32 סיביות

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x86. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-arm64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות 32 סיביות

4571756

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571756-x86. msu

4566782

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571756

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות ARM64

4571756

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571756-arm64. msu

4566782

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571756

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות x64

4571756

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571756-x64. msu

4566782

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571756

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4577066

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4577066-x86. msu

4571703

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577066

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4577071

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4577071-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577071

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4577066

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4577066-x64. msu

4571703

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577066

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4577071

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4577071-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577071

Windows

Windows RT 8.1

4577066

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4577066-arm. msu

4571703

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577066

Windows

Windows Server 2012

4577038

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4577038-x64. msu

4571736

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577038

Windows

Windows Server 2012

4577048

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4577048-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577048

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4577038

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4577038-x64. msu

4571736

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577038

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4577048

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4577048-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577048

Windows

Windows Server 2012 R2

4577066

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4577066-x64. msu

4571703

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577066

Windows

Windows Server 2012 R2

4577071

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4577071-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577071

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4577066

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4577066-x64. msu

4571703

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577066

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4577071

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4577071-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577071

Windows

Windows Server 2016

4577015

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577015-x64. msu

4571694

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577015

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4577015

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577015-x64. msu

4571694

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4577015

Windows

Windows Server 2019

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-x64. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

Windows

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4570333

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4570333-x64. msu

4565349

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4570333

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4577032

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4577032-x64. msu

4571709

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1903 (התקנת שרת ליבה)

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

Windows

Windows Server, גירסה 1909 (התקנת שרת ליבה)

4574727

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4574727-x64. msu

4565351

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4574727

Windows

Windows Server, גירסה 2004 (התקנת שרת ליבה)

4571756

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4571756-x64. msu

4566782

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4571756

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×