דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

טבלת פריסה של שחרור

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493478-x86. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493478-x86. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493478-x86. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493478-x86. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493478-arm64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493478-x86. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493478-arm64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493478-x86. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493478-arm64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 for 32-bit systems

4493478

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4493478-x86. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4493478

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4493478-x64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4493478

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4493478-arm. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4493478

עדכון אבטחה

Windows8-RT-KB4493478-x64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4493478

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4493478-x64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4489907

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4493478

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4487038-x64. msu

4489907

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4493435

IE מצטבר

Windows8-RT-KB4493435-x64. msu

4489873

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4493451

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4493451-x64. msu

4489891

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4493475

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493475-x86. msu

4489872

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4493475

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493475-x64. msu

4489872

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4493470

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493470-x86. msu

4489882

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4493470

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493470-x64. msu

4489882

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4493474

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493474-x86. msu

4489871

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4493474

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493474-x64. msu

4489871

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4493441

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493441-x86. msu

4489886

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493441

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493441-arm64. msu

4489886

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4493441

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493441-x64. msu

4489886

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4493464

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493464-x86. msu

4489868

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493464

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493464-arm64. msu

4489868

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4493464

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493464-x64. msu

4489868

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-x86. msu

4489899

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-arm64. msu

4489899

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-x64. msu

4489899

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4493435

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4493435-X86. msu

4489873

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4493472

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4493448-x86. msu

4489878

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4493435

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4493435-X64. msu

4489873

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4493472

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4493472-x64. msu

4489878

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4493435

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4493435-x64. msu

4489873

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4493435

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4493435-x86. msu

4489873

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4493446

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4493446-x86. msu

4489881

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4493435

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4493435-x64. msu

4489873

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4493446

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4493446-x64. msu

4489881

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4493446

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4493446-arm. msu

4489881

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4493435

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4493435-X64. msu

4489873

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4493472

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4493472-x64. msu

4489878

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4493435

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4493435-x64. msu

4489873

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4493446

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4493446-x64. msu

4489881

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4493470

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493470-x64. msu

4489882

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-x64. msu

4489899

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4493435

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4493435-X86. msu

4489873

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4493471

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4493471-x86. msu

4489880

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4493435

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4493435-X64. msu

4489873

כן

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4493471

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4493471-x64. msu

4489880

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4493475

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493475-x86. msu

4489872

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4493475

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493475-x64. msu

4489872

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4493470

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493470-x86. msu

4489882

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4493470

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493470-x64. msu

4489882

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4493474

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493474-x86. msu

4489871

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4493474

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493474-x64. msu

4489871

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4493441

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493441-x86. msu

4489886

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493441

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493441-arm64. msu

4489886

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4493441

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493441-x64. msu

4489886

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4493464

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493464-x86. msu

4489868

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493464

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493464-arm64. msu

4489868

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4493464

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493464-arm64. msu

4489868

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4493464

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493464-x64. msu

4489868

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-x86. msu

4489899

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-arm64. msu

4489899

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-x64. msu

4489899

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows Server 2016

4493470

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493470-x64. msu

4489882

כן

כן

דפדפן

Microsoft Edge

Windows Server 2019

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-x64. msu

4489899

כן

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

ASP.NET Core 2.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 2.2 באפריל CVE-2019-0815

אולי

כלי פיתוח

תכלת DevOps Server 2019

הערות מוצר

עדכון אבטחה

תכלת DevOps Server 2019-Apr19

אולי

כלי פיתוח

ChakraCore

הערות מוצר

עדכון אבטחה

GitHub Open Source

אולי

כלי פיתוח

שרת הצוות Server 2015 עדכון 4.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2015-4.2-Apr19

אולי

כלי פיתוח

שרת הצוות Server 2017 עדכון 3.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2017-3.1-Apr19

אולי

כלי פיתוח

שרת הצוות Server 2018 עדכון 3.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2018-3.2-Apr19

אולי

כלי פיתוח

הקרן של הצוות Server 2018 עודכנה ב-1.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2018-1.2-Apr19

אולי

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

4491413

עדכון אבטחה

Exchange2010-KB4491413-x64

4480752

אולי

כן

Exchange Server

עדכון 22 מצטבר של Microsoft Exchange Server 2013

4487563

עדכון אבטחה

Exchange2013-KB4487563-x64

אולי

כן

Exchange Server

עדכון מצטבר של Microsoft Exchange Server 2016

4487563

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB4487563-x64

4471389

אולי

כן

Exchange Server

עדכון 12 מצטבר של Microsoft Exchange Server 2016

4487563

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB4487563-x64

אולי

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019

4487563

עדכון אבטחה

Exchange2019-KB4487563-x64

4471389

אולי

כן

Exchange Server

עדכון מצטבר 1 של Microsoft Exchange Server 2019

4487563

עדכון אבטחה

Exchange2019-KB4487563-x64

אולי

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4462230

עדכון אבטחה

excel2010-kb4462230-fullfile-x86-glb.exe

4462186

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4462230

עדכון אבטחה

excel2010-kb4462230-fullfile-x64-glb.exe

4462186

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4462209

עדכון אבטחה

kb4462209-fullfile-x86-RT

4461597

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4462209

עדכון אבטחה

excel2013-kb4462209-fullfile-x86-glb.exe

4461597

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4462209

עדכון אבטחה

excel2013-kb4462209-fullfile-x64-glb.exe

4461597

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32-bit)

4462236

עדכון אבטחה

excel2016-kb4462236-fullfile-x86-glb.exe

4462115

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64-bit)

4462236

עדכון אבטחה

excel2016-kb4462236-fullfile-x64-glb.exe

4462115

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4462223

עדכון אבטחה

mso2010-kb4462223-fullfile-x86-glb.exe

4462174

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4464520

עדכון אבטחה

ace2010-kb4464520-fullfile-x86-glb.exe

4462226

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4462223

עדכון אבטחה

mso2010-kb4462223-fullfile-x64-glb.exe

4462174

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4464520

עדכון אבטחה

ace2010-kb4464520-fullfile-x64-glb.exe

4462226

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4462204

עדכון אבטחה

ace2013-kb4462204-fullfile-RT

4018300

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4464504

עדכון אבטחה

mso2013-kb4464504-fullfile-RT

4462138

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4462204

עדכון אבטחה

ace2013-kb4462204-fullfile-x86-glb.exe

4018300

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4464504

עדכון אבטחה

mso2013-kb4464504-fullfile-x86-glb.exe

4462138

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4462204

עדכון אבטחה

ace2013-kb4462204-fullfile-x64-glb.exe

4018300

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4464504

עדכון אבטחה

mso2013-kb4464504-fullfile-x64-glb.exe

4462138

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4462213

עדכון אבטחה

ace2016-kb4462213-fullfile-x86-glb.exe

4018294

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4462242

עדכון אבטחה

mso2016-kb4462242-fullfile-x86-glb.exe

4462146

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4462213

עדכון אבטחה

ace2016-kb4462213-fullfile-x64-glb.exe

4018294

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4462242

עדכון אבטחה

mso2016-kb4462242-fullfile-x64-glb.exe

4462146

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4464511

עדכון אבטחה

coreserverloc2013-kb4464511-fullfile-x64-glb.exe

4462202

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4464510

עדכון אבטחה

sts2016-kb4464510-fullfile-x64-glb.exe

4462211

אולי

לא

כן

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4464528

עדכון אבטחה

wssloc2010-kb4464528-fullfile-x64-glb.exe

4461630

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4464515

עדכון אבטחה

sts2013-kb4464515-fullfile-x64-glb.exe

4462208

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4464525

עדכון אבטחה

coreserver2010-kb4464525-fullfile-x64-glb.exe

4462184

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4464518

עדכון אבטחה

sts2019-kb4464518-fullfile-x64-glb.exe

4462199

אולי

לא

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 32-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 64-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4093430

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4093430-x86. msu

4021701

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4493475

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493475-x86. msu

4489872

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4093430

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4093430-x64. msu

4021701

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4493475

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493475-x64. msu

4489872

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4485447

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485447-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4493470

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493470-x86. msu

4489882

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4485447

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4493470

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493470-x64. msu

4489882

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4487327

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4487327-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4493474

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493474-x64. msu

4489871

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4493474

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493474-x86. msu

4489871

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4487327

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4487327-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4493474

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493474-x64. msu

4489871

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4485448

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485448-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4493441

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493441-x86. msu

4489886

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4485448

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485448-arm64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493441

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493441-arm64. msu

4489886

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4485448

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485448-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4493441

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493441-x64. msu

4489886

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4485449

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485449-x86. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4493464

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493464-x86. msu

4489868

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4485449

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485449-arm64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493464

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493464-arm64. msu

4489868

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4485449

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485449-x64. msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4493464

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493464-x64. msu

4489868

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-x86. msu

4489899

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4493510

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4493510-x86. msu

4470788

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-arm64. msu

4489899

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4493510

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4493510-arm64. msu

4470788

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-x64. msu

4489899

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4493510

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4493510-x64. msu

4470788

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4490628

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.1-KB4490628-v2-x86. msu

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4493448

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4493448-x86. msu

כן

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4493472

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4493448-x86. msu

4489878

כן

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4490628

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.1-KB4490628-v2-x64. msu

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4493448

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4493448-x64. msu

כן

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4493472

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4493472-x64. msu

4489878

כן

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

3173424

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4493446

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4493446-x86. msu

4489881

כן

כן

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4493467

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4493467-x86. msu

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

3173424

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4493446

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4493446-x64. msu

4489881

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4493467

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4493467-x64. msu

כן

כן

Windows

מרכז הניהול של Windows

4493552

עדכון אבטחה

WACDownload

אולי

Windows

Windows RT 8.1

4493446

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4493446-arm. msu

4489881

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4493458

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4493458-x86. msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4493471

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4493471-x86. msu

4489880

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4493730

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.0-KB4493730-x86. msu

955430

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4493458

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4493458-x86. msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4493471

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4493471-x86. msu

4489880

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4493730

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.0-KB4493730-x86. msu

955430

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4493458

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4493458-ia64. msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4493471

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4493471-ia64. msu

4489880

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4493730

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.0-KB4493730-ia64. msu

955430

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4493458

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4493458-x64. msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4493471

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4493471-x64. msu

4489880

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4493730

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.0-KB4493730-x64. msu

955430

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4493458

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4493458-x64. msu

כן

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4493471

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4493471-x64. msu

4489880

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4493730

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.0-KB4493730-x64. msu

955430

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4490628

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.1-KB4490628-v2-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4493448

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4493448-ia64. msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4493472

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4493472-ia64. msu

4489878

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4490628

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.1-KB4490628-v2-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4493448

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4493448-x64. msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4493472

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4493472-x64. msu

4489878

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4490628

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 6.1-KB4490628-v2-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4493448

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4493448-x64. msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4493472

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4493472-x64. msu

4489878

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

3173426

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012

4493450

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4493450-x64. msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

4493451

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4493451-x64. msu

4489891

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

3173426

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows8-RT-KB3173426-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4493450

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4493450-x64. msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4493451

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4493451-x64. msu

4489891

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

3173424

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

4493446

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4493446-x64. msu

4489881

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

4493467

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4493467-x64. msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

3173424

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 8.1-KB3173424-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4493446

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4493446-x64. msu

4489881

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4493467

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4493467-x64. msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2016

4485447

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2016

4493470

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493470-x64. msu

4489882

כן

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4485447

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485447-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4493470

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493470-x64. msu

4489882

כן

כן

Windows

Windows Server 2019

4493509

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493509-x64. msu

4489899

כן

כן

Windows

Windows Server 2019

4493510

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4493510-x64. msu

4470788

כן

Windows

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4493509

עדכון אבטחה

Windows10. msu של 0-KB4493509-x64

4489899

כן

כן

Windows

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4493510

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4493510-x64. msu

4470788

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4485448

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485448-x64. msu

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1709 (התקנת שרת ליבה)

4493441

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493441-x64. msu

4489886

כן

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4485449

עדכון מחסנית של מתן שירות

Windows 10.0-KB4485449-x64. msu

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4493464

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4493464-x64. msu

4489868

כן

כן

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×