משפחת המוצרים

מוצר

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

.NET 5.0

עדכון אבטחה

.NET 5.0 - CVE-2021-41355

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017 גירסה 15.9 (כולל 15.0 - 15.8)

הערות המוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2017 v15.9 - תוקן גירסה 15.9.40

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.11 (כולל 16.0 - 16.10)

הערות המוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v16.11 - תוקן גירסה 16.11.5

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.4 (כולל 16.0 - 16.3)

הערות המוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio גירסה 2019 v16.4 - Fixed Version 16.4.27

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.7 (כולל 16.0 – 16.6)

הערות המוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v16.7 - Fixed Version 16.7.20

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.9 (כולל 16.0 - 16.8)

הערות המוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v16.9 - תוקן גירסה 16.9.12

אולי

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5006671

IE Cumulative

Windows6.1-KB5006671-x86.msu

5005563

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5006728

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5006728-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5006728

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5006728-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5006743

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5006743-x86.msu

5005633

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5006671

IE Cumulative

Windows6.1-KB5006671-x64.msu

5005563

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5006728

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5006728-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5006743

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5006743-x64.msu

5005633

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5006671

IE Cumulative

Windows6.0-KB5006671-x86.msu

5005563

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5006715

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5006715-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5006736

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5006736-x86.msu

5005606

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5006715

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5006715-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5006736

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5006736-x86.msu

5005606

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5006671

IE Cumulative

Windows6.0-KB5006671-x64.msu

5005563

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5006715

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5006715-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5006736

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5006736-x64.msu

5005606

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5006715

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5006715-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5006736

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5006736-x64.msu

5005606

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5006671

IE Cumulative

Windows6.1-KB5006671-x64.msu

5005563

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5006728

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5006728-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5006743

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5006743-x64.msu

5005633

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5006728

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5006728-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5006743

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5006743-x64.msu

5005633

כן

כן

משפחת המוצרים

מוצר

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 23 המצטבר של 2013

5007011

עדכון אבטחה

Exchange 2013-KB5007011-x64

5004778

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 23 המצטבר של 2013

5007012

עדכון אבטחה

Exchange 2013-KB5007012-x64

5004778

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 21 המצטבר של 2016

5007012

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB5007012-x64

5004779

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 22 המצטבר של 2016

5007012

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB5007012-x64

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 העדכון המצטבר 10

5007012

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB5007012-x64

5004780

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 המצטבר עדכון 11

5007012

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB5007012-x64

כן

כן

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.0

4618795

עדכון אבטחה

4618795 - Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.0 עדכון .31

אולי

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.1

4618809

עדכון אבטחה

4618809 - Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.1 עדכון 1.3

אולי

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement V9.0

4618795

עדכון אבטחה

4618795 - Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.0 עדכון .31

אולי

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement V9.1

4618809

עדכון אבטחה

4618809 - Dynamics 365 (מקומי) גירסה 9.1 עדכון 1.3

אולי

משפחת המוצרים

מוצר

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 עבור Enterprise עבור מערכות של 32 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 עבור Enterprise עבור מערכות של 64 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

5002043

עדכון אבטחה

excel2013-kb5002043-fullfile-RT

5002014

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

5002043

עדכון אבטחה

excel2013-kb5002043-fullfile-x86-glb.exe

5002014

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

5002043

עדכון אבטחה

excel2013-kb5002043-fullfile-x64-glb.exe

5002014

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5002030

עדכון אבטחה

excel2016-kb5002030-fullfile-x86-glb.exe

5002003

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5002030

עדכון אבטחה

excel2016-kb5002030-fullfile-x64-glb.exe

5002003

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4018332

עדכון אבטחה

riched202013-kb4018332-fullfile-RT

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5001985

עדכון אבטחה

graph2013-kb5001985-fullfile-RT

5001955

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 32 סיביות)

4018332

עדכון אבטחה

riched202013-kb4018332-fullfile-x86-glb.exe

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 32 סיביות)

5001985

עדכון אבטחה

graph2013-kb5001985-fullfile-RT

5001955

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 32 סיביות)

5001985

עדכון אבטחה

graph2013-kb5001985-fullfile-x86-glb.exe

5001955

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 64 סיביות)

4018332

עדכון אבטחה

riched202013-kb4018332-fullfile-x64-glb.exe

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 64 סיביות)

5001985

עדכון אבטחה

graph2013-kb5001985-fullfile-x64-glb.exe

5001955

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4461476

עדכון אבטחה

riched202016-kb4461476-fullfile-x86-glb.exe

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5001982

עדכון אבטחה

graph2016-kb5001982-fullfile-x86-glb.exe

5001951

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

משפחת המוצרים

מוצר

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4461476

עדכון אבטחה

riched202016-kb4461476-fullfile-x64-glb.exe

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5001982

עדכון אבטחה

graph2016-kb5001982-fullfile-x64-glb.exe

5001951

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור Mac

הערות המוצר

עדכון אבטחה

Microsoft Office 2019 עבור Mac - אוקטובר 2021

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 עבור מהדורות 32 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים LTSC 2021

לא

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 עבור מהדורות 64 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים LTSC 2021

לא

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC עבור Mac 2021

הערות המוצר

עדכון אבטחה

Microsoft Office LTSC for Mac 2021 - אוק' 2021

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server

5002027

עדכון אבטחה

wacserver2019-kb5002027-fullfile-x64-glb.exe

5001999

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

5002036

עדכון אבטחה

WacServer2013-kb5002036-fullfile-x64-glb.exe

5002009

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

4493202

עדכון אבטחה

xlsrvloc2013-kb4493202-fullfile-x64-glb.exe

4486724

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

5001924

עדכון אבטחה

wdsrvloc2013-kb5001924-fullfile-x64-glb.exe

4493201

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002006

עדכון אבטחה

wssloc2016-kb5002006-fullfile-x64-glb.exe

5001981

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002029

עדכון אבטחה

sts2016-kb5002029-fullfile-x64-glb.exe

5002020

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5002042

עדכון אבטחה

sts2013-kb5002042-fullfile-x64-glb.exe

5002024

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

5002028

עדכון אבטחה

sts2019-kb5002028-fullfile-x64-glb.exe

5002018

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

5001960

עדכון אבטחה

word2013-kb5001960-fullfile-RT

5001931

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

5001960

עדכון אבטחה

word2013-kb5001960-fullfile-x86-glb.exe

5001931

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

5001960

עדכון אבטחה

word2013-kb5001960-fullfile-x64-glb.exe

5001931

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5002004

עדכון אבטחה

word2016-kb5002004-fullfile-x86-glb.exe

5001949

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5002004

עדכון אבטחה

word2016-kb5002004-fullfile-x64-glb.exe

5001949

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

משפחת המוצרים

מוצר

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

System Center

System Center 2012 R2 Operations Manager

5006871

עדכון אבטחה

5006871 - מנהל הפעולות של מרכז המערכות

אולי

System Center

System Center 2016 Operations Manager

5006871

עדכון אבטחה

5006871 - מנהל הפעולות של מרכז המערכות

אולי

System Center

System Center 2019 Operations Manager

5006871

עדכון אבטחה

5006871 - מנהל הפעולות של מרכז המערכות

אולי

משפחת המוצרים

מוצר

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

5006675

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006675-x86.msu

5005569

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות x64

5006675

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006675-x64.msu

5005569

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

5006669

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006669-x86.msu

5005573

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

5006669

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006669-x64.msu

5005573

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות של 32 סיביות

5006672

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006672-x86.msu

5005030

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

5006672

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006672-arm64.msu

5005030

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

5006672

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006672-x64.msu

5005030

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות של 32 סיביות

5006667

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006667-x86.msu

5005566

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

5006667

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006667-arm64.msu

5005566

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

5006667

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006667-x64.msu

5005566

כן

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות של 32 סיביות

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x86.msu

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות ARM64

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות x64

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x64.msu

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x86.msu

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x86.msu - 20H2

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu - 20H2

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות x64

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x64.msu

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות x64

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x64.msu - 20H2

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות של 32 סיביות

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu - 21H1

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות של 32 סיביות

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x86.msu

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות של 32 סיביות

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x86.msu - 21H1

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות ARM64

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות ARM64

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-arm64.msu - 21H1

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות x64

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x64.msu

5005565

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות x64

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x64.msu - 21H1

5005565

כן

כן

משפחת המוצרים

מוצר

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Windows

Windows 11 עבור מערכות מבוססות ARM64

5006674

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006674-arm64.msu

כן

Windows

Windows 11 עבור מערכות מבוססות x64

5006674

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006674-x64.msu

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5006671

IE Cumulative

Windows8.1-KB5006671-x86.msu

5005563

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5006714

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5006714-x86.msu

5005613

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5006729

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5006729-x86.msu

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5006671

IE Cumulative

Windows8.1-KB5006671-x64.msu

5005563

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5006714

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5006714-x64.msu

5005613

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5006729

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5006729-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows RT 8.1

5006714

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5006714-arm.msu

5005613

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

5006671

IE Cumulative

IE11-Windows6.2-KB5006671-X64.msu

5005563

כן

Windows

Windows Server 2012

5006732

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5006732-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

5006739

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5006739-x64.msu

5005623

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5006732

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5006732-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5006739

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5006739-x64.msu

5005623

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5006671

IE Cumulative

Windows8.1-KB5006671-x64.msu

5005563

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5006714

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5006714-x64.msu

5005613

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5006729

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5006729-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5006714

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5006714-x64.msu

5005613

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5006729

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5006729-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2016

5006669

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006669-x64.msu

5005573

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת Server Core)

5006669

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006669-x64.msu

5005573

כן

Windows

Windows Server 2019

5006672

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006672-x64.msu

5005030

כן

כן

Windows

Windows Server 2019 (התקנת Server Core)

5006672

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006672-x64.msu

5005030

כן

כן

Windows

Windows Server 2022

5006699

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006699-x64.msu

5005575

כן

Windows

Windows Server 2022 (התקנת Server Core)

5006699

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006699-x64.msu

5005575

כן

Windows

Windows Server, גירסה 2004 (התקנת Server Core)

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x64.msu

5005565

כן

כן

Windows

Windows Server, גירסה 20H2 (התקנת ליבה של שרת)

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x64.msu

5005565

כן

כן

Windows

Windows Server, גירסה 20H2 (התקנת ליבה של שרת)

5006670

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5006670-x64.msu - 20H2

5005565

כן

כן

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×