משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

כלי ההתקנה של .NET Education Bundle SDK

הערות המוצר

עדכון אבטחה

.NET Education Bundle SDK Install Tool - CVE-2021-34477

אולי

כלי פיתוח

.NET Install Tool for Extension Authors

הערות המוצר

עדכון אבטחה

.NET Install Tool for Extension Authors - CVE-2021-34477

אולי

כלי פיתוח

Visual Studio קוד

עדכון אבטחה

Visual Studio קוד - יולי 2021 v1.57

אולי

כלי פיתוח

Visual Studio קוד

הערות המוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio קוד - יולי 2021

אולי

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5004233

IE Cumulative

Windows6.1-KB5004233-x86.msu

5003636

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5004289

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5004289-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5004307

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5004307-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5004378

ServicingStackUpdate

Windows6.1-KB5004378-x86.msu

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5004951

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5004951-x86.msu

5003667

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5004953

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5004953-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004233

IE Cumulative

Windows6.1-KB5004233-x64.msu

5003636

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004289

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5004289-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004307

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5004307-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004378

ServicingStackUpdate

Windows6.1-KB5004378-x64.msu

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004951

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5004951-x64.msu

5003667

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004953

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5004953-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5004233

IE Cumulative

Windows6.0-KB5004233-x86.msu

5003636

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5004299

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5004299-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5004305

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5004305-x86.msu

5003661

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5004955

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5004955-x86.msu

5003661

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5004959

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5004959-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5004233

IE Cumulative

Windows6.0-KB5004233-x86.msu

5003636

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5004299

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5004299-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5004305

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5004305-x86.msu

5003661

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5004955

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5004955-x86.msu

5003661

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5004959

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5004959-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5004233

IE Cumulative

Windows6.0-KB5004233-x64.msu

5003636

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5004299

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5004299-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5004305

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5004305-x64.msu

5003661

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5004955

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5004955-x64.msu

5003661

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5004959

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5004959-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5004233

IE Cumulative

Windows6.0-KB5004233-x64.msu

5003636

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5004299

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5004299-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5004305

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5004305-x64.msu

5003661

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5004955

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5004955-x64.msu

5003661

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5004959

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5004959-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004233

IE Cumulative

Windows6.1-KB5004233-x64.msu

5003636

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004289

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5004289-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004307

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5004307-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004378

ServicingStackUpdate

Windows6.1-KB5004378-x64.msu

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004951

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5004951-x64.msu

5003667

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5004953

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5004953-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5004289

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5004289-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5004307

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5004307-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5004378

ServicingStackUpdate

Windows6.1-KB5004378-x64.msu

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5004951

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5004951-x64.msu

5003667

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת ליבה של שרת)

5004953

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5004953-x64.msu

כן

כן

משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 23 המצטבר של 2013

5001779

עדכון אבטחה

Exchange 2013-KB5001779-x64

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 23 המצטבר של 2013

5004778

עדכון אבטחה

Exchange 2013-KB5004778-x64

5003435

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 המצטבר עדכון 19

5001779

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB5001779-x64

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 המצטבר עדכון 20

5001779

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB5001779-x64

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 המצטבר עדכון 20

5004779

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB5004779-x64

5003435

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 21 המצטבר 2016

5003611

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB5003611-x64

5003435

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 21 המצטבר 2016

5004779

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB5004779-x64

5003435

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 המצטבר עדכון 10

5003612

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB5003612-x64

5003435

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 המצטבר עדכון 10

5004780

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB5004780-x64

5003435

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 המצטבר עדכון 8

5001779

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB5001779-x64

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 המצטבר עדכון 9

5001779

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB5001779-x64

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 המצטבר עדכון 9

5004780

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB5004780-x64

5003435

כן

כן

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1 - עדכון 16.14

5004717

עדכון אבטחה

5004717 - עדכון 16.14 Dynamics 365 Business Central 2020 Rel Wave 1

4549687

אולי

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 - עדכון 17.8

5004716

עדכון אבטחה

5004716 - עדכון 17.8 Dynamics 365 Business Central 2020 Rel Wave 2

4253507

אולי

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 - עדכון 18.3

5004715

עדכון אבטחה

5004715 - עדכון 18.3 Dynamics 365 Business Central 2021 Rel Wave 1

5003500

אולי

משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 עבור Enterprise עבור מערכות של 32 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 עבור Enterprise עבור מערכות של 64 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

5001993

עדכון אבטחה

excel2013-kb5001993-fullfile-RT

5001963

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

5001993

עדכון אבטחה

excel2013-kb5001993-fullfile-x86-glb.exe

5001963

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

5001993

עדכון אבטחה

excel2013-kb5001993-fullfile-x64-glb.exe

5001963

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5001977

עדכון אבטחה

excel2016-kb5001977-fullfile-x86-glb.exe

5001947

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5001977

עדכון אבטחה

excel2016-kb5001977-fullfile-x64-glb.exe

5001947

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5001983

עדכון אבטחה

mso2016-kb5001983-fullfile-RT

5001950

אולי

5001983

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

5001983

עדכון אבטחה

mso2013-kb5001983-fullfile-x86-glb.exe

5001953

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 64 סיביות)

5001983

עדכון אבטחה

mso2013-kb5001983-fullfile-x64-glb.exe

5001953

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5001979

עדכון אבטחה

mso2016-kb5001979-fullfile-x86-glb.exe

5001950

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5001979

עדכון אבטחה

mso2016-kb5001979-fullfile-x64-glb.exe

5001950

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server

5001973

עדכון אבטחה

wacserver2019-kb5001973-fullfile-x64-glb.exe

5001943

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

5001986

עדכון אבטחה

WacServer2013-kb5001986-fullfile-x64-glb.exe

5001956

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

5001984

עדכון אבטחה

coreserverloc2013-kb5001984-fullfile-x64-glb.exe

5001954

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5001976

עדכון אבטחה

sts2016-kb5001976-fullfile-x64-glb.exe

5001946

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5001981

עדכון אבטחה

wssloc2016-kb5001981-fullfile-x64-glb.exe

5001922

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5001992

עדכון אבטחה

sts2013-kb5001992-fullfile-x64-glb.exe

5001962

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5001996

עדכון אבטחה

wssloc2013-kb5001996-fullfile-x64-glb.exe

5001939

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

5001975

עדכון אבטחה

sts2019-kb5001975-fullfile-x64-glb.exe

5001944

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5001949

עדכון אבטחה

word2016-kb5001949-fullfile-x86-glb.exe

5001919

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5001949

עדכון אבטחה

word2016-kb5001949-fullfile-x64-glb.exe

5001919

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

SQL Server

שרת הדוחות של Power BI

פרטים

עדכון אבטחה

PBIDesktopSetup_x64.exe

אולי

Windows

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

5004245

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004245-x86.msu

5003635

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

5004249

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004249-x86.msu

5003687

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

5004950

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004950-x86.msu

5003638

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות x64

5004245

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004245-x64.msu

5003635

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות x64

5004249

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004249-x64.msu

5003687

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות x64

5004950

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004950-x64.msu

5003638

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

5004238

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004238-x86.msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

5004948

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004948-x86.msu

5003638

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

5004238

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004238-x64.msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

5004948

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004948-x64.msu

5003638

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות של 32 סיביות

5004281

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004281-x86.msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004281

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004281-arm64.msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

5004281

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004281-x64.msu

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות של 32 סיביות

5004244

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004244-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות של 32 סיביות

5004244

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004244-x86.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות של 32 סיביות

5004947

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004947-x86.msu

5003646

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004244

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004244-arm64.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004244

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004244-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004947

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004947-arm64.msu

5003646

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

5004235

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004235-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

5004244

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004244-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

5004947

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004947-x64.msu

5003646

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות של 32 סיביות

5004245

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004245-x86.msu

5003635

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות של 32 סיביות

5004946

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004946-x86.msu

5003637

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004245

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004245-arm64.msu

5003635

כן

משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004245

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004245-x86.msu

5003635

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004946

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004946-arm64.msu

5003637

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

5004245

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004245-x64.msu

5003635

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

5004946

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004946-x64.msu

5003637

כן

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות של 32 סיביות

5004237

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004237-x86.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות של 32 סיביות

5004945

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004945-x86.msu

5003637

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004237

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004237-arm64.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004945

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004945-arm64.msu

5003637

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות x64

5004237

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004237-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 2004 עבור מערכות מבוססות x64

5004945

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004945-x64.msu

5003637

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5004237

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004237-x86.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5004945

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004945-x86.msu

5003637

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004237

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004237-arm64.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004945

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004945-arm64.msu

5003637

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות x64

5004237

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004237-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות x64

5004945

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004945-x64.msu

5003637

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות של 32 סיביות

5004237

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004237-x86.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות של 32 סיביות

5004945

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004945-x86.msu

5003637

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004237

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004237-arm64.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות ARM64

5004945

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004945-arm64.msu

5003637

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות x64

5004237

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004237-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות x64

5004945

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004945-x64.msu

5003637

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5004233

IE Cumulative

Windows8.1-KB5004233-x86.msu

5003636

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5004285

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5004285-x86.msu

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5004298

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5004298-x86.msu

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5004954

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5004954-x86.msu

5003671

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5004958

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5004958-x86.msu

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5004233

IE Cumulative

Windows8.1-KB5004233-x64.msu

5003636

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5004285

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5004285-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5004298

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5004298-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5004954

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5004954-x64.msu

5003671

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5004958

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5004958-x64.msu

כן

כן

משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

ניתן להסרת התקנה

בעיות ידועות

Windows

Windows RT 8.1

5004298

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5004298-arm.msu

כן

כן

Windows

Windows RT 8.1

5004954

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5004954-arm.msu

5003671

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

5004233

IE Cumulative

IE11-Windows6.2-KB5004233-X64.msu

5003636

כן

Windows

Windows Server 2012

5004294

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5004294-x64.msu

5003697

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

5004302

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5004302-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

5004956

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5004956-x64.msu

5003697

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

5004960

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5004960-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5004233

IE Cumulative

IE11-Windows6.2-KB5004233-X64.msu

5003636

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5004294

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5004294-x64.msu

5003697

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5004302

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5004302-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5004956

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5004956-x64.msu

5003697

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5004960

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5004960-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5004233

IE Cumulative

Windows8.1-KB5004233-x64.msu

5003636

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5004285

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5004285-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5004298

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5004298-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5004954

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5004954-x64.msu

5003671

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5004958

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5004958-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5004233

IE Cumulative

Windows8.1-KB5004233-x64.msu

5003636

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5004285

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5004285-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5004298

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5004298-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5004954

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5004954-x64.msu

5003671

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5004958

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5004958-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2016

5004238

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004238-x64.msu

כן

Windows

Windows Server 2016

5004948

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004948-x64.msu

5003638

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת Server Core)

5004238

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004238-x64.msu

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת Server Core)

5004948

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004948-x64.msu

5003638

כן

Windows

Windows Server 2019

5004235

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004235-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2019

5004244

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004244-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2019

5004947

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004947-x64.msu

5003646

כן

כן

Windows

Windows Server 2019 (התקנת Server Core)

5004235

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004235-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2019 (התקנת Server Core)

5004244

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004244-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2019 (התקנת Server Core)

5004947

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004947-x64.msu

5003646

כן

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת ליבה של שרת)

5004281

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004281-x64.msu

כן

Windows

Windows Server, גירסה 1909 (התקנת Server Core)

5004245

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004245-x64.msu

5003635

כן

Windows

Windows Server, גירסה 2004 (התקנת Server Core)

5004237

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004237-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server, גירסה 2004 (התקנת Server Core)

5004945

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004945-x64.msu

5003637

כן

כן

Windows

Windows Server, גירסה 20H2 (התקנת ליבה של שרת)

5004237

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004237-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server, גירסה 20H2 (התקנת ליבה של שרת)

5004945

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5004945-x64.msu

5003637

כן

כן

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×