היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

באוקטובר שחרר טבלאות פריסה של חבילת תמיכה הראשי

Windows Server 2008 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4041671-x86.msu
Windows6.0-KB4041944-x86.msu
Windows6.0-KB4041995-x86.msu
Windows6.0-KB4042007-x86.msu
Windows6.0-KB4042067-x86.msu
Windows6.0-KB4042120-x86.msu
Windows6.0-KB4042121-x86.msu
Windows6.0-KB4042122-x86.msu
Windows6.0-KB4042123-x86.msu
Windows6.0-KB4042723-x86.msu

 

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 הנתמכות:
Windows6.0-KB4041671-x64.msu
Windows6.0-KB4041944-x64.msu
Windows6.0-KB4041995-x64.msu
Windows6.0-KB4042007-x64.msu
Windows6.0-KB4042067-x64.msu
Windows6.0-KB4042120-x64.msu
Windows6.0-KB4042121-x64.msu
Windows6.0-KB4042122-x64.msu
Windows6.0-KB4042123-x64.msu
Windows6.0-KB4042723-x64.msu

 

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4041671-ia64.msu
Windows6.0-KB4041944-ia64.msu
Windows6.0-KB4041995-ia64.msu
Windows6.0-KB4042007-ia64.msu
Windows6.0-KB4042067-ia64.msu
Windows6.0-KB4042120-ia64.msu
Windows6.0-KB4042121-ia64.msu
Windows6.0-KB4042122-ia64.msu
Windows6.0-KB4042123-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת "Windows Update", לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4041671
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4041944
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4041995
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4042007
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4042067
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4042120
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4042121
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4042122
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4042123
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4042723

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

 

טבלאות פריסה של Internet Explorer

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 ו- Internet Explorer 11 המותקנים ב- Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

Internet Explorer 9 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות Service Pack 2 של Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4040685-x86.msu

 

Internet Explorer 9 בכל הנתמכות מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 של Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4040685-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4040685-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4040685-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4040685-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4040685-x64.msu

 

Internet Explorer 11 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB4040685-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB4040685-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4040685-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת "Windows Update", לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4040685

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

 

טבלאות פריסה של Microsoft Office

 

Microsoft Office 2007 (כל המהדורות) ותוכנות אחרות

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Service Pack התאימות של Microsoft Office Pack 3
wordconv2007-kb3213647-fullfile-x86-glb.exe

 

ל- Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3213648-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור מציג Microsoft Word:
11.0.6779.5000_wordview-KB4011236-exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3213647
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3213648
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011236

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office 2010 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32 סיביות):
ose2010-kb2553338-fullfile-x86-glb.exe
osetup2010-kb2837599-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות):
ose2010-kb2553338-fullfile-x64-glb.exe
osetup2010-kb2837599-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32 סיביות)
outlookloc2010-kb4011196-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות):
outlookloc2010-kb4011196-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2553338
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2837599
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011196

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office 2013 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32 סיביות):
ose2013-kb3172524-fullfile-x86-glb.exe
osetup2013-kb3172531-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות):
ose2013-kb3172524-fullfile-x64-glb.exe
osetup2013-kb3172531-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2013 (32 סיביות):
outlook2013-kb4011178-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2013 (מהדורות 64 סיביות):
outlook2013-kb4011178-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)
word2013-kb4011232-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)
word2013-kb4011232-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32 סיביות):
word2010-kb3213630-fullfile-x86-glb.exe
kb24286772010-kb3213627-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות):
word2010-kb3213630-fullfile-x64-glb.exe
kb24286772010-kb3213627-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3172524
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3172531
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3213627
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3213630
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011178
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011232

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office 2013 RT (כל המהדורות)

פריסה

עדכון 4011232 עבור Microsoft Word 2013 RT זמין באמצעות Windows Update.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחהולאחר מכן לחץ על Windows Update. תחת "ראה גם" לחץ על עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011232

 

Microsoft Office 2016 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2016 (32-bit edition):
osetup2016-kb2920723-fullfile-x86-glb.exe
ose2016-kb4011185-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2016 (64-bit edition):
osetup2016-kb2920723-fullfile-x64-glb.exe
ose2016-kb4011185-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2016 (32-bit edition):
outlook2016-kb4011162-fullfile-x86-glb.exe
outlook2016-kb4011162-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2016 (64-bit edition):
outlook2016-kb4011162-fullfile-x64-glb.exe
outlook2016-kb4011162-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2016 (32-bit edition):
word2016-kb4011222-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2016 (64-bit edition):
word2016-kb4011222-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2920723
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011162
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011185
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011222

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

לקבלת שירותים אוטומציה של Word ב- Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2
wdsrv2010-kb3213623-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה בכל השרתים של SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש את המחשב.

כדי לסייע להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע אתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3213623

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור שירות Server 2013 Microsoft SharePoint Enterprise Pack 1:
coreserverloc2013-kb4011170-fullfile-x64-glb.exe

 

ל- Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1
sts2013-kb4011180-fullfile-x64-glb.exe

 

לקבלת שירותים אוטומציה של Word ב- Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1
wdsrvloc2013-kb4011068-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011068
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011170
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011180

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור שרת Microsoft SharePoint Enterprise 2016:
sts2016-kb4011217-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה בכל השרתים של SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש את המחשב.

כדי לסייע להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע אתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011217

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office Web Apps Server 2010 (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb4011194-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011194

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office Web Apps שרת 2013 (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Microsoft Office Web Apps שרת 2013 Service Pack 2:
wacserver2013-kb4011231-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011231

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

השרת המקוון של office

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Office Online Server:
16.0.7766.8608_wacserver-security-exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3213659

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

פלטפורמות תקשורת Microsoft ותוכנה

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Lync 2013 (32 סיביות):
lync2013-kb4011179-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Lync 2013 (64 סיביות):
lync2013-kb4011179-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Skype עבור העסק 2016 (32 סיביות)
lync2016-kb4011159-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Skype עבור העסק 2016 (64 סיביות)
lync2016-kb4011159-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011159
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011179

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Adobe Flash

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4049179-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4049179-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows RT 8.1:
Windows8.1-KB4049179-arm.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4049179-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4049179-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4049179-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4049179-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4049179-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4049179-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- 1709 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4049179-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- 1709 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4049179-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4038806

אימות מפתח רישום

עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.

 

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×