מידע על פריסת עדכון האבטחה: 10 באפריל, 2018

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

דפדפן

ב-Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4092946

מצטבר IE

Windows8-RT-KB4092946-x64.msu

4089187

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 1

4092947

מצטבר IE

IE11-Windows6.1-KB4092946-X86.msu

4089187

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4092948

מצטבר IE

IE11-Windows6.1-KB4092946-X64.msu

4089187

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

4092949

מצטבר IE

Windows8.1-KB4092946-x86.msu

4089187

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64

4092950

מצטבר IE

Windows8.1-KB4092946-x64.msu

4089187

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4092952

מצטבר IE

IE11-Windows6.1-KB4092946-X64.msu

4089187

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4092953

מצטבר IE

Windows8.1-KB4092946-x64.msu

4089187

כן

דפדפן

ב-Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2

4092946

מצטבר IE

IE9-Windows6.0-KB4092946-X86.msu

4089187

כן

דפדפן

ב-Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4092946

מצטבר IE

IE9-Windows6.0-KB4092946-X64.msu

4089187

כן

דפדפן

ב-Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4093123

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088877

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 1

4093118

סיכום חודשי

Windows6.1-KB4093118-x86.msu

4088875

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4093118

סיכום חודשי

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

4093114

סיכום חודשי

Windows8.1-KB4093114-x86.msu

4088876

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64

4093114

סיכום חודשי

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4093114

סיכום חודשי

Windows8.1-KB4093114-arm.msu

4088876

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4093118

סיכום חודשי

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4093114

סיכום חודשי

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

4093111

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64

4093111

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות של 32 סיביות

4093109

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות מבוססות-x64

4093109

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

4093119

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות מבוססות-x64

4093119

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות של 32 סיביות

4093107

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות מבוססות-x64

4093107

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות של 32 סיביות

4093112

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

כן

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות מבוססות-x64

4093112

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

דפדפן

ב- Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4093119

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

כן

דפדפן

קצה של Microsoft

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

4093111

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

כן

דפדפן

קצה של Microsoft

10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64

4093111

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

כן

דפדפן

קצה של Microsoft

גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות של 32 סיביות

4093109

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

כן

דפדפן

קצה של Microsoft

גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות מבוססות-x64

4093109

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

כן

דפדפן

קצה של Microsoft

גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

4093119

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

כן

דפדפן

קצה של Microsoft

גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות מבוססות-x64

4093119

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

כן

דפדפן

קצה של Microsoft

גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות של 32 סיביות

4093107

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

כן

דפדפן

קצה של Microsoft

גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות מבוססות-x64

4093107

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

כן

דפדפן

קצה של Microsoft

גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות של 32 סיביות

4093112

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

כן

דפדפן

קצה של Microsoft

גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות מבוססות-x64

4093112

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

כן

דפדפן

קצה של Microsoft

Windows Server 2016

4093119

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

כן

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2010 ה-Service Pack 1

4091346

עדכון אבטחה

4091346 - visual Studio 2010

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2012

4089501

עדכון אבטחה

4089501 - visual Studio 2012

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2013

4089283

עדכון אבטחה

4089283 - visual Studio 2013

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2015

4087371

עדכון אבטחה

4087371 - visual Studio 2015

DevDiv

Visual Studio 2017 - Dev15 RTW

עדכון אבטחה

Microsoft Visual Studio 2017 - Dev15 RTW

DevDiv

Visual Studio 2017 - גירסה Dev15 15.6.6

עדכון אבטחה

Microsoft Visual Studio 2017 - גירסה Dev15 15.6.6

DevDiv

תצוגה מקדימה של visual Studio 2017 - גירסה Dev15 15.7 4

עדכון אבטחה

תצוגה מקדימה של Microsoft Visual Studio 2017 - גירסה Dev15 15.7 4

התקנים של Microsoft

לוח מקשים אלחוטי Microsoft 850

871281

עדכון אבטחה

לא

Microsoft Office

שירותי Excel

ארגון של Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

4018343

עדכון אבטחה

xlsrvloc2013-kb4018343-fullfile-x64-glb.exe

3213559

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2007 Service Pack 3

4018353

עדכון אבטחה

excel2007-kb4018353-fullfile-x86-glb.exe

4011714

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32 סיביות)

4018362

עדכון אבטחה

excel2010-kb4018362-fullfile-x86-glb.exe

4011675

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4018362

עדכון אבטחה

excel2010-kb4018362-fullfile-x64-glb.exe

4011675

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4018350

עדכון אבטחה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)

4018350

עדכון אבטחה

excel2013-kb4018350-fullfile-x86-glb.exe

4018291

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4018350

עדכון אבטחה

excel2013-kb4018350-fullfile-x64-glb.exe

4018291

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bit edition)

4018337

עדכון אבטחה

excel2016-kb4018337-fullfile-x86-glb.exe

4011727

אולי

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bit edition)

4018337

עדכון אבטחה

excel2016-kb4018337-fullfile-x64-glb.exe

4011727

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3

4011719

עדכון אבטחה

xlview2007-kb4011719-fullfile-x86-glb.exe

4011606

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32 סיביות)

4018311

עדכון אבטחה

mso2010-kb4018311-fullfile-x86-glb.exe

4011707

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32 סיביות)

4018357

עדכון אבטחה

kb24286772010-kb4018357-fullfile-x86-glb.exe

4011673

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4018311

עדכון אבטחה

mso2010-kb4018311-fullfile-x64-glb.exe

4011707

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4018357

עדכון אבטחה

kb24286772010-kb4018357-fullfile-x86-glb.exe

4011673

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4018288

עדכון אבטחה

4011277

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4018330

עדכון אבטחה

4011690

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)

4018288

עדכון אבטחה

oart2013-kb4018288-fullfile-x86-glb.exe

4011277

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)

4018330

עדכון אבטחה

mso2013-kb4018330-fullfile-x86-glb.exe

4011690

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4018288

עדכון אבטחה

oart2013-kb4018288-fullfile-x64-glb.exe

4011277

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4018330

עדכון אבטחה

mso2013-kb4018330-fullfile-x64-glb.exe

4011690

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bit edition)

4011628

עדכון אבטחה

oart2016-kb4011628-fullfile-x86-glb.exe

3203474

אולי

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bit edition)

4018319

עדכון אבטחה

chart2016-kb4018319-fullfile-x86-glb.exe

4011095

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bit edition)

4018328

עדכון אבטחה

mso2016-kb4018328-fullfile-x86-glb.exe

4011686

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bit edition)

4011628

עדכון אבטחה

oart2016-kb4011628-fullfile-x64-glb.exe

3203474

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bit edition)

4018319

עדכון אבטחה

chart2016-kb4018319-fullfile-x64-glb.exe

4011095

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bit edition)

4018328

עדכון אבטחה

mso2016-kb4018328-fullfile-x64-glb.exe

4011686

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 לחץ והפעל (C2R) עבור מהדורות 32 סיביות

עדכון אבטחה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 לחץ והפעל (C2R) עבור מהדורות 64 סיביות

עדכון אבטחה

Microsoft Office

Microsoft Office תאימות ערכת ה-Service Pack 3

4011717

עדכון אבטחה

xlconv2007-kb4011717-fullfile-x86-glb.exe

4011605

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office תאימות ערכת ה-Service Pack 3

4018354

עדכון אבטחה

wordconv2007-kb4018354-fullfile-x86-glb.exe

4011720

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 ה-Service Pack 2

4018360

עדכון אבטחה

wac2010-kb4018360-fullfile-x64-glb.exe

4011709

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps שרת 2013 ה-Service Pack 1

4018344

עדכון אבטחה

wacserver2013-kb4018344-fullfile-x64-glb.exe

4011692

אולי

לא

Microsoft Office

ארגון של Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

4018342

עדכון אבטחה

coreserverloc2013-kb4018342-fullfile-x64-glb.exe

4018298

אולי

לא

Microsoft Office

שרת Microsoft SharePoint ארגוני 2016

4018336

עדכון אבטחה

sts2016-kb4018336-fullfile-x64-glb.exe

4018293

אולי

לא

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4011712

עדכון אבטחה

coreserver2010-kb4011712-fullfile-x64-glb.exe

3114998

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

4011586

עדכון אבטחה

pptserverloc2013-kb4011586-fullfile-x64-glb.exe

3213560

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft Word 2007 Service Pack 3

4018355

עדכון אבטחה

word2007-kb4018355-fullfile-x86-glb.exe

4011721

אולי

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32 סיביות)

4018359

עדכון אבטחה

word2010-kb4018359-fullfile-x86-glb.exe

4011674

אולי

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4018359

עדכון אבטחה

word2010-kb4018359-fullfile-x64-glb.exe

4011674

אולי

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4018347

עדכון אבטחה

4011695

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)

4018347

עדכון אבטחה

word2013-kb4018347-fullfile-x86-glb.exe

4011695

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4018347

עדכון אבטחה

word2013-kb4018347-fullfile-x64-glb.exe

4011695

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-bit edition)

4018339

עדכון אבטחה

word2016-kb4018339-fullfile-x86-glb.exe

4011730

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bit edition)

4018339

עדכון אבטחה

word2016-kb4018339-fullfile-x64-glb.exe

4011730

אולי

כן

Microsoft Office

שירותי אוטומציה של Word

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4018356

עדכון אבטחה

wdsrv2010-kb4018356-fullfile-x64-glb.exe

4011705

אולי

Microsoft Office

שירותי אוטומציה של Word

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

4018341

עדכון אבטחה

wdsrvloc2013-kb4018341-fullfile-x64-glb.exe

4011688

אולי

לא

Microsoft Windows

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 1

4093118

סיכום חודשי

Windows6.1-KB4093118-x86.msu

4088875

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

Microsoft Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4093118

סיכום חודשי

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

כן

Microsoft Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

4093114

סיכום חודשי

Windows8.1-KB4093114-x86.msu

4088876

כן

Microsoft Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64

4093114

סיכום חודשי

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

כן

Microsoft Windows

Windows RT 8.1

4093114

סיכום חודשי

Windows8.1-KB4093114-arm.msu

4088876

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium Service Pack 1

4093118

סיכום חודשי

Windows6.1-KB4093118-ia64.msu

4088875

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4093118

סיכום חודשי

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 1 (ההתקנה Server Core)

4093118

סיכום חודשי

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2012

4093123

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088877

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2012 (ההתקנה Server Core)

4093123

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4093122-x64.msu

4088877

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2012 R2

4093114

סיכום חודשי

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2012 R2 (ההתקנה Server Core)

4093114

סיכום חודשי

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

4093110

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64

4093110

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות של 32 סיביות

4093110

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות מבוססות-x64

4093110

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

4093110

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות מבוססות-x64

4093110

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות של 32 סיביות

4093110

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות מבוססות-x64

4093110

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות של 32 סיביות

4093110

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות מבוססות-x64

4093110

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

4093110

עדכון אבטחה

Windows8.1-KB4093110-x86.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64

4093110

עדכון אבטחה

Windows8.1-KB4093110-x64.msu

4088785

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4093110

עדכון אבטחה

Windows8.1-KB4093110-arm.msu

4088785

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4093110

עדכון אבטחה

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4093110

עדכון אבטחה

Windows8.1-KB4093110-x64.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4093110

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

כן

Microsoft Windows

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

4093111

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

כן

Microsoft Windows

10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64

4093111

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

כן

Microsoft Windows

גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות של 32 סיביות

4093109

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

כן

Microsoft Windows

גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות מבוססות-x64

4093109

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

כן

Microsoft Windows

גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

4093119

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

כן

Microsoft Windows

גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות מבוססות-x64

4093119

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

כן

Microsoft Windows

גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות של 32 סיביות

4093107

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

כן

Microsoft Windows

גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות מבוססות-x64

4093107

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

כן

Microsoft Windows

גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות של 32 סיביות

4093112

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

Microsoft Windows

גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות מבוססות-x64

4093112

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2

4091756

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4091756-x86.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2

4093223

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093223-x86.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2

4093224

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093224-x86.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2

4093227

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093227-x86.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2

4093257

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093257-x86.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2

4093478

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093478-x86.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4091756

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4091756-x86.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4093223

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093223-x86.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4093224

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093224-x86.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4093227

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093227-x86.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4093257

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093257-x86.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4093478

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093478-x86.msu

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2

4091756

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4091756-ia64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2

4093223

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093223-ia64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2

4093224

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093224-ia64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2

4093227

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093227-ia64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2

4093257

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093257-ia64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2

4093478

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093478-ia64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4091756

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4091756-x64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4093223

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093223-x64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4093224

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093224-x64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4093227

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093227-x64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4093257

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093257-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4093478

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093478-x64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4094079

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4094079-x64.msu

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן במחשב

מספר KB

סוג חבילה

שם החבילה

החלפה

אתחול מחדש

ניתן להסרה

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4091756

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4091756-x64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4093223

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093223-x64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4093224

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093224-x64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4093227

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093227-x64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4093257

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093257-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4093478

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4093478-x64.msu

כן

Microsoft Windows

Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)

4094079

עדכון אבטחה

Windows6.0-KB4094079-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2016

4093119

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

כן

Microsoft Windows

2016 שרת Windows (ההתקנה Server Core)

4093119

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

כן

Microsoft Windows

Windows Server, גירסה 1709 (Server Core ההתקנה)

4093112

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

כן

Scripting

ChakraCore

עדכון אבטחה

זהב באפריל 2018 ChakraCore

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×