היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

פברואר שחרר טבלאות פריסה של חבילת תמיכה הראשי

טבלאות פריסה של Microsoft Windows

Windows Server 2008 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008: Windows6.0-KB4034044-x86.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4058165-x86.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4073079-x86.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4073080-x86.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4074603-x86.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4074836-x86.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0 KB4074851 x86.msu(עדכון אבטחה)

 

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 הנתמכות: Windows6.0-KB4034044-x64.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4058165-x64.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4073079-x64.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4073080-x64.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4074603-x64.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4074836-x64.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0 KB4074851 x64.msu(עדכון אבטחה)

 

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008: Windows6.0-KB4034044-x86.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4058165-ia64.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4073079-ia64.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4073080-ia64.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4074603-ia64.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0-KB4074836-ia64.msu (עדכון אבטחה) Windows6.0 KB4074851 ia64.msu(עדכון אבטחה)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4034044. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4058165. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4073079. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4073080. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074603. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074836. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074851.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

Windows 7 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7: Windows6.0-KB4074587-x86.msu (אבטחה בלבד) Windows6.0-KB4074598-x86.msu (סיכום חודשי)

 

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7: Windows6.0-KB4074587-x64.msu (אבטחה בלבד) Windows6.0-KB4074598-x64.msu (סיכום חודשי)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074598. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074587.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

Windows Server 2008 R2 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 R2 הנתמכות: Windows6.0-KB4074587-x64.msu (אבטחה בלבד) Windows6.0-KB4074598-x64.msu (סיכום חודשי)

 

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008: Windows6.0-KB4074587-ia64.msu (אבטחה בלבד) Windows6.0-KB4074598-ia64.msu (סיכום חודשי)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074587. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074598.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

Windows 8.1 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1: Windows8.1-KB4074594-x86.msu (סיכום חודשי) Windows8.1-KB4074597-x86.msu (אבטחה בלבד)

 

עבור כל המהדורות מבוססות x64 של Windows 8.1 הנתמכות: Windows8.1-KB4074594-x64.msu (סיכום חודשי) Windows8.1-KB4074597-x64.msu (אבטחה בלבד)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074594. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074597.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

2012 שרת Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012: Windows-8-RT-KB4074589-x64.msu (אבטחה בלבד) Windows-8-RT-KB4074593-x64.msu (סיכום חודשי)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת Windows Update, בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074589. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074593.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

Windows Server 2012 R2 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012: Windows8.1-KB4074594-x64.msu (סיכום חודשי) Windows8.1-KB4074597-x64.msu (אבטחה בלבד)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074594. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074597.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

Windows 10 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10: Windows10.0-KB4074596-x86.msu (עדכון אבטחה)

 

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows 10 הנתמכות: Windows10.0-KB4074596-x64.msu (עדכון אבטחה)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074596.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

1511 גירסה 10 של Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1511: Windows10.0-KB4074591-x86.msu (עדכון אבטחה)

 

כל מבוססות-x64 הגירסאות הנתמכות של גירסת 1511: Windows10.0-KB4074591-x64.msu (עדכון אבטחה)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074591.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

1607 גירסה 10 של Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1607: Windows10.0-KB4074590-x86.msu (עדכון אבטחה)

 

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1607: Windows10.0-KB4074590-x64.msu (עדכון אבטחה)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074590.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

1703 גירסה 10 של Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של 1703 גירסה 10 של Windows: Windows10.0-KB4074592-x86.msu (עדכון אבטחה)

 

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של 1703 גירסה 10 של Windows: Windows10.0-KB4074592-x64.msu (עדכון אבטחה)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074592.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

1709 גירסה 10 של Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1709: Windows10.0-KB4074588-x86.msu (עדכון אבטחה)

 

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1709: Windows10.0-KB4074588-x64.msu (עדכון אבטחה)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074588.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

2016 שרת Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2016: Windows10.0-KB4074590-x64.msu (עדכון אבטחה)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074590.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

Windows Server, גירסה 1709

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server, גירסה 1709: Windows10.0-KB4074588-x64.msu (עדכון אבטחה)

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074588.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

 

טבלאות פריסה קצה Microsoft ו- Internet Explorer

קצה Microsoft המותקנים ב- Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור Microsoft קצה בכל המהדורות הנתמכות של Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074596-x86.msu

 

עבור Microsoft קצה בכל המהדורות הנתמכות של Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074596-x64.msu

 

עבור Microsoft קצה בכל המהדורות הנתמכות של 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074591-x86.msu

 

עבור Microsoft קצה בכל המהדורות הנתמכות של 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074591-x64.msu

 

עבור Microsoft קצה בכל המהדורות הנתמכות של 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074590-x86.msu

 

עבור Microsoft קצה בכל המהדורות הנתמכות של 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074590-x64.msu

 

עבור Microsoft קצה בכל המהדורות הנתמכות של 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074592-x86.msu

 

עבור Microsoft קצה בכל המהדורות הנתמכות של 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074592-x64.msu

 

עבור Microsoft קצה בכל המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074588-x86.msu

 

עבור Microsoft קצה בכל המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074588-x64.msu

 

עבור קצה Microsoft בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2016: Windows10.0-KB4074590-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056568.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 ו- Internet Explorer 11 המותקנים ב- Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור Internet Explorer 9 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 עבור מערכות 32 סיביות Service Pack 2: IE9-Windows6.0-KB4074736-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 9 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2: IE9-Windows6.0-KB4074736-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012: Windows-8-RT-KB4074736-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות שירות Pack 1: IE11-Windows6.1-KB4074598-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 שירות Pack 1: IE11-Windows6.1-KB4074598-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 שירות Pack 1: IE11-Windows6.1-KB4074598-x64.msu

 

Internet Explorer 11 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1: Windows8.1-KB4074736-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1: Windows8.1-KB4074736-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2: Windows8.1-KB4074736-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074596-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074596-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074591-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074591-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074590-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074590-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074592-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074592-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074588-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074588-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2016: Windows10.0-KB4074590-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056568.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

 

טבלאות פריסה של Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (כל המהדורות) ותוכנות אחרות

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2007 Service Pack 3: mso2007-kb4011715-fullfile-x86-glb.exe

 

ל- Microsoft Outlook 2007 Service Pack 3: outlook2007-kb4011200-fullfile-x86-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011715. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011200.

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft Office 2010 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32 סיביות): ace2010-kb3114874-fullfile-x86-glb.exe mso2010-kb4011707-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות): ace2010-kb3114874-fullfile-x64-glb.exe mso2010-kb4011707-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32 סיביות) outlookloc2010-kb4011711-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות): outlookloc2010-kb4011711-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3114874. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011707. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011711.

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft Office 2013 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32 סיביות): mso2013-kb4011690-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות): mso2013-kb4011690-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2013 (32 סיביות): outlook2013-kb4011697-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2013 (מהדורות 64 סיביות): outlook2013-kb4011697-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011690. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011697. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011701.

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft Office 2013 RT (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

פריסה

העדכונים 3172459 ו- 4011690 עבור Microsoft Office 2013 RT ואת רכיביה הם זמינים דרך Windows Update.

 

עדכון 4011697 עבור Microsoft Outlook 2013 RT ואת רכיביה הם זמינים דרך Windows Update.

 

עדכון 4011651 עבור Microsoft Word 2013 RT ואת רכיביה הם זמינים דרך Windows Update.

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, בחר מערכת ואבטחהולאחר מכן בחר את Windows Update. תחת "ראה גם" בחר עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3172459. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011690. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011697.

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft Office 2016 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2016 (32-bit edition): ace2016-kb4011143-fullfile-x86-glb.exemso2016-kb4011686-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2016 (64-bit edition): ace2016-kb4011143-fullfile-x64-glb.exemso2016-kb4011686-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2016 (32-bit edition): outlook2016-kb4011682-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2016 (64-bit edition): outlook2016-kb4011682-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011143. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011686. עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011682.

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבורMicrosoft Project Server 2013 Service Pack 1pjsrvloc2013-kb4011701-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישה להפעלה מחדש

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה בכל השרתים של SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש את המחשב. כדי לסייע להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע אתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows .

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011701.

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור שרת Microsoft SharePoint Enterprise 2016: sts2016-kb4011680-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישה להפעלה מחדש

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה בכל השרתים של SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש את המחשב.  כדי לסייע להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע אתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows .

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011680.

אימות מפתח רישום

Not applicable

Adobe Flash

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות: Windows8.1-KB4074595-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64: Windows8.1-KB4074595-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows RT 8.1: Windows8.1-KB4074595-arm.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4074595-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2012 R2: Windows8.1-KB4074595-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074595-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 10 Windows עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074595-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074595-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074595-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074595-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074595-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074595-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074595-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1709 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות: Windows10.0-KB4074595-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1709 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64: Windows10.0-KB4074595-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2016: Windows10.0-KB4074595-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי הקובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4074595.

אימות מפתח רישום

עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.

 

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×