היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

טבלאות פריסה של Microsoft Windows

Windows Server 2008 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:

Windows6.0-KB3078601-x86.msu
Windows6.0-KB4018196-x86.msu
Windows6.0-KB4018466-x86.msu
Windows6.0-KB4018556-x86.msu
Windows6.0-KB4018821-x86.msu
Windows6.0-KB4018885-x86.msu
Windows6.0-KB4018927-x86.msu
Windows6.0-KB4019149-x86.msu
Windows6.0-KB4019204-x86.msu
Windows6.0-KB4019206-x86.msu

 

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 הנתמכות:

Windows6.0-KB4018196-x64.msu
Windows6.0-KB4018466-x64.msu
Windows6.0-KB4018556-x64.msu
Windows6.0-KB4018821-x64.msu
Windows6.0-KB4018885-x64.msu
Windows6.0-KB4018927-x64.msu
Windows6.0-KB4019149-x64.msu
Windows6.0-KB4019204-x64.msu
Windows6.0-KB4019206-x64.msu

 

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:

Windows6.0-KB4018466-ia64.msu
Windows6.0-KB4018556-ia64.msu
Windows6.0-KB4018821-ia64.msu
Windows6.0-KB4018885-ia64.msu
Windows6.0-KB4018927-ia64.msu
Windows6.0-KB4019149-ia64.msu
Windows6.0-KB4019204-ia64.msu
Windows6.0-KB4019206-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3078601
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4018196
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4018466
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4018556
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4018821
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4018885
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4018927
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4019149
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4019204
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4019206

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

טבלאות פריסה של Internet Explorer

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 ו- Internet Explorer 11 המותקנים ב- Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

Internet Explorer 9 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4018271-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4018271-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4018271-x86.msu

 

Internet Explorer 11 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB4018271-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4018271-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4018271-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4018271-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB4018271-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4018271

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

 

טבלאות פריסה של Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (כל המהדורות) ותוכנות אחרות

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

חבילות Microsoft Office 2007
riched202007-kb2596904-fullfile-x86-glb.exe

 

חבילות Microsoft Office 2007
mso2007-kb3191895-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office Word 2007:
word2007-kb3191836-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office תאימות ערכת ה-Service Pack 3:
wordconv2007-kb3191835-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Word מציג:
office-kb3191909-fullfile-enu.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2596904
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191895
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191836
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191835
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191909

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office 2010 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32 סיביות):
convloc2010-kb3118310-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)
convloc2010-kb3118310-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32 סיביות):
mso2010-kb3191899-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)
mso2010-kb3191899-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32 סיביות):
kb24286772010-kb3191841-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)
kb24286772010-kb3191841-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32 סיביות):
word2010-kb3191843-fullfile-x86-glb.exe

 

ל- Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)):
word2010-kb3191843-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3118310
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191899
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191841
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191843

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office 2013 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32 סיביות):
word2013-kb3178729-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות):
word2013-kb3178729-fullfile-x64-glb.exe

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32 סיביות):
conv2013-kb3172458-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות):
conv2013-kb3172458-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32 סיביות):
mso2013-kb3191885-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות):
mso2013-kb3191885-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3178729
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3172458
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191885

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office 2013 RT (כל המהדורות)

פריסה

עדכון 3172519 עבור Microsoft Word 2013 RT זמין באמצעות Windows Update.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update תחת ראה גם, לחץ על עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3178729
 

 

Microsoft Office 2016 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2016 (32-bit edition):
conv2016-kb3114375-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2016 (64-bit edition):
conv2016-kb3114375-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2016 (32-bit edition):
msodll99l2016-kb3191863-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2016 (64-bit edition):
msodll99l2016-kb3191863-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2016 (32-bit edition):
mso2016-kb3191881-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2016 (64-bit edition):
mso2016-kb3191881-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2016 (32-bit edition):
word2016-kb3191865-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2016 (64-bit edition):
word2016-kb3191865-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3114375
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191863
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191881
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191865

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office for Mac 2011

לקבלת מידע פריסה עבור Microsoft Office for Mac 2011, עיין במאמר Knowledge Base הבאים:

תיאור עדכון האבטחה עבור Office for Mac 2011 14.7.4 3212221 : 16 במאי 2017

 

Microsoft Office for Mac 2016

לקבלת מידע פריסה עבור Office for Mac 2016, עיין בהערות המוצר באתר Office הבאים:

הערות גירסה עבור 2016 Office for Mac

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

לקבלת שירותים אוטומציה של Word ב- Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2:
wdsrv2010-kb3191839-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה בכל השרתים של SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש את המחשב.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191839

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
 

 

עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
osfserver2013-kb3172475-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
sts2013-kb3191914-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
lpsrvloc2013-kb3162068-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
ppsmaloc2013-kb3162069-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
wasrvloc2013-kb3172482-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
eduloc2013-kb3172532-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
ifsloc2013-kb3172536-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
acsrvloc2013-kb3178633-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
vsrvloc2013-kb3178638-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
coreserverloc2013-kb3191886-fullfile-x64-glb.exe

 

ל- Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1:
smsloc2013-kb3162054-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Excel Services ב- Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
xlsrvloc2013-kb3191887-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Word אוטומציה שירותים עבור Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
wdsrvloc2013-kb3162040-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1:
pjsrvloc2013-kb3191890-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3172475
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191914
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3162068
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3162069
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3172482
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3172532
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3172536
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3178633
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3178638
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191886
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3162054
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191887
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191890
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3162040

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור שרת Microsoft SharePoint Enterprise 2016:
sts2016-kb3191880-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה בכל השרתים של SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש את המחשב.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191880

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

Microsoft Office Web Apps 2010 ה-Service Pack 2:
wac2010-kb3191904-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191904

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office Web Apps 2013 (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Microsoft Office Web Apps שרת 2013 Service Pack 2:
wacserver2013-kb3191888-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191888

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

השרת המקוון של office

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Office Online Server:
wacserver2016-kb-3191915-fullfile-x64-glb

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191915

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft פלטפורמות תקשורת ותוכנה

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

Skype עבור העסק 2016 (32 סיביות)
lync2016-kb3191858-fullfile-x86-glb.exe

 

Skype עבור העסק 2016 (64 סיביות)
lync2016-kb3191858-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3191858

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

טבלאות פריסה של .NET – עדכוני אבטחה בלבד

 

Windows Server 2008 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2 רק עדכוני האבטחה.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות שירות Pack 2:
Windows6.0-KB4014575-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB4014599-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4014591-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 ה-Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014575-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB4014599-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4014591-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium ה-Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014575-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2:
לא ישים

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014599_ * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
KB4014599_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
KB4014591_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014591_*_*.html

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014575
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014599
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014591

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (4014575):
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014599 [גירסת יעד של .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014591
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 Service Pack 1 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1 רק עדכוני האבטחה.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014579-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4014599-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014591-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014588-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014579-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4014599-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 כאשר הוא מותקן על כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014591-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014588-x64.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
לא ישים

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014599_ * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
KB4014599_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014591_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014591_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2:
לא ישים

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014579
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014599
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014591
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014588

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014599 [גירסת יעד של .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014591
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

עבור Microsoft .NET 4.6.2:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.

 

Windows Server 2008 R2 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 רק עדכוני האבטחה.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014579-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
NDP45-KB4014599-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014591-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
NDP46-KB4014588-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 ב- Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium שירות Pack 1:
Windows6.1-KB4014579-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
לא ישים

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014566_ * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
KB4014566_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014558_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014558_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2:
לא ישים

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014579
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014599
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014591
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014588

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014599 [גירסת יעד של .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014591
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

עבור Microsoft .NET 4.6.2:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.

 

Windows 8.1 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 8.1 רק עדכוני האבטחה.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 על Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4014581-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4014595-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4014590-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4014587-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 על Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4014581-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4014595-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4014590-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4014587-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה תחת Windows Update, לחץ על הצגת היסטוריית עדכוניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014581
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014595
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014590
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014587

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכונים אלה.

 

2012 שרת Windows ו- Windows Server 2012 R2 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2012 ו- Windows Server 2012 R2 רק עדכוני האבטחה.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4014577-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4014597-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4014589-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4014586-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014581-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014595-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014590-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014587-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה תחת Windows Update, לחץ על הצגת היסטוריית עדכוניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014577
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014597
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014589
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014586
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014581
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014595
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014590
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014587

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכונים אלה.

 

טבלאות פריסה של .NET – סיכום חודשי

 

Windows Server 2008 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2 עבור סיכום חודשי.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות שירות Pack 2:
Windows6.0-KB4014502-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB4014514-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4014511-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 ה-Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014502-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB4014514-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4014511-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium ה-Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014502-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2:
לא ישים

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014559_ * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
KB4014559_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
KB4014553_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014553_*_*.html

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014502
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014514
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014511

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (4014205):
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014514 [גירסת יעד של .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014511
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 Service Pack 1 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1 עבור סיכום חודשי.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014504-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4014514-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014511-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014508-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014504-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4014514-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 כאשר הוא מותקן על כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014511-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014508-x64.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
לא ישים

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014514_ * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
KB4014514_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014511_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014511_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2:
לא ישים

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם מסיבה כלשהי אין אפשרות להפסיק את השירותים הדרושים או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014504
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014514
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014511
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014508

אימות מפתח רישום

עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014514 [גירסת יעד של .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014511
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

עבור Microsoft .NET 4.6.2:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.

 

Windows Server 2008 R2 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 עבור סיכום חודשי.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014504-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
NDP45-KB4014514-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014511-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
NDP46-KB4014508-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 ב- Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium שירות Pack 1:
Windows6.1-KB4014504-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
לא ישים

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014514_ * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
KB4014514_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014511_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014511_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2:
לא ישים

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם מסיבה כלשהי אין אפשרות להפסיק את השירותים הדרושים או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014504
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014514
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014511
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014508

אימות מפתח רישום

עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014514 [גירסת יעד של .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014511
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

עבור Microsoft .NET 4.6.2:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.

 

Windows 8.1 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 8.1 עבור סיכום חודשי.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 על Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4014505-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4014512-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4014510-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4014507-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 על Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4014505-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4014512-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4014510-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4014507-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם מסיבה כלשהי אין אפשרות להפסיק את השירותים הדרושים או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה תחת Windows Update, לחץ על הצגת היסטוריית עדכוניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014505
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014512
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014510
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014507

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכונים אלה.

 

2012 שרת Windows ו- Windows Server 2012 R2 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2012 ו- Windows Server 2012 R2 עבור סיכום חודשי.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4014503-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4014513-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4014509-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4014506-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014505-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014512-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014510-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014507-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה תחת Windows Update, לחץ על הצגת היסטוריית עדכוניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014503
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014513
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014509
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014506
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014505
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014512
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014510
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014507

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכונים אלה.

 

8.1 RT (.NET Framework התקנות) של Windows

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל ב- Windows RT 8.1 עבור סיכום חודשי.

פריסה

עדכון 4014512 זמין דרך Windows Update בלבד.
עדכון 4014510 זמין דרך Windows Update בלבד.
עדכון 4014507 זמין דרך Windows Update בלבד.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014512
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014510
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4014507

פרטי קובץ

ראה המאמרים במאגר הידע בודדים המפורטות בסעיף "מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה".

 

Windows 10 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 10.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור מהדורות Microsoft .NET Framework 3.5 בכל תמיכה של 10 Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4019474-x86.msu

 

עבור מהדורות Microsoft .NET Framework 3.5 בכל תמיכה של 10 Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4019474-x64.msu

 

עבור מהדורות Microsoft .NET Framework 4.6 בכל תמיכה של 10 Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4019474-x86.msu

 

עבור מהדורות Microsoft .NET Framework 4.6 בכל תמיכה של 10 Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0 KB4019474-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1511:
Windows10.0-KB4019473-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1511:
Windows10.0-KB4019473-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1511:
Windows10.0-KB4019473-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1511:
Windows10.0-KB4019473-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1607:
Windows10.0-KB4019472-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1607:
Windows10.0-KB4019472-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1607:
Windows10.0-KB4019472-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1607:
Windows10.0-KB4019472-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1703:
Windows10.0-KB4016871-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של 1703 גירסה 10 של Windows:
Windows10.0-KB4016871-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1703:
Windows10.0-KB4016871-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של 1703 גירסה 10 של Windows:
Windows10.0-KB4016871-x64.msu

בוררי ההתקנה

עבור Microsoft .NET Framework, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4019474
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4019473
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4019472
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4016871

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם.

 

2016 שרת Windows (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 10.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בשרת Windows 2016:
Windows10.0-KB4016871-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2 בשרת Windows 2016:
Windows10.0-KB4016871-x64.msu

בוררי ההתקנה

עבור Microsoft .NET Framework, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4016871

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×