דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

A B C D E F G H I J K L M  

N O P Q R S T U V W X Y Z

הרשימה הבאה כוללת את כל המילים השמורות על-ידי מנגנון מסד הנתונים של Microsoft Access לשימוש במשפטי SQL. המילים ברשימה שאינן באותיות רישיות בלבד שמורות גם על-ידי יישומים אחרים. מסיבה זו, נושאי העזרה הנפרדים עבור מילים אלה מספקים תיאורים כלליים אינם מתמקדים בשימוש ב- SQL.

הערה: מילים שאחריהן מופיעה כוכבית (*) שמורות אך אין להן כעת משמעות בהקשר של משפט SQL של Microsoft Access (לדוגמה, Level ו- TableID). מילים שאינן מסומנות בקו תחתון אינן בעלות הסברים מקושרים.

A

ABSOLUTE

‎ ANY

‎ ADD

ARE

ADMINDB

AS

ALL

ASC

Alphanumeric — ראה TEXT

ASSERTION

ALTER

AUTHORIZATION

ALTER TABLE

AUTOINCREMENT — ראה COUNTER

And

Avg

AS


B-C

BEGIN

COLLATION

Between

COLUMN

BINARY

COMMIT

BIT

COMP, COMPRESSION

BIT_LENGTH

CONNECT

BOOLEAN — ראה BIT

CONNECTION

BOTH

CONSTRAINT, CONSTRAINTS

BY

CONTAINER

BYTE

CONTAINS

CASCADE

CONVERT

CATALOG

Count

CHAR, CHARACTER — See TEXT

COUNTER

CHAR_LENGTH

CREATE

CHARACTER_LENGTH

CURRENCY

CHECK

CURRENT_DATE

CLOSE

CURRENT_TIME

CLUSTERED

CURRENT_TIMESTAMP

COALESCE

CURRENT_USER

COLLATE

CURSOR


D

DATABASE

DISALLOW

DATE — ראה DATETIME

DISCONNECT

DATETIME

DISTINCT

DAY

DISTINCTROW

DEC, DECIMAL

DOMAIN

DECLARE

DOUBLE

DELETE

DROP

DESC


E-H

Eqv

FOREIGN

EXCLUSIVECONNECT

FROM

EXEC, EXECUTE

FROM Clause

EXISTS

GENERAL — ראה ONGBINARY

EXTRACT

GRANT

FALSE

GROUP

FETCH

GUID

FIRST

HAVING

FLOAT, FLOAT8 — ראה DOUBLE

HOUR

FLOAT4 — ראה SINGLE


I

IDENTITY

INPUT

IEEEDOUBLE — ראה DOUBLE

INSENSITIVE

IEEESINGLE — ראה SINGLE

INSERT

IGNORE

INSERT INTO

IMAGE

INT, INTEGER, INTEGER4 — ראה LONG

Imp

INTEGER1 — ראה BYTE

In

INTEGER2 — ראה SHORT

IN

INTERVAL

INDEX

INTO

INDEXCREATEDB

Is

INNER

ISOLATION


J-M

JOIN

LONGTEXT

KEY

LOWER

LANGUAGE

MATCH

LAST

Max

LEFT

MEMO — ראה LONGTEXT

Level*

Min

Like

MINUTE

LOGICAL, LOGICAL1 — ראה BIT

Mod

LONG

MONEY — See CURRENCY

LONGBINARY

MONTH

LONGCHAR


N-P

NATIONAL

Outer*

NCHAR

OUTPUT

NONCLUSTERED

OWNERACCESS

Not

PAD

NTEXT

PARAMETERS

NULL

PARTIAL

NUMBER — ראה DOUBLE

PASSWORD

NUMERIC — ראה DECIMAL

PERCENT

NVARCHAR

PIVOT

OCTET_LENGTH

POSITION

OLEOBJECT — ראה LONGBINARY

PRECISION

ON

PREPARE

OPEN

PRIMARY

OPTION

PRIVILEGES

Or

PROC, PROCEDURE

ORDER

PUBLIC


Q-S

REAL — ראה SINGLE

SMALLDATETIME

REFERENCES

SMALLINT — ראה SHORT

RESTRICT

SMALLMONEY

REVOKE

SOME

RIGHT

SPACE

ROLLBACK

SQL

SCHEMA

SQLCODE, SQLERROR, SQLSTATE

SECOND

StDev

SELECT

StDevP

SELECTSCHEMA

STRING — ראה TEXT

SELECTSECURITY

SUBSTRING

SET

Sum

SHORT

SYSNAME

SINGLE

SYSTEM_USER

SIZE


T-Z

TABLE

UPDATEOWNER

TableID*

UPDATESECURITY

TEMPORARY

UPPER

TEXT

USAGE

TIME — ראה DATETIME

USER

TIMESTAMP

USING

TIMEZONE_HOUR

VALUE

TIMEZONE_MINUTE

VALUES

TINYINT

Var

TO

VARBINARY — ראה BINARY

TOP

VARCHAR — ראה TEXT

TRAILING

VarP

TRANSACTION

VARYING

TRANSFORM

VIEW

TRANSLATE

WHEN

TRANSLATION

WHENEVER

TRIM

WHERE

TRUE

WITH

UNION

WORK

UNIQUE

Xor

UNIQUEIDENTIFIER

YEAR

UNKNOWN

YESNO — ראה BIT

UPDATE

ZONE

UPDATEIDENTITYזקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×