דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הוספת רשומה או רשומות מרובות לטבלה. פעולה זו נקראת שאילתת צירוף.

תחביר

שאילתת הוספה עבור רשומות מרובות:

INSERT INTO target [(field1[, field2[, ...]])] [IN externaldatabase]
SELECT [source.]field1[, field2[, ...]
FROM tableexpression

שאילתת הוספה עבור רשומה יחידה:

INSERT INTO target [(field1[, field2[, ...]])]
VALUES (value1[, value2[, ...])

משפט INSERT INTO מכיל את החלקים הבאים:

חלק

תיאור

target

שם הטבלה או השאילתה שאליה יש להוסיף רשומות.

field1‏, field2

שמות השדות שאליהם יש להוסיף נתונים, אם אחרי ארגומנט יעד, או אחרי שמות השדות שמהם יש לקבל נתונים, מופיע ארגומנט מקור.

externaldatabase

הנתיב אל מסד נתונים חיצוני. לקבלת תיאור של הנתיב, עיין במשפט IN.

source

שם הטבלה או השאילתה שמהם יש להעתיק רשומות.

tableexpression

שם הטבלה או הטבלאות שמהן הרשומות נוספות. ארגומנט זה יכול להיות שם טבלה יחידה, או ארגומנט מורכב שנוצר מפעולות מ- INNER JOIN‏, LEFT JOIN או RIGHT JOIN או משאילתה שמורה.

value1‏, value2

הערכים שיש להוסיף לשדות הספציפיים של הרשומה החדשה. כל ערך נוסף לשדה שתואם למיקומו של הערך ברשימה: value1 נוסף ל- field1 של הרשומה החדשה, value2 נוסף ל- field2 וכן הלאה. עליך להפריד בין הערכים באמצעות פסיק ולתחום את שדות הטקסט בסימני גרש (' ').


הערות

באפשרותך להשתמש במשפט INSERT INTO כדי להוסיף רשומה יחידה לטבלה באמצעות תחביר של שאילתת הוספה עבור רשומה יחידה, כמוצג לעיל. במקרה זה, הקוד מציין את השם והערך של כל שדה ברשומה. עליך לציין כל אחד משדות הרשומה שיש להקצות להם ערך, ולציין ערך עבור שדה זה. כאשר לא תציין כל שדה, לעמודות החסרות יתווסף ערך ברירת מחדל או Null. הרשומות נוספות לסוף הטבלה.

תוכל גם להשתמש ב- INSERT INTO כדי להוסיף ערכת רשומות מטבלה או משאילתה אחרת באמצעות פסוקית SELECT ... FROM, כמוצג לעיל בתחביר של שאילתת הוספה עבור רשומות מרובות. במקרה זה, פסוקית SELECT מציינת את השדות שיש להוסיף לטבלת היעד שצוינה.

טבלת המקור או היעד עשויה לציין טבלה או שאילתה. אם צוינה שאילתה, מנגנון מסד הנתונים של Microsoft Access יוסיף רשומות לכל הטבלאות שצוינו בשאילתה.

INSERT INTO הוא אופציונלי, אך כאשר הוא כלול, הוא מופיע לפני משפט SELECT.

אם טבלת היעד שלך מכילה מפתח ראשי, הקפד להוסיף ערכים ייחודיים, שאינם Null, לשדה או לשדות של המפתח הראשי; אחרת מנגנון מסד הנתונים של Microsoft Access לא יוסיף את הרשומות.

אם תוסיף רשומות לטבלה עם שדה 'מספור אוטומטי' וברצונך למספר מחדש את הרשומות שנוספו, אל תכלול את השדה 'מספור אוטומטי' בשאילתה. אל תכלול את השדה 'מספור אוטומטי' בשאילתה אם ברצונך לשמור על הערכים המקוריים מהשדה.

השתמש בפסוקית IN כדי להוסיף רשומות לטבלה במסד נתונים אחר.

כדי ליצור טבלה חדשה, השתמש במשפט SELECT... INTO במקום ליצור שאילתת יצירת טבלה.

כדי לגלות אילו רשומות יתווספו לפני שתפעיל את שאילתת ההוספה, תחילה בצע והצג את התוצאות של שאילתת בחירה שמשתמש באותם קריטריוני בחירה.

שאילתת הוספה מעתיקה רשומות מטבלה אחת או יותר לטבלה אחרת. הטבלאות שמכילות את הרשומות שהוספת אינן מושפעות משאילתת ההוספה.

במקום להוסיף רשומות קיימות מטבלה אחרת, באפשרותך לציין את הערך של כל שדה ברשומה חדשה יחידה באמצעות הפסוקית VALUES. אם תשמיט את רשימת השדות, הפסוקית VALUES חייבת לכלול ערך עבור כל שדה בטבלה; אחרת, פעולת INSERT תיכשל. השתמש במשפט INSERT INTO נוסף עם פסוקית VALUES עבור כל רשומה נוספת שברצונך ליצור.זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×