נובמבר 2014 5.0.8308.834 עדכון מצטבר עבור 2013 שרת Lync, שרת רכיבי אינטרנט

עבוד בכל מקום מכל מכשיר באמצעות Microsoft 365

שדרג ל-Microsoft 365 כדי לעבוד בכל מקום באמצעות התכונות והעדכונים האחרונים.

שדרג עכשיו

מאמר זה מתאר הבעיה בשרת של רכיבי אינטרנט 2013 שרת של Microsoft Lync שתוקנה בעדכון המצטבר מיום 2014 בנובמבר. מספר הגירסה של עדכון זה היא 5.0.8308.834.

להנפיק העדכון המצטבר פותר

עדכון מצטבר פותר את הבעיה הבאה:

3014834 Lync Web App המשתמשים יתנתקו לפגישה וידאו במכשיר Mac בסביבה 2013 שרת Lync
עדכון מצטבר זה פותר גם את הבעיות שפורטו בעבר במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

 • 2995718 בספטמבר 2014 5.0.8308.815 עדכון מצטבר עבור 2013 שרת Lync, רכיבי שרת אינטרנט

 • 2937297 באוגוסט 2014 5.0.8308.738 עדכון מצטבר עבור 2013 שרת Lync, רכיבי שרת אינטרנט

 • תיאור 2905042 של 5.0.8308.577 של העדכון המצטבר עבור 2013 שרת Lync, לרכיבי אינטרנט: בינואר 2014

 • תיאור 2881688 של 5.0.8308.556 של העדכון המצטבר עבור 2013 שרת Lync, לרכיבי אינטרנט: אוקטובר 2013

 • תיאור 2835435 של 5.0.8308.420 של העדכון המצטבר עבור 2013 שרת Lync, לרכיבי אינטרנט: יולי 2013

 • תיאור 2781564 של 5.0.8308.291 של העדכון המצטבר עבור 2013 שרת Lync, לרכיבי אינטרנט: פברואר 2013

כיצד להתקין את העדכון

כדי להתקין את העדכון המצטבר עבור 2013 שרת Lync, שרת רכיבי אינטרנט, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: תוכנית ההתקנה של העדכונים שרת

מתקין העדכון המצטבר של השרת מחיל את כל העדכונים עבור תפקיד השרת המתאים בפעולה אחת. כדי להשתמש מתקין העדכון המצטבר של השרת, בצע את הפעולות הבאות.

הערה אם בקרת חשבון משתמש (UAC) מופעלת, עליך להפעיל את מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות הרשאות מלאות כדי לוודא כי כל העדכונים מותקנים כראוי.

 1. הורד את מתקין העדכון המצטבר של השרת.

 2. הפעל מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות ממשק המשתמש (UI) או באמצעות שורת פקודה.

  הערה כאשר תלחץ על התקנת עדכונים, ממשק המשתמש מציין אילו עדכונים מותקנים.

  כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה, הפעל את הפקודה הבאה:

  LyncServerUpdateInstaller.exe הערות הטקסט הבא מתאר את הפרמטרים שבהם באפשרותך להשתמש יחד עם הפקודה LyncServerUpdateInstaller.exe :

  • האפשרות /silentmode מחילה את כל העדכונים הישימים ברקע.

  • האפשרויות /silentmode /forcereboot יחד חלות על כל העדכונים הישימים ברקע. בנוסף, הם באופן אוטומטי להפעיל מחדש את השרת בסוף תהליך ההתקנה אם יש צורך בכך.

  • האפשרות /extractall מחלץ את העדכונים מתוך תוכנית ההתקנה ולאחר מכן שומר את העדכונים בתיקיית משנה ששמה "ו'נשלף" בתיקייה שממנה הפעלת הפקודה.

אחרי שתפעיל את Lync המצטבר עדכון המתקין של שרת, עליך לעדכן את כל שרתי ה-עורפי ישים. להוציא כיצד לעדכן את השרתים עורפי.

שיטה 2: Microsoft Update

העדכון זמין גם באתר האינטרנט של Microsoft Update .

הערה לאחר שתתקין עדכון זה באמצעות Microsoft Update, עליך לעדכן את מסדי הנתונים בשרתים העורפיים. להוציא כיצד לעדכן את מסדי הנתונים בשרתים העורפיים.

דרישות מוקדמות

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון מצטבר זה.

מידע בנושא רישום

כדי להשתמש באחד העדכונים בחבילה זו, אין לך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון מצטבר זה מחליף את העדכון המצטבר 5.0.8308.815 עבור 2013 שרת Lync, שרת רכיבי האינטרנט.

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה מצטבר.

עדכן מידע אודות התקנה של חבילה

כדי להתקין את חבילת עדכון מצטבר זה, להתקין את חבילת WebComponents.msp במחשבים שפועל בהם אחד מתפקידי השרת הבאות:

 • 2013 שרת Lync - Server Standard Edition

 • שרת חזיתי של 2013 שרת Lync - Enterprise Edition-

 • 2013 שרת Lync - שרת במאי

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

לעתים, כאשר תנסה להסיר את ההתקנה של עדכון מצטבר זה, תתבקש לספק תקליטור המקור. אם אופן פעולה זה מתרחש, הכנס את תקליטור המקור, או ספק את הנתיב בו ניתן למצוא את קבצי המקור.

לאחר שתסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, Internet Information Services (IIS) יפסיקו לפעול. בעיה זו מתרחשת מאחר שהקובץ ApplicationHost.config הוא שונה בעת הסרת התקנה של חבילת עדכון מצטבר זה.

הערה הקובץ ApplicationHost.config ממוקם בספריה הבאה:

%Windir%\System32\inetsrv\config\השינויים הבאים חלים על הקובץ ApplicationHost.config:

 • ערכים כפולים נוצרים בסעיפים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות.

  לאחר שתסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, בשני הסעיפים להיראות כך: < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 • הערכים הבאים נוצרים לפני ה < / תצורה > תג בסוף הקובץ:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הסר את הערכים הכפולים בשני המקטעים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות. לאחר שתעשה זאת, בשני הסעיפים להיראות כך: < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. מחק את הערכים הבאים בסוף הקובץ ApplicationHost.config:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

 3. שמור את הקובץ ApplicationHost.config, ולאחר מכן להפעיל מחדש את IIS.

הגירסה העולמית של עדכון מצטבר זה משתמש חבילת Microsoft Windows Installer כדי להתקין את העדכון המצטבר. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC) בטבלה הבאה. כשאתה צופה בפרטי הקובץ, התאריך הומר לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

לאחר התקנת העדכון המצטבר, הגירסה הגלובלית של עדכון מצטבר זה כוללת את תכונות הקובץ, או גירסה מאוחרת יותר של מאפייני הקובץ, המנויים בטבלה הבאה:

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Ext_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Ext_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Ext_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Ext_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Ext_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Ext_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Ext_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_autodiscover_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

24-Oct-2014

2:26

x86

File_autodiscover_ext_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-2013

6:58

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_jquery

לא ישים

96,488

24-Oct-2014

2:26

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_script

לא ישים

1,686

03-Dec-2013

19:34

לא ישים

File_autodiscover_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

24-Oct-2014

2:26

x86

File_autodiscover_int_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-2013

6:58

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_jquery

לא ישים

96,488

24-Oct-2014

2:26

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_script

לא ישים

1,686

03-Dec-2013

19:34

לא ישים

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

6:17

x86

File_autodiscover_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

2,606

13-Mar-2013

9:13

לא ישים

File_autodiscover_virtualdir_web_int.config

לא ישים

2,605

13-Mar-2013

9:13

לא ישים

File_bigfin_lscpapp_xap

לא ישים

1,354,091

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

לא ישים

70,873

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

לא ישים

109,285

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

לא ישים

70,269

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

לא ישים

71,347

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

לא ישים

69,751

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

לא ישים

70,203

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

לא ישים

68,666

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

לא ישים

70,371

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

לא ישים

75,209

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

לא ישים

67,943

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

לא ישים

68,020

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

5.0.8308.556

62,224

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

5.0.8308.556

62,216

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

5.0.8308.556

62,736

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

5.0.8308.556

62,224

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

5.0.8308.556

63,248

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

5.0.8308.556

62,224

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

5.0.8308.556

61,712

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

5.0.8308.556

64,264

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

5.0.8308.556

61,200

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

5.0.8308.556

61,200

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll

5.0.8308.556

495,760

15-Sep-2013

20:28

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

5.0.8308.556

575,600

15-Sep-2013

20:28

x86

File_ext_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

10:34

לא ישים

File_ext_conference.aspx

לא ישים

14,959

04-Sep-2013

15:54

לא ישים

File_ext_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

6:16

x86

File_ext_conferenceproxy.aspx

לא ישים

1,092

04-Sep-2013

15:54

לא ישים

File_ext_conference_web.config

לא ישים

1,275

15-Sep-2013

18:17

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-2013

8:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-2013

8:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,261

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

04-Sep-2013

15:54

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,345

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,019

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,981

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,902

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,798

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,503

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,138

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

671

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

13-Mar-2013

9:10

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

5:58

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_ext_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

536,146

03-Dec-2013

19:35

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,382

06-Jun-2014

5:08

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

10:08

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,303,302

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

56,157

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

55,556

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_ext_default.aspx

לא ישים

46,868

06-Jun-2014

4:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

15-Sep-2013

18:19

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,398

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_launch.js

לא ישים

57,516

04-Jun-2014

2:31

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres

5.0.8308.726

663,592

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.726

214,104

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.726

190,568

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.726

231,000

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.726

233,048

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.726

187,480

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.726

182,872

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.726

193,624

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.726

244,824

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.726

179,800

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.726

189,016

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.726

181,848

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.726

183,896

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.726

221,272

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.726

182,360

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.726

195,160

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.726

186,968

06-Jun-2014

6:23

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.726

199,256

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.726

266,840

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.726

191,576

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.726

182,360

06-Jun-2014

6:23

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.726

205,912

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.726

225,880

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.726

194,136

06-Jun-2014

6:17

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.726

187,480

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.726

232,024

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:23

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.726

181,848

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.726

232,536

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.726

185,944

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.726

189,016

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.726

225,896

06-Jun-2014

6:23

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.726

184,936

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.726

261,720

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.726

185,944

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.726

233,560

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.726

189,544

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.726

205,400

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.726

176,216

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.726

176,216

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_ext_lwa_bin_preauth

5.0.8308.577

237,280

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_doughboy_36x36

לא ישים

429

03-Dec-2013

19:35

לא ישים

File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36

לא ישים

1,351

03-Dec-2013

19:35

לא ישים

File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_ext_lwa_plugins

לא ישים

7,761,920

06-Sep-2014

8:40

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_32

לא ישים

7,811,072

06-Sep-2014

11:50

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_64

לא ישים

8,744,960

06-Sep-2014

11:52

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,898,922

24-Oct-2014

2:25

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,968,448

06-Sep-2014

9:16

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

536,146

03-Dec-2013

19:35

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,194,360

06-Jun-2014

5:10

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

79,737

06-Sep-2014

10:41

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,131

06-Sep-2014

10:44

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

10:08

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,400

06-Jun-2014

5:10

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,242,270

06-Jun-2014

5:10

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,284,281

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

586,122

06-Sep-2014

10:47

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

150,358

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

150,422

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_ext_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

16,184

03-Dec-2013

19:35

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,521

04-Jun-2014

2:31

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.726

900,760

06-Jun-2014

6:06

x86

File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

11:31

x86

File_ext_myutilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

15:17

לא ישים

File_ext_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

לא ישים

2,333

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

לא ישים

2,199

13-Mar-2013

6:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

לא ישים

2,265

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

לא ישים

2,249

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

לא ישים

2,537

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

לא ישים

2,333

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

לא ישים

2,289

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

לא ישים

2,429

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

לא ישים

2,469

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_ext_reachclient.css

לא ישים

13,531

04-Sep-2013

15:54

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

11:17

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

11:19

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

11:20

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

31-May-2013

12:14

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

7:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

7:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

לא ישים

13,531

04-Sep-2013

15:54

לא ישים

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

15:17

לא ישים

File_ext_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

20:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

20:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_ext_uploadform_html

לא ישים

3,510

04-Jun-2014

2:31

לא ישים

File_ext_utilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

15:17

לא ישים

File_ext_webcontainerframe_html

לא ישים

8,789

04-Jun-2014

2:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.726

302,744

06-Jun-2014

6:23

x86

File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:24

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:25

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_default.aspx

לא ישים

9,639

04-Jun-2014

2:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

11:29

x86

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,692

06-Jun-2014

4:00

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

24-Oct-2014

2:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

24-Oct-2014

2:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

24-Oct-2014

2:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

24-Oct-2014

2:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

24-Oct-2014

2:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

24-Oct-2014

2:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

24-Oct-2014

2:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

15:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_web.config

לא ישים

1,262

13-Mar-2013

8:58

לא ישים

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.556

1,203,880

15-Sep-2013

20:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.web.common.dll

5.0.8308.420

35,520

31-May-2013

12:09

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

5.0.8308.301

281,752

13-Mar-2013

11:30

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.userpin.dll

5.0.8308.420

1,432,240

31-May-2013

12:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

5.0.8308.726

3,342,488

06-Jun-2014

6:15

x64

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_groupexpansion_virtualdir_web.config

לא ישים

5,124

06-Jun-2014

4:06

לא ישים

File_groupexpansion_virtualdir_web_int.config

לא ישים

5,354

06-Jun-2014

4:06

לא ישים

File_int_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

10:34

לא ישים

File_int_conference.aspx

לא ישים

14,959

04-Sep-2013

15:54

לא ישים

File_int_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

6:16

x86

File_int_conferenceproxy.aspx

לא ישים

1,092

04-Sep-2013

15:54

לא ישים

File_int_conference_web.config

לא ישים

1,276

15-Sep-2013

18:17

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-2013

8:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-2013

8:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,261

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

04-Sep-2013

15:54

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,345

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,019

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

31-May-2013

10:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,981

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,902

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,798

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,503

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,138

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

671

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

13-Mar-2013

9:10

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

5:58

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

18:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

18:01

לא ישים

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_int_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

536,146

03-Dec-2013

19:35

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,382

06-Jun-2014

5:08

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

10:08

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,303,302

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

56,157

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

55,556

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_int_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_int_default.aspx

לא ישים

46,868

06-Jun-2014

4:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

15-Sep-2013

18:19

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,398

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_launch.js

לא ישים

57,516

04-Jun-2014

2:31

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres

5.0.8308.726

663,592

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.726

214,104

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.726

190,568

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.726

231,000

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.726

233,048

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.726

187,480

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.726

182,872

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.726

193,624

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.726

244,824

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.726

179,800

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.726

189,016

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.726

181,848

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.726

183,896

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.726

221,272

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.726

182,360

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.726

195,160

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.726

186,968

06-Jun-2014

6:23

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.726

199,256

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.726

266,840

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.726

191,576

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.726

182,360

06-Jun-2014

6:23

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.726

205,912

06-Jun-2014

6:19

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.726

225,880

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.726

194,136

06-Jun-2014

6:17

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.726

187,480

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.726

232,024

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:23

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.726

181,848

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.726

232,536

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:21

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.726

185,944

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.726

189,016

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.726

225,896

06-Jun-2014

6:23

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.726

184,936

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.726

261,720

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.726

185,944

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.726

233,560

06-Jun-2014

6:22

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.726

189,544

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.726

205,400

06-Jun-2014

6:18

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.726

176,216

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.726

176,216

06-Jun-2014

6:20

לא ישים

File_int_lwa_bin_preauth

5.0.8308.577

237,280

03-Dec-2013

18:03

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_int_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_int_lwa_images_doughboy_36x36

לא ישים

429

03-Dec-2013

19:35

לא ישים

File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36

לא ישים

1,351

03-Dec-2013

19:35

לא ישים

File_int_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_int_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_int_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_int_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_int_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-2013

7:00

לא ישים

File_int_lwa_plugins

לא ישים

7,761,920

06-Sep-2014

8:40

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_int_lwa_plugins_32

לא ישים

7,811,072

06-Sep-2014

11:50

לא ישים

File_int_lwa_plugins_64

לא ישים

8,744,960

06-Sep-2014

11:52

לא ישים

File_int_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,898,922

24-Oct-2014

2:25

לא ישים

File_int_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,968,448

06-Sep-2014

9:16

לא ישים

File_int_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

536,146

03-Dec-2013

19:35

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,194,360

06-Jun-2014

5:10

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

79,737

06-Sep-2014

10:41

לא ישים

File_int_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,131

06-Sep-2014

10:44

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

10:08

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,400

06-Jun-2014

5:10

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,242,270

06-Jun-2014

5:10

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,284,281

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

586,122

06-Sep-2014

10:47

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

150,358

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

150,422

06-Jun-2014

5:11

לא ישים

File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_int_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

5:12

לא ישים

File_int_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

16,184

03-Dec-2013

19:35

לא ישים

File_int_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,521

04-Jun-2014

2:31

לא ישים

File_int_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.726

900,760

06-Jun-2014

6:06

x86

File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

11:31

x86

File_int_myutilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

15:17

לא ישים

File_int_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-2013

8:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

לא ישים

2,333

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

לא ישים

2,199

13-Mar-2013

6:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

לא ישים

2,265

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

לא ישים

2,249

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

לא ישים

2,537

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

לא ישים

2,333

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

לא ישים

2,289

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

לא ישים

2,199

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

לא ישים

2,429

28-Oct-2014

11:06

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

לא ישים

2,469

28-Oct-2014

11:05

לא ישים

File_int_reachclient.css

לא ישים

13,531

04-Sep-2013

15:54

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

11:17

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

11:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

11:19

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

11:20

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

31-May-2013

12:14

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

7:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

7:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

לא ישים

13,531

04-Sep-2013

15:54

לא ישים

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

15:17

לא ישים

File_int_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-2013

6:59

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

20:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

20:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

לא ישים

File_int_uploadform_html

לא ישים

3,510

04-Jun-2014

2:31

לא ישים

File_int_utilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

15:17

לא ישים

File_int_webcontainerframe_html

לא ישים

8,789

04-Jun-2014

2:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.726

302,744

06-Jun-2014

6:23

x86

File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:24

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:29

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:25

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

לא ישים

File_int_webscheduler_default.aspx

לא ישים

9,639

04-Jun-2014

2:31

לא ישים

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

11:29

x86

File_int_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,692

06-Jun-2014

4:00

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

24-Oct-2014

2:16

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

24-Oct-2014

2:16

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

24-Oct-2014

2:16

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

24-Oct-2014

2:16

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

24-Oct-2014

2:17

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

24-Oct-2014

2:17

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

24-Oct-2014

2:17

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

15:17

לא ישים

File_int_webscheduler_web.config

לא ישים

1,263

13-Mar-2013

8:58

לא ישים

File_mcx_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

12:13

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

6:17

x86

File_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

12:13

x86

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

12:11

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

12:11

x86

File_servercommon.ws.dll

5.0.8308.420

802,928

31-May-2013

12:07

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_ucwa_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

24-Oct-2014

2:26

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.834

2,628,872

28-Oct-2014

11:03

x86

File_ucwa_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

24-Oct-2014

2:26

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.834

2,628,872

28-Oct-2014

11:03

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

5,065

31-May-2013

10:14

לא ישים

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

לא ישים

5,070

31-May-2013

10:14

לא ישים

File_webticket_web_ext.config

לא ישים

10,170

13-Mar-2013

8:59

לא ישים

File_webticket_web_int.config

לא ישים

10,400

13-Mar-2013

8:59

לא ישים

Int_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Int_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Int_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Int_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Int_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Int_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Int_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Int_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Int_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Int_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Int_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Int_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

28-Oct-2014

11:07

לא ישים

Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,923

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

10,563

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,923

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

28-Oct-2014

11:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

10,563

28-Oct-2014

11:08

לא ישים


הפניות

ראה מידע כללי על המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft.

קבל את העדכון המצטבר העדכני ביותר עבור 2013 שרת Lync.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×