היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

סוכנויות טריבונדריה של ספרד פורסם ב 17מאי 2019 אימות חדש ו מסמך שגיאה ב- "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" (SII) אשר ייכנס לתוקף מה- 1באוקטובר 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores a partir del 01-10-2019).

מ- 1st בחודש יולי הבדיקות החדשות זמינות בסביבות הבדיקה של SII.

כדי להתאים כמה בכללי האימות החדשים שעקבו אחר תצורות דיווח אלקטרוני מעודכנים וזמינים להורדה מספריית הנכסים המשותפים של LCS:

  • חשבונית SII מונפקת Format (ES).version.61.28

  • התקבלה חשבונית SII Format (ES).version.51.25

למד עוד כיצד כדי להוריד תצורות דיווח אלקטרוני:

https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

גירסאות חדשות של תצורות דיווח אלקטרוניות שהופצו עבור השינוי הנוכחי יכולות להיות מיובא ומשמש בגירסאות הבאות של Dynamics 365 for Finance ו- פעולות: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 ואילך.

סקירה

פרק זה מתאר אימותים ושגיאות חדשים שהוצגו על ידי Agencia Tribunaria של ספרד ב SII אשר כניסה לתוקף מה- 1 באוקטובר 2019:

סמלי Libro de emitidas (הונפקו חשבוניות)

שדות

אימות

משפיעה על

מלונות > ב-> המערכת

1. מותר להשתמש רק בערכים 0%, 4%, 10% ו- 21%.

2. אם ערכי FechaOperacion <= 2012 הם 7%, 8%, 16% ו- 18% מותר.

יש להשתמש רק בערכי תעריפים מותרים לפי קודי מע"מ לדיווח על עסקאות מס ל- SII מהחברה.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. מותר להשתמש רק בערכים 5.2%, 1.4%, 0.5% ו- 1.75%.

2.אם FechaOperacion <= 2012, 1% ו- 4% מותרים.

רק ערכים מותרים של תעריפים לפי קודי חיוב של Equivalence חייבים כדי שעסקאות מס ידווחו ל- SII מהחברה.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

אם ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/- 1% של BaseImponible (+/- 10 אירו (10)

CuotaRecargoEquivalencia value must be controlled by user on transaction רגע פרסום. הערך שפורסם ידווח.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" ו- single

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia שונה מ- 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: חובה ו- <> 0.

CuotaRepercutida: הכרחי (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5) ו- יש לאמת (אלא אם TipoRectificativa = "I" או סוג חשבונית F2, F4 ו- R5) כי:

אם ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida ו- BaseImponible חייב לכלול את אותו סימן.

אם [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- 1% מתוך [BI] (+/- €10).

אם [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- €10 .

אם ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida ו- BaseImponible חייב לכלול את אותו סימן.

אם [BI to cost] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- 1% מתוך [BI to cost] (+/- €10) .

אם [BI to cost] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- €10.

הערך CuotaRepercutida חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש בטרנזקציה רגע פרסום. הערך שפורסם ידווח.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" ומספר ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

מספר ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - תרחיש לא נתמך.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" ו- single

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia שהוא 03 או 05 או 09

- ImporteTotal: חובה

אם BaseImponible = 0 אמת את זה:

- TipoImpositivo: ריק או אפס.

- CuotaRepercutida: שדה ריק או אפס.

אם BaseImponible <> 0, אמת את זה:

- TipoImpositivo: חובה ו- <> 0

- CuotaRepercutida: שדה חובה (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5) ויש לאמת אותו (אלא אם TipoRectificativa = "I" או סוג החשבונית F2, F4 ו- R5) ש: 

ל- CuotaRepercutida ול- BaseImponida חייב להיות אותו סימן.

אם [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% מתוך [BI] (+/- €10).

אם [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10.

הערך CuotaRepercutida חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש בטרנזקציה רגע פרסום. הערך שפורסם ידווח.

ברמת הדיווח נוסף התנאי הבא: IF(TipoNoExenta=S1 ו- ClaveRegimenEspecialOTrascendencia in (03, 05, 09) ו- BaseImponible = 0) לאחר מכן, TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

כאשר TipoNoExenta=S2, אמת כי:

- TipoImpositivo = 0. (אינו מותר ריק).

- CuotaRepercutida = 0. (אינו מותר ריק).

הערך "S2" מתייחס לטרנזקציות של חיוב הפוך. אם טרנזקציית המס מתפרסמה כתשלום הפוך, היא חייבת להיות פורסם עם TaxRate = 0, אחרת אימות לא יועבר כ TipoImpositivo ו- CuotaRepercutida לא יהיו שווים ל- 0.00. פריט זה חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש ברגע פרסום טרנזקציה.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" ו - single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia שונה מ- 03, 05, 09, 16

-לפחות שתי שורות פירוט.

-TipoImpositivo: שדה השלמה הכרחי (0 מותר).

- שורת פרטים אחת לפחות עם TipoImpositivo = 0.

- לפחות שורה אחת עם TipoImpositivo <> 0.

- CuotaRepercutida: If TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

- אם TipoImpositivo <> 0, חובה (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5).

אם TipoRectificativa <> "I", הקלד חשבונית <> F2, F4 או R5 וכל ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 מאמתים את זה:

ל- CuotaRepercutida ול- BaseImponida חייב להיות אותו סימן.

אם [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% מתוך [BI] (+/- €10).

אם [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10.

- אם TipoImpositivo <> 0 וכל אחד מ ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: הכרחי (למעט סוג חשבונית F2, F4 ו- R5).

הערך CuotaRepercutida חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש בטרנזקציה רגע פרסום. הערך שפורסם ידווח.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" ו - single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia שהוא 03 או 05 או 09

-לפחות שתי שורות פירוט.

- TipoImpositivo: ריק או 0.

- לפחות שורה אחת עם TipoImpositivo = 0.

ריק או 0.

הערך "S3" מתייחס למקרה כאשר יש חיוב הפוך אחד לפחות טרנזקציה וטרנזקציית חיוב אחת לפחות שאינה הפוכה. אם טרנזקציית המס מתפרסמה כתשלום הפוך, היא חייבת להיות פורסם עם TaxRate = 0, אחרת אימות לא יועבר כ TipoImpositivo ו- CuotaRepercutida לא יהיו שווים ל- 0.00. פריט זה חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש ברגע פרסום טרנזקציה.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" ומספר ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

מספר ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - תרחיש לא נתמך.

DesgloseTipoOperacion

- לא נכלל כאשר DesgloseFactura מדווח.

- חייב להופיע לפחות PrestacionServicios ו/ או Entrega אחד.

- אם PrestacionServicios ו/ או בלוקים של Entrega הושלמו בו-זמנית, ה- TipoNoExenta S1, S2 ו- S3 תיודיע באופן עצמאי על כל אחד מהם.

- אותם אימותים יחולו על כל אחד מהבלוקים באופן עצמאי

ביישום הנוכחי <DesgloseFactura> מושבת תמיד, כלומר, <DesgloseTipoOperacion> תמיד להיות מדווח.

TipoComunicacion="A5" או "A6"

אימות השדה <TipoFactura> בספר ההנפקה

הערכים "A5" ו- "A6" אינם נמצאים בטווח היישום הנוכחי.

בספר החשבוניות שהונפקו ClaveRegimenEspecialOTranscedencia הנוסחה = 06

TipoFactura חייב להיות שונה מ- F2, "F4" או "R5"

הערכים של ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ו- TipoFactura הם נשלט על-ידי המשתמש במהלך הכנת נתונים לדיווח.

בספר החשבוניות שהונפקו על<BaseImponibleACoste>

BaseImponibleACosteהכרחי אם ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

בדיקה מסופקת ברמת הדוח.

בספר החשבוניות שהונפקו על<ImporteTotal>

1. חובה אם "קיימת שורה אחת בלבד DetalleIVA ו- BaseImponible= 0 ו- TipoFactura= "F2" או "F4" או "R5".

2. חובה אם ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" או "03" או "09".

המערכת בודקת את רמת הדוח: תג ImporteTotal– הוא תמיד דיווח.

Libro de recibidas (החשבוניות התקבלו)

<טיפומיפוסיטיבו> <InversionSujetoPasivo>

- מותר להזין ערכים 0%, 4%, 10% ו- 21% בלבד

- אם ערכי FechaOperacion <= 2012 7%, 8%, 16% ו- 18% מותרים

יש להשתמש רק בערכי תעריפים מותרים לפי קודי מע"מ לדיווח על עסקאות מס ל- SII מהחברה.

<טיפומיפוסיטיבו> <DesgloseIVA>

- חובה אם CuotaSoportada הושלמה בסיס <> 0

- מותר להזין ערכים 0%, 4%, 10% ו- 21% בלבד

- אם FechaOperacion <= 2012 TipoImpositivo 7%, 8%, 16% and 18% מותרים

יש להשתמש רק בערכי תעריפים מותרים לפי קודי מע"מ לדיווח על עסקאות מס ל- SII מהחברה.

בדיקת TipoImpositivo מסופקת ברמת הדוח - יש לדווח כאשר BaseImponible <> 0.

<' קווטהסופורטדה> ' <InversionSujetoPasivo>

CuotaSoportada ו- BaseImponible חייבים להיות זהים סימן.

אם [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% מתוך [BI] (+/- €10 ).

אם [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10.

הערך CuotaSoportada חייב להיות נשלט על-ידי המשתמש ברגע פרסום טרנזקציה. פורסם הערך ידווח.

<ImporteCompensacionREAGYP > - <DesgloseIVA>

ImporteCompensacionREAGYP נמצא מחוץ לטווח היישום הנוכחי.

<NumSerieFacturaEmisor> ב- TipoFactura ="F5" ו- "LC"

1. אם TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor חייב לכלול את התבנית של מספר הזיהוי DUA

AA, שתי הספרות האחרונות של שנת הלכידה של DUA PP, Country of DUA: היינו מודים כל קוד ISO, לא רק ספרד. 00RR, מצגת שדה AAAAA, "מספור רציף" בתוך אתר המצגת D, ספרת אימות

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. אם TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor חייב לכלול את התבנית של הפירוקים המשלים of Aduanas: It should start with LC, A01 or A02

NumSerieFacturaEmisor - מספר סידרה מספר+ חשבונית. שמזהים את חשבונית מונפקת

רצפי מספרים עבור מסמכים שיש לדווח עליהם כ- TipoFactura ="F5" ו- "LC" חייבים להיות מוגדרים בהתאם ל דרישת SII. מספר החשבונית ידווח ל- SII עם המספר מוגדר במהלך פרסום.

<קאוטהזיה>

1.אם כל סכומי השורות של CuotaSoportada הם חיוביים, אימות כי: CuotaDeducible ≤ של CuotaSoportada +1 אירו. (לא יחול כאשר ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ותאריך ההגשה היא פחות מ- 1.1.19 או ClaveRegimenEspecialOTranscedencia הוא 02 או 13)

2.אם לקוטה-סופורטדה יש קו חיובי כמה שלילי, (זה לא יחול כאשר ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ותאריך ההגשה קטן מ- 1.1.19 או משטר המפתח הוא 02 או 13) אמת זאת. CuotaDucucible ≤ סכום חיובי של CuotaSoportada + אירו אחד. (אל ת לקחת בחשבון את המיכסות הנתמכות השלילית).

3. אם ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, validate that: CuotaDeducible = 0.

4.אם הוא מצוין כ ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, אמת כי:

[CuotaDeducible] <= [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 אירו.

Check is provided on report level: CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

בדיקה מסופקת ברמת הדוח: אם ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible ידווח כ- "0.00".


זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×