עדכון אבטחה עבור Windows מוטבע קומפקטי 7: מרץ 2020

עדכון אבטחה זמין עבור Windows מוטבע דחוס 7. עדכון זה פותר את בעיות האבטחה המתוארות במאמרים הבאים:

מידע אודות עדכוני תוכנה

הורדת מידע

עדכון חודשי זה המוטבע ב-Windows 7 חודשי (מרץ 2020) זמין כעת מ-Microsoft. כדי להוריד את העדכון, עבור אל מרכז השותפים של ההתקן (DPC).

דרישות מוקדמות

עדכון זה נתמך רק אם כל העדכונים הקודמים עבור מוצר זה מותקנים.

דרישה להפעלה מחדש

לאחר החלת עדכון זה, עליך לבצע גירסת build נקיה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • בתפריט Build , בחר פתרון נקיולאחר מכן בחר באפשרות build פתרון.

  • בתפריט Build , בחר באפשרות בנה מחדש פתרון.

אין עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכונים אחרים.

פרטי הקובץ

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם הטיה הנוכחית של זמן שמירת האור (DST). בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות בקבצים.

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

נתיב

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

110,592

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ccfgsvc.map

Not Applicable

63,894

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

25,751

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Keyiso.dll

Not Applicable

40,960

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Keyiso.map

Not Applicable

24,633

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Keyiso.rel

Not Applicable

16,297

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ncrypt.dll

Not Applicable

307,200

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ncrypt.map

Not Applicable

169,466

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ncrypt.rel

Not Applicable

94,452

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

192,512

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ccfgsvc.map

Not Applicable

89,453

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

31,261

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Keyiso.dll

Not Applicable

49,152

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Keyiso.map

Not Applicable

26,127

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Keyiso.rel

Not Applicable

16,500

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ncrypt.dll

Not Applicable

434,176

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ncrypt.map

Not Applicable

173,324

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ncrypt.rel

Not Applicable

97,584

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

94,208

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ccfgsvc.map

Not Applicable

43,616

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

14,934

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Keyiso.dll

Not Applicable

32,768

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Keyiso.map

Not Applicable

12,481

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Keyiso.rel

Not Applicable

12,034

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ncrypt.dll

Not Applicable

237,568

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ncrypt.map

Not Applicable

118,644

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ncrypt.rel

Not Applicable

71,107

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

110,592

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ccfgsvc.map

Not Applicable

63,894

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

25,751

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Keyiso.dll

Not Applicable

40,960

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Keyiso.map

Not Applicable

24,633

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Keyiso.rel

Not Applicable

16,297

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ncrypt.dll

Not Applicable

307,200

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ncrypt.map

Not Applicable

169,465

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ncrypt.rel

Not Applicable

94,452

19-Mar-2020

16:46

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

192,512

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ccfgsvc.map

Not Applicable

89,453

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

31,261

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Keyiso.dll

Not Applicable

49,152

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Keyiso.map

Not Applicable

26,127

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Keyiso.rel

Not Applicable

16,500

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ncrypt.dll

Not Applicable

434,176

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ncrypt.map

Not Applicable

173,324

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ncrypt.rel

Not Applicable

97,584

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

94,208

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ccfgsvc.map

Not Applicable

43,616

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

14,934

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Keyiso.dll

Not Applicable

32,768

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Keyiso.map

Not Applicable

12,481

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Keyiso.rel

Not Applicable

12,034

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ncrypt.dll

Not Applicable

237,568

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ncrypt.map

Not Applicable

118,644

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ncrypt.rel

Not Applicable

71,107

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

110,592

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ccfgsvc.map

Not Applicable

63,893

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

25,751

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Keyiso.dll

Not Applicable

40,960

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Keyiso.map

Not Applicable

24,633

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Keyiso.rel

Not Applicable

16,297

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.dll

Not Applicable

307,200

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.map

Not Applicable

169,466

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.rel

Not Applicable

94,452

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

192,512

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ccfgsvc.map

Not Applicable

89,452

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

31,261

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Keyiso.dll

Not Applicable

49,152

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Keyiso.map

Not Applicable

26,127

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Keyiso.rel

Not Applicable

16,500

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ncrypt.dll

Not Applicable

434,176

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ncrypt.map

Not Applicable

173,324

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ncrypt.rel

Not Applicable

97,584

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

94,208

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ccfgsvc.map

Not Applicable

43,616

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

14,934

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Keyiso.dll

Not Applicable

32,768

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Keyiso.map

Not Applicable

12,481

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Keyiso.rel

Not Applicable

12,034

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.dll

Not Applicable

237,568

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.map

Not Applicable

118,644

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.rel

Not Applicable

71,107

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

147,456

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ccfgsvc.map

Not Applicable

62,338

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

103,036

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Keyiso.dll

Not Applicable

40,960

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Keyiso.map

Not Applicable

24,061

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Keyiso.rel

Not Applicable

32,334

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ncrypt.dll

Not Applicable

389,120

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ncrypt.map

Not Applicable

165,936

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ncrypt.rel

Not Applicable

311,082

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

217,088

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ccfgsvc.map

Not Applicable

87,813

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

133,834

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Keyiso.dll

Not Applicable

49,152

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Keyiso.map

Not Applicable

25,555

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Keyiso.rel

Not Applicable

37,902

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ncrypt.dll

Not Applicable

491,520

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ncrypt.map

Not Applicable

169,878

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ncrypt.rel

Not Applicable

359,106

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

118,784

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ccfgsvc.map

Not Applicable

42,201

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

69,280

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Keyiso.dll

Not Applicable

36,864

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Keyiso.map

Not Applicable

11,989

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Keyiso.rel

Not Applicable

20,879

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ncrypt.dll

Not Applicable

294,912

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ncrypt.map

Not Applicable

114,861

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ncrypt.rel

Not Applicable

222,777

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

147,456

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ccfgsvc.map

Not Applicable

62,337

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

103,036

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Keyiso.dll

Not Applicable

40,960

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Keyiso.map

Not Applicable

24,061

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Keyiso.rel

Not Applicable

32,334

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ncrypt.dll

Not Applicable

389,120

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ncrypt.map

Not Applicable

165,937

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ncrypt.rel

Not Applicable

311,082

19-Mar-2020

16:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

217,088

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ccfgsvc.map

Not Applicable

87,814

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

133,834

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Keyiso.dll

Not Applicable

49,152

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Keyiso.map

Not Applicable

25,555

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Keyiso.rel

Not Applicable

37,902

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ncrypt.dll

Not Applicable

491,520

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ncrypt.map

Not Applicable

169,880

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ncrypt.rel

Not Applicable

359,106

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

118,784

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ccfgsvc.map

Not Applicable

42,201

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

69,280

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Keyiso.dll

Not Applicable

36,864

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Keyiso.map

Not Applicable

11,989

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Keyiso.rel

Not Applicable

20,879

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ncrypt.dll

Not Applicable

294,912

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ncrypt.map

Not Applicable

114,864

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ncrypt.rel

Not Applicable

222,777

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

98,304

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ccfgsvc.map

Not Applicable

64,052

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

54,171

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Keyiso.dll

Not Applicable

36,864

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Keyiso.map

Not Applicable

24,584

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Keyiso.rel

Not Applicable

19,110

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ncrypt.dll

Not Applicable

278,528

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ncrypt.map

Not Applicable

170,309

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ncrypt.rel

Not Applicable

160,920

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

147,456

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ccfgsvc.map

Not Applicable

89,362

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

70,614

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Keyiso.dll

Not Applicable

45,056

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Keyiso.map

Not Applicable

26,078

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Keyiso.rel

Not Applicable

20,473

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ncrypt.dll

Not Applicable

352,256

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ncrypt.map

Not Applicable

174,004

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ncrypt.rel

Not Applicable

176,551

19-Mar-2020

16:45

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

81,920

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ccfgsvc.map

Not Applicable

43,568

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

41,005

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Keyiso.dll

Not Applicable

32,768

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Keyiso.map

Not Applicable

12,505

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Keyiso.rel

Not Applicable

13,571

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ncrypt.dll

Not Applicable

212,992

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ncrypt.map

Not Applicable

118,461

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ncrypt.rel

Not Applicable

131,166

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

86,016

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ccfgsvc.map

Not Applicable

61,672

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

15,862

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Keyiso.dll

Not Applicable

32,768

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Keyiso.map

Not Applicable

23,522

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Keyiso.rel

Not Applicable

10,555

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.dll

Not Applicable

270,336

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.map

Not Applicable

168,366

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.rel

Not Applicable

93,002

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

131,072

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ccfgsvc.map

Not Applicable

87,478

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

19,951

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Keyiso.dll

Not Applicable

40,960

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Keyiso.map

Not Applicable

25,178

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Keyiso.rel

Not Applicable

13,281

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.dll

Not Applicable

339,968

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.map

Not Applicable

172,711

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.rel

Not Applicable

106,255

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ccfgsvc.dll

Not Applicable

73,728

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ccfgsvc.map

Not Applicable

42,922

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ccfgsvc.rel

Not Applicable

8,467

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Keyiso.dll

Not Applicable

28,672

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Keyiso.map

Not Applicable

12,521

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Keyiso.rel

Not Applicable

7,626

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.dll

Not Applicable

212,992

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.map

Not Applicable

118,547

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.rel

Not Applicable

69,164

19-Mar-2020

16:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×