עדכון ה-14 באוגוסט, 2018, עבור 2013 שרת הפרוייקט (KB4032253)

מאמר זה מתאר עדכון 4032253 עבור 2013 שרת פרוייקט Microsoft שפורסמו ב- 14 באוגוסט, 2018. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה מתקן את הבעיה הבאה:

בהנחה פותח אתר Project Server 2013 Project Web App באמצעות Chrome שם הפרוייקט באתר מכיל רווחים. אם אתה משתמש ב- 2013 פרוייקט כדי לפתוח את הפרוייקט מהאתר, אתה נתקל בשגיאה. לאחר שתתקין עדכון זה, באפשרותך לפתוח את הפרוייקט בהצלחה.

הערה כדי לפתור בעיה זו, עליך גם להתקין אתעדכון ה-14 באוגוסט, 2018, עבור SharePoint Foundation 2013 (KB4032251).

מידע פנימי לתמיכה של Microsoft

#Office15:3637422 nagarlap; elizas;

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download הורד את עדכון KB4032253 עבור 2013 שרת הפרוייקט

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בו.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן .

מידע על הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה. מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

x64

מידע על הקובץ projectservermui-en-us.msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1,157,808

20-Jul-2018

13:57

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

18-Jul-2018

14:11

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135,360

20-Jul-2018

13:57

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

Not applicable

322,866

18-Jul-2018

14:11

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Not applicable

780,551

18-Jul-2018

14:11

מידע projectserverwfe-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

Addmodifydelegation.aspx

Not applicable

16,726

18-Jul-2018

14:12

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

Not applicable

139,242

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

Not applicable

120,095

18-Jul-2018

14:12

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

Not applicable

4,709

18-Jul-2018

14:12

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

Not applicable

1,635

18-Jul-2018

14:12

Pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

Approvalcommentdlg.aspx

Not applicable

4,199

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

Not applicable

45,596

18-Jul-2018

14:12

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

Not applicable

4,160

18-Jul-2018

14:12

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

Not applicable

6,845

18-Jul-2018

14:12

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

Not applicable

19,297

18-Jul-2018

14:12

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

Not applicable

18,906

18-Jul-2018

14:12

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

Not applicable

80,843

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.customfilterdlg.debug.js

Customfilterdlg.debug.js

Not applicable

35,448

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.customfilterdlg.js

Customfilterdlg.js

Not applicable

14,761

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

Not applicable

35,143

18-Jul-2018

14:12

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not applicable

36,666

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

Not applicable

34,807

18-Jul-2018

14:12

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150,768

18-Jul-2018

14:11

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86,768

18-Jul-2018

14:11

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

Not applicable

9,093

18-Jul-2018

14:12

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.5059.1000

2,627,096

18-Jul-2018

14:11

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.5015.1000

10,438,816

18-Jul-2018

14:11

Pwa.common.importsite.aspx

Importsite.aspx

Not applicable

9,808

18-Jul-2018

14:12

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

Not applicable

8,056

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

Not applicable

42,187

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4989.1000

6,387,912

18-Jul-2018

14:11

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1,411,296

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385,200

18-Jul-2018

14:12

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311,016

18-Jul-2018

14:11

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.5045.1000

1,097,424

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5011.1000

11,108,560

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.5053.1000

8,301,696

18-Jul-2018

14:11

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765,160

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

18-Jul-2018

14:11

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1,776,848

18-Jul-2018

14:11

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443,616

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5035.1000

1,019,184

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5045.1000

3,170,608

18-Jul-2018

14:12

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

18-Jul-2018

14:12

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

18-Jul-2018

14:12

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61,120

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5011.1000

10,552,528

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

18-Jul-2018

14:12

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

18-Jul-2018

14:12

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58,080

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

18-Jul-2018

14:11

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

18-Jul-2018

14:11

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823,520

18-Jul-2018

14:12

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798,976

18-Jul-2018

14:11

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341,176

18-Jul-2018

14:11

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341,176

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628,520

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964,328

18-Jul-2018

14:12

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

18-Jul-2018

05:50

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

18-Jul-2018

05:50

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Not applicable

933,579

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

18-Jul-2018

14:11

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4963.1000

135,076,608

18-Jul-2018

14:10

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.5059.1000

25,818,864

18-Jul-2018

14:11

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5049.1000

1,532,136

18-Jul-2018

14:10

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

17-Jul-2018

01:11

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

17-Jul-2018

01:11

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

Not applicable

14,538

18-Jul-2018

14:12

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3,840,720

18-Jul-2018

14:11

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.5041.1000

21,672,152

18-Jul-2018

14:11

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4903.1000

5,249,728

18-Jul-2018

14:10

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

18-Jul-2018

14:11

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

Not applicable

89,067

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

Not applicable

79,311

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

Not applicable

61,446

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

Not applicable

53,413

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

Not applicable

16,249

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

Not applicable

11,499

18-Jul-2018

14:12

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4917.1000

4,394,768

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Not applicable

92,996

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

Not applicable

6,503

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

Not applicable

3,421

18-Jul-2018

14:12

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

Not applicable

10,605,415

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not applicable

147,547

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

Not applicable

96,457

18-Jul-2018

14:12

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

Not applicable

371,174

18-Jul-2018

14:12

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

Not applicable

6,733

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

Not applicable

165,284

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

Not applicable

87,190

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

Not applicable

414,861

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

Not applicable

308,959

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

Not applicable

235,013

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

Not applicable

362,513

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

Not applicable

220,829

18-Jul-2018

14:12

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

Not applicable

892,897

18-Jul-2018

14:12

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

Not applicable

545,886

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

Not applicable

269,661

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

Not applicable

169,411

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

Ps.resourcemanagers.debug.js

Not applicable

81,176

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverscripts.rm.js

Ps.resourcemanagers.js

Not applicable

51,364

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

Not applicable

344,316

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

Not applicable

219,234

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

Not applicable

81,064

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

Not applicable

81,064

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Not applicable

2,255

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Not applicable

3,287

18-Jul-2018

14:12

Pwa.resx

Pwa.resx

Not applicable

780,551

18-Jul-2018

14:12

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

Not applicable

20,472

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

Not applicable

19,504

18-Jul-2018

14:12

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

Not applicable

10,259

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

Not applicable

66,465

18-Jul-2018

14:12

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

Not applicable

67,148

18-Jul-2018

14:12

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

Not applicable

30,442

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

Not applicable

30,117

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

Not applicable

19,492

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

Not applicable

78,160

18-Jul-2018

14:12

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5013.1000

2,239,672

18-Jul-2018

14:10

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

Not applicable

41,097

18-Jul-2018

14:12

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

18-Jul-2018

14:10

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.5031.1000

16,842,008

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

Not applicable

94,070

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

Not applicable

32,944

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

Not applicable

87,110

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.shell.js

Shell.js

Not applicable

42,452

18-Jul-2018

14:12

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

Not applicable

21,215

18-Jul-2018

14:12

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

140,997

18-Jul-2018

14:11

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Not applicable

140,991

18-Jul-2018

14:11

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

Not applicable

31,932

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

Not applicable

19,682

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

Not applicable

205,154

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

Not applicable

24,786

18-Jul-2018

14:12

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

Not applicable

4,742

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

Not applicable

56,379

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

Not applicable

88,535

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

Not applicable

40,239

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

Not applicable

84,415

18-Jul-2018

14:12

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

Not applicable

36,323

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

Not applicable

73,662

18-Jul-2018

14:12

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

Not applicable

40,524

18-Jul-2018

14:12

כתב ויתור על מידע של ספקים חיצוניים

מוצרי צד-שלישי הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או למהימנותם של מוצרים אלה.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×