עדכון זמין עבור Windows Vista ותמיכה עבור Windows Server 2008 להרחבת KMS ההפעלה עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

מבוא

עדכון זה הרחבת שירות ניהול מפתחות (KMS) עבור Windows Server 2008 לאפשר ארגון רישוי של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2.

KMS מספק תמיכה עבור התקנות לקוח של KMS הבאים:

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 ה-Service Pack 2 (SP2)

 • Windows 7

 • Windows Vista ו- Windows Vista Service Pack 2 (SP2)שירות ניהול מפתחות (KMS) משתמש במפתח מארח KMS כדי להפעיל את KMS במחשב מארח KMS, וכדי ליצור שירות הפעלה מקומית בסביבה שלך. שירות זה ניתן להפעיל ב- Windows Vista וב -Windows Server 2008 במחשבים המחוברים למחשב מארח KMS. עדכון זה מרחיב את התמיכה עבור KMS לספק ההפעלה עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2.

הערה שלבי ההתקנה נוספים הדרושים כדי להתקין עדכון זה בהצלחה. אם שלבים אלה לא מופעלים, נכשלת התקנה של מפתח מארח KMS לצורך הפעלה של Windows 7 או עבור הפעלת Windows Server 2008 R2 ומתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

שירות רישוי התוכנה 0xc004f050 דיווח כי מפתח המוצר אינו חוקי

מידע נוסף

באפשרותך גם להשיג את חבילות נפרדות של עדכון זה ממרכז ההורדות של Microsoft.

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

עדכון עבור Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium (KB968912)

Download הורד כעת את העדכון עבור Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium.

העדכון עבור Windows Vista עבור מערכות מבוססות x64 (KB968912)

Download הורד כעת את העדכון עבור Windows Vista עבור חבילת מערכות מבוססות-x64.

עדכון עבור Windows Server 2008 (KB968912)

Download הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Server 2008.

עדכון עבור Windows Server 2008 x64 Edition (KB968912)

Download הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Server 2008 x64 Edition.

העדכון עבור Windows Vista (KB968912)


Download הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Vista.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

עדכון מידע

הוראות התקנה

אם יש לך מחשב מארח KMS שבו פועל Windows Server 2008 או Windows Vista, בצע את השלבים הבאים כדי לבצע שדרוג:

 1. התקן עדכון זה (KB968912).

 2. הפעל מחדש את המחשב כאשר תתבקש.

 3. כדי להתקין KMS מארח מפתח חדש עבור הפעלת Windows 7 או עבור הפעלת Windows Server 2008 R2, הפעל את הפקודה הבאה:

  /ipk %windir%\system32\slmgr.vbs cscript < מפתח לארח KMS >הערה בפקודה זו, החלף < מפתח לארח KMS > KMS מארח המפתח החדש עבור הפעלת Windows 7 או עבור הפעלת Windows Server 2008 R2.

  חשוב כל מפתח מארח KMS משויך קבוצה של מהדורות Windows. בנוסף, מפתח מארח KMS המשויך מערכות הפעלה של Windows אין אפשרות להתקין מערכות הפעלה של Windows server, ולהיפך. הדבר נכון גם עבור כל מערכות ההפעלה Windows, פרט ל- Windows Server 2003. אם אתה מתקין מפתח מארח KMS במערכת ההפעלה Windows אינו משויך המפתח מארח, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  0xc004f015: שירות רישוי התוכנה דיווח כי הרשיון אינו מותקן.
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED

  לדוגמה, תקבל הודעת שגיאה זו אם תנסה להתקין מפתח מארח KMS עבור Windows 7 במחשב שבו פועל Windows Server 2008 R2.

  לקבלת מידע נוסף אודות KMS לארח מפתחות ו אודות קבוצות המשויכת של מהדורות Windows, ראה טבלה 5 בסעיף "לקבוע מוצר המפתח צריך" במדריך התכנון של הפעלת אמצעי האחסון.

 4. כדי להפעיל את מפתח מארח KMS חדש במחשב המארח, הפעל את הפקודה הבאה:

  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ato

דרישות מוקדמות

באפשרותך להחיל עדכון זה במהדורת ברישוי קבוצתי של Windows Vista Service Pack 2 (SP2) או של Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2). לא ניתן להתקין עדכון זה ב- Windows Server 2008 Service Pack 1 (SP1). אם לא התקינו את Service Pack 2, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

העדכון אינו חל על המערכת שלך

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף כל עדכון אחר.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x86 של Windows Server 2008 ו- Windows Vista

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,855

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,353

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,845

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,578

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

9,840

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,843

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,341

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,858

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,105

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,849

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,347

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,636

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,140

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,638

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,843

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,350

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,848

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,693

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,197

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,695

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,957

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,464

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,962

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,855

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,353

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,845

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,578

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

9,840

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,843

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,341

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,858

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,105

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,849

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,347

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,636

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,140

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,638

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,843

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,350

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,848

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,693

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,197

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,695

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,957

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,464

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,962

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,341

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,839

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,337

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,829

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,562

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-pl.xrm-ms

לא ישים

13,341

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

13,892

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,827

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,325

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,842

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,089

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,341

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,833

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,331

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,628

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,124

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,622

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,835

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,334

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,832

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,685

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,181

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,679

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,949

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,448

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,946

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,341

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,839

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,337

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,829

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,562

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-pl.xrm-ms

לא ישים

13,341

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

13,892

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,827

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,325

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,842

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,089

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,341

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,833

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,331

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,628

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,124

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,622

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,835

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,334

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,832

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,685

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,181

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,679

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,949

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,448

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,946

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-pl.xrm-ms

לא ישים

13,323

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

18,087

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,818

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

13,033

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,323

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,807

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,305

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-pl.xrm-ms

לא ישים

13,323

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,811

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,309

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,496

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,984

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,482

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,589

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,080

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,578

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-pl.xrm-ms

לא ישים

13,323

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

18,087

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,818

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

13,033

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,323

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,807

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,305

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-pl.xrm-ms

לא ישים

13,323

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,811

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,309

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,496

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,984

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vl-kms1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,482

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,589

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,080

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprisen-vlkms1n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,578

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,863

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,361

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,853

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,586

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,861

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,359

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

12,621

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,866

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,113

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,857

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,355

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,583

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,091

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,589

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,733

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,244

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,742

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,640

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,148

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,646

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,847

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,358

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,856

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,697

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,205

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,703

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,961

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,472

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,970

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,863

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,361

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,853

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,586

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,861

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,359

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

12,621

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-retail2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,866

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,113

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,857

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,355

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,583

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,091

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,589

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,733

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,244

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms2n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,742

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,640

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,148

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,646

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,847

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,358

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,856

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,697

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,205

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,703

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,961

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,472

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-servercomputecluster-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,970

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,863

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,361

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,853

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,586

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

10,660

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,866

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,113

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,857

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,355

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,697

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,205

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,703

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,961

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,472

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,970

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,863

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,361

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,853

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,586

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

10,660

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,866

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,113

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,857

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,355

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,697

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,205

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,703

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,961

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,472

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentercore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,970

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,863

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,361

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,853

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,586

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

10,542

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,866

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,113

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,857

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,355

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,640

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,148

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,646

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,847

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,358

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,856

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,697

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,205

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,703

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,961

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,472

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,970

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,863

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,361

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,853

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,586

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

10,542

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,866

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,113

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,353

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,857

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,355

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,640

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,148

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,646

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,847

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,358

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,856

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,697

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,205

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,703

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,961

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,472

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisecore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,970

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,847

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,345

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,837

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,570

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

14,468

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,835

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,333

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,850

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,097

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,841

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,339

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,689

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,189

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,687

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,953

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,456

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,954

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,847

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,345

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,837

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,570

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

14,468

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,835

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,333

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,850

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,097

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,841

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,339

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,689

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,189

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,687

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,953

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,456

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenter-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,954

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,847

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,345

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,837

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,570

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

14,476

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,835

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,333

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,850

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,097

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,841

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,339

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,632

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,132

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,630

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,839

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,342

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,840

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,689

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,189

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,687

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,953

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,456

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,954

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,847

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,345

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,837

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,570

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

14,476

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,835

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,333

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,850

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,097

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,345

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,841

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,339

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,632

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,132

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,630

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,839

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,342

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,840

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,689

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,189

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,687

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,953

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,456

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprise-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,954

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,801

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,534

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-pl.xrm-ms

לא ישים

13,321

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

17,988

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,799

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,297

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,814

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

13,027

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,321

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-pl.xrm-ms

לא ישים

13,321

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,807

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,305

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,494

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,980

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,478

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,587

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,076

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,574

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,801

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,534

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-pl.xrm-ms

לא ישים

13,321

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

17,988

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,799

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,297

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,814

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

13,027

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,321

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-pl.xrm-ms

לא ישים

13,321

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,807

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,305

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,494

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,980

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vl-kms1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,478

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,587

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,076

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-enterprise-vlkms1n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,574

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Pkeyconfig.xrm-ms

לא ישים

635,514

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Pkeyconfig.xrm-ms

לא ישים

635,514

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,807

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,305

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,797

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,530

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,805

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,303

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

17,335

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,795

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,293

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,795

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,293

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,810

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

13,021

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,799

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,297

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,492

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,976

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,474

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,585

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,072

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,570

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,807

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,305

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,797

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,530

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,805

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,303

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

17,335

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,795

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-retail1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,293

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,795

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,293

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,810

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

13,021

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,799

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,297

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-pl.xrm-ms

לא ישים

13,319

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,492

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,976

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vl-kms1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,474

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,585

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,072

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-businessn-vlkms1n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,570

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,835

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,333

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,825

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,558

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

14,030

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,823

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,321

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,838

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,085

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,829

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,327

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,577

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,063

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,561

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,727

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,216

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,714

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,634

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,120

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,618

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,841

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,330

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,828

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,691

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,177

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,675

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,955

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,444

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,942

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,835

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,333

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,825

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,558

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

14,030

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,823

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,321

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,838

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,085

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,829

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,327

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,577

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,063

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,561

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,727

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,216

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms2n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,714

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,634

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,120

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,618

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,841

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,330

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,828

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,691

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,177

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,675

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,955

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,444

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverweb-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,942

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-pl.xrm-ms

לא ישים

13,425

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,902

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,400

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,793

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,526

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,793

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul.xrm-ms

לא ישים

11,526

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,801

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,299

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,801

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,299

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,801

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,299

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,801

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,299

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

17,235

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,791

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,289

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,791

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,289

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,791

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,289

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,791

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,289

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,806

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

13,015

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,795

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,293

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,799

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,297

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,490

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,972

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,470

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,583

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,068

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,566

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-pl.xrm-ms

לא ישים

13,425

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,902

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-mui-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,400

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,803

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-nonslp3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,301

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,793

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,526

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,793

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slp1-ul.xrm-ms

לא ישים

11,526

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,801

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,299

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,801

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,299

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,801

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,299

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,801

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-oem-slpcoa3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,299

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

17,235

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,791

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,289

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,791

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,289

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,791

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-retail3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,289

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,791

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,289

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,806

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

13,015

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,795

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,293

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-pl.xrm-ms

לא ישים

13,317

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,799

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,297

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-pl.xrm-ms

לא ישים

13,490

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,972

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vl-kms1-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,470

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,583

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,068

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-business-vlkms1n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,566

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,867

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,365

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,857

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,590

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

10,662

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,870

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,117

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,861

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,359

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,699

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,209

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,707

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,963

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,476

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,974

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,867

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,365

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,857

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,590

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

10,662

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,870

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,117

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,861

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,359

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,699

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,209

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,707

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,963

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,476

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacentervcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,974

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,867

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,365

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,857

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,590

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

10,544

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,855

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,353

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,870

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,117

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,861

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,359

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,642

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,152

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,650

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,849

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,362

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,860

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,699

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,209

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,707

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,963

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,476

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,974

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,867

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,365

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,857

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,590

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

10,544

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,855

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,353

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,870

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,117

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,861

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,359

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,642

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,152

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,650

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,849

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,362

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,860

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,699

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,209

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,707

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,963

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,476

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisevcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,974

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,351

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,859

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,357

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,849

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,582

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,351

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

9,842

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,847

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,345

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,862

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,109

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,351

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,853

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,351

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,638

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,144

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,642

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,845

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,354

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,852

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,695

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,201

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,699

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,959

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,468

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,966

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,351

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,859

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,357

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,849

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,582

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,351

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

9,842

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,847

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,345

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,862

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,109

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,351

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,853

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,351

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,638

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,144

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,642

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,845

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,354

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,852

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,695

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,201

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,699

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,959

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,468

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardvcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,966

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,343

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,843

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,341

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,833

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,566

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-pl.xrm-ms

לא ישים

13,343

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

13,895

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,831

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,329

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,846

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,093

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,343

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,837

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,335

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,630

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,128

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,626

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,837

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,338

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,836

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,687

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,185

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,683

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,951

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,452

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,950

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,343

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,843

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,341

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,833

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,566

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-pl.xrm-ms

לא ישים

13,343

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

13,895

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,831

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,329

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,846

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,093

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,343

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,837

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,335

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,630

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,128

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,626

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,837

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,338

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,836

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,687

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,185

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,683

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,951

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,452

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardv-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,950

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,841

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,574

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

9,594

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,839

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,337

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,854

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,101

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,845

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,343

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,585

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,079

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,577

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,735

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,232

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,730

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,642

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,136

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,634

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,849

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,346

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,844

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,699

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,193

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,691

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,963

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,460

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,958

22-Jul-2009

18:48

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,841

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,574

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

9,594

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,839

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,337

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,854

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,101

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,355

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,845

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,343

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-pl.xrm-ms

לא ישים

13,585

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,079

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,577

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,735

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,232

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms2n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,730

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,642

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,136

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,634

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,849

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,346

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,844

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,699

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,193

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,691

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,963

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,460

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverwebcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,958

23-Jul-2009

05:14

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,841

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,574

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

14,471

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,854

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,101

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,845

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,343

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,691

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,193

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,691

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,955

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,460

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,958

22-Jul-2009

18:46

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,841

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,574

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

14,471

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,854

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,101

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,845

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,343

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,691

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,193

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,691

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,955

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,460

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverdatacenterv-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,958

23-Jul-2009

05:12

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,841

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,574

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

14,478

22-Jul-2009

18:45

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,839

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,337

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,854

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,101

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,845

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,343

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,634

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,136

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,634

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,841

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,346

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,844

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,691

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,193

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,691

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,955

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,460

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,958

22-Jul-2009

18:47

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,851

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,349

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,841

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,574

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

14,478

23-Jul-2009

05:11

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,839

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,337

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,854

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,101

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,347

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,845

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,343

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,634

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,136

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,634

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,841

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,346

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,844

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,691

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,193

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,691

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,955

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,460

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverenterprisev-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,958

23-Jul-2009

05:13

לא ישים

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x64 של Windows Server 2008 ו- Windows Vista

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,855

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,353

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,845

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,578

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

9,840

22-Jul-2009

18:56

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,843

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,341

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,858

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,105

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,849

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,347

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,636

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,140

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,638

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,843

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,350

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,848

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,693

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,197

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,695

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,957

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,464

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,962

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,855

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,353

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,845

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,578

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

9,840

23-Jul-2009

05:30

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,843

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,341

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,858

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,105

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,349

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,849

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,347

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,636

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,140

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,638

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,843

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,350

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,848

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,693

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,197

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,695

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,957

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,464

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandardcore-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,962

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,341

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,839

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,337

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,829

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-slp-ul.xrm-ms

לא ישים

11,562

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-pl.xrm-ms

לא ישים

13,341

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

13,892

22-Jul-2009

18:56

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,827

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,325

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-private.xrm-ms

לא ישים

5,278

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-rac-public.xrm-ms

לא ישים

4,116

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,842

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-bypass-ul.xrm-ms

לא ישים

11,089

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-pl.xrm-ms

לא ישים

13,341

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

12,833

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vl-dmak-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,331

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-pl.xrm-ms

לא ישים

13,628

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,124

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,622

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,835

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,334

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms3n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,832

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-pl.xrm-ms

לא ישים

13,685

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,181

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,679

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-pl.xrm-ms

לא ישים

13,949

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-oob.xrm-ms

לא ישים

13,448

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-vlkms4n-ul-phn.xrm-ms

לא ישים

16,946

22-Jul-2009

18:58

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-pl.xrm-ms

לא ישים

13,341

23-Jul-2009

05:32

לא ישים

Security-licensing-slc-component-sku-serverstandard-oem-nonslp-ul-oob.xrm-ms