היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר עדכון להוספת תמיכה מקורית במנהלי התקנים עבור התקנה של NVM Express (NVMe) המשתמשת באפיק PCI Express (PCIe) ב- Windows 7 Service Pack 1 (SP1) או ב- Windows Server 2008 R2 SP1.

הערה לאחר התקנת תיקון חם זה, ייתכן שתקבל שגיאת עצירה "0x0000007E". כדי לתקן את שגיאת ההפסקה, התקן את התיקון החם 3087873.

כיצד להשיג תיקון חם זה

פרסמנו תיקונים חמים עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2.

הערה קוד IOCTL_SCSI_MINIPORT_FIRMWARE אינו מיושם ב- Windows 7 SP1 או ב- Windows Server 2008 R2 SP1. לכן, לא ניתן לעדכן את הקושחה במכשירי NVME שבהם פועלות מערכות הפעלה אלה. קוד הפקד הפך לזמין החל מ- Windows 8.1.

לפני התקנת תיקון חם זה, בדוק את הדרישות המוקדמות עבור התיקון החם, ולהיות מודע כי נדרשים שלבים נוספים של קביעת התצורה.

תיקון חם עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

תיקון חם נתמך זמין מ- Microsoft. עם זאת, תיקון חם זה מיועד לפתור רק את הבעיה המתוארת במאמר זה. החל תיקון חם זה רק על מערכות שנתקלות בבעיה ספציפית זו.

אם התיקון החם זמין להורדה, יש סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בחלק העליון של מאמר Knowledge Base זה. אם מקטע זה אינו מופיע, שלח בקשה לשירות הלקוחות של Microsoft ותמיכה כדי לקבל את התיקון החם.

הערה אם מתרחשות בעיות נוספות או אם נדרש פתרון בעיות, ייתכן שיהיה עליך ליצור בקשת שירות נפרדת. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על שאלות ובעיות תמיכה נוספות אשר אינן זכאיות לתיקון חם ספציפי זה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות והתמיכה של Microsoft או כדי ליצור בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportהערה הטופס "הורדת תיקון חם זמין" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, ייתכן שתיקון חם אינו זמין עבור שפה זו.

דרישות מוקדמות

כדי להחיל תיקון חם זה, עליך להתקין תחילה את SP1 עבור Windows 7 או Windows 2008 R2. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן להשיג ערכת Service Pack של Windows 7 או Windows Server 2008 R2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
 

976932 מידע על Service Pack 1 עבור Windows 7 ועל Windows Server 2008 R2

פרטי רישום

כדי להשתמש בתיקון החם בחבילה זו, אין צורך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

‏‏דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון חם זה אינו מחליף תיקון חם שפורסם בעבר.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מינוח עדכוני תוכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft.

כיצד להוסיף תיקונים חמים ומנהלי התקנים ולאחר מכן ליצור DVD ניתן לאתחול של התקנת Windows

שיטה 1

 1. התקן את Windows ADK האחרון עבור Windows 8.1.

 2. צור תיקיות מקומיות c:\temp\src c:\temp\mount, c:\temp\winremount, c:\temp\hotfix, ו- c:\temp\drivers.

 3. העתק את מקורות ההגדרה מה- DVD או מקובץ ISO טעון ל- C:\temp\src.

 4. העתק את התיקון החם (.msu או .cab) ל- C:\temp\hotfix.

 5. העתק את קבצי מנהל ההתקן ל- c:\temp\drivers.

 6. הפעל את שורת הפקודה כמנהל מערכת.

 7. הכנס את התיקונים החמים ואת מנהלי ההתקנים ל- boot.wim ולאחר מכן עדכן את תיקיית המקורות על-ידי הפעלת הפקודות הבאות של Deployment Image Servicing and Management (DISM). לקבלת מידע נוסף אודות DISM, עיין במאמר אפשרויות שירות לחבילות Command-Line DISM.

  dism /Mount-Image /ImageFile:c:\temp\src\sources\boot.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\mount
  dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
  dism /Image:C:\temp\mount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse
  dism /Unmount-Image /MountDir:C:\temp\mount /Commit
  dism /Mount-Image /ImageFile:c:\temp\src\sources\boot.wim /Index:2 /MountDir:c:\temp\mount
  dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
  dism /Image:C:\temp\mount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse

  מיין באופן ידני את התיקיה C:\temp\mount\sources לפי תאריך ולאחר מכן העתק את הקבצים המעודכנים ל- c:\temp\src\sources.

  dism /Unmount-Image /MountDir:C:\temp\mount /commit

 8. השג את האינדקס מהמידע Install.wim על-ידי הפעלת הפקודה הבאה ולאחר מכן בדוק כל אינדקס כדי לראות כמה אינדקסים יש לעדכן.

  dism /Get-WimInfo /WimFile:c:\temp\src\sources\install.wim

 9. הכנס את התיקונים החמים ואת מנהלי ההתקנים כדי להתקין.wim ו- winre.wim על-ידי הפעלת הפקודות הבאות:

  dism /Mount-Image /ImageFile:c:\temp\src\sources\install.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\mount
  dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
  dism /Image:C:\temp\mount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse
  dism /Mount-Image /ImageFile:c:\temp\mount\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\winremount
  dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
  dism /Image:C:\temp\mount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse
  dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\winremount /Commit
  dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\mount /Commit
  הערה אם קיימים אינדקסים מרובים בשלב 8, עדכן אותם זה אחר זה.

 10. צור קובץ ISO ולאחר מכן שנה את שם התווית על-ידי הפעלת הפקודות הבאות של oscdimg. לקבלת מידע נוסף אודות oscdimg, עיין Command-Line Oscdimg.

  עבור מצב אתחול BIOS מדור קודם:

  oscdimg -LTEST -m -u2 -bC:\temp\src\boot\etfsboot.com C:\temp\src C:\temp\Win7.NVME.ISOFor Legacy ו- UEFI BIOS במצב אתחול מרובה:

  oscdimg -LTEST -m -u2 -bootdata:2#p0,e,bC:\temp\src\boot\etfsboot.com#pEF,e,bC:\temp\src\efi\microsoft\boot\efisys.bin C:\temp\src C:\temp\Win7.NVME.ISO

 11. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ ה- ISO ולאחר מכן לחץ על צרוב תמונת דיסק כדי לצרוב את ה- DVD.

הערה

 • אם עליך לדחוס את התמונה, הפעל את הפקודה הבאה:
   

  Dism /image:c:\temp\mount /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase

 • אם קיימים תיקונים חמים הממתינים במצב מקוון, עליך להעביר אותם למצב ביקורת באופן מקוון כדי לנקות אותם ולאחר מכן לבצע עיבוד מחדש של התמונה.

 • אם קובץ ה- ISO גדול מ- 4.7 ג'יגה-בתים (GB), השתמש ב- DVD עם שכבה כפולה כדי לצרוב את קובץ ה- ISO.

שיטה 2

 1. הפעל מחדש ממדיה, והתקן את Windows 7 ממדיה לדיסק שמחבר בקרי אחסון אחרים (כגון SATA).

 2. הקש Ctrl+Shift+F3 כדי להיכנס למצב ביקורת במהלך התהליך של חוויית מוצר מוצר (OOBE).

 3. התקן את חבילת התיקון החם ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

 4. תחבר מחדש את המערכת באמצעות sysprep - generalize - אפשרויות כיבוי.

 5. לכוד והזז את התמונה הכללית לדיסק שמחבר את בקר ה- NVMe.

הגירסה הכללית של תיקון חם זה מתקינים קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה רשומים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי ביחד עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות בקבצים.

פרטי קובץ והערות של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2תיקונים חמים של Windows 7 ותיקונים חמים של Windows Server 2008 R2 כלולים באותן חבילות. עם זאת, התיקונים החמים בדף בקשת תיקון חם מפורטים תחת שתי מערכות ההפעלה. כדי לבקש את חבילת התיקון החם שחלה על מערכת הפעלה אחת או על שתיהן, בחר את התיקון החם המופיע תחת "Windows 7/Windows Server 2008 R2" בדף. עיין תמיד בסעיף "חל על" במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה בפועל שחלה על כל תיקון חם.

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בחינת מספרי גירסאות הקובץ, כפי שמוצג בטבלה הבאה:
   

  גירסה

  מוצר

  מיילסטון

  ענף שירות

  6.1.760 1.18xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

  SP1

  Gdr

  6.1.760 1.22xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

  SP1

  Ldr

 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקובצי ה- MUM (.mum) המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בנפרד במקטע 'מידע נוסף על קבצים'. ל- MUM, MANIFEST ולקבצים המשויכים של קטלוג האבטחה (.cat), חשוב מאוד לשמור על מצב הרכיבים המעודכנים. קבצי קטלוג האבטחה, שעבורם התכונות אינן מפורטות, חתומים עם חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Classpnp.sys

6.1.7601.18615

145,336

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Stortrace.mof

לא ישים

17,937

10-יונ-09

21:26

לא ישים

Classpnp.sys

6.1.7601.22823

146,360

29-ספטמבר-14

1:46

x86

Stortrace.mof

לא ישים

17,937

10-יונ-09

21:26

לא ישים

Alert.gif

לא ישים

1,046

12-נוב-10

23:31

לא ישים

Appcompat.xsl

לא ישים

11,673

12-נוב-10

23:31

לא ישים

Appcompat_bidi.xsl

לא ישים

12,498

12-נוב-10

23:31

לא ישים

Appcompat_detailed_bidi_txt.xsl

לא ישים

13,371

12-נוב-10

23:31

לא ישים

Appcompat_detailed_txt.xsl

לא ישים

13,326

12-נוב-10

23:31

לא ישים

Arunres.dll

6.1.7601.18015

4,096

30-נוב-12

4:52

x86

Autorun.dll

6.1.7601.18015

123,904

30-נוב-12

4:52

x86

Cmisetup.dll

6.1.7601.18615

268,288

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Compatprovider.dll

6.1.7601.18015

141,312

30-נוב-12

4:52

x86

Compliance.ini

לא ישים

476

12-נוב-10

23:06

לא ישים

Cryptosetup.dll

6.1.7601.18015

17,408

30-נוב-12

3:01

x86

Diager.dll

6.1.7601.18015

32,256

30-נוב-12

2:48

x86

Diagnostic.dll

6.1.7601.18015

135,680

30-נוב-12

4:52

x86

Dism.exe

6.1.7601.18615

202,752

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Dismcore.dll

6.1.7601.18615

230,912

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Dismcoreps.dll

6.1.7601.18615

50,688

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Dismhost.exe

6.1.7601.18015

82,944

30-נוב-12

2:47

x86

Dismprov.dll

6.1.7601.18615

141,312

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

84,480

30-נוב-12

4:52

x86

Du.dll

6.1.7601.18015

78,336

30-נוב-12

4:52

x86

Folderprovider.dll

6.1.7601.18015

49,152

30-נוב-12

4:52

x86

Hwcompat.dll

6.1.7601.18015

146,944

30-נוב-12

4:52

x86

Input.dll

6.1.7601.18615

202,240

29-ספטמבר-14

1:40

x86

אזור .nls

לא ישים

419,992

28-ספטמבר-14

22:39

לא ישים

Logprovider.dll

6.1.7601.18015

89,600

30-נוב-12

4:52

x86

Msxml6.dll

6.30.7601.18615

1,331,200

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Msxml6r.dll

6.30.7601.18015

2,048

30-נוב-12

4:52

x86

Ndiscompl.dll

6.1.7601.18615

95,744

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Nlsbres.dll

6.1.7601.18015

69,120

30-נוב-12

4:52

x86

Ntdsupg.dll

6.1.7601.18015

21,504

30-נוב-12

3:06

x86

Offline.xml

לא ישים

36,786

29-נוב-12

23:17

לא ישים

Pidgenx.dll

6.1.7601.18615

1,234,432

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Pkeyconfig.xrm-ms

לא ישים

1,290,880

29-ספטמבר-14

0:28

לא ישים

Pnpibs.dll

6.1.7601.18015

71,168

30-נוב-12

4:52

x86

Rollback.exe

6.1.7601.18015

109,056

30-נוב-12

2:46

x86

Schema.dat

לא ישים

90,112

29-ספטמבר-14

1:26

לא ישים

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

103,424

30-נוב-12

4:52

x86

Segoeui.ttf

לא ישים

412,572

12-נוב-10

23:29

לא ישים

Setup.exe

6.1.7601.18015

245,248

30-נוב-12

4:09

x86

Smiengine.dll

6.1.7601.18301

697,856

31-אוק-13

2:12

x86

Spflvrnt.dll

לא ישים

23,040

30-נוב-12

2:46

x86

Spprgrss.dll

6.1.7601.18015

54,272

30-נוב-12

4:52

x86

Spwizeng.dll

6.1.7601.18015

352,768

30-נוב-12

4:52

x86

Spwizres.dll

6.1.7601.18015

7,680

30-נוב-12

4:52

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18615

189,952

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Ssshim.dll

6.1.7601.18015

110,080

30-נוב-12

4:52

x86

Unattend.dll

6.1.7601.18015

202,240

30-נוב-12

4:52

x86

Unbcl.dll

6.1.7601.18015

736,256

30-נוב-12

4:52

x86

Upgloader.dll

6.1.7601.18615

224,256

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Upgreport.dll

6.1.7601.18615

384,512

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Uxlib.dll

6.1.7601.18015

119,296

30-נוב-12

4:52

x86

Uxlibres.dll

6.1.7601.18015

2,560

30-נוב-12

4:52

x86

W32uiimg.dll

6.1.7601.18015

3,051,008

30-נוב-12

4:52

x86

W32uires.dll

6.1.7601.18015

260,608

30-נוב-12

4:52

x86

Warning.gif

לא ישים

597

12-נוב-10

23:31

לא ישים

Wdsclient.dll

6.1.7601.18615

533,504

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.18015

118,784

30-נוב-12

4:52

x86

Wdscore.dll

6.1.7601.18015

189,952

30-נוב-12

4:52

x86

Wdscsl.dll

6.1.7601.18015

54,784

30-נוב-12

4:52

x86

Wdsimage.dll

6.1.7601.18615

579,584

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Wdstptc.dll

6.1.7601.18015

122,880

30-נוב-12

4:52

x86

Wdsutil.dll

6.1.7601.18615

51,200

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Win32ui.dll

6.1.7601.18615

433,664

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Winsetup.dll

6.1.7601.18615

1,798,656

29-ספטמבר-14

1:40

x86

Xmllite.dll

1.3.1001.0

180,224

30-נוב-12

4:52

x86

Alert.gif

לא ישים

1,046

10-יונ-09

21:45

לא ישים

Appcompat.xsl

לא ישים

11,673

10-יונ-09

21:45

לא ישים

Appcompat_bidi.xsl

לא ישים

12,498

10-יונ-09

21:45

לא ישים

Appcompat_detailed_bidi_txt.xsl

לא ישים

13,371

10-יונ-09

21:45

לא ישים

Appcompat_detailed_txt.xsl

לא ישים

13,326

10-יונ-09

21:45

לא ישים

Arunres.dll

6.1.7600.16385

4,096

14 יול-09

1:10

x86

Autorun.dll

6.1.7601.22555

127,488

1-ינו-14

2:08

x86

Cmisetup.dll

6.1.7601.22823

272,384

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Compatprovider.dll

6.1.7601.22555

144,896

1-ינו-14

2:08

x86

Compliance.ini

לא ישים

476

10-יונ-09

21:16

לא ישים

Cryptosetup.dll

6.1.7601.22555

17,408

1-ינו-14

1:13

x86

Diager.dll

6.1.7601.22555

33,280

1-ינו-14

1:02

x86

Diagnostic.dll

6.1.7601.22555

138,752

1-ינו-14

2:08

x86

Dism.exe

6.1.7601.22823

205,312

29-ספטמבר-14

1:42

x86

Dismcore.dll

6.1.7601.22823

233,984

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Dismcoreps.dll

6.1.7601.22823

50,688

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Dismhost.exe

6.1.7601.22555

84,992

1-ינו-14

1:02

x86

Dismprov.dll

6.1.7601.22823

143,360

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

84,480

1-ינו-14

2:08

x86

Du.dll

6.1.7601.22555

81,920

1-ינו-14

2:08

x86

Folderprovider.dll

6.1.7601.22555

51,712

1-ינו-14

2:08

x86

Hwcompat.dll

6.1.7601.22555

146,944

1-ינו-14

2:08

x86

Input.dll

6.1.7601.22823

202,240

29-ספטמבר-14

1:43

x86

אזור .nls

לא ישים

419,704

28-ספטמבר-14

22:38

לא ישים

Logprovider.dll

6.1.7601.22555

92,160

1-ינו-14

2:08

x86

Msxml6.dll

6.30.7601.22823

1,330,688

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Msxml6r.dll

6.30.7600.16385

2,048

14 יול-09

1:10

x86

Ndiscompl.dll

6.1.7601.22823

96,256

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Nlsbres.dll

6.1.7601.22555

69,120

1-ינו-14

2:08

x86

Ntdsupg.dll

6.1.7600.16385

21,504

14 יול-09

1:16

x86

Offline.xml

לא ישים

36,786

13 יול-09

20:26

לא ישים

Pidgenx.dll

6.1.7601.22823

1,234,432

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Pkeyconfig.xrm-ms

לא ישים

1,290,880

29-ספטמבר-14

0:28

לא ישים

Pnpibs.dll

6.1.7601.22555

74,240

1-ינו-14

2:08

x86

Rollback.exe

6.1.7601.22555

113,152

1-ינו-14

1:01

x86

Schema.dat

לא ישים

90,112

29-ספטמבר-14

1:28

לא ישים

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

103,424

1-ינו-14

2:08

x86

Segoeui.ttf

לא ישים

412,572

10-יונ-09

21:43

לא ישים

Setup.exe

6.1.7601.22555

250,880

1-ינו-14

1:55

x86

Smiengine.dll

6.1.7601.22555

697,856

1-ינו-14

2:08

x86

Spflvrnt.dll

לא ישים

23,040

14 יול-09

1:16

x86

Spprgrss.dll

6.1.7601.22555

55,808

1-ינו-14

2:08

x86

Spwizeng.dll

6.1.7601.22555

355,840

1-ינו-14

2:08

x86

Spwizres.dll

6.1.7601.17514

7,680

20-נוב-10

12:06

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22823

189,952

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Ssshim.dll

6.1.7601.22823

110,080

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Unattend.dll

6.1.7601.22555

204,288

1-ינו-14

2:08

x86

Unbcl.dll

6.1.7601.22555

736,256

1-ינו-14

2:08

x86

Upgloader.dll

6.1.7601.22823

230,912

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Upgreport.dll

6.1.7601.22823

387,584

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Uxlib.dll

6.1.7601.22555

119,296

1-ינו-14

2:08

x86

Uxlibres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14 יול-09

1:10

x86

W32uiimg.dll

6.1.7600.16385

3,051,008

14 יול-09

1:10

x86

W32uires.dll

6.1.7600.16385

260,608

14 יול-09

1:10

x86

Warning.gif

לא ישים

597

10-יונ-09

21:45

לא ישים

Wdsclient.dll

6.1.7601.22823

540,672

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.22555

118,784

1-ינו-14

2:08

x86

Wdscore.dll

6.1.7601.22555

189,952

1-ינו-14

2:08

x86

Wdscsl.dll

6.1.7601.22555

55,296

1-ינו-14

2:08

x86

Wdsimage.dll

6.1.7601.22823

585,216

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Wdstptc.dll

6.1.7601.22555

123,904

1-ינו-14

2:08

x86

Wdsutil.dll

6.1.7601.22823

53,248

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Win32ui.dll

6.1.7601.22823

437,248

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Winsetup.dll

6.1.7601.22823

1,810,432

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Xmllite.dll

1.3.1001.0

180,736

29-ספטמבר-14

1:43

x86

Iologmsg.dll

6.1.7601.18386

2,048

4-פברואר-14

2:00

x86

Iologmsg.dll

6.1.7601.22589

2,048

4-פברואר-14

2:00

x86

Storport.sys

6.1.7601.18615

149,944

29-ספטמבר-14

1:44

x86

Storport.sys

6.1.7601.22823

150,456

29-ספטמבר-14

1:47

x86

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,332

29-ספטמבר-14

2:06

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,368

29-ספטמבר-14

2:03

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,420

29-ספטמבר-14

2:05

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,388

29-ספטמבר-14

2:03

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

1:35

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,396

29-ספטמבר-14

2:05

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,320

29-ספטמבר-14

2:03

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,356

29-ספטמבר-14

2:05

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,360

29-ספטמבר-14

2:04

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:04

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,308

29-ספטמבר-14

2:05

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:05

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:03

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:03

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,400

29-ספטמבר-14

2:05

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,332

29-ספטמבר-14

2:05

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,368

29-ספטמבר-14

2:03

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,384

29-ספטמבר-14

2:05

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:03

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,364

29-ספטמבר-14

2:04

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,292

29-ספטמבר-14

2:04

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,292

29-ספטמבר-14

2:04

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,332

29-ספטמבר-14

2:12

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,368

29-ספטמבר-14

2:10

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,420

29-ספטמבר-14

2:10

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,388

29-ספטמבר-14

2:10

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

1:37

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,396

29-ספטמבר-14

2:12

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,320

29-ספטמבר-14

2:10

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,356

29-ספטמבר-14

2:11

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,360

29-ספטמבר-14

2:10

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:12

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,308

29-ספטמבר-14

2:12

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:11

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:11

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:13

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,400

29-ספטמבר-14

2:12

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,332

29-ספטמבר-14

2:12

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,368

29-ספטמבר-14

2:13

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,384

29-ספטמבר-14

2:12

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:10

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,364

29-ספטמבר-14

2:12

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,292

29-ספטמבר-14

2:11

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,292

29-ספטמבר-14

2:12

לא ישים

Stornvme.sys

6.1.7601.18615

41,408

29-ספטמבר-14

1:44

x86

Stornvme.sys

6.1.7601.22823

41,408

29-ספטמבר-14

1:47

x86

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Classpnp.sys

6.1.7601.18615

185,784

29-ספטמבר-14

2:08

x64

Stortrace.mof

לא ישים

17,937

10-יונ-09

20:44

לא ישים

Classpnp.sys

6.1.7601.22823

186,808

29-ספטמבר-14

2:15

x64

Stortrace.mof

לא ישים

17,937

10-יונ-09

20:44

לא ישים

Alert.gif

לא ישים

1,046

12-נוב-10

23:34

לא ישים

Appcompat.xsl

לא ישים

11,673

12-נוב-10

23:34

לא ישים

Appcompat_bidi.xsl

לא ישים

12,498

12-נוב-10

23:34

לא ישים

Appcompat_detailed_bidi_txt.xsl

לא ישים

13,371

12-נוב-10

23:34

לא ישים

Appcompat_detailed_txt.xsl

לא ישים

13,326

12-נוב-10

23:34

לא ישים

Arunres.dll

6.1.7601.18015

4,096

30-נוב-12

5:44

x64

Autorun.dll

6.1.7601.18015

156,160

30-נוב-12

5:44

x64

Cmisetup.dll

6.1.7601.18015

334,336

30-נוב-12

5:44

x64

Compatprovider.dll

6.1.7601.18015

183,296

30-נוב-12

5:44

x64

Compliance.ini

לא ישים

476

12-נוב-10

23:07

לא ישים

Cryptosetup.dll

6.1.7601.18015

19,456

30-נוב-12

5:44

x64

Diager.dll

6.1.7601.18015

38,912

30-נוב-12

5:44

x64

Diagnostic.dll

6.1.7601.18015

158,208

30-נוב-12

5:44

x64

Dism.exe

6.1.7601.18015

274,944

30-נוב-12

3:13

x64

Dismcore.dll

6.1.7601.18615

289,792

29-ספטמבר-14

2:05

x64

Dismcoreps.dll

6.1.7601.18615

112,128

29-ספטמבר-14

2:05

x64

Dismhost.exe

6.1.7601.18015

96,768

30-נוב-12

3:13

x64

Dismprov.dll

6.1.7601.18015

186,368

30-נוב-12

5:44

x64

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

145,920

29-ספטמבר-14

2:05

x64

Du.dll

6.1.7601.18015

91,136

30-נוב-12

5:44

x64

Folderprovider.dll

6.1.7601.18015

53,760

30-נוב-12

5:44

x64

Hwcompat.dll

6.1.7601.18015

197,632

30-נוב-12

5:44

x64

Input.dll

6.1.7601.18015

246,272

30-נוב-12

5:44

x64

אזור .nls

לא ישים

419,992

28-ספטמבר-14

22:39

לא ישים

Logprovider.dll

6.1.7601.18015

107,008

30-נוב-12

5:44

x64

Msxml6.dll

6.30.7601.18615

1,795,584

29-ספטמבר-14

2:05

x64

Msxml6r.dll

6.30.7601.18015

2,048

30-נוב-12

5:44

x64

Ndiscompl.dll

6.1.7601.18615

105,472

29-ספטמבר-14

2:05

x64

Nlsbres.dll

6.1.7601.18015

69,120

30-נוב-12

5:44

x64

Ntdsupg.dll

6.1.7601.18015

24,064

30-נוב-12

5:44

x64

Offline.xml

לא ישים

36,786

29-נוב-12

23:15

לא ישים

Pidgenx.dll

6.1.7601.18615

1,438,720

29-ספטמבר-14

2:05

x64

Pkeyconfig.xrm-ms

לא ישים

1,290,880

29-ספטמבר-14

0:44

לא ישים

Pnpibs.dll

6.1.7601.18015

81,920

30-נוב-12

5:44

x64

Rollback.exe

6.1.7601.18015

113,152

30-נוב-12

3:11

x64

Schema.dat

לא ישים

90,112

29-ספטמבר-14

1:52

לא ישים

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

118,272

30-נוב-12

5:44

x64

Segoeui.ttf

לא ישים

412,572

12-נוב-10

23:31

לא ישים

Setup.exe

6.1.7601.18015

266,240

30-נוב-12

5:08

x64

Smiengine.dll

6.1.7601.18015

933,376

30-נוב-12

5:44

x64

Spflvrnt.dll

לא ישים

25,088

30-נוב-12

5:44

x64

Spprgrss.dll

6.1.7601.18015

57,856

30-נוב-12

5:44

x64

Spwizeng.dll

6.1.7601.18015

446,464

30-נוב-12

5:44

x64

Spwizres.dll

6.1.7601.18015

7,680

30-נוב-12

5:44

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18615

244,736

29-ספטמבר-14

2:05

x64

Ssshim.dll

6.1.7601.18015

121,856

30-נוב-12

5:44

x64

Unattend.dll

6.1.7601.18015

248,832

30-נוב-12

5:44

x64

Unbcl.dll

6.1.7601.18015

1,002,496

30-נוב-12

5:44

x64

Upgloader.dll

6.1.7601.18615

263,680

29-ספטמבר-14

2:05

x64

Upgreport.dll

6.1.7601.18615

565,248

29-ספטמבר-14

2:05

x64

Uxlib.dll

6.1.7601.18015

154,624

30-נוב-12

5:44

x64

Uxlibres.dll

6.1.7601.18015

2,560

30-נוב-12

5:44

x64

W32uiimg.dll

6.1.7601.18015

3,051,008

30-נוב-12

5:44

x64

W32uires.dll

6.1.7601.18015

260,608

30-נוב-12

5:44

x64

Warning.gif

לא ישים

597

12-נוב-10

23:34

לא ישים

Wdsclient.dll

6.1.7601.18015

624,128

30-נוב-12

5:44

x64

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.18015

146,944

30-נוב-12

5:44

x64

Wdscore.dll

6.1.7601.18015

271,360

30-נוב-12

5:44

x64

Wdscsl.dll

6.1.7601.18015

69,120

30-נוב-12

5:44

x64

Wdsimage.dll

6.1.7601.18015

705,536

30-נוב-12

5:44

x64

Wdstptc.dll

6.1.7601.18015

148,480

30-נוב-12

5:44

x64

Wdsutil.dll

6.1.7601.18015

58,368

30-נוב-12

5:44

x64

Win32ui.dll

6.1.7601.18015

577,024

30-נוב-12

5:44

x64

Winsetup.dll

6.1.7601.18615

2,203,136

29-ספטמבר-14

2:05

x64

Xmllite.dll

1.3.1001.0

199,680

30-נוב-12

5:44

x64

Alert.gif

לא ישים

1,046

10-יונ-09

21:06

לא ישים

Appcompat.xsl

לא ישים

11,673

10-יונ-09

21:06

לא ישים

Appcompat_bidi.xsl

לא ישים

12,498

10-יונ-09

21:06

לא ישים

Appcompat_detailed_bidi_txt.xsl

לא ישים

13,371

10-יונ-09

21:06

לא ישים

Appcompat_detailed_txt.xsl

לא ישים

13,326

10-יונ-09

21:06

לא ישים

Arunres.dll

6.1.7600.16385

4,096

14 יול-09

1:32

x64

Autorun.dll

6.1.7601.22555

156,160

1-ינו-14

2:30

x64

Cmisetup.dll

6.1.7601.22555

334,336

1-ינו-14

2:30

x64

Compatprovider.dll

6.1.7601.22555

183,296

1-ינו-14

2:30

x64

Compliance.ini

לא ישים

476

10-יונ-09

20:32

לא ישים

Cryptosetup.dll

6.1.7601.22555

19,456

1-ינו-14

2:30

x64

Diager.dll

6.1.7601.22555

38,912

1-ינו-14

2:30

x64

Diagnostic.dll

6.1.7601.22555

158,208

1-ינו-14

2:30

x64

Dism.exe

6.1.7600.16385

274,944

14 יול-09

1:39

x64

Dismcore.dll

6.1.7601.22823

289,792

29-ספטמבר-14

2:11

x64

Dismcoreps.dll

6.1.7601.22823

112,128

29-ספטמבר-14

2:11

x64

Dismhost.exe

6.1.7601.22555

96,768

1-ינו-14

1:16

x64

Dismprov.dll

6.1.7601.22555

186,368

1-ינו-14

2:30

x64

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

145,920

29-ספטמבר-14

2:11

x64

Du.dll

6.1.7601.22555

91,136

1-ינו-14

2:30

x64

Folderprovider.dll

6.1.7601.22555

53,760

1-ינו-14

2:30

x64

Hwcompat.dll

6.1.7601.22555

197,632

1-ינו-14

2:30

x64

Input.dll

6.1.7601.22555

246,272

1-ינו-14

2:30

x64

אזור .nls

לא ישים

419,704

28-ספטמבר-14

22:38

לא ישים

Logprovider.dll

6.1.7601.22555

107,008

1-ינו-14

2:30

x64

Msxml6.dll

6.30.7601.22823

1,794,560

29-ספטמבר-14

2:11

x64

Msxml6r.dll

6.30.7600.16385

2,048

14 יול-09

1:32

x64

Ndiscompl.dll

6.1.7601.22823

105,472

29-ספטמבר-14

2:11

x64

Nlsbres.dll

6.1.7601.22555

69,120

1-ינו-14

2:30

x64

Ntdsupg.dll

6.1.7601.22555

24,064

1-ינו-14

2:30

x64

Offline.xml

לא ישים

36,786

13 יול-09

20:21

לא ישים

Pidgenx.dll

6.1.7601.22823

1,438,720

29-ספטמבר-14

2:11

x64

Pkeyconfig.xrm-ms

לא ישים

1,290,880

29-ספטמבר-14

0:40

לא ישים

Pnpibs.dll

6.1.7601.22555

81,920

1-ינו-14

2:30

x64

Rollback.exe

6.1.7601.22555

113,152

1-ינו-14

1:15

x64

Schema.dat

לא ישים

90,112

29-ספטמבר-14

1:57

לא ישים

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

118,272

20-נוב-10

13:27

x64

Segoeui.ttf

לא ישים

412,572

10-יונ-09

21:05

לא ישים

Setup.exe

6.1.7601.22555

266,240

1-ינו-14

2:18

x64

Smiengine.dll

6.1.7601.22555

933,376

1-ינו-14

2:30

x64

Spflvrnt.dll

לא ישים

25,088

14 יול-09

1:41

x64

Spprgrss.dll

6.1.7601.22555

57,856

1-ינו-14

2:30

x64

Spwizeng.dll

6.1.7601.22555

446,464

1-ינו-14

2:30

x64

Spwizres.dll

6.1.7601.17514

7,680

20-נוב-10

13:14

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22823

244,736

29-ספטמבר-14

2:11

x64

Ssshim.dll

6.1.7601.22555

121,856

1-ינו-14

2:30

x64

Unattend.dll

6.1.7601.22555

248,832

1-ינו-14

2:30

x64

Unbcl.dll

6.1.7601.22555

1,002,496

1-ינו-14

2:30

x64

Upgloader.dll

6.1.7601.22823

263,680

29-ספטמבר-14

2:11

x64

Upgreport.dll

6.1.7601.22823

565,248

29-ספטמבר-14

2:11

x64

Uxlib.dll

6.1.7601.22555

154,624

1-ינו-14

2:30

x64

Uxlibres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14 יול-09

1:33

x64

W32uiimg.dll

6.1.7600.16385

3,051,008

14 יול-09

1:33

x64

W32uires.dll

6.1.7600.16385

260,608

14 יול-09

1:33

x64

Warning.gif

לא ישים

597

10-יונ-09

21:06

לא ישים

Wdsclient.dll

6.1.7601.22555

624,128

1-ינו-14

2:30

x64

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.22555

146,944

1-ינו-14

2:30

x64

Wdscore.dll

6.1.7601.22555

271,360

1-ינו-14

2:30

x64

Wdscsl.dll

6.1.7601.22555

69,632

1-ינו-14

2:30

x64

Wdsimage.dll

6.1.7601.22555

705,536

1-ינו-14

2:30

x64

Wdstptc.dll

6.1.7601.22555

149,504

1-ינו-14

2:30

x64

Wdsutil.dll

6.1.7601.22555

58,368

1-ינו-14

2:30

x64

Win32ui.dll

6.1.7601.22555

577,024

1-ינו-14

2:30

x64

Winsetup.dll

6.1.7601.22823

2,203,136

29-ספטמבר-14

2:11

x64

Xmllite.dll

1.3.1001.0

198,656

29-ספטמבר-14

2:11

x64

Iologmsg.dll

6.1.7601.18386

2,048

4-פברואר-14

2:28

x64

Iologmsg.dll

6.1.7601.22589

2,048

4-פברואר-14

2:28

x64

Storport.sys

6.1.7601.18615

191,416

29-ספטמבר-14

2:09

x64

Storport.sys

6.1.7601.22823

192,448

29-ספטמבר-14

2:15

x64

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,332

29-ספטמבר-14

3:07

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,368

29-ספטמבר-14

3:04

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,420

29-ספטמבר-14

3:07

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,388

29-ספטמבר-14

3:04

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:01

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,396

29-ספטמבר-14

3:07

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,320

29-ספטמבר-14

3:04

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,356

29-ספטמבר-14

3:07

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,360

29-ספטמבר-14

3:06

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

3:07

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,308

29-ספטמבר-14

3:07

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

3:06

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

3:05

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

3:07

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,400

29-ספטמבר-14

3:06

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,332

29-ספטמבר-14

3:08

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,368

29-ספטמבר-14

3:06

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,384

29-ספטמבר-14

3:07

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

3:07

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,364

29-ספטמבר-14

3:07

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,292

29-ספטמבר-14

3:07

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,292

29-ספטמבר-14

3:06

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,332

29-ספטמבר-14

3:14

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,368

29-ספטמבר-14

3:13

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,420

29-ספטמבר-14

3:15

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,388

29-ספטמבר-14

3:13

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

2:06

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,396

29-ספטמבר-14

3:14

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,320

29-ספטמבר-14

3:13

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,356

29-ספטמבר-14

3:15

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,360

29-ספטמבר-14

3:14

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

3:15

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,308

29-ספטמבר-14

3:15

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

3:15

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

3:13

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

3:13

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,400

29-ספטמבר-14

3:14

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,332

29-ספטמבר-14

3:16

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,368

29-ספטמבר-14

3:15

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,384

29-ספטמבר-14

3:16

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,344

29-ספטמבר-14

3:15

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,364

29-ספטמבר-14

3:15

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,292

29-ספטמבר-14

3:14

לא ישים

Stornvme.inf_loc

לא ישים

1,292

29-ספטמבר-14

3:14

לא ישים

Stornvme.sys

6.1.7601.18615

50,616

29-ספטמבר-14

2:09

x64

Stornvme.sys

6.1.7601.22823

50,616

29-ספטמבר-14

2:15

x64

Iologmsg.dll

6.1.7601.18386

2,048

4-פברואר-14

2:00

x86

Iologmsg.dll

6.1.7601.22589

2,048

4-פברואר-14

2:00

x86

מידע נוסף לגבי קבצים

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

X86_004d81c922c9fa666d066f886d457d8f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_c95e580e13c8f87d.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

696

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_020eb6500a43aa2cc661494d8daa35e4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_13534f0e11e2ce9a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

709

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_05e14e491b9ed61bee20fed9cab930ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_580c5bbf58388038.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_11967bcdb0128bc4aad5937ef9b6f0d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_65092291f69f0177.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

700

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_15769dd41950b76f59211aa590997db1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_0a91b307a017dcf6.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_15eecebd7f408fd6f4f1f578c63b74e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_3be6b15df4cc837a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_174485216037f11ce1120a53d05c4b27_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_92d80930be0e0766.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_19dc15d4f494392a6d53de786bf39377_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_a259ab7c232420ee.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_1c7d7a98573d301aec8c32b515fe9072_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_0a50e739c516adfd.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_22073dffa6e8a5ebf54a22f2fa7f6f5e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_34630e275882445f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_2ae487d9a915cc86e15f2387c2e5cc4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_8a220bda07a6a63a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_33ccdd87eef60057a9d0cdceee24b713_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_c9133125c554c962.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

7,244

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_34ebc6643010a377cbc4c4d9157b8c06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_e8f14748130a314a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_3a96cbc5d1c45c15f819161d2997347a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_60fba3d435ab4474.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_3afd24926d1a698f2fc42d5c4c516263_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_9f4b11cee2358114.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_3b47e31ab4c5f3f1073787c45ca99622_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_5f1405bb5a43e00d.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

696

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_4087c7eb0be4fdf02f4663174c506f4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_40e54ad6ac6f76f4.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_4272cadf48f5f10c066cafb78c3e164a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_09af3ad59fc39c0f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_4542f4c591424250b71229adc0cdfcd0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_8ca43cb0b5b335d9.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_45b415fde562a0d0e8e869e91d1ce035_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_0092c9004e2309a0.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_54a9ad774cd7bb0a82e79c3f38fd7c16_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_a218f5534b3f9e28.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_561739bb212123ba429cfb8ed22af4b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_84722ff9637e6e7b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_5c367b90b33e2cb6a52a52cca13e814a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_16c078ae895f235f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_5cd92ba71a095be24f26a78649303711_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_b462d77d6bfc8bd1.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

696

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_5de8fa81c906b239f517eaec1e99b91b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_37d71ff8199ad5ae.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_6665ba59efa3ba8245dbfdd6ee138210_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_ed2d9c552a7cfc2b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

700

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_68ddfee068e034fd17752e6d1d8615e6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_600bd7204c1d5179.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_6c202d1e41aba41f9a41b6da8eeb7071_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_18fae9712d553d73.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_6fad7425b96253cc886826dbfca74aa1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_114b8485a653a97b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

7,244

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_7168a91458698a24adb015679bbd4aae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_05808be88251649c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_73e277242ee1ce45c72c33f19559ff6d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_dce572bf40b7cd22.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

709

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_76eedb7c986741969e96aa3629ef07b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_85416c25182d06e5.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_82cfceda10b95ab973592d9baebdff38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_7b2b28bf8a5cce4f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_8599d4bfe66a14d655822362771f4ed0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_b145a682d54ad054.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_8a06069809c456db14c22c76dee5d8a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_2afe3f325a4fc48a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_8dd19cbb0225fb0dbd055fd1759ee4ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_afa9d9b6827db5ef.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_905fcc1706d06c24cfafd3579f28455f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_26d0486f9a2e6e19.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_a9ee1ae3cca8a3d158d9bc35b6a8ab97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_876000932477a2db.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_abd1a9eb0230f3fa5fb7e2c6da7364fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_2d2cac75bbbe6f1a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_ae89e1da93d524b0442213e85314ee65_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_7e7576f3b310cc21.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

696

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_b6484d5e28b847fb61a86770c7b8fe59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_820deabab255e7bd.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_bf508ee2614904225d2a8c7c26f10cd0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_6e74784ca6368741.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_c319d84fb775d3ab21e47f5d7e5cab96_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_c5dab6d42a172453.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_cc5c7e8595460bc97e24f49679dbe9a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_fa1a000ab8ceb113.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_d03e85d404a2a1c091e738852a40b9fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_f6efcc423ce0a11a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_d49a177f384f6fa9474098f5c427fdc8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_5675221f2c688ca3.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,036

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_d9699b998c363dd351b8910a83043651_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_444b825e1ce8aa43.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_d9bd93ee7f59039215c8fb0534603b44_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_f0e3b900add18369.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_db51ad653d2b4e5f980cba81089e3d41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_2cf38e68c5d2df1a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_dd2dbd5b6340168643d7f717eaf29532_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_0a3c32a18efa25b8.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_ef4d655343f4f9b5aad997b44ebcf59a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_65a60fd43460290b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_ef9fd9cdcaaa539b8ff0e6aa786cdc51_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_30443619dbd0cd8d.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_efd0da68712a8c28f3af86d83bb9728b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_3ac67aaff255642a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_f5ff886d1b540b2000421ad925833193_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_774e57fe464ad606.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_fa43100e68fdcec33e38453f1449f740_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_bebb2f30e10b4144.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_fade5cd6a2648085343146114c5ebb84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_81dfc0cdb761f828.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_fb9b39f7e6bc08db1261b3f6ee183653_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_61b56fcfbc815f2e.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_fd5c7b67233ce685265fd8e5d6c10aed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_2f2357a684cf2aea.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_ff9f9571772886921582a4407921963e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_97a290a647518972.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

708

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-classpnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_178b83ef0a531e6c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

12,448

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:04

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-classpnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_18085220237aa4a0.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

12,448

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:08

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-imagebasedsetup-media_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_72162c23e51da850.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

46,693

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:55

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-imagebasedsetup-media_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_7292fa54fe452e84.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

46,693

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:55

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-iologgingdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_b89ba6a45ae017d4.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,648

תאריך (UTC)

04-פברואר-2014

שעה (UTC)

02:30

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-iologgingdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_b96329b173cfb88f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,667

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:55

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_2984a3fc8e702efd.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

15,725

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:03

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_2a01722da797b531.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

15,725

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_stornvme.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_b353aab4529e6dab.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,093

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:06

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_stornvme.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_b3d078e56bc5f3df.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,093

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:10

פלטפורמה

לא ישים

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

Amd64_02a54538b196f5727f3303569f649dc3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_29f9a1076d39be17.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_030e584874470d057ad44168c9536c55_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_081eb439d1935cc5.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_05e14e491b9ed61bee20fed9cab930ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_b42af7431095f16e.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_09e8513f8a0d98470c4a0df7a481141e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_8dcb50c755f2246b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

7,290

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_0c9b37e8d9b849a258e548c7c3272a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_73694034044cf16c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_0db248e10b460f7cfda3e6955ad9b722_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_83aa98bb5b3a025a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_0e50c1e48f235646df905c671d2dc0e6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_bfed3f865617a8b7.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_10874af9e48ab74fe05bfda27fe322fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_395fbbffdadefc80.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_11967bcdb0128bc4aad5937ef9b6f0d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_c127be15aefc72ad.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

702

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_120b521723bcda0ad7aa6483e5e8763a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_4965f77568174eeb.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_143c868bba04e436edc83eeadb765b73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_fd76b370d99a07d6.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_15769dd41950b76f59211aa590997db1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_66b04e8b58754e2c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_15eecebd7f408fd6f4f1f578c63b74e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_98054ce1ad29f4b0.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_16a98ae0f54d1468d66621408c4b1015_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_681660e5239f7144.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_17050998a128f04c9bb06cd771c01ff6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_6793ee980713ac83.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_174485216037f11ce1120a53d05c4b27_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_eef6a4b4766b789c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_17585ef70016cf08cd2a5e57790264e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_3ea9f262c2c864bb.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_19cee6c19d142efee3e4de4a8b5c5cf7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_4259f0be9b389a90.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_19dc15d4f494392a6d53de786bf39377_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_fe7846ffdb819224.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_1be6577b85436078a54180f70878def6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_0681a9ee11c42f51.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

700

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_1bfdbb4fdaaa22b4ffe0adc3b4184802_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_cc67f5259e4c2731.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_1c7d7a98573d301aec8c32b515fe9072_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_666f82bd7d741f33.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_22073dffa6e8a5ebf54a22f2fa7f6f5e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_9081a9ab10dfb595.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_22c82c948f959f618afd79c84cc879d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_5b72cc9cc39214e0.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_2668ff2a8e5e7883fb6ce7a4e1be898e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_11946afd2e10d85a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_26aec98f5f32c134678ca075578c2826_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_9e19f58b8fc81060.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_28b8d6c3f07d1c166a65fcd9cd289a18_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_38e851c13c0f09e2.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_2971a64e8120a3f9e711207c93e03898_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_002a581591edf36e.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_2ae487d9a915cc86e15f2387c2e5cc4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_e640a75dc0041770.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_2b59fd734b7fa05f1074aa8574602623_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_ce556b981cd532f4.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_2d8364d4355b47b686482529a11a87d7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_0c24e5014665ed22.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_2e1f638c38d88028d02f447e6be8ed3d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_2f7366e1a2b1eb53.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_30bb430a7e2c9ca7e15fb00fe10b0bfb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_2814dadf1144eb12.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

713

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_32dd572478d4275f7a02560b7f85db59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_4cfe004c1eaf3666.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_34ebc6643010a377cbc4c4d9157b8c06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_450fe2cbcb67a280.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_36a59c360c9207488e91b5e9dfd1d18c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_087f074344a7e38c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_3810edbbfc78917757cbe1c10364231b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_8f19ed4837a27666.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_3a96cbc5d1c45c15f819161d2997347a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_bd1a3f57ee08b5aa.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_3a98514569d3a1698915f195db35be8f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_a27a17ef69c77d60.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_3afd24926d1a698f2fc42d5c4c516263_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_fb69ad529a92f24a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_3c3f612cb27268be436633c13c78c4e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_e6c402155de1738b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_3d7fc42dc69715e0cafa2d075a516b05_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_2a17f83f8da01fb9.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_3e810711f6648a1599119b9bdcea6e27_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_9fad39688c5b10b5.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_4087c7eb0be4fdf02f4663174c506f4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_9d03e65a64cce82a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_42343ed05dd20bef130554eb8f5a015f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_45e6ccbf3c597f99.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_4272cadf48f5f10c066cafb78c3e164a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_65cdd65958210d45.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_4542f4c591424250b71229adc0cdfcd0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_e8c2d8346e10a70f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_4565ec3535f598f2ad3bcbc920ba6a53_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_3cfef048359fac85.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_45b415fde562a0d0e8e869e91d1ce035_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_5cb1648406807ad6.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_46f86773f5f77da08e73e2c2a6123b82_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_304251e9e6882d62.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

704

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_4e8c8b01e7139495f1798a46197069fb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_1490ccb1259447f5.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_4fb87bd5df748ede5fc81d28f138b2dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_dab03bcee8fd6204.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_54a9ad774cd7bb0a82e79c3f38fd7c16_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_fe3790d7039d0f5e.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_561739bb212123ba429cfb8ed22af4b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_e090cb7d1bdbdfb1.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_576277ae3ad3ef1be9e35a7a24e1c26c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_5e1b0a4da0c631ac.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_5ad87c9acfb2f11eb8fde76128709f04_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_55227a8936c9ebaf.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_5c367b90b33e2cb6a52a52cca13e814a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_72df143241bc9495.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_5d6a41b70f792035c9922d02fa18f9e4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_893ad2f6d2e3417c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_5de8fa81c906b239f517eaec1e99b91b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_93f5bb7bd1f846e4.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_5e87f1008bfb21f3de9a5df6232c4f08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_988e3808adcea7dc.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_5f3ad726b3ae69b654d054dc6761ca76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_6dd160e6b06f308a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_6665ba59efa3ba8245dbfdd6ee138210_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_494c37d8e2da6d61.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

702

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_68ddfee068e034fd17752e6d1d8615e6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_bc2a72a4047ac2af.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_690cdd23cdc89cf2fa0c5b192bfbcb4f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_3e7f1926d447cb16.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_69213f9cbd196cb5456fc9ee7b525c8d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_84dcb04c0761852c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_6b9b2f08e12005c3047e26c82009ee22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_e1503d124c292301.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,042

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_6c202d1e41aba41f9a41b6da8eeb7071_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_751984f4e5b2aea9.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_6f00b0b109150af357344782b06eaf51_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_f59d40d4e8838023.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_70734424d7f5d4e3b0b77d3d60b930a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_343f78ac3f92c38b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_7168a91458698a24adb015679bbd4aae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_619f276c3aaed5d2.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_7199a5246240b936e00033dc9b15948e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_c529c56bdec0e564.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_72e55fd62a9ad9ae8b8bd3980d226bb5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_6440f7e1fbadb8ae.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_74c26ab77fa54e8346b8db208248db0b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_a2ee3f27be84bf17.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_74e6c8f21d467c9ddf43fd378ddafb6d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_dc2a820c40841cf3.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_76eedb7c986741969e96aa3629ef07b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_e16007a8d08a781b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_76f247cc9435a7783850bdae86f026a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_e9bca6664b350fcd.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_778a1591fce72400f95205950d0e28de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_a4579d6ab27f88a9.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_7d83486acacad0979a079510bcc6046c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_61694815f1609ded.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_82cfceda10b95ab973592d9baebdff38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_d749c44342ba3f85.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_8409cf83b5701aaf0eae2818d6b0d61c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_3c4aff2ba946d016.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_8599d4bfe66a14d655822362771f4ed0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_0d6442068da8418a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_876cd1131861e883c0e1c3aac0dfd2e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_bc27a3748213e6c7.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_88daa0969676e06fde613aee7a9d6c8a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_e88a567332ae64d8.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,048

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_8a06069809c456db14c22c76dee5d8a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_871cdab612ad35c0.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_8ab54d01d1c05c1d4b68b1740544552f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_7cd15be431889c9e.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

700

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_8dd19cbb0225fb0dbd055fd1759ee4ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_0bc8753a3adb2725.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_8e4e26c89b2f4a7a9ad2ca83975e5221_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_b23be4929e672215.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_8f0bacb5600ab0dc219ac44810dbf0c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_26a6ac746ca9ce6d.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_905fcc1706d06c24cfafd3579f28455f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_82eee3f3528bdf4f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_9181705a4bc7eca70b9e587f1e8ad78d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_d5a1b430efcb4b1b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_9362432ec62f19995e836bb7cff9c095_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_e8b062357d5fb0c5.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_9468603da5553c486dd6b81ce2513880_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_614e89ef550086e6.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_9a10e424f20442d767b7a28c05caf5e7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_908fcc7f0d1fcc13.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_a4ecd1791df398a00175c5301e4e53e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_74b07e261f95b520.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

7,290

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_a7d511728ceb703440f502c57b94bf9a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_8cee87ebe99b3634.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_a86fd59551151775361165022f79c678_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_b500327293f50692.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_a9ee1ae3cca8a3d158d9bc35b6a8ab97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_e37e9c16dcd51411.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_ab625b2f53e25be923823707d1c3a426_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_c6886cb0655c9acb.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_abd1a9eb0230f3fa5fb7e2c6da7364fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_894b47f9741be050.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_ac6685312d42597483bb757b4ddd7e81_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_1a8fae995689b016.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_aef70e8bc2f48b2a716319743d1b9108_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_641ad87500bf5d46.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_af04e80dacda19df4d5595347f0baae4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_c58476684764bdb8.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_af3ed3e73f366c11c91b999de8e2835b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_ab15b6b72d7da8e9.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_af5b6c49b3db0551685dba0b832b52a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_56745ff9eeff4bd6.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

713

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_afd8e5e75d36810e9f315e3d030538c6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_01a3627b610529e2.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_b1b22346dac3065b164f01d580f067df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_896ea7997b46a81d.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_b212a41a5c24514912b3f4cb8b3ddcc2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_085299414af80a38.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_b23869f4f924f16dabb0bb8175d23342_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_c1835a9113a68420.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_b4cc149f6c013bf9c15d7d6e968ea9b9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_b4924f1f9934ec42.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_b54788e37292b991af38de1ab1c61b22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_d1320bb2f77cb165.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_b6484d5e28b847fb61a86770c7b8fe59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_de2c863e6ab358f3.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_b7586377e4fa112f312fc5c4ac291096_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_e9db997b0658b017.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_bd595f79b87b5d1151294e4d497be01d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_b0ac3bfb2022d77b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_be75158528111e2a5d9f9a9245807177_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_45205000a053b5b7.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_bf508ee2614904225d2a8c7c26f10cd0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_ca9313d05e93f877.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_c319d84fb775d3ab21e47f5d7e5cab96_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_21f95257e2749589.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_c611d66ba1a518d90caf3d85f27e95bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_0486cf5a5d4e8389.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_c72f5991e2eb6f83bd6d7633419726d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_64205afe52fe011f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_c79e06096b2568747d7506592542a5c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_730f1cd20353a42a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_c9580d3fa88a37d224130f5c27ca6fa6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_f1cd9b3c4f9cd44e.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_caf69e4f191cf2effeae6e87c089d323_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_98c27a43fe91f9a7.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_cb6082a4deef7efa452d7e36f3f9de1b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_6282e93ac524e047.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

704

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_cc5c7e8595460bc97e24f49679dbe9a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_56389b8e712c2249.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_ce5cab7a7bf4134717e294b23a2a7b0c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_07f8634897e732dc.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_cecd0c45196713cd0d758c4beeab2803_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_f2ee8ff948899649.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d03226731a968707a46a528c949cde89_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_c089d852a06788f4.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d03e85d404a2a1c091e738852a40b9fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_530e67c5f53e1250.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d22dd8504447a85e17951167f8b16c4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_c8111c73f6ad915a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d3fd00645de58629568f278320611847_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_18c42118bff5b7e8.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d4d120807c16eb6b29121825c4418913_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_65c7453c7a367b4f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d5c46b0e1fb1ef5b966b04db80cdbf03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_d8de7c63a7c19b2f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d62880ab4a2e15ac6985ed7572cfbb6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_d3024f4aae08fe6c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d7ae0830629124f80fec725a00be90f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_3ffeb105661ad413.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d9699b998c363dd351b8910a83043651_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_a06a1de1d5461b79.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d9bd93ee7f59039215c8fb0534603b44_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_4d025484662ef49f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d9fde925478e712b90c90b490645f2c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_9314f0172dc7fb2b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_db51ad653d2b4e5f980cba81089e3d41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_891229ec7e305050.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_dc89420239d7ec4f8a483d6864ab7482_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_6102770faab416b8.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

700

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_dd2dbd5b6340168643d7f717eaf29532_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_665ace25475796ee.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_ded2839d76742764df2c1428bc151c62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_3c5554a0feffae8c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_e1dee6794e37bebb811a65447646c71d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_9bf373a9a5eeba1b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

700

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_e487cd88b359e2f28c93cf0716fa5766_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_df9c21ab3474101d.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_e5bcc0220085b43d68538f4274991e4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_b28bd1c8fcc2c9be.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_e61ff023718a5d49cb37f5fb8b8734ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_f6b8c951f50d2e42.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_e70586459bf46c137914d2010282a9cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_a422b7b62e1f1b61.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_ecd03b767c79b0b3b385538aa20f5ca1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_f09278a2a3148fb1.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_ee8976125cd33c34941e704aa3904f91_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_92e1c996e3ba45cf.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_ef4d655343f4f9b5aad997b44ebcf59a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_c1c4ab57ecbd9a41.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_ef9fd9cdcaaa539b8ff0e6aa786cdc51_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_8c62d19d942e3ec3.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_efd0da68712a8c28f3af86d83bb9728b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_96e51633aab2d560.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_f4b17aaa434b3ae1a8e373aace9efea1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_a90f8db26c3bb78e.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,048

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_f5ff886d1b540b2000421ad925833193_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_d36cf381fea8473c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_f6e03315e1bb2fac3c2bc1c690208440_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_ad139ecf7e43cf43.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,064

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_f98231cf50693bd8dc55f3a365ce79f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_0017f69d05634ba4.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

712

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_fa43100e68fdcec33e38453f1449f740_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_1ad9cab49968b27a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_fade5cd6a2648085343146114c5ebb84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_ddfe5c516fbf695e.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_fb9b39f7e6bc08db1261b3f6ee183653_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_bdd40b5374ded064.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_fd5c7b67233ce685265fd8e5d6c10aed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_8b41f32a3d2c9c20.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_ff9f9571772886921582a4407921963e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_f3c12c29ffaefaa8.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

710

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:42

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-classpnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_73aa1f72c2b08fa2.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

12,450

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:26

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-classpnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_7426eda3dbd815d6.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

12,450

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:34

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-imagebasedsetup-media_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_ce34c7a79d7b1986.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

46,697

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:43

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-imagebasedsetup-media_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_ceb195d8b6a29fba.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

46,697

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:43

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-iologgingdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_14ba4228133d890a.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,652

תאריך (UTC)

04-פברואר-2014

שעה (UTC)

02:59

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-iologgingdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_1581c5352c2d29c5.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,671

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:43

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_85a33f8046cda033.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

15,727

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:25

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_86200db15ff52667.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

15,727

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:34

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_stornvme.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18615_none_0f7246380afbdee1.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,097

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:28

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_stornvme.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_0fef146924236515.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,097

תאריך (UTC)

29-ספטמבר-2014

שעה (UTC)

02:36

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-iologgingdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18386_none_b89ba6a45ae017d4.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,648

תאריך (UTC)

04-פברואר-2014

שעה (UTC)

02:30

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-iologgingdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22823_none_b96329b173cfb88f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,667

תאריך (UTC)

30-ספטמבר 2014

שעה (UTC)

01:43

פלטפורמה

לא ישים


מוצרי הצד השלישי שבהם דן מאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן קשורות ל- Microsoft. Microsoft אינה מעניקה אחריות, משתמעת או אחרת, בנוגע לביצועים או לאמינות של מוצרים אלה.

מצב

Microsoft אישרה כי זוהי בעיה במוצרי Microsoft המפורטים בסעיף "חל על".

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×