עדכון מצטבר זה מתקן רשימת בעיות ב- 2013 של שרת Lync ב- Microsoft, רכיבים מרכזיים. מספר הגירסה של עדכון זה היא 5.0.8308.992.

שיפורים ובעיות המכיל העדכון המצטבר

עדכון מצטבר זה פותר את הבעיות הבאות:

עדכון מצטבר זה מתקן גם את הבעיות שנדונו מאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base קודמות עבור 2013 שרת Lync.

כיצד להתקין את העדכון

כדי להתקין עדכונים עבור התקנה 2013 שרת Lync הכוללת את כל העדכונים המצטברים הבאים מותקנים, שלב 1 ואת שלב 2.

 • עדכון מצטבר של יולי 2017 (5.0.8308.992)

 • עדכון מצטבר 2017 במרץ (5.0.8308.987)

 • עדכון מצטבר ינואר 2017 (5.0.8308.984)

 • עדכון מצטבר של 2016 בנובמבר (5.0.8308.974)

 • עדכון מצטבר באפריל 2016 (5.0.8308.956)

 • עדכון מצטבר בינואר 2016 (5.0.8308.945)

 • העדכון המצטבר לחודש דצמבר 2015 (5.0.8308.941)

 • עדכון מצטבר ספטמבר 2015 (5.0.8308.933)

 • עדכון מצטבר של יולי 2015 (5.0.8308.920)

 • עדכון מצטבר 2015 מאי (5.0.8308.887)

 • העדכון המצטבר לחודש פברואר 2015 (5.0.8308.871)

 • עדכון מצטבר של 31 בדצמבר, 2014 (5.0.8308.866)

 • העדכון המצטבר לחודש דצמבר 2014 (5.0.8308.857)

 • עדכון מצטבר של 2014 בנובמבר (5.0.8308.834)

 • העדכון המצטבר לחודש אוקטובר 2014 (5.0.8308.831)

 • עדכון מצטבר בספטמבר 2014 (5.0.8308.815)

 • עדכון מצטבר באוגוסט 2014 (5.0.8308.738)

 • עדכון מצטבר בינואר 2014 (5.0.8308.577)

 • העדכון המצטבר לחודש אוקטובר 2013 (5.0.8308.556)

 • עדכון מצטבר של יולי 2013 (5.0.8308.420)

 • העדכון המצטבר לחודש פברואר 2013 (5.0.8308.291)

כדי להתקין עדכונים עבור RTM 2013 שרת Lync (5.0.8308.0), בצע את שלבים 1 – 5.

חשוב אינך כיבוי או הפעלה מחדש של כל שרתי חזיתי באותו זמן. פעולה זו עלולה לגרום לבעיות בעת הפעלת השירותים.

שלב 1: התקנת העדכונים המצטבר

חשוב כדי לשמור על מאגר Lync Server 2013 Enterprise Edition פונקציונלי, עליך לוודא כי הערך מצב של המאגר מוכנה בעת הפעלת cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState , ושיש לך את המספר המתאים 2013 שרת Lync שרתים חזיתיים בהם פועל. ראה "שדרוג או עדכון קדמי קצה שרתי" ו- "תכנון עבור ה ניהול של קדמי קצה מאגרי" הסעיפים של TechNet בנושאים הבאים כדי לקבוע את הערך למצב של מאגר לפני החלת עדכון מצטבר:

שדרוג או עדכן שרתים חזיתי

טופולוגיות ורכיבים עבור חזיתי שרתים, העברת הודעות מיידיות, נוכחות

מתקין העדכון המצטבר של השרת מחיל את כל העדכונים עבור תפקיד השרת המתאים בפעולה אחת. כדי להשתמש מתקין העדכון המצטבר של השרת, בצע את הפעולות הבאות.

הערה אם בקרת חשבון משתמש (UAC) מופעלת, עליך להפעיל את מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות הרשאות מלאות כדי לוודא כי כל העדכונים מותקנים כראוי.

הורד את מתקין העדכון המצטבר של השרת.

מאגרי ארגוני 2013 של שרת Lync

שרתי חזיתי במאגר Enterprise Edition מאורגנים תחומים השדרוג. תחומים אלה שדרוג הן קבוצות משנה של שרתים חזיתיים במאגר. שדרוג קבוצות מחשבים נוצרים באופן אוטומטי על-ידי בונה הטופולוגיה.

עליך לשדרג מחשבים אחת בכל פעם ולאחר מכן עליך לבצע שדרוג בכל שרת חזיתי של כל תחום. כדי לעשות זאת, לקחת שרת אחד בתחום שדרוג במצב לא מקוון, שדרג את השרת ולאחר מכן הפעל מחדש אותה. לאחר מכן, חזור על תהליך זה עבור כל שרת בתחום שדרוג. הקפד לרשום אילו שרתים ותחומים שדרוג שודרגו.

שדרוג או עדכן שרתים חזיתי

כדי לשדרג שרתים חזיתיים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. שרת חזיתי במאגר, להפעיל cmdlet הבאים:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  אם הערך מצב של המאגר תפוס, המתן 10 דקות ולאחר מכן נסה שוב להפעיל cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState . אם אתה רואה עסוק לפחות שלוש פעמים רצופות לאחר המתן 10 דקות בין נסיונות, או אם אתה רואה תוצאה של InsufficientActiveFrontEnds עבור ערך מצב של המאגר, קיימת בעיה המשפיעה על המאגר. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, ייתכן שיהיה עליך לפנות אל מחלקת התמיכה של Microsoft. אם מאגר זה מזווג עם מאגר חזיתי אחר בטופולוגיית שחזור כשל, עליך לגיבוי בעת כשל את המאגר למאגר הגיבוי ולאחר מכן עדכן שרתים אלה במאגר זה. לקבלת מידע נוסף אודות אופן לגיבוי בעת כשל מאגר, עיין באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

  כשל מעל מאגר ב- Lync Server 2013אם הערך מצב של המאגר מוכנה,עבור לשלב 2.

 2. Cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState מחזירה גם מידע אודות תחומים שדרוג המאגר ואת אודותיו בשרתים החזיתיים נמצאים בכל תחום השדרוג. אם מתקיים ערך ReadyforUpgrade עבור שדרוג המחשבים המכילה את השרת שברצונך לשדרג,באפשרותך לשדרג את השרת.

 3. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. הפסק חיבורים חדשים לשרתים חזיתי באמצעות CsWindowsServices עצירה-יעיל cmdlet.

  2. הפעל את מתקין העדכון המצטבר של שרת באמצעות ממשק המשתמש או פקודה כדי לשדרג שרתים חזיתיים המקושרים עם מחשבים השדרוג.

   הערה אם תשדרג או עדכן שרתים חזיתיים במהלך זמן ההשבתה של השרת מתוזמנת, באפשרותך להפעיל את cmdlet בשלב 2 ללא הפרמטר -Graceful . באופן ספציפי יותר, להפעיל cmdlet כ CsWindowsService עצירה. פעולה זו מכבה מיד שירותים, ולהמתין השרת אינו עד מומשה כל בקשת שירות קיים.

   הערה ה-UI מספק ציון ברור של אילו עדכונים מותקנים כאשר תלחץ על התקנת עדכונים.

   כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה, הפעל את הפקודה הבאה:
     LyncServerUpdateInstaller.exe
   הערה נקודות תבליט הבאים מתארים את הפרמטרים שבהם תוכל להשתמש עם הפקודה LyncServerUpdateInstaller.exe :

   • הבורר /silentmode חל כל העדכונים הישימים ברקע.

   • הבורריםsilentmode /forcereboot /יחד החל כל העדכונים הישימים ברקע ולאחר מכן הפעל מחדש באופן אוטומטי לשרת בסוף תהליך ההתקנה, אם יש צורך בכך.

   • הבורר /extractall מחלץ את העדכונים של תוכנית ההתקנה ולאחר מכן שומר את העדכונים בתיקיית משנה אשר יש בשם ו'נשלף בתיקייה שממנה הפעלת הפקודה.

  3. הפעל מחדש את השרת, וודא כי הוא מקבל חיבורים חדשים.

Lync Server 2013 רגיל Edition ותפקידים אחרים

 1. הפעל את מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות ממשק המשתמש או על-ידי הפעלת שורת פקודה כדי לשדרג שרתים חזיתיים המקושרים עם מחשבים השדרוג.

  הערה ה-UI מספק ציון ברור של אילו עדכונים מותקנים כאשר תלחץ על התקנת עדכונים.

  כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה, הפעל את הפקודה הבאה:
    LyncServerUpdateInstaller.exe
  הערה נקודות תבליט הבאים מתארים את הפרמטרים שבהם תוכל להשתמש עם הפקודה LyncServerUpdateInstaller.exe :

  • הבורר /silentmode חל כל העדכונים הישימים ברקע.

  • הבורר /silentmode /forcereboot חל כל העדכונים הישימים ברקע ולאחר מכן מופעל מחדש באופן אוטומטי את השרת בסוף תהליך ההתקנה אם הדבר נחוץ.

  • הבורר /extractall מחלץ את העדכונים של תוכנית ההתקנה ושומר את העדכונים בתיקיית משנה ששמה "ו'נשלף" בתיקיה שבה הפעלת הפקודה.

 2. אם הדבר נדרש על-ידי אשף ההתקנה, הפעל מחדש את השרת.

שלב 2: להחיל את עדכוני מסד נתונים עורפי

לאחר שתתקין את העדכון עבור תפקיד שרת רכיבים מרכזיים בשרת Lync שרת 2013 Enterprise Edition גופן קצה או בשרת Lync Server 2013 רגיל Edition, הקבצים המעודכנים של מסד נתונים SQL מושמטים למחשב בעל תפקיד שרת רכיבים מרכזיים מותקן. כדי להחיל את השינויים במסד הנתונים, עליך להפעיל את כלי cmdlet ישים המתוארות בשלב 2.

הערה -עדכון פרמטר אינו הכרחי בעת הפעלת cmdlet CsDatabase התקנה יעדכנו את מסד הנתונים של 2013 שרת Lync.

Lync Server 2013 רגיל Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SE.FQDN> -Verbose הערות

 • בפקודה זו, < SE. FQDN > הוא מציין מיקום עבור הערך המתאים.

 • עליך להפעיל cmdlet זה בשרת Lync Server 2013 רגיל Edition.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

עליך לבצע מספר פעולות תצורה, בהתאם לסוג בשרתים העורפיים Lync Server 2013 Enterprise Edition שבה אתה משתמש.

הערה אם הצ'אט מתמיד collocated (צ'אט מתמידים לשירות חזיתי לבין מסד הנתונים העורפי פועלים באותו שרת), עליך להפעיל את הפקודה הבאה יחד עם הפרמטר ExcludeCollocatedStores .

הערה אם שיקוף מסד נתונים זמין עבור מסדי הנתונים העורפי, מאוד מומלץ שלא להשתמש בפקודה הפעל-CsDatabaseFailover-NewPrincipal ראשי , ולאחר מכן ודא השרת הראשי הוא עיקרי עבור כל מסדי הנתונים לפני הפעלת cmdlet התקנה-CsDatabase .
  Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <FEBE.FQDN> -Verbose בפקודה זו, < FEBE. FQDN > הוא מציין מיקום עבור הערך המתאים.

מסדי נתונים של Lync Server 2013 עקבי צ'אט

כאשר שירותים צ'אט מתמידים הם collocated עם מסדי נתונים של SQL להיות, הפעל את הפקודה הבאה:
  Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn <PChatBE.FQDN> -SqlInstanceName <DBInstance> -Verbose בפקודה זו, < PChatBE.FQDN > ו- < DBInstance > הם מצייני מיקום עבור הערכים המתאימים.

צ'אט מאחסן בארכיון/ניטור 2013 של שרת Lync/עקבי מסדי נתונים

כאשר מאחסן בארכיון/ניטור 2013 של שרת Lync/עקבי צ'אט מסדי נתונים הפרוסים במחשבים עצמאיים מסדי נתונים של SQL, הפעל את הפקודה הבאה: Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQLServer.FQDN> -Verbose בפקודה זו, < SQLServer.FQDN > הוא מציין מיקום עבור הערך המתאים.

שלב 3: החלת עדכון מסד נתונים של ניהול מרכזי

הערה אין צורך לעדכן את מסד הנתונים המרכזי של ניהול במצבים הבאים:

 • אם המאגר ניהול מרכזי מתארח על מאגר Lync Server 2010 רגיל מהדורת שרת או ארגון, אין להפעיל את הפקודה התקנה-CsDatabase-CentralManagementDatabase .

 • אם המאגר ניהול מרכזי מתארח בשרת Lync שרת 2013 רגיל Edition או מאגר הארגון שעודכנה בעבר עם עדכונים מצטברים של Lync Server 2013 בפברואר 2013, אין להפעיל את הפקודה התקנה-CsDatabase-CentralManagementDatabase .

לאחר עדכון שרת חזיתי של Lync Server 2013 Enterprise Edition או את הקצוות האחורי של המהדורה של תקן 2013 של Lync שרת, הפעל את הפקודה הבאה כדי לעדכן את מאגר ניהול מרכזי:
  Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn <CMS.FQDN> -SqlInstanceName <DBInstanceName> -Verbose הערות

 • בפקודה זו, < CMS.FQDN > ו- < DBInstanceName > הם מצייני מיקום עבור הערכים המתאימים.

 • בסביבה של דו-קיום המכיל Lync Server 2010 ו- Lync Server 2013 ונמצא בו שירות ניהול מרכזי על מאגר Lync Server 2010, אל תפעיל את הפקודה התקנה-CsDatabase-CentralManagementDatabase . אם מאוחר יותר להעביר את שירות ניהול מרכזי למאגר 2013 שרת Lync, עליך להפעיל את הפקודה CentralManagementDatabase CsDatabase התקנה כדי להחיל את השינויים.

שלב 4: הפעלת שירות ניידות

כדי להפעיל את שירות הניידות, להפעיל cmdlet הבאים:

אפשר-CsTopology

שלב 5: הפעלת אינטרנט תקשורת מאוחדת API

כדי לאפשר ל- API אינטרנט תקשורת אחידה (UCWA), עליך להפעיל את הכלי Bootstrapper.exe שוב על כל שרתי Director 2013 של שרת Lync, שרתי Standard Edition Enterprise Edition בשרתים החזיתיים שבו רכיבי אינטרנט מותקן ושעודכנו. השתמש בפקודה הבאה כדי להפעיל את הכלי:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

מידע נוסף

דרישות מוקדמות

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון מצטבר זה.

מידע בנושא רישום

כדי להשתמש באחד העדכונים המצטברים בחבילה זו, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה מצטבר.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון מצטבר זה מחליף את 2017 במרץ המצטבר עדכון 5.0.8308.987 עבור 2013 שרת Lync, רכיבים מרכזיים.

עדכן מידע אודות התקנה של חבילה

 • 2013 שרת Lync - Server Standard Edition

 • שרת חזיתי של 2013 שרת Lync - Enterprise Edition-

 • 2013 שרת Lync - במאי

 • 2013 שרת Lync - שרת קצה

 • 2013 שרת Lync - שרת עצמאי Mediation

 • 2013 שרת Lync - פיקוח על שרת

 • 2013 שרת Lync - שרת אחסון בארכיון

 • 2013 שרת Lync - כלי ניהול

 • 2013 שרת Lync - שרת צ'אט מתמיד

 • 2013 שרת Lync - מהימנים שרת יישומים

לאחר התקנת העדכון, הגירסה הגלובלית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ, או גירסה מאוחרת יותר של מאפייני הקובץ, המנויים בטבלה הבאה:

שם קובץ

Cdrdb.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,295,274

תאריך (UTC)

06-Jun-2015

שעה (UTC)

02:32

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

Component_gac_microsoft.rtc.internal.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

99,624

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

קוד hash של SHA-1

15E6D10D0DC6B992EC4DBE467862E02305C6FE72

Hash מסוג MD5

2B75C955474381F56E19AC0477882945

פלטפורמה

x86

שם קובץ

Component_gac_microsoft.rtc.internal.storage.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

781,496

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

12:06

קוד hash של SHA-1

4B7E5DA335223ECB868B3E8B622546CD4F5C72CE

Hash מסוג MD5

C502F1DC83AEECF78E8D3F854B906F7C

פלטפורמה

x86

שם קובץ

Dbcommon.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

27,141

תאריך (UTC)

18-Aug-2016

שעה (UTC)

16:01

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

Dbrtc.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,014,171

תאריך (UTC)

18-Aug-2016

שעה (UTC)

16:07

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_bootstrapper.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

21,288

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_bootstrapper.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

21,288

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

21,288

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_bootstrapper.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

21,288

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

21,288

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

21,280

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_bootstrapper.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

21,288

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

21,800

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

21,288

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

21,280

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clsagent.exe

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

361,960

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:22

קוד hash של SHA-1

F71C86E9E683C60884259B7922FBCD53FF8A3CC5

Hash מסוג MD5

3A639929FCC049A41E7F2555FCA84AF4

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_clsagentperf.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

53,752

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:23

קוד hash של SHA-1

74397621713F9115EC9746300284A9D0FA807D26

Hash מסוג MD5

DF3A91C1FA384C95955E206B3C69D8AF

פלטפורמה

x64

שם קובץ

File_clscontroller.exe

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

264,184

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:17

קוד hash של SHA-1

479EE91BA16C88C19132ED3043D0FA38B44E96B6

Hash מסוג MD5

A3B9AAAB0D3FCDF3B530A8B01126708A

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_clscontroller.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

26,920

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clscontroller.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

26,920

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:16

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clscontroller.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

27,432

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clscontroller.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

26,920

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clscontroller.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

27,432

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clscontroller.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

26,920

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clscontroller.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

26,912

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clscontroller.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

29,480

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:16

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clscontroller.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

25,384

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clscontroller.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

25,384

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clseventres.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

43,504

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:23

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clseventres.dll.en_us

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

38,384

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clseventres.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

41,456

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:23

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clseventres.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

42,992

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:23

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clseventres.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

43,512

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:24

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clseventres.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

32,240

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:24

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clseventres.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

30,712

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:24

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clseventres.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

40,432

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:24

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clseventres.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

40,432

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:24

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clseventres.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

27,632

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:25

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clseventres.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

27,632

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:25

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_clsformat.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

696,296

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:25

קוד hash של SHA-1

9BA73EBCB08AC33B1B77C72363A1B0908B87C219

Hash מסוג MD5

67244E445F3F8069EC708764D584469B

פלטפורמה

x64

שם קובץ

File_cpsdyn.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

19,388

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

08:02

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_csadditional.format.ps1xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

56,719

תאריך (UTC)

28-Apr-2016

שעה (UTC)

05:50

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_default.tmx

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

29,587,498

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

02:47

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_default.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,459,416

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

02:47

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_deploy.exe

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

739,592

תאריך (UTC)

09-Feb-2015

שעה (UTC)

16:19

קוד hash של SHA-1

AE7B37CF3B616CE34BEF60DACDE84CDD61C7F60E

Hash מסוג MD5

458D79BE03069AE2C76535BD1C2AB725

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_deploy.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

254,760

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_deploy.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

254,240

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_deploy.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

255,784

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_deploy.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

254,248

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_deploy.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

258,344

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_deploy.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

254,248

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_deploy.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

254,248

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_deploy.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

269,608

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_deploy.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

249,640

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_deploy.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

249,640

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

31,528

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

31,528

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

31,528

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

31,528

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

31,528

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

31,528

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

31,528

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

31,520

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

31,016

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

31,008

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.803

גודל קובץ

283,400

תאריך (UTC)

14-Aug-2014

שעה (UTC)

05:58

קוד hash של SHA-1

EC852F8668E0ADE07ADAA32A0312403C3225BE09

Hash מסוג MD5

C077B855E43DF4D8DB927E64D0F290B2

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

177,376

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

12:26

קוד hash של SHA-1

38E6316E0165B852897494E0ACD34165EC28A6A8

Hash מסוג MD5

A33425735047FFC49D134B79B3A792E9

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

23,848

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

23,840

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

23,840

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

23,336

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

23,848

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

23,328

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

23,336

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

24,352

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

22,816

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

22,824

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

1,206,568

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:16

קוד hash של SHA-1

4B52F8397CA561FD2E976BC46A2B91F1FE64F56A

Hash מסוג MD5

DFE9E9EE82A4F2A7EAB4CE33F649E4EE

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.clsagent.iislog.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

240,192

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:25

קוד hash של SHA-1

FB070B6BEE16DB785828E5FDD60D51D254A1FFFE

Hash מסוג MD5

04C15648F3924AFFC6158DC31AD4BC38

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

27,944

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:16

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

27,944

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

28,448

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

27,944

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:16

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

29,480

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

28,456

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

27,944

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

29,992

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

26,920

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

26,920

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

374,000

תאריך (UTC)

15-Sep-2013

שעה (UTC)

20:23

קוד hash של SHA-1

6C0006F19C1FFF9B703BC82184BF6289E5390837

Hash מסוג MD5

24D35B608A7C3F6B9E195C919ED52DDA

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

25,376

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

25,384

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

25,896

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

24,872

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

25,896

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:16

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

25,384

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

24,872

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

26,920

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

24,360

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

24,360

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

4,666,040

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

12:23

קוד hash של SHA-1

9D34AC343DB0CBC96C46AB32EFF83A6E13446C99

Hash מסוג MD5

B29AFEDB0C2F2B30BF7B8DE865882CE0

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscommon.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

436,296

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:25

קוד hash של SHA-1

AFE8CFC90B0FEC27D3D928C36DC0E2D710E96595

Hash מסוג MD5

ECF440F97E23DAC1956118C30F586E18

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscontrollerlib.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.733

גודל קובץ

364,608

תאריך (UTC)

11-Jul-2014

שעה (UTC)

14:26

קוד hash של SHA-1

B2BED27BF788AA84CD03A85470789DEB2E4F26AC

Hash מסוג MD5

6FC6F8F4E0EFBAE78175F96062F4CE21

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

145,704

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

145,704

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

145,704

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

145,704

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

145,704

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

145,696

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

145,696

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

145,704

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

145,704

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

145,696

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

663,848

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

קוד hash של SHA-1

D475A50550829DE86210CA3E36588771675E9414

Hash מסוג MD5

6C6F2921FDB5E9462E365A8A98ECE69C

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

434,976

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

קוד hash של SHA-1

F928D2C648D54B211236DEBB9C2142DF988CBD0C

Hash מסוג MD5

659A7668C63DE8DC85AAA667B6D8B3EA

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

583,464

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:12

קוד hash של SHA-1

5DFE12D33338D34432797E01CB16F8DD4118955A

Hash מסוג MD5

D8F7AE3DDC85F96227135AE6381FB8FB

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

48,936

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

47,912

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

50,984

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

47,912

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

51,488

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

49,448

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

47,904

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

56,616

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

44,840

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

44,328

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

24,352

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

24,360

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

24,872

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

24,360

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

24,872

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

24,864

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

24,360

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

25,376

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

23,840

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

23,840

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.common.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

378,040

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

12:06

קוד hash של SHA-1

1D7CF4DC91AF6547BE92330C79CD3589320028C4

Hash מסוג MD5

3D3189FF79E6F13CB5AFD1C0B333AA6C

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

49,448

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

47,904

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

49,960

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

47,904

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

52,008

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

48,424

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

47,400

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

57,632

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

43,808

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

43,816

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.core.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

854,824

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.core.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

854,824

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.core.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

857,896

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.core.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

853,288

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

863,528

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

856,872

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.core.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

853,800

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

876,328

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

846,632

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

846,624

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

151,840

תאריך (UTC)

18-Aug-2016

שעה (UTC)

17:33

קוד hash של SHA-1

758CBD4A96FB617294A02D6FC6C3DE068D1FDA7F

Hash מסוג MD5

C4710635F65B9A17BD5BDA51539A31AE

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

43,816

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

43,296

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

47,400

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

43,816

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

47,400

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

45,344

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

42,784

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

50,472

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

41,248

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

40,736

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

444,712

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

2,327,328

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:12

קוד hash של SHA-1

38B6603C1B1DD11E39D73FDDAAA6C15B6F9CA0FD

Hash מסוג MD5

75E7B0B50A5880C694B38F0901DA8B1E

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

442,152

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

450,336

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

440,616

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

458,536

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

446,240

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.powershellhost.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

241,936

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

12:29

קוד hash של SHA-1

724E2EF898D5DA0D05F538299B306006801D32F2

Hash מסוג MD5

BB21783271C62BC842227DA8650FD6A8

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

439,592

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

483,616

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

422,696

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

422,176

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

7,226,656

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:12

קוד hash של SHA-1

ACE26E18B5E2B448631E6F88F89A81F48632AA2F

Hash מסוג MD5

1788BFD3730C7307DF3417772A54A1EF

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

40,184

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

12:29

קוד hash של SHA-1

763F4868A3DB2DD2CBDA4B2E490D466561C6778D

Hash מסוג MD5

A076F48588ECB8C2625C1B246A9EFC49

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

20,264

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

20,264

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

20,768

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

20,264

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

20,264

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

20,264

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

20,264

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

20,776

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

20,264

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

20,264

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

601,896

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

593,696

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

632,096

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

582,944

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

650,528

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

600,872

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

584,480

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

747,816

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

523,048

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

523,048

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

36,136

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

36,136

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

37,160

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

35,624

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

38,184

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

36,648

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

35,104

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

42,280

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

34,088

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

34,088

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.956

גודל קובץ

410,912

תאריך (UTC)

28-Apr-2016

שעה (UTC)

05:53

קוד hash של SHA-1

6EFA23DF723A9E11D226A6F8F5C39C6A3B4E8427

Hash מסוג MD5

503918BA50AD65072C8B8862EF74BB10

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.956

גודל קובץ

29,480

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.956

גודל קובץ

29,480

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.956

גודל קובץ

29,984

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.956

גודל קובץ

29,480

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:16

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.956

גודל קובץ

30,504

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.956

גודל קובץ

29,992

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.956

גודל קובץ

29,480

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.956

גודל קובץ

32,552

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.956

גודל קובץ

28,456

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.956

גודל קובץ

28,456

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

517,928

תאריך (UTC)

06-Jun-2015

שעה (UTC)

04:16

קוד hash של SHA-1

02F2EFE3B694022996B22E05374D936FCFA584EC

Hash מסוג MD5

B71D5897D99D1EA2918F0FC664E13280

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

68,392

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

67,360

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

71,456

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

66,344

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:16

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

74,024

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

67,880

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

66,856

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

81,704

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

60,712

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

60,712

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.server.infrastructure.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.884

גודל קובץ

391,432

תאריך (UTC)

03-Apr-2015

שעה (UTC)

14:03

קוד hash של SHA-1

349A5D5D3DDB2184B5AE2F70BFA445C80E8A19FB

Hash מסוג MD5

36473C3ADC3731BFA529A7780470BD56

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.941

גודל קובץ

2,587,936

תאריך (UTC)

29-Nov-2015

שעה (UTC)

06:10

קוד hash של SHA-1

98B5D8287EFE091B34EBF25AD06F5C3E6E05E779

Hash מסוג MD5

0B6A046B202D63BAC6B20DD2FD35EEEC

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.server.udclib.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.884

גודל קובץ

483,088

תאריך (UTC)

03-Apr-2015

שעה (UTC)

14:03

קוד hash של SHA-1

C41523FD88538BBE2B30F9DDD0455EAFF43EB288

Hash מסוג MD5

BF6CF8625A12E67ABA31B9D8E212268D

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

23,336

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

23,328

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

23,336

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

22,824

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

23,328

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

23,336

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

23,336

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

23,840

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

22,824

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

22,824

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

1,828,560

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

12:22

קוד hash של SHA-1

AD64B8FA2A86C12C7C8408D35551B4DD60A6500C

Hash מסוג MD5

51E8E9823B0D732BB9CB20A6840F4840

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

438,056

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

438,568

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

445,728

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

438,056

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

449,320

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

439,072

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

434,984

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

469,288

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

423,720

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

423,712

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_installcsdatabase.exe

גירסת קובץ

5.0.8308.872

גודל קובץ

233,224

תאריך (UTC)

09-Feb-2015

שעה (UTC)

16:19

קוד hash של SHA-1

606EE67C8547F4271180175D3676D8AEA9072493

Hash מסוג MD5

6A7D0F212827ADEE0819382ABFB26EE9

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_localocscmdlets.format.ps1xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

360,768

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_lync.psd1

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,565

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

12:26

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_lynconlineconnector.psd1

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,255

תאריך (UTC)

06-Jun-2015

שעה (UTC)

04:16

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_lynconlineconnectorstartup.psm1

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,149

תאריך (UTC)

06-Jun-2015

שעה (UTC)

04:16

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_lync_b8499a8b_4b90_43b8_a27e_3c4e7b292c44_helpinfo.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,791

תאריך (UTC)

03-Sep-2014

שעה (UTC)

14:21

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

143,648

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

138,024

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

145,184

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

138,024

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

154,912

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

141,600

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

138,536

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

177,960

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

120,104

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:16

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.420

גודל קובץ

120,616

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:17

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.core.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

1,975,080

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:12

קוד hash של SHA-1

5785E82F01C9D6FD639EE16677A9D065635D26D7

Hash מסוג MD5

22D93BCB24703F4D0932A15F2DF9D087

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.965

גודל קובץ

151,840

תאריך (UTC)

18-Aug-2016

שעה (UTC)

17:33

קוד hash של SHA-1

758CBD4A96FB617294A02D6FC6C3DE068D1FDA7F

Hash מסוג MD5

C4710635F65B9A17BD5BDA51539A31AE

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

27,432

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

326,944

תאריך (UTC)

06-Jun-2015

שעה (UTC)

04:19

קוד hash של SHA-1

AFB6FDDECDFE8D4FC814FA860B290137589ACA0F

Hash מסוג MD5

4DB4448E7C81DCE6E7C8D444362693BD

פלטפורמה

x64

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

27,432

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

27,944

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

27,432

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

28,448

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

27,432

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

27,432

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

29,992

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

26,408

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.920

גודל קובץ

26,408

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,841,046

תאריך (UTC)

04-Jun-2017

שעה (UTC)

17:22

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,459,768

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:47

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.en_us

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,841,046

תאריך (UTC)

04-Jun-2017

שעה (UTC)

17:22

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,300,846

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:47

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,555,685

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:47

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,335,300

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:48

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,069,844

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:48

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,235,275

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:49

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,192,505

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:49

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ru_ru

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

13,612,855

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:49

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,356,202

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:50

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,328,257

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:50

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

1,847,592

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

קוד hash של SHA-1

F75D3B630369A12CBA37FC2216DBEE1E74689446

Hash מסוג MD5

39B04F1A5BB403C22975DB4506C80507

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

470,170

תאריך (UTC)

07-Oct-2014

שעה (UTC)

06:12

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

497,343

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:46

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.en_us

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

470,170

תאריך (UTC)

07-Oct-2014

שעה (UTC)

06:12

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

489,675

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:46

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

499,817

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:46

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

492,964

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:46

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

537,065

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:46

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

489,921

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:46

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

494,580

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:46

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ru_ru

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

589,534

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:46

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

446,222

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:46

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

444,627

תאריך (UTC)

03-Jun-2017

שעה (UTC)

02:46

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_ocstypes.ps1xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

758,742

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_ocsumutil.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

129,320

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_ocsumutil.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

129,320

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

130,344

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_ocsumutil.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

129,320

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

130,848

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

128,808

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_ocsumutil.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

128,296

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

136,488

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

126,248

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.0

גודל קובץ

126,752

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

365,305

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_replicareplicatoragent.exe

גירסת קובץ

5.0.8308.556

גודל קובץ

454,296

תאריך (UTC)

15-Sep-2013

שעה (UTC)

20:24

קוד hash של SHA-1

F6687E0B4362491AA14E9ECFC2365E4D3DEF53F2

Hash מסוג MD5

405AD9A86396A0E712D57F335A5C5E1A

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_reportdata.de_de.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,399,303

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:19

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportdata.en_us.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,364,029

תאריך (UTC)

13-Mar-2013

שעה (UTC)

09:06

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportdata.es_es.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,399,706

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:26

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportdata.fr_fr.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,414,630

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:35

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportdata.it_it.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,395,796

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportdata.ja_jp.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,414,372

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:32

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportdata.ko_kr.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,386,411

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:21

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportdata.pt_br.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,395,043

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:28

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportdata.ru_ru.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,516,450

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:16

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportdata.zh_cn.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,348,951

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:23

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportdata.zh_tw.xml

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

11,351,819

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:30

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportsetup.exe

גירסת קובץ

5.0.8308.301

גודל קובץ

498,256

תאריך (UTC)

13-Mar-2013

שעה (UTC)

11:17

קוד hash של SHA-1

49BD5E9C278F4C9439A07D1A5DBEE423BD03DF0B

Hash מסוג MD5

125E3F134D160ED97236AFE545BBB050

פלטפורמה

x86

שם קובץ

File_reportsetup.resources.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.301

גודל קובץ

20,776

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportsetup.resources.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.301

גודל קובץ

20,776

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportsetup.resources.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.301

גודל קובץ

20,768

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportsetup.resources.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.301

גודל קובץ

20,776

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportsetup.resources.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.301

גודל קובץ

20,776

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportsetup.resources.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.301

גודל קובץ

20,776

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportsetup.resources.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.301

גודל קובץ

20,776

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportsetup.resources.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.301

גודל קובץ

20,776

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportsetup.resources.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.301

גודל קובץ

20,264

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_reportsetup.resources.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.301

גודל קובץ

20,264

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:15

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rgsconfig_schema.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

25,787

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

10:08

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rgsdyn.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

19,286

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

10:54

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rtcsres.dll.de_de

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

1,550,624

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rtcsres.dll.en_us

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

1,301,800

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rtcsres.dll.es_es

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

1,549,096

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rtcsres.dll.fr_fr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

1,594,656

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rtcsres.dll.it_it

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

1,520,416

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rtcsres.dll.ja_jp

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

786,728

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rtcsres.dll.ko_kr

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

758,056

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rtcsres.dll.pt_br

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

1,466,144

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rtcsres.dll.ru_ru

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

1,433,896

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rtcsres.dll.zh_cn

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

537,384

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_rtcsres.dll.zh_tw

גירסת קובץ

5.0.8308.992

גודל קובץ

552,232

תאריך (UTC)

08-Jun-2017

שעה (UTC)

03:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_xds.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

147,719

תאריך (UTC)

09-Feb-2015

שעה (UTC)

14:21

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_xds_replica_1_to_2.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,262

תאריך (UTC)

13-Mar-2013

שעה (UTC)

10:34

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

File_xds_replica_2_to_1.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,213

תאריך (UTC)

13-Mar-2013

שעה (UTC)

10:34

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

Mgcschema.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

18,712

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

10:13

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

Mgcsprocs.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

187,577

תאריך (UTC)

06-Jun-2014

שעה (UTC)

04:14

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

Mgcupgrade.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

7,086

תאריך (UTC)

31-May-2013

שעה (UTC)

10:13

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

Qoedb.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

785,085

תאריך (UTC)

09-Feb-2015

שעה (UTC)

14:35

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

Rtcabdb.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

145,140

תאריך (UTC)

06-Jun-2014

שעה (UTC)

04:12

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

שם קובץ

Rtcdb.sql

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

154,239

תאריך (UTC)

28-Apr-2016

שעה (UTC)

03:50

פלטפורמה

לא ישים

קוד hash של SHA-1

לא ישים

Hash מסוג MD5

לא ישים

 

הפניות

למד אודות המינוח Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

קבל את העדכון המצטבר העדכני ביותר עבור 2013 שרת Lync.
 

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×