היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר עדכון עבור Universal C Runtime (CRT) ב- Windows. לפני התקנת עדכון זה, עיין בסעיף הדרישות המוקדמות.

הגירסה הכללית של עדכון זה מתקינים קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה רשומים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי ביחד עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות בקבצים.

Windows 8.1 ופרטי קובץ של Windows Server 2012 R2 והערה

קבצי MANIFEST (.manifest) וקובצי ה- MUM (.mum) המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף "מידע נוסף על קבצים עבור Windows 8.1 ו- עבור Windows Server 2012 R2". ל- MUM, MANIFEST ולקבצים המשויכים של קטלוג האבטחה (.cat), חשוב מאוד לשמור על מצב הרכיבים המעודכנים. קבצי קטלוג האבטחה, שעבורם התכונות אינן מפורטות, חתומים עם חתימה דיגיטלית של Microsoft

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 8.1

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,832

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

63,840

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

984,448

22 באוגוסט 2015

13:35

x64

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

22 באוגוסט 2015

13:42

x86

עבור כל העדכונים Windows RT 8.1

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

24,944

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

29,040

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

29,032

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

70,000

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

24,944

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

24,944

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

24,944

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,840

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

690,448

22 באוגוסט 2015

13:35

לא ישים

Windows 8 והערות לגבי קבצים של Windows Server 2012

קבצי MANIFEST (.manifest) וקובצי ה- MUM (.mum) המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף "מידע נוסף על קבצים עבור Windows 8 וב- Windows Server 2012". ל- MUM, MANIFEST ולקבצים המשויכים של קטלוג האבטחה (.cat), חשוב מאוד לשמור על מצב הרכיבים המעודכנים. קבצי קטלוג האבטחה, שעבורם התכונות אינן מפורטות, חתומים עם חתימה דיגיטלית של Microsoft
 

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 8

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

20-יול 2015

22:09

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

22 יול 2015

22:09

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

20-יול 2015

22:09

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,832

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

63,840

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

22 יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,832

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

63,840

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

20-יול 2015

22:09

x64

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

984,448

22 יול 2015

22:09

x64

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

984,448

20-יול 2015

22:09

x64

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

22 יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

20-יול 2015

22:09

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

20-יול 2015

22:09

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

22 יול 2015

22:09

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

20-יול 2015

22:09

x86

עבור כל ההודעות הנתמכות Windows RT

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,824

ה-17 באוגוסט 2015

13:56

לא ישים

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

24,944

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

29,040

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

29,032

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

70,000

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

24,944

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

24,944

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

24,944

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,840

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,848

25-יול 2015

13:09

לא ישים

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

690,448

25-יול 2015

13:09

לא ישים

מידע והערות לגבי קבצים של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

קבצי MANIFEST (.manifest) וקובצי ה- MUM (.mum) המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף "מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ו- עבור Windows Server 2008 R2". ל- MUM, MANIFEST ולקבצים המשויכים של קטלוג האבטחה (.cat), חשוב מאוד לשמור על מצב הרכיבים המעודכנים. קבצי קטלוג האבטחה, שעבורם התכונות אינן מפורטות, חתומים עם חתימה דיגיטלית של Microsoft.
 

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

18-יול 2015

13:08

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

18-יול 2015

13:08

x86

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,832

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

63,840

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x64

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,832

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

63,840

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

984,448

18-יול 2015

13:08

x64

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

984,448

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:08

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:08

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

18-יול 2015

13:08

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

18-יול 2015

13:08

x86

פרטי קובץ והערות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצי MANIFEST (.manifest) וקובצי ה- MUM (.mum) המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף "מידע נוסף על קבצים עבור Windows Vista ו- עבור Windows Server 2008". ל- MUM, MANIFEST ולקבצים המשויכים של קטלוג האבטחה (.cat), חשוב מאוד לשמור על מצב הרכיבים המעודכנים. קבצי קטלוג האבטחה, שעבורם התכונות אינן מפורטות, חתומים עם חתימה דיגיטלית של Microsoft.
 

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,200

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,104

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,104

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,200

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,104

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,104

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

18-יול 2015

13:14

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

18-יול 2015

13:15

x86

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם הקובץ

גרסת הקובץ

גודל הקובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,200

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,104

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,832

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

63,840

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x64

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,200

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,104

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

20,832

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

63,840

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:17

x64

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

984,448

18-יול 2015

13:14

x64

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

984,448

18-יול 2015

13:17

x64

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,200

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,104

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,104

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:14

x86

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,200

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,104

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,104

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

15,712

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

13,664

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

22,368

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

19,808

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

66,400

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,640

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

16,224

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

17,760

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

14,176

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

12,128

18-יול 2015

13:15

x86

Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll

10.0.10240.16390

11,616

18-יול 2015

13:15

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

18-יול 2015

13:14

x86

Ucrtbase.dll

10.0.10240.16390

901,264

18-יול 2015

13:15

x86

מידע נוסף לגבי קבצים

פרטי קובץ נוספים עבור Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 8.1

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

X86_21b7c8b70451f8f444ef8fc3b7a75f15_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_8d6357e17f9cfc54.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,051

תאריך (UTC)

23-אוג׳ 2015

שעה (UTC)

00:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_553956fb44c2cb3d.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

12,962

תאריך (UTC)

22 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:31

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_4098d6bc34ef618c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,369

תאריך (UTC)

22 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:31

פלטפורמה

לא ישים

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

Amd64_9cc9375d36569a21feec775ae595287b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_a064ad69873bb7e7.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,752

תאריך (UTC)

23-אוג׳ 2015

שעה (UTC)

00:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-u. lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_b157f27efd203c73.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

12,964

תאריך (UTC)

22 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

19:13

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_9cb7723fed4cd2c2.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,371

תאריך (UTC)

22 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

19:13

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_553956fb44c2cb3d.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

12,962

תאריך (UTC)

22 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:31

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_4098d6bc34ef618c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,369

תאריך (UTC)

22 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:31

פלטפורמה

לא ישים

קבצים נוספים עבור כל התכונות הנתמכות Windows RT 8.1

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

Arm_9ec943e730979d40c207fdf658bea1de_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_cfef0b5e3bff322b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,051

תאריך (UTC)

23-אוג׳ 2015

שעה (UTC)

00:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Arm_microsoft-windows-u. lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_553bc95344bfea03.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

12,962

תאריך (UTC)

22 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

17:28

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Arm_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_409b491434ec8052.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,369

תאריך (UTC)

22 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

17:28

פלטפורמה

לא ישים

פרטי קובץ נוספים עבור Windows 8 ו- Windows Server 2012

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 8

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

X86_11d77f647fab6f00a8a65275d3add715_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_e4116254f3da34ee.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,048

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:58

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_1286042ff50140561dd94a1cb29b4bc3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_438a75ffd1921d41.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,048

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:58

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_4866235bdfb900c6.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

14,555

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_49403fb0f89b2625.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

14,555

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:16

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a8702d6deae32a6d.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,369

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_a94a49c303c54fcc.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,369

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:16

פלטפורמה

לא ישים

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

Amd64_76d254c839e19bbb9528b24f2bf5a3c3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_5c9525ecc5eb028f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,746

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:58

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_d6497bd3b04bdc88a92cc68643f3a11e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_2b621c9a0f359fb3.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,746

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:58

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a484bedf981671fc.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

14,557

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:56

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_a55edb34b0f8975b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

14,557

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

15:01

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_048ec8f1a3409ba3.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,371

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:55

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_0568e546bc22c102.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,371

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

15:01

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_4866235bdfb900c6.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

14,555

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_49403fb0f89b2625.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

14,555

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:16

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a8702d6deae32a6d.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,369

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_a94a49c303c54fcc.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,369

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:16

פלטפורמה

לא ישים

קבצים נוספים עבור כל ההודעות הנתמכות Windows RT

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

Arm_5cae7b2a4596e41bad90ee1b6ad59a66_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_d46325dc6861e8bb.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,048

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:58

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Arm_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_486895b3dfb61f8c.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

14,555

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:02

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Arm_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a8729fc5eae04933.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,369

תאריך (UTC)

ה-17 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

14:01

פלטפורמה

לא ישים

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

X86_38368767fdc79ee01ac95c793d5398c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_080737a2d774a6d9.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,048

תאריך (UTC)

19-אוג׳ 2015

שעה (UTC)

02:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_db7fea9e8d82bfcb68d5a766a5f91ce5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_283459a30c7c5822.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,048

תאריך (UTC)

19-אוג׳ 2015

שעה (UTC)

02:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_4d8675c06cc24030.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

19,290

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

21:49

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_4e12eb8b85dd5f41.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

19,290

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:16

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_ad85afe677f485c8.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,330

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

21:51

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_ae1225b1910fa4d9.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,330

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:18

פלטפורמה

לא ישים

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

Amd64_db464a62d198e4a5fee596fc8a86001a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_67e7f47989b48fd6.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,746

תאריך (UTC)

19-אוג׳ 2015

שעה (UTC)

02:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_e2be56ad6825e0cd2e1d8735cc4db509_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_9ae1ebc3ffdf0fa3.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,746

תאריך (UTC)

19-אוג׳ 2015

שעה (UTC)

02:07

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_a9a51144251fb166.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

19,292

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

22:08

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_aa31870f3e3ad077.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

19,292

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:46

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_09a44b6a3051f6fe.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,332

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

22:11

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_0a30c135496d160f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,332

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:48

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_4d8675c06cc24030.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

19,290

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

21:49

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_4e12eb8b85dd5f41.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

19,290

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:16

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_ad85afe677f485c8.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,330

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

21:51

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_ae1225b1910fa4d9.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

2,330

תאריך (UTC)

2015 -18 באוגוסט 2015

שעה (UTC)

18:18

פלטפורמה

לא ישים

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

X86_293825bf951bb33953364e080fe669d4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_58a4be50c50f09d2.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,049

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

21:57

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_b89bcf5c27367d71eb02f7ca36435264_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_88c8ab94eed92234.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,049

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

21:57

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_e3f6a1581de98710.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

31,397

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

16:08

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_e4757203370f3d19.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

31,397

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

15:46

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_ad5920a116dfee9e.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,969

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

16:10

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_add7f14c3005a4a7.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,969

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

15:48

פלטפורמה

לא ישים

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

מאפיין קובץ

‏‏ערך

שם הקובץ

Amd64_6205d1893ace4ca019deddb3cbe87d64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_45f6fb021be2546b.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,748

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

21:57

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_a26446a4ce0e2ee882f5e8abadc06506_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_1905da6cbd94edd5.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,748

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

21:57

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-u. salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_40153cdbd646f846.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

31,399

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

16:46

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-u. salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_40940d86ef6cae4f.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

31,399

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

15:36

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_0977bc24cf3d5fd4.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,973

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

16:48

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_09f68ccfe86315dd.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,973

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

15:38

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_e3f6a1581de98710.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

31,397

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

16:08

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-u. salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_e4757203370f3d19.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

31,397

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

15:46

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_ad5920a116dfee9e.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,969

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

16:10

פלטפורמה

לא ישים

שם הקובץ

X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_add7f14c3005a4a7.manifest

גרסת הקובץ

לא ישים

גודל הקובץ

1,969

תאריך (UTC)

2015-ספטמבר 2015

שעה (UTC)

15:48

פלטפורמה

לא ישים

מצב

Microsoft אישרה שזוהי בעיה במוצרי Microsoft המפורטים בסעיף "חל על".

ספרי עזר

עיין במונחים ש- Microsoft משתמשת בהם כדי לתאר עדכוני תוכנה.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×