מאמר זה מתאר עדכון עבור Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ו- Windows Server 2008 R2 SP1. לפני התקנת עדכון זה, ראה את התנאים מוקדמים.

אודות עדכון זה

חבילה זו מעדכנת את האבחון ואת Telemetry מעקב שירות למכשירים קיימים. שירות זה מספק ויתרונות מערכות עדיין לא ששדרגו הגירסה העדכנית ביותר של Windows. העדכון תומך גם יישומים בו אתה רשום כמנוי תובנות יישום Studio חזותי.

אודות שירות אבחון ו Telemetry

סיוע את החוויה הכוללת יישום

שירות האבחון ו Telemetry אוספת מידע אבחון אודות בעיות פונקציונלי במערכות Windows להשתתף Windows התוכנית לשיפור חוויית הלקוח (CEIP). הדוחות של CEIP לא יכילו מידע ליצירת קשר, כגון שם, כתובת או מספר הטלפון שלך. פירוש הדבר CEIP לא ישאל אותך להשתתף בסקרים או לקרוא אימייל זבל, לא יפנו בכל דרך אחרת.  משתמשי Windows באפשרותך לבצע שינויים ההשתתפות התוכנית לשיפור חוויית הלקוח של Windows שלהם בדף הגדרות התוכנית לשיפור חוויית הלקוח של Windows על-ידי פתיחת לוח הבקרה ובחירה של מרכז הפעולות > מרכז הפעולות של שינוי הגדרות > הגדרות התוכנית לשיפור חוויית הלקוח.

יישומים בעלי אבחון ותוכנית telemetry משלהם, כגון יישום תובנות עשוי להיות תלוי בשירות הובלה telemetry ל- Microsoft. יישומים המשתמשים יוכלו להשתתף בתוכניות אלה באמצעות ההגדרות של היישום.

מידע נוסף

עדכון זה משתמש ב- SSL (443 יציאת TCP) כדי להוריד מניפסטים ולהעלות telemetry ל- Microsoft שמשתמש הקצה DNS הבאות:

 • vortex-win.data.microsoft.com

 • settings-win.data.microsoft.com

עדכון זה מכיל מניפסטים שני הבאים בהם נעשה שימוש על-ידי השירות כאשר המשתמש משתתפת בתוכנית התוכנית לשיפור חוויית הלקוח של Windows או תוכניות telemetry במיוחד המנוהלים על-ידי יישום כגון יישומים המשתמשים תובנות היישום.

 • telemetry.ASM-WindowsDefault.json

 • utc.app.json

כלול בעדכון זה

 • מתקן בעיה הקודם בשירות בו כאשר משתמש מתקדם חל על הכלי בודק קובץ מערכת (sfc.exe), הקבצים .json היו בטעות בדגל כפגומים. סימון זה לא מכוון לא משפיעים או לציין נזק בפועל במכשיר ולאחר לאחר שתחיל עדכון זה הקבצים יש עוד אפשרות סומנו כפגומים.

 • מפחית את חיבורי רשת במערכת Windows לא להשתתף ב Windows לשיפור חוויית הלקוח תוכנית (CEIP).

 • מתקן אירוע ארעית פענוח בעיה בפונקציה עוזר נתוני מעקב (TDH) TdhGetEventInformation שגרמה אירועים אירוע המעקב עבור Windows (ETW) שנוצרו באמצעות .NET Framework 4.6 או ממשק ILoggingChannel לפענח באופן שגוי.


כיצד לקבל עדכון זה

חשוב אם התקנת ערכת שפה לאחר שתתקין עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, אנו ממליצים לך להתקין בכל שפה ערכות הדרוש לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת ערכות שפה ל- Windows.

שיטה 1: Windows Update

עדכון זה מסופק כעדכון אופציונלי באתר Windows Update. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן להפעיל את Windows Update, ראה כיצד לקבל עדכון באמצעות Windows Update.

שיטה 2: מרכז ההורדות של Microsoft

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

מערכת הפעלה

עדכון

כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

Download הורד כעת את החבילה.

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 8.1

Download הורד כעת את החבילה.

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2012 R2

Download הורד כעת את החבילה.

כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 7

Download הורד כעת את החבילה.

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7

Download הורד כעת את החבילה.

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2

Download הורד כעת את החבילה.

כל המבוססות על IA הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2

Download הורד כעת את החבילה.

הערה ניתן להשיג את העדכון עבור Windows RT 8.1 רק מ- Windows Update.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקווניםMicrosoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע על פרטי העדכון

דרישות מוקדמות

כדי להתקין עדכון זה, עליך באפריל 2014 אוסף עדכונים עבור Windows RT 8.1, Windows 8.1, ו- Windows Server 2012 R2 (2919355) מותקן Windows 8.1 או Windows Server 2012 R2. לחלופין, התקנת Service Pack 1 עבור Windows 7 או Windows Server 2008 R2.

מידע בנושא רישום

כדי להחיל עדכון זה, אין צורך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

הגירסה העולמית של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

פרטי קובץ Windows 8.1 ושל Windows Server 2012 R2 והערות


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, milestone‏ (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.3.960 0.17 xxx

  Windows RT 8.1,‏ Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST (. manifest) וקובצי MUM (. mum) המותקנים עבור כל סביבה הם בנפרד המפורטים בסעיף 'פרטי קבצים נוספים'. קובצי MUM, קובצי‏ MANIFEST וקובצי קטלוג האבטחה המשוייכים (‎.cat) חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Tdh.dll

6.3.9600.17958

749,568

17-Jul-2015

14:10

x86

Diagtrack.dll

10.0.10242.0

1,172,992

22-Jul-2015

13:50

x86

Telemetry.asm-windowsdefault.json

לא ישים

1,016

16-Jul-2015

16:37

לא ישים

Utc.app.json

לא ישים

795

16-Jul-2015

16:37

לא ישים

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x64 של Windows 8.1 או Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Tdh.dll

6.3.9600.17958

951,296

17-Jul-2015

14:15

x64

Diagtrack.dll

10.0.10242.0

1,633,792

22-Jul-2015

13:52

x64

Telemetry.asm-windowsdefault.json

לא ישים

1,016

20-Jul-2015

13:30

לא ישים

Utc.app.json

לא ישים

795

20-Jul-2015

13:30

לא ישים

Tdh.dll

6.3.9600.17958

749,568

17-Jul-2015

14:10

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows RT 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Tdh.dll

6.3.9600.17958

721,408

17-Jul-2015

14:09

לא ישים

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2 והערות

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, milestone‏ (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.760 1.18xxx

  Windows 7 או Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1.23 xxx

  Windows 7 או Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST (. manifest) וקובצי MUM (. mum) המותקנים עבור כל סביבה הם בנפרד המפורטים בסעיף 'פרטי קבצים נוספים'. קובצי MUM, קובצי‏ MANIFEST וקובצי קטלוג האבטחה המשוייכים (‎.cat) חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 7

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Advapi32.dll

6.1.7601.18939

641,536

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.23142

643,072

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Appid-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

3,013

23-Jul-2015

00:11

לא ישים

ללא

לא ישים

Appid.sys

6.1.7601.23142

50,688

22-Jul-2015

20:31

x86

ללא

לא ישים

Appidapi.dll

6.1.7601.23142

50,688

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23142

16,896

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23142

97,792

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Appidsvc.dll

6.1.7601.23142

29,696

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23142

50,176

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

03-Jun-2015

20:20

x86

ללא

לא ישים

Driver.stl

לא ישים

4,186

03-Jun-2015

20:15

לא ישים

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.18939

36,864

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.23142

36,864

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.18939

38,912

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.23142

38,912

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23142

50,176

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23142

469,688

22-Jul-2015

23:59

x86

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23003

534,816

03-Jun-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23142

469,688

22-Jul-2015

23:59

x86

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.18739

370,488

03-Jun-2015

20:17

x86

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.18939

67,520

22-Jul-2015

17:57

x86

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18939

137,664

22-Jul-2015

17:57

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.18939

1,061,376

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.18939

22,528

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.18939

22,016

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.18939

100,352

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.18939

15,872

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.22946

370,488

03-Jun-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.23142

67,520

23-Jul-2015

00:01

x86

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23142

137,664

23-Jul-2015

00:01

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.23142

1,062,912

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:16

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.23142

22,528

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.23142

22,016

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.23142

100,352

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.23142

15,872

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.18939

686,080

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.18939

50,176

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.18939

146,432

22-Jul-2015

17:46

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.18939

60,416

22-Jul-2015

17:47

x86

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.23142

690,688

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.23142

50,176

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.23142

146,432

22-Jul-2015

23:55

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.23142

60,416

22-Jul-2015

23:55

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.18939

221,184

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.23142

221,184

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.18939

1,308,160

22-Jul-2015

17:54

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.23142

1,308,160

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18939

3,989,952

22-Jul-2015

17:57

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18939

3,934,656

22-Jul-2015

17:57

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23142

3,995,584

23-Jul-2015

00:01

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23142

3,939,776

23-Jul-2015

00:01

לא ישים

ללא

לא ישים

Rpchttp.dll

6.1.7601.23142

141,312

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.18939

655,360

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23142

655,872

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.1.7601.18939

17,408

22-Jul-2015

17:53

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.18939

65,536

22-Jul-2015

17:53

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:19

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.1.7601.23142

17,408

22-Jul-2015

23:57

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23142

65,536

22-Jul-2015

23:57

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:18

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.18939

172,032

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.23142

172,032

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.18939

552,960

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.23142

553,472

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.18939

259,584

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.23142

260,608

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.18939

248,832

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.23142

248,832

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.18939

225,792

22-Jul-2015

16:34

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23142

226,304

22-Jul-2015

20:19

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.18939

98,304

22-Jul-2015

16:34

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23142

98,304

22-Jul-2015

20:18

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.18939

124,416

22-Jul-2015

16:33

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23142

124,928

22-Jul-2015

20:18

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.18939

6,656

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.18939

69,632

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23142

6,656

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.23142

69,632

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.18939

6,656

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.18939

69,632

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23142

6,656

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.23142

69,632

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Rstrui.exe

6.1.7601.18939

262,656

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.18939

43,008

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Srcore.dll

6.1.7601.18939

400,896

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Rstrui.exe

6.1.7601.23142

262,656

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.23142

43,008

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Srcore.dll

6.1.7601.23142

400,896

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Tdh.dll

6.1.7601.18939

635,392

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Tdh.dll

6.1.7601.23142

635,392

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Diagtrack.dll

10.0.10242.0

937,984

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Telemetry.asm-windowsdefault.json

לא ישים

1,016

14-Jul-2015

22:22

לא ישים

ללא

לא ישים

Utc.app.json

לא ישים

795

14-Jul-2015

22:22

לא ישים

ללא

לא ישים

Diagtrack.dll

10.0.10242.0

937,984

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Telemetry.asm-windowsdefault.json

לא ישים

1,016

14-Jul-2015

22:22

לא ישים

ללא

לא ישים

Utc.app.json

לא ישים

795

14-Jul-2015

22:22

לא ישים

ללא

לא ישים


עבור כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Advapi32.dll

6.1.7601.18939

879,104

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.23142

879,104

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Appid-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

3,013

22-Jul-2015

22:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Appid.sys

6.1.7601.23142

62,464

22-Jul-2015

20:51

x64

ללא

לא ישים

Appidapi.dll

6.1.7601.23142

58,880

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23142

17,920

22-Jul-2015

22:02

x64

ללא

לא ישים

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23142

148,480

22-Jul-2015

22:02

x64

ללא

לא ישים

Appidsvc.dll

6.1.7601.23142

34,304

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23142

63,488

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23142

706,496

22-Jul-2015

22:07

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

ללא

לא ישים

Winresume.efi

6.1.7601.23142

631,384

22-Jul-2015

22:05

לא ישים

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23142

706,496

22-Jul-2015

22:07

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

ללא

לא ישים

Winresume.efi

6.1.7601.23142

631,384

22-Jul-2015

22:05

לא ישים

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

ללא

לא ישים

Certcli.dll

6.1.7601.23142

463,872

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

03-Jun-2015

20:22

x64

ללא

לא ישים

Driver.stl

לא ישים

4,186

03-Jun-2015

20:16

לא ישים

ללא

לא ישים

Conhost.exe

6.1.7601.18939

338,432

23-Jul-2015

00:01

x64

ללא

לא ישים

Conhost.exe

6.1.7601.23142

338,432

22-Jul-2015

22:02

x64

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.18939

44,032

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.23142

44,032

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.18939

43,520

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.23142

43,520

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23142

63,488

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23142

706,496

22-Jul-2015

22:07

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

ללא

לא ישים

Winresume.efi

6.1.7601.23142

586,176

22-Jul-2015

22:07

לא ישים

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23142

547,176

22-Jul-2015

22:05

x64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23142

706,496

22-Jul-2015

22:07

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23003

632,984

03-Jun-2015

20:17

x64

ללא

לא ישים

Winresume.efi

6.1.7601.23142

586,176

22-Jul-2015

22:07

לא ישים

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23142

547,176

22-Jul-2015

22:05

x64

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.18939

1,163,264

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.23142

1,164,288

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.18939

424,448

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.23142

421,376

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.18739

459,336

03-Jun-2015

20:17

x64

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.18939

95,680

23-Jul-2015

00:06

x64

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18939

155,584

23-Jul-2015

00:06

x64

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.18939

1,461,760

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.18939

31,232

23-Jul-2015

00:01

x64

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.18939

28,160

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.18939

136,192

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.18939

29,184

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.22946

459,344

03-Jun-2015

20:17

x64

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.23142

95,680

22-Jul-2015

22:07

x64

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23142

155,584

22-Jul-2015

22:07

x64

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.23142

1,464,832

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.23142

31,232

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.23142

28,160

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.23142

136,192

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.23142

29,184

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

5,120

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,608

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,608

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

6,144

22-Jul-2015

23:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

5,120

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,608

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,608

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

6,144

22-Jul-2015

21:52

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.18939

686,080

22-Jul-2015

23:51

x64

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.18939

64,000

23-Jul-2015

00:01

x64

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.18939

146,432

22-Jul-2015

23:57

x64

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.18939

60,416

22-Jul-2015

23:58

x64

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.23142

690,688

22-Jul-2015

21:52

x64

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.23142

64,000

22-Jul-2015

22:02

x64

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.23142

146,432

22-Jul-2015

21:56

x64

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.23142

60,416

22-Jul-2015

21:57

x64

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.18939

309,760

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.23142

309,760

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.18939

1,730,496

23-Jul-2015

00:03

x64

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.23142

1,729,984

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Ocspisapi.dll

6.1.7601.23142

355,840

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Ocspisapictrs.h

לא ישים

1,421

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspisapictrs.ini

לא ישים

2,636

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,960

23-Jul-2015

03:43

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,134

23-Jul-2015

03:33

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,918

22-Jul-2015

21:53

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,210

23-Jul-2015

03:41

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,098

23-Jul-2015

03:37

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,028

23-Jul-2015

03:44

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,140

23-Jul-2015

03:40

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,642

23-Jul-2015

03:34

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,576

23-Jul-2015

03:39

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,026

23-Jul-2015

03:39

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,028

23-Jul-2015

03:44

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,188

23-Jul-2015

03:33

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,130

23-Jul-2015

03:39

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,064

23-Jul-2015

03:37

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,092

23-Jul-2015

03:38

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,828

23-Jul-2015

03:43

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,158

23-Jul-2015

03:33

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,460

23-Jul-2015

03:33

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvc.exe

6.1.7601.23142

276,480

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.h

לא ישים

1,569

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,918

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18939

5,568,960

23-Jul-2015

00:06

x64

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23142

5,550,528

22-Jul-2015

22:07

x64

ללא

לא ישים

Rpchttp.dll

6.1.7601.23142

190,464

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.18939

1,216,512

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23142

1,216,512

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.1.7601.18939

22,016

23-Jul-2015

00:02

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.18939

86,528

23-Jul-2015

00:02

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:19

לא ישים

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.1.7601.23142

22,016

22-Jul-2015

22:03

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23142

86,528

22-Jul-2015

22:04

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.18939

210,944

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.23142

210,944

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.18939

729,088

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.23142

730,112

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.18939

315,392

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.23142

316,416

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.18939

342,016

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.23142

342,016

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.18939

290,816

22-Jul-2015

16:44

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23142

291,328

22-Jul-2015

20:34

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.18939

129,024

22-Jul-2015

16:44

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23142

129,536

22-Jul-2015

20:34

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.18939

159,232

22-Jul-2015

16:45

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23142

159,744

22-Jul-2015

20:35

x64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.18939

6,656

22-Jul-2015

23:52

x64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.18939

112,640

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23142

6,656

22-Jul-2015

21:52

x64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.23142

112,640

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.18939

6,656

22-Jul-2015

23:52

x64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.18939

112,640

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23142

6,656

22-Jul-2015

21:52

x64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.23142

112,640

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Rstrui.exe

6.1.7601.18939

296,960

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.18939

50,176

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Srcore.dll

6.1.7601.18939

503,808

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Rstrui.exe

6.1.7601.23142

296,960

22-Jul-2015

22:03

x64

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.23142

50,176

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Srcore.dll

6.1.7601.23142

503,808

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Tdh.dll

6.1.7601.18939

879,104

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Tdh.dll

6.1.7601.23142

879,104

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Diagtrack.dll

10.0.10242.0

1,390,592

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Telemetry.asm-windowsdefault.json

לא ישים

1,016

14-Jul-2015

22:22

לא ישים

ללא

לא ישים

Utc.app.json

לא ישים

795

14-Jul-2015

22:22

לא ישים

ללא

לא ישים

Diagtrack.dll

10.0.10242.0

1,390,592

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Telemetry.asm-windowsdefault.json

לא ישים

1,016

14-Jul-2015

22:23

לא ישים

ללא

לא ישים

Utc.app.json

לא ישים

795

14-Jul-2015

22:23

לא ישים

ללא

לא ישים

Winsrv.dll

6.1.7601.18939

215,040

23-Jul-2015

00:03

x64

ללא

לא ישים

Winsrv.dll

6.1.7601.23142

215,552

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Ntvdm64.dll

6.1.7601.18939

16,384

23-Jul-2015

00:02

x64

ללא

לא ישים

Wow64.dll

6.1.7601.18939

243,712

23-Jul-2015

00:03

x64

ללא

לא ישים

Wow64cpu.dll

6.1.7601.18939

13,312

23-Jul-2015

00:03

x64

ללא

לא ישים

Wow64win.dll

6.1.7601.18939

362,496

23-Jul-2015

00:03

x64

ללא

לא ישים

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23142

16,384

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Wow64.dll

6.1.7601.23142

243,712

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Wow64cpu.dll

6.1.7601.23142

13,312

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Wow64win.dll

6.1.7601.23142

362,496

22-Jul-2015

22:04

x64

ללא

לא ישים

Appidapi.dll

6.1.7601.23142

50,688

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.18939

1,114,112

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.23142

1,114,112

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.18939

274,944

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.23142

275,456

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.18939

22,016

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.18939

96,768

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:16

לא ישים

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.23142

22,016

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.23142

96,768

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.18939

1,311,768

22-Jul-2015

17:54

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.23142

1,311,768

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.18939

665,088

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23142

665,600

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.18939

172,032

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.23142

172,032

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.18939

552,960

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.23142

553,472

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.18939

259,584

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.23142

260,608

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.18939

248,832

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.23142

248,832

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.18939

6,656

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23142

6,656

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.18939

6,656

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23142

6,656

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.18939

43,008

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.23142

43,008

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Acwow64.dll

6.1.7601.18939

44,032

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Instnm.exe

6.1.7601.18939

7,680

22-Jul-2015

16:34

x86

ללא

לא ישים

Ntvdm64.dll

6.1.7601.18939

14,336

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Setup16.exe

3.1.0.1918

25,600

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

User.exe

6.1.7601.18939

2,048

22-Jul-2015

16:34

x86

ללא

לא ישים

Wow32.dll

6.1.7601.18939

5,120

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Acwow64.dll

6.1.7601.23142

44,032

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Instnm.exe

6.1.7601.23142

7,680

22-Jul-2015

20:19

x86

ללא

לא ישים

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23142

14,336

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Setup16.exe

3.1.0.1918

25,600

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

User.exe

6.1.7601.23142

2,048

22-Jul-2015

20:19

x86

ללא

לא ישים

Wow32.dll

6.1.7601.23142

5,120

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.18939

641,536

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.23142

643,072

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Certcli.dll

6.1.7601.23142

342,528

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.18939

36,864

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.23142

36,864

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

5,120

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,608

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,608

22-Jul-2015

16:31

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

16:31

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:31

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

6,144

22-Jul-2015

16:31

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

5,120

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,608

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,608

22-Jul-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

6,144

22-Jul-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.18939

686,080

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.18939

50,176

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.18939

146,432

22-Jul-2015

17:46

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.18939

60,416

22-Jul-2015

17:47

x86

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.23142

690,688

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.23142

50,176

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.23142

146,432

22-Jul-2015

23:55

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.23142

60,416

22-Jul-2015

23:55

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.18939

221,184

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.23142

221,184

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18939

3,989,952

22-Jul-2015

17:57

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18939

3,934,656

22-Jul-2015

17:57

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23142

3,995,584

23-Jul-2015

00:01

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23142

3,939,776

23-Jul-2015

00:01

לא ישים

ללא

לא ישים

Rpchttp.dll

6.1.7601.23142

141,312

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.1.7601.18939

17,408

22-Jul-2015

17:53

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.18939

65,536

22-Jul-2015

17:53

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:19

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.1.7601.23142

17,408

22-Jul-2015

23:57

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23142

65,536

22-Jul-2015

23:57

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:18

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tdh.dll

6.1.7601.18939

635,392

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Tdh.dll

6.1.7601.23142

635,392

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים


עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Advapi32.dll

6.1.7601.18939

1,566,208

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.23142

1,567,232

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Appid-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

3,013

22-Jul-2015

21:05

לא ישים

ללא

לא ישים

Appid.sys

6.1.7601.23142

131,584

22-Jul-2015

20:07

IA-64

ללא

לא ישים

Appidapi.dll

6.1.7601.23142

116,736

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23142

39,424

22-Jul-2015

20:51

IA-64

ללא

לא ישים

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23142

282,624

22-Jul-2015

20:51

IA-64

ללא

לא ישים

Appidsvc.dll

6.1.7601.23142

74,240

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23142

154,112

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23142

1,843,648

22-Jul-2015

20:56

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23142

1,843,648

22-Jul-2015

20:56

לא ישים

ללא

לא ישים

Ci.dll

6.1.7601.22730

218,856

03-Jun-2015

20:19

IA-64

ללא

לא ישים

Driver.stl

לא ישים

4,186

03-Jun-2015

20:13

לא ישים

ללא

לא ישים

Conhost.exe

6.1.7601.18939

748,544

22-Jul-2015

17:05

IA-64

ללא

לא ישים

Conhost.exe

6.1.7601.23142

748,544

22-Jul-2015

20:51

IA-64

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.18939

63,488

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.23142

63,488

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.18939

95,232

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.23142

95,232

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.18939

2,138,624

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.23142

2,139,136

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.18939

729,600

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.23142

730,624

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.18739

790,176

03-Jun-2015

20:13

IA-64

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.18939

179,648

22-Jul-2015

17:09

IA-64

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18939

317,888

22-Jul-2015

17:09

IA-64

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.18939

2,696,704

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:14

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.18939

56,320

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.18939

48,640

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.18939

275,456

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.18939

46,080

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.22946

790,176

03-Jun-2015

20:14

IA-64

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.23142

179,648

22-Jul-2015

20:55

IA-64

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23142

317,888

22-Jul-2015

20:55

IA-64

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.23142

2,700,800

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:14

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.23142

56,320

22-Jul-2015

20:51

IA-64

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.23142

48,640

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.23142

275,456

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.23142

46,080

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

5,120

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,608

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,608

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,608

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

6,144

22-Jul-2015

16:59

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

5,120

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,608

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,608

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,608

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

6,144

22-Jul-2015

20:44

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.18939

686,080

22-Jul-2015

16:59

IA-64

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.18939

145,408

22-Jul-2015

17:05

IA-64

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.18939

146,432

22-Jul-2015

17:02

IA-64

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.18939

60,416

22-Jul-2015

17:03

IA-64

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.23142

690,688

22-Jul-2015

20:44

IA-64

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.23142

145,408

22-Jul-2015

20:51

IA-64

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.23142

146,432

22-Jul-2015

20:48

IA-64

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.23142

60,416

22-Jul-2015

20:48

IA-64

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.18939

552,448

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.23142

554,496

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.18939

2,787,928

22-Jul-2015

17:07

IA-64

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.23142

2,772,008

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18939

11,158,976

22-Jul-2015

17:09

IA-64

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23142

11,103,680

22-Jul-2015

20:56

IA-64

ללא

לא ישים

Rpchttp.dll

6.1.7601.23142

401,408

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.18939

2,582,528

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23142

2,580,992

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.1.7601.18939

49,664

22-Jul-2015

17:06

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.18939

188,416

22-Jul-2015

17:06

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:16

לא ישים

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.1.7601.23142

49,664

22-Jul-2015

20:52

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23142

188,416

22-Jul-2015

20:52

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.18939

475,136

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.23142

475,136

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.18939

1,531,392

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.23142

1,532,416

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.18939

647,680

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.23142

650,240

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.18939

714,752

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.23142

714,752

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.18939

684,544

22-Jul-2015

16:06

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23142

685,056

22-Jul-2015

19:52

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.18939

314,368

22-Jul-2015

16:06

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23142

315,392

22-Jul-2015

19:52

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.18939

370,176

22-Jul-2015

16:06

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23142

371,712

22-Jul-2015

19:51

IA-64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.18939

6,656

22-Jul-2015

16:59

IA-64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.18939

207,872

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23142

6,656

22-Jul-2015

20:44

IA-64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.23142

207,872

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Tdh.dll

6.1.7601.18939

1,353,728

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Tdh.dll

6.1.7601.23142

1,353,728

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Winsrv.dll

6.1.7601.18939

340,480

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Winsrv.dll

6.1.7601.23142

341,504

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8,781,824

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntvdm64.dll

6.1.7601.18939

27,648

22-Jul-2015

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Wow64.dll

6.1.7601.18939

582,144

22-Jul-2015

17:07

IA-64

ללא

לא ישים

Wow64cpu.dll

6.1.7601.18939

37,376

22-Jul-2015

17:07

IA-64

ללא

לא ישים

Wow64win.dll

6.1.7601.18939

717,312

22-Jul-2015

17:07

IA-64

ללא

לא ישים

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88,576

22-Jul-2015

17:07

IA-64

ללא

לא ישים

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8,781,824

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23142

27,648

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Wow64.dll

6.1.7601.23142

582,144

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Wow64cpu.dll

6.1.7601.23142

37,376

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Wow64win.dll

6.1.7601.23142

717,312

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88,576

22-Jul-2015

20:52

IA-64

ללא

לא ישים

Appidapi.dll

6.1.7601.23142

50,688

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.18939

1,114,112

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.23142

1,114,112

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.18939

274,944

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.23142

275,456

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.18939

22,016

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.18939

96,768

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:16

לא ישים

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.23142

22,016

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.23142

96,768

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.18939

1,311,768

22-Jul-2015

17:54

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.23142

1,311,768

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.18939

665,088

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23142

665,600

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.18939

172,032

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.23142

172,032

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.18939

552,960

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.23142

553,472

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.18939

259,584

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.23142

260,608

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.18939

248,832

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.23142

248,832

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.18939

6,656

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23142

6,656

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Acwow64.dll

6.1.7601.18939

44,032

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Instnm.exe

6.1.7601.18939

7,680

22-Jul-2015

16:34

x86

ללא

לא ישים

Ntvdm64.dll

6.1.7601.18939

14,336

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Setup16.exe

3.1.0.1918

25,600

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

User.exe

6.1.7601.18939

2,048

22-Jul-2015

16:34

x86

ללא

לא ישים

Wow32.dll

6.1.7601.18939

5,120

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Acwow64.dll

6.1.7601.23142

44,032

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Instnm.exe

6.1.7601.23142

7,680

22-Jul-2015

20:19

x86

ללא

לא ישים

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23142

14,336

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Setup16.exe

3.1.0.1918

25,600

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

User.exe

6.1.7601.23142

2,048

22-Jul-2015

20:19

x86

ללא

לא ישים

Wow32.dll

6.1.7601.23142

5,120

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.18939

641,536

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.23142

643,072

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.18939

36,864

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.23142

36,864

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

5,120

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,608

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,096

22-Jul-2015

17:42

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

4,608

22-Jul-2015

16:31

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,072

22-Jul-2015

16:31

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

3,584

22-Jul-2015

16:31

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.18939

6,144

22-Jul-2015

16:31

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

5,120

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,608

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,096

22-Jul-2015

23:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

4,608

22-Jul-2015

20:16

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,072

22-Jul-2015

20:16

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

3,584

22-Jul-2015

20:16

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23142

6,144

22-Jul-2015

20:16

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.18939

686,080

22-Jul-2015

17:42

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.18939

50,176

22-Jul-2015

17:52

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.18939

146,432

22-Jul-2015

17:46

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.18939

60,416

22-Jul-2015

17:47

x86

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.23142

690,688

22-Jul-2015

23:54

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.23142

50,176

22-Jul-2015

23:56

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.23142

146,432

22-Jul-2015

23:55

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.23142

60,416

22-Jul-2015

23:55

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.18939

221,184

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.23142

221,184

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18939

3,989,952

22-Jul-2015

17:57

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18939

3,934,656

22-Jul-2015

17:57

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23142

3,995,584

23-Jul-2015

00:01

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23142

3,939,776

23-Jul-2015

00:01

לא ישים

ללא

לא ישים

Rpchttp.dll

6.1.7601.23142

141,312

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.1.7601.18939

17,408

22-Jul-2015

17:53

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.18939

65,536

22-Jul-2015

17:53

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:19

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.1.7601.23142

17,408

22-Jul-2015

23:57

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23142

65,536

22-Jul-2015

23:57

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:18

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tdh.dll

6.1.7601.18939

635,392

22-Jul-2015

17:53

x86

ללא

לא ישים

Tdh.dll

6.1.7601.23142

635,392

22-Jul-2015

23:57

x86

ללא

לא ישים


פרטי קובץ נוספים


פרטי קובץ נוספים עבור Windows 8.1 ועבור Windows Server 2012 R2


קבצים נוספים עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

X86_80873d489af335622675c2f880d9d7ac_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_848d0d1bb48b57e2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

17:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ba42813347158ea8d64f535535cbfbec_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_e90bb8458fe20cc0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

712

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

17:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-tracedatahelper_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_911628c9edb97afc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,463

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

15:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_34a6482f2277d127.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,159

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

15:33

פלטפורמה

לא ישים


קבצים נוספים עבור כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 8.1 ושל Windows Server 2012 R2

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Amd64_178b262f4bf0feb903ca2f383c0df0bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_d68ecad9a1d40eaf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

707

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

17:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_4e677e1038db8d1c29d9115f41cd23a8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_3c9fbd2ef422e7ff.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

716

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

17:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_80873d489af335622675c2f880d9d7ac_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_e0aba89f6ce8c918.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

705

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

17:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-tracedatahelper_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_ed34c44da616ec32.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,467

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

16:18

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_90c4e3b2dad5425d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,163

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

16:18

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-tracedatahelper_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_911628c9edb97afc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,463

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

15:33

פלטפורמה

לא ישים


קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows RT 8.1

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Arm_6d6f2530d195e0b6e004b8ebd2bcedf2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_f61e198f4db0a352.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

17:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Arm_microsoft-windows-tracedatahelper_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17962_none_91189b21edb699c2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,463

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

15:13

פלטפורמה

לא ישים


פרטי קובץ נוספים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2קבצים נוספים עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 7

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

X86_00ae10131b4ca46b6ec31463cd7b8a36_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_ea1af627d7ebcf15.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_015b96decee9782dd717c1268f96cc52_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_42829ac6008b8290.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0315ea5e70aa8a54418076cb15cccbe9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_1bcfc96940117780.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_03a982e90c923eae08d069c879743215_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_51481a2efc28548d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_04ffe9eee7e3b764bf5d0b9c9daf56eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_b74a84c8e82228be.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0561f066698f74c27f2bbde65b82d83f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c6aeb1ed8047f6cd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_05d7b83119cd2166a1cf72d4304b1c5f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_fa7f1108c007597e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_07a417d1729678defb2facb72e3749ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_947433242c1cef6b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,437

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0888579ca1aaca46bc3abfb4a89c2894_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_79ee6c0b2a7688bb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_095ff6aaedf119b0bec9bf9aade3f29e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_9d450d27c5716b8c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0a071539cebafc4e4dc1e6ff19062562_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_90cfdbf2008d87fb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0a4aa2be585251d5a48cca19c84b1e14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_8c0003f533197523.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0bc4c9ec68966379d8ff02812af2c799_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_d4d67309928a685d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0dab829a59899415bd3a0d1e6b158747_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_1969f0d21308d575.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

705

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0e42fa6f1716ffdde82390d83cab8695_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_f056f3dc86987f49.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0fc0ba9e808cfb22974e68ddba6e7bd1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_351d64124c69c3c6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

709

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1036d314f647ffae52873dcc461dc4b7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_1d37c0985e03df73.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1051a867287cea59e3bf4036bb73af0f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_00762bd1808171eb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_108da75510fefa591a945c74e0421cdf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_0531382db427f373.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,437

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_10a4803bcecaea53b01211a474a5afd9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_31f09f318a82083c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_13b9fe9aac34dc78f3c8ecfcb6c6c94c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_b70ad9eedd02588e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1609cd6d8c86afb8e3c42c75d3ad5c76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c7ad7a51965d311a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1629ea58fee983b423a1695ec4053a6b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_b73733b9cebe4e67.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1d0d46dda4e81bfabcb04331e1a6a3ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_2e94e85dab1a1bce.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1f99680b3551f0d1459f8d522a21580e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_f6dc9728d3626bf9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,790

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_21e9bbe5173825a94abb62b630f8e910_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_13d4375d511f88f8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_228479bcf7c63133656838552387031c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_1cd40d4ebaa5286a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

704

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2288ae1a0d456e7fc4a787cd260a9278_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_99b443acd667b43f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2487dd9b2ee6472cae6720929b6c5196_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e5929f42f18efc09.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

704

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_260d01bad756079747a4425cf621e4b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e6e8e74e11ebf709.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_261a80687c7eb0c9264c503f080ff331_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_d0fc08490c6a6744.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_268d5c4c1840fa2f28fbabf7f8c2903a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_ec7cfb149a2a3e25.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_270d519f193ce4152b91c34de79fa7a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_11e9906a97de3916.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_276d000311d5427590c46f08a798eb57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_4c5eb82fa05133b9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2774fa8aec0623537388174ec8d2877a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_eb0b8bf3a41352fa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_28ae6df60e206ec212e9c01cbad1d664_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_a294a9490a97a965.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2a4883d9b1784d002abf01aaa005d68f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_ae7deb614a120be3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2bcdaac7dbfcaf9772c6149dd3eebe00_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_4e66889bb403d1a7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

709

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2c9a7a033dcbd83e0a86555f4a812906_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_4e058ab5e0dbd50f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

712

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2d50b5ae118a512966bd060203a3a9ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_42fc1ae1d0de3dc4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2feb68d219e5d29986d4eb8b012c38f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_3ac48ad4913e6307.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_30f94f20258d8e1ea6a0844ae0c349b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_0bf588925e93b364.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_310b75f025cf51b2c67ed328c81c1faf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_082a38a2fb27ba99.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

691

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_32bd190bcde9841a2773a81cc17dbc14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_cf34956ff3ae6acd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_32e6fdd1e58b32abb04c80a03624d3bc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_e2abc73faae5b0c6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

712

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_33459b2950c0dcad7bda55de42c56afa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_246a09796245ab80.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_3627ca486565792686d0603e96403fad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_b25e6a67cb4b5a9d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_36b0923af54b20fc424bda40d35fe4de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_424cd06e5d4c61c1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_3a36ebe4330d0d01acec22bd771d6095_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_cb093f65ca107775.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_3fb2069d16a778e3f375373a7ff7f123_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_3d97f70073cd545d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_413203984782759652580b1940305213_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_cc4a7296ea1b74c8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_4491eafa60bc2e19bad62207b2dd45bc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_51dd56fc257dee43.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_44c34217bfa57d06f016d3a0e8985389_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_0b01837296f35b17.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_4621d2a3b51986c4cb20770b737a4a68_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_25e3495d9d75aa8d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_477a4d59b3a620d162c68666b8e2f94f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_ef8527f648b201d9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,437

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_47b11efcaf95a9d2fd7fc0b7036d6989_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_88adcf29037c11d0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_4d2817d98c814445aefac2bd45d0f77f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e607517375d24cab.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_4de24434bc321efa123de15c4b2e48d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_39c279f2e94e70c2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_4eb29a90aeb453b710489dd1d37d48d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_0802f1f35782a152.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_51cc443264ce48fb324f8e41a34ade8c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e267515939dfa34d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_539e1ec8ad1c39c5b080eea863afef1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_175f8dcf1c5c8b7e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_54d2c4b344c706bdf5ad8011fb000e93_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_9b0a6a178845c6d6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,133

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_54e7060556b065df77afb7423f230de9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_c757df5558e4bade.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_55862c11fc87336785280063e08efb1e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e8d236f252170966.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_56ea959b42c8343695c5db25f3dac5d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_7f70eb78c719f8de.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_56f41a62e968184eb6ce850ea5ca70ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e2f8472980c529cd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_585c44cce2744480c8cb1b728a712eed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_1436c5d738781d40.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

709

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_59d0361e7e6985fcad4da9f449cc98aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e9e634b96fe9d039.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5c46929aad7816151cbd3197c19f46ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_91e9244dde7f17c2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,437

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5ff0747e5f48952d8b1b2e73e93270e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_0c9a4cefc234c00e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6098d6de27138a0139994a4cf31a54f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_188620bb5ea5655e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_60c34bf798dc6aabb7227b757470af36_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_2fbf734ad77191e5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_61d5b2cc4737086c07ea8372979d4671_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_53c3ec596d191c24.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_62658b9068c661f58d8df75b58a0b57f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_7632a1e9c7d3c955.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_657e1e3b4f397fe109652a01cd496981_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_3f4bc797cd61fdf7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6587ad8820587071eb8d08c4a2eaf7a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_a0bc91c2282bba6a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6588929229367f85dd5a78af0d6e94a4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_55d9cb4ddb5f4de6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_66c7e69e65e2b6867d6427d0f87879e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_677f7411b7d40e63.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_686fcfeeb819cee39b2777ac94deedac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_0a44a1c78952107c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_68d05e4bddf373da24cc75338de9abab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_7a26efa7040ffb8e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6a067139913451f71e6beb22f594c7a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_7bdb23f6a957e385.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6a7ec142a86067b94af731f22cdc2b5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_df28805b19425581.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6b6282d9c706e1c1c01ec0ba1a78f6a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_1ec39951c4683d19.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6ed2a4346e7886fee0d15f7e6afc3992_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_ae34d42d382581c6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7055ea0bd0aafd838df24de2623d0737_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_3ee5c19597856921.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_71a9c457499f4cc1b3f7b1e8fc1877af_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_54f1bc446eced171.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,074

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_72dd9999de6dc5a4039851aad70ba005_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_bc908896ba27e934.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_72fd4545a3a1f766b23dcc9620ac3f9a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_4e56df32f0e1df1b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_742cd628ee06396d5877c891dae8e311_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_1895ef07c16a7784.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_74bbe8675059c14d61f88435665f843e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_facd07a4661d46a8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7762462c25597b959585ecc8589f0819_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_5765ce6422574355.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7833ed1fdf22af27bfb4f7fce84be8d7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_3d3b64ea78d5bf64.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_78e983513b707004ed987d7f5a057267_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_d7a1a2c1ccb172d8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_79fa22bea6824f950f9beecd364d316a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_03170d5f2ff60071.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7ccc4f481f04216177c6688446a98042_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_d87b3e3991565a06.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7e03de3e1b27c7359e020157fd8f4991_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_dec2ed3720146d50.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7e18df25132a33fc60c2c039ecbb72d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_7fa0241702ba945c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,133

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7f32228e7e3bba3c58eeb5d4f95a47c6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c86b031c9937e944.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,405

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_805ab20aa3a793ecd46626cad1e24883_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_5ec648ddbb0f8570.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,405

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_81247a2b5c3315a2137644068006e267_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_10ff402bec4c03b3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_8141c3da3ded5961ef124a9936441297_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_d4a627b9730f8fc5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_8251e71579066a812a4e2ae44a736892_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c50e6b11c308b918.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_8300aa315f1219cf7cfa687108e20062_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_ceb1b6b51c8ee978.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_84a61eda5185cf2a7a5221c0afb4a3c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_4389c9085e0df583.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_884203b745be6133fb32e13a97b6af36_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_7f7e2dbffd873cf2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_8873c61a8e6ea20d159b328de6b0fbe2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_0c7b45ddee429534.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_896e19c458c2cc3d8ade90a7aeb7cb3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_0d6311ef55f0d9e0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,517

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_89c4c3d36307bd9c4586174cb9ac0f62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_9166af2d420f9950.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_8b5bf2337da1fbcd51b14703833773ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_eca8c5454c9e7c1d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_8b78a95171314ee0419b1889856d9520_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_b8230130829f7b3a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_8f14c566be052408d79593bfa47b1624_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_706bbcc28df81767.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_910ed70e7713aec1926e5955ebae11f0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_02640c016697247c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_92f1050fc9c47b6d19392b2ad74460c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_d926209706cff59a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9395f58ddfa931d70c948d6e44d5d88f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_0e57384d15fb1f36.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

701

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_949c4e8b6a0a8f548e8b6ba1872e2705_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_d48c9396382f9b98.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_973029bb7a4e8423a27d57f554c7b866_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_6cf89777a05fbc18.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_975dea8fb15f0ed96c111d9e6dd5ad3c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_5a7f753c7c810669.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9944ebe5978781c49593e121161818da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e57e32de9c3b90e3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_99a762b35b192d62709724ab50bc518a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_dfec77296dde1a21.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_99b7c83036baf26bdfd496cc327b78b8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_54f2267b6e3e95cb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,189

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9a7642855457b1e372845329211aee93_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_3e5ac66ed1823c5d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,405

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9b3737478fb52b552c2866e9a5adca3e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_be41b6746468bedb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,133

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9b48c54f913151119f80461b1009cffb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_07435678c876c41a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9effaeb723c59a2259403c05f7d0328d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c05d235fe10763c1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a1d154170b707576b210e6167025f788_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_f81ade1e404f6dee.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,844

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a25044caaf21c21511eb21bd8740dd19_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_d51a0544cdfc078e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a44bd3597c1651d95fc8c3d2f0fdea83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_fe76375512af19f5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,062

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a4b3e7874288159f023d0d0aa60e1924_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_2f353efc8146342e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a6ec94d8802252ef74eaf78134a92db4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_be4ac7b1806f836a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a77f41c04feb8eab75d0fb1848cad0fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_d9fa05b926b692a9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a8269ae48fa4008f34dd03f8525a2402_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_ac6f30bc1228b7c4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,395

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_aaba5546cdfb19d150d7ac8cc67537b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_95ca6ea34eac09bf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ac53d8d59d816edd382697d2f5722310_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_bb8fc40358528945.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,437

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_adaf8520bb8d0508fc864073bbc2aaa1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_146bd6732885bb4a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ade0ab3749a549a605cffa0db46445eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_462b1ffae7db4c81.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ae7c6cb3c485e44b9dc9492e261daa09_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_2575e5ff3565325a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ae92a891db92645d9fe382f310ae8abc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e40894a122febf7f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b01ea976b956f249855b1e1b7285c893_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_7b1ff16a22da7044.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,413

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b0c96f42943c561a77c664faf8466b13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_34437d120633abb8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b18db9f2e8e495a47f15bcb20afd772f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c736110a577fd024.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b4ccc9b6fb2aefba64b82ee374afd930_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_40e5e06e98859ed6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b4f45354922439a22c7911a4e30eb657_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_55fe2baa439f6fd0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b52a950e30c8b1931b3949de6a36ae9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_f28220b13aa41154.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b6f9ee408117c21cc212ca0b371e5ef3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_2b796e18d9cc9330.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_bac86d7bfa0de6a40b50a6556e59ddf6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_2b0feddb9503cd23.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_bcc498e6a58a3079d1b1bd2fe1e8a618_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_6491671b56b74cdf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_bdb007b0c57b53e0ce4a61f58aca087f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_e96fc3147cb5722c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

691

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_bf4b048d47a9e7b6e1455a069e757b89_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_2c276a876cd5b130.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_bf6c60cdcdda53df70b80e35f7096a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_01e3eb66c816a4a0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c0c022d51f009e04f737f848ff5b7f66_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_32c68ca308945c11.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

693

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c124b3acb8430c4188a4fc66553cf672_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_a1c7413eec125ca7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,405

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c42548a6ae47f59d8bf249937f3b4090_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_a64be2529afc3fae.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c50e9fc294338a47655ffe96a7caeffd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_40407644a7382b91.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,835

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c784c606e24acfe3a3584e789b88c745_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_2ae29b13078822c1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c89452327cc5f0174973fdb874d1d1ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c03b9daa0e836bdb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c8f680fdb4e7f62d1fe52583a9b433b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e34bb9a8858c3071.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

706

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c918a9b54f9c070dd8cecec1d438da05_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_0dabf2923f02ee38.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c991e9f1f7c01dbb1cbf33c300961a90_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c0d2d3c73e7948d6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,437

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ca8befb6c70da1483d9c82f9ad25c3fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_d88f26473cdebd67.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_cbe7a8cdcef6bf14b3419534cd9bbf2b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_73148ad86e393c69.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

709

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_cca8fce6ac947d87fac621e9036a031d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_5d53bf5828f3f043.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_cf8aac45ab3abffffed239732e524752_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_081bcf21839a6555.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d0971ff37bec5e14a6c8aaf19955c2aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_4dcf4919792e27fe.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d142c0d6f62008bfcda00117819874d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_1ca51c21065ae9b3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d144d6e62830a93c2d5d1f2ef6a58ebf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_38bfb165cba9555f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d20d4072f36065135bc7bdfd48d3b32a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_3bbcc7e961e3c8df.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d2ac0fffc9fa941d25c36d7126723883_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_48e2c03ab6c06201.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d3960f215eb00a1fc83e5dd8553e827c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_d0d867815b05a6b1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,802

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d4da8281ea332ab3d53770fb8e71bff8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_a42058221757e535.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d5d52a9a0750c317eaa555be0bf27dac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_557fd50b5240855d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d801415bfd99707ba07e38d737950039_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_748232d53109daa0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d99199fa367781e7f99746d6ba182036_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_d22c2b9a3bef8a18.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,133

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_db53f52b69b3acc5f82524a92fcfe29a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_ce58ae77e8ce5e92.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,405

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_dcfad296072eae482cf8dc7e6dbe7fda_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_5bdd6cb3720c9d88.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e2942578c55a2030c8d1844754b6fc3c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_b11b5a3995f0a01c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,133

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e45eb2ebfc48307ecae7b227928a1aab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_249e4bdb5ffd9ff4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e7d4a15147b83196df23276b5826dae9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_f6fec534de17f744.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

706

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e7eba4a57ec956a3b758ffe4f9ee27d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_a16caa5e0113066b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e9828104455a36de4c0de9beff2ea25a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_4e80080a46646f78.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,068

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e9f1d93273a34148e3023c22656d5406_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_a01e45315c9c0d50.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_eb5310e1c6915a7b26359ddb31775e14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_180dc3c863e14ca8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ebccad96cf0d3d2210ce8d06cd4b1057_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_54be1755581c8fac.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,036

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ebefb35382c31341066ae4b8ad7a15e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c6e687ba9b55bda1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ed7eda1c998ab43b8620d4060f53a8e7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_735be4fc64de522d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ee51290716cf2085783545176301672f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_5b57ad355e939d1c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ee64bf0406e84eaf14acc37ec69be3a7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_7ac8446214b080a4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_efbe6e2209253c4f979b9a1646fc81b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_e1373f605a6a8bf9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_efc55475e2ee087d595ada9cfc168507_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_1de1aa11db9158fb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,036

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f06d752f2287aa2cfbb791adbc84a51c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_7b900446da5fffe3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,453

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f0813a0fde5a26d313108b52b63c7f1e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_a288473c09655b60.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,084

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f12938f5b5e585fe22cae1e327cd5d24_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_58b9a9e4be243d62.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,395

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f243470dadabdebd74c9ad1aaaed0c1d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_a67007411ecf2f22.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f344a48b48925ba6d96d9843995e32a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_f6de889724b4fba3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f60177d1a88aacdf0f2a447fa63373b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c4099be37fc1f5be.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

699

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f75e0d26c14fe67a257cbb1ee94b2c21_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_4c932c257069bf95.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,052

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_fc74592bb42dc0886d6bba0de78ba291_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_f922fbe6aafb0e7d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,780

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_e53f0dffe4cf968d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,719

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e5b6b0fafdfbd429.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,719

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_59ba6f9c29a1677f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

15,217

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_6ba6f67b0444b992.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,593

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_5d951982e420fbc1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,224

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-codeintegrity_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_a2e6508e7c39ffbf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

21,398

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-cryptbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_675c91ce0c47d512.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,485

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-cryptbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_67d434c9257412ae.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,485

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_cb7df35b03ab7fa6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,513

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_cbf596561cd7bd42.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,513

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-e..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_48fa696f49730372.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,618

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-e..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_425cee32e21158ed.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,249

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_a8414717bb191613.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

108,983

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_a8b8ea12d44553af.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

109,660

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-msauditevtlog_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_c93936a3d6bb5299.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

518,702

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-msauditevtlog_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c9b0d99eefe79035.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

521,792

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_5fd511e74fe9ec80.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,737

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_604cb4e269162a1c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,737

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_5acd9a975a7b89f3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,802

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_5b453d9273a7c78f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,802

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:26

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_6e271df61270f045.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

16,151

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:25

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_6e9ec0f12b9d2de1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

16,151

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-rpc-http_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_a2674c40b6ce0527.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

8,934

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_b5f15b6ca3622d3c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

58,989

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:22

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_b668fe67bc8e6ad8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

58,989

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:25

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-security-credssp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_c5aeedc4ffdde2ae.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,290

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-security-credssp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c62690c0190a204a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,290

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_3cc4076cdb02f1a6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,370

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:21

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_3d3baa67f42f2f42.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,370

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:25

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_e8cd99810f1b6dd5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

33,146

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:21

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e9453c7c2847ab71.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

33,146

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_7ea9a928c0d8a0f5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

24,478

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:21

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_7f214c23da04de91.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

24,478

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_240d0763b390b49e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,919

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_2484aa5eccbcf23a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,919

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_8a9b47dea9bc8b62.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,962

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:22

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_8b12ead9c2e8c8fe.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,962

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:26

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_8cd1b1f0e813bed3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,035

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:22

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_8d4954ec013ffc6f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,035

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:26

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_8188298aaf6b4d00.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,709

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_81ffcc85c8978a9c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,709

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_ae316452777f7d97.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

26,218

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_aea9074d90abbb33.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

26,218

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18939_none_9fa1e09802662666.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

26,252

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.23142_none_a01983931b926402.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

26,252

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:26

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_48d68c3d118cdc06.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

15,418

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_494e2f382ab919a2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

15,418

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-tracedatahelper_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_fe598cb8307c25a0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,402

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:22

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-tracedatahelper_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_fed12fb349a8633c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,402

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:26

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_a1e9ac1d653a7bcb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,120

תאריך (UTC)

22-Jul-2015

שעה (UTC)

18:25

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_a2614f187e66b967.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

12,120

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

00:28

פלטפורמה

לא ישים


קבצים נוספים עבור כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Amd64_0184ffef338d86313e9a86027dfdfe92_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_968692edcacae8f9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0260766ffe94a81db048ed1ac0306066_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_688eb466f9edab0e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,058

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:30

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_026d452f3e2e2354068dbec4b2083b46_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_42b5fc052768a525.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_03e26a9a320f18aaaf6f269cef898ec0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_00343e6ef3552588.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,883

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_03e36543c01159a874997fa2afcfa44e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_d1d01e59bfc60af8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,058

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0433b0698bb92cb2db07922b8262d8c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_220a63f02341c452.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,058

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_04ace016003d25a5c1776ade73551796_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_d2c347eff5560e3b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,411

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_04ce983afd145ca7bd9d6a25b6f04a0c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_6e9375914bd3e5e3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_04f0557f11a92277f8d98c5db93e11db_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_d622ab1a55fd05ff.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

710

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_05a739dd7f6cf17ad9152208dbb24d6b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_d8ca1f418f3321d7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_05af24e00557392bb6e1bf250e5b1ea4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_63f1d33dbd3a10dc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,411

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_062120109f6fca08ffc88447739a2113_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_ce0e0b8e364079de.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_06f77ed4a5eeb822fc6c74480820a53e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_f4a592de5b5bbaea.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

707

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:30

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_088351029eb43494d9c4f70b9245da6c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_6e7aa450cfcb98f0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0923f81007214aca80163d3e457de5ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_cf516a9749df653f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0bf4b47be8338661dddb9e2ce06282e9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_f5c9fc185465f683.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,073

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0db2cefb5b56e874e263d85908b40315_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_63cb03a0a872da35.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,042

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0fc0ba9e808cfb22974e68ddba6e7bd1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_913bff9604c734fc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_10059f49b9a181d37928ff69aea28d03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_8f7b7eb2ec8a197e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

707

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_11c882c7ca209b2c3fa16e63bb39813a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_6ddddcc44fac4173.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_128e42ab413ab6ec080bcef27762bc78_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_53d94711e9a3a1a4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_12b8e38a0bf84365e9d901897f5f6c23_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_13533362ce1cbf77.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_15704ba34133b0b17e56b6b60257b811_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_1b2bdb5a3c6db5e8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,805

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_16b0a93dcaccd16e48077246213d3516_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_34173186dcc4476f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_17a6f34c7d5ee77b86e92112c905fbe5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_295c087e87aa67ca.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1897ce466e2dc70ded7adc6e59a986e4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_00276e8d313106e2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,058

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:30

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_18d77b15686847278337f3665afa735d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_21fb25e4c8818e2d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,504

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_190d2a6fb0a845a0e6743702e560c8dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_3986358dda423bfa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,149

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1c9e8d2ddb213896974f7193160f2310_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_337c17a42c504130.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,800

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:30

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1d01ef48c95ac87aa405156586d99875_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_16708f217371263d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1da71943b20483c484d674157da4b055_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c54cca23aac46ee9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,149

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1f06059bc92f2ae3799063ed2fd78519_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_fef4197b8c2c3d25.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_205bacb5f07b738d63a5884df1a38780_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_71dc265b289e2854.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,411

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_206845328e7b10109be08bb98627ffcb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_3f8e8b7a625c9451.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2173ff9c26a2fea63fd842f3b49253d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_89aed4a20ab2eb77.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,058

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_22d28c46087ccc6289befa847448a7f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_f31a6b47fcb54f8a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,528

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_232aec0400f935b1bc763d2c4f454b50_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_e35849c814897a9a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,149

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_23591d7c772b9b413acd14d547a9a59d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_24a26cc465a0d0eb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

707

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_25d5bb499e6cc59a0bcaf2df6f74c334_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_71f1f842cb098ea6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,883

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_26d19d0fc29a4485e01475869a44f632_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_42b674558e78d749.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_274ab922d71f656e4a2ffb581d3818dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_00d579a976afd9b9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,073

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_27c646e4c212d3f8b4728c0431619f20_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_142e91be794d40c0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,805

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_27d45398221abe83948ad5f2bdbff4eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_70dfeaad868149c6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,524

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_282ea092f8e5095b2bdc5d60de71b27d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_aadfe629d0f8da71.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2884a7f8d037d35bfd0899559c1eaa25_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_67fc57ff6ca6154f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,058

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_29a6fbe7888c6f6bd55991270654a74a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_34268a9082814b87.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,058

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2a7e08ac9c4d0bcd0be9cf31aabb3004_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_7b5f7049ac79ec24.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,054

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2b0e129dc57c0bc2c3c43e5aae4e7bbb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_d83e0649adf1c213.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2b15ff98ca01ff9a46f5ded7c3e69b3b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_c40cbb621a6110cc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2bc4d78fba34ec322dad816a6d124740_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_6bb999ad187b66fa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,824

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2bcdaac7dbfcaf9772c6149dd3eebe00_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_aa85241f6c6142dd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2c54d6af01e36e9fff211dc6ce11db65_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_074e81f407133970.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2f01f6cf2f4f28bbaf965d9ee241aaa4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_17fea8dc871f680e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2f7489ee92303cb2c3494b964705ba07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_bfc5f4882987c9b0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,090

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_301da3035bf06472a6e4753c55e076d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_a43e19557037331c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,528

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_30ded15ecfb0f42775314ddc554a812e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_00d9e8065efe6bbd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_31361ffae472a5ae305f19b8dead096b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_83bce817ff4fbd20.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_31640a11ad6f701a09ab5f536f84adac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_1ba88ca3d2045967.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,062

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3170c57b49868597684eef022196f7c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_bfc9e87076967adb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3184268f0164b417711db7fd8d3fe20a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_c77df081459af364.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

9,652

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:30

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_31a49d7b9be3d6b200c7a218f5376dc6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_c26f8d62e0c53794.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_32b3df4e200b42e9b26070eb4ec011b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_ab6d5450fe048bf1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,783

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_33794e2f845ef90a7f7ecb6ca63dd601_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_aff9c0e9517e0d71.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_35a3705298b31150292c33d89ce24754_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_23215d325bad6b36.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,096

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_364cd59aa846b56dae1be4d4ff83f2ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_54134967d7b14673.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,805

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_36b515861c2ebdbd5d8d7ed63728fc60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_fa8ed3e8fb89a84b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_36d3996a5664b3f27426de5c755c351c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_7e9fb2c91c30a5df.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,149

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_372a1ac66dc0c60f8d93c44097a4b34a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_0c425e68ff41edf8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_39db5884c7f7eb88d13a1bd31ef34de2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_e5ff99b38cb0ecf2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3a016b334fa7d4e09fdde1408f699e01_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_4bb8efc8070cc9f9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,149

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3a4cae57804bd7cbd2cd08dadececc49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_51461c1ffc85f2bf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

14,450

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3a97e78131e0dc0c51a38dde16849304_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_1915638390bf9d56.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,528

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:30

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3ad675dd8c8b684e25052251e6f917ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_32438663283088ca.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3c0df11c888ec38afde517c1d400eb48_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_ceb1e84d92dd99de.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3ca74dda2cd70e96c017684dd7120218_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_1a40b9de237923cf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,058

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3d6d326fb28a5124715078347535ed5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23142_none_8a8b46873e990602.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_4098fa2a3cc4552963d1430cebe8451e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_1f496500b3a0fa98.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,411

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_41cf5307e08cbb13995a2308c5b1bb9c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18939_none_c51ee0d83a9f1c05.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,058

תאריך (UTC)

23-Jul-2015

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ