עדכון 13 בדצמבר 2016, עבור SharePoint Foundation 2013 (KB3128007)

מאמר זה מתאר עדכון KB3128007 עבור Microsoft SharePoint Foundation 2013, אשר פורסם ב- 13 בדצמבר 2016. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

שיפורים ותיקונים

פותר את הבעיות הבאות:

 • אם שם משתמש מכילה גרש, זרימת העבודה קשורים של SharePoint Server 2013 המשתמשת "הקצאת משימה" או "התחל תהליך המשימה" פעולת נכשל.

 • כאשר מוצרים או עדכונים מסוימים מותקנים במחשב מבוסס-2016 שרת SharePoint, מסד הנתונים של התצורה של SharePoint עשוי להיות מודע של המוצר המותקן או עדכון. הדבר עלול לגרום לכשל בעת הפעלת אשף קביעת התצורה של מוצרי SharePoint (PSConfig) כדי לבצע שדרוג. כעת, הכלי PSConfig יעדכן באופן אוטומטי את מצב המוצר ואת עדכון עבור השרת המקומי במסד נתוני התצורה כדי למנוע הכשל.

  כאשר אתה מפעיל את PSConfig, תתרחש שגיאה. הודעת השגיאה בדף סיכום תוצאות או בפלט שורת הפקודה סיכום התוצאה היא כללית ו אינו מספק די מידע כדי לסייע בפתרון הבעיה. עדכון זה מציג כעת את הודעת השגיאה המפורטת כדי לזהות איזה כשל משפיעה על משימות תצורה קריטי ומשפיע כשל אילו משימות קביעת תצורה לא קריטי בסיכום PSConfig. הודעות שגיאה אודות תכונות SharePoint חסרות כעת לכלול את שם התכונה במקום תכונת GUID בלבד. הודעות שגיאה מוצגות בעת שדרוג או עדכון משופרת. לבסוף, הודעת סיכום בכשל השדרוג כולל הוראות לנסות שנית לבצע את משימות קביעת התצורה נכשל.

 • בדף בחירת אימות מרובה, קוראי מסך לא להכריז על הרשימה הנפתחת של ספקי אימות. אין לנתב מחדש על השינוי האינדקס הראשון שאינה מאפשרת לבחור ספקים אחרים. עדכון זה מוסיף דגל התצורה כדי להפעיל מצב נגישות עבור דף זה המוסיף תוויות, כך קוראי מסך יכולים כראוי להכריז על תוכן הדף, בטל האוטומטית-נתב מחדש וספק לחצן שלח במקומו.

 • פעולת ייצוא-SPWeb אינו פועל לאחר ביצוע פעולת העתקה-SPSite.

 • שדה ההערה של הבלוג אינו כראוי בתווית לקוראי מסך.

 • כשעוברים בין הטופס יצירה או עריכה של רשימות לוח שנה, תיבת טקסט למילוי בקטגוריה מותאמת אישית אינה יכולה להיות המתמקדת לאחר טאב להתרחק ממנו.

 • אין אפשרות לאשר פריטים אם נדרש אישור תוכן.

 • אם רק יש לך גישת עריכה לספריית מסמכים, אין באפשרותך ליצור מסמכים חדשים בספריית המסמכים ב- Office Web Apps שרת 2013.

 • קוראי מסך אין אפשרות לזהות את פקדי תיבה משולבת fontsize וגופנים.

 • בעת לחיצה על "..." (שלוש נקודות) עבור ספריית מסמכים ב- Internet Explorer, תקבל את הודעת השגיאה הבאה אם קיימים יותר מ- 30 תיקיות בספריית המסמכים:

  שגיאה: שטח פנוי במחסנית.

 • בעת שימוש בקוראי מסך, יוצגו הודעות ריקים עבור כותרות טבלה ריקה.

 • בעת הוספת משתמש יישום מחובר לוח השנה של Exchange, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  כתובת הדואר האלקטרוני אינה ריקה. עליך להגדיר כתובת דואר אלקטרוני של Exchange בפרופיל המשתמש שלך כדי לאחזר נתוני לוח שנה משרת Exchange.

 • בעת חיפוש מונחים בספריה אשר יש אלפים מסמכים להתפשט על-פני מספר ערכות מסמכים, התוצאה הצפויה אינה מוצגת.

 • נניח כי אתה משתמש רשימה נפתחת של כותרת עמודה כדי להחיל מסנן בתצוגת רשימה. בעת בחירת רשימה נפתחת של כותרת עמודה כדי לשנות את המסנן, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  אין אפשרות להציג את הערך של המסנן. השדה אינו ניתן לסינון, או שמספר הפריטים שהוחזרו חורג מסף תצוגת הרשימה שמנהל המערכת אכף.

 • הצד השמאלי בדף דוח תקינות של הניהול המרכזי אינה מוצגת.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

עדכון מידע

תנאי מוקדםכדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן .

מידע על הפעלה מחדשאין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה. מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

מידע sts-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

לא ישים

395

16-Nov-2016

07:36

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

לא ישים

546

16-Nov-2016

07:36

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

לא ישים

478

15-Nov-2016

07:24

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

לא ישים

1,712

15-Nov-2016

07:24

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

לא ישים

366

15-Nov-2016

07:24

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

לא ישים

577

15-Nov-2016

07:24

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

לא ישים

540

15-Nov-2016

07:24

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

15-Nov-2016

07:24

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

15-Nov-2016

07:24

O365configuration.xml

O365configuration.xml

לא ישים

405

15-Nov-2016

07:24

Shellicons.eot

Shellicons.eot

לא ישים

47,960

15-Nov-2016

07:24

Shellicons.svg

Shellicons.svg

לא ישים

57,730

15-Nov-2016

07:24

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

לא ישים

47,768

15-Nov-2016

07:24

Shellicons.woff

Shellicons.woff

לא ישים

26,452

15-Nov-2016

07:24

Suitenav.js

Suitenav.js

לא ישים

34,319

15-Nov-2016

07:24

Web.config_sts

Web.config_sts

לא ישים

4,845

15-Nov-2016

07:24

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

לא ישים

57,288

15-Nov-2016

07:24

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

לא ישים

2,154

15-Nov-2016

07:24

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

לא ישים

1,078

15-Nov-2016

07:24

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

לא ישים

18,815

15-Nov-2016

07:23

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

לא ישים

10,651

15-Nov-2016

07:23

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

לא ישים

3,059

15-Nov-2016

07:24

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

לא ישים

1,145

15-Nov-2016

07:24

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

לא ישים

28,650

15-Nov-2016

07:23

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

לא ישים

11,376

15-Nov-2016

07:23

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

לא ישים

2,347

15-Nov-2016

07:24

Acledito.asc

Acleditor.ascx

לא ישים

9,596

15-Nov-2016

07:24

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

לא ישים

26,945

15-Nov-2016

07:24

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

לא ישים

896

15-Nov-2016

07:24

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

לא ישים

896

15-Nov-2016

07:24

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

לא ישים

3,861

15-Nov-2016

07:24

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

לא ישים

3,652

15-Nov-2016

07:24

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

לא ישים

13,019

15-Nov-2016

07:24

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

לא ישים

9,266

15-Nov-2016

07:24

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

לא ישים

7,512

15-Nov-2016

07:24

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

לא ישים

9,800

15-Nov-2016

07:24

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

לא ישים

11,755

15-Nov-2016

07:24

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

15-Nov-2016

07:23

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

לא ישים

367,086

15-Nov-2016

07:24

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

לא ישים

4,473

15-Nov-2016

07:24

Addrbook.gif

Addressbook.gif

לא ישים

908

14-Nov-2016

20:05

Addrole.asx

Addrole.aspx

לא ישים

68,566

15-Nov-2016

07:24

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

לא ישים

61,362

15-Nov-2016

07:23

Admin.amx

Admin.asmx

לא ישים

86

15-Nov-2016

07:23

Admin.mas

Admin.master

לא ישים

29,828

15-Nov-2016

07:24

Admin.smp

Admin.sitemap

לא ישים

15,577

15-Nov-2016

07:24

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

לא ישים

7,764

15-Nov-2016

07:24

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

לא ישים

8,689

15-Nov-2016

07:24

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

לא ישים

5,038

15-Nov-2016

07:24

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

לא ישים

9,937

15-Nov-2016

07:24

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

לא ישים

4,998

15-Nov-2016

07:24

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

לא ישים

1,283

15-Nov-2016

07:23

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

לא ישים

21,099

15-Nov-2016

07:24

Adminweb.cfg

Adminweb.config

לא ישים

899

15-Nov-2016

07:23

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

לא ישים

9,474

15-Nov-2016

07:23

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

15-Nov-2016

07:24

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

לא ישים

13,046

15-Nov-2016

07:24

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

לא ישים

8,162

15-Nov-2016

07:24

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

לא ישים

8,163

15-Nov-2016

07:24

Sub.amx

Alerts.asmx

לא ישים

88

15-Nov-2016

07:24

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

לא ישים

1,313

15-Nov-2016

07:24

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

לא ישים

8,824

15-Nov-2016

07:24

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,143

15-Nov-2016

07:24

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

לא ישים

6,808

15-Nov-2016

07:24

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

לא ישים

3,916

15-Nov-2016

07:24

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

לא ישים

2,731

15-Nov-2016

07:24

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

לא ישים

253

15-Nov-2016

07:24

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

לא ישים

7,122

15-Nov-2016

07:24

App.mas_mplib

App.master

לא ישים

19,062

15-Nov-2016

07:24

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

לא ישים

9,040

15-Nov-2016

07:23

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

לא ישים

3,342

15-Nov-2016

07:23

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

לא ישים

213

15-Nov-2016

07:24

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

לא ישים

22,542

15-Nov-2016

07:23

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

לא ישים

11,197

15-Nov-2016

07:23

Appicon.asx

Appicons.ashx

לא ישים

205

15-Nov-2016

07:24

Appinv.asx

Appinv.aspx

לא ישים

11,660

15-Nov-2016

07:24

App.mas

Application.master

לא ישים

13,756

15-Nov-2016

07:24

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

לא ישים

5,259

15-Nov-2016

07:24

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

לא ישים

3,519

15-Nov-2016

07:24

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

לא ישים

4,379

15-Nov-2016

07:24

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

לא ישים

4,106

15-Nov-2016

07:24

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

לא ישים

8,668

15-Nov-2016

07:24

Appv4.mas

Applicationv4.master

לא ישים

20,553

15-Nov-2016

07:24

Appmng.sql

Appmng.sql

לא ישים

289,219

15-Nov-2016

07:24

Appmng.svc

Appmng.svc

לא ישים

375

15-Nov-2016

07:23

Appmngup.sql

Appmngup.sql

לא ישים

282,966

15-Nov-2016

07:24

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

לא ישים

5,678

15-Nov-2016

07:24

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

לא ישים

5,250

15-Nov-2016

07:24

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

לא ישים

11,198

15-Nov-2016

07:24

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

לא ישים

6,876

15-Nov-2016

07:24

Approve.asx

Approve.aspx

לא ישים

8,991

15-Nov-2016

07:24

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

לא ישים

3,061

15-Nov-2016

07:24

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

לא ישים

452

15-Nov-2016

07:24

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

לא ישים

2,059

15-Nov-2016

07:24

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

לא ישים

1,210

15-Nov-2016

07:23

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

לא ישים

5,396

15-Nov-2016

07:24

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

לא ישים

4,795

15-Nov-2016

07:24

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

לא ישים

4,655

15-Nov-2016

07:23

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

לא ישים

6,541

15-Nov-2016

07:24

Authentc.asx

Authenticate.aspx

לא ישים

1,068

15-Nov-2016

07:24

Auth.amx

Authentication.asmx

לא ישים

96

15-Nov-2016

07:24

Authen.asx

Authentication.aspx

לא ישים

13,828

15-Nov-2016

07:24

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

לא ישים

1,301

15-Nov-2016

07:24

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

לא ישים

4,939

15-Nov-2016

07:24

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

לא ישים

5,968

15-Nov-2016

07:24

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

לא ישים

18,404

15-Nov-2016

07:23

Autofill.js

Autofill.js

לא ישים

10,322

15-Nov-2016

07:23

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

לא ישים

20,576

15-Nov-2016

07:23

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

לא ישים

8,623

15-Nov-2016

07:23

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

לא ישים

9,653

15-Nov-2016

07:24

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

לא ישים

7,966

15-Nov-2016

07:23

Avreport.asx

Avreport.aspx

לא ישים

11,898

15-Nov-2016

07:24

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

לא ישים

4,069

15-Nov-2016

07:24

Backup.asx

Backup.aspx

לא ישים

15,389

15-Nov-2016

07:24

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

לא ישים

20,577

15-Nov-2016

07:24

Backset.asx

Backupsettings.aspx

לא ישים

8,689

15-Nov-2016

07:24

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

לא ישים

10,643

15-Nov-2016

07:24

Bdc.sql

Bdc.sql

לא ישים

558,446

15-Nov-2016

07:24

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

לא ישים

332

15-Nov-2016

07:24

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

לא ישים

14,415

15-Nov-2016

07:24

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

לא ישים

3,309

15-Nov-2016

07:24

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

לא ישים

7,037

15-Nov-2016

07:24

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

לא ישים

197

15-Nov-2016

07:24

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

לא ישים

402

15-Nov-2016

07:24

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

לא ישים

383

15-Nov-2016

07:23

Bform.debug.js

Bform.debug.js

לא ישים

459,590

15-Nov-2016

07:23

Bform.js

Bform.js

לא ישים

258,508

15-Nov-2016

07:23

Blank.debug.js

Blank.debug.js

לא ישים

164

15-Nov-2016

07:23

Blank.js

Blank.js

לא ישים

119

15-Nov-2016

07:23

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

לא ישים

4,045

15-Nov-2016

07:24

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

לא ישים

468

15-Nov-2016

07:24

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

לא ישים

462

15-Nov-2016

07:24

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

לא ישים

3,210

15-Nov-2016

07:24

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

לא ישים

883

15-Nov-2016

07:24

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

לא ישים

24,734

14-Nov-2016

20:05

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

לא ישים

105,256

14-Nov-2016

20:05

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

לא ישים

49,468

14-Nov-2016

20:05

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

לא ישים

31,724

14-Nov-2016

20:05

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

לא ישים

14,883

15-Nov-2016

07:24

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

לא ישים

7,637

15-Nov-2016

07:23

Bpstd.js

Bpstd.js

לא ישים

4,356

15-Nov-2016

07:23

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

לא ישים

2,776

15-Nov-2016

07:24

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

לא ישים

4,216

15-Nov-2016

07:24

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

לא ישים

3,836

15-Nov-2016

07:24

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,267

15-Nov-2016

07:24

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

29,344

15-Nov-2016

07:24

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

לא ישים

205

15-Nov-2016

07:24

Calibri.eot

Calibri.eot

לא ישים

167,788

14-Nov-2016

20:05

Calibri.svg

Calibri.svg

לא ישים

365,292

14-Nov-2016

20:05

Calibri.ttf

Calibri.ttf

לא ישים

350,124

14-Nov-2016

20:05

Calibri.woff

Calibri.woff

לא ישים

184,156

14-Nov-2016

20:05

Callout.debug.js

Callout.debug.js

לא ישים

84,762

15-Nov-2016

07:23

Callout.js

Callout.js

לא ישים

26,526

15-Nov-2016

07:23

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

לא ישים

211

15-Nov-2016

07:24

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

לא ישים

211

15-Nov-2016

07:24

Calview.gif

Calview.gif

לא ישים

1,615

14-Nov-2016

20:05

Category.asp_blogcon

Category.aspx

לא ישים

2,649

15-Nov-2016

07:24

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

לא ישים

205

15-Nov-2016

07:24

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

לא ישים

200

15-Nov-2016

07:24

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

לא ישים

60,600

14-Nov-2016

20:05

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

לא ישים

165,961

14-Nov-2016

20:05

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

לא ישים

124,584

14-Nov-2016

20:05

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

לא ישים

79,732

14-Nov-2016

20:05

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

לא ישים

10,758

15-Nov-2016

07:24

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

לא ישים

8,550

15-Nov-2016

07:24

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

לא ישים

7,816

15-Nov-2016

07:24

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

לא ישים

7,536

15-Nov-2016

07:24

Checkin.asx

Checkin.aspx

לא ישים

16,116

15-Nov-2016

07:24

Checknames.gif

Checknames.gif

לא ישים

908

14-Nov-2016

20:05

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

לא ישים

10,498

15-Nov-2016

07:24

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

לא ישים

5,782

15-Nov-2016

07:23

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

לא ישים

2,388

15-Nov-2016

07:23

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

לא ישים

216

15-Nov-2016

07:24

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

לא ישים

216

15-Nov-2016

07:24

Appmngclient.config

Client.config

לא ישים

2,159

15-Nov-2016

07:23

Bdcwebclient.config

Client.config

לא ישים

2,125

15-Nov-2016

07:23

Becwebserviceclientconfig

Client.config

לא ישים

1,437

15-Nov-2016

07:23

Securitytokenclientconfig

Client.config

לא ישים

3,448

15-Nov-2016

07:24

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

לא ישים

2,369

15-Nov-2016

07:24

Topologyclientconfig

Client.config

לא ישים

982

15-Nov-2016

07:24

Client.svc

Client.svc

לא ישים

402

15-Nov-2016

07:23

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

לא ישים

152,835

15-Nov-2016

07:23

Clientforms.js

Clientforms.js

לא ישים

77,163

15-Nov-2016

07:23

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

לא ישים

77,410

15-Nov-2016

07:23

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

לא ישים

41,113

15-Nov-2016

07:23

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

לא ישים

23,510

15-Nov-2016

07:23

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

לא ישים

9,805

15-Nov-2016

07:23

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

לא ישים

292,815

15-Nov-2016

07:23

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

לא ישים

149,709

15-Nov-2016

07:23

Close.asx

Closeconnection.aspx

לא ישים

1,866

15-Nov-2016

07:24

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

לא ישים

63,069

15-Nov-2016

07:23

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

לא ישים

6,042

15-Nov-2016

07:24

Cmdui.asx

Commandui.ashx

לא ישים

203

15-Nov-2016

07:24

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

לא ישים

5,376

15-Nov-2016

07:23

Comval.js

Commonvalidation.js

לא ישים

3,369

15-Nov-2016

07:23

Compat.bro

Compat.browser

לא ישים

14,781

15-Nov-2016

07:23

Configdb.sql

Configdb.sql

לא ישים

187,580

15-Nov-2016

07:24

Confgssc.asx

Configssc.aspx

לא ישים

21,653

15-Nov-2016

07:24

Configup.sql

Configup.sql

לא ישים

48,486

15-Nov-2016

07:24

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

לא ישים

131

15-Nov-2016

07:24

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

לא ישים

7,246

15-Nov-2016

07:24

Confirm.asx

Confirmation.aspx

לא ישים

1,211

15-Nov-2016

07:24

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

לא ישים

3,715

15-Nov-2016

07:24

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

לא ישים

3,712

15-Nov-2016

07:24

Conngps.asx

Conngps.aspx

לא ישים

8,490

15-Nov-2016

07:24

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

לא ישים

443

15-Nov-2016

07:24

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

לא ישים

7,964

15-Nov-2016

07:24

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

לא ישים

32,178

15-Nov-2016

07:23

Copy.amx

Copy.asmx

לא ישים

86

15-Nov-2016

07:24

Copy.asx

Copy.aspx

לא ישים

15,509

15-Nov-2016

07:24

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

לא ישים

1,281

15-Nov-2016

07:24

Copyres.asx

Copyresults.aspx

לא ישים

10,337

15-Nov-2016

07:24

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

לא ישים

68,509

15-Nov-2016

07:24

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

לא ישים

2,333

15-Nov-2016

07:24

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

לא ישים

11,267

15-Nov-2016

07:24

Corbel.eot

Corbel.eot

לא ישים

96,453

14-Nov-2016

20:05

Corbel.svg

Corbel.svg

לא ישים

185,947

14-Nov-2016

20:05

Corbel.ttf

Corbel.ttf

לא ישים

200,316

14-Nov-2016

20:05

Corbel.woff

Corbel.woff

לא ישים

106,184

14-Nov-2016

20:05

Core.debug.js

Core.debug.js

לא ישים

635,942

15-Nov-2016

07:23

Core_0.rsx

Core.resx

לא ישים

490,005

15-Nov-2016

07:24

Corefxup.css

Corefixup.css

לא ישים

469

15-Nov-2016

07:24

Create.asx

Create.aspx

לא ישים

33,731

15-Nov-2016

07:24

Create.asx_14

Create.aspx

לא ישים

33,257

15-Nov-2016

07:24

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

לא ישים

7,233

15-Nov-2016

07:24

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

לא ישים

17,997

15-Nov-2016

07:24

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

לא ישים

2,731

15-Nov-2016

07:24

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

לא ישים

4,182

15-Nov-2016

07:24

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

לא ישים

4,809

15-Nov-2016

07:24

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

לא ישים

5,021

15-Nov-2016

07:24

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

לא ישים

5,021

15-Nov-2016

07:24

Creatsit.asx

Createsite.aspx

לא ישים

16,887

15-Nov-2016

07:24

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

לא ישים

3,584

15-Nov-2016

07:24

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

לא ישים

10,792

15-Nov-2016

07:24

Createws.asx

Createws.aspx

לא ישים

5,078

15-Nov-2016

07:24

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.4881.1000

1,413,888

15-Nov-2016

07:24

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.4881.1000

206,112

15-Nov-2016

07:24

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

לא ישים

7,406

15-Nov-2016

07:23

Ctp.js

Ctp.js

לא ישים

3,934

15-Nov-2016

07:23

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

לא ישים

10,808

15-Nov-2016

07:24

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

לא ישים

11,913

15-Nov-2016

07:24

Cui.debug.js

Cui.debug.js

לא ישים

646,903

15-Nov-2016

07:23

Cui.js

Cui.js

לא ישים

362,624

15-Nov-2016

07:23

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

לא ישים

4,529

15-Nov-2016

07:23

Cvtp.js

Cvtp.js

לא ישים

2,412

15-Nov-2016

07:23

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

לא ישים

5,023

15-Nov-2016

07:24

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

לא ישים

2,643

15-Nov-2016

07:24

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

לא ישים

48,715

15-Nov-2016

07:23

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

לא ישים

30,848

15-Nov-2016

07:24

Datepick.js

Datepicker.js

לא ישים

27,099

15-Nov-2016

07:23

Datepick.js_14

Datepicker.js

לא ישים

20,413

15-Nov-2016

07:24

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

3,184

15-Nov-2016

07:24

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

4,424

15-Nov-2016

07:24

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

4,240

15-Nov-2016

07:24

Default.aspx_app

Default.aspx

לא ישים

1,168

15-Nov-2016

07:24

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

לא ישים

4,026

15-Nov-2016

07:24

Default.aspx_gbw

Default.aspx

לא ישים

3,458

15-Nov-2016

07:24

Default.aspx_mps

Default.aspx

לא ישים

4,102

15-Nov-2016

07:24

Default.aspx_sts

Default.aspx

לא ישים

4,026

15-Nov-2016

07:23

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

לא ישים

3,882

15-Nov-2016

07:24

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

לא ישים

2,682

15-Nov-2016

07:24

Default.asx_forms

Default.aspx

לא ישים

2,788

15-Nov-2016

07:24

Default.asx_mobile

Default.aspx

לא ישים

1,513

15-Nov-2016

07:24

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

לא ישים

1,513

15-Nov-2016

07:24

Default.asx_multilogin

Default.aspx

לא ישים

2,284

15-Nov-2016

07:24

Default.asx_trust

Default.aspx

לא ישים

530

15-Nov-2016

07:24

Default.asx_windows

Default.aspx

לא ישים

522

15-Nov-2016

07:24

Mriddflt.xml

Default.aspx

לא ישים

1,270

15-Nov-2016

07:24

Default.mas

Default.master

לא ישים

26,292

15-Nov-2016

07:24

Default.mas_mplib

Default.master

לא ישים

26,292

15-Nov-2016

07:24

Default.spc

Default.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Default.spf

Default.spfont

לא ישים

13,976

15-Nov-2016

07:24

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

לא ישים

6,455

15-Nov-2016

07:24

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

לא ישים

193

15-Nov-2016

07:24

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

לא ישים

4,376

15-Nov-2016

07:24

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

לא ישים

176,832

15-Nov-2016

07:24

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

לא ישים

170,271

15-Nov-2016

07:24

Defloc.asx

Definelocation.aspx

לא ישים

4,002

15-Nov-2016

07:24

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

לא ישים

2,298

15-Nov-2016

07:24

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

לא ישים

2,731

15-Nov-2016

07:24

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

לא ישים

188

15-Nov-2016

07:24

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

לא ישים

188

15-Nov-2016

07:24

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

לא ישים

12,279

15-Nov-2016

07:24

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

לא ישים

8,062

15-Nov-2016

07:24

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

לא ישים

6,619

15-Nov-2016

07:24

Delsite.asx

Delsite.aspx

לא ישים

7,267

15-Nov-2016

07:24

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

לא ישים

10,122

15-Nov-2016

07:24

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

לא ישים

15,800

15-Nov-2016

07:24

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

לא ישים

6,683

15-Nov-2016

07:24

Desndat.asx

Designdata.ashx

לא ישים

208

15-Nov-2016

07:24

Desngal.asx

Designgallery.aspx

לא ישים

3,475

15-Nov-2016

07:24

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

לא ישים

46,223

15-Nov-2016

07:23

Designgallery.js

Designgallery.js

לא ישים

28,550

15-Nov-2016

07:23

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

לא ישים

2,329

15-Nov-2016

07:24

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

לא ישים

5,615

15-Nov-2016

07:24

Devdash.asx

Devdash.aspx

לא ישים

2,357

15-Nov-2016

07:24

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

לא ישים

86,004

15-Nov-2016

07:23

Devdash.js

Devdash.js

לא ישים

36,366

15-Nov-2016

07:23

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

לא ישים

103

15-Nov-2016

07:24

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

לא ישים

19,977

15-Nov-2016

07:24

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

לא ישים

391

15-Nov-2016

07:23

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

לא ישים

1,329

15-Nov-2016

07:24

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

לא ישים

4,677

15-Nov-2016

07:24

Dialog.mas

Dialog.master

לא ישים

12,646

15-Nov-2016

07:24

Discbar.asx

Discbar.aspx

לא ישים

2,448

15-Nov-2016

07:24

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

לא ישים

4,735

15-Nov-2016

07:24

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

לא ישים

14,311

15-Nov-2016

07:24

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

15-Nov-2016

07:24

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

15-Nov-2016

07:24

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

15-Nov-2016

07:24

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

15-Nov-2016

07:24

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

15-Nov-2016

07:24

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

15-Nov-2016

07:24

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

לא ישים

2,428

15-Nov-2016

07:24

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

לא ישים

4,190

15-Nov-2016

07:24

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

15-Nov-2016

07:24

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

לא ישים

5,491

15-Nov-2016

07:24

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

לא ישים

3,234

15-Nov-2016

07:24

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

לא ישים

2,702

15-Nov-2016

07:24

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

לא ישים

19,446

15-Nov-2016

07:24

Dlgframe.css

Dlgframe.css

לא ישים

2,528

15-Nov-2016

07:24

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

לא ישים

5,593

15-Nov-2016

07:24

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

לא ישים

7,789

15-Nov-2016

07:24

Doctran.asx

Doctrans.aspx

לא ישים

11,465

15-Nov-2016

07:24

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

לא ישים

7,797

15-Nov-2016

07:24

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

לא ישים

331

15-Nov-2016

07:24

Download.asx

Download.aspx

לא ישים

155

15-Nov-2016

07:24

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

לא ישים

870

15-Nov-2016

07:24

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

לא ישים

160,299

15-Nov-2016

07:23

Dragdrop.js

Dragdrop.js

לא ישים

85,346

15-Nov-2016

07:23

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

לא ישים

14,863

15-Nov-2016

07:24

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

לא ישים

179

15-Nov-2016

07:24

Dws.amx

Dws.asmx

לא ישים

85

15-Nov-2016

07:24

Dws.asx

Dws.aspx

לא ישים

4,368

15-Nov-2016

07:24

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

לא ישים

1,287

15-Nov-2016

07:24

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

לא ישים

20,223

15-Nov-2016

07:24

Editacct.asx

Editaccount.aspx

לא ישים

18,305

15-Nov-2016

07:24

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

לא ישים

12,661

15-Nov-2016

07:24

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

לא ישים

4,167

15-Nov-2016

07:24

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

לא ישים

4,167

15-Nov-2016

07:24

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

לא ישים

12,731

15-Nov-2016

07:24

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

לא ישים

4,167

15-Nov-2016

07:24

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

לא ישים

4,393

15-Nov-2016

07:24

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

לא ישים

4,798

15-Nov-2016

07:24

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

לא ישים

19,005

15-Nov-2016

07:24

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

לא ישים

4,683

15-Nov-2016

07:24

Editidx.asx

Editindex.aspx

לא ישים

7,133

15-Nov-2016

07:24

Editnav.asx

Editnav.aspx

לא ישים

6,298

15-Nov-2016

07:24

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

לא ישים

7,201

15-Nov-2016

07:24

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

לא ישים

4,167

15-Nov-2016

07:24

Editprev.asc

Editpreview.ascx

לא ישים

6,219

15-Nov-2016

07:24

Editprms.asx

Editprms.aspx

לא ישים

5,371

15-Nov-2016

07:24

Editrole.asx

Editrole.aspx

לא ישים

69,296

15-Nov-2016

07:24

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

לא ישים

2,574

15-Nov-2016

07:24

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

לא ישים

5,368

15-Nov-2016

07:24

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

לא ישים

25,980

15-Nov-2016

07:24

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

לא ישים

73,212

15-Nov-2016

07:23

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

לא ישים

59,260

15-Nov-2016

07:24

Entityeditor.js

Entityeditor.js

לא ישים

38,537

15-Nov-2016

07:23

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

לא ישים

38,002

15-Nov-2016

07:24

Error.asx

Error.aspx

לא ישים

5,011

15-Nov-2016

07:24

Errv15.mas

Errorv15.master

לא ישים

3,482

15-Nov-2016

07:24

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

לא ישים

5,395

15-Nov-2016

07:24

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

לא ישים

5,386

15-Nov-2016

07:24

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

לא ישים

202

15-Nov-2016

07:24

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

לא ישים

8,043

15-Nov-2016

07:24

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

לא ישים

7,907

15-Nov-2016

07:24

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

לא ישים

498

15-Nov-2016

07:24

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

לא ישים

243

15-Nov-2016

07:24

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

לא ישים

7,113

15-Nov-2016

07:24

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

לא ישים

5,077

15-Nov-2016

07:24

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

לא ישים

5,276

15-Nov-2016

07:24

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

לא ישים

8,354

15-Nov-2016

07:24

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

לא ישים

7,541

15-Nov-2016

07:24

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

לא ישים

4,910

15-Nov-2016

07:24

Favicon.ico

Favicon.ico

לא ישים

7,886

16-Nov-2016

07:36

Featact.asc

Featureactivator.ascx

לא ישים

2,403

15-Nov-2016

07:24

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

לא ישים

2,209

15-Nov-2016

07:24

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

לא ישים

2,172

15-Nov-2016

07:24

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

לא ישים

18,731

15-Nov-2016

07:23

Filepreview.js

Filepreview.js

לא ישים

10,123

15-Nov-2016

07:23

Filter.asx

Filter.aspx

לא ישים

1,679

15-Nov-2016

07:24

Filter.asx_14

Filter.aspx

לא ישים

1,793

15-Nov-2016

07:24

Filter_refinement.js

Filter_default.js

לא ישים

21,014

15-Nov-2016

07:23

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

לא ישים

6,263

15-Nov-2016

07:23

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

לא ישים

208,271

15-Nov-2016

07:24

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

לא ישים

24,858

15-Nov-2016

07:24

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

לא ישים

203,182

15-Nov-2016

07:24

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

לא ישים

25,047

15-Nov-2016

07:24

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

לא ישים

9,869

15-Nov-2016

07:24

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

לא ישים

1,034

15-Nov-2016

07:24

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

לא ישים

3,360

15-Nov-2016

07:23

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

לא ישים

1,544

15-Nov-2016

07:23

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

לא ישים

15,354

15-Nov-2016

07:24

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

לא ישים

13,545

15-Nov-2016

07:24

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

לא ישים

15,461

15-Nov-2016

07:24

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

לא ישים

15,884

15-Nov-2016

07:24

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

לא ישים

16,065

15-Nov-2016

07:24

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

לא ישים

14,209

15-Nov-2016

07:24

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

לא ישים

15,880

15-Nov-2016

07:24

Form.asp_pages_form

Form.aspx

לא ישים

4,065

15-Nov-2016

07:24

Form.debug.js

Form.debug.js

לא ישים

240,799

15-Nov-2016

07:23

Form.js

Form.js

לא ישים

128,844

15-Nov-2016

07:23

Formedt.asx

Formedt.aspx

לא ישים

21,543

15-Nov-2016

07:24

Forms.amx

Forms.asmx

לא ישים

87

15-Nov-2016

07:24

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

לא ישים

1,283

15-Nov-2016

07:24

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

לא ישים

5,644

15-Nov-2016

07:24

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

לא ישים

6,812

15-Nov-2016

07:23

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

לא ישים

8,826

15-Nov-2016

07:23

Ganttscr.js

Ganttscript.js

לא ישים

4,787

15-Nov-2016

07:23

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

לא ישים

4,617

15-Nov-2016

07:23

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

לא ישים

1,625

14-Nov-2016

20:05

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

לא ישים

57,071

15-Nov-2016

07:24

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

לא ישים

13,722

15-Nov-2016

07:24

Gear.asx

Gear.aspx

לא ישים

3,255

15-Nov-2016

07:24

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

לא ישים

40,199

15-Nov-2016

07:23

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

לא ישים

14,900

15-Nov-2016

07:23

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

לא ישים

2,904

15-Nov-2016

07:24

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

לא ישים

834

15-Nov-2016

07:24

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

לא ישים

915

15-Nov-2016

07:24

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

לא ישים

8,560

15-Nov-2016

07:24

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

לא ישים

8,407

15-Nov-2016

07:24

Grid.gif

Grid.gif

לא ישים

1,610

14-Nov-2016

20:05

Group_content.js

Group_content.js

לא ישים

2,159

15-Nov-2016

07:23

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

לא ישים

6,616

15-Nov-2016

07:23

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

לא ישים

15,630

15-Nov-2016

07:23

Groupboard.js

Groupboard.js

לא ישים

9,088

15-Nov-2016

07:23

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

לא ישים

216

15-Nov-2016

07:24

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

לא ישים

216

15-Nov-2016

07:24

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

לא ישים

20,302

15-Nov-2016

07:23

Gip.js

Groupeditempicker.js

לא ישים

11,630

15-Nov-2016

07:23

Groups.asx

Groups.aspx

לא ישים

9,600

15-Nov-2016

07:24

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

לא ישים

158

15-Nov-2016

07:24

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

לא ישים

6,265

15-Nov-2016

07:24

Help.asx

Help.aspx

לא ישים

6,803

15-Nov-2016

07:24

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

לא ישים

690

15-Nov-2016

07:24

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

לא ישים

12,286

15-Nov-2016

07:24

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

לא ישים

1,473

15-Nov-2016

07:24

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

לא ישים

6,298

15-Nov-2016

07:24

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

לא ישים

58,414

15-Nov-2016

07:23

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

לא ישים

19,160

15-Nov-2016

07:23

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

לא ישים

211

15-Nov-2016

07:24

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

לא ישים

878

16-Nov-2016

07:35

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

לא ישים

13,128

15-Nov-2016

07:24

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

לא ישים

12,545

15-Nov-2016

07:24

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

לא ישים

10,141

15-Nov-2016

07:24

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

לא ישים

862

15-Nov-2016

07:24

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

לא ישים

6,388

15-Nov-2016

07:24

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

לא ישים

6,674

15-Nov-2016

07:24

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

לא ישים

231

14-Nov-2016

20:04

Icaccde.gif

Icaccde.gif

לא ישים

222

14-Nov-2016

20:05

Icbmp.gif

Icbmp.gif

לא ישים

355

14-Nov-2016

20:04

Icdoc.gif

Icdoc.gif

לא ישים

231

14-Nov-2016

20:04

Icdocm.gif

Icdocm.gif

לא ישים

236

14-Nov-2016

20:05

Icdocset.gif

Icdocset.gif

לא ישים

221

14-Nov-2016

20:04

Icdocx.gif

Icdocx.gif

לא ישים

224

14-Nov-2016

20:05

Icdot.gif

Icdot.gif

לא ישים

223

14-Nov-2016

20:04

Icdotm.gif

Icdotm.gif

לא ישים

235

14-Nov-2016

20:05

Icdotx.gif

Icdotx.gif

לא ישים

221

14-Nov-2016

20:05

Icgen.gif

Icgen.gif

לא ישים

90

16-Nov-2016

07:36

Icgif.gif

Icgif.gif

לא ישים

220

14-Nov-2016

20:04

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

לא ישים

229

14-Nov-2016

20:04

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

לא ישים

227

14-Nov-2016

20:04

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

לא ישים

227

14-Nov-2016

20:04

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

לא ישים

239

14-Nov-2016

20:04

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

לא ישים

216

14-Nov-2016

20:05

Icjfif.gif

Icjfif.gif

לא ישים

214

14-Nov-2016

20:04

Icjpe.gif

Icjpe.gif

לא ישים

214

14-Nov-2016

20:04

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

לא ישים

214

14-Nov-2016

20:04

Icjpg.gif

Icjpg.gif

לא ישים

214

14-Nov-2016

20:04

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

לא ישים

225

14-Nov-2016

20:05

Icmpd.gif

Icmpd.gif

לא ישים

218

14-Nov-2016

20:04

Icmpp.gif

Icmpp.gif

לא ישים

222

14-Nov-2016

20:04

Icmpt.gif

Icmpt.gif

לא ישים

221

14-Nov-2016

20:04

Icodp.gif

Icodp.gif

לא ישים

354

14-Nov-2016

20:05

Icods.gif

Icods.gif

לא ישים

369

14-Nov-2016

20:05

Icodt.gif

Icodt.gif

לא ישים

358

14-Nov-2016

20:05

Icone.gif

Icone.gif

לא ישים

215

14-Nov-2016

20:04

Iconp.gif

Iconp.gif

לא ישים

223

14-Nov-2016

20:05

Icont.gif

Icont.gif

לא ישים

216

14-Nov-2016

20:05

Icpng.gif

Icpng.gif

לא ישים

349

14-Nov-2016

20:04

Icpot.gif

Icpot.gif

לא ישים

164

14-Nov-2016

20:04

Icpotm.gif

Icpotm.gif

לא ישים

233

14-Nov-2016

20:05

Icpotx.gif

Icpotx.gif

לא ישים

220

14-Nov-2016

20:05

Icppt.gif

Icppt.gif

לא ישים

168

14-Nov-2016

20:04

Icpptm.gif

Icpptm.gif

לא ישים

236

14-Nov-2016

20:05

Icpptx.gif

Icpptx.gif

לא ישים

222

14-Nov-2016

20:05

Icpub.gif

Icpub.gif

לא ישים

221

14-Nov-2016

20:04

Ictif.gif

Ictif.gif

לא ישים

355

14-Nov-2016

20:04

Ictiff.gif

Ictiff.gif

לא ישים

355

14-Nov-2016

20:04

Icvdw.gif

Icvdw.gif

לא ישים

219

14-Nov-2016

20:04

Icvdx.gif

Icvdx.gif

לא ישים

231

14-Nov-2016

20:04

Icvidset.gif

Icvidset.gif

לא ישים

92

14-Nov-2016

20:04

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

לא ישים

231

14-Nov-2016

20:05

Icvsd.gif

Icvsd.gif

לא ישים

231

14-Nov-2016

20:04

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

לא ישים

231

14-Nov-2016

20:04

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

לא ישים

1,290

15-Nov-2016

07:24

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

לא ישים

231

14-Nov-2016

20:04

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

לא ישים

1,288

15-Nov-2016

07:24

Icvsl.gif

Icvsl.gif

לא ישים

211

14-Nov-2016

20:04

Icvss.gif

Icvss.gif

לא ישים

163

14-Nov-2016

20:04

Icvssm.gif

Icvssm.gif

לא ישים

163

14-Nov-2016

20:04

Icvssx.gif

Icvssx.gif

לא ישים

163

14-Nov-2016

20:04

Icvst.gif

Icvst.gif

לא ישים

228

14-Nov-2016

20:04

Icvstm.gif

Icvstm.gif

לא ישים

228

14-Nov-2016

20:04

Icvstx.gif

Icvstx.gif

לא ישים

228

14-Nov-2016

20:04

Icvsx.gif

Icvsx.gif

לא ישים

163

14-Nov-2016

20:04

Icvtx.gif

Icvtx.gif

לא ישים

228

14-Nov-2016

20:04

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

לא ישים

220

14-Nov-2016

20:04

Icxls.gif

Icxls.gif

לא ישים

236

14-Nov-2016

20:04

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

לא ישים

237

14-Nov-2016

20:05

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

לא ישים

352

14-Nov-2016

20:05

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

לא ישים

236

14-Nov-2016

20:05

Icxlt.gif

Icxlt.gif

לא ישים

229

14-Nov-2016

20:04

Icxltm.gif

Icxltm.gif

לא ישים

352

14-Nov-2016

20:05

Icxltx.gif

Icxltx.gif

לא ישים

231

14-Nov-2016

20:05

Icxsn.gif

Icxsn.gif

לא ישים

214

14-Nov-2016

20:05

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

לא ישים

16,007

15-Nov-2016

07:24

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

לא ישים

152,255

15-Nov-2016

07:23

Ie50up.js

Ie50up.js

לא ישים

80,551

15-Nov-2016

07:23

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

לא ישים

151,449

15-Nov-2016

07:23

Ie55up.js

Ie55up.js

לא ישים

80,012

15-Nov-2016

07:23

Iframe.asx

Iframe.aspx

לא ישים

2,029

15-Nov-2016

07:24

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

לא ישים

1,494

15-Nov-2016

07:24

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

לא ישים

8,772

15-Nov-2016

07:24

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

לא ישים

14,964

15-Nov-2016

07:24

Imaging.amx

Imaging.asmx

לא ישים

89

15-Nov-2016

07:24

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

לא ישים

1,295

15-Nov-2016

07:24

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

לא ישים

24,227

15-Nov-2016

07:24

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

לא ישים

85,024

15-Nov-2016

07:23

Imglib.js

Imglib.js

לא ישים

50,445

15-Nov-2016

07:23

Impact.eot

Impact.eot

לא ישים

56,550

14-Nov-2016

20:05

Impact.svg

Impact.svg

לא ישים

162,607

14-Nov-2016

20:05

Impact.ttf

Impact.ttf

לא ישים

129,012

14-Nov-2016

20:05

Impact.woff

Impact.woff

לא ישים

76,992

14-Nov-2016

20:05

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

לא ישים

5,800

15-Nov-2016

07:24

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

לא ישים

22,300

15-Nov-2016

07:24

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

לא ישים

5,424

15-Nov-2016

07:24

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

לא ישים

10,385

15-Nov-2016

07:24

Infopage.asx

Infopage.aspx

לא ישים

3,782

15-Nov-2016

07:24

Init.debug.js

Init.debug.js

לא ישים

301,389

15-Nov-2016

07:23

Inplview.asx

Inplview.aspx

לא ישים

2,378

15-Nov-2016

07:24

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

לא ישים

136,750

15-Nov-2016

07:23

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

לא ישים

57,512

15-Nov-2016

07:24

Inplview.js

Inplview.js

לא ישים

69,154

15-Nov-2016

07:23

Inplview.js_14

Inplview.js

לא ישים

39,415

15-Nov-2016

07:24

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

לא ישים

5,946

15-Nov-2016

07:24

Irm.asx

Irm.aspx

לא ישים

23,151

15-Nov-2016

07:24

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

לא ישים

8,837

15-Nov-2016

07:24

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

לא ישים

8,437

15-Nov-2016

07:24

Itcat.gif

Itcat.gif

לא ישים

115

16-Nov-2016

07:36

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

לא ישים

189

16-Nov-2016

07:36

Itcontct.gif

Itcontct.gif

לא ישים

208

16-Nov-2016

07:36

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

לא ישים

12,766

15-Nov-2016

07:23

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

לא ישים

7,771

15-Nov-2016

07:23

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

לא ישים

8,742

15-Nov-2016

07:23

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

לא ישים

11,080

15-Nov-2016

07:23

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

לא ישים

9,225

15-Nov-2016

07:23

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

לא ישים

4,222

15-Nov-2016

07:23

Item_microblog.js

Item_microblog.js

לא ישים

17,108

15-Nov-2016

07:23

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

לא ישים

17,457

15-Nov-2016

07:23

Item_pdf.js

Item_pdf.js

לא ישים

4,102

15-Nov-2016

07:23

Item_people.js

Item_person.js

לא ישים

24,413

15-Nov-2016

07:23

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

לא ישים

27,705

15-Nov-2016

07:23

Item_site.js

Item_site.js

לא ישים

4,544

15-Nov-2016

07:23

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

לא ישים

7,582

15-Nov-2016

07:23

Item_webpage.js

Item_webpage.js

לא ישים

3,827

15-Nov-2016

07:23

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

לא ישים

6,608

15-Nov-2016

07:23

Item_word.js

Item_word.js

לא ישים

4,157

15-Nov-2016

07:23

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

לא ישים

52,428

15-Nov-2016

07:24

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

לא ישים

308

16-Nov-2016

07:36

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

לא ישים

127

16-Nov-2016

07:36

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

לא ישים

222

16-Nov-2016

07:36

Itp.debug.js

Itp.debug.js

לא ישים

12,586

15-Nov-2016

07:23

Itp.js

Itp.js

לא ישים

9,525

15-Nov-2016

07:23

Itposts.gif

Itposts.gif

לא ישים

81

16-Nov-2016

07:36

Ituser.gif

Ituser.gif

לא ישים

1,595

15-Nov-2016

07:24

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

לא ישים

8,303

15-Nov-2016

07:24

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

לא ישים

20,163

15-Nov-2016

07:23

Jsgrid.css

Jsgrid.css

לא ישים

27,207

15-Nov-2016

07:24

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

לא ישים

27,207

15-Nov-2016

07:24

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

לא ישים

1,163,969

15-Nov-2016

07:23

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

לא ישים

785,068

15-Nov-2016

07:24

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

לא ישים

109,470

15-Nov-2016

07:23

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

לא ישים

41,962

15-Nov-2016

07:23

Jsgrid.js

Jsgrid.js

לא ישים

436,630

15-Nov-2016

07:23

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

לא ישים

400,019

15-Nov-2016

07:24

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

לא ישים

203

15-Nov-2016

07:24

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

לא ישים

5,536

15-Nov-2016

07:24

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

לא ישים

11,175

15-Nov-2016

07:23

Layouts.mas

Layouts.master

לא ישים

13,244

15-Nov-2016

07:24

Layouts.smp

Layouts.sitemap

לא ישים

24,335

15-Nov-2016

07:24

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

לא ישים

5,004

15-Nov-2016

07:24

Lv3.mas

Layoutsv3.master

לא ישים

13,587

15-Nov-2016

07:24

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

לא ישים

2,064

15-Nov-2016

07:23

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

לא ישים

895

15-Nov-2016

07:24

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

לא ישים

471

14-Nov-2016

20:05

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

לא ישים

479

14-Nov-2016

20:05

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

לא ישים

604

14-Nov-2016

20:05

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

לא ישים

171

16-Nov-2016

07:36

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

לא ישים

501

14-Nov-2016

20:05

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

לא ישים

510

14-Nov-2016

20:05

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

לא ישים

484

14-Nov-2016

20:05

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

לא ישים

482

14-Nov-2016

20:05

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

לא ישים

504

14-Nov-2016

20:05

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

לא ישים

433

14-Nov-2016

20:05

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

לא ישים

433

14-Nov-2016

20:05

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

לא ישים

433

14-Nov-2016

20:05

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

לא ישים

433

14-Nov-2016

20:05

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

לא ישים

355

14-Nov-2016

20:05

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

לא ישים

363

14-Nov-2016

20:05

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

לא ישים

356

14-Nov-2016

20:05

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

לא ישים

600

14-Nov-2016

20:05

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

לא ישים

462

14-Nov-2016

20:05

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

לא ישים

481

14-Nov-2016

20:05

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

לא ישים

604

14-Nov-2016

20:05

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

לא ישים

604

14-Nov-2016

20:05

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

לא ישים

464

16-Nov-2016

07:36

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

לא ישים

540

14-Nov-2016

20:05

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

לא ישים

540

14-Nov-2016

20:05

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

לא ישים

577

16-Nov-2016

07:36

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

לא ישים

540

16-Nov-2016

07:36

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

לא ישים

482

14-Nov-2016

20:05

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

לא ישים

468

14-Nov-2016

20:05

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

לא ישים

468

16-Nov-2016

07:36

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

לא ישים

468

16-Nov-2016

07:36

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

לא ישים

502

14-Nov-2016

20:05

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

לא ישים

502

16-Nov-2016

07:36

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

לא ישים

502

14-Nov-2016

20:05

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

לא ישים

468

14-Nov-2016

20:05

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

לא ישים

502

14-Nov-2016

20:05

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

לא ישים

337

14-Nov-2016

20:05

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

לא ישים

377

16-Nov-2016

07:36

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

לא ישים

323

14-Nov-2016

20:05

Link.gif

Link.gif

לא ישים

359

16-Nov-2016

07:36

Listdata.svc

Listdata.svc

לא ישים

392

15-Nov-2016

07:24

Listedit.asx

Listedit.aspx

לא ישים

47,609

15-Nov-2016

07:24

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

לא ישים

46,078

15-Nov-2016

07:24

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

לא ישים

155

15-Nov-2016

07:24

Listform.asx

Listform.aspx

לא ישים

871

15-Nov-2016

07:24

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

לא ישים

11,979

15-Nov-2016

07:24

Lists.amx

Lists.asmx

לא ישים

87

15-Nov-2016

07:24

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

לא ישים

1,283

15-Nov-2016

07:24

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

לא ישים

73,094

15-Nov-2016

07:24

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

לא ישים

25,282

15-Nov-2016

07:24

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

לא ישים

420

16-Nov-2016

07:35

Login.asx

Login.aspx

לא ישים

2,598

15-Nov-2016

07:24

Logusage.asx

Logusage.aspx

לא ישים

14,424

15-Nov-2016

07:24

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

לא ישים

4,915

15-Nov-2016

07:24

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

לא ישים

62,369

15-Nov-2016

07:24

Ltcat.gif

Ltcat.gif

לא ישים

402

16-Nov-2016

07:36

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

לא ישים

375

16-Nov-2016

07:36

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

לא ישים

409

16-Nov-2016

07:36

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

לא ישים

396

16-Nov-2016

07:36

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

לא ישים

390

16-Nov-2016

07:36

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

לא ישים

422

16-Nov-2016

07:36

Ltposts.gif

Ltposts.gif

לא ישים

385

16-Nov-2016

07:36

Managea.asx

Managea.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

לא ישים

5,485

15-Nov-2016

07:24

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

לא ישים

6,684

15-Nov-2016

07:24

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

לא ישים

4,613

15-Nov-2016

07:24

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

לא ישים

11,768

15-Nov-2016

07:24

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

לא ישים

9,523

15-Nov-2016

07:24

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

לא ישים

10,409

15-Nov-2016

07:24

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

לא ישים

9,277

15-Nov-2016

07:24

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

לא ישים

13,582

15-Nov-2016

07:24

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

לא ישים

9,289

15-Nov-2016

07:24

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

לא ישים

5,952

15-Nov-2016

07:24

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

לא ישים

3,273

15-Nov-2016

07:24

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

לא ישים

4,571

15-Nov-2016

07:24

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

לא ישים

4,911

15-Nov-2016

07:24

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

לא ישים

7,972

15-Nov-2016

07:24

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

לא ישים

18,002

15-Nov-2016

07:24

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

לא ישים

4,743

15-Nov-2016

07:24

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

לא ישים

6,911

15-Nov-2016

07:24

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

לא ישים

4,334

15-Nov-2016

07:24

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

לא ישים

37,816

15-Nov-2016

07:23

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

לא ישים

15,210

15-Nov-2016

07:23

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

לא ישים

1,619

15-Nov-2016

07:24

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

לא ישים

2,172

15-Nov-2016

07:24

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

לא ישים

2,645

15-Nov-2016

07:24

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

לא ישים

5,361

15-Nov-2016

07:24

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

לא ישים

5,337

15-Nov-2016

07:24

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

לא ישים

5,003

15-Nov-2016

07:24

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

לא ישים

4,957

15-Nov-2016

07:24

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

לא ישים

3,598

15-Nov-2016

07:24

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

לא ישים

3,598

15-Nov-2016

07:24

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

לא ישים

3,603

15-Nov-2016

07:24

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

לא ישים

3,603

15-Nov-2016

07:24

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

לא ישים

2,567

15-Nov-2016

07:24

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

לא ישים

4,742

15-Nov-2016

07:24

Meetings.amx

Meetings.asmx

לא ישים

90

15-Nov-2016

07:24

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

לא ישים

1,307

15-Nov-2016

07:24

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

לא ישים

26,921

15-Nov-2016

07:24

Menu.debug.js

Menu.debug.js

לא ישים

101,574

15-Nov-2016

07:23

Menu.htc

Menu.htc

לא ישים

21,872

15-Nov-2016

07:23

Menubar.htc

Menubar.htc

לא ישים

13,961

15-Nov-2016

07:23

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

לא ישים

172

15-Nov-2016

07:24

Metrics.asx

Metrics.aspx

לא ישים

15,273

15-Nov-2016

07:24

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

15-Nov-2016

07:22

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4845.1000

1,193,216

15-Nov-2016

07:23

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.4843.1000

2,752,848

15-Nov-2016

07:22

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115,904

15-Nov-2016

07:23

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.4502.1000

62,120

15-Nov-2016

07:23

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.4879.1000

653,056

15-Nov-2016

07:23

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.4885.1000

1,485,136

15-Nov-2016

07:24

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4885.1000

505,064

15-Nov-2016

06:14

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.4885.1000

440,568

15-Nov-2016

07:22

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206,616

15-Nov-2016

07:22

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298,240

15-Nov-2016

06:14

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4763.1000

620,776

15-Nov-2016

07:23

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4885.1000

439,568

15-Nov-2016

06:14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

15-Nov-2016

07:24

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197,424

15-Nov-2016

06:14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

15-Nov-2016

07:24

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

15-Nov-2016

07:23

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

15-Nov-2016

07:23

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

לא ישים

227,605

15-Nov-2016

07:24

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

15-Nov-2016

07:24

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4885.1000

26,810,576

16-Nov-2016

07:36

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

15-Nov-2016

07:24

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

15-Nov-2016

07:24

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

15-Nov-2016

07:24

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

15-Nov-2016

07:24

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75,912

15-Nov-2016

07:24

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4525.1000

103,672

15-Nov-2016

07:24

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.4879.1000

260,352

15-Nov-2016

07:24

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.4881.1000

1,265,408

15-Nov-2016

07:24

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

15-Nov-2016

07:24

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

15-Nov-2016

07:24

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

15-Nov-2016

07:24

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

15-Nov-2016

07:24

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

15-Nov-2016

07:24

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12,960

15-Nov-2016

07:23

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4863.1000

95,488

15-Nov-2016

07:24

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.4869.1000

187,168

15-Nov-2016

07:24

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

לא ישים

90,792

15-Nov-2016

07:24

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.4755.1000

560,872

15-Nov-2016

07:24

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.4869.1000

479,520

15-Nov-2016

07:24

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4745.1000

22,224

15-Nov-2016

07:24

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

15-Nov-2016

06:14

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4885.1000

1,424,712

15-Nov-2016

07:24

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.4881.1000

2,093,824

15-Nov-2016

07:23

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

15-Nov-2016

07:24

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

15-Nov-2016

07:24

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

15-Nov-2016

07:24

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

15-Nov-2016

07:24

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13,448

15-Nov-2016

07:24

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

15-Nov-2016

07:23

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

15-Nov-2016

07:23

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

15-Nov-2016

07:23

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

15-Nov-2016

07:23

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4885.1000

134,872

16-Nov-2016

07:36

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.4420.1017

392,864

15-Nov-2016

07:23

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

15-Nov-2016

07:23

Minimal.mas

Minimal.master

לא ישים

8,825

15-Nov-2016

07:24

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

לא ישים

8,825

15-Nov-2016

07:24

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

לא ישים

5,738

15-Nov-2016

07:24

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

לא ישים

5,836

15-Nov-2016

07:24

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

לא ישים

5,456

15-Nov-2016

07:24

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

לא ישים

11,725

15-Nov-2016

07:24

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

לא ישים

12,291

15-Nov-2016

07:24

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

לא ישים

1,315

15-Nov-2016

07:24

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

לא ישים

67,472

15-Nov-2016

07:24

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

לא ישים

2,731

15-Nov-2016

07:24

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

לא ישים

2,737

15-Nov-2016

07:24

Morecols.asx

Morecolors.aspx

לא ישים

4,163

15-Nov-2016

07:24

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

לא ישים

2,163

15-Nov-2016

07:24

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

לא ישים

3,075

15-Nov-2016

07:24

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

לא ישים

59,856

15-Nov-2016

07:23

Mquery.js

Mquery.js

לא ישים

22,239

15-Nov-2016

07:23

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

לא ישים

506

15-Nov-2016

07:24

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

לא ישים

483

15-Nov-2016

07:24

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

לא ישים

487

15-Nov-2016

07:24

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

15-Nov-2016

07:22

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

15-Nov-2016

07:23

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

15-Nov-2016

07:22

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

15-Nov-2016

07:23

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

לא ישים

498

15-Nov-2016

07:24

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

לא ישים

733

15-Nov-2016

07:24

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

לא ישים

739

15-Nov-2016

07:24

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

לא ישים

799

15-Nov-2016

07:24

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

לא ישים

492

15-Nov-2016

07:24

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

לא ישים

495

15-Nov-2016

07:24

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

לא ישים

475

15-Nov-2016

07:24

Mtcat.gif

Mtcat.gif

לא ישים

197

16-Nov-2016

07:36

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

לא ישים

193

16-Nov-2016

07:36

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

לא ישים

137

16-Nov-2016

07:36

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

לא ישים

396

16-Nov-2016

07:36

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

לא ישים

377

16-Nov-2016

07:36

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

לא ישים

390

16-Nov-2016

07:36

Mtposts.gif

Mtposts.gif

לא ישים

197

16-Nov-2016

07:36

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

לא ישים

1,050

15-Nov-2016

07:24

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

לא ישים

3,521

15-Nov-2016

07:24

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

לא ישים

4,724

15-Nov-2016

07:24

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

לא ישים

14,042

15-Nov-2016

07:24

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

לא ישים

26,950

15-Nov-2016

07:24

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

לא ישים

30,580

15-Nov-2016

07:24

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

לא ישים

27,509

15-Nov-2016

07:24

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

לא ישים

5,239

15-Nov-2016

07:24

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

לא ישים

13,142

15-Nov-2016

07:24

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

לא ישים

6,818

15-Nov-2016

07:23

Navitem.asc

Navitem.ascx

לא ישים

99

15-Nov-2016

07:24

Navopt.asx

Navoptions.aspx

לא ישים

7,337

15-Nov-2016

07:24

New.asx

New.aspx

לא ישים

61,372

15-Nov-2016

07:24

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

לא ישים

6,664

15-Nov-2016

07:24

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

לא ישים

4,197

15-Nov-2016

07:24

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

לא ישים

7,208

15-Nov-2016

07:24

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

לא ישים

2,762

15-Nov-2016

07:24

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

לא ישים

4,197

15-Nov-2016

07:24

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

לא ישים

6,557

15-Nov-2016

07:24

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

לא ישים

4,197

15-Nov-2016

07:24

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

לא ישים

4,796

15-Nov-2016

07:24

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

לא ישים

19,741

15-Nov-2016

07:24

Newlink.asx

Newlink.aspx

לא ישים

9,284

15-Nov-2016

07:24

Newmws.asx

Newmws.aspx

לא ישים

18,858

15-Nov-2016

07:24

Newnav.asx

Newnav.aspx

לא ישים

6,130

15-Nov-2016

07:24

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

לא ישים

4,197

15-Nov-2016

07:24

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

לא ישים

2,777

15-Nov-2016

07:24

Newprev.asc

Newpreview.ascx

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

לא ישים

18,686

15-Nov-2016

07:24

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

לא ישים

10,513

15-Nov-2016

07:24

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

לא ישים

2,570

15-Nov-2016

07:24

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

לא ישים

101,533

15-Nov-2016

07:23

Non_ie.js

Non_ie.js

לא ישים

59,623

15-Nov-2016

07:23

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

לא ישים

11,676

15-Nov-2016

07:24

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

לא ישים

2,196

15-Nov-2016

07:23

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

לא ישים

13,569

15-Nov-2016

07:24

Offline.debug.js

Offline.debug.js

לא ישים

7,585

15-Nov-2016

07:23

Offline.js

Offline.js

לא ישים

3,595

15-Nov-2016

07:23

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.4881.1000

1,492,288

15-Nov-2016

07:24

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.4847.1000

97,024

15-Nov-2016

07:23

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

לא ישים

13,658

15-Nov-2016

07:24

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

15-Nov-2016

07:24

Onenote.ashx

Onenote.ashx

לא ישים

89

15-Nov-2016

07:24

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4881.1000

523,008

15-Nov-2016

07:23

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.4885.1000

2,625,272

15-Nov-2016

07:24

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.4881.1000

2,154,768

15-Nov-2016

07:24

Openfold.gif

Openfold.gif

לא ישים

142

14-Nov-2016

20:05

Osfserver.resx

Osfserver.resx

לא ישים

45,025

15-Nov-2016

07:23

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

לא ישים

29,416

15-Nov-2016

07:24

Oslo.prev

Oslo.preview

לא ישים

10,159

15-Nov-2016

07:24

Owners.asx

Owners.aspx

לא ישים

5,602

15-Nov-2016

07:24

Ows.debug.js

Ows.debug.js

לא ישים

510,338

15-Nov-2016

07:23

Ows.js

Ows.js

לא ישים

264,943

15-Nov-2016

07:23

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

לא ישים

9,579

15-Nov-2016

07:23

Owsbrows.js

Owsbrows.js

לא ישים

6,113

15-Nov-2016

07:23

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

לא ישים

481

15-Nov-2016

07:24

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

לא ישים

5,251

15-Nov-2016

07:24

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

לא ישים

5,247

15-Nov-2016

07:24

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

לא ישים

5,246

15-Nov-2016

07:24

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

לא ישים

5,247

15-Nov-2016

07:24

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

לא ישים

5,249

15-Nov-2016

07:24

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

לא ישים

5,251

15-Nov-2016

07:24

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

לא ישים

5,251

15-Nov-2016

07:24

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

לא ישים

5,248

15-Nov-2016

07:24

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

לא ישים

5,250

15-Nov-2016

07:24

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

לא ישים

5,248

15-Nov-2016

07:24

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

לא ישים

5,243

15-Nov-2016

07:24

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

לא ישים

5,246

15-Nov-2016

07:24

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

לא ישים

5,246

15-Nov-2016

07:24

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

לא ישים

5,246

15-Nov-2016

07:24

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

לא ישים

5,246

15-Nov-2016

07:24

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

לא ישים

5,246

15-Nov-2016

07:24

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

לא ישים

5,246

15-Nov-2016

07:24

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

לא ישים

5,246

15-Nov-2016

07:24

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

לא ישים

5,246

15-Nov-2016

07:24

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

לא ישים

5,246

15-Nov-2016

07:24

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

לא ישים

5,246

15-Nov-2016

07:24

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

לא ישים

5,245

15-Nov-2016

07:24

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

לא ישים

3,110

15-Nov-2016

07:24

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

לא ישים

3,121

15-Nov-2016

07:24

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

לא ישים

3,122

15-Nov-2016

07:24

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

לא ישים

3,121

15-Nov-2016

07:24

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

לא ישים

3,116

15-Nov-2016

07:24

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

לא ישים

3,118

15-Nov-2016

07:24

Password.asx

Password.aspx

לא ישים

8,483

15-Nov-2016

07:24

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

לא ישים

8,443

15-Nov-2016

07:24

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

לא ישים

7,284

15-Nov-2016

07:24

People.amx

People.asmx

לא ישים

88

15-Nov-2016

07:24

People.asx

People.aspx

לא ישים

22,688

15-Nov-2016

07:24

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

לא ישים

1,285

15-Nov-2016

07:24

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

לא ישים

9,093

15-Nov-2016

07:24

Perms.amx

Permissions.asmx

לא ישים

94

15-Nov-2016

07:24

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

לא ישים

1,315

15-Nov-2016

07:24

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

לא ישים

13,698

15-Nov-2016

07:24

Permstup.asx

Permsetup.aspx

לא ישים

18,411

15-Nov-2016

07:24

Picker.asx

Picker.aspx

לא ישים

7,885

15-Nov-2016

07:24

Picker.asx_14

Picker.aspx

לא ישים

8,613

15-Nov-2016

07:24

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

לא ישים

8,912

15-Nov-2016

07:24

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

לא ישים

8,739

15-Nov-2016

07:24

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

לא ישים

85,910

15-Nov-2016

07:23

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

לא ישים

126,114

15-Nov-2016

07:24

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

לא ישים

3

15-Nov-2016

07:24

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

לא ישים

16,089

15-Nov-2016

07:23

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

לא ישים

8,700

15-Nov-2016

07:23

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

15-Nov-2016

07:24

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

15-Nov-2016

07:24

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

15-Nov-2016

07:24

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,496

15-Nov-2016

07:24

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

15-Nov-2016

07:24

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

15-Nov-2016

07:24

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

15-Nov-2016

07:24

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

15-Nov-2016

07:24

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

לא ישים

606

15-Nov-2016

07:24

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

15-Nov-2016

07:24

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

לא ישים

600

15-Nov-2016

07:24

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

15-Nov-2016

07:24

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

לא ישים

592

15-Nov-2016

07:24

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

15-Nov-2016

07:24

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

לא ישים

597

15-Nov-2016

07:24

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

15-Nov-2016

07:24

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

לא ישים

605

15-Nov-2016

07:24

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

15-Nov-2016

07:24

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

לא ישים

611

15-Nov-2016

07:24

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12,496

15-Nov-2016

07:24

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

15-Nov-2016

07:24

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

15-Nov-2016

07:24

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

לא ישים

595

15-Nov-2016

07:24

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

15-Nov-2016

07:24

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

לא ישים

601

15-Nov-2016

07:24

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

15-Nov-2016

07:24

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

15-Nov-2016

07:24

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

15-Nov-2016

07:24

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

לא ישים

606

15-Nov-2016

07:24

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

15-Nov-2016

07:24

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

לא ישים

600

15-Nov-2016

07:24

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

15-Nov-2016

07:24

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

לא ישים

593

15-Nov-2016

07:24

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

15-Nov-2016

07:24

Polc.asx

Policy.aspx

לא ישים

14,387

15-Nov-2016

07:24

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

לא ישים

7,109

15-Nov-2016

07:24

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

לא ישים

116,092

15-Nov-2016

07:24

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

לא ישים

116,100

15-Nov-2016

07:24

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

לא ישים

10,688

15-Nov-2016

07:24

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

לא ישים

10,142

15-Nov-2016

07:24

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

לא ישים

12,411

15-Nov-2016

07:24

Popup.mas

Popup.master

לא ישים

3,088

15-Nov-2016

07:24

Portal.asx

Portal.aspx

לא ישים

9,896

15-Nov-2016

07:24

Post.asp_blogcon

Post.aspx

לא ישים

3,153

15-Nov-2016

07:24

Privacy.asx

Privacy.aspx

לא ישים

8,269

15-Nov-2016

07:24

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

לא ישים

16,270

15-Nov-2016

07:24

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

לא ישים

16,037

15-Nov-2016

07:24

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

לא ישים

1,605

15-Nov-2016

07:24

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

לא ישים

878

16-Nov-2016

07:35

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

לא ישים

5,393

15-Nov-2016

07:24

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.4881.1000

564,552

15-Nov-2016

07:23

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

לא ישים

273

15-Nov-2016

07:23

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.4881.1000

825,664

15-Nov-2016

07:23

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

לא ישים

273

15-Nov-2016

07:23

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

לא ישים

181

15-Nov-2016

07:24

Pubback.asx

Publishback.aspx

לא ישים

4,934

15-Nov-2016

07:24

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

לא ישים

10,886

15-Nov-2016

07:24

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

לא ישים

217,711

15-Nov-2016

07:24

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

לא ישים

199,982

15-Nov-2016

07:24

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

לא ישים

130,124

15-Nov-2016

07:23

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

לא ישים

69,543

15-Nov-2016

07:23

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

לא ישים

8,030

15-Nov-2016

07:24

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

לא ישים

3,208

15-Nov-2016

07:23

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

לא ישים

6,023

15-Nov-2016

07:24

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

לא ישים

3,790

15-Nov-2016

07:24

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

לא ישים

16,593

15-Nov-2016

07:24

Reghost.asx

Reghost.aspx

לא ישים

7,879

15-Nov-2016

07:24

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

לא ישים

21,661

15-Nov-2016

07:24

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

לא ישים

4,058

15-Nov-2016

07:24

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

לא ישים

10,073

15-Nov-2016

07:24

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

לא ישים

1,762

15-Nov-2016

07:24

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

לא ישים

1,771

15-Nov-2016

07:24

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

לא ישים

8,676

15-Nov-2016

07:24

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

לא ישים

16,619

15-Nov-2016

07:23

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

לא ישים

3,946

15-Nov-2016

07:24

Reorder.asx

Reorder.aspx

לא ישים

11,743

15-Nov-2016

07:24

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

לא ישים

3,259

15-Nov-2016

07:24

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

לא ישים

3,272

15-Nov-2016

07:24

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

לא ישים

4,357

15-Nov-2016

07:24

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

לא ישים

3,860

15-Nov-2016

07:24

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

לא ישים

3,750

15-Nov-2016

07:24

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

לא ישים

2,625

15-Nov-2016

07:24

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

לא ישים

6,562

15-Nov-2016

07:24

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

לא ישים

6,425

15-Nov-2016

07:24

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

לא ישים

7,673

15-Nov-2016

07:24

Isswfresources.resx

Resources.resx

לא ישים

2,072

15-Nov-2016

07:24

Restore.asx

Restore.aspx

לא ישים

16,105

15-Nov-2016

07:24

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

לא ישים

22,878

15-Nov-2016

07:24

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

לא ישים

7,381

15-Nov-2016

07:24

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

לא ישים

6,160

15-Nov-2016

07:24

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

לא ישים

6,497

15-Nov-2016

07:24

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

לא ישים

4,614

15-Nov-2016

07:24

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

לא ישים

46,291

15-Nov-2016

07:23

Roamingapps.js

Roamingapps.js

לא ישים

19,190

15-Nov-2016

07:23

Role.asx

Role.aspx

לא ישים

11,001

15-Nov-2016

07:24

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

לא ישים

3,480

15-Nov-2016

07:24

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

לא ישים

10,212

15-Nov-2016

07:24

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

לא ישים

3,199

15-Nov-2016

07:24

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

לא ישים

3,153

15-Nov-2016

07:24

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

לא ישים

8,044

15-Nov-2016

07:24

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

לא ישים

4,696

15-Nov-2016

07:24

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

לא ישים

8,570

15-Nov-2016

07:23

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

לא ישים

5,198

15-Nov-2016

07:24

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

לא ישים

17,496

15-Nov-2016

07:24

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

לא ישים

3,583

15-Nov-2016

07:24

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

לא ישים

7,063

15-Nov-2016

07:24

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

לא ישים

28,102

15-Nov-2016

07:24

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

לא ישים

200

15-Nov-2016

07:24

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

לא ישים

11,428

15-Nov-2016

07:24

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

לא ישים

5,674

15-Nov-2016

07:24

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

לא ישים

6,013

15-Nov-2016

07:24

Seattle.mas

Seattle.master

לא ישים

29,925

15-Nov-2016

07:24

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

לא ישים

29,925

15-Nov-2016

07:24

Seattle.prev

Seattle.preview

לא ישים

10,725

15-Nov-2016

07:24

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

לא ישים

443

15-Nov-2016

07:24

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

לא ישים

5,141

15-Nov-2016

07:24

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

לא ישים

6,801

15-Nov-2016

07:24

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

לא ישים

5,398

15-Nov-2016

07:24

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

לא ישים

3,916

15-Nov-2016

07:24

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

לא ישים

5,358

15-Nov-2016

07:24

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

לא ישים

8,606

15-Nov-2016

07:24

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

לא ישים

4,908

15-Nov-2016

07:24

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

לא ישים

4,982

15-Nov-2016

07:24

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

לא ישים

9,385

15-Nov-2016

07:24

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

לא ישים

8,459

15-Nov-2016

07:24

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

לא ישים

5,356

15-Nov-2016

07:24

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

לא ישים

12,745

15-Nov-2016

07:24

Server.asx

Server.aspx

לא ישים

9,131

15-Nov-2016

07:24

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

לא ישים

4,890

15-Nov-2016

07:24

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

לא ישים

4,334

15-Nov-2016

07:24

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

לא ישים

2,991

15-Nov-2016

07:24

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

לא ישים

4,443

15-Nov-2016

07:24

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

לא ישים

4,034

15-Nov-2016

07:24

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

לא ישים

10,169

15-Nov-2016

07:24

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

לא ישים

4,101

15-Nov-2016

07:24

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

לא ישים

8,692

15-Nov-2016

07:24

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

לא ישים

7,059

15-Nov-2016

07:24

Setanon.asx

Setanon.aspx

לא ישים

12,399

15-Nov-2016

07:24

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

לא ישים

7,631

15-Nov-2016

07:24

Settings.asx

Settings.aspx

לא ישים

3,673

15-Nov-2016

07:24

Settings.asx_14

Settings.aspx

לא ישים

9,565

15-Nov-2016

07:24

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4881.1000

1,082,096

15-Nov-2016

07:22

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

לא ישים

212

15-Nov-2016

07:24

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

לא ישים

212

15-Nov-2016

07:24

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

לא ישים

94

15-Nov-2016

07:24

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

לא ישים

1,297

15-Nov-2016

07:24

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

לא ישים

4,036

15-Nov-2016

07:24

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

לא ישים

5,297

15-Nov-2016

07:24

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

לא ישים

9,838

15-Nov-2016

07:24

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

לא ישים

6,974

15-Nov-2016

07:24

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

לא ישים

6,769

15-Nov-2016

07:24

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

לא ישים

98

15-Nov-2016

07:24

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

לא ישים

1,349

15-Nov-2016

07:24

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

לא ישים

25,799

15-Nov-2016

07:24

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

לא ישים

13,976

15-Nov-2016

07:24

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

לא ישים

61,362

15-Nov-2016

07:24

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

לא ישים

18,000

15-Nov-2016

07:24

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

לא ישים

71,639

15-Nov-2016

07:23

Sharing.js

Sharing.js

לא ישים

27,124

15-Nov-2016

07:23

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

לא ישים

689

15-Nov-2016

07:24

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

לא ישים

8,832

15-Nov-2016

07:24

Signout.asx

Signout.aspx

לא ישים

1,509

15-Nov-2016

07:24

Sigstore.cer

Sigstore.cer

לא ישים

689

15-Nov-2016

07:24

Sigstore.dll

Sigstore.dll

לא ישים

8,816

15-Nov-2016

07:24

Silverlight.js_script

Silverlight.js

לא ישים

7,950

15-Nov-2016

07:24

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

לא ישים

669

15-Nov-2016

07:24

Simple.mas

Simple.master

לא ישים

10,243

15-Nov-2016

07:24

Simpv4.mas

Simplev4.master

לא ישים

6,530

15-Nov-2016

07:24

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

לא ישים

12,299

15-Nov-2016

07:24

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

לא ישים

10,242

15-Nov-2016

07:24

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

לא ישים

10,522

15-Nov-2016

07:24

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

לא ישים

9,189

15-Nov-2016

07:24

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

לא ישים

3,632

15-Nov-2016

07:24

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

לא ישים

90

15-Nov-2016

07:24

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

לא ישים

1,289

15-Nov-2016

07:24

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

לא ישים

36,711

15-Nov-2016

07:24

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

לא ישים

3,918

15-Nov-2016

07:24

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

לא ישים

3,915

15-Nov-2016

07:24

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

לא ישים

4,054

15-Nov-2016

07:24

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

לא ישים

4,054

15-Nov-2016

07:24

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

לא ישים

24,323

15-Nov-2016

07:24

Siterss.asx

Siterss.aspx

לא ישים

10,595

15-Nov-2016

07:24

Sites.amx

Sites.asmx

לא ישים

87

15-Nov-2016

07:24

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

לא ישים

1,283

15-Nov-2016

07:24

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

לא ישים

13,639

15-Nov-2016

07:24

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

לא ישים

22,976

15-Nov-2016

07:24

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

לא ישים

5,373

15-Nov-2016

07:24

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

לא ישים

5,416

15-Nov-2016

07:24

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

לא ישים

1,135

15-Nov-2016

07:23

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

לא ישים

1,135

15-Nov-2016

07:23

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

לא ישים

808

15-Nov-2016

07:23

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

לא ישים

808

15-Nov-2016

07:23

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

לא ישים

8,418

15-Nov-2016

07:24

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

לא ישים

8,418

15-Nov-2016

07:24

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

לא ישים

4,133

15-Nov-2016

07:24

Solns.asx

Solutions.aspx

לא ישים

4,786

15-Nov-2016

07:24

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

לא ישים

10,835

15-Nov-2016

07:24

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

לא ישים

10,912

15-Nov-2016

07:24

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

לא ישים

73,924

15-Nov-2016

07:23

Sp.core.js

Sp.core.js

לא ישים

40,446

15-Nov-2016

07:23

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

לא ישים

114,154

15-Nov-2016

07:23

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

לא ישים

67,895

15-Nov-2016

07:23

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

לא ישים

5,825

15-Nov-2016

07:24

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

לא ישים

255

15-Nov-2016

07:24

Sp.debug.js

Sp.debug.js

לא ישים

1,001,827

15-Nov-2016

07:23

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

לא ישים

575,930

15-Nov-2016

07:24

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

לא ישים

40,770

15-Nov-2016

07:23

Sp.exp.js

Sp.exp.js

לא ישים

24,528

15-Nov-2016

07:23

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

לא ישים

55,563

15-Nov-2016

07:23

Sp.init.js

Sp.init.js

לא ישים

32,205

15-Nov-2016

07:23

Sp.js

Sp.js

לא ישים

624,689

15-Nov-2016

07:23

Sp.js_14

Sp.js

לא ישים

390,757

15-Nov-2016

07:24

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

לא ישים

16,415

15-Nov-2016

07:24

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

לא ישים

249

15-Nov-2016

07:24

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

לא ישים

15,227

15-Nov-2016

07:24

Spmap.js

Sp.map.js

לא ישים

8,235

15-Nov-2016

07:24

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

לא ישים

33,520

15-Nov-2016

07:23

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

לא ישים

81,201

15-Nov-2016

07:23

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

לא ישים

51,540

15-Nov-2016

07:23

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

לא ישים

73,515

15-Nov-2016

07:24

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

לא ישים

363,159

15-Nov-2016

07:23

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

לא ישים

325,227

15-Nov-2016

07:24

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

לא ישים

224,039

15-Nov-2016

07:23

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

לא ישים

185,617

15-Nov-2016

07:23

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

לא ישים

110,347

15-Nov-2016

07:24

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

לא ישים

111,493

15-Nov-2016

07:23

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

לא ישים

68,791

15-Nov-2016

07:24

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

לא ישים

422,096

15-Nov-2016

07:23

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

לא ישים

293,843

15-Nov-2016

07:23

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

לא ישים

18,342

15-Nov-2016

07:23

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

לא ישים

11,378

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

לא ישים

42,395

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

לא ישים

26,257

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

לא ישים

277,389

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

לא ישים

144,873

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

לא ישים

10,163

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

לא ישים

6,953

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

לא ישים

16,063

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

לא ישים

11,315

15-Nov-2016

07:24

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

לא ישים

50,611

15-Nov-2016

07:24

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

לא ישים

30,996

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

לא ישים

99,428

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

לא ישים

52,107

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

לא ישים

55,987

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

לא ישים

38,359

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

לא ישים

69,292

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

לא ישים

40,375

15-Nov-2016

07:24

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

לא ישים

135,849

15-Nov-2016

07:24

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

לא ישים

81,797

15-Nov-2016

07:24

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

לא ישים

27,973

15-Nov-2016

07:24

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

לא ישים

27,973

15-Nov-2016

07:24

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

לא ישים

27,858

15-Nov-2016

07:24

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

לא ישים

17,478

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

לא ישים

1,012,327

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

לא ישים

594,574

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

לא ישים

584,562

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

לא ישים

365,926

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

לא ישים

65,203

15-Nov-2016

07:24

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

לא ישים

40,240

15-Nov-2016

07:24

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

לא ישים

433,941

15-Nov-2016

07:24

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

לא ישים

239,788

15-Nov-2016

07:24

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

לא ישים

58,451

15-Nov-2016

07:23

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

לא ישים

34,083

15-Nov-2016

07:23

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

לא ישים

359,493

15-Nov-2016

07:24

Spcf.asx

Spcf.aspx

לא ישים

19,428

15-Nov-2016

07:24

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

לא ישים

115

15-Nov-2016

07:24

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

לא ישים

110

15-Nov-2016

07:24

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

לא ישים

12,854

15-Nov-2016

07:24

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

לא ישים

11,428

15-Nov-2016

07:24

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

29,238

15-Nov-2016

07:24

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

לא ישים

182,686

15-Nov-2016

07:24

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

לא ישים

39,173

15-Nov-2016

07:24

Spgantt.js

Spgantt.js

לא ישים

65,737

15-Nov-2016

07:24

Spgantt.js_14

Spgantt.js

לא ישים

19,338

15-Nov-2016

07:24

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

לא ישים

7,321

15-Nov-2016

07:24

Spgridvw.js

Spgridview.js

לא ישים

4,593

15-Nov-2016

07:24

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

15-Nov-2016

07:24

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

לא ישים

42,064

15-Nov-2016

07:24

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

לא ישים

1,319

15-Nov-2016

07:24

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

לא ישים

8,629

15-Nov-2016

07:24

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

לא ישים

476

15-Nov-2016

07:24

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

15-Nov-2016

07:24

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

לא ישים

644

15-Nov-2016

07:24

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

15-Nov-2016

07:24

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

לא ישים

654

15-Nov-2016

07:24

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

15-Nov-2016

07:24

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

לא ישים

644

15-Nov-2016

07:24

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

לא ישים

10,067

15-Nov-2016

07:24

Start.asx

Start.aspx

לא ישים

1,048

15-Nov-2016

07:24

Start.debug.js

Start.debug.js

לא ישים

174,744

15-Nov-2016

07:24

Start.js

Start.js

לא ישים

95,780

15-Nov-2016

07:24

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

לא ישים

14,510

15-Nov-2016

07:24

Store.sql

Store.sql

לא ישים

6,502,649

15-Nov-2016

07:24

Storefront.asx

Storefront.aspx

לא ישים

4,349

15-Nov-2016

07:24

Storeup.sql

Storeup.sql

לא ישים

512,275

15-Nov-2016

07:24

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

לא ישים

131

15-Nov-2016

07:24

Storman.asx

Storman.aspx

לא ישים

10,595

15-Nov-2016

07:24

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

15-Nov-2016

07:23

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

לא ישים

272

15-Nov-2016

07:23

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

15-Nov-2016

07:23

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.4847.1000

553,728

15-Nov-2016

07:24

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.4885.1000

3,916,544

15-Nov-2016

07:24

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

לא ישים

10,435

15-Nov-2016

07:24

Subedit.asx

Subedit.aspx

לא ישים

14,784

15-Nov-2016

07:24

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

לא ישים

156

15-Nov-2016

07:24

Subnew.asx

Subnew.aspx

לא ישים

15,223

15-Nov-2016

07:24

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

לא ישים

33,788

15-Nov-2016

07:24

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

לא ישים

367

15-Nov-2016

07:24

Success.asx

Success.aspx

לא ישים

3,172

15-Nov-2016

07:24

Successp.asx

Successpopup.aspx

לא ישים

3,735

15-Nov-2016

07:24

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

לא ישים

32,558

15-Nov-2016

07:24

Suitelnk.js

Suitelinks.js

לא ישים

13,795

15-Nov-2016

07:24

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

לא ישים

3,200

15-Nov-2016

07:24

Survedit.asx

Survedit.aspx

לא ישים

37,673

15-Nov-2016

07:24

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

לא ישים

36,103

15-Nov-2016

07:24

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

לא ישים

11,735

15-Nov-2016

07:24

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

לא ישים

12,621

15-Nov-2016

07:24

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

לא ישים

8,942

15-Nov-2016

07:24

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,178

15-Nov-2016

07:24

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

לא ישים

6,769

15-Nov-2016

07:24

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

לא ישים

4,633

15-Nov-2016

07:24

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

לא ישים

13,499

15-Nov-2016

07:24

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

לא ישים

6,798

15-Nov-2016

07:24

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

לא ישים

12,183

15-Nov-2016

07:24

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

לא ישים

11,081

15-Nov-2016

07:24

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

לא ישים

3,028

15-Nov-2016

07:24

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

לא ישים

3,562

15-Nov-2016

07:24

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

לא ישים

12,268

15-Nov-2016

07:24

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

לא ישים

7,749

15-Nov-2016

07:24

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

לא ישים

3,645

15-Nov-2016

07:24

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

לא ישים

8,491

15-Nov-2016

07:24

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

לא ישים

4,495

15-Nov-2016

07:24

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

לא ישים

4,069

15-Nov-2016

07:24

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

לא ישים

6,403

15-Nov-2016

07:24

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

לא ישים

6,296

15-Nov-2016

07:24

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

לא ישים

11,323

15-Nov-2016

07:24

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

לא ישים

10,735

15-Nov-2016

07:24

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

לא ישים

5,705

15-Nov-2016

07:24

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

לא ישים

2,637

15-Nov-2016

07:24

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

לא ישים

2,637

15-Nov-2016

07:24

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

לא ישים

9,395

15-Nov-2016

07:24

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

27,508

15-Nov-2016

07:24

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

לא ישים

8,814

15-Nov-2016

07:24

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

לא ישים

16,234

15-Nov-2016

07:24

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

לא ישים

16,454

15-Nov-2016

07:24

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

לא ישים

10,289

15-Nov-2016

07:24

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

לא ישים

13,386

15-Nov-2016

07:24

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

לא ישים

6,189

15-Nov-2016

07:24

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

לא ישים

5,272

15-Nov-2016

07:24

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

לא ישים

207

15-Nov-2016

07:24

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

לא ישים

28,675

15-Nov-2016

07:24

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

לא ישים

1,339

15-Nov-2016

07:24

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

לא ישים

36,906

15-Nov-2016

07:24

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

לא ישים

442

15-Nov-2016

07:24

Timecard.js

Timecard.js

לא ישים

20,888

15-Nov-2016

07:24

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

לא ישים

15,814

15-Nov-2016

07:24

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

לא ישים

831

15-Nov-2016

07:24

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

לא ישים

1,842

15-Nov-2016

07:24

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

לא ישים

3,420

15-Nov-2016

07:24

Timer.asx

Timer.aspx

לא ישים

8,984

15-Nov-2016

07:24

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

לא ישים

5,114

15-Nov-2016

07:24

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

לא ישים

8,860

15-Nov-2016

07:24

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

לא ישים

8,361

15-Nov-2016

07:24

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

לא ישים

2,370

15-Nov-2016

07:24

Topnav.asx

Topnav.aspx

לא ישים

7,717

15-Nov-2016

07:24

Topologyservicesvc

Topology.svc

לא ישים

347

15-Nov-2016

07:24

Topology.asc

Topologyview.ascx

לא ישים

4,091

15-Nov-2016

07:24

Topology.dwp

Topologyview.dwp

לא ישים

495

15-Nov-2016

07:24

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

לא ישים

3,656

15-Nov-2016

07:24

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

לא ישים

27,328

14-Nov-2016

20:05

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

לא ישים

77,944

14-Nov-2016

20:05

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

לא ישים

51,708

14-Nov-2016

20:05

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

לא ישים

30,976

14-Nov-2016

20:05

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

לא ישים

6,276

15-Nov-2016

07:24

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

לא ישים

6,082

15-Nov-2016

07:24

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

לא ישים

5,541

15-Nov-2016

07:24

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

לא ישים

9,818

15-Nov-2016

07:24

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

לא ישים

12,032

15-Nov-2016

07:24

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

לא ישים

11,239

15-Nov-2016

07:24

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

15-Nov-2016

07:24

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

לא ישים

6,294

15-Nov-2016

07:24

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

15-Nov-2016

07:24

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

לא ישים

5,911

15-Nov-2016

07:24

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

15-Nov-2016

07:24

Upload.asx

Upload.aspx

לא ישים

13,234

15-Nov-2016

07:24

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

לא ישים

6,141

15-Nov-2016

07:24

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

לא ישים

3,491

15-Nov-2016

07:24

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

לא ישים

5,914

15-Nov-2016

07:24

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

לא ישים

6,141

15-Nov-2016

07:24

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

לא ישים

5,914

15-Nov-2016

07:24

Usage.asx

Usage.aspx

לא ישים

7,871

15-Nov-2016

07:24

Usagedb.sql

Usagedb.sql

לא ישים

81,583

15-Nov-2016

07:24

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

לא ישים

6,089

15-Nov-2016

07:24

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

לא ישים

3,520

15-Nov-2016

07:24

User.asx

User.aspx

לא ישים

27,691

15-Nov-2016

07:24

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

לא ישים

4,299

15-Nov-2016

07:24

Useredit.asx

Useredit.aspx

לא ישים

4,175

15-Nov-2016

07:24

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

לא ישים

92

15-Nov-2016

07:24

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

לא ישים

1,311

15-Nov-2016

07:24

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

לא ישים

82,880

15-Nov-2016

07:24

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

לא ישים

1,848

15-Nov-2016

07:24

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

לא ישים

9,435

15-Nov-2016

07:24

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

לא ישים

81,392

15-Nov-2016

07:24

V4.mas

V4.master

לא ישים

26,916

15-Nov-2016

07:24

V4.mas_mplib

V4.master

לא ישים

26,916

15-Nov-2016

07:24

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

לא ישים

5,692

15-Nov-2016

07:24

Versions.amx

Versions.asmx

לא ישים

90

15-Nov-2016

07:24

Versions.asx

Versions.aspx

לא ישים

35,361

15-Nov-2016

07:24

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

לא ישים

1,289

15-Nov-2016

07:24

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

לא ישים

9,474

15-Nov-2016

07:24

View.asx_mobile

View.aspx

לא ישים

2,424

15-Nov-2016

07:24

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

לא ישים

17,212

15-Nov-2016

07:24

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

לא ישים

17,275

15-Nov-2016

07:24

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

לא ישים

10,960

15-Nov-2016

07:24

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

לא ישים

14,303

15-Nov-2016

07:24

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

לא ישים

4,190

15-Nov-2016

07:24

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

לא ישים

13,786

15-Nov-2016

07:24

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

לא ישים

3,223

15-Nov-2016

07:24

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

לא ישים

4,190

15-Nov-2016

07:24

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

לא ישים

13,786

15-Nov-2016

07:24

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

לא ישים

4,994

15-Nov-2016

07:24

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

לא ישים

220,325

15-Nov-2016

07:24

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

לא ישים

3,747

15-Nov-2016

07:24

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

לא ישים

5,199

15-Nov-2016

07:24

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

לא ישים

5,046

15-Nov-2016

07:24

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

לא ישים

33,824

15-Nov-2016

07:24

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

לא ישים

16,520

15-Nov-2016

07:24

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

לא ישים

218,013

15-Nov-2016

07:24

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

לא ישים

2,718

15-Nov-2016

07:24

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

לא ישים

4,190

15-Nov-2016

07:24

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

לא ישים

13,786

15-Nov-2016

07:24

Views.amx

Views.asmx

לא ישים

87

15-Nov-2016

07:24

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

לא ישים

1,283

15-Nov-2016

07:24

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

לא ישים

25,520

15-Nov-2016

07:24

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

לא ישים

26,314

15-Nov-2016

07:24

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

לא ישים

8,912

15-Nov-2016

07:24

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

לא ישים

8,991

15-Nov-2016

07:24

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

לא ישים

52,139

15-Nov-2016

07:24

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

לא ישים

65,273

15-Nov-2016

07:24

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

לא ישים

2,059

15-Nov-2016

07:24

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

לא ישים

6,028

15-Nov-2016

07:24

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

לא ישים

8,803

15-Nov-2016

07:24

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

לא ישים

2,986

15-Nov-2016

07:24

Appmngweb.config

Web.config

לא ישים

2,641

15-Nov-2016

07:23

Bdcserviceweb.config

Web.config

לא ישים

3,156

15-Nov-2016

07:23

Securitytokenconfig

Web.config

לא ישים

6,235

15-Nov-2016

07:24

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

לא ישים

2,647

15-Nov-2016

07:24

Topologyserviceconfig

Web.config

לא ישים

1,604

15-Nov-2016

07:24

Usercodeweb.cfg

Web.config

לא ישים

1,002

15-Nov-2016

07:24

Web.cfg

Web.config

לא ישים

63,069

15-Nov-2016

07:23

Web.cfg_forms

Web.config

לא ישים

216

15-Nov-2016

07:24

Web.cfg_mobile

Web.config

לא ישים

10,909

15-Nov-2016

07:24

Web.cfg_multilogin

Web.config

לא ישים

216

15-Nov-2016

07:24

Web.cfg_trust

Web.config

לא ישים

2,190

15-Nov-2016

07:24

Web.cfg_windows

Web.config

לא ישים

214

15-Nov-2016

07:24

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

לא ישים

5,468

15-Nov-2016

07:24

Webapps.asx

Webapplications.aspx

לא ישים

5,350

15-Nov-2016

07:24

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

לא ישים

1,500

15-Nov-2016

07:24

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

לא ישים

2,521

15-Nov-2016

07:24

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

לא ישים

2,521

15-Nov-2016

07:24

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

לא ישים

7,202

15-Nov-2016

07:24

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

לא ישים

186

15-Nov-2016

07:24

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

לא ישים

1,315

15-Nov-2016

07:24

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

לא ישים

56,408

15-Nov-2016

07:24

Webs.amx

Webs.asmx

לא ישים

86

15-Nov-2016

07:24

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

לא ישים

1,281

15-Nov-2016

07:24

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

לא ישים

41,302

15-Nov-2016

07:24

Wfform.js

Wfformtemplates.js

לא ישים

5,024

15-Nov-2016

07:23

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

לא ישים

202

15-Nov-2016

07:23

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

לא ישים

448

15-Nov-2016

07:24

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

לא ישים

445

15-Nov-2016

07:24

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

לא ישים

1,123

15-Nov-2016

07:24

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

לא ישים

395

15-Nov-2016

07:24

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

לא ישים

3,356

15-Nov-2016

07:24

Wopi.ashx

Wopi.ashx

לא ישים

86

15-Nov-2016

07:24

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

לא ישים

1,968

15-Nov-2016

07:24

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

לא ישים

1,968

15-Nov-2016

07:24

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

לא ישים

1,957

15-Nov-2016

07:24

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

לא ישים

1,957

15-Nov-2016

07:24

Workflow.asx

Workflow.aspx

לא ישים

25,914

15-Nov-2016

07:23

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

לא ישים

6,741

15-Nov-2016

07:24

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx

לא ישים

1,180

15-Nov-2016

07:23

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

לא ישים

5,101

15-Nov-2016

07:24

Workspce.asx

Workspce.aspx

לא ישים

8,290

15-Nov-2016

07:24

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

לא ישים

47,522

15-Nov-2016

07:24

Wpadder.js

Wpadder.js

לא ישים

29,670

15-Nov-2016

07:24

Wpcm.debug.js

Wpcm.debug.js

לא ישים

6,894

15-Nov-2016

07:24

Wpcm.js

Wpcm.js

לא ישים

3,509

15-Nov-2016

07:24

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

לא ישים

5,740

15-Nov-2016

07:24

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

לא ישים

4,943

15-Nov-2016

07:24

Wpribbon.asx

Wpribbon.aspx

לא ישים

761

15-Nov-2016

07:24

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

לא ישים

15,843

15-Nov-2016

07:23

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

לא ישים

27,940

15-Nov-2016

07:23

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

לא ישים

198

15-Nov-2016

07:24

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

לא ישים

1,806

15-Nov-2016

07:24

Wss.rsx

Wss.resx

לא ישים

723,698

15-Nov-2016

07:24

Wssmedtr.cfg

Wss_mediumtrust.config

לא ישים

13,782

15-Nov-2016

07:23

Wssmintr.cfg

Wss_minimaltrust.config

לא ישים

9,149

15-Nov-2016

07:23

Usercode.cfg

Wss_usercode.config

לא ישים

5,855

15-Nov-2016

07:23

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

לא ישים

1,448

15-Nov-2016

07:24

Wss.searchpowershell.types.ps1xml

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

לא ישים

10,901

15-Nov-2016

07:24

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4883.1000

10,391,760

15-Nov-2016

07:23

Traceman.exe

Wsstracing.exe

15.0.4569.1501

115,904

15-Nov-2016

07:23

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

לא ישים

1,904

15-Nov-2016

07:24

Xtp.debug.js

Xtp.debug.js

לא ישים

2,979

15-Nov-2016

07:24

Xtp.js

Xtp.js

לא ישים

1,491

15-Nov-2016

07:24

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

לא ישים

12,801

15-Nov-2016

07:24


זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×