דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

עדכון מצטבר זה פותר רשימת בעיותבשרת Microsoft Skype For Business Server 2015 Web parts. מספר הגירסה של עדכון זה הוא 6.0.9319.55.

בעיות שהעדכון המצטבר פותר

העדכון המצטבר פותר את הבעיות הבאות:

כיצד להתקין את העדכון

כדי להתקין את העדכון המצטבר של Skype for Business Server 2015 Web Components server, עליך לבצע את השלבים המתוארים בעדכונים עבור Skype For Business Server 2015 (KB3061064).הערהמתקין עדכון השרת המצטבר מחיל את כל העדכונים עבור תפקיד השרת המתאים בפעולה אחת.

דרישות מוקדמות

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון מצטבר זה.

פרטי רישום

כדי להשתמש באחד מהעדכונים המצטברים בחבילה זו, אין צורך לבצע שינויים ברישום.

דרישה להפעלה מחדש

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון מצטבר זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון מצטבר זה מחליף את כל העדכונים שהופצו בעבר עבור Skype for Business Server 2015.

עדכון פרטי התקנת חבילה

כדי להחיל עדכון מצטבר זה, עליך לבצע את השלבים המתוארים בעדכונים עבור Skype For Business Server 2015 (KB3061064) במחשבים שבהם מופעלים תפקידי השרת הבאים:

  • Skype for Business Server 2015-שרת מהדורת Standard

  • Skype for Business Server 2015-Enterprise Edition-שרת קצה קדמי ושרת קצה אחורי

  • Skype for Business Server 2015-שרת דירקטור

מידע להסרת

כדי להסיר את חבילת העדכון המצטברת, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה. לעתים, כאשר אתה מנסה להסיר את ההתקנה של עדכון מצטבר זה, אתה מתבקש להציג את תקליטור המקור. אם אופן פעולה זה מתרחש, הוסף את תקליטור המקור, או ספק את הנתיב שבו ניתן למצוא את קבצי המקור.

הגירסה הכללית של עדכון מצטבר זה משתמשת בחבילת תוכנית ההתקנה של Microsoft Windows כדי להתקין את העדכון המצטבר. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC) בטבלה הבאה. בעת הצגת פרטי הקובץ, התאריך מומר לשעה מקומית. כדי למצוא את ההפרש בין זמן UTC לשעה מקומית, השתמש בכרטיסיה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.לאחר התקנת העדכון, הגירסה הכללית של עדכון זה מכילה את תכונות הקובץ, או גירסה מתקדמת יותר של תכונות הקובץ, המפורטות בטבלה הבאה:

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

6.0.9319.0

63,760

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

6.0.9319.0

63,760

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

6.0.9319.0

64,272

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

6.0.9319.0

63,248

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

6.0.9319.0

64,784

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

6.0.9319.0

63,248

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

6.0.9319.0

63,248

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

6.0.9319.0

65,808

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

6.0.9319.0

62,736

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

6.0.9319.0

62,736

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Not Applicable

737,073

11-Jun-2015

4:29

Not Applicable

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Not Applicable

2,400,939

11-Jun-2015

4:36

Not Applicable

File_ext_default.aspx

Not Applicable

48,658

11-Jun-2015

4:08

Not Applicable

File_ext_launch.js

Not Applicable

57,979

11-Jun-2015

3:55

Not Applicable

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.55

1,051,936

11-Jun-2015

5:56

x86

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26,944

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24,896

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24,384

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:02

Not Applicable

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

23,344

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,856

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22,320

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22,320

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26,944

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24,896

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24,384

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:02

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

23,344

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,856

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22,320

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22,320

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.de_de

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.es_es

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.it_it

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.pt_br

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26,944

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24,896

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24,384

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Not Applicable

737,073

11-Jun-2015

4:29

Not Applicable

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Not Applicable

2,400,939

11-Jun-2015

4:36

Not Applicable

File_int_default.aspx

Not Applicable

48,658

11-Jun-2015

4:08

Not Applicable

File_int_launch.js

Not Applicable

57,979

11-Jun-2015

3:55

Not Applicable

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.55

1,051,936

11-Jun-2015

5:56

x86

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26,944

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24,896

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24,384

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.55

130,296

11-Jun-2015

6:03

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.55

130,296

11-Jun-2015

6:03

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.de_de

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.es_es

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.it_it

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ja_jp

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.pt_br

6.0.9319.0

22,832

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,344

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22,320

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22,320

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26,944

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24,896

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24,384

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26,944

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24,896

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24,384

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26,944

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24,896

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24,384

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.de_de

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.es_es

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.fr_fr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.it_it

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ja_jp

6.0.9319.0

25,920

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ko_kr

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.pt_br

6.0.9319.0

25,408

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.ru_ru

6.0.9319.0

26,944

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_cn

6.0.9319.0

24,896

11-Jun-2015

6:03

Not Applicable

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll.zh_tw

6.0.9319.0

24,384

11-Jun-2015

6:01

Not Applicable

הפניות

עיין במידע הכללי אודות המינוח הסטנדרטי שבו Microsoft משתמשת כדי לתאר עדכוני תוכנה. קבל את העדכון המצטבר העדכני ביותר עבור Skype For Business Server 2015.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×