היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

מאמר זה מפרט עדכונים מצטברים שפורסמו עבור Microsoft Dynamics NAV 2018.

עדכון מצטבר הוא קבוצה מצטברת של קבצים הכוללת את כל התיקונים החמים ותכונות תקינה שפורסמו עבור Microsoft Dynamics NAV 2018.

העדכון המצטבר האחרון המפורט במאמר זה כולל תיקונים חמים ותכונות תקינה שפורסמו עבור Microsoft Dynamics NAV 2018, כולל תיקונים חמים ותכונות רגולטוריות שפורסמו בעדכונים מצטברים קודמים.

עליך להתקין תמיד את העדכון המצטבר האחרון.

מידע נוסף

הטבלה הבאה מפרטת את העדכונים המצטברים שפורסמו עבור Microsoft Dynamics NAV 2018. העדכונים המצטברים כוללים תיקונים חמים החלים על כל המדינות וגירסאות מקומיות שנבחרו.

עדכונים מצטברים עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

ידע
מזהה בסיס

כותרת

תאריך הפצה

גירסת Build מס'

גירסאות מקומיות כלולות

5022710

עדכון מצטבר 60 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

ינואר 2023

49618

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5021668

עדכון מצטבר 59 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 2022

49497

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5021000

עדכון מצטבר 58 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 21 בנובמבר 2022

49345

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5019237

עדכון מצטבר 57 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

יום שלישי, 2022

49240

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5017791

עדכון מצטבר 56 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

מהדורת ספטמבר 2022

49175

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5017013

עדכון מצטבר 55 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

יום שלישי 2022

49061

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5016300

עדכון מצטבר 54 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

2022 יולי 2022

48962

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5015471

עדכון מצטבר 53 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

עדכון: יוני 2022

48794

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5014487

עדכון מצטבר 52 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

מאי 2022

48680

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5013418

עדכון מצטבר 51 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

2022 אפריל 2022

48514

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5012303

עדכון מצטבר 50 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

עדכון מרץ 2022

48415

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5011302

עדכון מצטבר 49 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

מהדורת פברואר 2022

48302

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5010203

עדכון מצטבר 48 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

ינואר 2022

48213

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5009175

עדכון מצטבר 47 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 2021

48023

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5007775

עדכון מצטבר 46 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 21 בנובמבר 2021

47915

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5007022

עדכון מצטבר 45 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 2021

47807

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5006071

עדכון מצטבר 44 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

עדכון מרץ 2021

47688

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5005369

עדכון מצטבר 43 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 2021

47562

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5004719

עדכון מצטבר 42 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

2021 יולי 2021

47405

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5003471

עדכון מצטבר 41 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

2021 יוני, 2021

47294

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001731

עדכון מצטבר 40 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

עדכון מאפריל 2021

46855

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5001231

עדכון מצטבר 39 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

עדכון מרץ 2021

46609

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

5000692

עדכון מצטבר 38 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

מהדורת פברואר 2021

46360

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4595148

עדכון מצטבר 37 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

ינואר 2021

46142

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583549

עדכון מצטבר 36 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

דצמבר 2020

45736

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583510

עדכון מצטבר 35 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 11 בנובמבר 2020

45373

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4583497

עדכון מצטבר 34 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

אוקטובר 2020

44952

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4576661

עדכון מצטבר 33 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

מהדורת ספטמבר 2020

44657

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563411

עדכון מצטבר 32 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

אוגוסט 2020

44345

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4563404

עדכון מצטבר 31 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

יולי 2020

43796

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4564069

עדכון מצטבר 30 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

יוני 2020

43274

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549683

עדכון מצטבר 29 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

מאי 2020

42633

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4549675

עדכון מצטבר 28 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

אפריל 2020

41920

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4538885

עדכון מצטבר 27 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

עדכון מרץ 2020

41203

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4539526

עדכון מצטבר 26 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

מהדורת פברואר 2020

40505

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4537389

עדכון מצטבר 25 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

ינואר 2020

39505

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4533394

עדכון מצטבר 24 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 21 בדצמבר 2019

38590

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4528703

עדכון מצטבר 23 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 11 בנובמבר 2019

37606

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4522951

עדכון מצטבר 22 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- אוקטובר 2019

36462

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4518533

עדכון מצטבר 21 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- ספטמבר 2019

35815

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4514618

עדכון מצטבר 20 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- אוגוסט 2019

34561

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4511344

עדכון מצטבר 19 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- יולי 2019

33812

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4506822

עדכון מצטבר 18 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- יוני 2019

33015

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4501064

עדכון מצטבר 17 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

(מאי 2019)

31747

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4495415

עדכון מצטבר 16 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 24 באפריל 2019

29745

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4492597

עדכון מצטבר 15 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 24 במרץ 2019

28629

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4487773

עדכון מצטבר 14 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 2 בפברואר 2019

27667

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4483883

עדכון מצטבר 13 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 2 בינואר 2019

26893

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4479231

עדכון מצטבר 12 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה בתאריך 2018 דצמבר 2018

26401

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4470117

עדכון מצטבר 11 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 11 בנובמבר 2018

25466

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4465875

עדכון מצטבר 10 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- אוקטובר 2018

24742

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4462649

עדכון מצטבר 09 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- ספטמבר 2018

24232

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4346807

עדכון מצטבר 08 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- אוגוסט 2018

23572

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4341448

עדכון מצטבר 07 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 2 ביולי 2018

23019

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4337675

עדכון מצטבר 06 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- יוני 2018

22292

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4171921

עדכון מצטבר 05 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

ייתכן שתאריך 2018 מאי 2018

21836

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4100770

עדכון מצטבר 04 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה בתאריך 2018 אפריל 2018

21441

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4091307

עדכון מצטבר 03 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 10 במרץ 2018

20783

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4078580

עדכון מצטבר 02 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

הפצה ב- 2 בפברואר 2018

20348

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

4058601

עדכון מצטבר 01 עבור Microsoft Dynamics NAV 2018

ינואר 2018

19846

AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×