היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

תמיכה עבור עדכוני אבטחה אלה ב-ISO-9660 DVD5 קבצי תמונה הסתיימה. עדכוני אבטחה זמינים דרך Windows Update. כאשר תפעיל את העדכון האוטומטי, עדכוני האבטחה יורדו ויותקנו באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הפעלת העדכון האוטומטי, ראה קבלת עדכוני אבטחה באופן אוטומטי. כדי לקבל את החבילה העצמאית לעדכון, עבור אל אתר האינטרנט של קטלוג העדכונים של Microsoft .

השג קבצי תמונת ISO קודמים ממרכז ההורדות של Microsoft

כדי להשיג את תמונת ISO 2016 ביולי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://download.microsoft.com/download/2/5/2/25244FD5-E42A-4C3D-8350-B94EF5B7BA83/Windows-KB913086-201607.iso כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של יוני 2016, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://download.microsoft.com/download/D/A/8/DA8B7977-4D04-40A2-9410-89584BA894AD/Windows-KB913086-201606.iso כדי להשיג את תמונת ISO של 2016 במאי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://download.microsoft.com/download/B/E/3/BE38E0B7-62A0-454E-A46D-603C9B6B20DC/Windows-KB913086-201605.iso כדי להשיג את תמונת ISO 2016 באפריל, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://download.microsoft.com/download/0/6/A/06A9B448-12E3-4DC7-AA14-D3260574C2A0/Windows-KB913086-201604.iso כדי להשיג את תמונת ISO 2016 במרץ, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://download.microsoft.com/download/5/1/9/519EBA1A-E9CA-4DD6-BDCF-8906F71FCA58/Windows-KB913086-201603.iso כדי להשיג את תמונת ISO 2016 בפברואר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=51102 כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ינואר 2016, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=50727 כדי להשיג את תמונת ISO 2015 בדצמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=50368 כדי להשיג את תמונת ISO 2015 בנובמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49976 כדי להשיג את תמונת ISO של 2015 באוקטובר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49438 כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ספטמבר 2015, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49034 כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של אוגוסט 2015, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=48704 כדי להשיג את תמונת ISO 2015 ביולי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=9d65a5d9-8cc1-4536-8c5c-db22b3d6411b כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של יוני 2015, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=2b008e1b-06aa-4a07-9887-ca2f29df8286 כדי להשיג את תמונת ISO של 2015 במאי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=33f9d5c1-c8e9-4658-be13-40f3b61eb32a כדי להשיג את תמונת ISO 2015 באפריל, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=174908ae-0861-4236-aa27-d387f6932ad2 כדי להשיג את תמונת ISO 2015 במרץ, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=9c9bd73f-1834-4850-8ee8-0dd8d852dacf כדי להשיג את תמונת ISO 2015 בפברואר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=dccc0264-f5a5-4302-a5a3-9746ae2a3042 כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ינואר 2015, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=c44bc753-f2f1-4090-a1d2-7be7f231496b כדי להשיג את תמונת ISO 2014 בדצמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=6c0319f9-fb26-492c-86f4-9c7566648ae8 כדי להשיג את תמונת ISO 2014 בנובמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=763c3928-dd65-4f09-a289-d0b804d3255d כדי להשיג את תמונת ISO של 2014 באוקטובר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=a32ab404-75e1-4d4d-af95-340b95191905 כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ספטמבר 2014, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=3ea76c6a-5aca-406b-bd72-2134a5487c12 כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של אוגוסט 2014, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=cf502c64-f643-408c-843d-e8ab043af62a כדי להשיג את תמונת ISO 2014 ביולי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=7dc59441-f469-4e0a-9205-4b064da39b47 כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של יוני 2014, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=a254ddb9-bf06-4d8f-8e35-b0389b1f77c8 כדי להשיג את תמונת ISO של 2014 במאי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=eeb33ad1-2206-43fc-9e8d-37c4cc1d6881 כדי להשיג את תמונת ה-ISO באפריל 2014, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=c7ea2289-e6ef-425c-9636-9a78b09621b4כדי להשיג את תמונת ה-ISO 2014 במרץ, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=4d554cd0-2d31-4dcd-94bf-141d72496bc2כדי להשיג את קובץ התמונה בפברואר 2014 ISO, עבור אל הקישור הבא:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=41929כדי להשיג את תמונת ISO 2013 בדצמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=41534כדי להשיג את תמונת ISO 2013 בנובמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=41137כדי להשיג את תמונת ISO של 2013 באוקטובר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=40718כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ספטמבר 2013, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=40264כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של אוגוסט 2013, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39830כדי להשיג את תמונת ISO 2013 ביולי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39528כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של יוני 2013, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39202כדי להשיג את תמונת ISO של 2013 במאי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39038כדי להשיג את תמונת ISO 2013 באפריל, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=38298כדי להשיג את תמונת ISO 2013 במרץ, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=36959כדי להשיג את תמונת ISO 2013 בפברואר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=36707כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ינואר 2013, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=36277כדי להשיג את תמונת ISO 2012 בדצמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=36041כדי להשיג את תמונת ISO 2012 בנובמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=35744כדי להשיג את תמונת ISO של 2012 באוקטובר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=34953כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של אוגוסט 2012, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=30629כדי להשיג את תמונת ISO 2012 ביולי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=30313כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של יוני 2012, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=c2ede9de-0ee8-4320-bca4-ac2bfd864f43כדי להשיג את תמונת ISO של 2012 במאי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=663b3080-a750-499b-80a1-e2356994b7c8כדי להשיג את תמונת ISO 2012 באפריל, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=62661c06-f953-44bb-8689-891930c8a4cbכדי להשיג את תמונת ISO 2012 במרץ, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=61750aa8-59a6-4d34-ab98-377b7e1871dfכדי להשיג את תמונת ISO 2012 בפברואר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=86308b18-4505-42be-b0dd-55195a0d87f1כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ינואר 2012, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=c0f2d4aa-fe3c-472d-bb03-276b56233112כדי להשיג את תמונת ISO 2011 בדצמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=60beb338-8342-44b5-a2d1-2d7ba5e650a0כדי להשיג את תמונת ISO 2011 בנובמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=a405d25d-c81e-40d3-87fb-abdf693df970כדי להשיג את תמונת ISO של 2011 באוקטובר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=52eaa660-b310-4529-a5ba-891461b29995כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ספטמבר 2011, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=154810db-e79a-47f2-b327-b70b70b405a6כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של אוגוסט 2011, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=6e3807a9-87ab-4426-a441-c794ec36690dכדי להשיג את תמונת ISO 2011 ביולי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=761cb6ed-4721-4b2a-9730-0dab23fcc1b5כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של יוני 2011, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=8ac72e6d-11ef-4bfc-98f0-03265e7110ceכדי להשיג את תמונת ISO של 2011 במאי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?FamilyId=f134d93b-dd1e-401a-a214-343f99b77350כדי להשיג את תמונת ISO 2011 באפריל, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?FamilyId=55a462c8-7ef8-4cf0-974d-3babbfcf69c5כדי להשיג את תמונת ISO 2011 במרץ, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?FamilyId=ab55654c-c685-4316-93fc-e3a80cccac71כדי להשיג את תמונת ISO 2011 בפברואר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?FamilyId=5aea1000-ba54-4056-93bb-e74444186bfcכדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ינואר 2011, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=c29b043e-e7fc-420f-a2b5-a2c4f3d72045כדי להשיג את תמונת ISO 2010 בדצמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=41e8319b-7bea-423b-8f9d-f7f3aef55c62כדי להשיג את תמונת ISO של 2010 באוקטובר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=07c7c176-a801-4868-8f53-c8b1aebb2b11כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ספטמבר 2010, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=29f2d1bc-f763-415d-8c83-7df07e82ffedכדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של אוגוסט 2010, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=bffb7545-2df8-4121-8bbc-43717f19c644כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של יוני 2010, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=81171ba3-cbe7-4650-a4b0-643faa780640כדי להשיג את תמונת ISO של 2010 במאי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=98215276-302f-4566-a65c-697b71e69891כדי להשיג את תמונת ISO 2010 במרץ, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=4ef25bf7-b869-4b38-a970-08b4092c9b8cכדי להשיג את תמונת ISO 2010 בפברואר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=dea7a868-a5dc-488e-b4a8-50fdadcbf138כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ינואר 2010, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=72e99b28-b26e-46ce-a0f0-0fcaeba090c0כדי להשיג את תמונת ISO 2009 בדצמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=015876ae-2335-48e3-8b60-0e7d7d7eaab2כדי להשיג את תמונת ISO 2009 בנובמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=403954d3-668e-4818-adb5-e40e0f37881fכדי להשיג את תמונת ISO של 2009 באוקטובר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=7025d986-b552-43ba-8d40-4b579d592729כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ספטמבר 2009, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=fab6b8f8-b766-4146-b86d-0953d19d95abכדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של אוגוסט 2009, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=4c9ed44e-6a3e-45ea-9830-0c23f37d77a4כדי להשיג את תמונת ISO 2009 ביולי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=58c72b24-2e5b-4e00-84f3-798f7d296cc2כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של יוני 2009, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=d81a8c5e-ca61-473f-bdf7-5bb3b3169d16כדי להשיג את תמונת ISO 2009 באפריל, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=faf813fd-001a-4f03-bfa8-08042138dd8eכדי להשיג את תמונת ISO 2009 במרץ, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?Familyid=ffc89a11-3e5f-4a1a-a183-3d340b9503d8כדי להשיג את תמונת ISO 2009 בפברואר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=b298d437-0284-48a7-ae4a-df7fe948d133כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ינואר 2009, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=1b93a273-906f-4049-b6f1-f4caf2117564כדי להשיג את תמונת ISO 2008 בדצמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=a72bf06d-d755-445c-adc5-3b9561406aa4כדי להשיג את תמונת ISO 2008 בנובמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=4269C703-A4CF-4071-AB4D-90070348E9B5כדי להשיג את תמונת ISO של 2008 באוקטובר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=0A678CA9-5953-44CD-A781-9990D49E5C21כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ספטמבר 2008, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=E15BA462-D99E-4129-A050-E9E3617A332Aכדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של אוגוסט 2008, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=AD629D05-F2B2-47AB-8EF3-DBEE36E8C60Bכדי להשיג את תמונת ISO 2008 ביולי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=B9456BD2-F6EF-4D61-9D3C-FA855118397Dכדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של יוני 2008, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=0b6c5f73-e661-4b2f-8aca-d90f4179f39fכדי להשיג את תמונת ISO של 2008 במאי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=04670B1A-7801-4074-8E40-CAB74D586A6Cכדי להשיג את תמונת ISO 2008 באפריל, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=6D59CB21-007F-4EE5-A440-D9CAF613AE2Aכדי להשיג את תמונת ISO 2008 בפברואר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=70A1DD6F-841E-46FF-B4DC-DE7E970BD29Aכדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ינואר 2008, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=36F25511-213F-461A-AC68-090A353CECE2כדי להשיג את תמונת ISO 2007 בדצמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=450FFFCE-9B87-411C-8147-C17F33590F96כדי להשיג את תמונת ISO 2007 בנובמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=CA311D3E-F4FB-4F79-825B-D5A81BB44376כדי להשיג את תמונת ISO של 2007 באוקטובר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=51ABD334-EE54-493E-9690-C2611DE4EA08כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ספטמבר 2007, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=08CB7697-468F-4642-857E-1B5137ECC242כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של אוגוסט 2007, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=E4DCC3E7-36BD-4C6F-A8B6-421CB8902EAAכדי להשיג את תמונת ISO 2007 ביולי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=25B9E53B-1402-4A08-8410-D855466D6205כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של יוני 2007, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=8825D33F-C864-465F-9D46-C19780CA7E48כדי להשיג את תמונת ISO של 2007 במאי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=355AD7A2-B6D0-48D9-B0D1-9535D2E0C343כדי להשיג את תמונת ISO 2007 באפריל, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=D8E3AC4B-DE00-47D8-BC4C-B57CD3B37CF3כדי להשיג את תמונת ISO 2007 בפברואר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=633F1587-1F2C-43A2-AA7B-AFACD57EC446כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ינואר 2007, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=1304957C-6570-40F8-B18B-77965D6062FEכדי להשיג את תמונת ISO 2006 בדצמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=BC288ABD-273B-4D3A-92A3-92EE51A510EFכדי להשיג את תמונת ISO 2006 בנובמבר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=20129B71-2BD8-432C-B2E7-D8821E450D73כדי להשיג את תמונת ISO של 2006 באוקטובר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=D11E2BDD-AE5D-4908-BB63-D0054775EE9Eכדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ספטמבר 2006, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=6AD10048-6147-4743-9DA7-15853A93F9F9כדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של אוגוסט 2006, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=2388D484-73BE-4E7E-A310-D7A979CC0C98כדי להשיג את תמונת ISO 2006 ביולי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=608BEC39-C0FC-4E9F-852F-F633F9678A6Cכדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של יוני 2006, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=247CFAC8-D8FD-4436-99E3-C61218AA6311כדי להשיג את תמונת ISO של 2006 במאי, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=8EACE2A3-66CF-475A-A590-8A809490303Bכדי להשיג את תמונת ISO 2006 באפריל, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=3F44D8C5-7195-4D74-9DFC-5292B6DE1E49כדי להשיג את תמונת ISO 2006 במרץ, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=7412619E-0091-44BC-97F9-C984A8625843כדי להשיג את תמונת ISO 2006 בפברואר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=191486CC-E295-4199-8281-8C7AAB7D599Dכדי להשיג את תמונת ISO של מהדורות האבטחה של ינואר 2006, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=27EB2D43-5F8E-4C93-B2DC-7954D7624758 זהירות כדי לוודא שהעדכון לא תוקן לאחרונה, סקור את עלוני האבטחה הבודדים לפני שתפרוס את העדכון. כדי לסקור את עלוני האבטחה, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security

כיצד להשתמש בקבצי תמונת ISO

קובץ תמונה מסוג ISO-9660 הוא ייצוג מדויק של תקליטור או DVD הכולל את התוכן ואת התבנית הלוגית. השימוש הנפוץ ביותר בקובץ תמונת ISO הוא להקליט, או "לצרוב", את קובץ התמונה בתקליטור או ב-DVD לצריבה. פעולה זו יוצרת עותק של הדיסק המקורי הכולל את שם הקובץ ומידע תווית אמצעי האחסון. ניתן לפתוח קובצי תמונת ISO ולהעתיק את תוכנם לתיקייה מקומית. פונקציונליות זו דומה לזו של קבצי. zip. בנוסף, ניתן לטעון ולגשת לקובצי תמונת ISO כהתקן וירטואלי. שים לב כדי ליצור תקליטור שמיש מקובץ תמונת ISO, עליך להשתמש בתוכנה לכתיבת תקליטורים של צד שלישי. לקבלת מידע נוסף אודות אופן היצירה של תקליטור או אודות אופן טעינת קובץ תמונת ISO, עיין בתיעוד המצורף לתוכנת כתיבת התקליטורים של ספק חיצוני. לקבלת מידע נוסף אודות תכונת צורב התקליטורים הכלולה ב-Windows Server 2003, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

317525 תיאור של תכונת צריבת התקליטורים ב-Windows Server 2003

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×