היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

Microsoft פרסמה עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה המיועד לאנשי IT ושנושאו בעיה זו. עלון היידוע כולל תוספת מידע בנושא אבטחה. כדי להציג את עלון היידוע בנושא אבטחה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2755801

פתרון הבעיה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור Windows 8 (KB2785605)

הורד את החבילה Windows8-RT-KB2785605-x86.msu כעת.

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור Windows 8 במערכות מבוססות x64 (KB2785605)

הורד את החבילה /Windows8-RT-KB2785605-x64.msu כעת.

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור Windows Server 2012 (KB2785605)

הורד את החבילה /Windows8-RT-KB2785605-x64.msu כעת.

תאריך פרסום: 11 בדצמבר, 2012

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פרטי עדכונים

כלי איתור ופריסה והדרכה

מרכז האבטחה

נהל את עדכוני התוכנות והאבטחה שעליך לפרוס בשרתים, שולחנות עבודה ומערכות ניידות בארגונך. לקבלת מידע נוסף, ראה מרכז ניהול העדכונים של TechNet. אתר האינטרנט של Microsoft TechNet Security מספק מידע נוסף על אבטחה במוצרי Microsoft.

עדכוני אבטחה זמינים מ- Microsoft Update ו- Windows Update. עדכוני אבטחה זמינים גם במרכז ההורדות של Microsoft. באפשרותך לאתר אותם בקלות רבה על-ידי חיפוש מילת המפתח "עדכון אבטחה".

לסיום, ניתן להוריד עדכוני אבטחה מ- Microsoft Update Catalog. Microsoft Update Catalog מספק קטלוג שניתן לבצע בו חיפושים של תוכן הזמין דרך Windows Update ו- Microsoft Update. תוכן זה כולל עדכוני אבטחה, מנהלי התקנים וערכות Service Pack. לקבלת מידע נוסף אודות Microsoft Update Catalog, ראה השאלות הנפוצות של Microsoft Update Catalog.

הדרכה באיתור ופריסה

Microsoft מספקת הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכוני אבטחה. הדרכה זו כוללת המלצות ומידע שיכולים לסייע למומחי IT להבין כיצד להשתמש בכלים שונים לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראה מאמר 961747 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) מאפשר למנהלי מערכת לסרוק מערכות מקומיות ומרוחקות לאיתור עדכוני אבטחה חסרים וכן שגיאות תצורת אבטחה נפוצות. לקבלת מידע נוסף, ראה Microsoft Baseline Security Analyzer.

הטבלה הבאה מספקת את סיכום האיתור של MBSA עבור עדכון אבטחה זה.

תוכנה

MBSA

Windows 8 עבור מערכות 32 סיביות

לא

Windows 8 עבור מערכות 64 סיביות

לא

Windows Server 2012

לא

הערה לקוחות המשתמשים בתוכנות מדור קודם שאינן נתמכות על ידי המהדורה האחרונה של MBSA, Microsoft Update ו- Windows Server Update Services, צריכים לעיין ב- Microsoft Baseline Security Analyzer ולפנות לסעיף "תמיכה במוצרים מדור קודם" כדי למצוא מידע על יצירת איתור עדכוני אבטחה מקיף באמצעות כלים מדור קודם.

Windows Server Update Services

Windows Server Update Services (WSUS) מאפשר למנהלי מערכות של טכנולוגיית מידע לפרוס את עדכוני המוצרים האחרונים של Microsoft במחשבים שבהם פועלת מערכת ההפעלה Windows. לקבלת מידע נוסף על אופן פריסת עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services, עיין במאמר TechNet, Windows Server Update Services.

שרת ניהול מערכות

הטבלה הבאה מספקת סיכום נתוני איתור ופריסה של SMS עבור עדכון אבטחה זה.

תוכנה

SMS 2003 עם ITMU

System Center Configuration Manager

Windows 8 עבור מערכות 32 סיביות

לא

כן

Windows 8 עבור מערכות 64 סיביות

לא

כן

Windows Server 2012

לא

כן

הערה Microsoft הפסיקה את התמיכה ב- SMS 2.0 ב- 12 באפריל, 2011. עבור SMS 2003, Microsoft הפסיקה גם את התמיכה ב- Security Update Inventory Tool (SUIT) ב- 12 באפריל, 2011. מומלץ ללקוחות לשדרג אל System Center Configuration Manager. ללקוחות שנשארים ב- SMS 2003 Service Pack 3, Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) מהווה גם הוא אפשרות.

עבור SMS 2003, SMS יכול להשתמש ב- SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) כדי לזהות עדכוני אבטחה המוצעים על-ידי Microsoft Update ונתמכים על-ידי Windows Server Update Services. לקבת מידע נוסף על SMS 2003 ITMU, ראה SMS 2003 Inventory Tool עבור Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על כלי סריקת SMS, ראה כלי סריקת עדכונים של תוכנת SMS 2003. ראה גם הורדות עבור Systems Management Server 2003.

System Center Configuration Manager משתמש ב- WSUS 3.0 לאיתור עדכונים. לקבלת מידע נוסף ראה מרכז מערכת.

לקבלת מידע מפורט, ראה מאמר 910723 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. רשימה מסכמת של מאמרי הדרכה חודשיים לגבי איתור ופריסה.

Update Compatibility Evaluator עבור Application Compatibility Toolkit

עדכונים כותבים לעתים קרובות לאותם קבצים והגדרות רישום הנדרשים להפעלת היישומים שלך. מצב זה יכול לגרום לאי-תאימויות ולהאריך את הזמן הדרוש לפריסת עדכוני אבטחה. תוכל לשפר את הבדיקה והאימות של עדכוני Windows כנגד יישומים מותקנים באמצעות הרכיבים Update Compatibility Evaluator שכלולים עם Application Compatibility Toolkit.

Application Compatibility Toolkit (ACT) כולל את הכלים והמסמכים הדרושים להערכה ולהפחתה של בעיות תאימות ביישומים לפני פריסת Windows Vista, Windows Update, Microsoft Security Update או גירסה חדשה של Windows Internet Explorer בסביבתך.

פריסת עדכון אבטחה

Windows 8 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. תוכל למצוא מידע נוסף בסעיף המשנה, מידע על פריסה, בסעיף זה.

הכללה בערכות Service Pack עתידיות

העדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים

פריסה

התקנה ללא התערבות המשתמש

עבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל מהדורות 32 סיביות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB2785605-x86.msu /quiet

עבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל מהדורות 64 סיביות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB2785605-x64.msu /quiet

התקנה ללא הפעלה מחדש

עבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל מהדורות 32 סיביות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB2785605-x86.msu /quiet /norestart

עבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל מהדורות 64 סיביות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB2785605-x64.msu /quiet /norestart

מידע נוסף

ראה סעיף המשנה 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

דרישה להפעלה מחדש

דרושה הפעלה מחדש?

במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
כדי לצמצם את האפשרות שיהיה צורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף על הסיבות מדוע אתה מתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

HotPatching

לא ישים.

מידע על הסרה

כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן באמצעות WUSA, השתמש במתג ההתקנה /Uninstall. לחלופין, לחץ על לוחה בקרה, לחץ על מערכת ואבטחה ולאחר מכן, תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מרשימת העדכונים.

אימות מפתח רישום

הערה מפתח הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

התקנת העדכון

כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft.

לקבלת מידע נוסף על הטרמינולוגיה שמופיעה במאמר מאגר ידע Knowledge Base זה, כגון תיקון חם, ראה מאמר 824684 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.

בוררי התקנה נתמכים של עדכון האבטחה

בורר

תיאור

/?, /h, /help

הצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.

/quiet

הסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.

/norestart

כאשר הוא משולב יחד עם /quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.

/warnrestart:<seconds>

כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מזהיר את המשתמש לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש.

/promptrestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מודיע לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש.

/forcerestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מאלץ סגירה של יישומים ומתחיל בהפעלה מחדש.

/log:<file name>

מאפשר כניסה לקובץ שצוין.

/extract:<destination>

מחלץ את תוכן החבילה לתיקיית היעד.

/uninstall /kb:<KB number>

מסיר את ההתקנה של עדכון האבטחה.

הערה לקבלת מידע נוסף על המתקין Wusa.exe, ראה "המתקין העצמאי של Windows Update" במאמר TechNet, שינויים שונים ב- Windows 7.

אימות שהעדכון הוחל

מכיוון שיש מספר מהדורות של Microsoft Windows, השלבים הבאים עשויים להיות שונים במערכת שלך. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.

אימות גירסת קובץ

 1. לחץ על התחל והקלד שם קובץ עדכון בתיבה חיפוש.

 2. כאשר הקובץ מופיע תחת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה כללי, השווה את גודל הקובץ לטבלאות מידע על קבצים שמסופקות במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

  הערה בהתאם למהדורה של מערכת ההפעלה או התוכניות שמותקנות במערכת שלך, ייתכן שחלק מהקבצים המפורטים בטבלת המידע על הקובץ לא יותקנו.

 4. תוכל גם ללחוץ על הכרטיסיה פרטים ולהשוות מידע, כגון גירסת קובץ ותאריך שינוי, באמצעות טבלאות המידע על קבצים המסופקות במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. 

  הערה תכונות מלבד גירסת הקובץ עשויות להשתנות במהלך ההתקנה. השוואת תכונות קובץ אחרות למידע שבטבלת המידע על קבצים אינה שיטה נתמכת לאימות שהעדכון הוחל. כמו כן, במקרים מסוימים, ייתכן ששמם של קבצים ישתנה במהלך ההתקנה. אם המידע על קובץ או גירסה לא נמצא, השתמש באחת השיטות הזמינות האחרות לאימות התקנת עדכון.

 5. לסיום, ניתן ללחוץ על הכרטיסיה גירסאות קודמות ולהשוות מידע על הקובץ מהגירסה הקודמת של הקובץ יחד עם המידע על הקובץ עבור הגירסה החדשה או המעודכנת של הקובץ.

Windows Server 2012 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. תוכל למצוא מידע נוסף בסעיף המשנה, מידע על פריסה, בסעיף זה.

הכללה בערכות Service Pack עתידיות

העדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים

פריסה

התקנה ללא התערבות המשתמש

עבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2785605-x64.msu /quiet

התקנה ללא הפעלה מחדש

עבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2:
Windows8-RT-KB2785605-x64.msu /quiet /norestart

מידע נוסף

ראה סעיף המשנה 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

דרישה להפעלה מחדש

דרושה הפעלה מחדש?

במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
כדי לצמצם את האפשרות שיהיה צורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף על הסיבות מדוע אתה מתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

HotPatching

לא ישים.

מידע על הסרה

כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן באמצעות WUSA, השתמש במתג ההגדרה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ואז, תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מרשימת העדכונים.

אימות מפתח רישוםהערה מפתח הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

התקנת העדכון

כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft.

לקבלת מידע נוסף על הטרמינולוגיה שמופיעה במאמר מאגר ידע Knowledge Base זה, כגון תיקון חם, ראה מאמר 824684 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.

בוררי התקנה נתמכים של עדכון האבטחה

בורר

תיאור

/?, /h, /help

הצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.

/quiet

הסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.

/norestart

כאשר הוא משולב יחד עם /quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.

/warnrestart:<seconds>

כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מזהיר את המשתמש לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש.

/promptrestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מודיע לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש.

/forcerestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מאלץ סגירה של יישומים ומתחיל בהפעלה מחדש.

/log:<file name>

מאפשר כניסה לקובץ שצוין.

/extract:<destination>

מחלץ את תוכן החבילה לתיקיית היעד.

/uninstall /kb:<KB number>

מסיר את ההתקנה של עדכון האבטחה.

הערה לקבלת מידע נוסף על המתקין Wusa.exe, ראה "המתקין העצמאי של Windows Update" במאמר TechNet, שינויים שונים ב- Windows 7.

אימות שהעדכון הוחל

מכיוון שיש מספר מהדורות של Microsoft Windows, השלבים הבאים עשויים להיות שונים במערכת שלך. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.

אימות גירסת קובץ

 1. לחץ על התחל והקלד שם קובץ עדכון בתיבה התחל חיפוש.

 2. כאשר הקובץ מופיע תחת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה כללי, השווה את גודל הקובץ לטבלאות מידע על קבצים שמסופקות במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

  הערה בהתאם למהדורה של מערכת ההפעלה או התוכניות שמותקנות במערכת שלך, ייתכן שחלק מהקבצים המפורטים בטבלת המידע על הקובץ לא יותקנו.

 4. תוכל גם ללחוץ על הכרטיסיה פרטים ולהשוות מידע, כגון גירסת קובץ ותאריך שינוי, באמצעות טבלאות המידע על קבצים המסופקות במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. 

  הערה תכונות מלבד גירסת הקובץ עשויות להשתנות במהלך ההתקנה. השוואת תכונות קובץ אחרות למידע שבטבלת המידע על קבצים אינה שיטה נתמכת לאימות שהעדכון הוחל. כמו כן, במקרים מסוימים, ייתכן ששמם של קבצים ישתנה במהלך ההתקנה. אם המידע על קובץ או גירסה לא נמצא, השתמש באחת השיטות הזמינות האחרות לאימות התקנת עדכון.

 5. לסיום, ניתן ללחוץ על הכרטיסיה גירסאות קודמות ולהשוות מידע על הקובץ מהגירסה הקודמת של הקובץ יחד עם המידע על הקובץ עבור הגירסה החדשה או המעודכנת של הקובץ.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Flash.ocx

11.3.377.15

10,672,992

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashplayerapp.exe

11.3.377.15

695,648

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.3.377.15

80,736

29-Nov-2012

23:06

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

11.3.377.15

474,976

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashutil_activex.exe

11.3.377.15

701,792

29-Nov-2012

23:06

x86

Flash.ocx

11.3.377.15

10,672,992

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashplayerapp.exe

11.3.377.15

695,648

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.3.377.15

80,736

29-Nov-2012

23:06

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

11.3.377.15

474,976

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashutil_activex.exe

11.3.377.15

701,792

29-Nov-2012

23:06

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Flash.ocx

11.3.377.15

12,975,456

29-Nov-2012

23:06

x64

Flashutil_activex.dll

11.3.377.15

523,104

29-Nov-2012

23:06

x64

Flashutil_activex.exe

11.3.377.15

430,944

29-Nov-2012

23:06

x64

Flash.ocx

11.3.377.15

12,975,456

29-Nov-2012

23:06

x64

Flashutil_activex.dll

11.3.377.15

523,104

29-Nov-2012

23:06

x64

Flashutil_activex.exe

11.3.377.15

430,944

29-Nov-2012

23:06

x64

Flash.ocx

11.3.377.15

10,672,992

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashplayerapp.exe

11.3.377.15

695,648

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.3.377.15

80,736

29-Nov-2012

23:06

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

11.3.377.15

474,976

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashutil_activex.exe

11.3.377.15

701,792

29-Nov-2012

23:06

x86

Flash.ocx

11.3.377.15

10,672,992

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashplayerapp.exe

11.3.377.15

695,648

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.3.377.15

80,736

29-Nov-2012

23:06

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

11.3.377.15

474,976

29-Nov-2012

23:06

x86

Flashutil_activex.exe

11.3.377.15

701,792

29-Nov-2012

23:06

x86


זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×