דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

עדכון מצטבר זה פותר רשימה של בעיותבשרת רכיבי אינטרנט של Microsoft Lync Server 2013. מספר הגירסה של עדכון זה היא 5.0.8308.871.

בעיות אשר פותר העדכון המצטבר

עדכון מצטבר פותר את הבעיה הבאה:

לוח הבקרה של Lync Server 2013 קורס בעת גישה לכרטיסיה מסלול תחת הכרטיסיה קול ניתובעדכון מצטבר זה פותר גם את הבעיות שפורטו בעבר במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

כיצד להתקין את העדכון

כדי להתקין את העדכון המצטבר עבור 2013 שרת Lync, שרת רכיבי אינטרנט, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: תוכנית ההתקנה של העדכונים שרת

מתקין העדכון המצטבר של השרת מחיל את כל העדכונים עבור תפקיד השרת המתאים בפעולה אחת. כדי להשתמש מתקין העדכון המצטבר של השרת, בצע את הפעולות הבאות.

הערה אם בקרת חשבון משתמש (UAC) מופעלת, עליך להפעיל את מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות הרשאות מלאות כדי לוודא כי כל העדכונים מותקנים כראוי.

 1. הורד את מתקין העדכון המצטבר של השרת.

 2. הפעל את מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות ממשק המשתמש או שורת פקודה.

  הערה כאשר תלחץ על התקנת עדכונים, ממשק המשתמש מציין אילו עדכונים מותקנים.

  כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה, הפעל את הפקודה הבאה:

  LyncServerUpdateInstaller.exe הערות הטקסט הבא מתאר את הפרמטרים שבהם באפשרותך להשתמש יחד עם הפקודה LyncServerUpdateInstaller.exe :

  • האפשרות /silentmode מחילה את כל העדכונים הישימים ברקע.

  • האפשרויות /silentmode /forcereboot יחד חלות על כל העדכונים הישימים ברקע. בנוסף, הם באופן אוטומטי להפעיל מחדש את השרת בסוף תהליך ההתקנה אם יש צורך בכך.

  • האפשרות /extractall מחלץ את העדכונים מתוך תוכנית ההתקנה ולאחר מכן שומר את העדכונים בתיקיית משנה ששמה "ו'נשלף" בתיקייה שממנה הפעלת הפקודה.

אחרי שתפעיל את Lync המצטבר עדכון המתקין של שרת, עליך לעדכן את כל שרתי ה-עורפי ישים. להוציא כיצד לעדכן את השרתים עורפי.

שיטה 2: Microsoft Update

העדכון זמין גם באתר האינטרנט של Microsoft Update .

הערה לאחר שתתקין עדכון זה באמצעות Microsoft Update, עליך לעדכן את מסדי הנתונים בשרתים העורפיים. להוציא כיצד לעדכן את מסדי הנתונים בשרתים העורפיים.

דרישות מוקדמות

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון מצטבר זה.

מידע בנושא רישום

כדי להשתמש באחד העדכונים בחבילה זו, אין לך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון מצטבר זה מחליף את עדכון דצמבר 31, 2014 המצטברת עבור שרת רכיבי אינטרנט 2013 שרת Lync.

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה מצטבר.

עדכן מידע אודות התקנה של חבילה

כדי להתקין את חבילת עדכון מצטבר זה, להתקין את חבילת WebComponents.msp במחשבים שפועל בהם אחד מתפקידי השרת הבאות:

 • 2013 שרת Lync - Server Standard Edition

 • שרת חזיתי של 2013 שרת Lync - Enterprise Edition-

 • 2013 שרת Lync - שרת במאי

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

לעתים, כאשר תנסה להסיר את ההתקנה של עדכון מצטבר זה, תתבקש לספק תקליטור המקור. אם אופן פעולה זה מתרחש, הכנס את תקליטור המקור, או ספק את הנתיב בו ניתן למצוא את קבצי המקור.

לאחר שתסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, Internet Information Services (IIS) יפסיקו לפעול. בעיה זו מתרחשת מאחר שהקובץ ApplicationHost.config הוא שונה בעת הסרת התקנה של חבילת עדכון מצטבר זה.

הערה הקובץ ApplicationHost.config ממוקם בספריה הבאה:

%Windir%\System32\inetsrv\config\השינויים הבאים חלים על הקובץ ApplicationHost.config:

 • ערכים כפולים נוצרים בסעיפים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות.

  לאחר שתסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, בשני הסעיפים להיראות כך:

  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 • הערכים הבאים נוצרים לפני ה < / תצורה > תג בסוף הקובץ:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הסר את הערכים הכפולים בשני המקטעים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות. לאחר שתעשה זאת, בשני הסעיפים להיראות כך: < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. מחק את הערכים הבאים בסוף הקובץ ApplicationHost.config:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

 3. שמור את הקובץ ApplicationHost.config, ולאחר מכן להפעיל מחדש את IIS.

הגירסה העולמית של עדכון מצטבר זה משתמש חבילת Microsoft Windows Installer כדי להתקין את העדכון המצטבר. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC) בטבלה הבאה. כשאתה צופה בפרטי הקובץ, התאריך הומר לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

לאחר התקנת העדכון המצטבר, הגירסה הגלובלית של עדכון מצטבר זה כוללת את תכונות הקובץ, או גירסה מאוחרת יותר של מאפייני הקובץ, המנויים בטבלה הבאה:

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Directory_persistentchatextrm_web.config

לא ישים

793

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

Directory_persistentchatintrm_web.config

לא ישים

794

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

Ext_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_autodiscover_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Dec-2014

1:47

x86

File_autodiscover_ext_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-2013

5:58

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_jquery

לא ישים

96,488

16-Dec-2014

1:47

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_script

לא ישים

1,686

03-Dec-2013

18:34

לא ישים

File_autodiscover_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Dec-2014

1:47

x86

File_autodiscover_int_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-2013

5:58

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_jquery

לא ישים

96,488

16-Dec-2014

1:47

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_script

לא ישים

1,686

03-Dec-2013

18:34

לא ישים

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

5:17

x86

File_autodiscover_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

2,845

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

File_autodiscover_virtualdir_web_int.config

לא ישים

2,844

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

File_bigfin_lscpapp_xap

לא ישים

1,355,812

30-Jan-2015

7:10

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

לא ישים

71,049

30-Jan-2015

7:10

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

לא ישים

109,832

30-Jan-2015

7:10

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

לא ישים

70,454

30-Jan-2015

7:10

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

לא ישים

71,510

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

לא ישים

69,913

30-Jan-2015

7:10

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

לא ישים

70,361

30-Jan-2015

7:10

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

לא ישים

68,819

30-Jan-2015

7:10

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

לא ישים

70,536

30-Jan-2015

7:10

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

לא ישים

75,386

30-Jan-2015

7:10

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

לא ישים

68,108

30-Jan-2015

7:10

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

לא ישים

68,196

30-Jan-2015

7:10

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

5.0.8308.556

62,224

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

5.0.8308.556

62,224

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

5.0.8308.556

62,736

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

5.0.8308.556

62,224

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

5.0.8308.556

63,248

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

5.0.8308.556

62,224

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

5.0.8308.556

61,712

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

5.0.8308.556

64,272

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

5.0.8308.556

61,200

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

5.0.8308.556

61,200

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll

5.0.8308.556

495,760

15-Sep-2013

19:28

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

5.0.8308.556

575,600

15-Sep-2013

19:28

x86

File_bigfin_web_config

לא ישים

3,689

21-Nov-2014

14:10

לא ישים

File_ext_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

9:34

לא ישים

File_ext_conference.aspx

לא ישים

14,959

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

5:16

x86

File_ext_conferenceproxy.aspx

לא ישים

1,092

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_conference_web.config

לא ישים

1,555

25-Nov-2014

19:08

לא ישים

File_ext_datacollabhandler_web.config

לא ישים

2,753

25-Nov-2014

19:18

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-2013

7:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-2013

7:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,261

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

31-May-2013

9:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,345

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,019

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

31-May-2013

9:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,981

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,902

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,798

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,503

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,138

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

947

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_ext_datacollabweb_web_config

לא ישים

2,543

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_ext_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

13-Mar-2013

8:10

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

4:58

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_ext_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

537,003

30-Jan-2015

5:47

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,382

06-Jun-2014

4:08

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,304,883

30-Jan-2015

5:51

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

56,157

06-Jun-2014

4:11

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

55,556

06-Jun-2014

4:11

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_ext_default.aspx

לא ישים

46,868

06-Jun-2014

3:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

15-Sep-2013

17:19

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,398

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_dialinghandler_web.config

לא ישים

1,735

25-Nov-2014

19:11

לא ישים

File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_launch.js

לא ישים

57,516

04-Jun-2014

1:31

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres

5.0.8308.871

673,552

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.871

216,336

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.871

192,272

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.871

233,232

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.871

235,280

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.871

189,192

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.871

185,104

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.871

195,344

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.871

247,056

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.871

181,520

30-Jan-2015

7:02

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.871

190,728

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.871

183,568

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.871

185,616

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.871

222,992

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.871

184,080

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.871

196,880

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.871

188,688

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.871

200,976

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.871

269,064

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.871

187,152

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.871

193,296

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.871

184,080

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.871

207,632

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.871

227,600

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.871

195,856

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.871

189,200

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.871

189,704

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.871

234,256

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.871

183,568

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.871

189,720

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.871

189,712

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.871

234,768

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.871

187,664

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.871

190,744

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.871

227,600

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.871

263,952

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.871

188,176

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.871

235,792

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.871

191,248

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.871

207,632

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.871

177,936

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.871

177,936

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_ext_lwa_bin_preauth

5.0.8308.871

240,400

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_doughboy_36x36

לא ישים

429

03-Dec-2013

18:35

לא ישים

File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36

לא ישים

1,351

03-Dec-2013

18:35

לא ישים

File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_ext_lwa_plugins

לא ישים

7,761,920

30-Jan-2015

4:09

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_32

לא ישים

7,811,072

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_64

לא ישים

8,744,960

30-Jan-2015

7:11

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,922,840

23-Jan-2015

15:19

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,964,352

30-Jan-2015

4:43

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

537,003

30-Jan-2015

5:47

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,194,360

06-Jun-2014

4:10

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

79,743

30-Jan-2015

5:47

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,458

30-Jan-2015

5:50

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,400

06-Jun-2014

4:10

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,243,851

30-Jan-2015

5:50

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,287,631

30-Jan-2015

5:52

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

618,425

30-Jan-2015

5:52

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

153,473

30-Jan-2015

5:52

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

153,537

30-Jan-2015

5:52

לא ישים

File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_ext_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_ext_lwa_swf_expressinstall_swf

לא ישים

773

16-Dec-2014

1:46

לא ישים

File_ext_lwa_swf_npapimessage_swf

לא ישים

2,145

16-Dec-2014

1:46

לא ישים

File_ext_lwa_swf_swfobject_js

לא ישים

10,223

16-Dec-2014

1:46

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

17,071

30-Jan-2015

4:58

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,521

04-Jun-2014

1:31

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_lwa_web_config

לא ישים

4,124

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.726

900,760

06-Jun-2014

5:06

x86

File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_ext_myutilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

14:17

לא ישים

File_ext_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_ext_passiveauth_web.config

לא ישים

3,744

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

לא ישים

2,333

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

לא ישים

2,199

13-Mar-2013

5:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

לא ישים

2,265

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

לא ישים

2,249

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

לא ישים

2,537

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

לא ישים

2,333

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

לא ישים

2,289

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

לא ישים

2,429

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

לא ישים

2,469

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_ext_reachclient.css

לא ישים

13,531

16-Dec-2014

1:46

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

31-May-2013

11:14

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

6:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

6:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

לא ישים

13,531

16-Dec-2014

1:46

לא ישים

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

14:17

לא ישים

File_ext_reachweb_web.config

לא ישים

5,490

25-Nov-2014

19:11

לא ישים

File_ext_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_uploadform_html

לא ישים

3,510

04-Jun-2014

1:31

לא ישים

File_ext_utilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

14:17

לא ישים

File_ext_web.config

לא ישים

3,239

25-Nov-2014

19:10

לא ישים

File_ext_webcontainerframe_html

לא ישים

8,789

04-Jun-2014

1:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.726

302,744

06-Jun-2014

5:23

x86

File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_default.aspx

לא ישים

9,639

04-Jun-2014

1:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

10:29

x86

File_ext_webscheduler_handler_web.config

לא ישים

1,722

25-Nov-2014

19:10

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,692

06-Jun-2014

3:00

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

16-Dec-2014

1:44

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

14:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_ext_webscheduler_web.config

לא ישים

1,538

25-Nov-2014

19:04

לא ישים

File_ext_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.556

1,203,880

15-Sep-2013

19:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.web.common.dll

5.0.8308.420

35,520

31-May-2013

11:09

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

5.0.8308.301

281,752

13-Mar-2013

10:30

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.userpin.dll

5.0.8308.420

1,432,240

31-May-2013

11:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

5.0.8308.857

3,346,176

25-Nov-2014

21:07

x64

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_groupexpansion_virtualdir_web.config

לא ישים

5,124

06-Jun-2014

3:06

לא ישים

File_groupexpansion_virtualdir_web_int.config

לא ישים

5,354

06-Jun-2014

3:06

לא ישים

File_int_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

9:34

לא ישים

File_int_conference.aspx

לא ישים

14,959

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

5:16

x86

File_int_conferenceproxy.aspx

לא ישים

1,092

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_conference_web.config

לא ישים

1,556

25-Nov-2014

19:08

לא ישים

File_int_datacollabhandler_web.config

לא ישים

2,752

25-Nov-2014

19:18

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-2013

7:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-2013

7:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,261

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

31-May-2013

9:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,345

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,019

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

31-May-2013

9:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,981

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,902

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,798

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,503

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,138

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

947

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_int_datacollabweb_web_config

לא ישים

2,545

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_int_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

13-Mar-2013

8:10

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

4:58

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_int_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

537,003

30-Jan-2015

5:47

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,382

06-Jun-2014

4:08

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,304,883

30-Jan-2015

5:51

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

56,157

06-Jun-2014

4:11

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

55,556

06-Jun-2014

4:11

לא ישים

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_int_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_int_default.aspx

לא ישים

46,868

06-Jun-2014

3:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

15-Sep-2013

17:19

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,398

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_dialinghandler_web.config

לא ישים

1,734

25-Nov-2014

19:11

לא ישים

File_int_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_launch.js

לא ישים

57,516

04-Jun-2014

1:31

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres

5.0.8308.871

673,552

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.871

216,336

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.871

192,272

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.871

233,232

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.871

235,280

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.871

189,192

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.871

185,104

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.871

195,344

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.871

247,056

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.871

181,520

30-Jan-2015

7:02

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.871

190,728

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.871

183,568

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.871

185,616

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.871

222,992

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.871

184,080

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.871

196,880

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.871

188,688

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.871

200,976

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.871

269,064

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.871

187,152

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.871

193,296

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.871

184,080

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.871

207,632

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.871

227,600

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.871

195,856

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.871

189,200

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.871

189,704

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.871

234,256

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.871

183,568

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.871

189,720

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.871

189,712

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.871

191,760

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.871

234,768

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.871

190,224

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.871

187,664

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.871

190,744

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.871

227,600

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.871

186,640

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.871

263,952

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.871

188,176

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.871

235,792

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.871

191,248

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.871

207,632

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.871

177,936

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.871

177,936

30-Jan-2015

7:09

לא ישים

File_int_lwa_bin_preauth

5.0.8308.871

240,400

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_images_doughboy_36x36

לא ישים

429

03-Dec-2013

18:35

לא ישים

File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36

לא ישים

1,351

03-Dec-2013

18:35

לא ישים

File_int_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_int_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_int_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-2013

6:00

לא ישים

File_int_lwa_plugins

לא ישים

7,761,920

30-Jan-2015

4:09

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_plugins_32

לא ישים

7,811,072

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_lwa_plugins_64

לא ישים

8,744,960

30-Jan-2015

7:11

לא ישים

File_int_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,922,840

23-Jan-2015

15:19

לא ישים

File_int_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,964,352

30-Jan-2015

4:43

לא ישים

File_int_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

537,003

30-Jan-2015

5:47

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,194,360

06-Jun-2014

4:10

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

79,743

30-Jan-2015

5:47

לא ישים

File_int_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,458

30-Jan-2015

5:50

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

13-Mar-2013

9:08

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,400

06-Jun-2014

4:10

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,243,851

30-Jan-2015

5:50

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,287,631

30-Jan-2015

5:52

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

618,425

30-Jan-2015

5:52

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

153,473

30-Jan-2015

5:52

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

153,537

30-Jan-2015

5:52

לא ישים

File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_int_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

4:12

לא ישים

File_int_lwa_swf_expressinstall_swf

לא ישים

773

16-Dec-2014

1:46

לא ישים

File_int_lwa_swf_npapimessage_swf

לא ישים

2,145

16-Dec-2014

1:46

לא ישים

File_int_lwa_swf_swfobject_js

לא ישים

10,223

16-Dec-2014

1:46

לא ישים

File_int_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

17,071

30-Jan-2015

4:58

לא ישים

File_int_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,521

04-Jun-2014

1:31

לא ישים

File_int_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_lwa_web_config

לא ישים

2,453

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.726

900,760

06-Jun-2014

5:06

x86

File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_int_myutilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

14:17

לא ישים

File_int_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-2013

7:05

לא ישים

File_int_passiveauth_web.config

לא ישים

3,743

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

לא ישים

2,333

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

לא ישים

2,199

13-Mar-2013

5:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

לא ישים

2,265

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

לא ישים

2,249

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

לא ישים

2,537

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

לא ישים

2,333

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

לא ישים

2,289

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:04

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

לא ישים

2,199

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

לא ישים

2,429

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

לא ישים

2,469

30-Jan-2015

7:05

לא ישים

File_int_reachclient.css

לא ישים

13,531

16-Dec-2014

1:46

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

31-May-2013

11:14

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

6:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

6:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

לא ישים

13,531

16-Dec-2014

1:46

לא ישים

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

14:17

לא ישים

File_int_reachweb_web.config

לא ישים

5,691

25-Nov-2014

19:11

לא ישים

File_int_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-2013

5:59

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_uploadform_html

לא ישים

3,510

04-Jun-2014

1:31

לא ישים

File_int_utilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

14:17

לא ישים

File_int_web.config

לא ישים

3,238

25-Nov-2014

19:10

לא ישים

File_int_webcontainerframe_html

לא ישים

8,789

04-Jun-2014

1:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.726

302,744

06-Jun-2014

5:23

x86

File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:15

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:16

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

11:17

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_default.aspx

לא ישים

9,639

04-Jun-2014

1:31

לא ישים

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

10:29

x86

File_int_webscheduler_handler_web.config

לא ישים

1,721

25-Nov-2014

19:10

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,692

06-Jun-2014

3:00

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

16-Dec-2014

1:43

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

16-Dec-2014

1:44

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,584

23-Apr-2014

14:17

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_int_webscheduler_web.config

לא ישים

1,539

25-Nov-2014

19:04

לא ישים

File_int_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_mcx_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

5:17

x86

File_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_noauth_web.config

לא ישים

502

21-Nov-2014

14:10

לא ישים

File_persistentchatextrm_handler_web_config

לא ישים

1,657

25-Nov-2014

19:18

לא ישים

File_persistentchatintrm_handler_web_config

לא ישים

1,656

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

11:11

x86

File_rgs_clients_ext_web.config

לא ישים

5,123

25-Nov-2014

19:14

לא ישים

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

11:11

x86

File_rgs_clients_int_web.config

לא ישים

5,353

25-Nov-2014

19:14

לא ישים

File_rgs_config_web.config

לא ישים

2,284

25-Nov-2014

19:12

לא ישים

File_servercommon.ws.dll

5.0.8308.420

802,928

31-May-2013

11:07

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_ucwa_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Dec-2014

1:47

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

5:16

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.834

2,628,872

28-Oct-2014

10:03

x86

File_ucwa_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

16-Dec-2014

1:47

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.834

2,628,872

28-Oct-2014

10:03

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

5,304

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

לא ישים

5,309

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

File_webticket_web_ext.config

לא ישים

10,409

25-Nov-2014

19:05

לא ישים

File_webticket_web_int.config

לא ישים

10,639

25-Nov-2014

19:05

לא ישים

Int_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

30-Jan-2015

7:06

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,923

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

10,563

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatextrm_scripts_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,923

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

30-Jan-2015

7:08

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

10,563

30-Jan-2015

7:07

לא ישים

Persistentchatintrm_scripts_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-2014

14:11

לא ישים


הפניות

ראה מידע כללי על המינוח הרגיל המשתמשת לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft.

קבל את העדכון המצטבר העדכני ביותר עבור 2013 שרת Lync.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×