פריסת עדכוני אבטחה: 10 בספטמבר 2019

טבלת פריסה של שחרור

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-arm64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-arm64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-arm64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x86. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-arm64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 for 32-bit systems

4516115

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4516115-x86. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4516115

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4516115

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4516115-arm. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4516115

עדכון אבטחה

Windows8-RT-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4516115

עדכון אבטחה

Windows 8.1-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

Adobe

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4516115

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516115-x64. msu

4503308

כן

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4516046

IE מצטבר

Windows8-RT-KB4516046-x64. msu

4511872

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516046

דפדפן

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4516055

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4516055-x64. msu

4512518

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516055

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4516070

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516070-x86. msu

4512497

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516070

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4516070

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516070-x64. msu

4512497

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516070

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x86. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4516068

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516068-x86. msu

4512507

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516068

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4516068

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516068-x64. msu

4512507

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516068

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-x86. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-arm64. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-x64. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x86. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-arm64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-x86. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-arm64. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4515384

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4515384-x86. msu

4512508

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4515384

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4515384-arm64. msu

4512508

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4515384

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4515384-x64. msu

4512508

כן

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4516046

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4516046-X86. msu

4511872

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516046

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4516065

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4516033-x86. msu

4512506

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516065

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4516046

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4516046-X64. msu

4511872

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516046

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4516065

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4516065-x64. msu

4512506

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516065

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4516046

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4516046-x86. msu

4511872

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516046

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for 32-bit systems

4516067

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4516067-x86. msu

4512488

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516067

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4516046

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4516046-x64. msu

4511872

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516046

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4516067

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4516067-x64. msu

4512488

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516067

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4516067

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4516067-arm. msu

4512488

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516067

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4516046

IE מצטבר

IE11-Windows 6.1-KB4516046-X64. msu

4511872

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516046

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4516065

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4516065-x64. msu

4512506

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516065

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4516046

IE מצטבר

IE11-Windows 6.2-KB4516046-X64. msu

4511872

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516046

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4516046

IE מצטבר

Windows 8.1-KB4516046-x64. msu

4511872

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516046

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4516067

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4516067-x64. msu

4512488

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516067

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

דפדפן

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4516026

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4516026-x86. msu

4512476

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4516046

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4516046-X86. msu

4511872

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516046

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4516026

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4516026-x64. msu

4512476

כן

דפדפן

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4516046

IE מצטבר

IE9-Windows 6.0-KB4516046-X64. msu

4511872

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516046

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4516070

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516070-x86. msu

4512497

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516070

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4516070

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516070-x64. msu

4512497

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516070

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x86. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4516068

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516068-x86. msu

4512507

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516068

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4516068

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516068-x64. msu

4512507

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516068

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-x86. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-arm64. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-x64. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x86. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-arm64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-x86. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-arm64. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4515384

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4515384-x86. msu

4512508

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4515384

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4515384-arm64. msu

4512508

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4515384

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4515384-x64. msu

4512508

כן

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows Server 2016

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס EdgeHTML)

Windows Server 2019

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

.NET Core 2.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

.NET Core 2.1 CVE-2019-1301

אולי

כלי פיתוח

.NET Core 2.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

.NET Core 2.2 CVE-2019-1301

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 2.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 2.1 CVE-2018-8269

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 2.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 2.1 CVE-2019-1302

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 2.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 2.2 CVE-2018-8269

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 2.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 2.2 CVE-2019-1302

אולי

כלי פיתוח

ASP.NET Core 3.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

ASP.NET Core 3.0 CVE-2019-1302

אולי

כלי פיתוח

תכלת DevOps Server 2019 עדכון 1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

תכלת DevOps 2019 עדכון 1

אולי

כלי פיתוח

תכלת DevOps Server 2019.0.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

התקן תכלת DevOps Server 2019.0.1 Patch 2019

אולי

כלי פיתוח

ChakraCore

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Github Open Source

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4516070

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516070-x86. msu

4512497

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516070

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4516070

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516070-x64. msu

4512497

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516070

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x86. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4516068

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516068-x86. msu

4512507

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516068

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4516068

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516068-x64. msu

4512507

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516068

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-x86. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-x64. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x86. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514350-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 for 32-bit systems

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514367-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514350-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514371-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4514598

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4514349-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012

4514603

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4514370-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4514598

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4514349-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4514603

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4514370-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514350-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514371-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514350-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514371-x64. msu

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2016

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4514601

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514366-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4514601

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514366-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows Server 2019

4514601

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514366-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.7.2

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4514601

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514366-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4514601

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514358-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4514601

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514358-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4514359

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514359-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4514359

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514359-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server 2019

4514601

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514358-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4514601

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514358-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 3.5 ו-4.8

Windows Server, גירסה 1903 (התקנת שרת ליבה)

4514359

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514359-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514341-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514367-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514341-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514367-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows RT 8.1

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514367-arm. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4514598

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4514342-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012

4514603

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4514368-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4514598

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4514342-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4514603

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4514368-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514341-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514367-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514341-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514367-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4516070

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516070-x86. msu

4512497

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516070

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4516070

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516070-x64. msu

4512497

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516070

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x86. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514338-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 for 32-bit systems

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514364-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514338-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514364-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514364-arm. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4514598

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4514337-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4514603

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4514363-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4514598

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4514337-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4514603

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4514363-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514338-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514364-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514338-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514364-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-x86. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-x64. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x86. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7.2

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4516068

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516068-x86. msu

4512507

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516068

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4516068

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516068-x64. msu

4512507

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516068

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4514354

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514354-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4514354

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514354-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4514355

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514355-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4514355

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514355-x64. msu

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4514356

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514356-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4514356

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514356-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4514357

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514357-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4514357

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514357-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 for 32-bit systems

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514331-x86. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 for 32-bit systems

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514361-x86. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514331-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514361-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows RT 8.1

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514361-arm. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012

4514598

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4514330-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012

4514603

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4514360-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4514598

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4514330-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4514603

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4514360-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514331-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514361-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4514599

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4514331-x64. msu

אולי

ניתן להסיר עדכון תוכנה זה על-ידי בחירה באפשרות הצג עדכונים מותקנים בלוח הבקרה תוכניות ותכונות.

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4514604

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4514361-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2016

4514354

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514354-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4514354

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4514354-x64. msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET framework 4.8

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

כלי פיתוח

שירות Kubernetes של Microsoft תכלת

הערות מוצר

עדכון אבטחה

תכלת Kubernetes GitHub

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2015 עדכון 3

4513696

עדכון אבטחה

Visual Studio 2015 U3-ספטמבר 2019

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4513696

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017 גירסה 15.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2017 v 24.2

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2017 גירסה 15.9

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2017 v 15.9

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.0

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v 16.0

אולי

כלי פיתוח

Microsoft Visual Studio 2019 גירסה 16.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Visual Studio 2019 v 16.2

אולי

כלי פיתוח

רומא SDK 1.4.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

Project Rome SDK 1.4.1

אולי

כלי פיתוח

שרת הצוות Server 2015 עדכון 4.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2015-4.2

אולי

כלי פיתוח

שרת הצוות Server 2017 עדכון 3.1

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2017-3.1

אולי

כלי פיתוח

שרת הצוות Server 2018 עדכון 1.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2018-1.2

אולי

כלי פיתוח

שרת הצוות Server 2018 עדכון 3.2

הערות מוצר

עדכון אבטחה

TFS Server 2018-3.2

אולי

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Exchange Server

עדכון 12 מצטבר של Microsoft Exchange Server 2016

4515832

עדכון אבטחה

Exchange2016-CU12-KB4515832-x64

4509409

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4515832

Exchange Server

עדכון מצטבר של Microsoft Exchange Server 2016 13

4515832

עדכון אבטחה

Exchange2016-CU13-KB4515832-x64

4509409

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4515832

Exchange Server

עדכון מצטבר 1 של Microsoft Exchange Server 2019

4515832

עדכון אבטחה

Exchange 2019-CU1-KB4515832-x64

4509408

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4515832

Exchange Server

עדכון מצטבר של Microsoft Exchange Server 2019

4515832

עדכון אבטחה

Exchange2019-CU2-KB4515832-x64

4509408

אולי

כןhttps://support.microsoft.com/help/4515832

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4475574

עדכון אבטחה

excel2010-kb4475574-fullfile-x86-glb.exe

4464572

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4475574

עדכון אבטחה

excel2010-kb4475574-fullfile-x64-glb.exe

4464572

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4475566

עדכון אבטחה

excel2013-kb4475566-fullfile-RT

4464565

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4475566

עדכון אבטחה

excel2013-kb4475566-fullfile-x86-glb.exe

4464565

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4475566

עדכון אבטחה

excel2013-kb4475566-fullfile-x64-glb.exe

4464565

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32-bit)

4475579

עדכון אבטחה

excel2016-kb4475579-fullfile-x86-glb.exe

4475513

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64-bit)

4475579

עדכון אבטחה

excel2016-kb4475579-fullfile-x64-glb.exe

4475513

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Lync Server 2013

4515509

עדכון אבטחה

Lync Server 2013-ספטמבר 2019

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4464566

עדכון אבטחה

mso2010-kb4464566-fullfile-x86-glb.exe

4462223

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4475599

עדכון אבטחה

ace2010-kb4475599-fullfile-x86-glb.exe

4475506

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4464566

עדכון אבטחה

mso2010-kb4464566-fullfile-x64-glb.exe

4462223

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4475599

עדכון אבטחה

ace2010-kb4475599-fullfile-x64-glb.exe

4475506

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4475607

עדכון אבטחה

office2013-kb4475607-fullfile-RT

4464558

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4475611

עדכון אבטחה

ace2013-kb4475611-fullfile-RT

4464599

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4475607

עדכון אבטחה

mso2013-kb4475607-fullfile-x86-glb.exe

4464558

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4475611

עדכון אבטחה

ace2013-kb4475611-fullfile-x86-glb.exe

4464599

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4475607

עדכון אבטחה

mso2013-kb4475607-fullfile-x86-glb.exe

4464558

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4475611

עדכון אבטחה

ace2013-kb4475611-fullfile-x64-glb.exe

4464599

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4475583

עדכון אבטחה

mso2016-kb4475583-fullfile-x86-glb.exe

4462242

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

4475591

עדכון אבטחה

ace2016-kb4475591-fullfile-x86-glb.exe

4475538

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4475583

עדכון אבטחה

mso2016-kb4475583-fullfile-x64-glb.exe

4462242

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

4475591

עדכון אבטחה

ace2016-kb4475591-fullfile-x64-glb.exe

4475538

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64-bit

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור Mac

הערות מוצר

עדכון אבטחה

עדכוני חבילות באמצעות הערות מוצר

לא

Microsoft Office

Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות)

4461631

עדכון אבטחה

project2010-kb4461631-fullfile-x86-glb.exe

4022147

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)

4461631

עדכון אבטחה

project2010-kb4461631-fullfile-x64-glb.exe

4022147

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Project 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

4464548

עדכון אבטחה

project2013-kb4464548-fullfile-x64-glb.exe

4461489

אולי

Microsoft Office

Microsoft Project 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

4464548

עדכון אבטחה

project2013-kb4464548-fullfile-x64-glb.exe

4461489

אולי

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (מהדורת 32-bit)

4475589

עדכון אבטחה

project2016-kb4475589-fullfile-x86-glb.exe

4461478

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft Project 2016 (מהדורת 64-bit)

4475589

עדכון אבטחה

project2016-kb4475589-fullfile-x64-glb.exe

4461478

אולי

שימוש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4475590

עדכון אבטחה

sts2016-kb4475590-fullfile-x64-glb.exe

4475549

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4475594

עדכון אבטחה

wssloc2016-kb4475594-fullfile-x64-glb.exe

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2

4475605

עדכון אבטחה

wssloc2010-kb4475605-fullfile-x64-glb.exe

4475575

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484098

עדכון אבטחה

sts2013-kb4484098-fullfile-x64-glb.exe

4475565

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4484099

עדכון אבטחה

wssloc2013-kb4484099-fullfile-x64-glb.exe

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4464557

עדכון אבטחה

wssloc2019-kb4464557-fullfile-x64-glb.exe

אולי

לא

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4475596

עדכון אבטחה

sts2019-kb4475596-fullfile-x64-glb.exe

4475555

אולי

לא

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 32-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

Microsoft Office

Office 365 ProPlus for 64-bit Systems

לחץ כדי לפעול

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים

לא

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows 10 עבור מערכות 32-bit

4516070

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516070-x86. msu

4512497

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516070

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64

4516070

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516070-x64. msu

4512497

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516070

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות 32 סיביות

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x86. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות 32 סיביות

4516068

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516068-x86. msu

4512507

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516068

Windows

Windows 10 גירסה 1703 עבור מערכות מבוססות x64

4516068

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516068-x64. msu

4512507

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516068

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות 32 סיביות

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-x86. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות ARM64

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-arm64. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

Windows

Windows 10 גירסה 1709 עבור מערכות מבוססות x64

4516066

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516066-x64. msu

4512516

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516066

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות 32 סיביות

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x86. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות ARM64

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-arm64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

Windows

Windows 10 גירסה 1803 עבור מערכות מבוססות x64

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות 32 סיביות

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-x86. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-arm64. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות 32 סיביות

4515384

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4515384-x86. msu

4512508

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות ARM64

4515384

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4515384-arm64. msu

4512508

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1903 עבור מערכות מבוססות x64

4515384

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4515384-x64. msu

4512508

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4516033

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4516033-x86. msu

כן

Windows

Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1

4516065

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4516033-x86. msu

4512506

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516065

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4516033

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4516033-x64. msu

כן

Windows

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4516065

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4516065-x64. msu

4512506

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516065

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4516064

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4516064-x86. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516064

Windows

Windows 8.1 for 32-bit systems

4516067

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4516067-x86. msu

4512488

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516067

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4516064

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4516064-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516064

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

4516067

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4516067-x64. msu

4512488

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516067

משפחת מוצרים

מוצר

מותקן ב

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

חלפה

אתחל מחדש

הסרה

בעיות ידועות

Windows

Windows RT 8.1

4516067

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4516067-arm. msu

4512488

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516067

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4516026

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4516026-x86. msu

4512476

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2

4516051

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4516051-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4516026

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4516026-x86. msu

4512476

כן

Windows

Windows Server 2008 for 32-bit System Service Pack 2 (התקנת שרת הליבה)

4516051

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4516051-x86. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4516026

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4516026-ia64. msu

4512476

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 2

4516051

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4516051-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4516026

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4516026-x64. msu

4512476

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

4516051

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4516051-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4516026

סיכום חודשי

Windows 6.0-KB4516026-x64. msu

4512476

כן

Windows

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת שרת ליבות)

4516051

אבטחה בלבד

Windows 6.0-KB4516051-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4516033

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4516033-ia64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור Itanium-Based מערכות Service Pack 1

4516065

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4516065-ia64. msu

4512506

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516065

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4516033

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4516033-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

4516065

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4516065-x64. msu

4512506

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516065

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4516033

אבטחה בלבד

Windows 6.1-KB4516033-x64. msu

כן

Windows

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות שירות מבוססות-x64 Service Pack 1 (התקנה של שרת הליבה)

4516065

סיכום חודשי

Windows 6.1-KB4516065-x64. msu

4512506

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516065

Windows

Windows Server 2012

4516055

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4516055-x64. msu

4512518

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516055

Windows

Windows Server 2012

4516062

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4516062-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516062

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4516055

סיכום חודשי

Windows8-RT-KB4516055-x64. msu

4512518

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516055

Windows

Windows Server 2012 (התקנת שרת ליבות)

4516062

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB4516062-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516062

Windows

Windows Server 2012 R2

4516064

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4516064-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516064

Windows

Windows Server 2012 R2

4516067

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4516067-x64. msu

4512488

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516067

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4516064

אבטחה בלבד

Windows 8.1-KB4516064-x64. msu

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516064

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת שרת ליבות)

4516067

סיכום חודשי

Windows 8.1-KB4516067-x64. msu

4512488

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516067

Windows

Windows Server 2016

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

Windows

Windows Server 2016 (התקנת שרת ליבות)

4516044

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516044-x64. msu

4512517

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516044

Windows

Windows Server 2019

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

Windows

Windows Server 2019 (התקנת שרת ליבות)

4512578

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4512578-x64. msu

4511553

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4512578

Windows

Windows Server, גירסה 1803 (התקנת שרת ליבה)

4516058

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4516058-x64. msu

4512501

כן

כןhttps://support.microsoft.com/help/4516058

Windows

Windows Server, גירסה 1903 (התקנת שרת ליבה)

4515384

עדכון אבטחה

Windows 10.0-KB4515384-x64. msu

4512508

כן

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×