היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הערה: קיצורי המקשים המתוארים במאמר זה מתייחסים לפריסת לוח מקשים אמריקאי. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים שבלוח מקשים אמריקאי.

עבור קיצורי מקשים שבהם יש להקיש על שני מקשים או יותר בו זמנית, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים באמצעות סימן חיבור (+). עבור קיצורי מקשים שבהם יש להקיש על מקש אחד ומיד לאחריו על מקש אחר, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים באמצעות פסיקים (,).

לקבלת קיצורי מקשים לעבודה עם גרפיקת SmartArt, ראה קיצורי מקשים עבור גרפיקת SmartArt.

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת אובייקט (עם טקסט שנבחר בתוך האובייקט).

Esc

בחירת אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

TAB או SHIFT+TAB עד שהאובייקט הרצוי נבחר

בחירת טקסט בתוך אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

Enter

בחירת כל האובייקטים (עם אובייקט שנבחר).

Ctrl+A

בחירת אובייקט שנמצא מתחת לאובייקטים אחרים והתקדמות בתוך ערימת האובייקטים.

TAB לאחר שבחרת את האובייקט העליון

בחירת אובייקט שנמצא מתחת לאובייקטים אחרים ומעבר אחורה בתוך ערימת האובייקטים.

SHIFT+TAB לאחר שבחרת את האובייקט העליון

בחירת צורות מרובות.

החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על הצורות

בחירת צורות מרובות עם טקסט.

לחיצה והחזקה של מקש Shift בעת לחיצה על הצורות

פתיחה או סגירה של חלונית הבחירה.

ALT+F10

גזירת אובייקט שנבחר.

Ctrl+X

העתקת אובייקט שנבחר.

Ctrl+C

הדבקת אובייקט שנגזר או הועתק.

Ctrl+V

העתקת עיצוב בלבד.

Ctrl+Shift+C

הדבקת עיצוב בלבד.

Ctrl+Shift+V

הדבקה מיוחדת.

Ctrl+Alt+V

קיבוץ צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+G לאחר שבחרת את הפריטים שברצונך לקבץ

פירוק קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+SHIFT+G לאחר שבחרת את הקבוצה שברצונך לפרק

הצגה או הסתרה של רשת.

SHIFT+F9

הצגה או הסתרה של קווי יישור.

ALT+F9

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

Ctrl+Y

קיצורי מקשים לשימוש בחלונית הבחירה

לשם

הקש

פתיחת חלונית הבחירה.

ALT+F10

העברת המוקד בין החלוניות השונות.

F6

העברת המוקד אל פריט או קבוצה בודדים.

חץ למעלה או חץ למטה

העברת המוקד מפריט בקבוצה לקבוצת האב שלו.

חץ שמאלה

העברת המוקד מקבוצה אל הפריט הראשון בקבוצה.

חץ ימינה

הרחבת קבוצה ממוקדת יחד עם כל קבוצות הצאצא שלה.

* (במקלדת נומרית בלבד)

הרחבת קבוצה ממוקדת.

+ (במקלדת נומרית בלבד)

כיווץ קבוצה ממוקדת.

- (במקלדת נומרית בלבד)

העברת המוקד אל פריט ובחירה בו.

SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה

בחירה בפריט ממוקד.

מקש רווח או ENTER

הוספת אובייקט לבחירה.

SHIFT+מקש רווח

ביטול בחירה של פריט ממוקד.

SHIFT+ENTER

העברת פריט שנבחר קדימה.

Ctrl+Shift+F

העברת פריט שנבחר אחורה.

Ctrl+Shift+B

הצגה או הסתרה של פריט ממוקד.

CTRL+SHIFT+S

שינוי שם של פריט ממוקד.

F2

העברת המוקד של לוח המקשים בתוך חלונית הבחירה בין תצוגת עץ לבין הלחצנים הצג הכל והסתר הכל.

TAB או SHIFT+TAB

כיווץ כל הקבוצות.

ALT+SHIFT+1

הרחבת כל הקבוצות.

ALT+SHIFT+9

לשם

הקש

בחירת אובייקט (עם טקסט שנבחר בתוך האובייקט).

Esc

בחירת אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

TAB או SHIFT+TAB עד שהאובייקט הרצוי נבחר

בחירת טקסט בתוך אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

SHIFT+חץ ימינה

בחירת צורות מרובות.

החזק את מקש CTRL לחוץ תוך לחיצה על הצורות

בחירת צורות מרובות עם טקסט.

לחיצה והחזקה של מקש Shift בעת לחיצה על הצורות

גזירת אובייקט שנבחר.

Ctrl+X

העתקת אובייקט שנבחר.

Ctrl+C

הדבקת אובייקט שנגזר או הועתק.

Ctrl+V

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

Ctrl+Y

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת אובייקט (עם טקסט שנבחר בתוך האובייקט).

ESC

בחירת אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

TAB או SHIFT+TAB עד שהאובייקט הרצוי נבחר

בחירת טקסט בתוך אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

ENTER

בחירת כל האובייקטים (עם אובייקט שנבחר)

CTRL+A

בחירת אובייקט שנמצא מתחת לאובייקטים אחרים והתקדמות בתוך ערימת האובייקטים.

TAB לאחר שבחרת את האובייקט העליון

בחירת אובייקט שנמצא מתחת לאובייקטים אחרים ומעבר אחורה בתוך ערימת האובייקטים.

SHIFT+TAB לאחר שבחרת את האובייקט העליון

בחירת צורות מרובות

החזק את מקש CONTROL לחוץ תוך לחיצה על הצורות

בחירת צורות מרובות עם טקסט

החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך לחיצה על הצורות

פתיחה או סגירה של חלונית הבחירה.

ALT+F10

גזירת האובייקט שנבחר.

CTRL+X

העתקת אובייקט נבחר.

CTRL+C

הדבקת אובייקט שנגזר או שהועתק.

CTRL+V

העתקת עיצוב בלבד.

CTRL+SHIFT+C

הדבקת עיצוב בלבד.

CTRL+SHIFT+V

הדבקה מיוחדת.

CTRL+ALT+V

קיבוץ צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+G לאחר שבחרת את הפריטים שברצונך לקבץ

פירוק קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+SHIFT+G לאחר שבחרת את הקבוצה שברצונך לפרק

הצגה או הסתרה של רשת.

SHIFT+F9

הצגה או הסתרה של קווי יישור.

ALT+F9

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביצוע הפעולה האחרונה שוב.

CTRL+Y

העתקת התכונות של צורה

 1. בחר את הצורה בעלת התכונות שברצונך להעתיק.

  אם תבחר צורה עם טקסט מצורף, תעתיק גם את המראה והסגנון של הטקסט בנוסף לתכונות הצורה.

 2. הקש CTRL+SHIFT+C כדי להעתיק את תכונות הצורה.

 3. הקש TAB או SHIFT+TAB כדי לבחור את הצורה או האובייקט שאליהם ברצונך להעתיק את התכונות.

 4. הקש CTRL+SHIFT+V.

עריכת אובייקט מקושר או מוטבע

 1. הקש TAB או SHIFT+TAB כדי לבחור את האובייקט הרצוי.

 2. הקש SHIFT+F10 לקבלת תפריט הקיצור.

 3. הקש על החץ למטה כדי לבחור את אובייקט <משתנה> או הקש על מקש ENTER או על החץ שמאלה כדי להציג את התפריט המשני, ולאחר מכן בחר ערוך.

הוספת גרפיקת SmartArt

 1. הקש ושחרר ALT, פ ולאחר מכן צ כדי לבחור באפשרות SmartArt.

 2. הקש על מקשי החצים כדי לבחור את סוג גרפיקת SmartArt הרצוי.

 3. הקש TAB, ולאחר מכן הקש על מקשי החצים כדי לבחור את הפריסה של גרפיקת SmartArt שברצונך להוסיף.

 4. הקש ENTER.

הוספת תיבת טקסט

 1. הקש ושחרר את ALT, פ כדי להציג את הכרטיסיה הוספה.

 2. השתמש במקשי החצים כדי לעבור אל האפשרות תיבת טקסט, הממוקמת בקבוצה טקסט.

  אם הפעלת תמיכה בשפה מזרח-אסיאתית במחשב, השתמש במקש החץ כדי לבחור באפשרות תיבת טקסט אופקית או תיבת טקסט אנכית.

 3. הקש CTRL+ENTER.

 4. הקלד את הטקסט הרצוי.

הוספת WordArt

 1. הקש ושחרר ALT, לאחר מכן פ, לאחר מכן ף כדי לבחור WordArt.

 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור את סגנון ה- WordArt הרצוי ולאחר מכן הקש ENTER.

 3. הקלד את הטקסט הרצוי.

בחירת צורה

הערה: אם הסמן בתוך הטקסט, הקש ESC.

 • הקש TAB כדי לעבור קדימה (או SHIFT+TAB כדי לעבור אחורה) בין הצורות או האובייקטים עד שיופיעו נקודת אחיזה לשינוי גודל באובייקט שברצונך לבחור.

 • כדי לבחור פריטים מרובים, השתמש בחלונית הבחירה. כדי לפתוח את חלונית הבחירה, הקש ושחרר את ALT, י, דק2 ולאחר מכן ח.

קיצורי מקשים לשימוש בחלונית הבחירה

לשם

הקש

פתיחת חלונית הבחירה.

ALT+F10

העברת המוקד בין החלוניות השונות.

F6

הצגת תפריט ההקשר.

SHIFT+F10

העברת המוקד אל פריט או קבוצה בודדים.

חץ למעלה או חץ למטה

העברת המוקד מפריט בקבוצה לקבוצת האב שלו.

חץ שמאלה

העברת המוקד מקבוצה אל הפריט הראשון בקבוצה.

חץ ימינה

הרחבת קבוצה ממוקדת יחד עם כל קבוצות הצאצא שלה.

* (במקלדת נומרית בלבד)

הרחבת קבוצה ממוקדת.

+ (במקלדת נומרית בלבד)

כיווץ קבוצה ממוקדת.

- (במקלדת נומרית בלבד)

העברת המוקד אל פריט ובחירה בו.

SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה

בחירה בפריט ממוקד.

מקש רווח או ENTER

הוסף אובייקט נוסף לבחירה.

SHIFT+מקש רווח

ביטול בחירה של פריט ממוקד.

SHIFT+ENTER

הזזת הפריט שנבחר קדימה.

CTRL+SHIFT+F

העברת פריט נבחר אחורה.

CTRL+SHIFT+B

הצגה או הסתרה של פריט ממוקד.

CTRL+SHIFT+S

שינוי שם של פריט ממוקד.

F2

העברת המוקד של לוח המקשים בתוך חלונית הבחירה בין תצוגת עץ לבין הלחצנים הצג הכל והסתר הכל.

TAB או SHIFT+TAB

כיווץ כל הקבוצות.

ALT+SHIFT+1

הרחבת כל הקבוצות.

ALT+SHIFT+9

עריכת נקודות בצורה

הערה: לחץ על הצורה ולאחר מכן הקש ALT+J+D+E+E.

 • כדי להוסיף נקודה, לחץ על מיתאר הצורה תוך כדי הקשה על CTRL.

 • כדי למחוק נקודה, לחץ על הנקודה תוך כדי הקשה על CTRL.

 • כדי לטפל בנקודה כנקודה חלקה, הקש על SHIFT תוך כדי גרירת אחת מנקודות האחיזה המחוברות לנקודה. כאשר תפסיק לגרור, הנקודה תשתנה לנקודה חלקה. נקודה חלקה מחברת בין שני מקטעי קו בעלי אורך זהה.

 • כדי לטפל בנקודה כנקודה ישרה, הקש על CTRL תוך כדי גרירת אחת מנקודות האחיזה המחוברות לנקודה. כאשר תפסיק לגרור, הנקודה תשתנה לנקודה ישרה. נקודה ישרה מחברת בין שני מקטעי קו בעלי אורך שונה.

 • כדי לטפל בנקודה כנקודה פינתית, הקש על ALT תוך כדי גרירת אחת מנקודות האחיזה המחוברות לנקודה. כאשר תפסיק לגרור, הנקודה תשתנה לנקודה פינתית. נקודה פינתית מחברת בין שני מקטעי קו כאשר אחד מהמקטעים פונה לכיוון אחר.

 • כדי לבטל את השינוי בנקודה ובמקטעי הקווים, הקש ESC לפני שחרור את לחצן העכבר.

לשם

הקש

מעבר לסוף תיבת טקסט.

CTRL+END

מעבר לתחילת תיבת טקסט.

CTRL+HOME

מעבר בין הסתרת אובייקטים, הצגת אובייקטים והצגת מצייני מיקום עבור אובייקטים.

CTRL+6

בחירת אובייקט (עם טקסט שנבחר בתוך האובייקט).

ESC

בחירת אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

TAB או SHIFT+TAB עד לבחירת האובייקט הרצוי

בחירת אובייקט שנמצא מתחת לאובייקטים אחרים והתקדמות בתוך ערימת האובייקטים.

TAB לאחר שבחרת את האובייקט העליון

בחירת אובייקט שנמצא מתחת לאובייקטים אחרים ומעבר אחורה בתוך ערימת האובייקטים.

SHIFT+TAB לאחר שבחרת את האובייקט העליון

פתיחת חלונית הבחירה.

ALT, י, דק2 ולאחר מכן ח

גזירת האובייקט שנבחר.

CTRL+X

העתקת אובייקט נבחר.

CTRL+C

הדבקת אובייקט שנגזר או שהועתק.

CTRL+V

העתקת עיצוב בלבד.

CTRL+SHIFT+C

הדבקת עיצוב בלבד.

CTRL+SHIFT+V

הדבקה מיוחדת.

CTRL+ALT+V

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביצוע הפעולה האחרונה שוב.

CTRL+Y

העתקת התכונות של צורה

 1. בחר את הצורה בעלת התכונות שברצונך להעתיק.

  אם תבחר צורה עם טקסט מצורף, תעתיק גם את המראה והסגנון של הטקסט בנוסף לתכונות הצורה.

 2. הקש CTRL+SHIFT+C כדי להעתיק את תכונות הצורה.

 3. הקש TAB או SHIFT+TAB כדי לבחור את הצורה או האובייקט שאליהם ברצונך להעתיק את התכונות.

 4. הקש CTRL+SHIFT+V.

עריכת אובייקט מקושר או מוטבע

 1. הקש SHIFT+TAB כדי לבחור את האובייקט הרצוי.

 2. הקש SHIFT+F10 עבור תפריט הקיצור.

 3. הקש על מקש חץ למטה כדי לבחור באפשרות אובייקט <משתנה> ולאחר מכן כדי לבחור באפשרות ערוך.

הוספת גרפיקת SmartArt

 1. הקש ושחרר ALT, פ ולאחר מכן צ כדי לבחור באפשרות SmartArt.

 2. הקש על מקשי החצים כדי לבחור את סוג גרפיקת SmartArt הרצוי.

 3. הקש TAB, ולאחר מכן הקש על מקשי החצים כדי לבחור את הפריסה של גרפיקת SmartArt שברצונך להוסיף.

 4. הקש ENTER.

הוספת תיבת טקסט

 1. הקש ושחרר את ALT, לאחר מכן הקש פ ולאחר מכן הקש ס.

 2. הקש CTRL+ENTER כדי להוסיף את תיבת הטקסט.

 3. הקלד את הטקסט הרצוי.

הוספת WordArt

 1. הקש ושחרר ALT, לאחר מכן פ, לאחר מכן ף כדי לבחור WordArt.

 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור את סגנון ה- WordArt הרצוי ולאחר מכן הקש ENTER.

 3. הקלד את הטקסט הרצוי.

בחירת צורה

הערה: אם הסמן בתוך הטקסט, הקש ESC.

 • הקש TAB כדי לעבור קדימה (או SHIFT+TAB כדי לעבור אחורה) בין הצורות או האובייקטים עד שיופיעו נקודת אחיזה לשינוי גודל באובייקט שברצונך לבחור.

 • כדי לבחור פריטים מרובים, השתמש בחלונית הבחירה. כדי לפתוח את חלונית הבחירה, הקש ושחרר את ALT, י, דק2 ולאחר מכן ח.

קיצורי מקשים לשימוש בחלונית הבחירה

לשם

הקש

פתיחת חלונית הבחירה.

ALT, י, דק2 ולאחר מכן ח

העברת המוקד בין החלוניות השונות.

F6

הצגת תפריט ההקשר.

SHIFT+F10

העברת המוקד אל פריט או קבוצה בודדים.

חץ למעלה או חץ למטה

העברת המוקד מפריט בקבוצה לקבוצת האב שלו.

חץ שמאלה

העברת המוקד מקבוצה אל הפריט הראשון בקבוצה.

חץ ימינה

הרחבת קבוצה ממוקדת יחד עם כל קבוצות הצאצא שלה.

* (במקלדת נומרית בלבד)

הרחבת קבוצה ממוקדת.

+ (במקלדת נומרית בלבד)

כיווץ קבוצה ממוקדת.

- (במקלדת נומרית בלבד)

העברת המוקד אל פריט ובחירה בו.

SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה

בחירה בפריט ממוקד.

מקש רווח או ENTER

ביטול בחירה של פריט ממוקד.

SHIFT+מקש רווח או SHIFT+ENTER

הצגה או הסתרה של פריט ממוקד.

CTRL+SHIFT+S

לשם

הקש

בחירת אובייקט (עם טקסט שנבחר בתוך האובייקט).

ESC

בחירת אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

TAB או SHIFT+TAB עד לבחירת האובייקט הרצוי

גזירת אובייקט שנבחר.

CTRL+X

העתקת אובייקט נבחר.

CTRL+C

הדבקת אובייקט שנגזר או שהועתק.

CTRL+V

העתקת עיצוב בלבד.

CTRL+SHIFT+C

הדבקת עיצוב בלבד.

CTRL+SHIFT+V

הדבקה מיוחדת.

CTRL+ALT+V

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביצוע הפעולה האחרונה שוב.

CTRL+Y

העתקת התכונות של צורה

 1. בחר את הצורה בעלת התכונות שברצונך להעתיק.

  אם תבחר צורה עם טקסט מצורף, תעתיק גם את המראה והסגנון של הטקסט בנוסף לתכונות הצורה.

 2. הקש CTRL+SHIFT+C כדי להעתיק את תכונות הצורה.

 3. הקש TAB או SHIFT+TAB כדי לבחור את הצורה או האובייקט שאליהם ברצונך להעתיק את התכונות.

 4. הקש CTRL+SHIFT+V.

עריכת אובייקט מקושר או מוטבע

 1. הקש SHIFT+TAB כדי לבחור את האובייקט הרצוי.

 2. הקש SHIFT+F10 לקבלת תפריט הקיצור.

 3. הקש על מקש חץ למטה כדי לבחור את אובייקט <משתנה> ולאחר מכן כדי לבחור את האפשרות ערוך.

הוספת אובייקט

 1. הקש ALT, פ ולאחר מכן ח.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות.

  • הקשת חץ למטה כדי לבחור אובייקט, הקלדה ולאחר מכן הקשת ENTER כדי ליצור אובייקט.

  • הקשת CTRL+TAB כדי לעבור לכרטיסיה יצירה מקובץ ולאחר מכן הקלדת שם האובייקט שברצונך להוסיף או לעבור אליו בקובץ.

הוספת גרפיקת SmartArt

 1. הקש ושחרר ALT, פ ולאחר מכן צ כדי לבחור באפשרות SmartArt.

 2. הקש על מקשי החצים כדי לבחור את סוג גרפיקת SmartArt הרצוי.

 3. הקש TAB, ולאחר מכן הקש על מקשי החצים כדי לבחור את הפריסה של גרפיקת SmartArt שברצונך להוסיף.

 4. הקש ENTER.

הוספת תיבת טקסט

 1. הקש ושחרר ALT, פ, ולאחר מכן הקש ס.

 2. הקש על מקשי החצים כדי לבחור את תיבת הטקסט הרצויה ולאחר מכן הקש ENTER.

 3. הקלד את הטקסט הרצוי.

 4. לאחר שאתה מסיים להקליד וברצונך לחזור לעריכת טקסט במסמך שלך, הקש SHIFT+F10, בחר בפקודה יציאה מעריכת טקסט בתפריט קיצור ולאחר מכן הקש ESC.

הוספת WordArt

 1. הקש , פ ושחרר ולאחר מכן הקש ץ כדי לבחור ב- WordArt.

 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור בסגנון WordArt הרצוי ולאחר מכן הקש ENTER.

 3. הקלד את הטקסט הרצוי.

 4. הקש TAB ולאחר מכן הקש ENTER.

בחירת צורה

הערה: אם הסמן בתוך הטקסט, הקש ESC.

 • הקש TAB כדי לעבור קדימה (או SHIFT+TAB כדי לעבור אחורה) בין הצורות או האובייקטים עד שיופיעו נקודת אחיזה לשינוי גודל באובייקט שברצונך לבחור.

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת אובייקט (עם טקסט שנבחר בתוך האובייקט).

ESC

בחירת אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

TAB או SHIFT+TAB עד שהאובייקט הרצוי נבחר

בחירת טקסט בתוך אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

ENTER

בחירת כל האובייקטים.

CTRL+A (בכרטיסיה שקופיות)

בחירת אובייקט שנמצא מתחת לאובייקטים אחרים והתקדמות בתוך ערימת האובייקטים.

TAB לאחר שבחרת את האובייקט העליון

בחירת אובייקט שנמצא מתחת לאובייקטים אחרים ומעבר אחורה בתוך ערימת האובייקטים.

SHIFT+TAB לאחר שבחרת את האובייקט העליון

פתיחת חלונית הבחירה.

ALT, י, דק2 ולאחר מכן ח

גזירת אובייקט שנבחר.

CTRL+X

העתקת אובייקט נבחר.

CTRL+C

הדבקת אובייקט שנגזר או שהועתק.

CTRL+V

העתקת עיצוב בלבד.

CTRL+SHIFT+C

הדבקת עיצוב בלבד.

CTRL+SHIFT+V

הדבקה מיוחדת.

CTRL+ALT+V

קיבוץ צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+G לאחר שבחרת את הפריטים שברצונך לקבץ

פירוק קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+SHIFT+G לאחר שבחרת את הקבוצה שברצונך לפרק

הצגה או הסתרה של רשת.

SHIFT+F9

הצגה או הסתרה של קווי יישור.

ALT+F9

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביצוע הפעולה האחרונה שוב.

CTRL+Y

העתקת התכונות של צורה

 1. בחר את הצורה בעלת התכונות שברצונך להעתיק.

  אם תבחר צורה עם טקסט מצורף, תעתיק גם את המראה והסגנון של הטקסט בנוסף לתכונות הצורה.

 2. הקש CTRL+SHIFT+C כדי להעתיק את תכונות הצורה.

 3. הקש TAB או SHIFT+TAB כדי לבחור את הצורה או האובייקט שאליהם ברצונך להעתיק את התכונות.

 4. הקש CTRL+SHIFT+V.

עריכת אובייקט מקושר או מוטבע

 1. הקש SHIFT+TAB כדי לבחור את האובייקט הרצוי.

 2. הקש SHIFT+F10 עבור תפריט הקיצור.

 3. הקש על מקש חץ למטה כדי לבחור באפשרות אובייקט <משתנה> ולאחר מכן כדי לבחור באפשרות ערוך.

הוספת גרפיקת SmartArt

 1. הקש ושחרר ALT, פ ולאחר מכן צ כדי לבחור באפשרות SmartArt.

 2. הקש על מקשי החצים כדי לבחור את סוג גרפיקת SmartArt הרצוי.

 3. הקש TAB, ולאחר מכן הקש על מקשי החצים כדי לבחור את הפריסה של גרפיקת SmartArt שברצונך להוסיף.

 4. הקש ENTER.

הוספת תיבת טקסט

 1. הקש ושחרר את ALT, פ ולאחר מכן ס.

 2. הקש TAB כדי לעבור לאפשרות תיבת טקסט, הממוקמת בכרטיסיה הוספה בקבוצה טקסט.

  אם הפעלת תמיכה בשפה מזרח-אסיאתית במחשב, השתמש במקש החץ כדי לבחור באפשרות תיבת טקסט אופקית או תיבת טקסט אנכית.

 3. הקש CTRL+ENTER.

 4. הקלד את הטקסט הרצוי.

הוספת WordArt

 1. הקש ושחרר ALT, לאחר מכן פ, לאחר מכן ף כדי לבחור WordArt.

 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור את סגנון ה- WordArt הרצוי ולאחר מכן הקש ENTER.

 3. הקלד את הטקסט הרצוי.

בחירת צורה

הערה: אם הסמן בתוך הטקסט, הקש ESC.

 • הקש TAB כדי לעבור קדימה (או SHIFT+TAB כדי לעבור אחורה) בין הצורות או האובייקטים עד שיופיעו נקודת אחיזה לשינוי גודל באובייקט שברצונך לבחור.

 • כדי לבחור פריטים מרובים, השתמש בחלונית הבחירה. כדי לפתוח את חלונית הבחירה, הקש ושחרר את ALT, י, דק2 ולאחר מכן ח.

קיצורי מקשים לשימוש בחלונית הבחירה

לשם

הקש

פתיחת חלונית הבחירה.

ALT, י, דק2 ולאחר מכן ח

העברת המוקד בין החלוניות השונות.

F6

הצגת תפריט ההקשר.

SHIFT+F10

העברת המוקד אל פריט או קבוצה בודדים.

חץ למעלה או חץ למטה

העברת המוקד מפריט בקבוצה לקבוצת האב שלו.

חץ שמאלה

העברת המוקד מקבוצה אל הפריט הראשון בקבוצה.

חץ ימינה

הרחבת קבוצה ממוקדת יחד עם כל קבוצות הצאצא שלה.

* (במקלדת נומרית בלבד)

הרחבת קבוצה ממוקדת.

+ (במקלדת נומרית בלבד)

כיווץ קבוצה ממוקדת.

- (במקלדת נומרית בלבד)

העברת המוקד אל פריט ובחירה בו.

SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה

בחירה בפריט ממוקד.

מקש רווח או ENTER

ביטול בחירה של פריט ממוקד.

SHIFT+מקש רווח או SHIFT+ENTER

העברת פריט נבחר קדימה.

CTRL+SHIFT+F

העברת פריט נבחר אחורה.

CTRL+SHIFT+B

הצגה או הסתרה של פריט ממוקד.

CTRL+SHIFT+S

שינוי שם של פריט ממוקד.

F2

העברת המוקד של לוח המקשים בתוך חלונית הבחירה בין תצוגת עץ לבין הלחצנים הצג הכל והסתר הכל.

TAB או SHIFT+TAB

כיווץ כל הקבוצות.

ALT+SHIFT+1

הרחבת כל הקבוצות.

ALT+SHIFT+9

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×