היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה חל על Microsoft Dynamics AX עבור כל האזורים.

קריאות RPC חדש כדי להציג רשומות ברשת "GridSalesOrder" ב- MCRCustomerService ב- Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

פתרון

השינויים התיקון החם לפתור את הבעיה.

מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין מ-Microsoft. ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base. אם אתה נתקל של הורדת בעיה, התקנת תיקון חם זה, או שאלות אחרות תמיכה טכנית, פנה אל השותף שלך או, אם שנרשמו בתוכנית תמיכה ישירות ב- Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxתוכל גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics באמצעות הטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים של המדינה. לשם כך, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

שותפים

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contactsלקוחות

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmבמקרים מיוחדים, שהצגת עבור שיחות עשויים לבטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. דמי התמיכה המקובלים יחולו על כל נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות העדכון הספציפי האמור.


מידע על ההתקנה

אם יש לך התאמות אישיות עבור אחת או יותר מהשיטות או הטבלאות המושפעות על-ידי תיקון חם זה, עליך להחיל שינויים אלה בסביבת מחשב לפני החלת את התיקון החם בסביבת ייצור.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן התקנת תיקון חם זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

893082 כיצד להתקין תיקון חם של Microsoft Dynamics AX

דרישות מוקדמות

עליך להגדיר אחד מהמוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את שירות שרת אובייקטי היישומים (AOS) לאחר החלת התיקון החם.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Aximpactanalysis.exe

לא ישים

62,136

02-Nov-2014

10:39

Axupdate.exe

לא ישים

62,120

02-Nov-2014

10:39

Desktop.ini

לא ישים

48

01-Jul-2013

02:00

Dynamicsax2012r3-kb3071783-syplabels.axmodel

6.3.2000.3808

12,270,320

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4308011.axmodel

6.3.164.784

24,792

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4309332.axmodel

6.3.164.696

39,128

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4311164.axmodel

6.3.164.739

80,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4311167.axmodel

6.3.164.865

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4312758.axmodel

6.3.164.829

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4313209.axmodel

6.3.164.870

35,032

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4316197.axmodel

6.3.164.844

21,208

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4317434.axmodel

6.3.164.856

113,880

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4321243.axmodel

6.3.164.869

152,792

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4321598.axmodel

6.3.164.776

29,912

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4326891.axmodel

6.3.164.877

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4327038.axmodel

6.3.164.880

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4327065.axmodel

6.3.164.929

1,272,536

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4327104.axmodel

6.3.164.843

29,400

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4328634.axmodel

6.3.164.883

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4332639.axmodel

6.3.164.960

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4332801.axmodel

6.3.164.760

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4333709.axmodel

6.3.164.750

123,608

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4333719.axmodel

6.3.164.918

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4335796.axmodel

6.3.164.824

62,168

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4335981.axmodel

6.3.164.917

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4336487.axmodel

6.3.164.838

85,208

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4336741.axmodel

6.3.164.979

98,008

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4337045.axmodel

6.3.164.826

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4338823.axmodel

6.3.164.840

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4340078.axmodel

6.3.164.799

83,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4340538.axmodel

6.3.164.912

19,672

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4341202.axmodel

6.3.164.910

153,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4350544.axmodel

6.3.164.906

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4350684.axmodel

6.3.164.904

153,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4350787.axmodel

6.3.164.902

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4350830.axmodel

6.3.164.899

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4353217.axmodel

6.3.164.966

31,448

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4353295.axmodel

6.3.164.934

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4353589.axmodel

6.3.164.939

172,760

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4354809.axmodel

6.3.164.967

18,648

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4360270.axmodel

6.3.164.1031

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4361149.axmodel

6.3.164.1328

185,048

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4361870.axmodel

6.3.164.1351

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4362549.axmodel

6.3.164.1034

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4362624.axmodel

6.3.164.1022

29,400

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4362734.axmodel

6.3.164.1019

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4362833.axmodel

6.3.164.1016

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4362853.axmodel

6.3.164.1018

19,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4362986.axmodel

6.3.164.1015

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4363082.axmodel

6.3.164.1027

21,720

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4368516.axmodel

6.3.164.1075

39,640

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4368612.axmodel

6.3.164.1111

84,184

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4368725.axmodel

6.3.164.1056

153,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4368745.axmodel

6.3.164.1087

20,184

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4368857.axmodel

6.3.164.1088

109,784

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4369335.axmodel

6.3.164.1089

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4369618.axmodel

6.3.164.1273

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4369635.axmodel

6.3.164.1091

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4369729.axmodel

6.3.164.1077

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4370348.axmodel

6.3.164.1131

1,808,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4370508.axmodel

6.3.164.1097

39,640

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4371065.axmodel

6.3.164.1113

24,280

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4371254.axmodel

6.3.164.1115

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4371381.axmodel

6.3.164.1136

25,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4371427.axmodel

6.3.164.1137

19,672

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4371447.axmodel

6.3.164.1138

107,224

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4374889.axmodel

6.3.164.1140

28,888

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4375485.axmodel

6.3.164.1141

85,720

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4375691.axmodel

6.3.164.1142

90,840

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4376636.axmodel

6.3.164.1164

52,440

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4377442.axmodel

6.3.164.1166

19,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4380245.axmodel

6.3.164.1196

27,864

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4382445.axmodel

6.3.164.1201

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4382581.axmodel

6.3.164.1199

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4385317.axmodel

6.3.164.1219

29,400

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4385326.axmodel

6.3.164.1220

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4386445.axmodel

6.3.164.1227

32,472

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4387743.axmodel

6.3.164.1233

80,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4395594.axmodel

6.3.164.1261

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4396219.axmodel

6.3.164.1265

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4398457.axmodel

6.3.164.1283

153,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4399239.axmodel

6.3.164.1284

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4401632.axmodel

6.3.164.1310

19,672

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4401898.axmodel

6.3.164.1303

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4402188.axmodel

6.3.164.1309

131,800

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4407206.axmodel

6.3.164.1335

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4409292.axmodel

6.3.164.1341

153,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4409722.axmodel

6.3.164.1343

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4409889.axmodel

6.3.164.1375

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4410004.axmodel

6.3.164.1347

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4410277.axmodel

6.3.164.1348

153,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4410284.axmodel

6.3.164.1349

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4410327.axmodel

6.3.164.1350

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4410831.axmodel

6.3.164.1366

26,328

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4410945.axmodel

6.3.164.1360

22,744

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4410998.axmodel

6.3.164.1374

34,008

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4411159.axmodel

6.3.164.1376

29,912

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4412413.axmodel

6.3.164.1373

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4412627.axmodel

6.3.164.1378

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4412723.axmodel

6.3.164.1379

103,640

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4414632.axmodel

6.3.164.1397

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4414760.axmodel

6.3.164.1399

22,232

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4415036.axmodel

6.3.164.1406

42,200

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4415225.axmodel

6.3.164.1405

24,280

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4415604.axmodel

6.3.164.1407

19,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4417503.axmodel

6.3.164.1418

39,640

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4418164.axmodel

6.3.164.1450

98,520

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4420407.axmodel

6.3.164.1454

72,920

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4420571.axmodel

6.3.164.1431

390,872

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4421551.axmodel

6.3.164.1441

98,520

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4423434.axmodel

6.3.164.1457

24,280

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4423649.axmodel

6.3.164.1462

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4423918.axmodel

6.3.164.1455

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4426063.axmodel

6.3.164.1460

49,880

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4426092.axmodel

6.3.164.1464

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4427604.axmodel

6.3.164.1481

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4428124.axmodel

6.3.164.1475

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4428322.axmodel

6.3.164.1479

83,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4430824.axmodel

6.3.164.1493

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4430975.axmodel

6.3.164.1494

153,816

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4431802.axmodel

6.3.164.1500

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4432140.axmodel

6.3.164.1503

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4432148.axmodel

6.3.164.1502

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4432168.axmodel

6.3.164.1510

109,272

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4434120.axmodel

6.3.164.1523

22,232

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4435908.axmodel

6.3.164.1572

32,984

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4438053.axmodel

6.3.164.1538

20,184

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4439081.axmodel

6.3.164.1544

86,744

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4441572.axmodel

6.3.164.1553

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4441685.axmodel

6.3.164.1555

153,816

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4441761.axmodel

6.3.164.1560

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4441990.axmodel

6.3.164.1564

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4442938.axmodel

6.3.164.1566

153,816

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4443210.axmodel

6.3.164.1568

133,336

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4444940.axmodel

6.3.164.1822

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4445524.axmodel

6.3.164.1587

153,816

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4447085.axmodel

6.3.164.1681

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4447747.axmodel

6.3.164.1623

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4447829.axmodel

6.3.164.1625

22,744

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4448105.axmodel

6.3.164.1632

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4448713.axmodel

6.3.164.1640

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4448893.axmodel

6.3.164.1645

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4448906.axmodel

6.3.164.1643

153,816

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4449060.axmodel

6.3.164.1647

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4451512.axmodel

6.3.164.1659

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4451879.axmodel

6.3.164.1663

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4452391.axmodel

6.3.164.1666

35,544

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4452690.axmodel

6.3.164.1672

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4453475.axmodel

6.3.164.1707

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4453731.axmodel

6.3.164.1731

290,008

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4453848.axmodel

6.3.164.1755

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4455222.axmodel

6.3.164.1743

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4455868.axmodel

6.3.164.1747

40,152

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4455926.axmodel

6.3.164.1748

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4456761.axmodel

6.3.164.1757

56,024

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4456995.axmodel

6.3.164.1842

122,584

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4457399.axmodel

6.3.164.1764

18,648

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4459129.axmodel

6.3.164.1787

21,208

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4459180.axmodel

6.3.164.1792

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4459310.axmodel

6.3.164.1798

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4459601.axmodel

6.3.164.1815

22,232

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4459622.axmodel

6.3.164.1816

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4460732.axmodel

6.3.164.1828

25,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4461330.axmodel

6.3.164.1837

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4461898.axmodel

6.3.164.1851

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4461988.axmodel

6.3.164.1856

447,192

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4464944.axmodel

6.3.164.1878

26,840

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4466613.axmodel

6.3.164.1892

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4466894.axmodel

6.3.164.1899

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4467043.axmodel

6.3.164.1902

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4467215.axmodel

6.3.164.1906

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4467344.axmodel

6.3.164.1912

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4470438.axmodel

6.3.164.1928

52,440

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4470992.axmodel

6.3.164.1939

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4471176.axmodel

6.3.164.1944

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4471445.axmodel

6.3.164.1952

20,184

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4471910.axmodel

6.3.164.1956

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4472213.axmodel

6.3.164.1958

21,208

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4472354.axmodel

6.3.164.2003

43,224

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4472978.axmodel

6.3.164.1990

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4473495.axmodel

6.3.164.2011

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4475836.axmodel

6.3.164.2010

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4478663.axmodel

6.3.164.2095

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4481768.axmodel

6.3.164.2032

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4481800.axmodel

6.3.164.2034

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4482896.axmodel

6.3.164.2056

28,888

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4483244.axmodel

6.3.164.2064

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4483313.axmodel

6.3.164.2067

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4483525.axmodel

6.3.164.2071

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4483549.axmodel

6.3.164.2075

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4483950.axmodel

6.3.164.2088

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4483964.axmodel

6.3.164.2093

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4483993.axmodel

6.3.164.2097

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4484128.axmodel

6.3.164.2100

18,648

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4484283.axmodel

6.3.164.2102

21,720

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4486801.axmodel

6.3.164.2109

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4486823.axmodel

6.3.164.2111

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4487037.axmodel

6.3.164.2113

28,376

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4487051.axmodel

6.3.164.2114

19,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4487108.axmodel

6.3.164.2116

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4487118.axmodel

6.3.164.2117

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4487260.axmodel

6.3.164.2120

22,232

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4489386.axmodel

6.3.164.2130

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4489496.axmodel

6.3.164.2132

38,616

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4489630.axmodel

6.3.164.2135

19,672

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4489716.axmodel

6.3.164.2140

69,848

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4489737.axmodel

6.3.164.2141

22,232

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4489957.axmodel

6.3.164.2144

1,195,736

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4490586.axmodel

6.3.164.2153

32,984

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4490840.axmodel

6.3.164.2159

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4491338.axmodel

6.3.164.2165

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4492048.axmodel

6.3.164.2171

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4492066.axmodel

6.3.164.2173

83,672

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4493795.axmodel

6.3.164.2192

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4494171.axmodel

6.3.164.2197

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4494433.axmodel

6.3.164.2200

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4494885.axmodel

6.3.164.2203

154,328

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4494937.axmodel

6.3.164.2204

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4495009.axmodel

6.3.164.2208

30,424

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4495434.axmodel

6.3.164.2256

31,448

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4495622.axmodel

6.3.164.2258

22,744

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4495719.axmodel

6.3.164.2259

40,152

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4495973.axmodel

6.3.164.2224

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4496232.axmodel

6.3.164.2228

93,400

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4496354.axmodel

6.3.164.2230

135,384

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4499182.axmodel

6.3.164.2261

68,312

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4499483.axmodel

6.3.164.2267

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4499605.axmodel

6.3.164.2268

22,232

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4499953.axmodel

6.3.164.2270

19,672

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4500703.axmodel

6.3.164.2285

35,032

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4501477.axmodel

6.3.164.2294

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4502256.axmodel

6.3.164.2335

56,536

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4503434.axmodel

6.3.164.2314

27,864

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4507018.axmodel

6.3.164.2320

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4507110.axmodel

6.3.164.2321

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4507365.axmodel

6.3.164.2332

56,024

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4507371.axmodel

6.3.164.2364

83,672

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4507387.axmodel

6.3.164.2329

71,384

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4507945.axmodel

6.3.164.2338

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4508072.axmodel

6.3.164.2341

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4508232.axmodel

6.3.164.2386

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4508511.axmodel

6.3.164.2352

85,208

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4508695.axmodel

6.3.164.2366

29,400

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4510069.axmodel

6.3.164.2368

19,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4510289.axmodel

6.3.164.2370

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4510639.axmodel

6.3.164.2374

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4510845.axmodel

6.3.164.2376

21,208

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4510984.axmodel

6.3.164.2381

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4511871.axmodel

6.3.164.2389

40,664

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4512286.axmodel

6.3.164.2392

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4514136.axmodel

6.3.164.2405

161,496

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4514188.axmodel

6.3.164.2406

78,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4514539.axmodel

6.3.164.2408

154,328

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4514687.axmodel

6.3.164.2409

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4515606.axmodel

6.3.164.2410

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4517604.axmodel

6.3.164.2416

52,952

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4519282.axmodel

6.3.164.2432

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4519494.axmodel

6.3.164.2434

26,840

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4519974.axmodel

6.3.164.2435

22,232

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4520154.axmodel

6.3.164.2436

54,488

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4522852.axmodel

6.3.164.2445

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4523046.axmodel

6.3.164.2450

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4523230.axmodel

6.3.164.2452

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4524288.axmodel

6.3.164.2466

154,328

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4524330.axmodel

6.3.164.2467

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4524720.axmodel

6.3.164.2470

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4525836.axmodel

6.3.164.2482

27,864

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4525839.axmodel

6.3.164.2483

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4526290.axmodel

6.3.164.2487

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4527428.axmodel

6.3.164.2493

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4528712.axmodel

6.3.164.2499

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4528790.axmodel

6.3.164.2501

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4528840.axmodel

6.3.164.2502

30,936

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4529286.axmodel

6.3.164.2507

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4529540.axmodel

6.3.164.2509

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4531095.axmodel

6.3.164.2516

46,296

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4531134.axmodel

6.3.164.2517

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4532347.axmodel

6.3.164.2529

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4533485.axmodel

6.3.164.2537

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4533618.axmodel

6.3.164.2539

32,472

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4537744.axmodel

6.3.164.2552

126,680

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4537980.axmodel

6.3.164.2554

25,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4538421.axmodel

6.3.164.2557

22,232

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4539435.axmodel

6.3.164.2570

118,488

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4539539.axmodel

6.3.164.2571

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4539556.axmodel

6.3.164.2613

61,144

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4539557.axmodel

6.3.164.2620

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4539562.axmodel

6.3.164.2619

1,149,144

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4539566.axmodel

6.3.164.2626

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4539568.axmodel

6.3.164.2628

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4539569.axmodel

6.3.164.2629

29,400

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4540571.axmodel

6.3.164.2631

51,416

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4540574.axmodel

6.3.164.2638

58,584

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4541575.axmodel

6.3.164.2642

19,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4541577.axmodel

6.3.164.2645

421,592

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542577.axmodel

6.3.164.2651

20,696

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542580.axmodel

6.3.164.2655

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542582.axmodel

6.3.164.2662

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542587.axmodel

6.3.164.2670

52,440

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542589.axmodel

6.3.164.2674

133,336

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542590.axmodel

6.3.164.2674

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542595.axmodel

6.3.164.2687

82,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542596.axmodel

6.3.164.2687

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542608.axmodel

6.3.164.2705

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542611.axmodel

6.3.164.2709

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542615.axmodel

6.3.164.2714

22,232

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4542616.axmodel

6.3.164.2715

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543614.axmodel

6.3.164.2723

21,720

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543619.axmodel

6.3.164.2740

91,864

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543620.axmodel

6.3.164.2735

24,792

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543621.axmodel

6.3.164.2736

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543624.axmodel

6.3.164.2741

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543634.axmodel

6.3.164.2751

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543637.axmodel

6.3.164.2756

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543654.axmodel

6.3.164.2775

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543658.axmodel

6.3.164.2778

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543662.axmodel

6.3.164.2781

19,672

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543668.axmodel

6.3.164.2788

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543670.axmodel

6.3.164.2790

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543671.axmodel

6.3.164.2791

26,328

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543672.axmodel

6.3.164.2792

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543674.axmodel

6.3.164.2794

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543676.axmodel

6.3.164.2796

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543677.axmodel

6.3.164.2797

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543683.axmodel

6.3.164.2810

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543689.axmodel

6.3.164.2860

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543690.axmodel

6.3.164.2818

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543691.axmodel

6.3.164.2820

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543695.axmodel

6.3.164.2824

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543704.axmodel

6.3.164.2838

19,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543705.axmodel

6.3.164.2839

20,184

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543717.axmodel

6.3.164.2854

23,256

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543718.axmodel

6.3.164.2855

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543719.axmodel

6.3.164.2872

53,976

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543720.axmodel

6.3.164.2872

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543722.axmodel

6.3.164.2858

83,672

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543729.axmodel

6.3.164.2868

19,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543730.axmodel

6.3.164.2869

32,984

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543731.axmodel

6.3.164.2869

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543732.axmodel

6.3.164.2870

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543740.axmodel

6.3.164.2881

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543743.axmodel

6.3.164.2883

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543751.axmodel

6.3.164.2896

65,752

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543752.axmodel

6.3.164.2897

51,416

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543753.axmodel

6.3.164.2898

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543755.axmodel

6.3.164.2900

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543757.axmodel

6.3.164.2902

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543760.axmodel

6.3.164.2905

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543767.axmodel

6.3.164.2912

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543769.axmodel

6.3.164.2914

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543775.axmodel

6.3.164.2923

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543776.axmodel

6.3.164.2924

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543777.axmodel

6.3.164.2925

46,808

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543778.axmodel

6.3.164.2926

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543781.axmodel

6.3.164.2929

25,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543783.axmodel

6.3.164.2930

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543789.axmodel

6.3.164.2937

19,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543790.axmodel

6.3.164.2938

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543808.axmodel

6.3.164.2958

438,488

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543810.axmodel

6.3.164.2960

27,352

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543823.axmodel

6.3.164.2976

42,200

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543831.axmodel

6.3.164.2988

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543843.axmodel

6.3.164.3005

1,156,824

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543844.axmodel

6.3.164.3006

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543846.axmodel

6.3.164.3008

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543849.axmodel

6.3.164.3012

25,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543857.axmodel

6.3.164.3339

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543859.axmodel

6.3.164.3024

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543887.axmodel

6.3.164.3053

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543888.axmodel

6.3.164.3054

18,648

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543893.axmodel

6.3.164.3058

21,720

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543899.axmodel

6.3.164.3065

20,184

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543905.axmodel

6.3.164.3071

21,208

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543909.axmodel

6.3.164.3076

154,328

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543911.axmodel

6.3.164.3078

18,648

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543914.axmodel

6.3.164.3082

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543917.axmodel

6.3.164.3092

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543925.axmodel

6.3.164.3103

79,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543926.axmodel

6.3.164.3105

26,328

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543927.axmodel

6.3.164.3106

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543928.axmodel

6.3.164.3107

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4543929.axmodel

6.3.164.3109

26,840

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544932.axmodel

6.3.164.3113

30,424

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544933.axmodel

6.3.164.3114

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544938.axmodel

6.3.164.3118

3,475,160

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544940.axmodel

6.3.164.3124

20,696

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544941.axmodel

6.3.164.3125

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544946.axmodel

6.3.164.3130

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544947.axmodel

6.3.164.3131

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544948.axmodel

6.3.164.3132

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544949.axmodel

6.3.164.3133

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544950.axmodel

6.3.164.3135

29,400

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544955.axmodel

6.3.164.3142

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544961.axmodel

6.3.164.3148

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544963.axmodel

6.3.164.3150

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544971.axmodel

6.3.164.3161

1,053,400

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544972.axmodel

6.3.164.3162

86,744

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544975.axmodel

6.3.164.3164

25,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544977.axmodel

6.3.164.3167

21,208

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544980.axmodel

6.3.164.3171

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4544992.axmodel

6.3.164.3185

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545000.axmodel

6.3.164.3196

25,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545003.axmodel

6.3.164.3199

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545007.axmodel

6.3.164.3206

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545011.axmodel

6.3.164.3216

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545012.axmodel

6.3.164.3218

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545020.axmodel

6.3.164.3226

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545021.axmodel

6.3.164.3227

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545022.axmodel

6.3.164.3228

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545023.axmodel

6.3.164.3228

81,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545026.axmodel

6.3.164.3233

28,376

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545029.axmodel

6.3.164.3236

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545034.axmodel

6.3.164.3244

36,056

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545036.axmodel

6.3.164.3248

21,720

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545040.axmodel

6.3.164.3254

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545041.axmodel

6.3.164.3256

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545043.axmodel

6.3.164.3258

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545045.axmodel

6.3.164.3260

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545050.axmodel

6.3.164.3266

25,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545055.axmodel

6.3.164.3276

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545056.axmodel

6.3.164.3277

20,696

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4545057.axmodel

6.3.164.3279

31,960

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546053.axmodel

6.3.164.3281

25,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546055.axmodel

6.3.164.3285

49,368

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546061.axmodel

6.3.164.3297

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546063.axmodel

6.3.164.3301

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546064.axmodel

6.3.164.3301

1,064,664

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546065.axmodel

6.3.164.3304

20,184

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546066.axmodel

6.3.164.3307

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546078.axmodel

6.3.164.3327

37,592

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546082.axmodel

6.3.164.3331

26,328

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546083.axmodel

6.3.164.3332

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546094.axmodel

6.3.164.3351

154,328

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546095.axmodel

6.3.164.3352

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546098.axmodel

6.3.164.3356

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546104.axmodel

6.3.164.3363

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546108.axmodel

6.3.164.3367

154,328

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546112.axmodel

6.3.164.3372

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546113.axmodel

6.3.164.3371

17,112

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546117.axmodel

6.3.164.3377

35,544

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546118.axmodel

6.3.164.3377

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546120.axmodel

6.3.164.3379

35,544

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546122.axmodel

6.3.164.3381

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546124.axmodel

6.3.164.3383

154,840

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546127.axmodel

6.3.164.3384

31,960

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546132.axmodel

6.3.164.3390

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546140.axmodel

6.3.164.3405

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546141.axmodel

6.3.164.3406

22,744

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546142.axmodel

6.3.164.3408

84,184

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546144.axmodel

6.3.164.3412

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546145.axmodel

6.3.164.3413

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546154.axmodel

6.3.164.3428

26,328

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546161.axmodel

6.3.164.3435

20,184

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546162.axmodel

6.3.164.3436

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546169.axmodel

6.3.164.3444

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546176.axmodel

6.3.164.3453

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546180.axmodel

6.3.164.3457

13,528

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546181.axmodel

6.3.164.3458

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546184.axmodel

6.3.164.3462

154,840

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546187.axmodel

6.3.164.3464

22,744

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546188.axmodel

6.3.164.3464

24,280

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546193.axmodel

6.3.164.3471

154,840

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546196.axmodel

6.3.164.3473

154,840

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546198.axmodel

6.3.164.3479

43,736

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546201.axmodel

6.3.164.3483

23,256

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546205.axmodel

6.3.164.3490

154,840

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546206.axmodel

6.3.164.3490

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546210.axmodel

6.3.164.3498

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546215.axmodel

6.3.164.3508

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546216.axmodel

6.3.164.3512

49,368

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546218.axmodel

6.3.164.3515

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546220.axmodel

6.3.164.3517

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546222.axmodel

6.3.164.3522

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546233.axmodel

6.3.164.3535

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546237.axmodel

6.3.164.3539

21,208

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546238.axmodel

6.3.164.3540

87,256

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546239.axmodel

6.3.164.3562

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546247.axmodel

6.3.164.3555

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546250.axmodel

6.3.164.3558

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546253.axmodel

6.3.164.3563

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546254.axmodel

6.3.164.3564

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546255.axmodel

6.3.164.3565

84,184

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4546256.axmodel

6.3.164.3566

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547268.axmodel

6.3.164.3583

16,088

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547271.axmodel

6.3.164.3596

41,688

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547272.axmodel

6.3.164.3597

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547273.axmodel

6.3.164.3599

67,800

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547275.axmodel

6.3.164.3602

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547281.axmodel

6.3.164.3608

22,744

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547282.axmodel

6.3.164.3608

154,840

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547283.axmodel

6.3.164.3608

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547287.axmodel

6.3.164.3613

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547291.axmodel

6.3.164.3622

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547294.axmodel

6.3.164.3624

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547295.axmodel

6.3.164.3624

24,792

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547296.axmodel

6.3.164.3625

17,624

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547305.axmodel

6.3.164.3639

65,240

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547307.axmodel

6.3.164.3642

14,040

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547313.axmodel

6.3.164.3660

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547315.axmodel

6.3.164.3663

22,744

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547317.axmodel

6.3.164.3667

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547322.axmodel

6.3.164.3675

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547323.axmodel

6.3.164.3677

70,360

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547324.axmodel

6.3.164.3680

14,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547325.axmodel

6.3.164.3681

25,304

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547330.axmodel

6.3.1000.530

13,056,216

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547331.axmodel

6.3.1000.530

233,176

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547332.axmodel

6.3.1000.530

155,864

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547340.axmodel

6.3.1000.424

23,256

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547375.axmodel

6.3.1000.463

23,768

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547377.axmodel

6.3.1000.466

65,240

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547384.axmodel

6.3.1000.471

155,864

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547386.axmodel

6.3.1000.499

15,576

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547391.axmodel

6.3.1000.480

45,272

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547392.axmodel

6.3.1000.481

88,792

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547405.axmodel

6.3.1000.505

31,448

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547411.axmodel

6.3.1000.516

30,936

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547412.axmodel

6.3.1000.519

24,280

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547413.axmodel

6.3.1000.518

25,816

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547418.axmodel

6.3.1000.524

15,064

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4547421.axmodel

6.3.1000.526

26,840

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4548461.axmodel

6.3.1000.615

23,256

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4548515.axmodel

6.3.1000.704

63,192

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4548526.axmodel

6.3.1000.715

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4548545.axmodel

6.3.1000.741

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4548546.axmodel

6.3.1000.742

12,504

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4548549.axmodel

6.3.1000.751

22,232

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4548551.axmodel

6.3.1000.752

156,376

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4548559.axmodel

6.3.1000.761

18,648

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4548578.axmodel

6.3.1000.788

3,982,552

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4548579.axmodel

6.3.1000.788

156,376

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4548580.axmodel

6.3.1000.788

46,808

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4550648.axmodel

6.3.1000.881

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4550649.axmodel

6.3.1000.882

13,016

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4553111.axmodel

6.3.1000.1558

18,136

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4557517.axmodel

6.3.1000.2271

22,744

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4557613.axmodel

6.3.1000.2446

128,728

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4557614.axmodel

6.3.1000.2446

16,600

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4561284.axmodel

6.3.2000.3518

46,808

12-Aug-2015

09:15

Dynamicsax2012r3_cl4561285.axmodel

6.3.2000.3518

15,576

12-Aug-2015

09:15

Hotfixdependencygraph.dgml

לא ישים

179,650

12-Aug-2015

09:13

Hotfixinformation.xml

לא ישים

4,147,047

12-Aug-2015

09:13

Axsetupsp.exe

6.3.2000.3055

2,005,680

08-Jun-2015

17:11

Axsetupsplib.dll

6.3.1000.2189

93,880

14-Apr-2015

06:10

Axsetupui.exe

6.3.1000.2189

363,696

14-Apr-2015

06:10

Axutillib.dll

6.3.164.564

978,608

26-Jun-2014

12:49

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

14-Oct-2014

13:33

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

13-Aug-2014

06:57

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

13-Aug-2014

06:57

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

02-Nov-2014

10:39

מצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות בתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מתפרסם כהוא בתגובה בעיות מתעוררים. כתוצאה מהמהירות בביצוע כדי להפוך אותו לזמין, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיבוצעו בהם שינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי השימוש שיקולים נוספים.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Aximpactanalysis.exe

לא ישים

62,136

03-Nov-2014

01:39

x86

Axupdate.exe

לא ישים

62,120

03-Nov-2014

01:39

x86

Dynamicsax2012r3-kb3071783-syplabels.axmodel

6.3.2000.3808

12,270,320

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4308011.axmodel

6.3.164.784

24,792

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4309332.axmodel

6.3.164.696

39,128

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4311164.axmodel

6.3.164.739

80,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4311167.axmodel

6.3.164.865

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4312758.axmodel

6.3.164.829

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4313209.axmodel

6.3.164.870

35,032

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4316197.axmodel

6.3.164.844

21,208

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4317434.axmodel

6.3.164.856

113,880

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4321243.axmodel

6.3.164.869

152,792

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4321598.axmodel

6.3.164.776

29,912

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4326891.axmodel

6.3.164.877

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4327038.axmodel

6.3.164.880

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4327065.axmodel

6.3.164.929

1,272,536

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4327104.axmodel

6.3.164.843

29,400

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4328634.axmodel

6.3.164.883

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4332639.axmodel

6.3.164.960

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4332801.axmodel

6.3.164.760

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4333709.axmodel

6.3.164.750

123,608

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4333719.axmodel

6.3.164.918

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4335796.axmodel

6.3.164.824

62,168

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4335981.axmodel

6.3.164.917

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4336487.axmodel

6.3.164.838

85,208

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4336741.axmodel

6.3.164.979

98,008

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4337045.axmodel

6.3.164.826

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4338823.axmodel

6.3.164.840

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4340078.axmodel

6.3.164.799

83,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4340538.axmodel

6.3.164.912

19,672

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4341202.axmodel

6.3.164.910

153,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350544.axmodel

6.3.164.906

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350684.axmodel

6.3.164.904

153,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350787.axmodel

6.3.164.902

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350830.axmodel

6.3.164.899

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4353217.axmodel

6.3.164.966

31,448

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4353295.axmodel

6.3.164.934

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4353589.axmodel

6.3.164.939

172,760

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4354809.axmodel

6.3.164.967

18,648

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4360270.axmodel

6.3.164.1031

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4361149.axmodel

6.3.164.1328

185,048

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4361870.axmodel

6.3.164.1351

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362549.axmodel

6.3.164.1034

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362624.axmodel

6.3.164.1022

29,400

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362734.axmodel

6.3.164.1019

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362833.axmodel

6.3.164.1016

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362853.axmodel

6.3.164.1018

19,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362986.axmodel

6.3.164.1015

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4363082.axmodel

6.3.164.1027

21,720

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368516.axmodel

6.3.164.1075

39,640

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368612.axmodel

6.3.164.1111

84,184

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368725.axmodel

6.3.164.1056

153,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368745.axmodel

6.3.164.1087

20,184

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368857.axmodel

6.3.164.1088

109,784

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369335.axmodel

6.3.164.1089

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369618.axmodel

6.3.164.1273

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369635.axmodel

6.3.164.1091

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369729.axmodel

6.3.164.1077

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4370348.axmodel

6.3.164.1131

1,808,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4370508.axmodel

6.3.164.1097

39,640

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371065.axmodel

6.3.164.1113

24,280

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371254.axmodel

6.3.164.1115

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371381.axmodel

6.3.164.1136

25,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371427.axmodel

6.3.164.1137

19,672

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371447.axmodel

6.3.164.1138

107,224

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4374889.axmodel

6.3.164.1140

28,888

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4375485.axmodel

6.3.164.1141

85,720

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4375691.axmodel

6.3.164.1142

90,840

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4376636.axmodel

6.3.164.1164

52,440

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4377442.axmodel

6.3.164.1166

19,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4380245.axmodel

6.3.164.1196

27,864

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4382445.axmodel

6.3.164.1201

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4382581.axmodel

6.3.164.1199

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4385317.axmodel

6.3.164.1219

29,400

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4385326.axmodel

6.3.164.1220

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4386445.axmodel

6.3.164.1227

32,472

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4387743.axmodel

6.3.164.1233

80,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4395594.axmodel

6.3.164.1261

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4396219.axmodel

6.3.164.1265

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4398457.axmodel

6.3.164.1283

153,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4399239.axmodel

6.3.164.1284

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4401632.axmodel

6.3.164.1310

19,672

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4401898.axmodel

6.3.164.1303

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4402188.axmodel

6.3.164.1309

131,800

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4407206.axmodel

6.3.164.1335

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4409292.axmodel

6.3.164.1341

153,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4409722.axmodel

6.3.164.1343

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4409889.axmodel

6.3.164.1375

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410004.axmodel

6.3.164.1347

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410277.axmodel

6.3.164.1348

153,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410284.axmodel

6.3.164.1349

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410327.axmodel

6.3.164.1350

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410831.axmodel

6.3.164.1366

26,328

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410945.axmodel

6.3.164.1360

22,744

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410998.axmodel

6.3.164.1374

34,008

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4411159.axmodel

6.3.164.1376

29,912

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4412413.axmodel

6.3.164.1373

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4412627.axmodel

6.3.164.1378

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4412723.axmodel

6.3.164.1379

103,640

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4414632.axmodel

6.3.164.1397

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4414760.axmodel

6.3.164.1399

22,232

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4415036.axmodel

6.3.164.1406

42,200

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4415225.axmodel

6.3.164.1405

24,280

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4415604.axmodel

6.3.164.1407

19,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4417503.axmodel

6.3.164.1418

39,640

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4418164.axmodel

6.3.164.1450

98,520

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4420407.axmodel

6.3.164.1454

72,920

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4420571.axmodel

6.3.164.1431

390,872

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4421551.axmodel

6.3.164.1441

98,520

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4423434.axmodel

6.3.164.1457

24,280

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4423649.axmodel

6.3.164.1462

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4423918.axmodel

6.3.164.1455

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4426063.axmodel

6.3.164.1460

49,880

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4426092.axmodel

6.3.164.1464

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4427604.axmodel

6.3.164.1481

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4428124.axmodel

6.3.164.1475

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4428322.axmodel

6.3.164.1479

83,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4430824.axmodel

6.3.164.1493

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4430975.axmodel

6.3.164.1494

153,816

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4431802.axmodel

6.3.164.1500

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4432140.axmodel

6.3.164.1503

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4432148.axmodel

6.3.164.1502

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4432168.axmodel

6.3.164.1510

109,272

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4434120.axmodel

6.3.164.1523

22,232

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4435908.axmodel

6.3.164.1572

32,984

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4438053.axmodel

6.3.164.1538

20,184

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4439081.axmodel

6.3.164.1544

86,744

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441572.axmodel

6.3.164.1553

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441685.axmodel

6.3.164.1555

153,816

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441761.axmodel

6.3.164.1560

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441990.axmodel

6.3.164.1564

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4442938.axmodel

6.3.164.1566

153,816

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4443210.axmodel

6.3.164.1568

133,336

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4444940.axmodel

6.3.164.1822

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4445524.axmodel

6.3.164.1587

153,816

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4447085.axmodel

6.3.164.1681

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4447747.axmodel

6.3.164.1623

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4447829.axmodel

6.3.164.1625

22,744

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448105.axmodel

6.3.164.1632

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448713.axmodel

6.3.164.1640

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448893.axmodel

6.3.164.1645

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448906.axmodel

6.3.164.1643

153,816

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4449060.axmodel

6.3.164.1647

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4451512.axmodel

6.3.164.1659

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4451879.axmodel

6.3.164.1663

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4452391.axmodel

6.3.164.1666

35,544

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4452690.axmodel

6.3.164.1672

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4453475.axmodel

6.3.164.1707

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4453731.axmodel

6.3.164.1731

290,008

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4453848.axmodel

6.3.164.1755

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4455222.axmodel

6.3.164.1743

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4455868.axmodel

6.3.164.1747

40,152

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4455926.axmodel

6.3.164.1748

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4456761.axmodel

6.3.164.1757

56,024

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4456995.axmodel

6.3.164.1842

122,584

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4457399.axmodel

6.3.164.1764

18,648

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459129.axmodel

6.3.164.1787

21,208

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459180.axmodel

6.3.164.1792

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459310.axmodel

6.3.164.1798

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459601.axmodel

6.3.164.1815

22,232

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459622.axmodel

6.3.164.1816

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4460732.axmodel

6.3.164.1828

25,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4461330.axmodel

6.3.164.1837

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4461898.axmodel

6.3.164.1851

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4461988.axmodel

6.3.164.1856

447,192

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4464944.axmodel

6.3.164.1878

26,840

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4466613.axmodel

6.3.164.1892

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4466894.axmodel

6.3.164.1899

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467043.axmodel

6.3.164.1902

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467215.axmodel

6.3.164.1906

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467344.axmodel

6.3.164.1912

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4470438.axmodel

6.3.164.1928

52,440

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4470992.axmodel

6.3.164.1939

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4471176.axmodel

6.3.164.1944

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4471445.axmodel

6.3.164.1952

20,184

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4471910.axmodel

6.3.164.1956

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4472213.axmodel

6.3.164.1958

21,208

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4472354.axmodel

6.3.164.2003

43,224

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4472978.axmodel

6.3.164.1990

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4473495.axmodel

6.3.164.2011

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4475836.axmodel

6.3.164.2010

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4478663.axmodel

6.3.164.2095

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4481768.axmodel

6.3.164.2032

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4481800.axmodel

6.3.164.2034

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4482896.axmodel

6.3.164.2056

28,888

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483244.axmodel

6.3.164.2064

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483313.axmodel

6.3.164.2067

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483525.axmodel

6.3.164.2071

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483549.axmodel

6.3.164.2075

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483950.axmodel

6.3.164.2088

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483964.axmodel

6.3.164.2093

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483993.axmodel

6.3.164.2097

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4484128.axmodel

6.3.164.2100

18,648

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4484283.axmodel

6.3.164.2102

21,720

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4486801.axmodel

6.3.164.2109

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4486823.axmodel

6.3.164.2111

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487037.axmodel

6.3.164.2113

28,376

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487051.axmodel

6.3.164.2114

19,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487108.axmodel

6.3.164.2116

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487118.axmodel

6.3.164.2117

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487260.axmodel

6.3.164.2120

22,232

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489386.axmodel

6.3.164.2130

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489496.axmodel

6.3.164.2132

38,616

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489630.axmodel

6.3.164.2135

19,672

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489716.axmodel

6.3.164.2140

69,848

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489737.axmodel

6.3.164.2141

22,232

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489957.axmodel

6.3.164.2144

1,195,736

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4490586.axmodel

6.3.164.2153

32,984

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4490840.axmodel

6.3.164.2159

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4491338.axmodel

6.3.164.2165

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4492048.axmodel

6.3.164.2171

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4492066.axmodel

6.3.164.2173

83,672

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4493795.axmodel

6.3.164.2192

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494171.axmodel

6.3.164.2197

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494433.axmodel

6.3.164.2200

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494885.axmodel

6.3.164.2203

154,328

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494937.axmodel

6.3.164.2204

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495009.axmodel

6.3.164.2208

30,424

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495434.axmodel

6.3.164.2256

31,448

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495622.axmodel

6.3.164.2258

22,744

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495719.axmodel

6.3.164.2259

40,152

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495973.axmodel

6.3.164.2224

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4496232.axmodel

6.3.164.2228

93,400

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4496354.axmodel

6.3.164.2230

135,384

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499182.axmodel

6.3.164.2261

68,312

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499483.axmodel

6.3.164.2267

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499605.axmodel

6.3.164.2268

22,232

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499953.axmodel

6.3.164.2270

19,672

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4500703.axmodel

6.3.164.2285

35,032

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4501477.axmodel

6.3.164.2294

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4502256.axmodel

6.3.164.2335

56,536

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4503434.axmodel

6.3.164.2314

27,864

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507018.axmodel

6.3.164.2320

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507110.axmodel

6.3.164.2321

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507365.axmodel

6.3.164.2332

56,024

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507371.axmodel

6.3.164.2364

83,672

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507387.axmodel

6.3.164.2329

71,384

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507945.axmodel

6.3.164.2338

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508072.axmodel

6.3.164.2341

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508232.axmodel

6.3.164.2386

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508511.axmodel

6.3.164.2352

85,208

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508695.axmodel

6.3.164.2366

29,400

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510069.axmodel

6.3.164.2368

19,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510289.axmodel

6.3.164.2370

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510639.axmodel

6.3.164.2374

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510845.axmodel

6.3.164.2376

21,208

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510984.axmodel

6.3.164.2381

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4511871.axmodel

6.3.164.2389

40,664

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4512286.axmodel

6.3.164.2392

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514136.axmodel

6.3.164.2405

161,496

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514188.axmodel

6.3.164.2406

78,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514539.axmodel

6.3.164.2408

154,328

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514687.axmodel

6.3.164.2409

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4515606.axmodel

6.3.164.2410

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4517604.axmodel

6.3.164.2416

52,952

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4519282.axmodel

6.3.164.2432

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4519494.axmodel

6.3.164.2434

26,840

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4519974.axmodel

6.3.164.2435

22,232

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4520154.axmodel

6.3.164.2436

54,488

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4522852.axmodel

6.3.164.2445

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4523046.axmodel

6.3.164.2450

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4523230.axmodel

6.3.164.2452

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4524288.axmodel

6.3.164.2466

154,328

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4524330.axmodel

6.3.164.2467

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4524720.axmodel

6.3.164.2470

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4525836.axmodel

6.3.164.2482

27,864

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4525839.axmodel

6.3.164.2483

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4526290.axmodel

6.3.164.2487

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4527428.axmodel

6.3.164.2493

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4528712.axmodel

6.3.164.2499

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4528790.axmodel

6.3.164.2501

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4528840.axmodel

6.3.164.2502

30,936

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4529286.axmodel

6.3.164.2507

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4529540.axmodel

6.3.164.2509

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4531095.axmodel

6.3.164.2516

46,296

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4531134.axmodel

6.3.164.2517

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4532347.axmodel

6.3.164.2529

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4533485.axmodel

6.3.164.2537

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4533618.axmodel

6.3.164.2539

32,472

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4537744.axmodel

6.3.164.2552

126,680

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4537980.axmodel

6.3.164.2554

25,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4538421.axmodel

6.3.164.2557

22,232

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539435.axmodel

6.3.164.2570

118,488

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539539.axmodel

6.3.164.2571

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539556.axmodel

6.3.164.2613

61,144

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539557.axmodel

6.3.164.2620

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539562.axmodel

6.3.164.2619

1,149,144

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539566.axmodel

6.3.164.2626

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539568.axmodel

6.3.164.2628

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539569.axmodel

6.3.164.2629

29,400

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4540571.axmodel

6.3.164.2631

51,416

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4540574.axmodel

6.3.164.2638

58,584

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4541575.axmodel

6.3.164.2642

19,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4541577.axmodel

6.3.164.2645

421,592

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542577.axmodel

6.3.164.2651

20,696

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542580.axmodel

6.3.164.2655

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542582.axmodel

6.3.164.2662

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542587.axmodel

6.3.164.2670

52,440

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542589.axmodel

6.3.164.2674

133,336

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542590.axmodel

6.3.164.2674

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542595.axmodel

6.3.164.2687

82,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542596.axmodel

6.3.164.2687

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542608.axmodel

6.3.164.2705

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542611.axmodel

6.3.164.2709

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542615.axmodel

6.3.164.2714

22,232

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542616.axmodel

6.3.164.2715

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543614.axmodel

6.3.164.2723

21,720

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543619.axmodel

6.3.164.2740

91,864

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543620.axmodel

6.3.164.2735

24,792

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543621.axmodel

6.3.164.2736

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543624.axmodel

6.3.164.2741

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543634.axmodel

6.3.164.2751

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543637.axmodel

6.3.164.2756

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543654.axmodel

6.3.164.2775

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543658.axmodel

6.3.164.2778

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543662.axmodel

6.3.164.2781

19,672

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543668.axmodel

6.3.164.2788

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543670.axmodel

6.3.164.2790

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543671.axmodel

6.3.164.2791

26,328

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543672.axmodel

6.3.164.2792

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543674.axmodel

6.3.164.2794

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543676.axmodel

6.3.164.2796

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543677.axmodel

6.3.164.2797

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543683.axmodel

6.3.164.2810

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543689.axmodel

6.3.164.2860

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543690.axmodel

6.3.164.2818

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543691.axmodel

6.3.164.2820

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543695.axmodel

6.3.164.2824

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543704.axmodel

6.3.164.2838

19,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543705.axmodel

6.3.164.2839

20,184

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543717.axmodel

6.3.164.2854

23,256

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543718.axmodel

6.3.164.2855

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543719.axmodel

6.3.164.2872

53,976

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543720.axmodel

6.3.164.2872

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543722.axmodel

6.3.164.2858

83,672

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543729.axmodel

6.3.164.2868

19,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543730.axmodel

6.3.164.2869

32,984

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543731.axmodel

6.3.164.2869

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543732.axmodel

6.3.164.2870

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543740.axmodel

6.3.164.2881

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543743.axmodel

6.3.164.2883

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543751.axmodel

6.3.164.2896

65,752

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543752.axmodel

6.3.164.2897

51,416

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543753.axmodel

6.3.164.2898

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543755.axmodel

6.3.164.2900

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543757.axmodel

6.3.164.2902

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543760.axmodel

6.3.164.2905

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543767.axmodel

6.3.164.2912

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543769.axmodel

6.3.164.2914

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543775.axmodel

6.3.164.2923

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543776.axmodel

6.3.164.2924

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543777.axmodel

6.3.164.2925

46,808

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543778.axmodel

6.3.164.2926

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543781.axmodel

6.3.164.2929

25,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543783.axmodel

6.3.164.2930

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543789.axmodel

6.3.164.2937

19,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543790.axmodel

6.3.164.2938

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543808.axmodel

6.3.164.2958

438,488

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543810.axmodel

6.3.164.2960

27,352

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543823.axmodel

6.3.164.2976

42,200

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543831.axmodel

6.3.164.2988

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543843.axmodel

6.3.164.3005

1,156,824

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543844.axmodel

6.3.164.3006

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543846.axmodel

6.3.164.3008

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543849.axmodel

6.3.164.3012

25,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543857.axmodel

6.3.164.3339

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543859.axmodel

6.3.164.3024

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543887.axmodel

6.3.164.3053

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543888.axmodel

6.3.164.3054

18,648

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543893.axmodel

6.3.164.3058

21,720

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543899.axmodel

6.3.164.3065

20,184

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543905.axmodel

6.3.164.3071

21,208

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543909.axmodel

6.3.164.3076

154,328

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543911.axmodel

6.3.164.3078

18,648

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543914.axmodel

6.3.164.3082

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543917.axmodel

6.3.164.3092

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543925.axmodel

6.3.164.3103

79,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543926.axmodel

6.3.164.3105

26,328

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543927.axmodel

6.3.164.3106

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543928.axmodel

6.3.164.3107

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543929.axmodel

6.3.164.3109

26,840

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544932.axmodel

6.3.164.3113

30,424

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544933.axmodel

6.3.164.3114

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544938.axmodel

6.3.164.3118

3,475,160

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544940.axmodel

6.3.164.3124

20,696

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544941.axmodel

6.3.164.3125

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544946.axmodel

6.3.164.3130

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544947.axmodel

6.3.164.3131

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544948.axmodel

6.3.164.3132

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544949.axmodel

6.3.164.3133

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544950.axmodel

6.3.164.3135

29,400

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544955.axmodel

6.3.164.3142

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544961.axmodel

6.3.164.3148

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544963.axmodel

6.3.164.3150

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544971.axmodel

6.3.164.3161

1,053,400

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544972.axmodel

6.3.164.3162

86,744

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544975.axmodel

6.3.164.3164

25,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544977.axmodel

6.3.164.3167

21,208

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544980.axmodel

6.3.164.3171

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544992.axmodel

6.3.164.3185

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545000.axmodel

6.3.164.3196

25,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545003.axmodel

6.3.164.3199

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545007.axmodel

6.3.164.3206

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545011.axmodel

6.3.164.3216

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545012.axmodel

6.3.164.3218

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545020.axmodel

6.3.164.3226

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545021.axmodel

6.3.164.3227

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545022.axmodel

6.3.164.3228

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545023.axmodel

6.3.164.3228

81,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545026.axmodel

6.3.164.3233

28,376

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545029.axmodel

6.3.164.3236

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545034.axmodel

6.3.164.3244

36,056

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545036.axmodel

6.3.164.3248

21,720

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545040.axmodel

6.3.164.3254

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545041.axmodel

6.3.164.3256

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545043.axmodel

6.3.164.3258

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545045.axmodel

6.3.164.3260

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545050.axmodel

6.3.164.3266

25,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545055.axmodel

6.3.164.3276

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545056.axmodel

6.3.164.3277

20,696

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545057.axmodel

6.3.164.3279

31,960

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546053.axmodel

6.3.164.3281

25,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546055.axmodel

6.3.164.3285

49,368

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546061.axmodel

6.3.164.3297

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546063.axmodel

6.3.164.3301

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546064.axmodel

6.3.164.3301

1,064,664

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546065.axmodel

6.3.164.3304

20,184

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546066.axmodel

6.3.164.3307

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546078.axmodel

6.3.164.3327

37,592

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546082.axmodel

6.3.164.3331

26,328

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546083.axmodel

6.3.164.3332

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546094.axmodel

6.3.164.3351

154,328

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546095.axmodel

6.3.164.3352

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546098.axmodel

6.3.164.3356

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546104.axmodel

6.3.164.3363

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546108.axmodel

6.3.164.3367

154,328

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546112.axmodel

6.3.164.3372

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546113.axmodel

6.3.164.3371

17,112

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546117.axmodel

6.3.164.3377

35,544

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546118.axmodel

6.3.164.3377

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546120.axmodel

6.3.164.3379

35,544

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546122.axmodel

6.3.164.3381

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546124.axmodel

6.3.164.3383

154,840

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546127.axmodel

6.3.164.3384

31,960

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546132.axmodel

6.3.164.3390

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546140.axmodel

6.3.164.3405

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546141.axmodel

6.3.164.3406

22,744

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546142.axmodel

6.3.164.3408

84,184

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546144.axmodel

6.3.164.3412

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546145.axmodel

6.3.164.3413

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546154.axmodel

6.3.164.3428

26,328

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546161.axmodel

6.3.164.3435

20,184

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546162.axmodel

6.3.164.3436

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546169.axmodel

6.3.164.3444

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546176.axmodel

6.3.164.3453

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546180.axmodel

6.3.164.3457

13,528

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546181.axmodel

6.3.164.3458

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546184.axmodel

6.3.164.3462

154,840

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546187.axmodel

6.3.164.3464

22,744

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546188.axmodel

6.3.164.3464

24,280

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546193.axmodel

6.3.164.3471

154,840

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546196.axmodel

6.3.164.3473

154,840

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546198.axmodel

6.3.164.3479

43,736

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546201.axmodel

6.3.164.3483

23,256

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546205.axmodel

6.3.164.3490

154,840

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546206.axmodel

6.3.164.3490

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546210.axmodel

6.3.164.3498

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546215.axmodel

6.3.164.3508

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546216.axmodel

6.3.164.3512

49,368

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546218.axmodel

6.3.164.3515

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546220.axmodel

6.3.164.3517

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546222.axmodel

6.3.164.3522

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546233.axmodel

6.3.164.3535

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546237.axmodel

6.3.164.3539

21,208

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546238.axmodel

6.3.164.3540

87,256

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546239.axmodel

6.3.164.3562

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546247.axmodel

6.3.164.3555

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546250.axmodel

6.3.164.3558

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546253.axmodel

6.3.164.3563

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546254.axmodel

6.3.164.3564

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546255.axmodel

6.3.164.3565

84,184

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546256.axmodel

6.3.164.3566

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547268.axmodel

6.3.164.3583

16,088

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547271.axmodel

6.3.164.3596

41,688

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547272.axmodel

6.3.164.3597

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547273.axmodel

6.3.164.3599

67,800

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547275.axmodel

6.3.164.3602

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547281.axmodel

6.3.164.3608

22,744

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547282.axmodel

6.3.164.3608

154,840

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547283.axmodel

6.3.164.3608

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547287.axmodel

6.3.164.3613

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547291.axmodel

6.3.164.3622

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547294.axmodel

6.3.164.3624

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547295.axmodel

6.3.164.3624

24,792

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547296.axmodel

6.3.164.3625

17,624

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547305.axmodel

6.3.164.3639

65,240

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547307.axmodel

6.3.164.3642

14,040

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547313.axmodel

6.3.164.3660

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547315.axmodel

6.3.164.3663

22,744

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547317.axmodel

6.3.164.3667

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547322.axmodel

6.3.164.3675

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547323.axmodel

6.3.164.3677

70,360

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547324.axmodel

6.3.164.3680

14,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547325.axmodel

6.3.164.3681

25,304

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547330.axmodel

6.3.1000.530

13,056,216

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547331.axmodel

6.3.1000.530

233,176

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547332.axmodel

6.3.1000.530

155,864

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547340.axmodel

6.3.1000.424

23,256

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547375.axmodel

6.3.1000.463

23,768

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547377.axmodel

6.3.1000.466

65,240

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547384.axmodel

6.3.1000.471

155,864

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547386.axmodel

6.3.1000.499

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547391.axmodel

6.3.1000.480

45,272

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547392.axmodel

6.3.1000.481

88,792

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547405.axmodel

6.3.1000.505

31,448

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547411.axmodel

6.3.1000.516

30,936

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547412.axmodel

6.3.1000.519

24,280

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547413.axmodel

6.3.1000.518

25,816

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547418.axmodel

6.3.1000.524

15,064

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547421.axmodel

6.3.1000.526

26,840

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548461.axmodel

6.3.1000.615

23,256

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548515.axmodel

6.3.1000.704

63,192

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548526.axmodel

6.3.1000.715

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548545.axmodel

6.3.1000.741

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548546.axmodel

6.3.1000.742

12,504

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548549.axmodel

6.3.1000.751

22,232

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548551.axmodel

6.3.1000.752

156,376

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548559.axmodel

6.3.1000.761

18,648

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548578.axmodel

6.3.1000.788

3,982,552

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548579.axmodel

6.3.1000.788

156,376

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548580.axmodel

6.3.1000.788

46,808

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550648.axmodel

6.3.1000.881

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550649.axmodel

6.3.1000.882

13,016

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553111.axmodel

6.3.1000.1558

18,136

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557517.axmodel

6.3.1000.2271

22,744

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557613.axmodel

6.3.1000.2446

128,728

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557614.axmodel

6.3.1000.2446

16,600

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561284.axmodel

6.3.2000.3518

46,808

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561285.axmodel

6.3.2000.3518

15,576

13-Aug-2015

00:15

לא ישים

Hotfixdependencygraph.dgml

לא ישים

179,650

13-Aug-2015

00:13

לא ישים

Hotfixinformation.xml

לא ישים

4,147,047

13-Aug-2015

00:13

לא ישים

Axsetupsp.exe

6.3.2000.3055

2,005,680

09-Jun-2015

08:11

x86

Axsetupsplib.dll

6.3.1000.2189

93,880

14-Apr-2015

21:10

x86

Axsetupui.exe

6.3.1000.2189

363,696

14-Apr-2015

21:10

x86

Axutillib.dll

6.3.164.564

978,608

27-Jun-2014

03:49

x86

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

15-Oct-2014

04:33

x86

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

13-Aug-2014

21:57

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

13-Aug-2014

21:57

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

03-Nov-2014

01:39

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

03-Nov-2014

01:39

x86


זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×