היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

מאמר זה מפרט מאמרי Microsoft Knowledge Base (KB) המתארים את התיקונים החמים והעדכונים הכלולים ב- Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2). מאמר זה נועד בראש ובראשונה לעזור למומחי IT ולהעובדים הטכניים של החברה לתמוך במחשב שבו פועל System Center Configuration Manager 2007.

מידע נוסף

רשימה של תיקונים חמים ועדכונים הכלולים ב- System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2:

950306 בהירארכיות SMS 2003 המכילות אתרים רבים, שכפול האתר לאתר מאט

954214 שירות SMS_Site_Component_Manager מפסיק באופן בלתי צפוי כאשר אתה מנסה להתקין את Configuration Manager 2007 Service Pack 1 או להתקין מחדש רכיב ספציפי לאחר ניסיון התקנה לא מוצלח

954474 System Center Configuration Manager 2007 נחסמה מפני פריסת עדכוני אבטחה

954716 שירות SMS_EXECUTIVE של System Center Configuration Manager 2007 בשרת אתר צאצא עלול לקרוס כאשר הוא מטפל בקובץ .sha ושולח נתוני מלאי לאתר האב שלו

954718 לא ניתן להשתמש במסוף 'מחוץ ל- Band Management' ב- Configuration Manager 2007 כדי להתחבר למחשבים המשתמשים בגירסאות של Intel AMT שקדמו לגירסה 3.2.1

955114 תהליך שירות SMS_Executive עלול לקרוס כאשר System Center Configuration Manager 2007 S955114 Hierarchy Manager מטפל בקובץ פקד האתר (.ct2) מתוך אתרי צאצא שבהם פועלת גירסת RTM של Configuration Manager 2007

955115 הפעולה "התקנת דחיפה של לקוח" נכשלת כאשר שתי נקודות ניהול מרובות ויציאות מותאמות אישית מוגדרות באתר System Center Configuration Manager 2007

955126 תהליך SMS_Executive השירות (Smsexec.exe) ב- System Center Configuration Manager 2007 עלול לקרוס אם מותקנת אצלך תוכנה הקשורה ל- Intel AMT

955262 אתה מקבל הודעת שגיאה בעת לחיצה על ולאחר מכן עדכון הצומת מנהלי התקנים במסוף Configuration Manager של אתר Configuration Manager 2007 Service Pack 1 המשתמש ב- SQL Server 2008 עבור מסד הנתונים של האתר

955355 שם ייחודי המכיל יותר מ- 100 תווים ומתגלה מ- Active Directory עבור מארח AMT גורם לשירות SMS_EXECUTIVE לקרוס ב- System Center Configuration Manager 2007

955388 הודעת שגיאה בעת שימוש במסוף מבוסס-s955388 Configuration Manager Microsoft System Center Configuration Manager Configuration Manager כדי לבדוק את הגדרות נקודת ההפצה של התוכנה

955842 מלאי החומרה של System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 עשוי לזהות לקוח מבוסס x64 כללקוח מבוסס x86

955955 רצף משימות המכיל חבילות רבות עשוי להימשך זמן רב יותר לאחר התקנת System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 או תיקון 949225

956194 מנהל התפוצה במרכז המערכת Configuration Manager 2007 Service Pack 1 עשוי לדרוש כמה שעות לאחר האתחול לפני שהוא מתחיל לעבד חבילות

956337 ל- System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 אין אפשרות להסיר ACL של משתמשי AMT במהלך תהליך ההקצאה עבור מחשבי AMT 2.x

956465 תהליך SMS_EXECUTIVE מופעל מחדש באופן בלתי צפוי כאשר מוגדרת מגבלה עבור קצב ההעברה המרבי בין שני אתרים ב- System Center Configuration Manager 2007

956733 תכונות מסוימות של לקוח System Center Configuration Manager 2007 עשויות להיות חסרות לאחר קביעת התצורה שלו כנקודת הפצה של הסתעפות

956918 משימת תחזוקת האתר "מחיקת נתוני ניהול תצורה בגילים" עשויה להימשך זמן רב עד לסיום תהליך מרכז המערכת Configuration Manager 2007

956941 אין באפשרותך לבצע פעולות מסוימות כאשר אתה לוקח שליטה מרחוק על מחשב לקוח מבוסס Windows Vista שבו בקרת חשבון משתמש זמינה במרכז המערכת Configuration Manager 2007 Service Pack 1

956944 הודעת שגיאה בעת שימוש במסוף System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 כדי להתחבר לשרת אתר Configuration Manager 2007 שאינו פועל Service Pack 1

957183 לא ניתן להוסיף קבוצה כחשבון משתמש של AMT ב- Configuration Manager Service Pack 1 2007 אם שם הקבוצה מכיל יותר מ- 20 תווים

957255 התכונה wake-on-LAN (WOL) ב- System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 מתעוררת ללקוחות שעה לפני הצפוי

957325 לרכיב 'טוען נתוני מלאי' אין אפשרות לעבד נתוני מלאי חומרה מהלקוחות של System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 אם מאפיין אחד או יותר מכיל יותר מ- 256 תווים בקבצים NOIDMIF

957469 תיקון: הפונקציה Out of Band Power control אינה פועלת עבור לקוחות בעלי ערכת השבבים Intel AMT 4 או Intel AMT 5 ב- System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

957576 מזהה הודעת מצב 7404 מדווח לעתים קרובות בהתקנה של System Center Configuration Manager 2007 R2 המשתמשת ב- SQL Server 2008 כמסד הנתונים של האתר

957879 הכלי ConfigMgr Service Manager ב- Configuration Manager 2007 Service Pack 1 אינו יכול לבצע שאילתה על שירות SMS_SITE_SQL_BACKUP, ואתה מקבל את הודעת השגיאה "שגיאה בתקשורת עם הרכיב"

958021 הודעת שגיאה במסוף Configuration Manager בעת יצירת רצף פעילויות חדש: "אין אפשרות ליצור את רצף המשימות"

958157 ניתן ליצור דוחות מדידה לא מדויקים של תוכנה משרתי אתרים ראשיים המבוססים על Systems Management Server 2003 Service Pack 3

958598 הודעת הביקורת עבור פעולת יצירת רצף משימות אינה מזהה כראוי פרטי מערכת, רכיב או משתמש במערכות System Center Configuration Manager 2007 RTM

958808 נתוני משתמשים מ- USMT עלולים להימחק באופן בלתי צפוי על-ידי מנגנון רצף המשימות במהלך תהליך הפריסה של מערכת ההפעלה ב- System Center Configuration Manager 2007 S958808

959038 ההפעלה של רצף משימות שאתה יוצר במרכז המערכת Configuration Manager 2007 עשויה להמשיך כאשר תוכנית ברצף המשימות מחזירה קוד יציאה של כשל

959040 System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 systems cannot provision AMT 2.2/2.6 clients in PKI mode and AMT 2.1/2.5 clients in PSK mode

959257 פרסומות חוזרות או חלונות תחזוקה מתחילים לפעול שעה מאוחרת יותר או מוקדמת מהצפוי כאשר השעה משתנה עקב שעון הקיץ במרכז המערכת Configuration Manager 2007 Service Pack 1

959700 למסוף הניהול של Out of Band ב- Configuration Manager 2007 Service Pack 1 אין אפשרות להתחבר למחשבים התומכים ב- AMT

959812 משימות פריסה של מערכת ההפעלה (OSD) עלולות להיכשל באופן אקראי במערכות מבוססות System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

959875 ניתן להסיר את התיקיות המשותפות המאחסנות חבילות בנקודות הפצה של הסתעפות במערכות שמפעילות את System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

960065 עדכונים אינם נפרסים ללקוחות מסוימים בעת שימוש ב- WSUS או SUM כדי לפרוס עדכונים ב- System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

960448 לשירות הסינכרון של קטלוג בינת הנכסים של מרכז המערכת Configuration Manager 2007 Service Pack 1 אין אפשרות להתחבר למסד נתונים של System Center Configuration Manager המותקן במופע בעל שם של SQL Server 2005

960634 System Center Configuration Manager 2007 R2 Client Status Reporting fails when clients have multiple discovery records

960712 פרסומת חודשית חוזרת מדלגת על נובמבר במערכות Systems Management Server 2003 Service Pack 3 אם היום המתוזמן הוא אחרי יום ראשון הראשון בנובמבר

960741 תהליך שירות SMS_Executive קורס בשרת אתר של Configuration Manager 2007 Service Pack 1 בעת שימוש ב- Intel WS-MAN מתרגם כדי להקצות מחשבים המצוידים בערכות שבבים של AMT 3.2.1

960804 חבילת אוסף תיקונים חמים מטפל בבעיות הכוללות את התכונה ניהול מחוץ ללהקה (OOB) ב- Configuration Manager 2007 Service Pack 1

960846 ניתן להסיר את התיקיות המשותפות המאחסנות חבילות בנקודות הפצה של הסתעפות במערכות שמפעילות את System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

961105 הודעת שגיאה בעת ניסיון לייבא מנהלי התקנים של OSD במערכות System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1: "מנהל ההתקן שנבחר אינו ישים לפלטפורמות נתמכות כלשהן"

961268 חבילות בנקודות הפצה אינן מתעדכנת עם גירסת המקור העדכנית ביותר במערכות System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

961269 רק שני מאגרי מצב משתמש שפג תוקפם נמחקים בשרת אתר שבו פועל System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

961328 ל- System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 אין אפשרות להקצות לקוחות AMT 2.2/2.6 במצב PKI ו- AMT 2.1/2.5 לקוחות במצב PSK

961960 מצב תיבת הסימון עבור חלון התחזוקה ללחוץ פעמיים משתנה כאשר System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 מותקן במערכת מבוססת-Windows Server 2003 x64 או במערכת מבוססת-Windows Server 2008 x64

962891 הודעות מצב הכוללות שמות קבצים ארוכים עשויות להיתקע בתיקיה Statesys.box\Incoming או בתיקיה \SMS_CCM\FSPStaging ועשויות לחסום עיבוד הודעות מצב בנקודת מצב חזרה של System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

967359 ייתכן שרצפים מסוימים של משימות לא יפעלו במחשבי הלקוח במערכות מבוססות מערכת מרכז Configuration Manager 2007 Service Pack 1

967491 תיקון חם עבור דיווח מצב לקוח של מרכז Configuration Manager 2007 R2

967648 הפצת חבילה נכשלת באתר System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 אם שם קובץ בחבילה מכיל אמפרסנד (&)

967649 מערכות System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 מתעלמות ממאפיין מיקום המקור בחבילות MSI

967919 בשרת אתר System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, תהליך השירות של SMS_Executive (Smsexec.exe) קורס בעת שימוש ב- Intel WS-MAN מתרגם גירסה 1.1 (גירסת Build מס' 558) כדי להקצות מחשבים מסוימים

968177 System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 clients do not run an advertisement if the advertisement is set to run when the user logs on and the SMS Agent Host Service run after the user logs on

968594 עיבוד מלאי התוכנה של System Center Configuration Manager 2007 נכשל כאשר קובץ נתונים מכיל זמן לא חוקי

968635 תהליך Ccmexec.exe עשוי לצרוך כמעט 100 אחוזים ממשאבי ה- CPU של System Center Configuration Manager 2007

968718 לא ניתן להתאים אישית את גודל הבלוק של ramdisk TFTP בשרת אתר של System Center Configuration Manager 2007 S968718 בעל תפקיד נקודת שירות של סביבת ביצוע קדם-אתחול (PXE)

969113 פריסת מערכת ההפעלה נכשלת בסביבת System Center Configuration Manager 2007 S969113 אם אתה פורס מערכת הפעלה אחרת ללקוח תוך שעה מפריסה קודמת

969341 מיזוג דלתא עלול להיכשל בנקודות התפלגות מבוססות-ענף המבוססות על System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

969529 משתמשים אינם יכולים לספור חברי אוסף אם תיקון 955262 מותקן בשרתי אתרים של System Center Configuration Manager 2007 S969529

969530 תהליך Ccmexec.exe עשוי לצרוך כמעט 100 אחוזים ממשאבי ה- CPU של לקוחות System Center Configuration Manager Service Pack 1 2007

969620 תהליך SMS_EXECUTIVE השירות (Smsexec.exe) קורס בשרת אתר של System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 המאפשר אימות SQL שרת

970093 בעת שימוש ב- System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 כדי ללכוד תמונה של Windows Vista SP2 או של Windows Server 2008 SP2, תהליך לכידת התמונה נכשל במהלך השלב "הכנת Windows ללכידה"

970242 תכונות מסוימות של לקוח System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 עשויות להיות חסרות לאחר קביעת התצורה שלו כנקודת הפצה של הסתעפות

970634 תוכנית פרסום שנוצרה בשרת אתר System Center Configuration Manager 2007 לעולם אינה פועלת במחשב לקוח של System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

970635 מתאם אתחול מונע הפעלה מחדש של מחשב לקוח מבוסס-Service Pack 1 של System Center Configuration Manager 2007 מכיוון שהיא מסיימת באופן שגוי שמשימה פועלת

970636 תוכניות מסוימות אינן מבוצעות כאשר האפשרות "אם יישום נכשל, המשך להתקין יישומים אחרים ברשימה" מופעלת ב- System Center Configuration Manager 2007

970637 הקצאת הזיכרון עבור תהליך Wmiprvse.exe גדלה כ- 30 עד 40 MB בעת הפעלת שאילתות חיפוש במרכז המערכת ב- Configuration Manager 2007

970739 System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 Administration console crashes when you שוב ושוב click the "Find Now" button to filter the view on a collection

971223 Windows Vista Service Pack 2 ו- Windows Server 2008 Service Pack 2 אינם מפורטים כפלטפורמות נתמכות ב- System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

971300 שאילתות מוצגות המבוססות על מחלקות מלאי חומרה מותאמות אישית אינן מבקשות ממשתמשים ערכים במערכות System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

971413 פריסות של מערכת הפעלה של שידור לקבוצה נכשלות עם שגיאת ערך Hash כאשר הקובץ של Windows WIM של מערכת ההפעלה גדול מ- 4 GB ב- System Center Configuration Manager 2007

971506 חבילה הכוללת כמה ג'יגה-בתים אינה מתעדכנת בנקודת התפלגות ענף (BDP) במרכז המערכת Configuration Manager 2007 Service Pack 1

971583 חבילות בנקודות הפצה אינן מתעדכנת עם גירסת המקור העדכנית ביותר במערכות System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

971687 המאפיין OU של ה- DDR נדחה על-ידי DDM בעת הוספת ה- DDR למרכז המערכת ב- Configuration Manager 2007

971689 אשף המדיה של רצף המשימות מחשב באופן שגוי את השטח הנדרש ומפיק תמונות רבות של תקליטורים או DVD באותה חבילה ב- System Center Configuration Manager 2007

972417 הדגל /GLOBAL הופך את החבילה לזמינה לכל המשתמשים במקום רק למשתמש המחובר כעת ב- System Center Configuration Manager 2007

973065 שימוש גבוה ב- CPU במהלך עיבוד קובץ MIF בשרתי אתר של System Center Configuration Manager 2007 S973065

974013 קיים עדכון זמין המאפשר לך להוסיף את Windows 7 ואת Windows Server 2008 R2 כפלטפורמות נתמכות עבור Configuration Manager 2007 Service Pack 1

974236 אוסף עדכונים עבור System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 כדי להוסיף תמיכה עבור לקוחות Windows Server 2008 R2 ו- Windows 7

973499 RFH 6083:Memory Leak in MP LocationRequest Handling Code

הפניות

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

953649 רשימת התיקונים הכלולים ב- System Center Configuration Manager Service Pack 1לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות של התקנות דחיפה מתקדמות של לקוחות, עיין במאמר הבא ב- Microsoft Knowledge Base:

928282 כיצד לפתור בעיות מתקדמות בהתקנת דחיפה של לקוח ב- Systems Management Server 2003 ובמרכז המערכת Configuration Manager 2007

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×