We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

אם אתה מבצע התאמה אישית של צורות בגרפיקת SmartArt אחת, באפשרותך לבטל במהירות את רוב ההתאמות האישיות בפעולה פשוטה אחת על-ידי שחזור הפריסה והצבעים המהווים ברירת מחדל של גרפיקת SmartArt כולה.

מאמר זה דן בשחזור גרפיקת SmartArt לפריסה ולצבע המשמשים כברירת מחדל. אם ברצונך לשנות את תצוגת ברירת המחדל, הגופן או תבנית הקובץ בתוכניות Microsoft Office 2007, ראה שינוי תצוגת ברירת המחדל, שינוי גופן ברירת המחדל עבור הודעות דואר אלקטרוני, או שינוי תבנית הקובץ המוגדרת כברירת מחדל עבור שמירת חוברות עבודה.

שחזור ברירות מחדל

  1. לחץ על גרפיקת ה-SmartArt כדי לבחור אותה.

  2. תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב , בקבוצה איפוס , לחץ על איפוס גרפיקה.

    כלי SmartArt - איפוס

    אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי SmartArt או עיצוב, ודא שבחרת גרפיקת SmartArt.

הערות: 

  • כדי לשחזר ברירות מחדל עבור צורה אחת בלבד, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שממנה ברצונך להסיר התאמות אישיות ולאחר מכן לחץ על אפס צורה בתפריט הקיצור.

  • בעת שחזור ברירות מחדל, לא כל ההתאמות האישיות שלך יוסרו. הטבלה הבאה מזהה אילו התאמות אישיות יוסרו ואילו לא.

התאמות אישיות לא הוסרו

התאמות אישיות שהוסרו

טקסט וכל שינויי העיצוב שבוצעו בו

שינויים בגיאומטריית צורה (כגון שינוי עיגול למרובע)

פריסות עבור גרפיקת SmartArt

סגנונות קו ומילוי (כולל צבע מילוי, מילויים הדרגתיים, סוגי שורות וצבעים)

פריסות תרשים ארגוני

אפקטים (כגון צללים, השתקפויות, מסגרות משופעות וזוהר)

צבע הרקע שהוחל על גרפיקת ה-SmartArt כולה

סגנונות (שניהם החלים על צורות בודדות ושהוחלו על גרפיקת ה-SmartArt כולה)

שינויי כיוון מימין לשמאל המוחלים על גרפיקת ה-SmartArt כולה

צורות שגודלן השתנה (צורות מוחזרות למידות המקוריות שלהן)

צורות שהועברו (צורות מוחזרות למיקומן המקורי)

צורות מסובבות (צורות מוחזרות למיקומן המקורי)

צורות מויפוך (צורות מוחזרות למיקומן המקורי)

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×