שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות ודקדוק ב- Word
סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים לקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות של Office. לקבלת עזרה כללית יותר, ראה דף הבית של תמיכת Microsoft או תיקונים ופתרונות עדיפים עבור בעיות אחרונות ב-Office.

Word בודק באופן אוטומטי אם קיימות שגיאות פוטנציאליות של דקדוק ואיות בעת ההקלדה. השתמש במקלדת ובקורא מסך כדי לעבור על השגיאות ולתקן אותן. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', JAWS ו- NVDA אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים.

סמל דקורטיבי זקוק להנחיות בנוגע לאופן בדיקת האיות והדקדוק ב- Word, אך אינך משתמש בקורא מסך? קרה בדיקת איות ודקדוק ב- Office.

הערות: 

בנושא זה

בדיקה ותיקון של איות ודקדוק

 1. פתח את המסמך שברצונך לבדוק אם קיימות בו שגיאות איות או דקדוק ולאחר מכן הקש F7.

  ניתן להשתמש גם ברצועת הכלים כדי להתחיל את הבדיקה. הקש על Alt+R כדי לפתוח את הכרטיסיה סקירה, ואז לחץ על C, 1 כדי לסמן את האפשרות בדוק מסמך.

  החלונית 'עורך' נפתחת. תשמע "סקירת עורך" ולאחר מכן את מספר הממצאים.

  עצה: כדי לבדוק את האיות והדקדוק רק במשפט או בפיסקה של המסמך, בחר את הטקסט שברצונך לבדוק ולאחר מכן הקש F7.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסקור את שגיאות האיות והדקדוק, הקש Enter.

  • כדי לסקור רק שגיאות איות, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "כרטיס תיקונים". הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Spelling" ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לסקור את שגיאות הדקדוק בלבד, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "כרטיס תיקונים". הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Grammar" ולאחר מכן הקש Enter.

 3. תשמע את המשפט המקורי עם שגיאת האיות או הדקדוק. הקש על מקש Tab עד שתשמע את ההצעה הראשונה לתיקון השגיאה.

 4. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את ההצעה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בתיקון המוצע בשגיאה הנוכחית בלבד, הקש Enter.

  • כדי להשתמש בתיקון המוצע עבור כל המופעים של השגיאה במסמך הנוכחי, הקש Alt + מקש חץ למטה ולאחר מכן הקש A.

  השגיאה מתוקנת, ו- Word עובר לשגיאה הבאה. חזור על שלב זה עבור כל שגיאה.

  עצה: כדי לקרוא את המשפט המקורי עבור השגיאה הבאה, הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן המקורי קרא משפט מקורי ולאחר מכן הקש Enter.

 5. כאשר Word יסיים לסקור את המסמך, תשמע: "Microsoft Word dialog, OK button." כדי לחזור למסמך, הקש Enter.

התעלם מממצא איות או דקדוק

אם אתה סבור שממצא אינו שגיאה, באפשרותך להתעלם ממנו פעם אחת או לאורך המסמך. הממצא לא תוקן, ו- Word יעבור לשגיאה הבאה ברשימה.

 1. בחלונית 'עורך', לאחר שהקשבת למשפט המקורי עם הממצא, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להתעלם מממצא פעם אחת, הקש I.

  • כדי להתעלם מממצא בכל מקום במסמך, הקש G.

קיצורי מקשים עבור החלונית 'עורך'

הטבלה הבאה מסכמת את קיצורי המקשים עבור החלונית 'עורך'.

לביצוע פעולה זו

הקש על

התעלמות מהמילה שזוהתה פעם אחת, אך בדיקתה שוב.

I

התעלמות מהמילה שזוהתה במסמך כולו.

G

הוספת המילה שזוהתה למילון של התוכנית.

A

ביטול השינוי. חזור עבור התיקונים הקודמים.

Ctrl+Z

פתח את החלונית 'הגהה' בחלון 'אפשרויות Word' כדי לבחור ולשנות את האופן שבו התוכנית מתקנת איות ודקדוק עבור כל המסמכים.

S

בדיקה מחדש של מילים ודקדוק שבחרת בעבר להתעלם מהם

 1. במסמך Word שברצונך לבדוק מחדש, הקש Alt+F, T. החלון אפשרויות Word ייפתח.

 2. הקש ה, ולאחר מכן הקש על מקש Tab פעם אחת. החלונית 'הגהה' נפתחת כשהמוקד נמצא בלחצן 'אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי'.

 3. כדי לעבור לאפשרות 'בדיקה מחדש של מסמך' ולהפעיל אותה, הקש על K. כאשר תתבקש לאשר את הפעולה, הקש Enter כדי לבדוק מחדש את המסמך. אם אינך מעוניין לבדוק מחדש את המסמך, הקש על מקש חץ שמאלה כדי לעבור אל הלחצן לא והקש Enter.

קיצורי מקלדת הקשורים לבדיקת דקדוק ואיות

הטבלה הבאה מספקת סיכום של קיצורי מקשים שיכולים לעזור לך לבדוק דקדוק ואיות במסמכי Word.

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח את החלון 'אפשרויות Word'.

Alt+F, T

כדי לפתוח את החלונית הגהה, בחלון 'אפשרויות Word'.

P, ולאחר מכן הקש על מקש Tab

פתח את תיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי' בחלונית 'הגהה'.

A

פתח את תיבת הדו-שיח 'חריגים לתיקון שגיאות אוטומטי', בתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'.

E

בדיקה חוזרת של איות ודקדוק בכרטיסיה 'הגהה'.

K

בחירה או ניקוי של תיבת הסימון 'בדוק איות בעת ההקלדה' בחלונית 'הגהה'.

P

מעבר אל תיבת הסימון 'בדוק דקדוק יחד עם איות', בחלונית 'הגהה'.

H פעמיים

בחר או נקה את תיבת הסימון 'הסתר שגיאות איות במסמך זה בלבד' בחלונית הגהה.

S

בחר או נקה את תיבת הסימון 'הסתר שגיאות דקדוק במסמך זה בלבד' בחלונית הגהה.

D

הפעלה או ביטול של בדיקת איות ודקדוק אוטומטית

באפשרותך לבטל את בדיקת האיות והדקדוק האוטומטית ולבדוק את המסמך לאחר שתשלים אותו. בדיקת כל האיות והדקדוק במסמך בו-זמנית היא שימושית כשברצונך להגיה את הטקסט במהירות.

 1. במסמך Word, הקש Alt+F, T. החלון אפשרויות Word ייפתח.

 2. כדי לפתוח את החלונית 'הגהה', הקש P ולאחר מכן הקש על מקש Tab. החלונית 'הגהה' נפתחת כשהמוקד נמצא בלחצן 'אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי'.

 3. כדי לבחור או לנקות את תיבת הסימון 'בדוק איות בעת ההקלדה', הקש Alt+P.

 4. כדי לעבור לתיבת הסימון 'סמן שגיאות דקדוק בעת ההקלדה', הקש M פעמיים. כדי לנקות או לבחור את תיבת הסימון, הקש על מקש הרווח.

 5. כדי להחיל את השינויים ולסגור את החלון 'אפשרויות Word', הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן 'אישור' ולאחר מכן הקש Enter. המוקד חוזר למסמך.

הערה: כדי לציין כיצד ברצונך Word לתקן שגיאות באופן אוטומטי במהלך ההקלדה, נווט אל הכרטיסיה 'הגהה' והקש A. בתיבת הדו-שיח תיקון שגיאות אוטומטי, בחר את האפשרויות הרצויות.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך למעקב אחר שינויים במסמך ב- Word ולסקירת שינויים

קיצורי מקשים ב- Word

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Word

מה חדש ב- Microsoft 365

Word עבור Mac מחפש באופן אוטומטי שגיאות דקדוק ואיות פוטנציאליות בעת ההקלדה. תוכל להשתמש ב- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי לעיין בשגיאות ולתקן אותן.

סמל דקורטיבי זקוק להנחיות בנוגע לאופן בדיקת האיות והדקדוק ב- Word, אך אינך משתמש בקורא מסך? קרה בדיקת איות ודקדוק ב- Office.

הערות: 

בנושא זה

בדיקת האיות והדקדוק של מסמך

 1. פתח את המסמך שברצונך לבדוק אם קיימות בו טעויות איות או דקדוק ולאחר מכן הקש Option+Command+L.

  עצה: כדי לבדוק את האיות והדקדוק במשפט בודד או בפיסקה בודדת במסמך, בחר את הטקסט שברצונך לבדוק ולאחר מכן הקש Option+Command+L. כדי לבחור קטע טקסט, החזק את מקש Shift לחוץ והקש על מקשי החצים כדי להזיז את הסמן.

 2. תיבת הדו-שיח בדיקת איות ודקדוק נפתחת. תשמע: "Spelling and grammar" ואת שפת ההגהה. המוקד נמצא בשדה הטקסט שבו באפשרותך לערוך את המילה שאויתה באופן שגוי או את שגיאת הדקדוק. תיבת הדו-שיח מציגה גם את צורות האיות המוצעות או את תיקוני הדקדוק המוצעים. הקש Tab עד שתשמע: "Suggestions, table". האזנה למידע זה תעזור לך להחליט כיצד להגיב לשגיאה האפשרית.

 3. כדי להגיב לבעיה ש- Word מזהה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת הפקודה שברצונך לבחור ולאחר מכן הקש על מקש הרווח:

  • כדי לדלג על הטקסט שנבחר כעת ולעבור לפריט הבא, בחר התעלם.

  • כדי לדלג על כל מופע של הטקסט שנבחר ולעבור לפריט הבא, בחר התעלם מהכל.

  • כדי להוסיף את המילה שנבחרה כעת למילון כך ש- Word לא יזהה את המילה כשגיאה בעתיד, בחר הוסף. אפשרות זו פועלת רק עבור מילים המאויתות באופן שגוי. לא ניתן להוסיף דקדוק מותאם אישית למילון.

  • כדי לדלג על מופע של שגיאה דקדוקית ולעבור למופע הבא, בחר המשפט הבא.

  • כדי להחיל את השינויים, בחר אחת מהצעות האיות בטבלה הצעות מילים. כדי לנווט בהצעות האיות, הקש על מקש חץ למעלה או למטה. VoiceOver מקריא את ההצעות במהלך הניווט. כשתגיע להצעה הרצויה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Change" או "Change all" (כדי להחיל את השינוי על כל מופע של הטקסט) ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

 4. לאחר שתתקן שגיאה או תדלג עליה, Word יעבור לשגיאה הבאה. חזור על תהליך הסקירה עבור כל שגיאה.

 5. כשבדיקת האיות מסתיימת, אתה שומע: "The spelling and grammar check is complete". אם בדקת רק קטע טקסט נבחר, אתה שומע: "Word finished checking the selection".

 6. כדי לחזור למסמך, הקש על מקש הרווח.

  הערה: כאשר VoiceOver מקריא את הטקסט, אם Word מזהה שגיאת איות פוטנציאלית, אתה שומע גם "misspelled" לפני המילה.

בדיקה מחדש של מילים ודקדוק שבחרת בעבר להתעלם מהם

באפשרותך לנקות או לאפס את הרשימה של מילים שהמערכת התעלמה מהן ודקדוק כך ש- Word יבדוק מחדש את בעיות האיות והדקדוק שדילגת עליהן בעבר.

הערה: בעת איפוס הרשימה של מילים שהמערכת התעלמה מהן ודקדוק, הרשימה מנוקה רק עבור המסמך הפתוח כעת. בעיות האיות או הדקדוק שדילגת עליהן במסמכים אחרים של Word לא יושפעו.

 1. כדי לעבור אל שורת התפריטים, במסמך Word שברצונך לבדוק מחדש, הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar Apple".

 2. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע: "Tools" ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Spelling and grammar, submenu". כדי להרחיב את תפריט המשנה בדיקת איות ודקדוק, הקש Control+Option+מקש רווח.

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Reset Ignored Words and Grammar". לאחר מכן, הקש על מקש הרווח.

 4. נפתח חלון הודעה. כדי לאשר את פעולת האיפוס, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Yes, default button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 5. כדי לבדוק מחדש את האיות והדקדוק, הקש Option+Command+L.

קיצורי מקלדת הקשורים לבדיקת דקדוק ואיות

הטבלה הבאה מספקת סיכום של קיצורי מקלדת שיכולים לעזור לך לבדוק דקדוק ואיות במסמכי Word.

הערה:  Word עבור Mac משתמש במקשים ייעודיים עבור פקודות נפוצות. כברירת מחדל, כדי להשתמש במקש ייעודי בפקודה של VoiceOver, עליך גם להקיש על מקש Fn. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש במקשים ייעודיים ב- Word עבור Mac, ראה שימוש בקיצורי דרך של מקשים ייעודיים בקיצורי מקלדת ב- Word.

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת העדפות Word.

Command+פסיק (,)

פתיחת תיבת הדו-שיח בדיקת איות ודקדוק.

Option+Command+L

חיפוש שגיאת האיות או הדקדוק הבאה.

Fn+Option+F7

חיפוש מילה שנבחרה בחלונית המשימות אוצר מילים.

Fn+Shift+F7

חיפוש הטקסט שנבחר באינטרנט.

Command+Shift+L

הפעלה וביטול של בדיקת איות ודקדוק אוטומטית

באפשרותך לבטל את בדיקת האיות והדקדוק האוטומטית במסמכי Word ולהפעיל אותה שוב מאוחר יותר.

 1. כדי לפתוח את העדפות, הקש Command+פסיק (,). תשמע: "Word preferences".

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Spelling and grammar, button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור. תיבת הדו-שיח בדיקת איות ודקדוק נפתחת.

 3. כדי להפעיל או לבטל את בדיקת האיות האוטומטית, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Check spelling as you type, checkbox". אתה שומע אם תיבת הסימון מסומנת ("checked") או לא מסומנת ("unchecked"). כדי לסמן או לנקות את תיבת הסימון בדוק איות בעת ההקלדה, הקש על מקש הרווח.

 4. כדי להפעיל או לבטל את בדיקת הדקדוק האוטומטית, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Check grammar as you type, checkbox". אתה שומע אם תיבת הסימון מסומנת ("checked") או לא מסומנת ("unchecked"). כדי לסמן או לנקות את תיבת הסימון בדוק דקדוק בעת ההקלדה, הקש על מקש רווח.

 5. כדי לחזור למסמך, הקש Esc.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך למעקב אחר שינויים במסמך ב- Word ולסקירת שינויים

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

קיצורי מקשים ב- Word

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Word

מה חדש ב- Microsoft 365

Word עבור iOS מחפש באופן אוטומטי שגיאות איות פוטנציאליות בעת ההקלדה. תוכל להשתמש ב- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי לעיין בשגיאות ולתקן אותן.

הערות: 

בנושא זה

בדיקת האיות של מסמך

בדוק אם קיימות שגיאות איות במסמך שלך ולאחר מכן החלט אם אתה מסכים עם בודק האיות.

 1. פתח את המסמך שברצונך לבדוק אם קיימות בו שגיאות איות.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Page one content, <תוכן העמוד>, text field" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Page one, text field, is editing".

 3. סובב את החוגה ל- "Words".

 4. החלק כלפי מטה עד ש- VoiceOver יכריז על מילה שלא אויתה כראוי. המוקד נמצא במילה.

 5. הקש פעמיים על המסך בשתי אצבעות. התפריט תלוי ההקשר נפתח.

 6. החלק שמאלה עד שתשמע "Select" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך באצבע אחת. המילה שאויתה באופן שגוי נבחרת כעת.

 7. הקש פעמיים על המסך בשתי אצבעות. התפריט תלוי ההקשר נפתח.

 8. החלק שמאלה עד שתשמע "Menu item" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. רשימת הצעות התיקון מופיעה.

 9. החלק שמאלה עד שתשמע הצעה שברצונך לקבל ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הפעלה או ביטול של בדיקת איות אוטומטית

באפשרותך לבטל את בדיקת האיות האוטומטית כאשר אתה עובד על המסמך. לאחר שתסיים, תוכל להפעיל שוב את הבדיקה האוטומטית ולבדוק את האיות במסמך כולו.

 1. החלק שמאלה עד שתשמע "Show ribbon button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הסרט נפתח, והמוקד נמצא בשם הכרטיסיה הנוכחית.

 2. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Selected, <שם הכרטיסיה הנוכחית>".

 3. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Review tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Proofing tools button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק שמאלה עד שתשמע "Spelling, On" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. בדיקת האיות האוטומטית מבוטלת כעת.

 6. כדי להפעיל שוב את הבדיקה האוטומטית, נווט אל הכפתור כלי הגהה כפי שתואר לעיל, החלק שמאלה עד שתשמע "Spelling, Off" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לשתף מסמך ב- Word

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Word

מה חדש ב- Microsoft 365

Word עבור Android מחפש באופן אוטומטי שגיאות איות פוטנציאליות בעת ההקלדה. תוכל להשתמש ב- TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי לעיין בשגיאות ולתקן אותן.

הערות: 

בנושא זה

בדיקת האיות של מסמך

בדוק אם קיימות שגיאות איות במסמך שלך ולאחר מכן החלט אם אתה מסכים עם בודק האיות.

 1. פתח את המסמך שברצונך לבדוק אם קיימות בו שגיאות איות.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Not checked, expand switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. רצועת הכלים נפתחת, והמוקד נמצא בשם הכרטיסיה הנוכחית.

 3. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Selected, <שם הכרטיסיה הנוכחית>".

 4. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Review tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק שמאלה עד שתשמע "Spelling button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. בדיקת האיות מופעלת כעת. TalkBack מכריז על שגיאת האיות הראשונה שהוא מוצא. לדוגמה: "<מילה שאויתה באופן שגוי>, selected".

 6. כדי לבדוק אם קיימות הצעות תיקון זמינות עבור המילה שאויתה באופן שגוי, החלק שמאלה עד לשמיעת ההצעות. כדי לבחור הצעה, הקש פעמיים על המסך.

 7. כדי להתעלם מההצעות עבור שגיאה זו ולעבור אל שגיאת האיות הבאה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Next error button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  כדי להתעלם מכל ההצעות ולסיים את בדיקת האיות, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Ignore all button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Spelling check complete. You're good to go".

הסתרה וביטול הסתרה של סימוני הגהה

באפשרותך להסתיר את סימוני ההגהה, כך ש- TalkBack לא יכריז על שגיאות איות במהלך העבודה על המסמך. לאחר שתסיים, תוכל לבטל את הסתרת הסימונים ולבדוק את האיות באמצעות TalkBack.

 1. החלק שמאלה עד שתשמע "Not checked, expand switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט הכרטיסיה נפתח, והמוקד נמצא בשם הכרטיסיה הנוכחית.

 2. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Selected, <שם הכרטיסיה הנוכחית>".

 3. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Review tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Proofing and language menu" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי להסתיר את סימוני ההגהה, החלק שמאלה עד שתשמע "Not checked, Hide all proofing marks" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: כדי להסתיר את סימוני ההגהה עבור חלק מסוים של הטקסט, תחילה בחר את הטקסט במסמך ולאחר מכן נווט אל תפריט הגהה ושפה, כפי שתואר לעיל. בתפריט, החלק שמאלה עד שתשמע: "Not checked, hide proofing marks in selected text" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. כדי לבטל את הסתרת הסימונים, נווט אל תפריט הגהה ושפה, כפי שתואר לעיל. בתפריט, החלק שמאלה עד שתשמע "Checked, hide all proofing marks" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לשתף מסמך ב- Word

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Word

מה חדש ב- Microsoft 365

Word Mobile מחפש באופן אוטומטי שגיאות איות פוטנציאליות בעת ההקלדה. תוכל להשתמש ב'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לעיין בשגיאות ולתקן אותן.

הערות: 

בנושא זה

בדיקת האיות של מסמך

בדוק אם קיימות שגיאות איות במסמך שלך ולאחר מכן החלט אם אתה מסכים עם בודק האיות.

 1. פתח את המסמך שברצונך לבדוק אם קיימות בו שגיאות איות.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "More options, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. רצועת הכלים נפתחת, והמוקד נמצא בשם הכרטיסיה הנוכחית.

 3. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu, <שם הכרטיסיה הנוכחית>, selected".

 4. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Review" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק שמאלה עד שתשמע "Spelling" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. בדיקת האיות מופעלת כעת. 'קורא טקסטים' מכריז על שגיאת האיות הראשונה שהוא מוצא, והמילה נבחרת במסמך.

 6. כדי לבדוק אם קיימות הצעות תיקון זמינות עבור המילה שאויתה באופן שגוי, החלק שמאלה עד לשמיעת ההצעות. כדי לבחור הצעה, הקש פעמיים על המסך.

 7. כדי להתעלם מההצעות, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Ignore all, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הסתרה וביטול הסתרה של סימוני הגהה

באפשרותך להסתיר את סימוני ההגהה, כך ש'קורא טקסטים' לא יכריז על שגיאות איות במהלך העבודה על המסמך. לאחר שתסיים, תוכל לבטל את הסתרת הסימונים ולבדוק את האיות באמצעות 'קורא טקסטים'.

 1. החלק שמאלה עד שתשמע "More options, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. רצועת הכלים נפתחת, והמוקד נמצא בשם הכרטיסיה הנוכחית.

 2. הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu, <שם הכרטיסיה הנוכחית>, selected".

 3. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Review" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Proofing and language button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי להסתיר את סימוני ההגהה, החלק שמאלה עד שתשמע "Unchecked, hide all proofing marks" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: כדי להסתיר את סימוני ההגהה עבור חלק מסוים של הטקסט, תחילה בחר את הטקסט במסמך ולאחר מכן נווט אל תפריט הגהה ושפה, כפי שתואר לעיל. בתפריט, החלק שמאלה עד שתשמע: "Unchecked, hide proofing marks in selected text" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. כדי לבטל את הסתרת הסימונים, נווט אל תפריט הגהה ושפה, כפי שתואר לעיל. בתפריט, החלק שמאלה עד שתשמע "Checked, hide all proofing marks" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לשתף מסמך ב- Word

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Word

השתמש ב'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לבדוק את האיות במסמך Word באינטרנט‏. Word באינטרנט מחפש באופן אוטומטי שגיאות איות פוטנציאליות בעת ההקלדה. שגיאות איות מסומנות בקו אדום מסולסל.

סמל דקורטיבי זקוק להנחיות בנוגע לאופן בדיקת האיות והדקדוק ב- Word, אך אינך משתמש בקורא מסך? קרה בדיקת איות ודקדוק ב- Office.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office באינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • מכיוון ש- Word באינטרנט פועל בדפדפן אינטרנט, קיצורי המקשים שונים מאלה שבתוכנית שולחן העבודה. לדוגמה, תשתמש ב- Ctrl+F6 במקום ב- F6 כדי לקפוץ לתוך פקודות ומחוץ להן. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתח), חלים על דפדפן האינטרנט - אך לא על Word באינטרנט.

בנושא זה

בדיקת האיות של מסמך

 1. במסמך שברצונך לבדוק אם קיימות בו שגיאות איות, כדי לעבור אל הפקודה איות ברצועת הכלים, הקש Alt+מקש סמל Windows ולאחר מכן ל ו- 7. תשמע: "Spelling menu item".

 2. כדי לבדוק את האיות, הקש Enter. המוקד עובר למילה הראשונה שאויתה באופן שגוי במסמך. תפריט הקשר נפתח. אם קיימת הצעת איות, תשמע את ההצעה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם מוצעת יותר מצורת איות אחת, השתמש במקש חץ למטה עד לשמיעת צורת האיות שבה ברצונך להשתמש. כדי לשנות את המילה, כאשר המוקד נמצא בהצעה, הקש על מקש הרווח.

  • אם ברצונך להתעלם משגיאת האיות ש- Word זיהה, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Ignore all" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 4. לאחר שתתקן שגיאה או תדלג עליה, כדי לעבור לשגיאה הבאה, הקש על מקש הרווח. חזור על תהליך הסקירה עבור כל שגיאה.

 5. לאחר סקירת כל השגיאות, תשמע "Dialog focus on OK button". כדי לחזור למסמך, הקש על מקש הרווח.

הערה:  Word באינטרנט אינו בודק את הדקדוק, אך אם מותקנת אצלך אפליקציית שולחן העבודה, תוכל לפתוח במהירות את המסמך באפליקציה זו ולבדוק את הדקדוק. ב- Word באינטרנט, כדי לפתוח את המסמך באפליקציית שולחן העבודה, הקש Alt+מקש סמל Windows ולאחר מכן O. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן לבדוק את הדקדוק באפליקציית שולחן העבודה, עבור אל שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות במסמך ב- Word.

הסתרה וביטול הסתרה של סימוני הגהה

באפשרותך להסתיר את סימוני ההגהה, כך ש'קורא טקסטים' לא יכריז על שגיאות איות במהלך העבודה על המסמך. לאחר שתסיים, תוכל לבטל את הסתרת הסימונים ולבדוק את האיות באמצעות 'קורא טקסטים'.

 1. מקם את הסמן על המילה שכוללת סימוני הגהה.

 2. כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר, הקש Shift+F10. לאחר מכן, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Set proofing language menu item". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. תיבת הדו-שיח שפה נפתחת.

 3. כדי להסתיר את סימוני ההגהה, בתיבת הדו-שיח שפה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Unchecked, don't check spelling checkbox" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. תשמע: "Checked".

 4. כדי לבטל את הסתרת סימוני ההגהה עבור שגיאת איות, בתיבת הדו-שיח שפה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Checked, don't check spelling checkbox" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. תשמע: "Unchecked".

 5. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ולהעביר את המוקד למסמך, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לשתף מסמך ב- Word

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

קיצורי מקשים ב- Word

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Word

מה חדש ב- Microsoft 365

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?

מה השפיע על החוויה שלך?

יש לך משוב נוסף? (אופציונלי)

תודה על המשוב!

×