שינוי מילוי צורה, מיתאר או אפקטים של רכיבי תרשים

באפשרותך לשנות תוך רגע את המראה של רכיבי תרשים (כגון אזור תרשים, אזור התוויית נתונים, סמני נתונים, כותרות בתרשימים, קווי רשת, צירים, סימוני שנתות, קווי מגמה, קווי שגיאה או קירות ורצפה בתרשימים תלת-ממדיים) על-ידי החלת סגנון צורה מוגדר מראש. באפשרותך גם להחיל מילויי צורה אחרים, קווי מיתאר של צורה ואפקטי צורה על רכיבי תרשים אלה.

תרשים משולב

 1. בתרשים, לחץ על רכיב התרשים שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ על תרשים
   . פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקטים.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ ליד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים שבו ברצונך להשתמש.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקטים, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על סגנון צורה או סגנון קו מוגדר מראש.

  הקבוצה 'סגנונות צורה' ברצועת הכלים של Excel

  כדי להציג את כל סגנונות הצורה הזמינים, לחץ על לחצן עודלחצן 'עוד'.

עצה: אם השינוי שביצעת לא מוצא חן בעיניך, תוכל לבטל אותו באופן מיידי. בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על בטללחצן 'בטל', או הקש CTRL+Z.

סרגל הכלים לגישה מהירה

ניתן למלא צורה שנבחרה (כגון סמני נתונים, כותרות, תוויות נתונים או מקרא) בצבע אחיד, במילוי הדרגתי, בתמונה או במרקם. לא ניתן להשתמש במילוי צורה לעיצוב קווים בתרשים (כגון קווי רשת, צירים, קווי מגמה או קווי שגיאה).

 1. בתרשים, לחץ על רכיב התרשים שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ על תרשים
   . פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקטים.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ ליד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים שבו ברצונך להשתמש.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על מילוי צורה.

  הקבוצה 'סגנונות צורה' ברצועת הכלים של Excel

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. כדי להשתמש בצבע מילוי אחר, תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על הצבע שבו ברצונך להשתמש.

   עצה: לפני החלת צבע אחר, באפשרותך לסקור במהירות כיצד צבע זה משפיע על התרשים. כאשר אתה מצביע על צבעים שאתה שוקל להשתמש בהם, רכיב התרשים שנבחר מוצג בצבע זה בתרשים.

  2. כדי להסיר את הצבע מרכיב התרשים שנבחר, לחץ על ללא מילוי.

  3. כדי להשתמש בצבע מילוי שאינו זמין תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על צבעי מילוי נוספים. בתיבת הדו-שיח צבעים, ציין את הצבע שברצונך להשתמש בו בכרטיסיה רגיל או מותאם אישית, ולאחר מכן לחץ על אישור.

   צבעי מילוי מותאמים אישית שאתה יוצר נוספים תחת צבעים אחרונים כך שתוכל להשתמש בהם שוב.

  4. כדי למלא את הצורה בתמונה, לחץ על תמונה. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, לחץ על התמונה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  5. כדי להשתמש באפקט הדרגתי עבור צבע המילוי שנבחר, לחץ על הדרגתי, ולאחר מכן תחת וריאציות, לחץ על הסגנון ההדרגתי שבו ברצונך להשתמש.

   לקבלת סגנונות הדרגתיים נוספים, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן בקטגוריה מילוי, לחץ על אפשרויות המילוי ההדרגתי שבהן ברצונך להשתמש.

  6. כדי להשתמש במילוי מרקם, לחץ על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם שבו ברצונך להשתמש.

עצה: אם השינוי שביצעת לא מוצא חן בעיניך, תוכל לבטל אותו באופן מיידי. בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על בטללחצן 'בטל', או הקש CTRL+Z.

סרגל הכלים לגישה מהירה

באפשרותך לשנות את הצבע, הרוחב והסגנון של הקווים בתרשים (כגון קווי רשת, צירים, קווי מגמה או קווי שגיאה), או ליצור גבולות מותאמים אישית עבור צורות שנבחרו (כגון סמני נתונים, כותרות, תוויות נתונים או מקרא).

 1. בתרשים, לחץ על רכיב התרשים שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ על תרשים
   . פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקטים.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ ליד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים שבו ברצונך להשתמש.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על מיתאר צורה.

  הקבוצה 'סגנונות צורה' ברצועת הכלים של Excel

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. כדי להשתמש בצבע מיתאר אחר, תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על הצבע שבו ברצונך להשתמש.

  2. כדי להסיר את צבע המיתאר מרכיב התרשים שנבחר, לחץ על ללא מיתאר.

   הערה: אם הרכיב שנבחר הוא קו, הקו לא יהיה גלוי יותר בתרשים.

  3. כדי להשתמש בצבע מיתאר שאינו זמין תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על צבעי מיתאר נוספים. בתיבת הדו-שיח צבעים, ציין את הצבע שבו ברצונך להשתמש בכרטיסיה רגיל או מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על אישור.

   צבעי מיתאר מותאמים אישית שאתה יוצר נוספים תחת צבעים אחרונים כך שתוכל להשתמש בהם שוב.

  4. כדי לשנות את העובי של קו או גבול כלשהו, לחץ על עובי ולאחר מכן לחץ על עובי הקו שבו ברצונך להשתמש.

   לקבלת אפשרויות נוספות של סגנון קו או סגנון גבול, לחץ על קווים נוספים, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות סגנון הקו או סגנון הגבול שבהן ברצונך להשתמש.

  5. כדי להשתמש בקו או בגבול מקווקו, לחץ על מקווקו, ולאחר מכן לחץ על סוג הקו המקווקו שבו ברצונך להשתמש.

   לקבלת אפשרויות נוספות של סוגי קווים מקווקווים, לחץ על קווים נוספים, ולאחר מכן לחץ על סוג הקו המקווקו שבו ברצונך להשתמש.

  6. כדי להוסיף חצים לקווים, לחץ על חצים, ולאחר מכן לחץ על סגנון החץ שבו ברצונך להשתמש. לא ניתן להשתמש בסגנונות חץ עבור גבולות.

   לקבלת אפשרויות נוספות של סגנון חץ או סגנון גבול, לחץ על חצים נוספים, ולאחר מכן לחץ על הגדרת החץ שבה ברצונך להשתמש.

עצה: אם השינוי שביצעת לא מוצא חן בעיניך, תוכל לבטל אותו באופן מיידי. בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על בטללחצן 'בטל', או הקש CTRL+Z.

סרגל הכלים לגישה מהירה

באפשרותך להחיל אפקטים חזותיים (כגון אפקטי צל, זוהר או מסגרת משופעת) על צורות שנבחרו (כגון סמני נתונים, כותרות, תוויות נתונים או מקרא) וקווים (כגון קווי רשת, צירים, קווי מגמה או קווי שגיאה).

 1. בתרשים, לחץ על רכיב התרשים שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ על תרשים
   . פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקטים.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ ליד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים שבו ברצונך להשתמש.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על אפקטי צורה.

  הקבוצה 'סגנונות צורה' ברצועת הכלים של Excel

 3. לחץ על אפקט זמין ולאחר מכן בחר את סוג האפקט שבו ברצונך להשתמש.

  הערה: אפקטי הצורה הזמינים תלויים ברכיב התרשים שבחרת. אפקטים קבועים מראש, אפקטי השתקפות ואפקטי מסגרת משופעת אינם זמינים עבור כל רכיבי התרשים.

עצה: אם השינוי שביצעת לא מוצא חן בעיניך, תוכל לבטל אותו באופן מיידי. בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על בטללחצן 'בטל', או הקש CTRL+Z.

סרגל הכלים לגישה מהירה

 1. לחץ על תרשים.

 2. בכרטיסיה עיצוב, ברשימה הנפתחת 'רכיבי תרשים', בחר את רכיב התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  הרשימה הנפתחת 'רכיבי תרשים'

 3. בכרטיסיה עיצוב , בגלריית סגנונות הצורה, לחץ על החץ כדי להרחיב ולבחור צורה.

  גלריית סגנונות צורה

ניתן למלא צורה שנבחרה (כגון סמני נתונים, כותרות, תוויות נתונים או מקרא) בצבע אחיד, במילוי הדרגתי, בתמונה או במרקם. לא ניתן להשתמש במילוי צורה לעיצוב קווים בתרשים (כגון קווי רשת, צירים, קווי מגמה או קווי שגיאה).

 1. לחץ על תרשים.

 2. בכרטיסיה עיצוב, ברשימה הנפתחת 'רכיבי תרשים', בחר את רכיב התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  הרשימה הנפתחת 'רכיבי תרשים'

 3. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על סמל 'מילוי צורה'.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. כדי להשתמש בצבע מילוי אחר, תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על הצבע שבו ברצונך להשתמש.

  2. כדי להסיר את הצבע מרכיב התרשים שנבחר, לחץ על ללא מילוי.

  3. כדי להשתמש בצבע מילוי שאינו זמין תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על צבעי מילוי נוספים. בתיבת הדו-שיח צבעים, השתמש באפשרויות הזמינות כדי לבחור צבע ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. כדי למלא את הצורה בתמונה, לחץ על תמונה. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, לחץ על התמונה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  5. כדי להשתמש באפקט הדרגתי עבור צבע המילוי שנבחר, לחץ על הדרגה ולאחר מכן לחץ על הסגנון ההדרגתי שבו ברצונך להשתמש.

   לקבלת סגנונות הדרגתיים נוספים, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן, בחלונית עיצוב אזור תרשים, תחת מילוי, לחץ על אפשרויות המילוי ההדרגתי שבהן ברצונך להשתמש.

  6. כדי להשתמש במילוי מרקם, לחץ על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם שבו ברצונך להשתמש.

באפשרותך לשנות את הצבע, הרוחב והסגנון של הקווים בתרשים (כגון קווי רשת, צירים, קווי מגמה או קווי שגיאה), או ליצור גבולות מותאמים אישית עבור צורות שנבחרו (כגון סמני נתונים, כותרות, תוויות נתונים או מקרא).

 1. לחץ על תרשים.

 2. בכרטיסיה עיצוב, ברשימה הנפתחת 'רכיבי תרשים', בחר את רכיב התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  הרשימה הנפתחת 'רכיבי תרשים'

 3. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על סמל 'מיתאר צורה' (הצלמית 'מיתאר צורה').

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. כדי להשתמש בצבע מיתאר אחר, תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על הצבע שבו ברצונך להשתמש.

  2. כדי להסיר את צבע המיתאר מרכיב התרשים שנבחר, לחץ על ללא מיתאר.

   הערה: אם הרכיב שנבחר הוא קו, הקו לא יהיה גלוי יותר בתרשים.

  3. כדי להשתמש בצבע מיתאר שאינו זמין תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על צבעי מיתאר נוספים. בתיבת הדו-שיח צבעים, השתמש באפשרויות הזמינות כדי לבחור צבע ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. כדי לשנות את העובי של קו או גבול כלשהו, לחץ על עובי ולאחר מכן לחץ על עובי הקו שבו ברצונך להשתמש.

  5. כדי להשתמש בקו או בגבול מקווקו, לחץ על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סוג הקו המקווקו שבו ברצונך להשתמש.

  6. כדי להוסיף חצים לקווים, לחץ על חצים, ולאחר מכן לחץ על סגנון החץ שבו ברצונך להשתמש. לא ניתן להשתמש בסגנונות חץ עבור גבולות.

באפשרותך להחיל אפקטים חזותיים (כגון אפקטי צל, זוהר או מסגרת משופעת) על צורות שנבחרו (כגון סמני נתונים, כותרות, תוויות נתונים או מקרא) וקווים (כגון קווי רשת, צירים, קווי מגמה או קווי שגיאה).

 1. לחץ על תרשים.

 2. בכרטיסיה עיצוב, ברשימה הנפתחת 'רכיבי תרשים', בחר את רכיב התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  הרשימה הנפתחת 'רכיבי תרשים'

 3. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על סמל 'אפקטי צורה' (הצלמית 'אפקטי צורה').

 4. לחץ על אפקט זמין ולאחר מכן בחר את סוג האפקט שבו ברצונך להשתמש.

  הערה: אפקטי הצורה הזמינים תלויים ברכיב התרשים שבחרת. אפקטים קבועים מראש, אפקטי השתקפות ואפקטי מסגרת משופעת אינם זמינים עבור כל רכיבי התרשים.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×