היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

'מחברת Skype מסתורי' היא יישום עבור Office 365 שמסייע לך להגדיר OneNote כך שהכיתה שלך תוכל לשחק במשחק 'Skype'. יישום זה ייצור מחברת כיתה, הכוללת שלושה סוגים של מחברות משנה:

 • שטח שיתוף פעולה – מחברת עבור התלמידים והמחנך של כיתה לצורך שיתוף, ארגון ושיתוף פעולה במהלך 'Skype'.

 • ספריית תוכן – מחברת למורים לשיתוף חומרי קורס 'Skype מסתורי' עם תלמידים. מורים יכולים להוסיף ולערוך את החומרים שלו, אך עבור התלמידים, המחברת היא לקריאה בלבד.

 • מחברות תלמידים – מחברות פרטיות המשותפות בין כל מחנך לבין התלמידים שלו. מורים יכולים לגשת למחברות אלה בכל עת, אך לתלמידים אין אפשרות לראות מחברות של תלמידים אחרים.

הפריטים הדרושים

 • מנויMicrosoft 365 למגזר החינוך הכולל את SharePoint Online. אם אינך בטוח שיש לך אפשרות זו, פנה למנהל ה- IT שלך כדי לאמת זאת.

 • חשבון ארגוני עבורך (המחנך) בעל הרשאות לשימוש ביישום 'OneNote הכיתה' כדי ליצור את מחברות הכיתה.

 • לתלמידים שלך חייב להיות חשבוןMicrosoft 365 ארגוני.

תזדקק ל- Internet Explorer 10 או Internet Explorer 11 לצורך שימוש ביישום 'יוצר מחברות הכיתה של OneNote'. דפדפנים מודרניים אחרים אמורים גם הם לפעול.

תחילת העבודה

התקן את יישום מחברת הכיתה של 'Skype מסתורי'

 1. עבור לאינטרנט אל https://store.office.com/.

 2. חפש את Skype 'מחברת כיתה' בחנות.

 3. כאשר האפליקציה מופיעה, בחר הוסף.

  הוספת מחברת 'Skype מסתורי'

 4. בחר המשך.

  המשך הוספת מחברת 'Skype מסתורי'

 5. תתבקש להיכנס כדי להזין את פרטי Microsoft 365 שלך בכתובת https://portal.office.com/

 6. כאשר תיבת הדו-שיח להלן מופיעה, בחר המשך.

  כניסה ל- Office 365

 7. האפליקציה אמורה להיות מותקנת כעת בדף האפליקציות שלי שלך.

  דף הבית של Office

הפעל את מחברת הכיתה 'Skype מסתורי'

 1. לחץ על לחצן מפעיל לחצן מפעיל היישומים ב-Microsoft 365.

 2. במפעיל היישומים, בחר היישומים שלי.

 3. תוכל לראות את יישום מחברת הכיתה 'Skype מסתורי' ברשימת היישומים הזמינים לך.

  דף הבית של Office

 4. בחר את האפליקציה כדי לפתוח את דף הפתיחה שלה.

  ברוך הבא אל 'Skype מסתורי'

יצירת מחברת כיתה

 1. לחץ על צור מחברת כיתה מבין האפשרויות הזמינות.

  ברוך הבא אל 'Skype מסתורי'

 2. תן שם למחברת החדשה ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: לכל מחברת שאתה יוצר חייב להיות שם ייחודי, ואין באפשרותה להכיל את התווים # / * ? " | < > : . % ' \.

  מבט כולל על 'Skype מסתורי'

 הוספת מחנך למחברת הכיתה שלך

במסך זה, יש לך אפשרות להוסיף מורה נוסף למחברת הכיתה שלך. לכל מחנך שנוסף יהיו הרשאות זהות להרשאות שלך. באפשרותך להוסיף כמה מורים שתרצה.

 • הזן מורים שברצונך להוסיף ובחר הבא.

  הוסף מורה ל- 'Skype מסתורי'

הוספת התלמידים למחברת הכיתה שלך

באפשרותך להוסיף את התלמידים שלך בנפרד או במשותף.

הערה: לתלמידים שלך חייב להיות חשבוןMicrosoft 365 כדי להמשיך בשלב זה. אם אינך בטוח אם יש להם חשבון ארגוני, שאל את מנהל ה- IT.

הוספת תלמידים בנפרד

 1. הקלד שם של תלמיד בתיבת הטקסט ובחר את ההתאמה שלו ברשימה הנפתחת.

  עצה: בעת ההקלדה, היישום יחפש התאמות אפשריות. לדוגמה, באפשרותך להקליד "איתן", והיישום יחפש תלמידים שתואמים לשם זה.

  הוסף תלמידים ל- 'Skype מסתורי'

 2. חזור על פעולות אלה עד להוספת כל התלמידים ולאחר מכן בחר הבא.

הוספת תלמידים באופן קולקטיבי

 1. כדי להוסיף תלמידים רבים בבת אחת, העתק והדבק רשימה של שמות התלמידים, כשהם מופרדים באמצעות תווי נקודה-פסיק, לתוך תיבת הטקסט.

  עצה: לאחר הדבקת שמות התלמידים בתיבת הטקסט, היישום יחפש כל אחד מהשמות. ייתכן שייקח ליישום מספר דקות לזהות באופן אוטומטי כל אחד מהשמות. עבור כל התאמה שלא נמצאה, באפשרותך להקליד מחדש את השם או להסיר את השם מתיבת הטקסט.

  פנקס רשימות
 2. לאחר שהוספת את כל התלמידים עבור הכיתה ושמותיהם זוהו במלואם, בחר הבא.

התחלת כל מחברת תלמיד עם מקטעים

 1. השאר את התיבות מסומנות לצד המקטעים 'Skype' המהווים ברירת מחדל עבורם ברצונך ליצור את המחברת של כל תלמיד.

  עיצוב רווחים ב- 'Skype מסתורי'

 2. בחר הוסף עוד כדי להוסיף מקטעים נוספים בכל מחברת תלמיד.

 3. בחר הבא כשתסיים.

  עצה: מומלץ ליצור שמות מקטעים שמתאימים לפעילויות 'Skype מסתורי', ולא יחידות. לדוגמה, השתמש בפעילויות כגון 'מחקר', 'עבודות Skype מסתורי', 'מה למדתי' ו'השתקפויות'.

  הערה: באפשרותך גם להוסיף, להסיר ולמחוק מקטעים ישירות במחברות התלמידים שלך לאחר יצירת מחברת הכיתה.

גיבוש סופי של מחברת הכיתה שלך

 1. לחץ על מחברת של מורה ועל מחברת של תלמיד כדי לאמת את אופן יצירת מחברות המשנה והמקטעים עבור הכיתה. בחר לחצן אחורה מוטבע כדי להוסיף או להסיר מקטעים, או צור כדי שהיישום ייצור את מחברת הכיתה שלך.

  תצוגה מקדימה של 'Skype מסתורי'

 2. לחץ על הקישור לשם המחברת כדי לפתוח את מחברת הכיתה OneNote. ברגע שהמחברת תהיה מוכנה עבור התלמידים שלך, שלח בדואר אלקטרוני את ההיפר-קישור שמוצג בתיבת הטקסט לכיתה, כדי שהתלמידים שלך יוכלו לפתוח אותה.

  שמור עותק של קישור זה ברשומות שלך או אחזר קישור זה מאוחר יותר ב- OneNote 2013 על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על מחברת הכיתה ברשימת המחברות ולאחר מכן לחיצה על העתק קישור למחברת.

  1. עצה: כל המשתמשים בכיתה אחת ישתמשו באותו קישור כדי לגשת למחברת הכיתה. אם תיצור מחברות עבור מספר כיתות, כל קישור יהיה שונה.

   כעת ההתקנה של 'Skype מסתורי' הסתיימה

   עצה: ייתכן שתרצה להוסיף תוכן על-ידי הצבתו בספריית התוכן לפני הזמנת התלמידים לפתוח את מחברת הכיתה. שמור עותק של הקישור לרשומות שלך בזמן שאתה מכין את המחברת ומשתף אותה עם תלמידים כשתהיה מוכן.

קבלת קישורים למחברות כיתה שיש לך

כדי למצוא קישור למחברת כיתה שנמצאת ברשותך, פשוט הפעל את היישום ובחר קבל קישורי מחברת.

קבלת קישורים ב- 'Skype מסתורי'

פעולה זו תציג עמוד המציג את כל מחברות הכיתה שיצרת וקישור לכל אחת מהן. בחר את הקישור, הקש CTRL+C כדי להעתיק אותו ולאחר מכן הדבק את הקישור בהודעת דואר אלקטרוני כדי לשלוח לתלמידים שלך.

עזור לתלמידים שלך למצוא את מחברת הכיתה שלהם

התלמידים יכולים למצוא את כל מחברות הכיתה OneDrive בתוך התיקיה משותף איתי.

המחברות המשותפות איתך ב- Office 365

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×